SPORT

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni.

A ma­gyar ko­ri­sok tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most vissza­néz­hető a döntő.

FRISS HÍREK

Gyászol a magyar foci, elhunyt Lázár Bence

Gyászol a magyar foci, elhunyt Lázár Bence

Feb­ruár 22-én haj­nal­ban el­hunyt az Új­pest egy­kori csa­tára.

Feb­ruár 22-én haj­nal­ban el­hunyt az Új­pest egy­kori csa­tára, a Sport TV szak­kom­men­tá­tora.

Döbbenet! Edzője mondott ellent a bulimiával megküzdő magyar úszónőnek

Döbbenet! Edzője mondott ellent a bulimiával megküzdő magyar úszónőnek

Ko­vács László sze­rint senki nem eről­tette rá a spor­to­lást Szil­ágyi Li­li­á­nára.

Ko­vács László sze­rint senki nem eről­tette rá a spor­to­lást Szil­ágyi Li­li­á­nára.

Magyar szenzáció: Liu Shaolinék aranyérmet nyertek a téli olimpián!

Magyar szenzáció: Liu Shaolinék aranyérmet nyertek a téli olimpián!

A ma­gyar rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyázó vá­lo­ga­tott 38 év után nyert érmet Ma­gyar­or­szág­nak!

Hosszú Katinka rég várt sikere, de vajon mit ér el vele?

Hosszú Katinka rég várt sikere, de vajon mit ér el vele?

Az úszónő meg­nyert egy nagy csa­tát. Kér­dés, mennyi­ben tudja ezt ki­hasz­nálni a jö­vő­ben?

Shane Tusup nehéz helyzetbe került, de nincs minden veszve

Shane Tusup nehéz helyzetbe került, de nincs minden veszve

Az ame­ri­kai edző­nek nem lesz könnyű új kap­cso­la­tot épí­te­nie. Tel­je­sen más a hely­zete egy át­lag­em­ber­hez ké­pest.

Az ame­ri­kai edző­nek nem lesz könnyű új kap­cso­la­tot épí­te­nie. Más a hely­zete egy át­lag­em­ber­hez ké­pest.

Megható: Súlyos sérülését legyőzve lett olimpiai hős Tóth Ivett

Megható: Súlyos sérülését legyőzve lett olimpiai hős Tóth Ivett

A nyári láb­tö­rés sem ál­lít­hatta meg.

A ma­gyar mű­kor­cso­lyázó pro­duk­ci­ó­ján az egész világ ámult. Nyá­ron láb­tö­rés miatt két hó­na­pig nem is edz­he­tett.

Szétnyílt a blúza, melltartó nélkül villantott a dögös énekesnő

Szétnyílt a blúza, melltartó nélkül villantott a dögös énekesnő

Je­­ka­­tye­­rina Eno­­ka­eva a mo­dell­ke­dés mel­lett szí­né­sze­tet tanul és ének­lec­ké­ket vesz. Te­het­sé­ges­nek tűnik...

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

A Liu test­vé­rek 38 év után hoz­hat­nak érmet Ma­gyar­or­szág­nak a téli olim­pián.

A Liu test­vé­rek 38 év után hoz­hat­nak érmet Ma­gyar­or­szág­nak a téli olim­pián. Csü­tör­tö­kön jöhet a nagy ma­gyar siker.

Nagy álmáról mesélt Király Gábor fia

Nagy álmáról mesélt Király Gábor fia

Má­tyás Ang­li­á­ban kez­dett el fo­cizni, egy­szer sze­retne oda vissza­térni. A Man­ches­ter Uni­ted hí­vá­sá­nak örülne a leg­job­ban.

Má­tyás Ang­li­á­ban kez­dett el fo­cizni, egy­szer sze­retne oda vissza­térni. A Man­ches­ter Uni­ted hí­vá­sá­nak örülne a leg­job­ban.

Összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Fájó könnyek, összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Na­gyon akarta az arany­ér­met.

Lin­dsey Vonn na­gyon sze­re­tett volna arany­ér­met nyerni. Min­den bi­zonnyal ez volt az utolsó olim­pi­ája.

