SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Megrázó, édesapja súlyos balesetéről vallott Hernádi Judit lánya

Megrázó, édesapja súlyos balesetéről vallott Hernádi Judit lánya

A Ho­ney­beast éne­kes­nője ma is tisz­tán em­lék­szik min­den ször­nyű rész­letre.

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli.

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Kiborult az énekesnő: Így kezd új életet Keresztes Ildikó

Kiborult az énekesnő: Így kezd új életet Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó sze­rint, itt az idő a meg­úju­lásra, mos­tan­tól ke­zébe veszi az irá­nyí­tást.

Ke­resz­tes Il­dikó sze­rint, itt az idő a meg­úju­lásra, mos­tan­tól ke­zébe veszi az irá­nyí­tást.

Későn jött a segítség: Erre nagyon ráfázott Oszter Sándor

Későn jött a segítség: Erre nagyon ráfázott Oszter Sándor

Senki nem se­gí­tett a baj­ban.

Tönk­re­ment a gáz­ka­zán, senki nem se­gí­tett meg­ol­dani a hely­ze­tet, Osz­ter Sán­dor és fel­sége na­pokra fűtés nél­kül ma­radt.

Nincs jól Weisz Fanni

Nincs jól Weisz Fanni

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Az ágy­ból posz­tolt fotót.

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Az ágy­ból posz­tolt fotót.

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Le­bi­lin­cselő ri­port­mű­sort indít a Mag­neo­ton Music Group.

Le­bi­lin­cselő ri­port­mű­sort indít a Mag­neo­ton Music Group.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Drámai vallomás, rendszeresen megverték Csernus Imrét

Drámai vallomás, rendszeresen megverték Csernus Imrét

Két órát sírt a pszi­chi­á­ter­nél a fájó múlt miatt.

Két órát sírt a pszi­chi­á­ter­nél a fájó múlt miatt. Ken­dő­zet­le­nül be­szélt a gyer­mek­ko­rá­ról.

Megható támogatás, különleges felajánlást tett Tápai Szabina

Megható, különleges felajánlást tett Tápai Szabina

Csat­la­ko­zott egy nemes ak­ci­ó­hoz.

A sztár­anyuka fon­tos­nak tartja, hogy se­gít­sen a rá­szo­ru­lók­nak.

Gyönyörű fotó Várkonyi Andiról: nem lehet betelni vele

Gyönyörű fotó Várkonyi Andiról: nem lehet betelni vele

Meg­őrül­nek érte a ra­jon­gók.

A csi­nos sztár­anyuka ki­vi­rult, ami­óta a szing­lik éle­tét éli. Meg­őrül­nek érte a ra­jon­gók.

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel. Első lá­tásra be­le­sze­re­tett a ku­tyusba.

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel.

Megdöbbentő fotó, kopasz Sári Évi

Megdöbbentő fotó, kopasz Sári Évi

A Sz­tár­ban Sztár dögös ver­seny­zője még ezt is be­vál­lalta. Min­dent meg­tesz a győ­ze­le­mért. Sokak sze­rint már most meg­kap­hatná a leg­sok­ol­da­lúbb elő­adó díját.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője még ezt is be­vál­lalta. Min­dent meg­tesz a győ­ze­le­mért.

Hoppá, menyasszonyi ruhában fotózták le Stohl Lucát: meseszép

Hoppá, menyasszonyi ruhában fotózták le Stohl Lucát: meseszép

El­ké­pesztő lát­ványt nyújt.

Stohl And­rás na­gyob­bik lánya el­ké­pesztő lát­ványt nyújt. Ezt lát­nod kell!

Szexi dekoltázst villantott a TV2 sztárja

Eszméletlen dögös: szexi dekoltázst villantott a TV2 sztárja

Judit egy szín­házi pre­mi­e­ren mu­tatta meg bomba alak­ját.

Judit egy szín­házi pre­mi­e­ren mu­tatta meg bomba alak­ját.

