SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Kiss Ramónát

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Kiss Ramónát

Ijesztő be­jegy­zést tett közzé.

Ijesztő be­jegy­zést tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a ma­gyar szí­nésznő.

Rangos elismerés: Végre megnyugodhat Máté Péter özvegye

Rangos elismerés: Végre megnyugodhat Máté Péter özvegye

Máté Pé­ter­ről ne­vez­ték el a könnyű­ze­né­szek fris­sen ala­pí­tott, leg­ran­go­sabb zenei díját.

Sokkoló diagnózis, hisz a gyógyulásban Bódi Sylvi

Sokkoló diagnózis, hisz a gyógyulásban Bódi Sylvi

Na­gyon sok ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie az el­múlt he­tek­ben a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő.

Na­gyon sok ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie az el­múlt he­tek­ben a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő.

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Osz­ter Sán­dor a bí­ró­ságra jár.

Osz­ter Sán­dor las­san más­fél éve jár a bí­ró­ságra, és sze­retné, ha végre be­fe­je­ződne ez a rém­álom.

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él.

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él Pár­tos Csilla és fia, Csaba. Nem tud­ják, mikor kap­csol­ják ki náluk a gázt.

Berki már nincs egyedül: Mától ők élnek vele

Berki már nincs egyedül: Mától ők élnek vele

Krisz­tián élete ala­po­san fel­ka­va­ro­dott az utóbbi idő­ben. Nem csak a sze­re­lem ta­lált rá, de két új la­kója is lett.

Krisz­tián élete ala­po­san fel­ka­va­ro­dott az utóbbi idő­ben. Nem csak a sze­re­lem ta­lált rá, de két új la­kója is lett a le­gény­la­kás­nak.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Dér Heni már csak né­hány napig lus­tál­kod­hat, aztán véget ér a va­ká­ci­ója és foly­ta­tó­dik a munka.

Dér Heni már csak né­hány napig lus­tál­kod­hat, aztán véget ér a va­ká­ci­ója és foly­ta­tó­dik a munka.

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Be­szá­molt a rész­le­tek­ről.

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

Bordélyházakról tett meglepő kijelentést Fodor Zsóka

Bordélyházakról tett meglepő kijelentést Fodor Zsóka

A Mok­ká­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét.

A szí­nésznő a Mok­ká­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a ké­nyes té­má­val kap­cso­lat­ban.

Furcsa vallomást tett Berki Krisztián, ezt nem gondoltad volna róla

Furcsa vallomást tett Berki Krisztián, ezt nem gondoltad volna róla

Az izom­ce­leb a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt évek­kel ez­előtti dön­té­sé­ről.

Az izom­ce­leb a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt évek­kel ez­előtti dön­té­sé­ről.

Tóth Gabi exének pakolta ki melleit Tóth Andi

Tóth Gabi exének pakolta ki melleit Tóth Andi

Mi­csoda lát­vány. Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk a fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Mi­csoda lát­vány. Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk a fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Fia és felesége is a színész mellett van a kórházban

Fia és felesége is a színész mellett van a kórházban

"Nem kell bán­tani..."

Fia sze­rint most min­denki szá­mára vi­lá­gos­nak kell len­nie, hogy Szil­ágyi Ist­vánt, nem kell bán­tani ahhoz, hogy sé­rü­lést szen­ved­jen.

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. A mű­sor­ve­zető ki­rob­banó for­má­ban van.

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. A mű­sor­ve­zető ki­rob­banó for­má­ban van.

Gólyahír, megszületett Pécsi Ildikó második unokája

Gólyahír, megszületett Pécsi Ildikó második unokája

A le­gen­dás mű­vésznő még­sem lehet fel­hőt­le­nül bol­dog.

A le­gen­dás mű­vésznő még­sem lehet fel­hőt­le­nül bol­dog.

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

A le­gen­dás rá­diós ja­nuár végén ke­rült kór­házba. Ki­de­rült, örök­le­tes szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

A le­gen­dás rá­diós ja­nuár végén ke­rült kór­házba. Ki­de­rült, örök­le­tes szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

Elsírták magukat Stohl András rajongói, ez történt

Elsírták magukat Stohl András rajongói, ez történt

Buci ki­tett ma­gáért.

Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem­ta­núi a szí­nész ked­ve­lői.

Kiderült, újra műteni kellett Lerch Istvánt

Kiderült, újra műteni kellett Lerch Istvánt

14 hó­napja ke­rült kór­házba. Azóta több agy­vér­zé­sen is át­esett.

14 hó­napja ke­rült kór­házba. Azóta több agy­vér­zé­sen is át­esett.