Börtönbe zárják a hírhedt pedofil fociedzőt

Lecsaptak a pedofil edzőre, aki öngyilkosságba hajszolt focistákat

A bíró az ör­dö­göt látta meg benne.

31 éves bör­tön­bün­te­tést ka­pott Barry Ben­nell, akit 12 kisfiú 50 rend­beli meg­ron­tá­sá­ban ta­lál­tak bű­nös­nek.

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

Tóth Ivett be­vál­la­lós volt, szö­ges övben és bőr­mel­lény­ben kor­cso­lyá­zott. A nézők meg­őrül­tek érte.

Tóth Ivett be­vál­la­lós volt, szö­ges övben és bőr­mel­lény­ben kor­cso­lyá­zott. A nézők meg­őrül­tek érte.

Botrány az öltözőben, Mourinho letámadta két játékosát

Botrány az öltözőben, Mourinho letámadta két játékosát

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzsere az öl­tö­ző­ben bal­hé­zott. Ne­he­zen vi­selte el a ve­re­sé­get a por­tu­gál szak­em­ber.

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzsere az öl­tö­ző­ben bal­hé­zott. Ne­he­zen vi­selte el a ve­re­sé­get a por­tu­gál szak­em­ber.

Meglepő nyilatkozat, sokkos állapotban van a magyar csapat sztárja

Meglepő nyilatkozat, sokkos állapotban van a magyar csapat sztárja

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést.

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést.

Drámai vallomás, életveszélyben volt Serena Williams

Drámai vallomás, életveszélyben volt Serena Williams

Az ame­ri­kai te­ni­szező ta­valy adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, azon­ban kis híján be­le­halt a szü­lésbe.

Véres fenyegetés, feljelentették a futballsztár feleségét

Véres fenyegetés, feljelentették a futballsztár feleségét

Ujj­le­vá­gás és drog­bir­tok­lás.

Ujj­le­vá­gás és drog­bir­tok­lás. And­rej Ar­savin fe­le­sége nem ap­rózta el, durva fe­nye­ge­té­sek­kel ope­rál.

Már nem titok: győri kézislány Kenderesi Tamás új szerelme

Már nem titok: győri kézislány Kenderesi Tamás új szerelme

Nem volt so­káig facér az úszó­sztár.

Nem volt so­káig facér a 21 éves olim­pi­kon. Ked­vese lehet az ETO kö­vet­kező nagy sztárja.

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Nyolc alap­em­bere nél­kül ké­szül a Her­tha a hét­végi slá­ger­meccsre. Lehet, hogy el­jött Dár­dai Palkó ideje?

Ágaskodó mellbimbói majdnem átszúrják a dús keblű álomnő ruháját

Ágaskodó mellbimbói majdnem átszúrják a dús keblű álomnő ruháját

Egy ma­ga­zin sza­va­zá­sán a 18. leg­jobb nő lett 2014-ben.

Egy ma­ga­zin sza­va­zá­sán a 18. leg­jobb nő lett 2014-ben.

Fájdalmas vallomás: több súlyos betegséggel küzd a magyar úszónő

Fájdalmas vallomás: több súlyos betegséggel küzd a magyar úszónő

A fi­a­tal úszónő bu­li­mi­á­val küzd, az ál­landó meg­fe­le­lési kény­szer miatt pszi­chés be­teg­sé­gek ala­kul­tak ki nála.

Guardiola nem bírt magával, nekiment az ellenfél edzőjének

Guardiola nem bírt magával, nekiment az ellenfél edzőjének

Ha­tal­mas meg­le­pe­tésre esett ki a Man­ches­ter City az FA-ku­pá­ból. Gu­ar­diola na­gyot bal­hé­zott.

Ha­tal­mas meg­le­pe­tésre esett ki a Man­ches­ter City az FA-ku­pá­ból. Gu­ar­diola na­gyot bal­hé­zott.