Fogadalma miatt foghatja a fejét: Így fest kopaszon a TV2 sztárja

Fogadalma miatt foghatja a fejét: Így fest kopaszon a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja tett ígé­re­tet.

A Csak show és más semmi sztárja még a műsor kez­de­tén tett ígé­re­tet, ami miatt mos­tan­ság egyre ne­he­zeb­ben al­szik.

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Tina úgy gon­dolta, tel­je­síti lá­nyai vá­gyát és el­vi­szi őket kor­cso­lyázni. Bár Emi­lio nem lé­pett jégre, Tina úgy dön­tött, csat­la­ko­zik.

Tina úgy gon­dolta, tel­je­síti lá­nyai vá­gyát és el­vi­szi őket kor­cso­lyázni. Bár Emi­lio nem lé­pett jégre, Tina úgy dön­tött, csat­la­ko­zik.

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Nyilvános WC-ben kapták le Baronits Gábort: meglepő, mit művelt magával

Nyilvános WC-ben kapták le Baronits Gábort: meglepő, mit művelt magával

A sár­mos sztár­szí­nész ki­csit sem szív­ba­jos. Bár nem örült annak, hogy le­vi­de­óz­ták.

Durva, mit mondott Majka Liptai Claudiáról

Durva, mit mondott Majka Liptai Claudiáról

Vajon ha­rag­sza­nak egy­másra?

Azt nem tudni, hogy va­lódi-e a harag kö­zöt­tük, vagy csak új­fent szur­ká­lódni volt kedve a rap­per­nek...

Egy ország várta: megjött az első fotó Berkiék titkos esküvőjéről

Egy ország várta: megjött az első fotó Berkiék titkos esküvőjéről

A nagy nap­ról egé­szen mos­ta­náig sem­mit nem osz­tot­tak meg.

A nagy nap­ról egé­szen mos­ta­náig sem­mit nem osz­tot­tak meg a nagy­kö­zön­ség­gel.

Ő Pikali Gerda fogadott lánya: meseszép!

Ő Pikali Gerda fogadott lánya: meseszép!

Büsz­kén mu­tatta meg Re­be­kát.

A sztár­szí­nésznő büsz­kén mu­tatta meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán Re­be­kát.

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

Kiderült, ezért került kórházba Benke Laci bácsi

Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

A 70 éves mes­ter­sza­kács a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket. Ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről is be­szélt.

A világ legjobbjaitól tanulhat a magyar sztárséf

A világ legjobbjaitól tanulhat a magyar sztárséf

A jó pap is hol­tig tanul, hát még egy jó mes­ter­sza­kács. Robi a világ leg­pa­ti­ná­sabb in­téz­mé­nyé­ben fi­gyeli mes­te­reit.

A jó pap is hol­tig tanul, hát még egy jó mes­ter­sza­kács. Robi a világ leg­pa­ti­ná­sabb in­téz­mé­nyé­ben fi­gyeli mes­te­reit.

Boros Lajos: Folyamatosan hazudtam

Boros Lajos: Folyamatosan hazudtam

Jú­li­us­ban élet­mentő szív­mű­té­ten esett át. A Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban eddig sosem hal­lott rész­le­tek­ről be­szélt.

Jú­li­us­ban élet­mentő szív­mű­té­ten esett át. A Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban eddig sosem hal­lott rész­le­tek­ről be­szélt.

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Cur­tis­nek egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia.

Cur­tis­nek most egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia, nincs mel­lette Krisz­tike.

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ördög Nóra ne­he­zen tudta for­málni a sza­va­kat az élő adás­ban, de sze­ren­csére ka­pott se­gít­sé­get.

Pattanásig feszült a hangulat: Vastag Csaba túl vakmerő volt

Pattanásig feszült a hangulat: Vastag Csaba túl vakmerő volt

Az éne­kes még ki sem he­verte a ko­rábbi sé­rü­lé­sét, ismét koc­káz­ta­tott.

