SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Nem fél a botránytól, keményen beszólt a 83 éves színésznő

Nem fél a botránytól, keményen beszólt a 83 éves színésznő

Kiáll a bajba ju­tot­tak mel­lett.

So­phia Loren min­den­áron kiáll a bajba ju­tot­tak mel­lett. Akkor is, ha neki sze­ren­cséje volt az élet­ben.

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Or­vo­sai nem en­ge­dik...

Ko­ráb­ban arról szól­tak a hírek, hogy a vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­dozó szí­nész­le­genda ős­szel már utaz­hat...

Ezt nézd: Hihetetlenül lefogyott az Operett színésze

Ezt nézd: Hihetetlenül lefogyott az Operett színésze

Fa­ragó And­rás nehéz idő­sza­kon van túl, de sze­ren­csére ismét na­gyon jó for­má­ban van.

Fa­ragó And­rás nehéz idő­sza­kon van túl, de sze­ren­csére ismét na­gyon jó for­má­ban van.

Bemutatta kézügyességét: Munkát válthat Stohl Luca

Bemutatta kézügyességét: Munkát válthat Stohl Luca

A mű­sor­ve­zető nem csak a ka­me­rák előtt érzi ott­hon magát, de a kony­há­ban is helyt áll.

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Elég, ha egy ba­ráti nya­ra­lásra uta­zik, máris meg­kez­dőd­nek a ta­lál­ga­tá­sok. Linda csak a Ri­post­nak re­a­gált.

Ki akarták rabolni Vásáry Andrét: elképesztő, ami utána történt

Ki akarták rabolni Vásáry Andrét: elképesztő, ami utána történt

A nép­szerű éne­kes durva tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­ból.

A nép­szerű éne­kes durva tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­ból.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nem hittünk a szemünknek: Így köszöntötték Emiliót születésnapján

Nem hittünk a szemünknek: Így köszöntötték Emiliót születésnapján

A szom­szé­dok is a cso­dá­jára jár­tak Emi­lio szü­le­tés­nap­já­nak.

A szom­szé­dok is a cso­dá­jára jár­tak Emi­lio szü­le­tés­nap­já­nak.

Lesifotók! Nem hiszed el, hol kapták le Arnold Schwarzeneggert

Lesifotók! Nem hiszed el, hol kapták le Arnold Schwarzeneggert

Amíg egy And­rássy úti lu­xus­üz­letbe nem en­ged­ték be, addig egy kör­úti an­tik­vi­tás­ban kör­be­ve­zet­ték a Ter­mi­ná­tort.

Megkéselték, kórházba került az amerikai híresség

Megkéselték, kórházba került az amerikai híresség

Erős fáj­dal­mat ér­zett.

Gábor Zsa­zsa öz­ve­gyére a stran­don tá­mad­tak rá. Erős fáj­dal­mat ér­zett.

Ettől jön zavarba Stohl András

Ettől jön zavarba Stohl András

Ki hinné, hogy a min­dig ha­tá­ro­zott szí­nész­nek éppen az a gyenge pontja, ha vissza kell kér­nie va­la­ki­től a köl­csön­adott össze­get.

Ki hinné, hogy a min­dig ha­tá­ro­zott szí­nész­nek éppen az a gyenge pontja, ha vissza kell kér­nie va­la­ki­től a köl­csön­adott össze­get.

Nagyon durva: a tűzzel játszik Schobert Norbi, de mit szól hozzá Réka?

Nagyon durva: a tűzzel játszik Schobert Norbi, de mit szól hozzá Réka?

Ve­szé­lyes pro­duk­ci­óra adta a fejét. Tű­z­ol­tók vi­gyáz­tak rá!

Ve­szé­lyes pro­duk­ci­óra adta a fejét. Tű­z­ol­tók vi­gyáz­tak rá!

Ezt nézd, milyen szexi fürdőruhában a magyar sztáranyuka

Ezt nézd, milyen szexi fürdőruhában a magyar sztáranyuka

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett.

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett, meg­mu­tatta mi van a ruha alatt. Bi­zo­nyára most sokan örül­nek, a lát­vány ma­gáért be­szél.

Aggasztó videó, nincs jól Ördög Nóra

Aggasztó videó, nincs jól Ördög Nóra

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető csú­nya ví­rust ka­pott el. El­ment a hangja is.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető csú­nya ví­rust ka­pott el. El­ment a hangja is.

