SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Bibliai idézetet varratott magára a valóságshow-sztár!

Bibliai idézetet varratott magára a valóságshow-sztár!

Emi­lio és fe­le­sége kü­lön­le­ges páros te­to­vá­lást csi­nál­tat­tak!

Napokig éhezett a sztár, majdnem belehalt a válásába

Napokig éhezett a sztár, majdnem belehalt a válásába

Egy héten át csak teát és vizet ivott.

Egy héten át csak teát és vizet fo­gyasz­tott a hol­ly­woodi szép­fiú, mi­u­tán véget ért 8 éves há­zas­sága. Tisz­tí­tó­kú­ra­ként élte meg ezt az idő­sza­kot.

Nagy az öröm a családban: óriási bejelentést tett Tóth Vera

Nagy az öröm a családban: óriási bejelentést tett Tóth Vera

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a jó hírt a ra­jon­gók­kal!

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a jó hírt a ra­jon­gók­kal!

Árpa Attila elárulta, kibe szerelmes

Árpa Attila elárulta, kibe szerelmes

Árpa At­tila nem tit­kolja ra­jon­gá­sát, min­den ide­jét Ami­rá­val tölti.

Árpa At­tila nem tit­kolja ra­jon­gá­sát, min­den ide­jét együtt tölti a szí­vé­nek leg­ked­ve­sebb höl­gyé­vel.

Kitálalt a műsorvezető vőlegénye: Ilyen valójában Liptai Claudia

Kitálalt a műsorvezető vőlegénye: Ilyen valójában Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia sok ma­gán­életi ku­darc és fáj­da­lom után ta­lál­ko­zott a híres cuk­rász­mes­ter­rel.

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fotó a cikk­ben!

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fotó a cikk­ben!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Kislánya miatt fakadt sírva Emilio!

Kislánya miatt fakadt sírva Emilio!

Az éne­kes ki­seb­bik lánya, Vi­vike kü­lö­nös do­log­gal vette le édes­ap­ját a lá­bá­ról, ami­től Emi­lio na­gyon el­ér­zé­ke­nyült!

Az éne­kes ki­seb­bik lánya, Vi­vike kü­lö­nös do­log­gal vette le édes­ap­ját a lá­bá­ról, ami­től Emi­lio na­gyon el­ér­zé­ke­nyült!

Drámai diagnózis: Képtelenek megműteni az orvosok Boros Lajost

Drámai diagnózis: Képtelenek megműteni az orvosok Boros Lajost

A mű­sor­ve­ze­tő­nek szív­rit­mus-sza­bá­lyo­zót kell hor­da­nia. De újabb ope­rá­ció várna rá.

A kórházból üzent Németh Kristóf, rosszul indult a nap...

A kórházból üzent Németh Kristóf, rosszul indult a nap...

Sze­ren­csére gyor­san jött a se­gít­ség!

Még sze­ren­cse, hogy gyor­san jött a se­gít­ség!

Mindenki szomorkodik a népszerű magyar rapper miatt

Mindenki szomorkodik a népszerű magyar rapper miatt

A ra­jon­gók az Ins­tag­ram-ol­da­lon írták le vé­le­mé­nyü­ket.

A ra­jon­gók az Ins­tag­ram-ol­da­lon írták le vé­le­mé­nyü­ket a rap­per dön­té­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Bevallotta, elhagyta feleségét a népszerű magyar énekes

Bevallotta, elhagyta feleségét a népszerű magyar énekes

Bár Rácz Béla két éve má­sod­szorra is fe­le­sé­gül vette kis­lá­nya édes­any­ját, Adrit, há­zas­sá­guk zá­tonyra fu­tott.

Bár Rácz Béla két éve má­sod­szorra is fe­le­sé­gül vette kis­lá­nya édes­any­ját, Adrit, há­zas­sá­guk zá­tonyra fu­tott.

Fiának köszönheti életét a szívbeteg magyar műsorvezető

Fiának köszönheti életét a szívbeteg magyar műsorvezető

Ebben a hó­nap­ban fel­for­dult az élete.

Az el­múlt hó­nap­ban fe­ne­kes­tül for­dult fel Boros Lajos élete. A le­gen­dás rá­diós két hete ke­rült kór­házba.

Kiakadt Tóth Vera: a Facebookon üzent

Kiakadt Tóth Vera: a Facebookon üzent

Úgy tűnik, Majka sor­sára ju­tott Tóth Vera. Sze­rinte ugyanis a rap­per­hez ha­son­lóan őt is szán­dé­ko­san mel­lő­zik a hazai rá­diók.