Az éne­kes még ki sem he­verte a ko­rábbi sé­rü­lé­sét, ismét koc­káz­ta­tott.

Vastag Csaba ismét megsérült: itt a fotó

Vastag Csaba ismét megsérült: itt a fotó

A Csak show és más semmi sár­mos sztár­já­nak a csuk­lója sé­rült meg. Egy ha­tal­mas kö­tés­sel fedte el a sebet. A Ri­post meg­tudta, mi tör­tént pon­to­san.

A Csak show és más semmi sár­mos sztár­já­nak a csuk­lója sé­rült meg. Egy ha­tal­mas kö­tés­sel fedte el a sebet. A Ri­post meg­tudta, mi tör­tént pon­to­san.

Elszólta magát, koponyavizsgálaton esett át Curtis

Elszólta magát, koponyavizsgálaton esett át Curtis

Or­vos­nál is járt.

A nép­szerű rap­per szom­ba­ton ka­ram­bo­lo­zott Új­pes­ten. Azóta ki­de­rült, hogy or­vos­nál is járt.

Felvállalta, ezért hízott meg Farkas Alexa

Felvállalta, ezért hízott meg Farkas Alexa

Meg­mu­tatta plusz­ki­lóit.

A Csak show és más semmi sztárja nem ta­kar­gatja magát. Meg­mu­tatta plusz­ki­lóit.

Nem hittünk a szemünknek: Koporsót választott magának Győzike

Nem hittünk a szemünknek: Koporsót választott magának Győzike

Gás­pár Győző nem vic­cel, ismét be­szállt a ko­por­só­biz­niszbe.

Gás­pár Győző nem vic­cel, ismét be­szállt a ko­por­só­biz­niszbe.

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült, azóta sán­ti­kál.

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült, azóta sán­ti­kál.

Majka megható vallomást tett: akkor tört össze bennem a világ

Majka megható vallomást tett: akkor tört össze bennem a világ

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő egé­szen más okokra hi­vat­ko­zott ko­ráb­ban. Most el­szólta magát!

Fotó a kórházból: megműtötték Hódi Pamela szerelmét

Fotó a kórházból: megműtötték Hódi Pamela szerelmét

A fi­a­tal fo­cista a kór­házi ágy­ról üzent.

A fi­a­tal fo­cista a kór­házi ágy­ról üzent.

Rubint Réka: beültem a kocsiba, és elkezdtem sírni

Rubint Réka: beültem a kocsiba, és elkezdtem sírni

A fit­nesz­lady meg­lá­to­gatta a deb­re­ceni Le­u­ké­miás Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány la­kóit.

A fit­nesz­lady meg­lá­to­gatta a deb­re­ceni Le­u­ké­miás Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány la­kóit.

Röpködtek a macikért a milliók

Röpködtek a macikért a milliók

Vi­lág­sztá­rok mac­kó­i­ért is folyt a licit, azon­ban a győz­tes ma­gyar lett.

Vi­lág­sztá­rok mac­kó­i­ért is folyt a licit, azon­ban a győz­tes mégis egy ma­gyar mű­vé­szé lett.

Ezért szorul össze a szíve karácsonykor Kökény Attilának

Ezért szorul össze a szíve karácsonykor Kökény Attilának

Itt tölti az éne­kes az ün­ne­pe­ket.

Ki­de­rült, hogy az éne­kes hol és ho­gyan szo­kott ün­ne­pelni. Ren­ge­teg ér­de­kes­sé­get el­árult! To­vábbi ér­de­kes rész­le­tek a cikk­ben!

Óriási bejelentés: itt tér vissza Palik László a képernyőre

Óriási bejelentés: itt tér vissza Palik László a képernyőre

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett a csa­torna. Videó a cikk­ben!

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett a csa­torna. Videó a cikk­ben!

Baleset érte Veréb Tomit: nagy fájdalmai vannak

Baleset érte Veréb Tomit: nagy fájdalmai vannak

A Csak show és más semmi sár­mos sztárja be­gyógy­sze­rezve áll majd szín­padra pén­te­ken este.

