SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Lecsaptak a TV2 sztárjára

Lecsaptak a TV2 sztárjára

A Séfek Séfe sár­mos mes­ter­sza­ká­csa egész nyá­ron utaz­ga­tott.

A Séfek Séfe sár­mos mes­ter­sza­ká­csa egész nyá­ron utaz­ga­tott és ins­pi­rá­ciót gyűj­tött, mi­u­tán ott­hagyta ko­rábbi mun­ka­he­lyét. A la­za­ság­nak azon­ban mos­tan­tól vége van.

Óriási fordulat a TV2 műsorában

Óriási fordulat a TV2 műsorában

A mű­sor­ve­zető, Csonka And­rás vi­gasz­talta az el­ke­se­re­dett já­té­kost.

A mű­sor­ve­zető, Csonka And­rás vi­gasz­talta az el­ke­se­re­dett já­té­kost.

Ezért nem tudja megünnepelni születésnapját Aradszky László

Ezért nem tudja megünnepelni születésnapját Aradszky László

82 éves lett, de a nép­szerű ma­gyar éne­kes ki­rob­banó for­má­ban van.

82 éves lett, de a nép­szerű ma­gyar éne­kes ki­rob­banó for­má­ban van.

Eljegyezték a magyar színésznőt

Eljegyezték a magyar színésznőt

Ripli Zsu­zsi ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Nem is csoda, meg­vál­to­zik az élete.

Ripli Zsu­zsi ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Nem is csoda, hi­szen örökre meg­vál­to­zik az élete.

Pierce Brosnant fiával csalja a szeretője

Pierce Brosnant fiával csalja a szeretője

New York-i affé­rok - fél­té­keny-e a fe­le­ség?

New York-i affé­rok - fél­té­keny-e a fe­le­ség? Ez aztán a pi­káns, ka­ci­fán­tos és ha­mi­sí­tat­la­nul ame­ri­kai story, de ter­mé­sze­te­sen ki­zá­ró­lag a film­vász­non!

Szexi ajándékot ad a dögös magyar modell

Szexi ajándékot ad a dögös magyar modell

Sylvi zse­ni­á­lis öt­let­tel csi­nál he­lyet szek­ré­nyé­ben az új ru­há­i­nak. Ha­tal­mas tá­bort gyűj­tött a gard­rób­vá­sár néven futó kö­zös­sé­gé­nek, ahol nem csak venni, de kapni is lehet.

Sylvi zse­ni­á­lis öt­let­tel csi­nál he­lyet szek­ré­nyé­ben az új ru­há­i­nak.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nagy a baj: mindenki csak találgat, mi történt Rékasi Károllyal

Nagy a baj: mindenki csak találgat, mi történt Rékasi Károllyal

A pszi­cho­ló­gus sze­rint a szí­nész nem tudja ke­zelni a fe­szült­sé­get.

A pszi­cho­ló­gus sze­rint a szí­nész nem tudja ke­zelni a fe­szült­sé­get.

Mi történhetett Stohl Andrással a Sztárban Sztár vasárnapi adásában?

Mi történhetett Stohl Andrással a Sztárban Sztár vasárnapi adásában?

Va­sár­nap este de­bü­tált a Sz­tár­ban Sztár íté­sze­ként Stohl And­rás, aki­nek vol­tak nehéz pil­la­na­tai.

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

Panka igazi ra­jongó...

A TV2 sztár­já­nak kis­lá­nya igazi ra­jongó típus, aki imádja el­kí­sérni édes­any­ját a stú­di­óba...

Stohl András bepánikolt? Levegő után kapkodott élő adásban

Stohl András bepánikolt? Levegő után kapkodott élő adásban

Va­sár­nap este de­bü­tált a Sz­tár­ban Sztár íté­sze­ként Stohl And­rás.

Va­sár­nap este de­bü­tált a Sz­tár­ban Sztár íté­sze­ként Stohl And­rás, aki a műsor kez­de­tén ki­csit fe­szült­nek tűnt, aztán fo­ko­za­to­san fel­en­ge­dett, a többi zsű­ri­tag­gal együtt vic­ce­lő­dött.

Nagy bejelentés, itt tér vissza a képernyőre Pordán Petra

Nagy bejelentés, itt tér vissza a képernyőre Pordán Petra

A nép­szerű kí­ván­ság­mű­sorba a csi­nos mű­sor­ve­zető mellé egy új part­ner is ér­ke­zik.