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Egyre ne­he­zeb­ben bírja a soha nem múló fáj­dal­mat.

Sokat segít neki, hogy a csa­ládja és a ba­rá­tai mel­lette van­nak, de egyre ne­he­zeb­ben bírja a soha nem múló fáj­dal­mat.

Tündéri fotót posztolt kisfiáról Szinetár Dóra, ezt látnod kell

Tündéri fotót posztolt kisfiáról Szinetár Dóra, ezt látnod kell

A szí­nésznő Auszt­ri­á­ból je­lent­ke­zett. Meg­mu­tatta kisfiát, aki ren­ge­te­get nőtt.

A szí­nésznő Auszt­ri­á­ból je­lent­ke­zett. Meg­mu­tatta kisfiát, aki ren­ge­te­get nőtt.

Kiderült az igazság: show-király lesz Schobert Norbi

Kiderült az igazság: show-király lesz Schobert Norbi

Sok arcát lát­hat­tuk már a fit­nesz­gu­ru­nak, de ő még most is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Sok arcát lát­hat­tuk már a fit­nesz­gu­ru­nak, de ő még most is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket, vagy ha úgy tet­szik, rej­tett ké­pes­sé­ge­ket.

Kitört a botrány, késsel fenyegetőzött Jean-Claude Van Damme fia

Kitört a botrány az 57 éves színész családjában, késsel fenyegetőzött a sztár fia

Jean-Cla­ude Van Damme fia a szo­ba­tár­sát fe­nye­gette meg egy kés­sel, bör­tönbe is ke­rül­het.

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak.

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak. Ha­ma­ro­san egy ér­de­kes vál­lal­ko­zásba kezd bele.

Brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya

Durva fotó, brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya

Tu­da­to­san dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett! Lát­vá­nyos az ered­mény.

Tar­ján Zsófia tu­da­to­san dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett! Lát­vá­nyos az ered­mény.

Így lopnak "énidőt" Ördög Nóráék

Így lopnak "énidőt" Ördög Nóráék

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­totta...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lö­nös ugyan­ak­kor hasz­nos és tar­tal­mas mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy kellő időt sza­kít­son a fér­jé­vel való be­szél­ge­té­sekre.

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Kiss Endi el­dön­tötte, meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól és a vi­déki éle­tet vá­lasztja, de meg­ígérte, hogy soha nem tűnik el.

Kiss Endi el­dön­tötte, meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól és a vi­déki éle­tet vá­lasztja, de meg­ígérte, nem tűnik el.

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly kis­lá­nya már 12 éves és szép las­san bon­to­gatni kezdi szár­nyait.

Megtudtuk, ennyiért árulják a Gundel-Latinovits villát

Megtudtuk, ennyiért árulják a Gundel-Latinovits villát

Ke­resi új gaz­dá­ját a villa!

Vi­seg­rád fő­ut­cá­ján ha­tal­mas eladó-tábla jelzi: még min­dig ke­resi új gaz­dá­ját a Gun­del-La­ti­no­vits villa!

Elolvadsz Szabó Zsófi kisfiának a szempilláitól

Elolvadsz Szabó Zsófi kisfiának a szempilláitól

Szabó Zsófi újabb cuki képet osz­tott meg a kisfi­á­ról. Men­del a fe­kete-fehér képen épp bé­ké­sen szu­nyó­kál.

Szabó Zsófi újabb cuki képet osz­tott meg a kisfi­á­ról. Men­del a fe­kete-fehér képen épp bé­ké­sen szu­nyó­kál.

Ez kemény, világsztárt tapogatott Borbély Alexandra

Ez kemény, világsztárt tapogatott Borbély Alexandra

Az Oscar-díjra je­lölt szí­nésznő Jus­tin Tim­ber­lake-kon­cer­ten járt nem­rég.. Mi­lyen jól járt.

Az Oscar-díjra je­lölt szí­nésznő Jus­tin Tim­ber­lake-kon­cer­ten járt nem­rég.. Mi­lyen jól járt.

Levideózták Liptai Claudia tinilányát: elképesztő, amit csinál

Levideózták Liptai Claudia tinilányát: elképesztő, amit csinál

A nép­szerű mű­sor­ve­zető tel­jes ámu­lat­tal nézte végig Panka pro­duk­ci­ó­ját.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető tel­jes ámu­lat­tal nézte végig Panka pro­duk­ci­ó­ját.