Előre tudták, hogy nyerni fognak A Piramis játékosai

Előre tudták, hogy nyerni fognak A Piramis játékosai

Aki mer, az nyer.

Aki mer, az nyer, és ez meg­mu­tat­ko­zott A Pi­ra­mis­ban is, ahol anya és lánya 14 mil­lió fo­rint­tal lett gaz­da­gabb. Régi ál­mu­kat vált­ják va­lóra a nye­re­mény­ből.

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén, fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben mu­tatta meg bá­jait. Bi­zo­nyára sokan örül­nek a lát­vány­nak.

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén, fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben mu­tatta meg bá­jait. Bi­zo­nyára sokan örül­nek a lát­vány­nak.

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót...

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót, de ál­lí­tása sze­rint na­gyon rosszul halad a célja el­éré­sé­ben! Sze­rinte kö­vé­rebb, mint előtte volt...

Bejelentették, ez a világsztár lép fel Harry hercegék esküvőjén

Bejelentették, ez a világsztár lép fel Harry hercegék esküvőjén

So­káig csak ta­lál­gatni le­he­tett.

So­káig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy kié lesz majd a meg­tisz­tel­te­tés. Sze­ren­csére mára el­dőlt, kit kért fel Harry her­ceg...

Itt a vége: Végleg kiszállt a magyar rocker

Itt a vége: Végleg kiszállt a magyar rocker

15 éven át volt a le­gen­dás hazai rock­csa­pat osz­lo­pos tagja, de nem bírta to­vább.

15 éven át volt a le­gen­dás hazai rock­csa­pat osz­lo­pos tagja, de nem bírta to­vább, hogy vá­lasz­ta­nia kell a csa­ládja és a zene kö­zött.

Tündéri fotó! Édesanyja kiköpött mása Dobó Ági kisfia

Tündéri fotó! Édesanyja kiköpött mása Dobó Ági kisfia

Dobó Ági két gye­rek után is irigy­lésre méltó for­má­ban van!

Dobó Ági két gye­rek után is irigy­lésre méltó for­má­ban van!

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

Gömbölyű fenekével okozott felfordulást a magyar sztár

Gömbölyű fenekével okozott felfordulást a magyar sztár

Vok­sán Virág tudja, mivel lehet meg­bo­lon­dí­tani a férfi­a­kat. A le­mez­lo­vas le­dobta ru­háit és meg­mu­tatta amije van.

Vok­sán Virág tudja, mivel lehet meg­bo­lon­dí­tani a férfi­a­kat. A le­mez­lo­vas le­dobta ru­háit és meg­mu­tatta amije van.

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Vicces baleset a Mokkában: Szájba dobták a műsorvezetőt

Vicces baleset a Mokkában: Szájba dobták a műsorvezetőt

Mádai Vi­vien és Is­te­nes László adás­szü­net­ben is jól szó­ra­ko­zik. Most Vivi tré­fálta meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sát.

Magánéletéről tett vallomást Bebe

Magánéletéről tett vallomást Bebe

A Back II Black front­em­bere hosszú idő után be­szélt újra ér­zé­se­i­ről.

A Back II Black front­em­bere hosszú idő után be­szélt újra ér­zé­se­i­ről.

Meglepő fordulat! Közös dalt készít Bangó Margit és Emilio

Meglepő fordulat! Közös dalt készít Bangó Margit és Emilio

Több, mint egy év­ti­zed után közös dalt ké­szít Bangó Mar­git és Emi­lio!

Több, mint egy év­ti­zed után közös dalt ké­szít Bangó Mar­git és Emi­lio! A mun­ká­ból még Tina is ki­ve­szi a ré­szét...

Kitálalt a volt feleség, ilyen a kapcsolata Klausmann Viktorral

Kitálalt a volt feleség, ilyen a kapcsolata Klausmann Viktorral

Nyolc éve, hogy el­vál­tak, de máig sok időt töl­te­nek együtt. A tévés ex­neje meg­ta­nulta ke­zelni a hely­ze­tet.

Nyolc éve, hogy el­vál­tak, de máig sok időt töl­te­nek együtt. A tévés ex­neje meg­ta­nulta ke­zelni a hely­ze­tet.

Nem fizették ki Kiszel Tünde lányát, követeli a pénzét

Nem fizették ki Kiszel Tünde lányát, követeli a pénzét

Ki­szel Tünde körül min­dig tör­té­nik va­lami. Most a lánya járt pórul, ami­ért az anyuka fel­há­bo­ro­dott.

