SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál.

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál. Nem csoda, hogy az éne­kesnő meg­ijedt.

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Csep­pet sem szé­gyen­lős.

So­ka­kat meg­lep­het a szí­nésznő ki­je­len­tése. Ezek sze­rint a Csak show és más semmi sztárja csep­pet sem szé­gyen­lős.

Itt az igazság: terhességéről szóló pletykákra reagált Ördög Nóra

Itt az igazság: terhességéről szóló pletykákra reagált Ördög Nóra

El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. Úton van a har­ma­dik baba? A té­má­ban végre meg­szó­lalt a mű­sor­ve­zető!

Vége a titkolózásnak: újra párkapcsolatban él a dögös Szorcsik Viki

Vége a titkolózásnak: újra párkapcsolatban él a dögös Szorcsik Viki

A nép­szerű szí­nésznő a Ri­post na­pi­lap­nak súgta meg bol­do­gan, hogy nin­csen egye­dül.

A nép­szerű szí­nésznő a Ri­post na­pi­lap­nak súgta meg bol­do­gan, hogy nin­csen egye­dül.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Lip­tai Cla­u­dia pén­te­ken ko­ráb­ban ment dol­gozni.

Lip­tai Cla­u­dia pén­te­ken ko­ráb­ban ment dol­gozni, amennyire tu­dott, rá­ké­szült.

Elszólta magát: Kiderült, mikor jöhet a baba Hódi Pamelánál

Elszólta magát: Kiderült, mikor jöhet a baba Hódi Pamelánál

Va­laki na­gyon akar kis­ba­bát.

Hódi Pa­mela csa­lád­já­ban va­laki na­gyon akar egy kis­ba­bát, de ehhez Pa­mi­nak is van né­hány szava.

Ezt nézd: Ezt kapta születésnapjára Hódi Pamela

Ezt nézd: Ezt kapta születésnapjára Hódi Pamela

Hódi Pa­mela har­minc­éves lett.

Hódi Pa­mela har­minc­éves lett, és úgy ün­ne­pelt, ahogy azt ko­ráb­ban el­kép­zelte.

Ez az orosz videó lehet a következő Gangnam Style!

Ez az orosz videó lehet a következő Gangnam Style!

Pár nap alatt húsz­mil­li­óan lát­ták ezt a nem min­den­napi vi­deo­kli­pet, ami a ma­gyar in­ter­ne­te­zők ked­vence is lett.

Pár nap alatt húsz­mil­li­óan lát­ták ezt a nem min­den­napi vi­deo­kli­pet, ami a ma­gyar in­ter­ne­te­zők ked­vence is lett.

Nagy a boldogság: mindenki gratulált Judynak

Nagy a boldogság: mindenki gratulált Judynak

El­lep­ték a ra­jon­gók a nép­szerű éne­kesnő Fa­ce­book-ol­da­lát. Zá­po­roz­tak a hoz­zá­szó­lá­sok is.

El­lep­ték a ra­jon­gók a nép­szerű éne­kesnő Fa­ce­book-ol­da­lát. Zá­po­roz­tak a hoz­zá­szó­lá­sok is.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Curtist: szenved a rapper

Szörnyű fájdalmak gyötrik Curtist: szenved a rapper

Térd­sé­rü­lése meg­ke­se­ríti az éle­tét.

Sú­lyos térd­sé­rü­lése hosszú évek óta meg­ke­se­ríti az éle­tét.

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Nem kér­dés, hogy nyá­ron sok nő szíve össze­tört, ami­kor Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám ki­mondta a bol­do­gító igent.

Megszületett a döntés: újra bíróság elé kell állnia Pártos Csillának

Megszületett a döntés: újra bíróság elé kell állnia Pártos Csillának

Pécsi Il­dikó ex­me­nye kény­te­len újra far­kas­sze­met nézni a volt fér­jé­vel.

Pécsi Il­dikó ex­me­nye kény­te­len újra far­kas­sze­met nézni a volt fér­jé­vel.

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Megrémült a látottaktól Ördög Nóra: sikítva rohant el a helyszínről

Megrémült a látottaktól Ördög Nóra: sikítva rohant el a helyszínről

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­ről ka­me­ra­fel­vé­tel is ké­szült.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­ről ka­me­ra­fel­vé­tel is ké­szült.

Lebukott Seherezádé, így indítja a napját

Lebukott Seherezádé, így indítja a napját

Vic­ces képet osz­tott meg a mo­dell Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Vic­ces képet osz­tott meg a mo­dell Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni.