A nép­szerű kí­ván­ság­mű­sorba a csi­nos mű­sor­ve­zető mellé egy új part­ner is ér­ke­zik.

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tot­tak.

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Megdöbbentő bejelentést tett Székhelyi József

Megdöbbentő bejelentést tett Székhelyi József

A szí­nész el­árulta, kibe sze­rel­mes

A 71 éves szí­nész sosem volt még olyan sze­rel­mes, mint most. Ki­de­rült, ki vált ki be­lőle ilyen heves ér­zel­me­ket...

Így se látni mindennap Julia Robertset!

Így se látni mindennap Julia Robertset!

Az Oscar-díjas szí­nésznő nagyfia fo­ci­meccsén egy­ál­ta­lán nem olyan volt, mint Hol­ly­wood egyik leg­is­mer­tebb sztárja.

Az Oscar-díjas szí­nésznő nagyfia fo­ci­meccsén egy­ál­ta­lán nem olyan volt, mint Hol­ly­wood egyik leg­is­mer­tebb sztárja.

Dráma, élő adásban veszekedtek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Dráma, élő adásban veszekedtek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Az íté­szek az egyik pro­duk­ció miatt kap­tak össze.

Az íté­szek az egyik pro­duk­ció miatt kap­tak össze.

Kiderült, ő a Sztárban Sztár első kiesője

Kiderült, ő a Sztárban Sztár első kiesője

Bár min­­dent meg­­tett, hogy pro­duk­ci­ó­já­val le­­nyű­­gözze a zsű­­rit és a né­­ző­­ket, végül mégis bú­csúz­nia kel­lett a mű­sor­tól.

Bár min­­dent meg­­tett, hogy pro­duk­ci­ó­já­val le­­nyű­­gözze a zsű­­rit és a né­­ző­­ket, végül mégis bú­csúz­nia kel­lett a mű­sor­tól.

Kínos, élő adásban fagyott le Stohl András

Kínos, élő adásban fagyott le Stohl András

Szó­hoz sem ju­tott.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja szó­hoz sem ju­tott az egyik pro­duk­ció után.

Intim helyzetben kaptuk lencsevégre Liptai Claudiát

Intim helyzetben kaptuk lencsevégre Liptai Claudiát

A szín­fa­lak mö­gött fo­tóz­tuk le!

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­ját a szín­fa­lak mö­gött fo­tóz­tuk le!

Elképesztő, mit műveltek adás előtt a Sztárban Sztár énekesei

Elképesztő, mit műveltek adás előtt a Sztárban Sztár énekesei

Ha ezt a szín­pa­don is hozni tud­ják, ga­ran­tál­tan fel­rob­bant­ják a stú­diót!

Gyászol a filmvilág: Meggyilkolták a népszerű sorozat kulcsfiguráját

Gyászol a filmvilág: Meggyilkolták a népszerű sorozat kulcsfiguráját

A sze­ren­csét­le­nül járt stáb­ta­got au­tó­já­ban lőt­ték agyon Me­xikó egyik ve­szé­lyes bűn­ne­gye­dé­ben.

Hihetetlen felsőtestet villantott a Sztárban Sztár műsorvezetője

Hihetetlen felsőtestet villantott a Sztárban Sztár műsorvezetője

Till At­tila min­dig na­gyon fess, ám azt csak ke­ve­sen lát­hat­ják, hogy mi van a ruha alatt.

Till At­tila min­dig na­gyon fess, ám azt csak ke­ve­sen lát­hat­ják, hogy mi van a ruha alatt.

Félmeztelen férfi ölelgette Eszenyi Enikőt a koncert után

Félmeztelen férfi ölelgette Eszenyi Enikőt a koncert után

De vajon ki a ti­tok­za­tos sze­ren­csés?

De vajon ki a ti­tok­za­tos sze­ren­csés, és mi tör­tént pon­to­san a szín­fa­lak mö­gött?

Kórházba került fogyókúrája miatt Balázs Klári

Kórházba került fogyókúrája miatt Balázs Klári

Meg­bánta az öt­le­tet...

A nép­szerű éne­kesnő nem­ré­gi­ben élet­mó­dot vál­tott és 12 fe­les­le­ges ki­ló­tól sza­ba­dult meg. Most oko­san fo­gyó­kú­rá­zott, de ko­ráb­ban...

