SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Pult alól eszik forgatás alatt a várandós Tóth Gabi

Pult alól eszik forgatás alatt a várandós Tóth Gabi

Már két ember he­lyett eszik.

Az éne­kesnő már két ember he­lyett eszik, így nem csoda, ha munka köz­ben is meg­éhe­zik néha.

Babát vár Palácsik Lilla? Kiderült az igazság!

Babát vár Palácsik Lilla? Kiderült az igazság!

Meg­lepő fotó lá­tott nap­vi­lá­got.

A TV2 sztár­já­ról meg­lepő fotó lá­tott nap­vi­lá­got. Mintha ke­re­kedne az a pocak....

Elkotyogták a titkot: Költözne a magyar sztárpár

Elkotyogták a titkot: Költözne a magyar sztárpár

Bár a mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét is Bu­da­pest­hez köti a munka, úgy dön­töt­tek, be­vál­lal­ják...

Bár a mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét is Bu­da­pest­hez köti a munka, úgy dön­töt­tek, be­vál­lal­ják az in­gá­zást a fő­vá­ros és a Ba­la­ton kö­zött.

Drámai vallomást tett Debreczeni Zita: csak remegtem és sírtam

Drámai vallomást tett Debreczeni Zita: csak remegtem és sírtam

Bor­zal­mas na­po­kon van túl.

Bor­zal­mas na­po­kon van túl Gi­anni fe­le­sége. Éjt nap­pallá téve ke­reste el­ve­szett pu­li­ját.

Tényleg elképesztő átalakulás: Egy mázsát fogyott a magyar pornócézár

Tényleg elképesztő átalakulás: Egy mázsát fogyott a magyar pornócézár

Az utóbbi évek leg­dur­vább fo­gyá­sát pro­du­kálta Kovi, aki sokat kö­szön­het a má­zsa­kö­zeli súly­vesz­tés­nek.

Megszólalt a válófélben lévő magyar énekes: komoly döntést hozott

Megszólalt a válófélben lévő magyar énekes: komoly döntést hozott

Na­gyon úgy tűnik, hogy tény­leg semmi sem lesz már a régi.

Na­gyon úgy tűnik, hogy tény­leg semmi sem lesz már a régi.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Véres balesetet szenvedett: vízaknába esett a magyar énekesnő

Véres balesetet szenvedett: vízaknába esett a magyar énekesnő

Sok­kot ka­pott, utolsó ere­jé­vel kért se­gít­sé­get. Kór­házba szál­lí­tot­ták.

Sok­kot ka­pott, utolsó ere­jé­vel kért se­gít­sé­get. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Új műsorába toboroz Palik László

Új műsorába toboroz Palik László

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. .

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. Je­len­leg máris egy má­si­kon dol­go­zik.

Telefonon hívták: Azonnal a kórháza rohant Kulcsár Edina

Telefonon hívták: Azonnal a kórháza rohant Kulcsár Edina

A mo­dell­nek nem volt éppen jó napja.

A csi­nos mo­dell­nek nem volt éppen jó napja. A tör­tén­tek­ről be­szá­molt az in­ter­ne­ten is.

Nagyon gonosz: durva, mit tett Marcellinával Emilio

Nagyon gonosz: durva, mit tett Marcellinával Emilio

A tör­tén­tek­ről a ra­jon­gók­nak is be­szá­molt a nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A tör­tén­tek­ről a ra­jon­gók­nak is be­szá­molt a nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Gyomorszűkítő műtéttel vádolják, cáfol Kunovics Katinka

Gyomorszűkítő műtéttel vádolják, cáfol Kunovics Katinka

Meg­lepő plety­kák röp­pen­tek fel.

Meg­lepő plety­kák röp­pen­tek fel az éne­kesnő fo­gyá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Nem semmi, új bizniszbe fogott Varga Viktor

Nem semmi, új bizniszbe fogott Varga Viktor

Ismét al­ko­tott.

Azt már bi­zo­nyí­totta, hogy na­gyon jó ér­zéke van a mű­vé­szet­hez. Ismét al­ko­tott.