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni, így min­dent meg­tesz, hogy el­ké­nyez­tesse a fér­jét.

Intim fotó, lekapták a pesti éjszakában Stohl Andrást

Intim fotó, lekapták a pesti éjszakában Stohl Andrást

El­ol­vad­tunk! Na­gyon meg­ható fel­vé­tel ké­szült a nép­szerű szí­nész­ről és a lá­nyá­ról.

El­ol­vad­tunk! Na­gyon meg­ható fel­vé­tel ké­szült a nép­szerű szí­nész­ről és a lá­nyá­ról.

Durva, amit Megyeri Csilla átélt: megszólalt a TV2 sztárja

Durva, amit Megyeri Csilla átélt: megszólalt a TV2 sztárja

Be­ül­he­tett Szabó Krisz­tián mellé.

Be­ül­he­tett Szabó Krisz­tián mellé.

Baleset! Csúnyán megsérült Hajdú Péter

Baleset! Csúnyán megsérült Hajdú Péter

Egyik szen­ve­dé­lyé­nek, a fo­ci­nak hó­dolt, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Az egy­kori tévés egyik szen­ve­dé­lyé­nek, a fo­ci­nak hó­dolt, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Dúl a szí­nész­pár kö­zött a sze­re­lem.

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Dúl a szí­nész­pár kö­zött a sze­re­lem.

Elképesztő történet a múltból: íme Ördög Nóra vallomása

Elképesztő történet a múltból: íme Ördög Nóra vallomása

Újabb gye­rek­mű­sor há­zi­gaz­dája lett. De hogy ő mi­lyen csöpp­ség volt, arról csak rit­kán be­szélt. Most ki­vé­telt tett.

Újabb gye­rek­mű­sor há­zi­gaz­dája lett. Hogy ő mi­lyen csöpp­ség volt, arról rit­kán be­szélt. Most ki­vé­telt tett.

Örült felvétel: Búvárruhában flangált Budapesten a magyar világsztár

Örült felvétel: Búvárruhában flangált Budapesten a magyar világsztár

az éne­kesnő csak rit­kán jár Bu­da­pes­ten, hi­szen több­nyire rep­ked a föld­ré­szek kö­zött. De, ha ha­za­jön...

Aggasztó fotó: nincs jól Várkonyi Andrea

Aggasztó fotó: nincs jól Várkonyi Andrea

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ál­la­po­tá­ról a ra­jon­gó­i­nak.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ál­la­po­tá­ról a ra­jon­gó­i­nak.

Botrány a levegőben: durván beszólt Berkinek Hódi Pamela

Botrány a levegőben: durván beszólt Berkinek Hódi Pamela

A ka­me­rák előtt több­ször szúrt oda az izom­ce­leb­nek. De vajon mit szól hozzá?

A ka­me­rák előtt több­ször szúrt oda az izom­ce­leb­nek. De vajon mit szól hozzá?

Lebukott Curtis, így készül a Csak show és más semmire

Lebukott Curtis, így készül a Csak show és más semmire

Csilla vic­ces fotót posz­tolt a rap­per­ről, a páros pró­bái na­gyon jó han­gu­lat­ban tel­nek.

Csilla vic­ces fotót posz­tolt a rap­per­ről, a páros pró­bái na­gyon jó han­gu­lat­ban tel­nek.

Elolvadtunk, tündéri fotón Dobó Kata és ritkán látott kislánya

Elolvadtunk, tündéri fotón Dobó Kata és ritkán látott kislánya

Zsidró Tamás kapta őket len­cse­végre.

A nép­szerű szí­nész­nőt és Szofit sze­relme, Zsidró Tamás kapta len­cse­végre.

Megindító fotóval üzent a lányának Stohl András

Megindító fotóval üzent a lányának Stohl András

Büszke leg­idő­sebb gyer­me­kére.

A nép­szerű szí­nész na­gyon büszke leg­idő­sebb gyer­me­kére. Per­sze, van is miért.

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Komoly döntést hozott: örökbe fogadott Balázs Andi

Komoly döntést hozott: örökbe fogadott Balázs Andi

A Csak show és más semmi új­don­sült zsű­ri­tagja fotót is meg­osz­tott az új csa­lád­ta­gok­ról.

A Csak show és más semmi új­don­sült zsű­ri­tagja fotót is meg­osz­tott az új csa­lád­ta­gok­ról.