A Csak show és más semmi sár­mos sztárja be­gyógy­sze­rezve áll majd szín­padra pén­te­ken este.

Durva, mit tett Tatár Csilla

Durva, mit tett Tatár Csilla

A Csak show és más semmi csi­nos sztár­ját ke­mény fából fa­rag­ták.

A Csak show és más semmi csi­nos sztár­ját ke­mény fából fa­rag­ták. Ki csi­nálná ezt utána?

Nagyon örült Brad Pitt exbarátnője, miután szakítottak

Nagyon örült Brad Pitt exbarátnője, miután szakítottak

Gwy­neth Palt­row még min­dig bomba for­má­ban van, és ezt öröm­mel meg is mu­tatja. Sőt a ma­gán­éle­té­ről is be­szélt.

Gwy­neth Palt­row még min­dig bomba for­má­ban van, és ezt öröm­mel meg is mu­tatja. Sőt a ma­gán­éle­té­ről is be­szélt.

Zalatnay Cini kitálalt Komár Lászlóról: döbbenetes, miért szakítottak

Zalatnay Cini kitálalt Komár Lászlóról: döbbenetes, miért szakítottak

Za­lat­nay Sa­rolta őszin­tén be­szélt múlt­já­nak nagy mér­föld­kö­ve­i­ről.

Za­lat­nay Sa­rolta őszin­tén be­szélt múlt­já­nak nagy mér­föld­kö­ve­i­ről.

Meglepő vallomást tett Szinetár Dóráról Bereczki Zoltán

Meglepő vallomást tett Szinetár Dóráról Bereczki Zoltán

Sokat ta­nult volt fe­le­sé­gé­től.

A nép­szerű szí­nész sokat ta­nult volt fe­le­sé­gé­től. A mai napig hálás neki emi­att.

Ezt nézd, mi van az anyósülésen: Ezzel ünnepel Cinthya Dictator

Ezt nézd, mi van az anyósülésen: Ezzel ünnepel Cinthya Dictator

Cin­thya Dic­ta­tor már ja­vá­ban ké­szül a ka­rá­csonyra, idő­ben el­ment vá­sá­rolni.

Cin­thya Dic­ta­tor már ja­vá­ban ké­szül a ka­rá­csonyra, idő­ben el­ment vá­sá­rolni is.

Igazi örömhír: nagy bejelentést tett Balázs Klári

Igazi örömhír: nagy bejelentést tett Balázs Klári

A Korda há­zas­pár­nak min­denki gra­tu­lált a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Nagy álmuk vált va­lóra.

A Korda há­zas­pár­nak min­denki gra­tu­lált a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Nagy álmuk vált va­lóra.

Itt az első fotó: így néz ki balesete után Curtis arca

Itt az első fotó: így néz ki balesete után Curtis arca

A Csak show és más semmi sztár­já­ról hét­főn az esti órák­ban töl­tött fel fotót heti part­nere, Hor­váth Éva.

A Csak show és más semmi sztár­já­ról hét­főn az esti órák­ban töl­tött fel fotót heti part­nere, Hor­váth Éva.

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

El­szö­kött az éne­kesnő négy­lá­búja. Min­den­kit az ál­la­tot ke­resi. Az egész ma­gyar sztár­vi­lág se­gíti Verát.

Ellentmondásos részletek Curtis balesetéről: Megszólalt a másik fél

Ellentmondásos részletek Curtis balesetéről: Megszólalt a másik sofőr

Fél­tik az or­vo­sok Cur­tist, aki hét­vé­gén au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett, szét­fe­jelte au­tója szél­vé­dő­jét.

Félmeztelenül készül a Csak show és más semmi adására Vastag Csaba

Félmeztelenül készül a Csak show és más semmi adására Vastag Csaba

Az éne­kes és Tatár Csilla egy rend­kí­vül iz­gal­mas és csep­pet sem ve­szély­te­len pro­duk­ci­óra gya­ko­rol.