Nagy bejelentést tett Gáspár Evelin

Nagy bejelentést tett Gáspár Evelin

Gás­pár Győző és Bea asszony na­gyon büsz­kék na­gyob­bik lá­nyukra. Eve­lin cél­tu­da­to­san halad azon az úton, amit el­ter­ve­zett ma­gá­nak.

Gás­pár Győző és Bea asszony na­gyon büsz­kék na­gyob­bik lá­nyukra. Eve­lin cél­tu­da­to­san halad azon az úton, amit el­ter­ve­zett ma­gá­nak.

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Pécsi Il­dikó haj­dani menye dol­go­zik.

Pécsi Il­dikó haj­dani menye fo­lya­ma­to­san dol­go­zik, de hiába, az a pénz szinte sem­mire nem elég.

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel, de nem kér­dés szá­mukra, hogy együtt fog­nak meg­öre­gedni.

Kártérítést követel: Több millió euró ütheti Ciccolina markát

Kártérítést követel: Több millió euró ütheti Ciccolina markát

Át­szá­mítva száz­mil­li­ó­kat kö­ve­tel az olasz adó­ha­tó­ság­tól Cic­cio­lina.

Át­szá­mítva száz­mil­li­ó­kat kö­ve­tel az olasz adó­ha­tó­ság­tól Cic­cio­lina, aki iga­záért bár­mire képes.

Végérvényesen kifakadt Brad Pitt, "undorító", amit Jolie művel

Végérvényesen kifakadt Brad Pitt, "undorító", amit Jolie művel

Sze­rinte exe miatt a gye­re­kek szen­ve­dik meg leg­in­kább a vá­lást.

A sztárapu­ká­nak elege lett, sze­rinte exe miatt a gye­re­kek szen­ve­dik meg leg­in­kább a vá­lást.

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről.

Őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan érez az új­szü­lött gyer­me­ké­vel töl­tött má­so­dik éj­szaka után...

Meglepő bejelentés! Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Meglepő bejelentés! Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Lara nagy be­je­len­tést tett.

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon.

Túl sok erotika, pucér nő miatt került bajba Vastag Csaba

Túl sok erotika, pucér nő miatt került bajba Vastag Csaba

Bőven volt miért ma­gya­ráz­kodni!

Hát igen, nem csoda, hogy az éne­kes­nek bőven volt miért ma­gya­ráz­kodni!

Könnyfakasztó ajándékot kapott Arnold Schwarzenegger

Könnyfakasztó ajándékot kapott Arnold Schwarzenegger Budapesten

Ha­zánk­ban for­gat a vi­lág­sztár, aki­nek min­den nap van va­lami ked­ves­ség­ben része.

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá. Né­hány perc múlva aztán jött az igazi hideg zu­hany.

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá.

Újabb rekordokat döntött meg a Sziget fesztivál

Újabb rekordokat döntött meg a Sziget fesztivál

Lá­to­ga­tói csú­csot hoz a Szi­get.

Már biz­tos, hogy lá­to­ga­tói csú­csot hoz a Szi­get hét­na­pos összeg­zése, hi­szen a szom­bati telt ház után a va­sár­nap is el­fogy­tak az az­napi je­gyek.

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át.

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át. Or­vosi se­gít­ségre is szük­sége volt.

Szakmát váltott a volt szépségkirálynő, sokan tanulhatnak tőle

Szakmát váltott a szépségkirálynő, sokan tanulhatnak tőle

Laky Zsu­zsi mos­ta­ná­ban ott­hon ne­velte a gyer­me­keit, de rá­jött, hogy az anya­ság mel­lett dol­gozni is sze­retne.

Laky Zsu­zsi mos­ta­ná­ban ott­hon ne­velte a gyer­me­keit, de rá­jött, hogy az anya­ság mel­lett dol­gozni is sze­retne.

Azonnal meg kellett műteni Jacko lányát, nem érzett még ilyen kínt

Azonnal meg kellett műteni Jacko lányát, nem érzett még ilyen kínt

A 20 éves mo­dell nem for­dult idő­ben or­vos­hoz.

A 20 éves mo­dell nem for­dult idő­ben or­vos­hoz, így az utolsó pil­la­nat­ban kel­lett kés alá fe­küd­nie.

