Létrehozva: 2016.03.10.

A Jobbik titkos rohamosztaga és elitképzője: A FARKASOK. Mit akarnak?

Dzsihadista, a halált istenítõ kézikönyv a kiválasztott, mindenre elszánt rohamosztagosok kezében... Miért nem tudhattunk errõl eddig? Miért részesülnek a Farkasok szektaszerû agymosásban, miért tekintenek kiválasztott harcos lovagként Vona Gáborra? Ki a Farkasok fõpapja és ki a fõvezére?

Vona Gábor nyilvánvalóan kettős játékot játszik. Míg a bázis szélesítése miatt évek óta tart a „cukiságkampány”, a Jobbik mérsékelt arcának elhitetése a lehető legtöbb emberrel, a háttérben kőkemény, szélsőjobboldali katonai felkészülés zajlik. 

Elitképzőt hoztak létre, harcászati és elméleti kiképzéssel, megalkották a szükséges militáris ideológiát, amely dzsihadista módon a hősi halált helyezi előtérbe, sőt dicsőíti!

A Farkasok

Már kész a Jobbik kemény magja, létrejött egy rohamosztag. Õk a Farkasok!

Harcászatot tanulnak katonai tankönyvekből, valódi fegyvereken gyakorlatoznak! A közülük kiválasztott Farkasok, az állomány 80 százaléka, kemény ideológiai képzésben, lényegében szektaszerű agymosásban is részesül!

A kiválasztottság tudatát ültetik beléjük!

Mindennél beszédesebb róluk ez a videó.

Szigorú szűrés

Nehogy mindez a cukiságkampányt veszélyeztesse, az elitképző akadémiát és a professzionális katonai kiképzést elrejtették a szélesebb jobbikos tábor szeme elől is.

Csak a szigorú szűrésen, hazugságvizsgálaton áteső kiválasztottak tudhatnak róla, még a Jobbik vezetői közül sem mindenki.

Persze „szivárognak” az információk, ráadásul, akik ki lettek rekesztve az elitképzésből, meglehetős ellenszenvvel figyelik  a szűk pártelit által működtetett kemény magot.

A kiképzés az Atilla(ők így írják) Király Szellemtudományi és Nemzetstratégiai Akadémiára és a Farkasok nevű rohamosztagra épül. A képzés „rektora” a magyar szélsőjobb szellemi vezére, Baranyi Tibor Imre, Vona Gábor jó barátja.

A Jobbik elnöke amúgy maga is óraadó tanára a ”kiválasztottság” tudatát hirdető akadémiának. A hallgatók tehát a Farkasok nevű katonai alakulat, lényegében egy rohamosztag kiválasztott tagjai. Vezérük a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom társelnöke, Barcsa-Turner Gábor (társa Zagyva Gyula, a Jobbik korábbi parlamenti képviselője).

A felkent, Raszputyin és a legjobb tanítvány…

Az Atilla király Akadémia és a Farkasok - félig tehát a Jobbik elől is rejtve - lényegében Vona házi intézményei, finanszírozásukról is ő maga gondoskodik, különféle trükkök révén.

Van, aki a pártban Vona Gábor Raszputyinjaként emlegeti Baranyit, aki ”felkent, elhivatott vezetőként” tekint Vonára. Mindkettőjük legjobb tanítványa, az ifjú harcos, aki a rohamcsapat, a Farkasok parancsnoka, Barcsa-Turner Gábor.

Titkos akadémia

Az iskola éveken át többé-kevésbé nyilvánosan működött, toborzott hallgatókat, üzemeltetett honlapot, Facebook-profilt. Később azonban veszélyesnek ítélték a nyilvánosságot. Egyrészt a cukiságkampány veszélyeztetése miatt, másrészt kényes, a mezei Jobbik-tagságot veszélyeztető részletek szivárogtak ki a titkos elitképző dolgairól. Ráadásul fecsegni kezdett néhány, az akkor még nem kellően alapos szűrés révén bekerült, valamin megsértődött vagy fegyelmezetlen hallgató. Néhány újságíró is kutakodni kezdett az akadémia háza táján.