Tökös csaj lett Horváth Éva

Tökös csaj lett Horváth Éva

A csi­nos mo­dell új éle­tet kez­dett és lám meg is lett a gyü­möl­cse. Las­san szü­re­tel­het is a kert­jé­ben, ahol na­gyon bol­dog­nak érzi magát.

A csi­nos mo­dell új éle­tet kez­dett és lám meg is lett a gyü­möl­cse. Las­san szü­re­tel­het is a kert­jé­ben, ahol na­gyon bol­dog­nak érzi magát.

Szomorú évforduló: Ezért nem nyugodhat békében Michael Jackson

Szomorú évforduló: Ezért nem nyugodhat békében Michael Jackson

Már tíz éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály.

Már tíz éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály.

Gönczi Gábor elárulta a teljes igazságot

Gönczi Gábor elárulta a teljes igazságot

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül. Ehhez se­gít­ségre volt szük­sége, el­mondta a tit­kát.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül. Ehhez se­gít­ségre volt szük­sége.

Igazi Noé bárkája Singh Viki otthona!

Igazi Noé bárkája Singh Viki otthona!

Négy négy­lá­bú­val, és szám­ta­lan más ál­lat­tal osztja meg az ott­ho­nát.

Négy négy­lá­bú­val, és szám­ta­lan más ál­lat­tal osztja meg az ott­ho­nát Singh Viki! Az éne­kesnő a kis­ked­ven­ce­i­vel és sze­rel­mé­vel, Ta­más­sal él egy tágas, XIII. ke­rü­leti in­gat­lan­ban.

Ha okosan csinálja, ilyen luxusbörtönbe kerülhet Aurelio

Ha okosan csinálja, ilyen luxusbörtönbe kerülhet Aurelio

Fon­tos tény, hogy ket­tős ál­lam­pol­gár.

Ha be­vál­nak a szak­em­be­rek jós­la­tai, és Au­re­lio nem ússza meg a bör­tön­bün­te­tést, fon­tos tény lehet azon­ban, hogy svájci-ma­gyar ál­lam­pol­gár.

Kiderült, ezért kellett elhamvasztani Michael Jackson holttestét

Kiderült, ezért kellett elhamvasztani Michael Jackson holttestét

Ked­den lesz 10 éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály. Ki­de­rült, még­sem egy arany­ko­por­só­ban nyug­szik.

Ked­den lesz 10 éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály.

Palik László elárulta: Fordulat történt Marsi Anikó állapotában

Palik László elárulta: Fordulat történt Marsi Anikó állapotában

Még már­ci­us­ban érte bal­eset.

A Té­nyek hír­adó­sát már­ci­us­ban, az utcán érte sú­lyos bal­eset. El­tört a comb­csontja.

Hónapokig nem találkozhat szerelmével Demcsák Zsuzsa

Nehéz helyzet: Hónapokig nem találkozhat szerelmével Demcsák Zsuzsa

A Ri­post meg­tudta: Zsu­zsa nem uta­zott In­di­ába és fér­jé­nek is ko­moly gond­jai adód­tak...

Idegtépő várakozás, utasszállító fedélzetén ragadt Weisz Fanni

Idegtépő várakozás, utasszállító fedélzetén ragadt Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell a fér­jé­vel, Pé­ter­rel szállt re­pü­lőre. De saj­nos akadt egy kis gond.

A csi­nos mo­dell a fér­jé­vel, Pé­ter­rel szállt re­pü­lőre. De saj­nos akadt egy kis gond.

Életet mentett Rékasi Károly, mégis kiakadt

Életet mentett Rékasi Károly, mégis kiakadt

A szí­nész fe­szült hang­vé­telű üze­ne­tet fo­gal­ma­zott meg a haza ke­rék­pá­ros tár­sa­da­lom felé. Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta az ered­ményt.

A szí­nész fe­szült hang­vé­telű üze­ne­tet fo­gal­ma­zott meg a haza ke­rék­pá­ros tár­sa­da­lom felé. Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta az ered­ményt.