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Doria Rag­land volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn. Na­gyon közel áll­nak egy­más­hoz.

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Idén sincs más­ként.

Idén sincs más­ként, ha­zánk is­mert em­be­rei meg­lepő sze­re­lé­sek­ben bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Leleplező, pikáns fotó: Zacher Gábor heves csókcsatája a Szigeten

Leleplező, pikáns fotó: Zacher Gábor heves csókcsatája a Szigeten

Alig más­fél hó­napja még egy vörös hajú hölgy ké­nyez­tette a bel­vá­ros kö­ze­pén.

Alig más­fél hó­napja még egy vörös hajú hölgy ké­nyez­tette a bel­vá­ros kö­ze­pén.

Nem győzi a dobozolást: Bejött az üzlet Hódi Pamelának

Nem győzi a dobozolást: Bejött az üzlet Hódi Pamelának

Hódi Pa­mela a mun­kára fó­kuszál.

Hódi Pa­mela most min­den ide­jét a mun­ká­val és kis­lá­nyá­val tölti, a szív­ügyek­kel nem fog­lal­ko­zik.

Így szerzett örömet Polgár Krisztának Bochkor Gábor

Így szerzett örömet a magyar szépségkirálynőnek Bochkor Gábor

Ki­uta­zott a ten­ge­ren­túlra.

A nép­szerű rá­diós ki­uta­zott a ten­ge­ren­túlra Pol­gár Krisz­táék­hoz.

Nem ciki! Modell fiával bulizott a magyar híresség

Nem ciki! Modell fiával bulizott a magyar híresség

Győrfi Pál, az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat szó­vi­vője négy gyer­mek édes­apja. A leg­idő­sebb, Dani na­gyon jó­képű, már több rek­lám­ban is sze­re­pelt.

Győrfi Pál, az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat szó­vi­vője négy gyer­mek édes­apja. A leg­idő­sebb, Dani na­gyon jó­képű, már több rek­lám­ban is sze­re­pelt. A fi­a­tal srác a mo­dell­ke­dést csak a pénz­ke­re­set miatt csi­nálja, egyéb­ként egye­temre jár. Győrfi Pál gyer­meke kom­mu­ni­ká­ció és mé­dia­tu­do­mány sza­kos hall­gató.

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Komoly döntést hozott: Elbúcsúzott rajongóitól Bódi Sylvi

Komoly döntést hozott: Elbúcsúzott rajongóitól Bódi Sylvi

Bódi Syl­vi­nek elege lett, most egy kis ma­gányra vá­gyik. A mo­dell be­je­len­tette, vissza­vo­nul egy időre.

Bódi Syl­vi­nek elege lett, most egy kis ma­gányra vá­gyik. A mo­dell be­je­len­tette, vissza­vo­nul egy időre.

Élő adásban zokogott Kozso

Élő adásban zokogott Kozso: szomorú vallomást tett

Élete leg­bor­zal­ma­sabb idő­sza­ká­ról be­szélt a Mokka pén­teki adá­sá­ban.

Élete leg­bor­zal­ma­sabb idő­sza­ká­ról be­szélt a Mokka pén­teki adá­sá­ban.

Lesifotó! Budapesten kapták lencsevégre a világhírű sztárpárt

Lesifotó! Budapesten kapták lencsevégre a világhírű sztárpárt

Megér­kez­tek az első fotók.

Megér­kez­tek az első fotók a ma­gyar fő­vá­ros­ban tar­tóz­kodó szí­nész­pár­ról.

Már nem titkolják többé betegségeiket a magyar sztárok

Már nem titkolják többé betegségeiket a magyar sztárok

A be­teg­ség őket sem ke­rüli el.

Bár a sztá­rok élete lát­szatra csupa fény és csil­lo­gás, a be­teg­ség azon­ban őket sem ke­rüli el. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban azo­kat a hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tük össze, akik, szem­be­nézve a nyil­vá­nos­ság­gal, fel­vál­lal­ták sú­lyos prob­lé­má­ju­kat.

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

Nem hittünk a szemünknek: hatalmasra nőtt Görög Zita pocakja

Nem hittünk a szemünknek: hatalmasra nőtt Görög Zita pocakja

Már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy ismét anyai örö­mök elé néz.

Már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy ismét anyai örö­mök elé néz.