Úgy tűnik, Majka sor­sára ju­tott Tóth Vera. Sze­rinte ugyanis a rap­per­hez ha­son­lóan őt is szán­dé­ko­san mel­lő­zik a hazai rá­diók.

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Kiss Ramónát

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Kiss Ramónát

Ijesztő be­jegy­zést tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a ma­gyar szí­nésznő. Nincs jól!

Ijesztő be­jegy­zést tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a ma­gyar szí­nésznő. Nincs jól!

Sokkoló diagnózis, hisz a gyógyulásban Bódi Sylvi

Sokkoló diagnózis, hisz a gyógyulásban Bódi Sylvi

Na­gyon sok ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie az el­múlt he­tek­ben a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő.

Na­gyon sok ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie az el­múlt he­tek­ben a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő.

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Osz­ter Sán­dor a bí­ró­ságra jár.

Osz­ter Sán­dor las­san más­fél éve jár a bí­ró­ságra, és sze­retné, ha végre be­fe­je­ződne ez a rém­álom.

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él.

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él Pár­tos Csilla és fia, Csaba. Nem tud­ják, mikor kap­csol­ják ki náluk a gázt.

Rangos elismerés: Végre megnyugodhat Máté Péter özvegye

Rangos elismerés: Végre megnyugodhat Máté Péter özvegye

Máté Pé­ter­ről ne­vez­ték el a könnyű­ze­né­szek fris­sen ala­pí­tott, leg­ran­go­sabb zenei díját.

Pánikbetegségéről vallott Peller Károly, ezt teszi magával

Pánikbetegségéről vallott Peller Károly, ezt teszi magával

Pánik- és gond­evő.

A szí­nész a ka­me­rák előtt be­szélt arról, hogy pánik- és gond­evő.

Berki már nincs egyedül: Mától ők élnek vele

Berki már nincs egyedül: Mától ők élnek vele

Krisz­tián élete ala­po­san fel­ka­va­ro­dott az utóbbi idő­ben. Nem csak a sze­re­lem ta­lált rá, de két új la­kója is lett.

Krisz­tián élete ala­po­san fel­ka­va­ro­dott az utóbbi idő­ben. Nem csak a sze­re­lem ta­lált rá, de két új la­kója is lett a le­gény­la­kás­nak.

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Az éne­kes ro­ko­nait meg­ha­totta a nem min­den­napi tör­té­net, ami kör­be­járta az in­ter­ne­tet.

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Gi­dó­falvy At­tila ki­hasz­nálta a ja­nu­ári pi­he­nő­idő­sza­kot, és két ha­laszt­ha­tat­lan ope­rá­ción esett át.

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Dér Heni már csak né­hány napig lus­tál­kod­hat, aztán véget ér a va­ká­ci­ója és foly­ta­tó­dik a munka.

Dér Heni már csak né­hány napig lus­tál­kod­hat, aztán véget ér a va­ká­ci­ója és foly­ta­tó­dik a munka.

Furcsa vallomást tett Berki Krisztián, ezt nem gondoltad volna róla

Furcsa vallomást tett Berki Krisztián, ezt nem gondoltad volna róla

Az izom­ce­leb a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt évek­kel ez­előtti dön­té­sé­ről.

Az izom­ce­leb a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt évek­kel ez­előtti dön­té­sé­ről.

Bordélyházakról tett meglepő kijelentést Fodor Zsóka

Bordélyházakról tett meglepő kijelentést Fodor Zsóka

A Mok­ká­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét.

A szí­nésznő a Mok­ká­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a ké­nyes té­má­val kap­cso­lat­ban.

Tóth Gabi exének pakolta ki melleit Tóth Andi

Tóth Gabi exének pakolta ki melleit Tóth Andi

Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk.

Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk a fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. A mű­sor­ve­zető ki­rob­banó for­má­ban van.

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. A mű­sor­ve­zető ki­rob­banó for­má­ban van.

Fia és felesége is a színész mellett van a kórházban

Fia és felesége is a színész mellett van a kórházban

Fia sze­rint most min­denki szá­mára vi­lá­gos­nak kell len­nie, hogy Szil­ágyi Ist­vánt, nem kell bán­tani ahhoz, hogy sé­rü­lést szen­ved­jen.

Fia sze­rint most min­denki szá­mára vi­lá­gos­nak kell len­nie, hogy Szil­ágyi Ist­vánt, nem kell bán­tani ahhoz, hogy sé­rü­lést szen­ved­jen.