Megtaláltuk Utasi Árpit, nem hiszed el, hol dolgozik a mesemondó

Megtaláltuk Utasi Árpit, nem hiszed el, hol dolgozik a mesemondó

Na­gyot for­dult a világ Utasi Ár­pi­val mióta 2007-ben meg­nyerte az egyik te­het­ség­ku­tató ver­senyt.

Kivizsgálás vár Lajcsira: Nem tudják mi okozta a bajt

Kivizsgálás vár Lajcsira: Nem tudják mi okozta a bajt

Mióta mentő vitte el a tár­gya­lás­ról...

Mióta mentő vitte el a tár­gya­lás­ról, fo­lya­ma­to­son gyógy­sze­re­ket kell szed­nie, hogy a vér­nyo­mása ne szök­jön az egekbe. Még ke­re­sik a rosszul­lét okát.

Vége, lehúzza a rolót Hódi Pamela üzlete, ez lehet az oka

Vége, lehúzza a rolót Hódi Pamela üzlete, ez lehet az oka

Ennyi volt! A csi­nos üz­let­asszony­nak bú­csút kell ven­nie a Bu­da­pes­ten lévő üz­le­té­től.

Ennyi volt! A csi­nos üz­let­asszony­nak bú­csút kell ven­nie a Bu­da­pes­ten lévő üz­le­té­től.

Női bájaktól jött zavarba a TV2 sztárja

Női bájaktól jött zavarba a TV2 sztárja

Hor­váth Tamás nincs hoz­zá­szokva, hogy csi­nos nők szexi tán­cot lej­te­nek előtte, pedig mos­tan­tól bármi meg­tör­tén­het.

Hor­váth Tamás nincs hoz­zá­szokva, hogy csi­nos nők szexi tán­cot lej­te­nek előtte, pedig mos­tan­tól bármi meg­tör­tén­het.

Nagy bajban van Gáspár Győző: Segítséget kér!

Nagy bajban van Gáspár Győző: Segítséget kér!

Győ­zike szer­ve­zete se­gít­sé­gért kiált.

Gás­pár Győ­zőt meg­vi­selte az el­múlt idő­szak, a szer­ve­zete is se­gít­sé­gért kiált.

Mélyen megrázta a szörnyű gyilkosság Szebeni Istvánt

Mélyen megrázta a szörnyű gyilkosság Szebeni Istvánt

A Fa­ce­boo­kon emelt szót.

A tévés a Fa­ce­boo­kon emelt szót az al­ko­ho­liz­mus és a csa­lá­don be­lüli erő­szak ellen.

Így védi meg kutyáját a TV2 sztárja

Így védi meg kutyáját a TV2 sztárja

Szőcs Re­náta ne­he­zen vi­seli a hő­sé­get, ezért kü­lön­böző, ér­de­kes trük­kö­ket vet be. Nem csak magát kell meg­óv­nia.

Szőcs Re­náta ne­he­zen vi­seli a hő­sé­get, ezért kü­lön­böző, ér­de­kes trük­kö­ket vet be.

Betelt a pohár: Pécsi Ildikó feljelentette a rendőrségen az unokáját

Betelt a pohár: Pécsi Ildikó feljelentette a rendőrségen az unokáját

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pécsi Il­dikó csa­ládi drá­mája!

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pécsi Il­dikó csa­ládi drá­mája! A nagy­mama meg­elé­gelte, hogy az uno­kája to­vábbra is tré­fát űz vele és a ki­la­kol­ta­tás el­le­nére két­szer is vissza­köl­tö­zött az im­po­záns ró­zsa­dombi in­gat­lanba.

Állandó fájdalom kínozza a népszerű magyar énekesnőt

Állandó fájdalom kínozza a népszerű magyar énekesnőt

Mar­cel­l­ina a bal­esete óta nem az igazi. Sze­retne végre meg­gyó­gyulni az éne­kesnő.

Mar­cel­l­ina a bal­esete óta nem az igazi. Sze­retne végre meg­gyó­gyulni az éne­kesnő.

Ez az igazság, reagált a szakításáról szóló pletykákra a TV2 sztárja

Ez az igazság, reagált a szakításáról szóló pletykákra a TV2 sztárja

Kétes hírek röp­pen­tek fel az Exat­lon Hun­gary já­té­ko­sá­nak pár­kap­cso­la­tá­ról.