Erre számíthat ma este zsűritársaitól Stohl András

Erre számíthat ma este zsűritársaitól Stohl András

A múlt héten távol ma­radt, de ma este ki­de­rül, ho­gyan sze­re­pel majd Stohl And­rás mint zsű­ri­tag.

A múlt héten távol ma­radt, de ma este ki­de­rül, ho­gyan sze­re­pel majd Stohl And­rás mint zsű­ri­tag a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Napokig tűrte a kínt Soma Mamagésa, mielőtt orvoshoz fordult

Napokig tűrte a kínt Soma Mamagésa, mielőtt orvoshoz fordult

Az éne­kesnő egy nyári tá­bor­ban szen­ve­dett bal­ese­tet, de so­káig nem volt ideje or­vos­hoz menni.

Hatalmasra nőt Szinetár Dóra pocakja

Hatalmasra nőt Szinetár Dóra pocakja

A szí­nész­nőn lát­szik, hogy a várva várt baba ha­ma­ro­san meg­ér­ke­zik.

A szí­nész­nőn lát­szik, hogy a várva várt baba ha­ma­ro­san meg­ér­ke­zik.

Ezért a fiatal nőért hagyta el gyermeke anyját a nőcsábász színész

Ezért a fiatal nőért hagyta el gyermeke anyját a nőcsábász színész

Úgy tűnik, hogy a hol­ly­woodi szí­nész és a szép­ség­ki­rálynő jól meg­van­nak.

Úgy tűnik, hogy a hol­ly­woodi szí­nész és a ko­rábbi szép­ség­ki­rálynő jól meg­van­nak együtt.

Szomorú napra ébredtek Peter Falk rajongói

Szomorú napra ébredtek Peter Falk rajongói

90 éves lenne a fe­lejt­he­tet­len szí­nész, aki Co­lumbo sze­re­pé­vel örökre be­írta magát a film­tör­té­ne­lembe.

90 éves lenne a fe­lejt­he­tet­len szí­nész, aki Co­lumbo sze­re­pé­vel örökre be­írta magát a film­tör­té­ne­lembe.

Így úszta meg a terrortámadást Csézy

Így úszta meg a terrortámadást Csézy

Sze­rinte nem vé­let­len, hogy meg­úszta a ka­taszt­ró­fát.

Sokan a vé­let­len­nek tu­laj­do­nít­ják, ha meg­úsz­nak egy ka­taszt­ró­fát, vagy bal­ese­tet. Az éne­kesnő azon­ban nem így gon­dolja.

Oszter Sándor fedőneve Nagy Pisztoly, de nem azért amire gondolnál

Oszter Sándor fedőneve Nagy Pisztoly, de nem azért amire gondolnál

Osz­ter Sán­dor hó­na­pok óta jár a bí­ró­ságra és min­dig képes be­dobni va­lami show-ele­met a tár­gya­lá­son.

Vallott George Clooney: naponta négyszer fakad sírva

Vallott George Clooney: naponta négyszer fakad sírva

Három hó­napja szü­let­tek meg a sár­mos szí­nész ikrei, akik­től most vált el elő­ször hosszabb időre.

Három hó­napja szü­let­tek meg a sár­mos szí­nész ikrei, akik­től most vált el elő­ször hosszabb időre.

Kiröhögték a Sztárban Sztár énekesét

Kiröhögték a Sztárban Sztár énekesét

Détár Enikő min­dent meg­tesz, hogy a leg­jobb for­má­ját hozza majd a TV2 si­ker­mű­so­rá­nak má­so­dik élő adá­sá­ban Má­ri­ó­ként.

Détár Enikő min­dent meg­tesz, hogy a leg­jobb for­má­ját hozza majd a TV2 si­ker­mű­so­rá­nak má­so­dik élő adá­sá­ban Má­ri­ó­ként.

Szomorú hír jött: legyőzte a betegség az énekesnőt

Szomorú hír jött: legyőzte a betegség az énekesnőt

18 hó­napja de­rült ki, hogy méh­nyak­rák­kal küzd - az éne­kesnő még csak 28 éves volt.

18 hó­napja de­rült ki, hogy méh­nyak­rák­kal küzd - az éne­kesnő még csak 28 éves volt. Ra­jon­gói és ze­nész­tár­sai gyá­szol­nak.