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

A le­gen­dás rá­diós ja­nuár végén ke­rült kór­házba. Ki­de­rült, örök­le­tes szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

A le­gen­dás rá­diós ja­nuár végén ke­rült kór­házba. Ki­de­rült, örök­le­tes szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

Elsírták magukat Stohl András rajongói, ez történt

Elsírták magukat Stohl András rajongói, ez történt

Buci ki­tett ma­gáért. Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem­ta­núi a szí­nész ked­ve­lői.

Buci ki­tett ma­gáért. Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem­ta­núi a szí­nész ked­ve­lői.

Kiderült, újra műteni kellett Lerch Istvánt

Kiderült, újra műteni kellett Lerch Istvánt

14 hó­napja ke­rült kór­házba. Azóta több agy­vér­zé­sen is át­esett.

14 hó­napja ke­rült kór­házba. Azóta több agy­vér­zé­sen is át­esett.

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén.

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén, fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben mu­tatta meg bá­jait a ra­jon­gó­i­nak. Bi­zo­nyára sokan örül­nek a szív­do­bog­tató lát­vány­nak.

Itt a vége: Végleg kiszállt a magyar rocker

Itt a vége: Végleg kiszállt a magyar rocker

15 éven át volt a rock­csa­pat tagja.

15 éven át volt a le­gen­dás hazai rock­csa­pat osz­lo­pos tagja, de nem bírta to­vább, hogy vá­lasz­ta­nia kell a csa­ládja és a zene kö­zött.

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót, de ál­lí­tása sze­rint na­gyon rosszul halad a célja el­éré­sé­ben! Sze­rinte kö­vé­rebb, mint előtte volt...

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót, de ál­lí­tása sze­rint na­gyon rosszul halad a célja el­éré­sé­ben! Sze­rinte kö­vé­rebb, mint előtte volt...

Bejelentették, ez a világsztár lép fel Harry hercegék esküvőjén

Bejelentették, ez a világsztár lép fel Harry hercegék esküvőjén

So­káig csak ta­lál­gatni le­he­tett.

So­káig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy kié lesz majd a meg­tisz­tel­te­tés. Sze­ren­csére mára el­dőlt, kit kért fel Harry her­ceg...

Előre tudták, hogy nyerni fognak A Piramis játékosai

Előre tudták, hogy nyerni fognak A Piramis játékosai

Aki mer, az nyer.

Aki mer, az nyer, és ez meg­mu­tat­ko­zott A Pi­ra­mis­ban is, ahol anya és lánya 14 mil­lió fo­rint­tal lett gaz­da­gabb. Régi ál­mu­kat vált­ják va­lóra a nye­re­mény­ből.

Tündéri fotó! Édesanyja kiköpött mása Dobó Ági kisfia

Tündéri fotó! Édesanyja kiköpött mása Dobó Ági kisfia

Dobó Ági két gye­rek után is irigy­lésre méltó for­má­ban van!

Dobó Ági két gye­rek után is irigy­lésre méltó for­má­ban van!

Gömbölyű fenekével okozott felfordulást a magyar sztár

Gömbölyű fenekével okozott felfordulást a magyar sztár

Vok­sán Virág tudja, mivel lehet meg­bo­lon­dí­tani a férfi­a­kat. A le­mez­lo­vas le­dobta ru­háit.

Vok­sán Virág tudja, mivel lehet meg­bo­lon­dí­tani a férfi­a­kat. A le­mez­lo­vas le­dobta ru­háit és meg­mu­tatta amije van.

Hoppá, Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Hoppá, Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla a ka­me­rák előtt Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla a ka­me­rák előtt Dun­dika.

Meglepő fordulat! Közös dalt készít Bangó Margit és Emilio

Meglepő fordulat! Közös dalt készít Bangó Margit és Emilio

Több, mint egy év­ti­zed után közös dalt ké­szít Bangó Mar­git és Emi­lio! A mun­ká­ból még Tina is ki­ve­szi a ré­szét...

Több, mint egy év­ti­zed után vág­nak bele a közös pro­jektbe!

Magánéletéről tett vallomást Bebe

Magánéletéről tett vallomást Bebe

A Back II Black front­em­bere hosszú idő után be­szélt újra ér­zé­se­i­ről.

A Back II Black front­em­bere hosszú idő után be­szélt újra ér­zé­se­i­ről.

Kitálalt a volt feleség, ilyen a kapcsolata Klausmann Viktorral

Kitálalt a volt feleség, ilyen a kapcsolata Klausmann Viktorral

Nyolc éve, hogy el­vál­tak.