Kitálalt Horváth Tamás: ez keserítette meg a nyaralást

Kitálalt Horváth Tamás: ez keserítette meg a nyaralást

Me­xi­kó­ban nya­ralt a csa­lád­já­val.

Me­xi­kó­ban nya­ralt a csa­lád­já­val. A kis csa­pat­ból egy va­laki vi­szont hi­ány­zott: a ku­tyá­juk, Goku, aki ez­út­tal a nagy­ma­má­val ma­radt Ma­gyar­or­szá­gon.

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők.

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

Hatalmas kihívás előtt áll Gáspár Bea

Hatalmas kihívás előtt áll Győzike felesége, Gáspár Bea

Gás­pár Bea ren­ge­teg bókot kap, de már az sem segít.

Gás­pár Bea ren­ge­teg bókot kap, de már az sem segít. Ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott a sza­kács, el­tö­kélt ter­vé­ből pedig egy fi­karc­nyit sem haj­landó en­gedni.

Ledöbbent a család: Elsírták magukat Emilióék

Ledöbbent a család: Elsírták magukat Emilióék

Emi­li­oék csa­lá­di­lag el­lá­to­gat­tak a gyöm­rői ál­lat­men­helyre, hogy a fe­le­lős ál­lat­tar­tásra ta­nít­sák lá­nyu­kat.

Emi­li­oék csa­lá­di­lag el­lá­to­gat­tak a gyöm­rői ál­lat­men­helyre, hogy a fe­le­lős ál­lat­tar­tásra ta­nít­sák lá­nyu­kat.

Gratulálunk, nagy örömhírt jelentett be Gájer Bálint

Gratulálunk, nagy örömhírt jelentett be Gájer Bálint

Évek óta várt erre a pil­la­natra.

A sár­mos éne­kes évek óta várt erre a pil­la­natra. Végre el­ér­ke­zett.

Elkezdődött a casting: Nagy munkában a Sztárban Sztár leszek! zsűrije

Elkezdődött a casting: Nagy munkában a Sztárban Sztár leszek! zsűrije

Az élő adá­sok csak ős­szel lesz­nek lát­ha­tók a te­le­ví­zi­ó­ban, de az elő­vá­lo­ga­tá­so­kat máris el­kezd­ték.

Dagad a büszkeségtől Bárdosi Sándor, ezt tette a kislánya

Dagad a büszkeségtől Bárdosi Sándor, ezt tette a kislánya

Maja nem­rég esett át a böl­cső­dei be­szok­ta­tá­son, ahol egy­ből be­lopta magát a gon­do­zó­nők szí­vébe.

Maja nem­rég esett át a böl­cső­dei be­szok­ta­tá­son, ahol egy­ből be­lopta magát a gon­do­zó­nők szí­vébe.

Hatalmas botrány robbanhat: kitálalt Singh Viki

Hatalmas botrány robbanhat: kitálalt Singh Viki

A fi­a­tal éne­kesnő nem képes to­vább szó nél­kül el­tűrni, amit lát az Ins­tag­ra­mon. Be­telt nála a pohár.

A fi­a­tal éne­kesnő nem képes to­vább szó nél­kül el­tűrni, amit lát az Ins­tag­ra­mon. Vi­ki­nél be­telt az a bi­zo­nyos pohár.

Korhatáros lesifotón a magyar énekes: barna szépség vette kezelésbe

Korhatáros lesifotón a magyar énekes: barna szépség vette kezelésbe

Na­gyon vic­ces fel­vé­telt töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a sár­mos éne­kes, a lá­tot­takra ter­mé­sze­te­sen lé­te­zik ma­gya­rá­zat.

Műtét után megmutatta formás kebleit Molnár Anikó

Műtét után megmutatta formás kebleit Molnár Anikó

Né­hány napja tör­tént a be­avat­ko­zás.