Tavaly ősszel döntöttek úgy, hogy a nyilvánosság számára megszűntnek nyilvánítják az akadémiát, s illegalitásba vonulnak. A külvilágnak szóló indoklás szerint „gazdasági okok”, finanszírozási nehézségek miatt kellett bezárni az iskolát.  

Csakhogy éppen ekkor indult be teljes gőzzel a rohamosztagosok szellemi és fizikai képzése! Ekkor lett tényleges, titkos elitképző.

Ma már kizárólag a Farkasok soraiból kerülhetnek ki a hallgatók. Akik a látszólagos megszűnés ellenére megfelelő kóddal, fedőnévvel továbbra is bármikor beléphetnek a „fedett” akadémia honlapjára, hozzájuthatnak a szükséges információkhoz, tananyaghoz, órarendhez, kiképzési tervhez.

Bráhmánok és lovagok

A titkolózásnak az is oka tehát, hogy a Jobbikot megosztja a titkos elitképző, és Baranyi Tibor Imre személye. Akit sokan akadálynak látnak a párt szélesebb körű elfogadtatásában.

Ráadásul a párt politikusainak egy részét zavarja, hogy az Atilla király Akadémia egyfajta saját házi intézménye Vonának, ellenszenves kamarillapolitikát látnak ebben. A szellemi vezért, Baranyi Tibor Imrét, nem véletlenül emlegetik Raszputyinként…

A „Rektor úr”, ez Baranyi másik beceneve, kétségkívül sokrétű ideológiát gyúrt össze a hazai szélsőjobb titkos elitje, a Farkasok és nyilvánvalóan személyesen Vona számára.

 

A kiválasztott, akiből 100 évente egy születik…

Van ebben a harcos ideológiában sok elem a brahmanizmusból, az indiai kasztrendszer kiválasztott papjainak elhivatottságtudatából és a másik vezető kaszt, a harcos ksatriya-lovagok nézeteiből. A tanítás szerint

Baranyi önmagára az ideológiát szolgáltató papként, brahmanként tekint, míg Vona volna a harcos lovagok főparancsnoka, aki valóra váltja az álmokat…

Baranyi így nyilatkozott 2015 februárjában az alfahir.hu-nak:

Vona Gábor egy alapvetően jó szándékú, kiváló, sőt kiugró értelmi képességekkel rendelkező ember, aki nyitott a szakralitás, sőt a valódi spiritualitás irányába, ami az újabb időket vizsgálva vezető politikus személyében talán évszázadonként egy, ha megjelenik, de 1945 óta bizonyosan nem volt más rajta kívül Magyarországon.”

A főpap, a brahman szerepe évek óta kedves Baranyi Tibor Imrének. 2003-ban Debrecenben megalakította a Metafizikai Hagyomány Egyházát, amelynek a „pápája”,  magnus regense és magister generálisa is egy személyben. 2003-ban az MSZP-SZDSZ kormány idején a korabeli laza egyházi törvény alapján több millió forintnyi állami támogatást is kaptak…

Miért dicsőítik Haynaut?

Az akadémia nyilvánosság elől való eltüntetésének oka volt az is, hogy Baranyi és egyes oktatók nézeteit már nem tudta követni sok jobbikos, sőt egyes megállapításaik nagy felháborodást váltottak ki. Például amikor ő és tanártársai lényegében

megtagadták az 1848-49-es forradalmat. Petőfit és a forradalmárokat szélsőbaloldali felforgatókként bélyegezték meg, sőt akadt, aki ennél is tovább ment, és a véreskezű Haynau pozitív szerepéről kezdett értekezni…

Nemzeti hőseink, a 13 aradi tábornok foroghat a sírjában a titkos Jobbik-ideológia miatt, amihez vajon mit szólnának úgy általában a Jobbik szavazói?