Ebben a lakásban él szakítása óta Rátonyi Kriszta

Ebben a lakásban él szakítása óta Rátonyi Kriszta

Be­en­gedte a Ri­pos­tot.

Be­en­gedte a Ri­pos­tot har­ma­dik ke­rü­leti la­ká­sába Rá­to­nyi Kriszta.

Esküvőjéről vallott Liptai Claudia

Esküvőjéről vallott Liptai Claudia

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja a Mok­ká­ban ven­dé­ges­ke­dett.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja a Mok­ká­ban ven­dé­ges­ke­dett.

Súlyos százmilliókat buktak Katalin hercegné testvérei

Súlyos százmilliókat buktak Katalin hercegné testvérei

Az üz­leti vi­lá­got nem nekik ta­lál­ták ki.

Az élet ismét üzent a Midd­le­ton test­vé­rek­nek, hogy az üz­leti vi­lá­got nem nekik ta­lál­ták ki.

Fájdalmas bejelentést tett Tóth Vera

Fájdalmas bejelentést tett Tóth Vera

A nép­szerű éne­kesnő tel­je­sen két­ségbe van esve. Meg­tör­tént az, amire ál­ma­i­ban sem mert gon­dolni. Most a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán kéri ra­jon­gói se­gít­sé­gét.

Újabb függőség uralja, két kézzel szórja a pénzt a popdíva

Újabb függőség uralja, két kézzel szórja a pénzt a popdíva

Vá­sár­lás­füg­gővé vált Brit­ney Spe­ars.

Vá­sár­lás­füg­gővé vált a ti­ni­szt­ár­ból lett pop­ikon, Brit­ney Spe­ars. Ren­ge­te­get költ ap­ró­sá­gokra, de van mit a tejbe ap­rí­ta­nia.

Sokkoló fotót készített a kórházban Selena Gomez, ezt művelték vele

Sokkoló fotót készített a kórházban Selena Gomez, ezt művelték vele

A fi­a­tal sztár az Ins­tag­ra­mon szá­molt be az átélt ne­héz­sé­gek­ről.

A fi­a­tal sztár az Ins­tag­ra­mon szá­molt be az átélt ne­héz­sé­gek­ről.

Izgalmas titkokat árult el magánéletéről az angol sztárénekes

Izgalmas titkokat árult el magánéletéről az angol sztárénekes

A Slá­ger TV mű­so­rá­nak ven­dége lesz Mr. Pres­ident, aki iz­gal­mas szto­ri­kat is meg­osz­tott a Snóbli mű­sor­ve­ze­tő­i­vel.

A Snóbli ven­dége lesz Mr. Pres­ident, aki iz­gal­mas szto­ri­kat is meg­osz­tott a Snóbli mű­sor­ve­ze­tő­i­vel.

Ebbe a focistába szerelmes Singh Viki

Ebbe a focistába szerelmes Singh Viki

Ki­de­rült, ki a ti­tok­za­tos férfi, aki el­ra­bolta Singh Viki szí­vét.

Ki­de­rült, ki a ti­tok­za­tos férfi, aki el­ra­bolta Singh Viki szí­vét.

Exkluzív interjú: Elárulta titkát a Budapesten fellépő Alvaro Soler

Exkluzív interjú: Elárulta titkát a Budapesten fellépő Alvaro Soler

A 26 éves éne­kes a TV2 meg­hí­vá­sára ér­ke­zett a ma­gyar fő­vá­rosba.

A 26 éves éne­kes a TV2 meg­hí­vá­sára ér­ke­zett a ma­gyar fő­vá­rosba. Elő­ször, de biz­tos nem utol­jára!

Rejtélyes és kínzó betegségtől szenved Lady Gaga

Rejtélyes és kínzó betegségtől szenved Lady Gaga

Az éne­kesnő elő­ször be­szélt leg­na­gyobb tit­ká­ról, arról a be­teg­ség­ről, ami meg­ke­se­ríti a min­den­nap­jait.

Az éne­kesnő elő­ször be­szélt leg­na­gyobb tit­ká­ról, arról a be­teg­ség­ről, ami meg­ke­se­ríti a min­den­nap­jait.

Itt a válasz, ezért lett vádlott Oszter Sándor

Itt a válasz, ezért lett vádlott Oszter Sándor

A Ri­post most utá­na­né­zett, hogy pon­to­san miért is kell bí­ró­ságra jár­nia.