Ki­szel Tünde körül min­dig tör­té­nik va­lami. Most a lánya járt pórul, ami­ért az anyuka fel­há­bo­ro­dott.

Liptai Claudia hibátlan kézügyességéért rajong az internet

Liptai Claudia hibátlan kézügyességéért rajong az internet

Nem csak a kép­er­nyőn ala­kít na­gyot.

Nem csak a kép­er­nyőn ala­kít na­gyot a mű­sor­ve­zető, de a vász­nat is bár­mi­kor meg­festi.

Ez igen, formás popsit villantott a TV2 sztárja

Ez igen, formás popsit villantott a TV2 sztárja

Orosz Barbi tudja, hogy kell él­vezni a nya­ra­lást.

Orosz Barbi tudja, hogy kell él­vezni a nya­ra­lást. A mű­sor­ve­zető bi­ki­ni­ben per­zselő lát­ványt nyújt a hideg téli napok el­le­nére is.

Apácának öltözött a magyar sztár lánya

Apácának öltözött a magyar sztár lánya

Kiss Endi na­gyon büszke a lá­nya­ira, aki­ket min­den­hova el­kí­sér.Most egy kü­lön­le­ges he­lyen jár­tak, ahol min­denki él­vezte a prog­ra­mot.

Kiss Endi na­gyon büszke a lá­nya­ira, aki­ket min­den­hova el­kí­sér.Most egy kü­lön­le­ges he­lyen jár­tak, ahol min­denki él­vezte a prog­ra­mot.

Félmillió forintot ajándékozott el Bódi Sylvi

Félmillió forintot ajándékozott el Bódi Sylvi

Bódi Sylvi nem ap­rózta el.

Bódi Sylvi nem ap­rózta el, nagy össze­get adott ki a ke­zé­ből.

Különleges fotót kapott Kapócs Zsóka, még ő is meglepődött

Különleges fotót kapott Kapócs Zsóka, még ő is meglepődött

A Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tötte fel.

A sosem lá­tott képet a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tötte fel Zsóka!

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Nagyon nincs jól Ábel Anita

Nagyon nincs jól Ábel Anita

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sem úszta meg. Be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sem úszta meg. Be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Óriási fordulat Cserpes Laura és Gyurta Dani kapcsolatában

Óriási fordulat Cserpes Laura és Gyurta Dani kapcsolatában

Úgy tűnik, az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­kapja az olim­pi­kont.

Apja szeretőjének nézték Kerényi Miklós Mátét

Apja szeretőjének nézték Kerényi Miklós Mátét

Durva plety­kát ter­jesz­tet­tek a szí­nész­ről és a Kos­suth-díjas ren­dező édes­ap­já­ról.

Durva plety­kát ter­jesz­tet­tek a szí­nész­ről és a Kos­suth-díjas ren­dező édes­ap­já­ról.

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt Amb­rus At­tila fel­vi­déki útja. Elő­ször be­szélt az ijesztő rész­le­tek­ről.

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt Amb­rus At­tila fel­vi­déki útja. Elő­ször be­szélt az ijesztő rész­le­tek­ről.

Majka megmutatta, hogyan duzzad igazán

Majka megmutatta, hogyan duzzad igazán

Majka sokat jár kon­di­te­rembe, de eddig csak ke­ve­sen lát­hat­ták.

Majka sokat jár kon­di­te­rembe, de eddig csak ke­ve­sen lát­hat­ták izmos fel­ső­tes­tét.

Bevallotta, betegség miatt zárkózott be otthonába Bódi Sylvi

Bevallotta, betegség miatt zárkózott be otthonába Bódi Sylvi

Na­po­kon ke­resz­tül ki sem moz­dult.

Na­po­kon ke­resz­tül ki sem moz­dult la­ká­sá­ból a mo­dell. El­mondta, mi­lyen be­teg­sé­gek­től szen­ve­dett.

A háború folytatódik: Pintér Tibor visszaszólt Jimmy özvegyének

A háború folytatódik: Pintér Tibor visszaszólt Jimmy özvegyének

A ren­dező egy hét­tel a pre­mier után re­a­gált Edit asszony kri­ti­ká­jára.

A ren­dező egy hét­tel a pre­mier után re­a­gált Edit asszony kri­ti­ká­jára.

Harcba száll, rendőrségi feljelentést tett Vámos Erika

Harcba száll, rendőrségi feljelentést tett Vámos Erika

Nem adja fel! To­vább küzd a pén­zéért a nép­szerű mű­sor­ve­zető, aki min­den esz­közt meg­ra­gad, hogy vissza­kapja a mil­li­óit.