Baranyi egy, az akadémia honlapjáról korábban lementett tanulmánya szerint:

 „Az 1848-49-es eseményeket szabadságharcnak nevezni voltaképpen szélsőbaloldali dilettantizmus.”

Egy másik oktató külön cikkben dicsőítette Haynaut, gyorsan alkalmat is lelve némi antiszemitizmusra:

 "Elévülhetetlen fő érdemei a baloldali és szabadkőműves itáliai megmozdulások és az ugyanilyen magyarországi "szabadságharc" leverése volt. (Azé az "építő magyar szabadságharcé, amit többnyire zsidó származású egyének láttak el fegyverekkel, és amelyben minden kilencedik katona ugyanilyen származású volt. Tisztelhető emberi vonásain és haditettein túl tehát azt tiszteljük Haynauban, hogy ennek a jogos isteni Szigornak a hordozójává, megtestesítőjévé és képviselőjévé vált”- olvasható az akadémia tanárának, Horváth Róbertnek "Miért tiszteljük Haynaut" című, a Pannon Frontban megjelent cikkében.

Az ezeket a nézeteket már követni nem tudó jobbikosokat Baranyi átnevelendő tömegnek tartja, akik közül ki kell emelni az arra alkalmasokat, a Jobbik „jobbik részét”. Szerinte „a többiekre (mármint a Jobbik egyéb tagjaira) a legfelszínesebb és leglaposabb, pletyka szintű tájékozódás, valamint az ellenséges balliberális sajtó propagandatermékei általi nagymérvű manipuláltság és meghatározottság jellemző.”

 

Egy különös love story is mérgezi a levegőt...

Baranyi Tibor Imre elhivatott viselkedése, felkent papként, Raszputyinként, brahmanként való megnyilvánulásai sokakban keltenek ellenérzéseket . Gyakran kerül szóba vele kapcsolatban a szekta, a szektavezér kifejezés.

Széles körben emlegetik elítélően egyik tanítványához fűződő love storyját, mikor is a tanár-tanítvány viszonyt sikerült a Rektor úrnak - tekintélyelvi eszközök bevetésével is - „szerelemmé” változtatnia…

Ez a történet egyébként még a rendkívül összetartó és fegyelmezett "hithű" Farkasokat is megosztja. Ha mindez szélesebb nyilvánosságot kapna, bizonyára még jobban összezavarná a Jobbik még átnevelendőnek ítélt mezei tagságát…

Tűzpárban mozognak…

A Jobbik harcosai, a Farkasok, a Rohamosztag tagjai a Baranyi által biztosított ideológiai kiképzés mellett harcászatot is tanulnak. Elméletben és gyakorlatban is. Ahogy a parancsnok, Barcsa-Turner egy interjúban kifejtette:

Itt nem katonákat képeznek, hanem harcosokat!

A belső kiadványokban meghirdetett céljuk, hogy jobbikos szellemiséget vigyenek be a modern harcászatba. Eközben, a nagyobb engedelmesség végett, a Farkasok egójának célzott leépítésére törekszenek. A kiképzés során tudatosan keresik a határhelyzeteket. A rohamosztag tagjainak folyamatos éberséget kell megtanulniuk, szélsőséges időjárási körülmények közepette is.

Mire lesz jó a Jobbik titkos párthadserege?

A Farkasok alapkiképzéssel kezdenek, meghatározott óraszámban és kiképzési ágakkal, ami során főleg az egyéni képességek elsajátításán van a hangsúly, ezután következik a harcászati kiképzés, a komoly csapatkötelékben történő mozgás.

Lényegében teljes értékű, elsőrangú katonai kiképzést kapnak.  Valamiért gondosan ügyelnek arra, hogy csak a magyar honvédségnél rendszeresített fegyvereken gyakorlatozzanak. Fegyvereik valódiak, de legalábbis a papírforma szerint hatástalanítottak.