A Ri­post most utá­na­né­zett, hogy pon­to­san miért is kell bí­ró­ságra jár­nia Osz­ter­nek.

Nem hiszed el, kit kényeztetett nyelvével a magyar sztár

Nem hiszed el, kit kényeztetett nyelvével a magyar sztár

Kiss Endi ne­he­zen tudja meg­tar­tóz­tatni magát, ha jön az érzés, hát jön.

Hatalmas örömhír: őszintén beszélt a terhességről Szabó Zsófi

Hatalmas örömhír: őszintén beszélt a terhességről Szabó Zsófi

Arra senki nem szá­mí­tott, hogy ilyen lesz a vá­ran­dós­sága.

Bár nagy koc­ká­za­tot vál­lalt a ter­hes­ség­gel, Szabó Zsófi sosem volt még bol­do­gabb. Arra azon­ban senki nem szá­mí­tott, hogy ilyen lesz a vá­ran­dós­sága.

Kibogoztuk, miért kell Oszter Sándornak bíróságra járni

Kibogoztuk Oszter Sándor bírósági ügyét

Senki nem tudja pon­to­san, miért is lett vád­lott a szí­nész­ből. Pedig egy­szerű, mint a pofon!

Senki nem tudja pon­to­san, miért is lett vád­lott a szí­nész­ből. Pedig egy­szerű, mint egy jól irány­zott pofon!

Rajongója támadta le Janicsák Vecát

Rajongója támadta le a Sztárban Sztár versenyzőjét

Az éne­kes­nő­nek el­akadt a szava, úgy meg­lepte egyik ra­jon­gója. Az eset ma­ra­dandó él­mény az éne­kesnő szá­mára, de ma már biz­to­san tudja, hogy még egy­szer nem tör­tén­het meg.

Ja­ni­csák Ve­cá­nak el­akadt a szava, úgy meg­lepte egyik ra­jon­gója.

Elképesztő felvétel, lelepleztük a Sztárban Sztár énekesét

Elképesztő felvétel, lelepleztük a Sztárban Sztár énekesét

Meg­mu­tat­juk Gergő si­ke­ré­nek tit­kát.

Oláh Gergő ha­tal­mas si­kert ara­tott a Sz­tár­ban Sz­tár­ban, de ehhez hoz­zá­já­rult egy tévés trükk is. Meg­mu­tat­juk!

Lehetetlen feladatban győzött Wolf András csapata

Lehetetlen feladatban győzött Wolf András csapata

Gye­re­kek dön­töt­tek.

Nincs ré­misz­tőbb fel­adat egy sza­kács­ver­seny részt­ve­vője szá­mára, mint ami­kor tu­cat­nyi gyer­kő­cöt kell meg­győzni arról, hogy a spe­nót már­pe­dig finom.

Így reagált Janicsák Veca L.L. Junior kiakadására

Így reagált Janicsák Veca L.L. Junior kiakadására

Be­szá­molt a fej­le­mé­nyek­ről.

Az éne­kesnő a ra­jon­gói Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Titkok, amiket csak kevesen tudnak a 20 éve elhunyt Diana hercegnőről

Titkok, amiket csak kevesen tudnak a 20 éve elhunyt Diana hercegnőről

Ér­zel­mi­leg la­bi­lis nő­ként sok­szor azok­nak ár­tott, akik a leg­kö­ze­lebb áll­tak hozzá.

Nem titkolja tovább: Pintér Tibor megmutatta új társát

Nem titkolja tovább: Pintér Tibor megmutatta új társát

Tenya na­gyon büszke új vá­lasz­tott­jára, amit a Fa­ce­boo­kon mu­ta­tott meg népes ra­jon­gó­tá­bo­rá­nak.

Tenya na­gyon büszke új vá­lasz­tott­jára, amit a Fa­ce­boo­kon mu­ta­tott meg népes ra­jon­gó­tá­bo­rá­nak.

Mindent kitálalt versenyzőjéről a Séfek Séfe sztárja

Mindent kitálalt versenyzőjéről a Séfek Séfe sztárja

Hétfő es­té­től ki­éle­ző­dik a hely­zet!

Hétfő es­té­től ki­éle­ző­dik a hely­zet! El­kez­dő­dik ugyanis az igazi küz­de­lem a TV2 gasztró-te­het­ség­ku­ta­tó­já­ban, a Séfek Sé­fé­ben.