Nyolc éve, hogy el­vál­tak, de máig sok időt töl­te­nek együtt. A tévés ex­neje meg­ta­nulta ke­zelni a hely­ze­tet.

Vicces baleset a Mokkában: Szájba dobták a műsorvezetőt

Vicces baleset a Mokkában: Szájba dobták a műsorvezetőt

Mádai Vi­vien és Is­te­nes László adás­szü­net­ben is jól szó­ra­ko­zik.

Mádai Vi­vien és Is­te­nes László adás­szü­net­ben is jól szó­ra­ko­zik. Most Vivi tré­fálta meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sát.

Nem fizették ki Kiszel Tünde lányát, követeli a pénzét

Nem fizették ki Kiszel Tünde lányát, követeli a pénzét

Ki­szel Tünde körül min­dig tör­té­nik va­lami. Most a lánya járt pórul, ami­ért az anyuka fel­há­bo­ro­dott.

Ki­szel Tünde körül min­dig tör­té­nik va­lami. Most a lánya járt pórul, ami­ért az anyuka fel­há­bo­ro­dott.

Liptai Claudia hibátlan kézügyességéért rajong az internet

Liptai Claudia hibátlan kézügyességéért rajong az internet

Nem csak a kép­er­nyőn ala­kít na­gyot a mű­sor­ve­zető, de a vász­nat is bár­mi­kor meg­festi.

Nem csak a kép­er­nyőn ala­kít na­gyot a mű­sor­ve­zető, de a vász­nat is bár­mi­kor meg­festi.

Ez igen, formás popsit villantott a TV2 sztárja

Ez igen, formás popsit villantott a TV2 sztárja

Orosz Barbi tudja, hogy kell él­vezni a nya­ra­lást.

Orosz Barbi tudja, hogy kell él­vezni a nya­ra­lást. A mű­sor­ve­zető bi­ki­ni­ben per­zselő lát­ványt nyújt a hideg téli napok el­le­nére is.

Apácának öltözött a magyar sztár lánya

Apácának öltözött a magyar sztár lánya

Kiss Endi na­gyon büszke a lá­nya­ira, aki­ket min­den­hova el­kí­sér.

Kiss Endi na­gyon büszke a lá­nya­ira, aki­ket min­den­hova el­kí­sér.

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt.

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

Félmillió forintot ajándékozott el Bódi Sylvi

Félmillió forintot ajándékozott el Bódi Sylvi

Bódi Sylvi nem ap­rózta el, nagy össze­get adott ki a ke­zé­ből, de egy­ál­ta­lán nem bánta meg.

Bódi Sylvi nem ap­rózta el, nagy össze­get adott ki a ke­zé­ből, de egy­ál­ta­lán nem bánta meg.

Különleges fotót kapott Kapócs Zsóka, még ő is meglepődött

Különleges fotót kapott Kapócs Zsóka, még ő is meglepődött

A Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tötte fel.

A sosem lá­tott képet a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tötte fel Zsóka!

Elállt a lélegzetünk: dögös képpel nosztalgiázik Osvárt Andi

Elállt a lélegzetünk: dögös képpel nosztalgiázik Osvárt Andi

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő lát­vá­nyá­tól meg­őrült az in­ter­net népe!

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Apja szeretőjének nézték Kerényi Miklós Mátét

Apja szeretőjének nézték Kerényi Miklós Mátét

Durva plety­kát ter­jesz­tet­tek a szí­nész­ről és a Kos­suth-díjas ren­dező édes­ap­já­ról.

Durva plety­kát ter­jesz­tet­tek a szí­nész­ről és a Kos­suth-díjas ren­dező édes­ap­já­ról.

Óriási fordulat Cserpes Laura és Gyurta Dani kapcsolatában

Óriási fordulat Cserpes Laura és Gyurta Dani kapcsolatában

Úgy tűnik, az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­kapja az olim­pi­kont.

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt az útja.

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt Amb­rus fel­vi­déki útja.

Nagyon nincs jól Ábel Anita

Nagyon nincs jól Ábel Anita

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sem úszta meg. Csú­nya be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Erről szá­molt be az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sem úszta meg. Csú­nya be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Erről szá­molt be az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Bevallotta, betegség miatt zárkózott be otthonába Bódi Sylvi

Bevallotta, betegség miatt zárkózott be otthonába Bódi Sylvi

Na­po­kon ke­resz­tül ki sem moz­dult.

