CÍMKE: 'adathalászat'

Ha kaptál ilyen levelet a NAV-tól, még véletlenül se nyisd meg

Ha kaptál ilyen levelet a NAV-tól, még véletlenül se nyisd meg

Ter­mé­sze­te­sen nem a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) küldi eze­ket a le­ve­ket, hanem adat­ha­lá­szok.

FRISS HÍREK

Lesújtó jelentést tett közzé a Google a magyar netezőkről

Lesújtó jelentést tett közzé a Google a magyar netezőkről

Azt vizs­gál­ták, mennyire vé­de­kez­nek az em­be­rek az adat­ha­lá­szat ellen.

Azt vizs­gál­ták, mennyire vé­de­kez­nek az em­be­rek az adat­ha­lá­szat ellen.

Újabb durva átverés terjed, most az OTP nevében csalják ki a pénzünk

Újabb durva átverés terjed, most az OTP nevében csalják ki a pénzünk

A csa­lók pedig egyre trük­kö­seb­bek. Most az OTP ne­vé­ben pró­bál­koz­nak.

A csa­lók pedig egyre trük­kö­seb­bek. Most az OTP ne­vé­ben pró­bál­koz­nak.

Figyelmeztetést adott ki a magyar bank: az OTP nevében vernek át minket

Figyelmeztetést adott ki a magyar bank: az OTP nevében vernek át minket

A csa­lók e-mailt kül­de­nek, amely­ben bi­zal­mas ada­to­kat kér­nek tő­lünk.

A csa­lók e-mailt kül­de­nek az ügy­fe­lek­nek, amely­ben bi­zal­mas ada­to­kat kér­nek tőlük.

Vigyázz! A Facebook nevében lopják a jelszavad!

Vigyázz! A Facebook nevében lopják a jelszavad!

A csa­lók­nak semmi sem szent.

A csa­lók­nak semmi sem szent, most a Fa­ce­book ne­vé­ben verik át a fel­hasz­ná­ló­kat.

Vigyázz! PayPal-os csalók bukkantak fel, magyar áldozat is van

Vigyázz! PayPal-os csalók bukkantak fel, magyar áldozat is van

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan vé­de­kez­hetsz.

A tá­ma­dók 100 ezer fo­rint nagy­ság­rendű össze­ge­ket pró­bál­nak meg el­utalni mások szám­lá­já­ról, de néha pár tíz­ezer fo­rint­tal is be­érik.

Rendőrségi figyelmeztetést! Bontsd a vonalat, ha ezt hallod!

Rendőrségi figyelmeztetést! Bontsd a vonalat, ha ezt hallod!

Min­den szol­gál­tató ügy­fele érin­tett lehet.

A hónap vé­géig van le­he­tő­sé­gük a fel­töl­tő­kár­tyás mo­bil­te­le­fon­nak ren­del­ke­ző­ek­nek, hogy egyez­tes­sék az ada­ta­i­kat a szol­gál­ta­tó­val. A jelek sze­rint most arra spe­ci­a­li­zá­ló­dott egy bűn­banda, hogy ezt ki­hasz­nálva sze­rezze meg az előfi­ze­tők ada­tait.

Hamis weblapon lophatják el a pénzedet a bankból!

Hamis weblapon lophatják el a pénzedet a bankból!

Újabb fi­gyel­mez­te­tés ér­ke­zett.

Az egyik nagy ma­gyar­or­szági bank az utóbbi hó­nap­ban már má­sod­szor fi­gyel­mez­teti be­té­te­seit, hogy adat­ha­lá­szok pá­lyáz­nak a pén­zükre.

Vigyázz! Facebookos tesztekkel lopják az adataidat!

Vigyázz! Facebookos tesztekkel lopják az adataidat!

Ön­ként adjuk a fon­tos in­for­má­ci­ó­kat!

Nem is gon­dol­nád, hogy egy vic­ces­nek és ár­tat­lan­nak tűnő teszt ki­töl­té­sé­vel mennyi ada­to­dat adod ki, rá­adá­sul ön­ként, da­lolva.

Így szívják le a pénzed a neten

Öt trükk, amivel leszívják a pénzed neten

Kifi­no­mult mód­sze­rek­kel nyúl­ják le a pén­zün­ket.

Az adat­ha­lá­szok va­ló­sá­gos il­le­gá­lis ipar­ággá nőtte ki magát. Kifi­no­mult mód­sze­rek­kel nyúl­ják le a pén­zün­ket. Íme a leg­gya­ko­ribb csa­lá­sok.