Óriási sztárbotrány: L.L. Junior nekiment Janicsák Vecának

Óriási sztárbotrány: L.L. Junior nekiment Janicsák Vecának

A rap­per nem fogta vissza magát.

A rap­per nem fogta vissza magát. Egye­ne­sen meg­szé­gye­ní­tő­nek ne­vezte Veca elő­adá­sát!

Újabb részletek a Sztárban Sztár lesérült versenyzőjéről

Újabb részletek a Sztárban Sztár lesérült versenyzőjéről

Ber­kes Oli­vér nem­rég bal­ese­tet szen­ve­dett. Az éne­kes ki­tart, bár­mit meg­tesz csak, hogy szín­padra áll­has­son.

Ber­kes Oli­vér nem­rég bal­ese­tet szen­ve­dett. Az éne­kes ki­tart.

Tejesembernek állt Stohl András

Tejesembernek állt Stohl András

A szí­nész óri­á­sit ala­kí­tott va­sár­nap este a világ talán leg­is­mer­tebb zenés film­jé­nek szín­padi adap­tá­ci­ó­já­ban, mely­ben fő­sze­re­pet ját­szott az Aréna szín­pa­dán.

A szí­nész óri­á­sit ala­kí­tott va­sár­nap este a világ talán leg­is­mer­tebb zenés film­jé­nek szín­padi adap­tá­ci­ó­já­ban.

Lemondta saját visszatérését a lábadozó Cserhalmi György

Váratlan fordulat, képtelen színpadra állni a legendás magyar színész

A szí­nész neve né­hány napja még ott volt a Nem­zeti Szín­ház da­rab­já­nak sze­rep­osz­tá­sá­ban, de végül saját maga kérte, hogy he­lyet­te­sít­sék.

Fóbiákkal küzd a Sztárban Sztár énekese

Fóbiákkal küzd a Sztárban Sztár énekese

Pápai Jo­ci­nak meg kell küz­de­nie.

Pápai Jo­ci­nak meg kell küz­de­nie a dé­mo­na­i­val, mi­előtt fel­lép a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

Bikiniben bukott le: Gömbölyödik Eva Longoria pocakja

Bikiniben bukott le: Gömbölyödik Eva Longoria pocakja

A szí­nésznő vá­ran­dós­sá­gá­ról már több­ször is plety­kál­tak, bi­zo­nyító erejű fotó azon­ban még nem ké­szült róla. Egé­szen mos­ta­náig!

A szí­nésznő vá­ran­dós­sá­gá­ról már több­ször is plety­kál­tak, bi­zo­nyító erejű fotó azon­ban még nem ké­szült róla. Egé­szen mos­ta­náig!

Brutálisan lefogyott, rá sem ismerni Gáspár Győző lányára

Brutálisan lefogyott, rá sem ismerni Gáspár Győző lányára

Hosszú évek óta har­­colt a ki­­lók­­kal.

Hosszú évek óta har­­colt a ki­­lók­­kal Győ­­zike ki­­seb­­bik lánya, ám az utóbbi hó­na­pok­ban lát­­vá­­nyos fo­­gyás­­nak in­­dult.

Nagy bejelentést tett Cooky

Nagy bejelentést tett Cooky

Az is­mert rá­diós az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a jó hír­ről!

Az is­mert rá­diós az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a jó hír­ről!

Óriási gardróbvásár: kiárusítja a ruháit Kelemen Anna, találkozz vele!

Óriási gardróbvásár: kiárusítja a ruháit Kelemen Anna, találkozz vele!

Nyil­vá­nos gard­rób­vá­sá­ron sza­ba­dul meg a már meg­unt hol­mi­ja­i­tól.

A sző­ke­ség úgy dön­tött, nyil­vá­nos gard­rób­vá­sá­ron sza­ba­dul meg a már meg­unt hol­mi­ja­i­tól.

Erre nincsenek szavak: hihetetlen, hogy néz ki Pintér Tibor

Erre nincsenek szavak: hihetetlen, hogy néz ki Pintér Tibor

A nép­szerű szí­nész csep­pet sem szé­gyen­lős, me­rész öl­tö­zék­ben lé­pett ki az ut­cára.

