KÜLFÖLD

A gender-ideológiának komoly társadalomromboló hatása van – állítja egy brit egyetemi tanulmány

Az erős érdekérvényesítő képességgel rendelkező, de társadalmi szinten elhanyagolható méretű transzszexuális közösség szó szerint a saját képére formálná a világunkat.

A Kenti Egyetem Tanulmányi Központjának egykori vezető professzora, Dr Joanna Williams egy közel 100 oldalas tanulmányt írt a transzszexuális szubkultúra társadalomra gyakorolt hatásáról, A Transzexuális Ideológia Roncsoló Hatása (The Corrosive Impact of Transgender Ideology) címmel – írja a Breitbart.

A tudományos értekezés talán legfontosabb megállapítása, hogy a transzszexuális ideológia egy lényegtelen kérdésből, mára egy politikát is formálni képes erővé vált az elmúlt húsz évben Nagy-Britanniában. Ezért pedig a kormányzati és önkormányzati intézményrendszer tehető felelőssé elsősorban, mivel az erős érdekérvényesítő képességgel rendelkező, de társadalmi szinten elhanyagolható méretű transzszexuális közösség igényeinek kiszolgálásra formálták át a működésüket. Tehát ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyták volna ennek a szubkultúrának az elvárásait, inkább minden téren próbáltak megfelelni nekik, ami mára visszafordíthatatlan változásokat okozott a teljes közigazgatásban, valamint a társadalmi és politikai kultúrában.

Dr Joanna Williams szerint a korábbi tekintélyelvű állami intézményrendszer a transznemű közösségek ideológiájának fogságába esett, mivel ez a csoport előszeretettel aposztrofálja magát elnyomott társadalmi rétegként, egyfajta morális és erkölcsi mérceként tekint magára, és mindenkitől megkövetelik, hogy hozzájuk igazítsa az eszmeiségét. Ha pedig valaki megkérdőjelezi a világról alkotott képüket, akkor minden eszközzel megpróbálják ellehetetleníteni vagy hiteltelenné tenni az illetőt.

„A médiában, az állami oktatásban, a tudományos életben, a rendőrségnél, a szociális munka világában, az orvostudományban, a törvényalkotásban, valamint a helyi és az országos kormányzat területén hatalmi pozícióban lévők többsége arra törekszik, hogy az általuk vezetett szervezetet az apró transznemű közösség követelményeinek képére formálja” – írja Williams a tanulmányban.

A professzor szerint a transzszexuális ideológia nyomulása az úgynevezett pubertásgátló és hormonblokkoló kezelések számának folyamatos növekedésében érhető tetten legjobban. 2019-ben például a 13 évesek körében összesen 331-en vettek igénybe ilyen típusú beavatkozást szülői beleegyezés nélkül, ami 30 százalékos növekedést jelent az előző évi adatokhoz viszonyítva. A legfiatalabb brit állampolgár pedig, aki megkezdte a nemváltoztatás hosszadalmas folyamatát, mindösszesen 3 éves volt.

Dr. Williams rámutatott arra, hogy a hormonblokkoló kezeléseket a transzszexuális lobbi gyakran úgy mutatja be a gyerekeknek, mint egy egyszerű és gyors megoldást az identitászavaraikra. A professzor szerint viszont teljesen abszurd, hogy ínvázív és visszafordíthatatlan kezelésekkel oldják meg azt, ha egy fiatal nem találja a helyét a világban – ami egyébként meglehetősen gyakori jelenség manapság.

A transzszexuális ideológia térhódítása ellen Willams az javasolja, hogy a brit kormány csak akkor engedélyezze a pubertásgátló és hormonblokkoló kezeléseket 18 év alatti gyerekeknek, ha ebbe valamelyik szülője írásos beleegyezését adja, valamint vonja meg az állami támogatást azoktól a kutatási központoktól, ahol a tudományos biológiának élesen ellentmondó transzszexuális állításokkal kapcsolatban folynak kutatások.

„Mégis milyen társadalom az olyan, ahol a 18 év alatti személyek nem vásárolhatnak cigarettát és alkoholt, de megengedjük nekik, hogy szabad akaratukból megváltoztassák a nemüket a legdurvább orvosi beavatkozásokkal?” – érvelt álláspontja mellett a professzor.

A tanulmány egyébként arra is rámutatott, hogy korunk transzszexuális lobbija merőben más természetű, és más céljai is vannak, mint az elmúlt évtizedek melegjogi mozgalmainak. Az utóbbi ugyanis csak azonos jogokat és egyenlő bánásmódot követelt, a transzszexuális szubkultúra azonban a többségi társadalom magatartásformáit, a szólásszabadság keretrendszerét, illetve a bürokratikus eljárások menetét is a saját elvárásainak megfelelően akarja átalakítani, erőszakos és követelőző stílusban.

És ezeket olvastad már?