Alig né­hány napja mű­töt­ték, de már ott­hon lá­ba­do­zik Mol­nár Anikó. Sza­vait ol­vasva pedig egy­ér­telmű, hogy tes­ti­leg és lel­ki­leg is jól érzi magát.

Gyönyörű tinivé cseperedett Ganxsta Zolee kislánya: ezt látnod kell

Gyönyörű tinivé cseperedett Ganxsta Zolee kislánya: ezt a felvételt neked is látnod kell

A nagy­szájú rap­per posz­tolta a friss fotót a 12 éves szép­ség­ről, Zo­é­ról.

A nagy­szájú rap­per posz­tolta a friss fotót a 12 éves szép­ség­ről, Zo­é­ról. A fény­ké­pet el­nézve jog­gal büszke a ki­varrt apuka a ví­vásra járó, szőke kis­ka­masz gyer­me­kére.

Sokat köszörült a csorbán Curtis: Idős asszonynak segített

Sokat köszörült a csorbán Curtis: Idős asszonynak segített

A ke­ve­sebb néha több...

Bár ra­jon­gói közül sokan gon­dol­ják úgy, hogy a néma se­gít­ség ne­me­sebb lett volna, mégis tény, hogy Ma­rika néni mo­so­lya sokat el­árul.

Megszenved a szépségért: fájdalmas műtéten esett át Molnár Anikó

Megszenved a szépségért: fájdalmas műtéten esett át Molnár Anikó

Ne­gyed­szerre fe­küdt kés alá a na­pok­ban Mol­nár Anikó! Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ismét a mel­lét sza­batta át.

Ma végre kiderül, mit láttak a tanúk: Folytatódik Aurelio pere

Ma végre kiderül, mit láttak a tanúk: Folytatódik Aurelio pere

Bár az em­ber­rab­lás­sal vá­dolt celeb ügy­védje nem szá­mít meg­le­pe­tésre...

Bár az em­ber­rab­lás­sal vá­dolt celeb ügy­védje nem szá­mít meg­le­pe­tésre, de ezen a tár­gya­lá­son bármi meg­tör­tén­het.

Óriási örömhír, itt az első fotó: apa lett a népszerű magyar rapper

Óriási örömhír, itt az első fotó: apa lett a népszerű magyar rapper

Meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke.

Meg­ható hírt osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val: meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke.

Nem számít a törvény: nem ritka az ittas vezetés magyar sztárok között

Nem számít a törvény: nem ritka az ittas vezetés magyar sztárok között

A hír­név és a siker so­kak­nak hamar a fe­jébe száll.

A hír­név és a siker so­kak­nak hamar a fe­jébe száll.

Balatonon villantott beachbody-t Csonka András

Balatonon villantott beachbody-t Csonka András

Ő így hűsöl...

A ma­gyar szí­nész ki­hasz­nálta a ká­ni­ku­lába tor­kolló hét­vé­gét és ki­ruc­cant ki­csit a ma­gyar ten­ger­hez. Ő így hűsöl...

Brutális törvénymódosítást követel a magyar modell

Brutális törvénymódosítást követel a magyar modell

Óri­ási fél­ha­bor­dást vál­tott ki a hír, hogy egy fi­a­tal nő, sza­bá­lyo­san ki­vé­gezte az ál­lat­kert egyik tek­nő­sét Bu­da­pes­ten.

Nem tud leállni: Egészségét kockáztatja a magyar zenész

Nem tud leállni: Egészségét kockáztatja a legendás magyar zenész

Az éne­kes egy éve küzd be­teg­sé­gé­vel, de még­sem tartja be a szak­em­ber ta­ná­csait.

Újabb fontos ügy mellé állt Mága Zoltán

Újabb fontos ügy mellé állt Mága Zoltán

A vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz se­gít­ség­nyúj­tásra hívja fel a fi­gyel­met.

A vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz se­gít­ség­nyúj­tásra hívja fel az em­be­rek fi­gyel­mét.

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak...

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak...

Exkluzív interjú: Kitálalt a válófélben lévő mulatós sztár fia

Exkluzív interjú: Kitálalt a válófélben lévő mulatós sztár fia

Egy ideje már tart az üzen­ge­tés...