Nem adja fel! To­vább küzd a pén­zéért a nép­szerű mű­sor­ve­zető, aki min­den esz­közt meg­ra­gad, hogy vissza­kapja a mil­li­óit.

Megvadult Tolvai Reni: ezt művelte a kamerák előtt

Megvadult Tolvai Reni: ezt művelte a kamerák előtt

Meg­döb­benve néz­tük végig a né­hány má­sod­per­ces fel­vé­telt. Ti mit szól­tok hozzá?

Meg­döb­benve néz­tük végig a né­hány má­sod­per­ces fel­vé­telt. Ti mit szól­tok hozzá?

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Azon a re­pü­lő­gé­pen uta­zott, amibe hét­főn be­le­csa­pott a vil­lám, át­fu­tott a fején a gon­do­lat, hogy min­den­nek vége.

Falatnyi bikiniben mutatta meg domborulatait a TV2 sztárja

Falatnyi bikiniben mutatta meg domborulatait a TV2 sztárja

Orosz Bar­bara min­dig na­gyon szexi, de csak na­gyon rit­kán dobja le a tex­tilt.

Nehéz időszak előtt áll L.L. Junior, ez az oka

Nehéz időszak előtt áll L.L. Junior, ez az oka

A nép­szerű rap­per nem­ré­gi­ben má­sod­szorra is fel­bon­totta je­gyes­sé­gét Kört­vé­lyessy Zsolt lá­nyá­val, Kört­vé­lyessy Kin­gá­val.

A nép­szerű rap­per nem­ré­gi­ben má­sod­szorra is fel­bon­totta je­gyes­sé­gét Kört­vé­lyessy Zsolt lá­nyá­val, Kört­vé­lyessy Kin­gá­val.

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó.

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó és ba­rát­nője szép sum­mát vit­tek el teg­nap este Stohl And­rás mű­so­rá­ból.

Kemény bunyóba keveredett Vietnamban Árpa Attila

Kemény bunyóba keveredett Vietnamban Árpa Attila

Árpa At­tila nem fél a po­fo­nok­tól, sőt ... A szí­nész egyik nagy vágya tel­je­sült.

Árpa At­tila nem fél a po­fo­nok­tól, sőt ... A szí­nész egyik nagy vágya tel­je­sült a na­pok­ban.

Mi történt? Palvin Barbara csúnyán megsérült

Mi történt? Palvin Barbara csúnyán megsérült

A 24 éves ma­gyar mo­dell az Ins­tag­ra­mon szá­molt be a sze­ren­csét­len eset­ről.

A 24 éves ma­gyar mo­dell az Ins­tag­ra­mon szá­molt be a sze­ren­csét­len eset­ről.

Megszólalt Demcsák Zsuzsa, nagy változás történt az életében

Megszólalt Demcsák Zsuzsa, nagy változás történt az életében

Be­szá­molt a fej­le­mé­nyek­ről.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Kiderült, vele vigasztalódik Dancs Annamari

Kiderült, vele vigasztalódik Dancs Annamari

Ő ad erőt szá­mára a foly­ta­tás­hoz.

A szí­nésznő a Fem3 Ca­fé­ban me­sélte el, ki ad erőt szá­mára a foly­ta­tás­hoz.

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél.

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél. A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, neki is vol­tak la­zább idő­sza­kai.

Megdöbbentő beismerés: Dugdosta az alkoholt a Kossuth-díjas színésznő

Megdöbbentő beismerés: Dugdosta az alkoholt a Kossuth-díjas színésznő

Pász­tor Erzsi ko­ráb­ban nem jó­ked­vé­ből járt a szom­szédba.

Pász­tor Erzsi ko­ráb­ban nem jó­ked­vé­ből járt a szom­szédba.

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Dur­ván ne­ki­ment Schell Ju­dit­nak A Dal ver­seny­zője. Tol­vai Reni na­gyon meg­sér­tő­dött a ne­ga­tív kri­tika miatt.

Kényszerpihenőre küldték Tatár Csillát, ez volt az oka

Kényszerpihenőre küldték Tatár Csillát, ez volt az oka

Ke­mény na­po­kon van túl.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető ke­mény na­po­kon van túl. Na­gyon nem volt jól.

Nagyon szomorú napra ébredtek Gábor Zsazsa rajongói

Nagyon szomorú napra ébredtek Gábor Zsazsa rajongói

A 2016 de­cem­be­ré­ben el­hunyt Gol­den Globe-díjas ma­gyar szár­ma­zású szí­nésznő 101 éves lenne.

A 2016 de­cem­be­ré­ben el­hunyt Gol­den Globe-díjas ma­gyar szár­ma­zású szí­nésznő 101 éves lenne.