Elképesztő gyerekkori fotó, ilyen aranyos kislány volt Kulcsár Edina

Elképesztő gyerekkori fotó, ilyen aranyos kislány volt Kulcsár Edina

A szép­ség­ki­rálynő már ak­ko­ri­ban is nagy ál­lat­ba­rát hí­ré­ben állt.

A szép­ség­ki­rálynő már ak­ko­ri­ban is nagy ál­lat­ba­rát hí­ré­ben állt.

Hazaengedték a kórházból: sokat fogyott Kálloy Molnár Péter

Hazaengedték a kórházból: sokat fogyott Kálloy Molnár Péter

Ok­tó­ber­ben a szín­pa­don, elő­adás köz­ben lett rosszul Kál­loy Mol­nár Péter. Mentő vitte kór­házba.

Boldogok a rajongók: Először duettezett a sztárpár

Boldogok a rajongók: Először duettezett a sztárpár

Nyolc éve al­kot­nak egy párt...

Nyolc hosszú éve al­kot­nak egy párt az éne­ke­sek, és ra­jon­góik azóta kérik tőlük azt, amit va­sár­nap este végre meg­kap­tak a té­vé­ben.

Megvan a végeredmény: Ennek nagyon nem fog örülni Károly herceg

Megvan a végeredmény: Ennek nagyon nem fog örülni Károly herceg

Ha a nép­sze­rű­sé­gén múlna, talán soha nem ke­rülne ko­rona a fe­jére.

Ha a nép­sze­rű­sé­gén múlna, talán soha nem ke­rülne ko­rona a fe­jére.

Autóbalesetet szenvedett Curtis, szétfejelte a szélvédőt

Autóbalesetet szenvedett Curtis, szétfejelte a szélvédőt

Nem adták meg az el­sőbb­sé­get az új­pesti rap­per­nek, aki az anyós­ülé­sen ült, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Nem adták meg az el­sőbb­sé­get az új­pesti rap­per­nek, aki az anyós­ülé­sen ült, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Hihetetlen kulisszatitkot árult el a TV2 sztárja

Hihetetlen kulisszatitkot árult el a TV2 sztárja

Hor­váth Éva na­gyon igye­ke­zett.

Hor­váth Éva és Szandi igye­ke­zett kéz­ben tar­tani a gyep­lőt, de egy kecske ke­resztbe tett nekik.

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták.

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták, ám így is csak ke­vé­sen múlt, hogy le­ma­rad az élő adás­ról.

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Na­gyon ne­he­zen javul az ál­la­pota. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő most azt is el­mondta, mitől félt a leg­job­ban.

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

Két éve nem veszi el gyermeke anyját a magyar színész: Ez az oka

Két éve nem veszi el gyermeke anyját a magyar színész: Ez az oka

Ka­rá­csony­kor lesz két éve, hogy MÁZS el­je­gyezte fi­a­tal sze­rel­mét.

Ka­rá­csony­kor lesz két éve, hogy MÁZS el­je­gyezte fi­a­tal sze­rel­mét.

Komoly csalódás érte Ábel Anitát

Komoly csalódás érte Ábel Anitát

Min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­ládja.

Min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­ládja.

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik a leg­jobb tu­dása sze­rint ala­kí­tani a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik a leg­jobb tu­dása sze­rint ala­kí­tani a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Kiderült, milyen pasira vágyik a gyönyörű magyar modell

Kiderült, milyen pasira vágyik a gyönyörű magyar modell

Sylvi ag­gó­dik, mivel úgy ta­pasz­talta, hogy ki­ve­sző­ben van az a férfi­tí­pus, mely­nek kép­vi­se­lőit ő iga­zán sze­xi­nek tartja. Meg fogsz le­pődni!

Sylvi ag­gó­dik, mivel úgy ta­pasz­talta, hogy ki­ve­sző­ben van az a férfi­tí­pus, mely­nek kép­vi­se­lőit ő iga­zán sze­xi­nek tartja. Meg fogsz le­pődni!