Így is alkalmasak azonban arra, hogy a Farkasok elsajátíthassák a fegyverforgatást, a tárazást, a fegyverek szétszedését, karbantartását, a fegyverrel való közlekedést. Mindent megtanulnak, amit a katonai tankönyvek előírnak, épületharcászatot, védett személyek biztosítását, kettesével, azaz „tűzpárban”, a terepen való mozgást. Folyamatosan gyakorolják a tűzpártechnikát, akár egy akciófilmben, valamint a tűzpárnál nagyobb kötelékek: a tűzcsoport, a raj, a szakasz működését, a századharcászatot. A Farkasok kedvence a farkasfog-járőrözés, amikor a tűzpárok egymás mögött helyezkednek el.

Rendfokozatokat, jelzéseket vezettek be.

A tisztesek színe a nyersfém szín, azt jelképezve, hogy szilárdításra, keményítésre van szükség. Az altiszteké a vörös, ami a tűz színét jelenti, mert „személyes bátorságra, komoly lángolásra” van szükség a feladatok teljesítéséhez. A tiszti rendfokozatokat arannyal jelölik. A főtiszti rendfokozatok a tiszti jelölések, csillaggal kiegészítve, ami, idézet a tankönyvből: a „hadvezéri-hadistenségi(sic!) minőséget jelöli.

A hallgatók komoly vizsgáztatása zajlik nemcsak elméletben, de a harcászati gyakorlatban is…

Folyamatosak a bizalmi tesztek, hazugságvizsgálatok is. Lényegében szektaként működnek, ahol a kiválasztottaknak akár a halállal is szembe kell nézniük.  Mintha csak egy dzsihadista kézikönyvet olvasnánk!

Ezt írta a tananyagba Barcsa-Turner:

„Az egyre keményebb akciók felkészítik a Farkasokat a végső küzdelemre, a halálra. A kimozdító erők a legtisztábban és a maguk teljességében a halálban fognak megjelenni számára. Minél nagyobb létrendfokozatot ért el valaki, annál könnyebb lesz neki a végső küzdelemben helytállnia, annál biztosabb lesz az üdvözülése. A halál azonos a kezdettel, mindenki számára elkerülhetetlen, így fel kell rá készülni. A harcos már földi életében találkozik vele, és tudatosan készül rá.

S hogy mire lesz jó az agymosás, a harcászati ismeretek?

A rohamosztagosok, lényegében a Jobbik titkos párthadseregeként, felkészülnek akár egy polgárháborús helyzetre, akár egy hatalomátvételre is,

amikor, ahogy hirdetik, végre rájuk kerül a sor, amikor szükség lesz a Farkasok tudására...

origo.hu

Szabadulnának a sztárok az Azahriah-jegyektől

ripost.hu

Nem hiszel a szemednek: világsztár mellett feszít PSG Ogli

borsonline.hu

„Elbúcsúzunk egymástól” – itt a vége, 20 év után befejezte Szulák Andrea

vg.hu

Azahriah a Puskásban: már tudjuk, mennyi pénzt keresnek a tripla koncerttel – erre még egy magyar zenész se volt képes

ripost.hu

Durván bekavar az univerzum, drámai fordulat jön 3 csillagjegy kapcsolatában

magyarnemzet.hu

Nagy Ervin durva elszólása a szakadékba lökheti Magyar Péter baloldali vándorcirkuszát

ripost.hu

Mi történik a Fradinál? Nem kért a sztárjátékos a csapatból

mindmegette.hu

A kovászos kenyér egészségügyi hatásai: ezért jó, ha mindennap eszel egy szelettel

ripost.hu

Gyanús jelek: kibékült T. Danny és Kecskés Enikő?

ripost.hu

Kiszel Tündét Brad Pittbe karolva kapták lencsevégre - Fotó

ripost.hu

Hoppá: több százezer forint borravalót adott T. Danny egy felszolgálónak - videó

ripost.hu

Gyászol a Buckingham-palota: mindenki szíve összetört

Iratkozzon fel a Ripost hírlevelére!
Sztár, közélet, életmód... a legjobb cikkeink első kézből!
Ingatlanbazar.hu - Gyors. Okos. Országos
-