Elképesztő videót posztolt Gombos Edina, mindenki irigykedik

Elképesztő videót posztolt Gombos Edina, mindenki irigykedik

Me­se­szép kör­nyé­ken jár az egy­kori mű­sor­ve­zető és csa­ládja.

Me­se­szép kör­nyé­ken jár az egy­kori mű­sor­ve­zető és csa­ládja.

Bejelentette a világsztár: titokban megszületett a kislánya

Bejelentette a világsztár: titokban megszületett a kislánya

A bol­dog anyuka Ins­tag­ra­mon kö­zölte a nagy hírt ra­jon­gó­i­val.

A bol­dog anyuka Ins­tag­ra­mon kö­zölte a nagy hírt, és bo­csá­na­tot is kért, ami­ért el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől.

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus.

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus a hét­vé­gén be­mu­ta­tott Jimmy-mu­si­cal - ál­lí­tot­ták a nézők a pre­mier után.

Itt a végeredmény: ez a páros nyerte a Sztárban Sztár meg egy kicsit

Itt a végeredmény: ez a páros nyerte a Sztárban Sztár meg egy kicsit

Tíz héten ke­resz­tül min­dent be­le­ad­tak, hogy győz­ze­nek! Most el­nyer­ték a ju­tal­mu­kat!

Könnyeivel küszködött élő adásban Ábel Anita

Könnyeivel küszködött élő adásban Ábel Anita

Tel­je­sen meg­ha­tó­dott.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja tel­je­sen meg­ha­tó­dott.

Elképesztő újítás a Dalra Magyarban, Zalatnay Cini is nagyon készül

Elképesztő újítás a Dalra Magyarban, Zalatnay Cini is nagyon készül

Új blok­kal je­lent­ke­zik va­sár­nap es­tén­ként a Pe­tőfi Rádió ma­gyar zenei mű­sora!

Lesifotók a Sztárban Sztár meg egy kicsi stúdiójából

Lesifotók a Sztárban Sztár meg egy kicsi stúdiójából

Két ma­gyar hí­res­ség is el­lá­to­ga­tott a Su­perTV2 stú­di­ó­jába, hogy sze­ret­te­i­nek szur­kol­jon.

Két ma­gyar hí­res­ség is el­lá­to­ga­tott a Su­perTV2 stú­di­ó­jába, hogy sze­ret­te­i­nek szur­kol­jon.

Visszataszító, óriási koszban él az ötgyermekes Katie Price

Visszataszító, óriási koszban él az ötgyermekes Katie Price

Bár sosem vol­tak anyagi gond­jai, mégis min­den poros, mocs­kos, még a ruhái is széj­jel van­nak do­bálva.

Szavazz, melyik páros nyerje meg a Sztárban Sztár meg egy kicsit!

Szavazz, melyik páros nyerje meg a Sztárban Sztár meg egy kicsit!

Elér­kez­tünk a fi­ná­lé­hoz.

Elér­kez­tünk az or­szág há­zi­bu­li­já­nak fi­ná­lé­já­hoz. Vajon me­lyik pá­rosé lesz a győ­ze­lem?

Belebetegszik Cinthya Dictator a szakításba

Belebetegszik Cinthya Dictator a szakításba

Egyre ag­gasz­tób­ban fest Cin­thya Dic­ta­tor, aki­ért ra­jon­gói ag­gód­nak. Egyre so­vá­nyabb a fo­tó­mű­vész, de ez őt nem za­varja.

Egyre ag­gasz­tób­ban fest Cin­thya Dic­ta­tor, aki­ért ra­jon­gói ag­gód­nak. Egyre so­vá­nyabb a fo­tó­mű­vész, de ez őt nem za­varja.

Árulkodó fotó, óriási drogbotrányba keveredtek a Spice Girls tagjai

Árulkodó fotó, óriási drogbotrányba keveredtek a Spice Girls tagjai

De tény­leg, mi az a fehér port rejtő kis zacskó ott az asz­ta­lon?

De tény­leg, mi az a fehér port rejtő kis zacskó ott az asz­ta­lon?

Újabb csapás érte Benkő Lászlót, feljelentést tett

Újabb csapás érte Benkő Lászlót, feljelentést tett

Az Omega bil­len­tyűse re­méli, hogy ez az egész csak egy rossz álom. Az ön­kor­mány­zat egy­előre hall­gat.

Az Omega bil­len­tyűse re­méli, hogy ez az egész csak egy rossz álom. Az ön­kor­mány­zat egy­előre hall­gat.