Egy ideje már tart az üzen­ge­tés a ma­gyar mu­la­tós há­zas­pár kö­zött han­gos sza­kí­tá­suk­kal kap­cso­lat­ban, most pedig az éne­kes fia is el­mondta vé­le­mé­nyét.

Drámai vallomást tett Koholák Alexa: csúnyán összeverték

Drámai vallomást tett Koholák Alexa: csúnyán összeverték

Bán­tal­mazta az édes­apja.

A TV2 egy­kori sztár­ját rend­sze­re­sen bán­tal­mazta az édes­apja. Ne­ve­lő­in­té­zet­ben is élt.

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a sztárpár

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a sztárpár

Min­denki meg­le­pő­dött a hír hal­la­tán. Egye­lőre még nem tudni a rész­le­te­ket.

Min­denki meg­le­pő­dött a hír hal­la­tán. Egye­lőre még nem tudni a rész­le­te­ket.

Sírva fakadt Debreczeni Zita: nem tudom szavakba önteni

Sírva fakadt Debreczeni Zita: nem tudom szavakba önteni

A férje, Gi­anni va­lóra vál­totta egyik leg­na­gyobb álmát.

Ma­ra­dandó em­lék­kel gaz­da­go­dott Zita. A férje, Gi­anni va­lóra vál­totta egyik leg­na­gyobb álmát.

Hoppá, különleges gyűrű került Hódi Pamela ujjára

Hoppá, különleges gyűrű került Hódi Pamela ujjára

A sztár­anyuka szá­mára na­gyon sokat je­lent ez az ék­szer. Azt is el­mondta, miért.

A sztár­anyuka szá­mára na­gyon sokat je­lent ez az ék­szer.

Kórházi ágyáról jelentkezett be Csonka András

Kórházi ágyáról jelentkezett be a közkedvelt magyar színész

Nem kez­dő­dött va­lami jól a szí­nész reg­gele pén­te­ken. A kór­ház­ban kezdte a napot.

Nem kez­dő­dött va­lami jól a szí­nész reg­gele pén­te­ken. A kór­ház­ban kezdte a napot.

Házassága mélypontjáról vallott Csisztu Zsuzsa

Házassága mélypontjáról vallott Csisztu Zsuzsa

Volt, ami­kor át­sírta az éj­sza­ká­kat.

A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, az ő élete sem csupa fény és csil­lo­gás: vol­tak olyan idő­sza­kok a kap­cso­la­tá­ban, ami­kor át­sírta az éj­sza­ká­kat.

Lefújta esküvőjét Dévényi Tibor

Lefújta esküvőjét Dévényi Tibor: elmondta, mi történt

Két évvel ez­előtt még arról be­szélt, hogy fe­le­sé­gül veszi ked­ve­sét.

Két évvel ez­előtt még arról be­szélt, hogy fe­le­sé­gül veszi 16 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Meghan és Harry bevallotta, fizetnek egy nőnek

Meghan és Harry bevallotta, fizetnek egy nőnek

Az új­don­sült szü­lők na­gyon bol­do­gok, mióta a kis Ar­chie meg­szü­le­tett, de se­gít­ségre is szük­sé­gük van.

Az új­don­sült szü­lők na­gyon bol­do­gok, mióta a kis Ar­chie meg­szü­le­tett, de se­gít­ségre is szük­sé­gük van.

Ennyi volt: elhagyta hazánkat a sztár, itt kapták lencsevégre

Ennyi volt: elhagyta hazánkat a sztár, itt kapták lencsevégre

A vi­lág­hírű szí­nész na­gyon jól érezte magát Bu­da­pes­ten, de el­jött a for­ga­tás vége és vissza­tért csa­lád­já­hoz az Egye­sült Ál­la­mokba.

A vi­lág­hírű szí­nész na­gyon jól érezte magát Bu­da­pes­ten, de el­jött a for­ga­tás vége és vissza­tért csa­lád­já­hoz az Egye­sült Ál­la­mokba.