Tovább gyűrűzik a botrány, Jolie újabb dologgal vádolja Brad Pittet

Tovább gyűrűzik a botrány, Jolie újabb dologgal vádolja Brad Pittet

A sztár­pár vá­lá­sát ren­ge­teg vita kí­séri, most éppen a gye­rek­tar­tá­son kap­tak össze.

Férje nélkül nyaral Szandi!

Férje nélkül nyaral Szandi!

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem.

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem, Bog­dán Csaba és a gyer­me­kei nél­kül ment el pi­henni.

Pánik, kislánya miatt rémült halálra Erdei Zsolt

Pánik, kislánya miatt rémült halálra Erdei Zsolt

Erdei Zsolt tel­je­sen ki­ké­szült, ami­kor kis­lá­nya egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt mel­lőle a ba­la­toni stran­don.

Erdei Zsolt tel­je­sen ki­ké­szült, ami­kor kis­lá­nya egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt mel­lőle a ba­la­toni stran­don.

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­nak nem volt könnyű dolga, ami­kor meg­hozta ezt a dön­tést.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­nak nem volt könnyű dolga, ami­kor meg­hozta ezt a dön­tést, de győ­zött a sze­re­lem!

Őrület, a sztáranyuka direkt veri át egészségtippjeivel az embereket

Őrület, a sztáranyuka direkt veri át egészségtippjeivel az embereket

A 45 éves szí­nész­nőt egész egy­sze­rűen hi­de­gen hagy­ják a té­nyek és ra­gasz­ko­dik kétes mód­sze­re­i­hez.

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

So­ka­kat meg­döb­ben­tett Orbán Józsi ha­lála, de van­nak, akik kép­te­le­nek el­fo­gadni a ször­nyű vesz­te­sé­get.

Szívszorító interjú, ebben a betegségben szenved Kulka János

Szívszorító interjú, ebben a betegségben szenved Kulka János

Meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli idő­sza­kon megy ke­resz­tül Kulka János, aki­nek ál­la­pota ren­ge­te­get ja­vult stroke-ja óta, ő még­sem elé­ge­dett a meg­tett úttal.

Meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli idő­sza­kon megy ke­resz­tül Kulka János, aki­nek ál­la­pota ren­ge­te­get ja­vult stroke-ja óta, ő még­sem elé­ge­dett a meg­tett úttal.

Hatalmas változás a magyar sztár életében

Nem ismersz rá a magyar rockerre, így áll a fűhöz!

Kiss Endi új éltet kez­dett, de ez nem je­lenti azt, hogy a régit fel­adta volna. Épít­kezni kez­dett. A pon­tos rész­le­tek­ről pedig a Ri­post­nak be­szélt a nép­szerű ze­nész.

Az egyik leg­nép­sze­rűbb ma­gyar rock­banda emb­le­ma­ti­kus alakja új éltet kez­dett. A pon­tos rész­le­tek­ről a Ri­post­nak be­szélt a dobos.

Családostul hagyta itt az országot a magyar rádiós

Családostul hagyta itt az országot a magyar rádiós

Össze­cso­ma­gol­tak.

Össze­cso­ma­gol­tak és egé­szen Fran­cia­or­szá­gig utaz­tak. A mű­sor­ve­zető sze­rel­mé­vel és sze­rel­mük gyü­möl­csé­vel vá­gott bele a nagy ka­landba.

A lakása is ráment a tartozásra az ismert magyar énekesnek

A lakása is ráment a tartozásra az ismert magyar énekesnek

MC Hawer ko­moly dön­tést ho­zott.

MC Hawer ko­moly dön­tést ho­zott, hogy meg­előzze a bajt. Úgy fest, jól dön­tött. S az sem za­varja, hogy 53 éve­sen kell új éle­tet kez­de­nie.

Micsoda boldogság, ez történt Liptai Claudia tinilányával

Micsoda boldogság, ez történt Liptai Claudia tinilányával, Pankával

A ka­masz­lány egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra. Erről szá­molt be az Ins­tag­ram-ol­da­lán Panka és édes­anyja, Cla­u­dia is.

A ka­masz­lány egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra a na­pok­ban. Erről szá­molt be az Ins­tag­ram-ol­da­lán Panka és édes­anyja, Cla­u­dia is. A kü­lön­le­ges ese­mény­ről ter­mé­sze­te­sen bi­zo­nyító erejű fotó is ta­nús­ko­dik, máris mu­tat­juk!