Ezt nézd, milyen ajándékot kapott Rubint Réka lánya

Ezt nézd, milyen ajándékot kapott Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka meg­adja a mód­ját, ha szü­le­tés­nap­ról van szó, de ha a lá­nyá­ról van szó, még in­kább ki­tesz ma­gáért.

Ru­bint Réka meg­adja a mód­ját, ha szü­le­tés­nap­ról van szó, de ha a lá­nyá­ról van szó, még in­kább ki­tesz ma­gáért.

Hoppá, külföldre menekült a magyar énekesnő

Hoppá, külföldre menekült a magyar énekesnő

Enikő vic­ces do­logba fu­tott Prá­gá­ban.

Enikő vic­ces do­logba fu­tott a cseh fő­vá­ros­ban.

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti.

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti. Néha vi­szont, pi­hen­nie kell.

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége.

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

Tiszta apja Liptai Claudia kisfia

Tiszta apja Liptai Claudia kisfia

Na­gyot nőtt a kis trón­örö­kös, apu­kája pedig le sem ta­gad­hatná a fiát.

Na­gyot nőtt a kis trón­örö­kös, apu­kája pedig le sem ta­gad­hatná a fiát.

Megmutatta 5 napos kislánya arcát a büszke sztáranyuka

Megmutatta 5 napos kislánya arcát a büszke sztáranyuka

A szí­nésznő nem tar­to­zik azon sztá­rok közé, akik so­káig rej­te­ge­tik sze­mük fé­nyét.

A szí­nésznő nem tar­to­zik azon sztá­rok közé, akik so­káig rej­te­ge­tik sze­mük fé­nyét.

Exkluzív fotók, less be Nagy Kata álomotthonába

Exkluzív fotók, less be Nagy Kata álomotthonába

Kü­lön­le­ges nevet adtak ott­ho­nuk­nak.

A Jóban Rossz­ban gyö­nyörű szí­nész­nője más­fél évvel ez­előtt sze­rel­mé­vel, Ger­gő­vel köl­tö­zött be bel­vá­rosi álom­kuc­kó­jukba.

Lesérült a 73 éves sztár, hitetetlen baleset történt az énekessel

Lesérült a 73 éves sztár, hitetetlen baleset történt az énekessel

A sztár új le­me­zé­nek nép­sze­rű­sítő kör­út­ján je­lent meg láb­rög­zí­tő­ben, de sé­rü­lése nem szegte ked­vét.

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

A fit­nesz­há­zas­pár lánya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel. Lara ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját.

A fit­nesz­há­zas­pár lánya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel. Lara ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját.

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a nép­szerű hu­mo­rista va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Meztelen képeiből nyílt kiállítása a magyar színésznőnek

Meztelen képeiből nyílt kiállítása a magyar színésznőnek

Kép­te­len­ség be­telni a lát­vá­nyá­val.

A ra­jon­gók kép­te­le­nek be­telni az egy­kori por­nó­díva lát­vá­nyá­val.

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Cooky büszke apuka.

Cooky büszke apuka, min­dent meg­tesz kisfi­áért, aki szin­tén ra­jong a rá­di­ó­sért.

Visszakapta családját Erdei Zsolt

Visszakapta családját Erdei Zsolt

Sokat vol­tak külön, de mos­tan­tól egy évig ismét nem vál­nak majd el egy­más­tól. Mos­tan­tól job­ban fi­gyel­nek majd egy­másra.

Sokat vol­tak külön, de mos­tan­tól egy évig ismét nem vál­nak majd el egy­más­tól. Mos­tan­tól job­ban fi­gyel­nek majd egy­másra.

Döbbenetes, ami a műtőasztalon történt Lázár Katival

Döbbenetes, ami a műtőasztalon történt Lázár Katival

Több be­avat­ko­zá­son is át­esett a le­gen­dás szí­nésznő. Ijesztő tör­té­ne­tet me­sélt el.

Több be­avat­ko­zá­son is át­esett a le­gen­dás szí­nésznő. Ijesztő tör­té­ne­tet me­sélt el.

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába.

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába, mert eddig tar­tott a fel­újí­tás.

Kitálalt Sasvári Sándor: ez az igazság a házassági válságáról

Kitálalt Sasvári Sándor: ez az igazság a házassági válságáról

Sej­tel­me­sen uta­lást tett.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész sej­tel­me­sen utalt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tára.