Radikális döntést hozott Vastag Tamás, ezen sokan meglepődnek

Radikális döntést hozott Vastag Tamás, ezen sokan meglepődnek

Fiai szü­le­tése után érezte úgy, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Fiai szü­le­tése után érezte úgy, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Komoly fájdalmak közepette állt kamerák elé Vastag Csaba

Komoly fájdalmak közepette állt kamerák elé Vastag Csaba

Még a héten az egyik pró­bán sé­rült meg Vas­tag Csaba. A ge­rin­cét fáj­lalta.

Nagy dobásra készül Faludy özvegye: ennek sokan nem örülnek majd

Nagy dobásra készül Faludy özvegye: ennek sokan nem örülnek majd

Fa­ludy Fanny egy kí­mé­let­len bot­rány­könyv ki­adá­sára ké­szül. Le­rántja a lep­let az igaz­ság­ról.

Lesifotó, boldogan készül a karácsonyra Várkonyi Andi

Lesifotó, boldogan készül a karácsonyra Várkonyi Andi

Egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták le.

A csi­nos mű­sor­ve­zető lá­za­san ké­szü­lő­dik az ün­ne­pekre. Egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták len­cse­végre.

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Sosem ér véget az adok-kapok?

Úgy tűnik, sosem ér véget az adok-kapok Berki Krisz­tián, a fe­le­sége, Mazsi és Hódi Pa­mela kö­zött.

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

Nem túl együtt­ér­zően re­a­gált.

A rá­diós ki­tárta a szí­vét a sza­kí­tást kö­ve­tően, egy­kori párja pedig rö­vi­den és nem túl együtt­ér­zően re­a­gált rá.

Most derült csak ki: Életveszélyben volt Molnár Anikó

Most derült csak ki: Életveszélyben volt Molnár Anikó

Anikó ki­rob­banó for­má­ban van.

Mol­nár Anikó ki­rob­banó for­má­ban van, pedig alig né­hány hó­nap­pal ez­előtt nagy volt a baj.

Ezt nézd: Hatalmas bulival ünnepeltek Emilióék

Ezt nézd: Hatalmas bulival ünnepeltek Emilióék

Tíz év kü­lönb­ség van Vi­vike és a kis Tina kö­zött, azon­ban a két lány egy napon szü­le­tett.

Tíz év kü­lönb­ség van Vi­vike és a kis Tina kö­zött, azon­ban a két lány egy napon szü­le­tett.

Drámai vallomás: nehéz időszakon ment keresztül Caramel felesége

Drámai vallomás: nehéz időszakon ment keresztül Caramel felesége

Szil­via az Ins­tag­ram-ol­da­lán vá­la­szolt né­hány ra­jon­gói kér­désre.

Szil­via az Ins­tag­ram-ol­da­lán vá­la­szolt né­hány ra­jon­gói kér­désre.

Schwarzi nagyon boldoggá tett egy férfit Budapesten

Schwarzi nagyon boldoggá tett egy férfit Budapesten

Egyik ra­jon­gó­já­val töl­tött pár napot.

Ar­nold Schwar­ze­neg­ger egyik ra­jon­gó­já­val töl­tött né­hány napot, és kü­lön­le­ges él­mé­nyek­ben ré­sze­sí­tette.

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Egy kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Egy ár­tat­lan kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nél.

Ajaj, nagyon nincs könnyű helyzetben Görög Zita

Ajaj, nagyon nincs könnyű helyzetben Görög Zita

Iz­gal­mas lehet az élet három gye­rek­kel. A 39 éves mo­dell az anya­ság örö­me­i­ről és ne­héz­sé­ge­i­ről be­szélt.

Iz­gal­mas lehet az élet három gye­rek­kel. A 39 éves mo­dell az anya­ság örö­me­i­ről és ne­héz­sé­ge­i­ről be­szélt.