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon.

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon, ahol bi­zony Lara volt a prog­ram­szer­vező: édes­anyja ab­szo­lút hozzá iga­zo­dott: akkor kel­tek és akkor fe­küd­tek, ami­kor a le­ányzó sze­rette volna, s a lát­ni­va­lók közül is ő vá­lo­ga­tott.

Horváth Tamás bevallotta: termékeny volt a családi nyaralás

Horváth Tamás bevallotta: termékeny volt a családi nyaralás

Az éne­kes el­árulta, miért sze­ret ro­man­ti­kus nya­ra­lásra utazni a fe­le­sé­gé­vel...

Az éne­kes végre el­árulta, miért sze­ret ro­man­ti­kus nya­ra­lásra utazni a fe­le­sé­gé­vel...

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Min­den ere­jük­kel küz­de­nek: Weisz Fanni csa­ládja eddig hall­ga­tott arról, mennyire meg­rom­lott a vi­szo­nyuk a siket mo­del­lel.

Nem hittünk a szemünknek: Itt dolgozik a Neoton egykori énekesnője

Nem hittünk a szemünknek: Itt dolgozik a Neoton egykori énekesnője

A flit­te­res ruhát fehér kö­tény­kére cse­rélte, abban dol­go­zik Pál Éva, a Neo­ton haj­dani éne­kes­nője.

Tartozás miatt a családjával együtt kerülhet utcára a magyar színész

Tartozás miatt a családjával együtt kerülhet utcára a magyar színész

Fi­á­val együtt egy ál­ta­luk ké­szí­tett pro­duk­ci­ó­val sze­ret­nék meg­ol­dani a re­mény­te­len­nek tűnő hely­ze­tet.

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Tol­vai Reni meg­bo­lon­dítja a férfi­a­kat, a baj csak az, hogy van­nak, akik be­te­ges ér­zé­se­ket táp­lál­nak iránta.

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Ezzel vége, többé nem áll kamera elé az Oscar-díjas színész

Ezzel vége, szomorú bejelentést tett az Oscar-díjas színész

Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tette be­je­len­té­sé­vel.

"Én most el­ju­tot­tam oda, hogy szá­momra itt véget ér a szín­ját­szás." Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tette a be­je­len­tés. A sztár a kö­vet­ke­ző­kép­pen in­do­kolta a lé­pést...

Kitálalt Jáksó László: ezért fogyott le

Kitálalt Jáksó László: ezért fogyott le

Sokan arról sut­tog­tak, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Sokan arról sut­tog­tak, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd az egy­kori mű­sor­ve­zető.

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban a kö­zel­múlt­beli ese­mé­nye­ket mu­tat­juk be.

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

Megrázó részletek derültek ki a 3 gyermekes Beyoncé terhességéről

Megrázó részletek derültek ki a 3 gyermekes Beyoncé terhességéről

Saját egész­sége mel­lett az ikrek is ve­szélybe ke­rül­tek.

Saját egész­sége mel­lett az ikrek is ve­szélybe ke­rül­tek, az or­vo­sok­nak ezért nem volt más vá­lasz­tása.

Ezt már nehéz feldolgozni: Alekosz újabb képtelen ötlettel állt elő

Ezt már nehéz feldolgozni: Alekosz újabb képtelen ötlettel állt elő

Ale­kosz nem bír ma­gá­val, min­den­áron a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban akar ke­rülni.

Nem bízik pasijában? Különös dolgokat mondott az óriásmellű színésznő

Nem bízik pasijában? Különös dolgokat mondott az óriásmellű színésznő

Egyál­ta­lán nem hiszi, hogy kap­cso­la­tuk örökké tart majd: meg­le­het, hogy az óri­ási kor­kü­lönb­ség miatt.

Melltartó nélkül, bugyiban pózol Tóth Andi

Melltartó nélkül, bugyiban pózol Tóth Andi

Elá­jul­tunk, ismét fel­rob­ban­totta az in­ter­ne­tet Tóth Andi leg­fris­sebb fo­tója. Bru­tá­li­san dögös!

Elá­jul­tunk, ismét fel­rob­ban­totta az in­ter­ne­tet Tóth Andi leg­fris­sebb fo­tója. Bru­tá­li­san dögös!