Véres baleset érte a koncerten a Táncdalfesztiválok sztárját

Véres baleset érte a koncerten a Táncdalfesztiválok sztárját

Na­gyon pórul járt az idő­södő ma­gyar éne­kes, aki bal­esete el­le­nére sem sza­kí­totta félbe kon­cert­jét!

Leleplező videó: megmutatta új párját Curtis

Leleplező videó: megmutatta új párját Curtis

A Mok­ká­ban be­szél­tek a rész­le­tek­ről.

A nép­szerű rap­per és társa a Mok­ká­ban be­szél­tek a rész­le­tek­ről. Mind­ket­ten ko­mo­lyan ké­szül­nek a be­mu­tat­ko­zásra, melyre nem kell sokat várni.

Megtámadták Zalatnay Cinit: most elmondta, kik segítettek rajta

Megtámadták Zalatnay Cinit: most elmondta az énekesnő, kik segítettek rajta

A kül­seje miatt na­gyon dur­ván ne­ki­es­tek a le­gen­dás éne­kes­nő­nek.

A kül­seje miatt dur­ván ne­ki­es­tek a le­gen­dás ma­gyar éne­kes­nő­nek.

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Berki Krisz­tián ked­vese el­árulta.

Az izom­ce­leb, Berki Krisz­tián ked­vese, Ka­tona Re­náta, Mazsi egy té­vé­mű­sor­ban árulta el, mi az, ami egy­ál­ta­lán nem hi­ány­zik most neki.

Gusztustalan, amit a kocsija alatt talált Nagy Bandó András

Gusztustalan, amit a kocsija alatt talált Nagy Bandó András

Döb­ben­ten állt a lát­vány előtt.

Döb­ben­ten állt a lát­vány előtt a ma­gyar hu­mo­rista, aki fo­tó­kat is ké­szí­tett, majd meg­pró­bált vic­ce­sen re­a­gálni a szo­kat­lan je­len­ségre.

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Kü­lön­le­ges nevet ka­pott a kis csöpp­ség, aki a szí­nésznő első kis­lá­nya.

Kü­lön­le­ges nevet ka­pott a kis csöpp­ség, nem akárki előtt tisz­te­leg­nek vele Kate Hud­so­nék.

Visszaült az iskolapadba a híres színész

Hoppá, Szabó Győző visszaült az iskolapadba

Meg­hí­vást ka­pott egy nép­szerű so­ro­zatba, egy ki­ta­lált is­ko­lá­ban fog ta­nulni Szabó Győző.

Egy nép­szerű ifjú­sági so­ro­zatba ka­pott meg­hí­vást Szabó Győző, aki öröm­mel mon­dott igent. Sőt, a ta­nu­lás­sal kap­cso­la­tos gon­do­la­tait is meg­osz­totta.

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál.

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál.

Atyaég, felgyújtotta a férjét Keleti Andrea

Atyaég, felgyújtotta a férjét Keleti Andrea

Az ijesztő tör­tén­tek­ről a Mokka élő adá­sá­ban be­szélt a TV2 sztárja.

Az ijesztő tör­tén­tek­ről a Mokka élő adá­sá­ban be­szélt a TV2 sztárja.

Válási dráma: egy évig küzdöttek Gregor Bernadették

Válási dráma: egy évig küzdöttek a házasságuk megmentéséért Gregor Bernadették

Négy év után véget ért Gre­gor Ber­na­dett há­zas­sága! Erről a volt férj, Szar­vas At­tila szá­molt be saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

Négy év után véget ért Gre­gor Ber­na­dett há­zas­sága! Erről a volt férj, Szar­vas At­tila szá­molt be saját Fa­ce­book-ol­da­lán. A férfi egy­ér­tel­műen fo­gal­ma­zott és az eset­le­ges ta­lál­ga­tá­sok­nak is elébe ment.

Óriási öröm érte: teljesen meghatódott Curtis

Óriási öröm érte: teljesen meghatódott Curtis

Kü­lön­le­ges "aján­dé­kot" ka­pott egyik ked­ves ra­jon­gó­já­tól a nép­szerű rap­per. Itt a fotó.

Kü­lön­le­ges "aján­dé­kot" ka­pott egyik ked­ves ra­jon­gó­já­tól a nép­szerű rap­per. Itt a fotó.

Ez aztán merész: Egy szál bugyiban mutatta meg magát Debreczeni Zita

Ez aztán merész: Egy szál bugyiban mutatta meg magát Debreczeni Zita

A csi­nos fény­ké­pész nem ci­có­zott, meg­mu­tatta a va­ló­sá­got, amin maga is jót mo­soly­gott.