Na­po­kon ke­resz­tül ki sem moz­dult la­ká­sá­ból a mo­dell. El­mondta, mi­lyen be­teg­sé­gek­től szen­ve­dett.

Harcba száll, rendőrségi feljelentést tett Vámos Erika

Harcba száll, rendőrségi feljelentést tett Vámos Erika

Nem adja fel.

Nem adja fel, to­vább küzd a pén­zéért a nép­szerű mű­sor­ve­zető!

Majka megmutatta, hogyan duzzad igazán

Majka megmutatta, hogyan duzzad igazán

Majka sokat jár kon­di­te­rembe, de eddig csak ke­ve­sen lát­hat­ták izmos fel­ső­tes­tét. Bi­zo­nyára most sokan örül­nek.

Majka sokat jár kon­di­te­rembe, de eddig csak ke­ve­sen lát­hat­ták izmos fel­ső­tes­tét. Bi­zo­nyára most sokan örül­nek.

Megvadult Tolvai Reni: ezt művelte a kamerák előtt

Megvadult Tolvai Reni: ezt művelte a kamerák előtt

Meg­döb­benve néz­tük végig a né­hány má­sod­per­ces fel­vé­telt. Nek­tek tet­szik?

Meg­döb­benve néz­tük végig a né­hány má­sod­per­ces fel­vé­telt. Nek­tek tet­szik?

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Azon a re­pü­lő­gé­pen uta­zott, amibe hét­főn be­le­csa­pott a vil­lám.

Azon a re­pü­lő­gé­pen uta­zott, amibe hét­főn be­le­csa­pott a vil­lám, át­fu­tott a fején a gon­do­lat, hogy min­den­nek vége.

Nehéz időszak előtt áll L.L. Junior, ez az oka

Nehéz időszak előtt áll L.L. Junior, ez az oka

Nem­ré­gi­ben má­sod­szorra is fel­bon­totta je­gyes­sé­gét.

Nem­ré­gi­ben má­sod­szorra is fel­bon­totta je­gyes­sé­gét Kört­vé­lyessy Zsolt lá­nyá­val, Kin­gá­val.

Kemény bunyóba keveredett Vietnamban Árpa Attila

Kemény bunyóba keveredett Vietnamban Árpa Attila

Árpa At­tila nem fél a po­fo­nok­tól, sőt ... A szí­nész egyik nagy vágya tel­je­sült a na­pok­ban.

A 84 éves Belmondo a világ egyik leggyönyörűbb nőjével pózolt

A 84 éves Belmondo a világ egyik leggyönyörűbb nőjével pózolt

Egy­ből vissza­tért az élet a le­gen­dás szí­nészbe!

Vissza­tért az élet a le­gen­dás szí­nészbe!

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó.

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó és ba­rát­nője szép sum­mát vit­tek el teg­nap este Stohl And­rás mű­so­rá­ból.

Falatnyi bikiniben mutatta meg domborulatait a TV2 sztárja

Falatnyi bikiniben mutatta meg domborulatait a TV2 sztárja

Orosz Bar­bara min­dig na­gyon szexi, de csak na­gyon rit­kán dobja le a tex­tilt.

Mi történt? Palvin Barbara csúnyán megsérült

Mi történt? Palvin Barbara csúnyán megsérült

A 24 éves ma­gyar mo­dell az Ins­tag­ra­mon szá­molt be a sze­ren­csét­len eset­ről.

A 24 éves ma­gyar mo­dell az Ins­tag­ra­mon szá­molt be a sze­ren­csét­len eset­ről.

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél.

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél. A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, vol­tak la­zább idő­sza­kai.

Kiderült, vele vigasztalódik Dancs Annamari

Kiderült, vele vigasztalódik Dancs Annamari

Ő ad erőt szá­mára a foly­ta­tás­hoz.

A szí­nésznő a Fem3 Ca­fé­ban me­sélte el, ki ad erőt szá­mára a foly­ta­tás­hoz.

Megdöbbentő beismerés: Dugdosta az alkoholt a Kossuth-díjas színésznő

Megdöbbentő beismerés: Dugdosta az alkoholt a Kossuth-díjas színésznő

Pász­tor Erzsi ko­ráb­ban nem jó­ked­vé­ből járt a szom­szédba, de mára sze­ren­csére meg­ol­dó­dott a prob­lé­mája.

Megszólalt Demcsák Zsuzsa, nagy változás történt az életében

Megszólalt Demcsák Zsuzsa, nagy változás történt az életében

Az egy­kori mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.