A nép­szerű szí­nész csep­pet sem szé­gyen­lős, me­rész öl­tö­zék­ben lé­pett ki az ut­cára.

Durván lefogyott Oláh Ibolya, aggódnak a rajongók

Durván lefogyott Oláh Ibolya, aggódnak a rajongók

Az arany­hangú éne­kesnő jó né­hány kilót le­do­bott ma­gá­ról. Két­ség­be­esett ra­jon­gók ér­dek­lőd­nek a hogy­léte felől.

Az arany­hangú éne­kesnő jó né­hány kilót le­do­bott ma­gá­ról. Két­ség­be­esett ra­jon­gók ér­dek­lőd­nek a hogy­léte felől.

Őszintén vallott műtétjéről a népszerű magyar színésznő

Őszintén vallott műtétjéről a népszerű magyar színésznő

El­dob­hatja a man­kót Tor­dai Teri.

A min­dig mo­soly­gós Tor­dai Teri őszin­tén be­szél csí­pő­pro­té­zis ope­rá­ci­ó­já­ról és az azt kö­vető, nem min­dig könnyű he­tek­ről.

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Tel­jes a káosz, min­denki me­ne­kül.

Tel­jes a káosz, min­denki me­ne­kül az égi pokol elől Flo­ri­dá­ban. Az egy­kori tévés és csa­ládja a ma­ra­dás mel­lett dön­töt­tek.

A nyílt utcán fotózták le Liptai Claudiát: elképesztő, hogy néz ki

A nyílt utcán fotózták le Liptai Claudiát: elképesztő, hogy néz ki

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője ismét bom­ba­for­mát vil­lan­tott. Min­denki bó­kok­kal hal­mozta el.

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője ismét bom­ba­for­mát vil­lan­tott.

Babától gömbölyödött Xantus Barbara pocakja

Babától gömbölyödött Xantus Barbara pocakja

2003-ban várta má­so­dik gyer­me­két.

A szí­nésznő 2003-ban várta má­so­dik, Szurdi Mik­lós­sal közös gyer­me­két.

Kemény beismerés: bottal verte el
a fiát Nagy Feró

Kemény beismerés: bottal verte el a fiát Nagy Feró

Rit­kán jön ki a sod­rá­ból.

Nagy Feró a leg­rit­kább eset­ben for­dult a ma­ka­ren­kói po­fon­hoz, ami­kor a gyer­me­kei rossz fát tet­tek a tűzre. Ám egy­szer ala­po­san el­tán­gálta Bo­ton­dot.

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Úton van Irma Flo­rida part­jai felé. Ami na­gyon rossz hír a két éve Flo­ri­dába köl­tö­zött Gom­bos Edi­ná­nak, a Ku­bá­ból szár­mazó fér­jé­nek és a gyer­me­ke­ik­nek.

Úton van Irma Flo­rida part­jai felé. Ami na­gyon rossz hír a két éve Flo­ri­dába köl­tö­zött Gom­bos Edi­ná­nak, a Ku­bá­ból szár­mazó fér­jé­nek és a gyer­me­ke­ik­nek.

Itt az első babafotó, megmutatta kisfiát Fresh Viki

Itt az első babafotó, megmutatta kisfiát Fresh Viki

Az éne­kesnő au­gusz­tus 24-én hozta vi­lágra első gyer­me­két, Samut, akit most az Ins­tag­ram-ol­da­lán is meg­mu­ta­tott.

Az éne­kesnő au­gusz­tus 24-én hozta vi­lágra első gyer­me­két, Samut, akit most az Ins­tag­ram-ol­da­lán is meg­mu­ta­tott.

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

Már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt arról, már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról...

Cseke Ka­tinka szá­mára víz­vá­lasztó volt az ázsiai ka­lan­do­zás. Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról, rá­adá­sul lá­nyá­val való kap­cso­lata is meg­vál­to­zott.

Élete legnagyobb napján van túl György herceg

Élete legnagyobb napján van túl György herceg

A her­ceg négy­éves, ami Ang­li­á­ban azt je­lenti, hogy el kell kez­de­nie az is­ko­lát. György az apu­ká­já­val ér­ke­zett a nagy ese­ményre.

A her­ceg négy­éves, ami Ang­li­á­ban azt je­lenti, hogy el kell kez­de­nie az is­ko­lát. György az apu­ká­já­val ér­ke­zett a nagy ese­ményre.