Váratlan helyen tűnt fel Katalin hercegné

Váratlan helyen tűnt fel Katalin hercegné

Har­ma­dik gyer­meke szü­le­tése után most elő­ször állt vissza dol­gozni.

Har­ma­dik gyer­meke szü­le­tése után most elő­ször vett részt hi­va­ta­los ese­mé­nyen a camb­ridge-i her­cegné.

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Szerda este ismét a csa­pat­já­téké lesz a fő­sze­rep a Mas­terC­hef VIP dön­tős he­té­ben. Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Szerda este ismét a csa­pat­já­téké lesz a fő­sze­rep a Mas­terC­hef VIP dön­tős he­té­ben. Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Életveszély, lecsapott a hurrikán az ismert magyar tévés nászútján

Életveszély, lecsapott a hurrikán az ismert magyar tévés nászútján

Hi­he­tet­len, ami Stei­ner Kris­tóffal és sze­rel­mé­vel tör­tént.

Hi­he­tet­len, ami Stei­ner Kris­tóffal és sze­rel­mé­vel tör­tént, de sze­ren­csére nem estek pá­nikba.

Most elárulta: Ezért irigykedhetnek a terhes nők Tücsire

Most elárulta: Ezért irigykedhetnek a terhes nők Tücsire

Nas­sol­hat ked­vére, nem fél a ki­lók­tól.

Hiába falja fel a hűtőt a ter­hes hí­res­ség, meg sem lát­szik rajta!

Levideózták: nem semmi, mit művelt a kamerák előtt Curtis

Levideózták: nem semmi, mit művelt a kamerák előtt Curtis

Aligha lát­hat­tunk róla ilyen fel­vé­telt.

A nép­szerű rap­per­ről aligha lát­hat­tunk még ilyen vi­deót.

Kiderült, kit választottak Orbán Józsi utódjának

Kiderült, kit választottak Orbán Józsi utódjának

Orbán Józsi már az égi­ek­kel zenél.

Orbán Józsi már az égi­ek­kel zenél, de itt a föl­dön is kell va­laki, aki to­vább éne­kel.

Ezt imádja a saját testén Tolvai Reni

Ezt imádja a saját testén Tolvai Reni

Tol­vai Reni őszin­tén meg­mondta, hogy mit sze­ret a tes­tén.

Tol­vai Reni őszin­tén meg­mondta, hogy mit sze­ret a tes­tén, és lás­suk be, ért­hető is.

Valami készül: menyasszonyi ruhában fotózták le Nacsa Olivér szerelmét

Valami készül: menyasszonyi ruhában fotózták le Nacsa Olivér szerelmét

Káp­rá­za­to­san néz ki a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Káp­rá­za­to­san néz ki a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Kiderült Michael Jackson féltve őrzött titka, ezért könyörgött

Kiderült Michael Jackson féltve őrzött titka, ezért könyörgött

Meg­lepő, mit árult el egy film­mo­gul.

Meg­lepő dol­got árult el egy hol­ly­woodi film­mo­gul a 9 éve el­hunyt pop­ki­rály­ról!

Kitálalt Gájer Bálint: intim titkok az esküvőről

Kitálalt Gájer Bálint: intim titkok az esküvőről

Az idő­pon­tot is ki­tűzte.

Az idő­pon­tot is ki­tűzte meny­asszo­nyá­val a 38 éves sár­mos éne­kes.

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. És ha már így van...

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. És ha már így van...

Meg akarták viccelni II. Erzsébetet, hihetetlen módon reagált

Meg akarták viccelni II. Erzsébetet, hihetetlen módon reagált

Az ural­ko­dót nem iga­zán lehet kínos hely­zetbe hozni, in­kább ő szokta meg­lepni az em­be­re­ket a vi­sel­ke­dé­sé­vel.

Ennél édesebb ma nem lesz, Ördög Nóra fotója minden szívet megolvaszt

Ennél édesebb ma nem lesz, Ördög Nóra fotója minden szívet megolvaszt

A tévés kis­lá­nya a leg­sző­rös­szí­vűbb em­bert is el­va­rá­zsolja.

A tévés kis­lá­nya a leg­sző­rös­szí­vűbb em­bert is el­va­rá­zsolja, hi­szen Mici egy igazi bo­lon­do­zós kis­lány!