Szomorú hírt közölt a budapesti színház Balsai Móniról

Szomorú hírt közölt a budapesti színház Balsai Móniról

Saj­nos el­ma­rad a pén­tek esti elő­adás. A szí­nész­nőt egy vá­rat­lan be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Saj­nos el­ma­rad a pén­tek esti elő­adás. A szí­nész­nőt egy vá­rat­lan be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Tolvai Reni beszállt egy taxiba: szomorú, mi történt vele az autóban

Tolvai Reni beszállt egy taxiba: szomorú, mi történt vele az autóban

Az éne­kes­nő­vel nem itt­hon, hanem Ka­li­for­ni­á­ban tör­tént meg a kel­le­met­len eset.

Hazajött Gombos Edina: ez az oka

Hazajött Gombos Edina: ez az oka

Az egy­kori tévés a hét ele­jén ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra a csa­lád­já­val.

Az egy­kori tévés mű­sor­ve­zető a hét ele­jén ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra a csa­lád­já­val.

195 millióért árulja házát Koós János özvegye

195 millióért árulja házát Koós János özvegye

Ko­ráb­ban is fon­to­lóra vette már.

Egy hó­nap­pal ez­előtt már fon­to­lóra vette, ám mára úgy tűnik, Koós János öz­ve­gye meg­hozta a fájó dön­tést.

Megkapták babájuk genetikai leleteit Curtisék: ez áll benne

Megkapták babájuk genetikai leleteit Curtisék: ez áll benne

El­kí­sérte fe­le­sé­gét a vizs­gá­latra.

A nép­szerű rap­per el­kí­sérte fe­le­sé­gét, Krisz­ti­két a vizs­gá­latra.

Botrányos átverés: hihetetlen, mibe keverték Tatár Csillát

Botrányos átverés: hihetetlen, mibe keverték Tatár Csillát

A csi­nos ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán pró­bája men­teni a ment­he­tőt.

A csi­nos ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán pró­bája men­teni a ment­he­tőt.

Kés alá fekszik az egykori valóságshow-szereplő

Kés alá fekszik az egykori valóságshow-szereplő

Nagy el­ha­tá­ro­zásra ju­tott Anikó.

Nagy el­ha­tá­ro­zásra ju­tott Mol­nár Anikó, aki nem tart a be­avat­ko­zás­tól.

Szomorú vallomás, nem tudtak segíteni az orvosok Cinthya Dictatoron

Szomorú vallomás, nem tudtak segíteni az orvosok Cinthya Dictatoron

A szak­em­be­rek éve­kig azt mond­ták, hogy az or­vos­tu­do­mány nem tart azon a szin­ten.

Visszakapta a milliót Kapócs Zsóka: Ezt gondolja a csalóról

Visszakapta a milliót Kapócs Zsóka: Ezt gondolja a csalóról

A lak­be­ren­de­ző­ként is te­vé­keny­kedő szí­nész­nőt hét­mil­lió fo­rint­tal ká­ro­sí­totta meg egy csaló vál­lal­kozó.

A lak­be­ren­de­ző­ként is te­vé­keny­kedő szí­nész­nőt hét­mil­lió fo­rint­tal ká­ro­sí­totta meg egy vál­lal­kozó.

Fordulat Kapócs Zsóka ügyében: Ez történt a millióival

Fordulat Kapócs Zsóka ügyében: Ez történt a millióival

Hoppá!

A lak­be­ren­de­ző­ként is te­vé­keny­kedő szí­nésznő talán soha nem gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik.

Hangját tette kockára: Megműthetik Majkát

Hangját tette kockára: Megműthetik Majkát

Majka már hét­vé­gén sem volt jól, de így is ha­tal­mas bulit csi­nált.

Majka már hét­vé­gén sem volt jól, de így is ha­tal­mas bulit csi­nált a Bu­da­pest Park­ban.

Rossz híreket kapott az orvosoktól Majka, lemondta a koncertjeit

Rossz híreket kapott az orvosoktól Majka, lemondta a koncertjeit

A rap­perre a szak­em­be­rek pa­ran­csol­tak rá. Nem áll­hat szín­padra.

A rap­perre a szak­em­be­rek pa­ran­csol­tak rá. Nem áll­hat szín­padra.