Így reagált a botrányra a magyar olimpikon

Így reagált a botrányra a magyar olimpikon

Ott volt a dön­tőn Swa­ney Eli­za­beth. Az utóbbi két nap­ban ren­ge­teg kri­ti­kát ka­pott a ma­gyar szur­ko­lók­tól az ame­ri­kai szár­ma­zású ver­senyző.

Ott volt a dön­tőn Swa­ney Eli­za­beth. Az utóbbi két nap­ban ren­ge­teg kri­ti­kát ka­pott a ma­gyar szur­ko­lók­tól az ame­ri­kai szár­ma­zású ver­senyző.

Pornós ajánlat, nagy mellű színésznő segítene a csapaton

Pornós ajánlat, nagy mellű színésznő segítene a csapaton

Nehéz hely­zetbe ke­rült a csa­pat.

Nehéz hely­zetbe ke­rült az olasz har­mad­osz­tá­lyú lab­da­rúgó li­gá­ban sze­replő csa­pat.

Kínos emlékek, Lionel Messinek sem sikerülhet minden

Kínos emlékek, Lionel Messinek sem sikerülhet minden

A Barca csil­laga ba­rá­tai ellen vet­het véget po­csék so­ro­za­tá­nak. Vajon össze­jön neki a gól­szer­zés?

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben a pjong­csangi téli olim­pián.

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben a pjong­csangi téli olim­pián.

Rasszista vádak, kártérítést követel Kassai a focistától

Rasszista vádak, kártérítést követel Kassai a focistától

Kas­sai Vik­tor sze­rint meg­sér­tet­ték a jó hír­ne­vét. Kár­té­rí­tést kö­ve­tel a fo­cis­tá­tól.

Kas­sai Vik­tor sze­rint meg­sér­tet­ték a jó hír­ne­vét. Kár­té­rí­tést kö­ve­tel a fo­cis­tá­tól.

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Swa­ney nem fog­lal­ko­zik a kri­ti­kák­kal.

A MOB kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője el­mondta, az ed­digi tren­det kö­vet­ték. Meg­ígérte, hogy fe­lül­vizs­gál­ják a rend­szert.

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­ját vi­selte.

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­já­ban állt ver­seny­hez. Köz­ben a test­vére ham­vai ott lóg­tak a nya­ká­ban.

Lesd meg, brutális melleit gyömöszöli a dögös könyvelő

Lesd meg, brutális melleit gyömöszöli a dögös könyvelő

Min­dene a sport a dús keblű bom­bá­zó­nak. Test­építő ver­se­nye­ken is fel­tű­nik. Köny­ve­lés­sel szin­tén fog­lal­ko­zik Ins­tag­ram-ol­dala sze­rint.

Min­dene a sport a dús keblű bom­bá­zó­nak. Test­építő ver­se­nye­ken is fel­tű­nik. Köny­ve­lés­sel szin­tén fog­lal­ko­zik Ins­tag­ram-ol­dala sze­rint.

Ez nem volt könnyű, Hosszú Katinka arcán minden rajta van

Ez nem volt könnyű, Hosszú Katinka arcán minden rajta van

Ezen az edzé­sen is ki­haj­totta magát az Iron Lady. Ke­mé­nyen foly­tatta a fel­ké­szü­lést.

Ezen az edzé­sen is ki­haj­totta magát az Iron Lady. Ke­mé­nyen foly­tatta a fel­ké­szü­lést.

Fedetlen mell, kivillanó mellbimbó: lecsúszott a jégtáncos ruhája

Fedetlen mell, kivillanó mellbimbó: lecsúszott a jégtáncos ruhája

Egy eme­lést kö­ve­tően kap­cso­ló­dott ki a ru­hája.

Sírva ha­ladt át az új­ság­írók kö­zött. Egy eme­lést kö­ve­tően kap­cso­ló­dott ki a ru­hája.

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Swa­ney Eli­za­bet­het sok tá­ma­dás érte.

Swa­ney Eli­za­beth nem vitte túl­zásba a ver­seny­zést, sokan ne­ki­es­tek emi­att. Volt olyan is, aki a vé­del­mébe vette.

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Me­lyik csa­pat­épí­tési út a jobb?

Régi té­má­hoz új ada­lék. Most végre ki­de­rül va­lami abból, hogy me­lyik csa­pat­épí­tési út a cél­ra­ve­ze­tőbb.

Hajmeresztő, szexre biztatják a sztárt

Hajmeresztő, szexre biztatja edzője az ifjú sztárt

Tény­leg van össze­füg­gés a gólok és a pár­kap­cso­lat kö­zött?

Ilyen ta­ná­csot még nem hal­lot­tunk. Tény­leg van össze­füg­gés a gólok száma és az ágy­ban mu­ta­tott tel­je­sít­mény kö­zött?

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott.

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott a klasszis gyors­kor­cso­lyázó. Vál­tó­ban és 500 mé­te­ren még van esé­lye a ja­ví­tásra a ma­gyar csa­pat sztár­já­nak.

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Meztelenül tekereg a rúdon a kerek mellű bombanő

Meztelenül tekereg a rúdon a kerek mellű bombanő

Mű­vé­szi ké­pe­ken mu­to­gatja tes­tét.

Mű­vé­szi ké­pe­ken mu­to­gatja tes­tét. A Bar­ce­lona lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ha­tal­mas fa­na­ti­kusa a spa­nyol mo­dell. Ins­tag­ra­mon 300 ezer kö­ve­tője van.

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Már megint egy orosz spor­toló... Érmet nyert Pjong­csang­ban az öt­ka­ri­kás zászló alatt, mégis dop­pin­golt?

Már megint egy orosz spor­toló... Érmet nyert Pjong­csang­ban sem­le­ges­ként, az öt­ka­ri­kás zászló alatt, mégis dop­pin­golt?

Liu Shaolin Sándor boldog lehet, nagyon jó hírt kapott

Liu Shaolin Sándor boldog lehet, nagyon jó hírt kapott

Van esély, hogy rajt­hoz áll­jon Elise Ch­ris­tie. A fal­nak csa­pó­dott a szom­bati ver­se­nyen, or­dí­tott fáj­dal­má­ban.

Van esély, hogy rajt­hoz áll­jon Elise Ch­ris­tie. A fal­nak csa­pó­dott a szom­bati ver­se­nyen.

Nagy titkot árult el a magyar válogatott focista

Nagy titkot árult el a magyar válogatott focista

Alap­em­ber­nek szá­mít.

Nem hagyta el a télen az ukrán együt­test. Alap­em­ber­nek szá­mít az Eu­rópa-li­gá­ban is ér­de­kelt gár­dá­ban. Nyá­ron jöhet el szá­mára a nagy ugrás.

Hihetetlen dolgot csinált a magyar kapus: Itt a videó!

Hihetetlen dolgot csinált a magyar kapus: Itt a videó!

Ezt nem sokan tud­nák utána csi­nálni.

Ezt bi­zony nem sokan tud­nák utána csi­nálni. A le­gen­dás ko­lum­biai kapus, René Hi­gu­ita meg­moz­du­lá­sát utá­nozta a 28 éves há­lóőr.

Taxit loptak, hajnalban értek haza a válogatott focisták

Taxit loptak, hajnalban értek haza a válogatott focisták

Erre aztán mi szük­ség volt? Ér­de­kes es­téje le­he­tett a já­té­ko­sok­nak. Rend­őr­ségi ki­hall­ga­tás lett az eset­ből, meg­úsz­ták na­gyobb kö­vet­kez­mény nél­kül.

Erre aztán mi szük­ség volt? Ér­de­kes es­téje le­he­tett a já­té­ko­sok­nak. Rend­őr­ségi ki­hall­ga­tás lett az eset­ből, meg­úsz­ták na­gyobb kö­vet­kez­mény nél­kül.

Lesd meg, majd kibuggyannak a dögös műsorvezetőnő mellei

Lesd meg, majd kibuggyannak a dögös műsorvezetőnő mellei

Di­letta Le­otta érti a dör­gést.

Di­letta Le­otta érti a dör­gést, nem vé­let­le­nül epe­ked­nek utána a férfiak. Meg is dol­go­zik azért, hogy ilyen teste le­gyen.

Aggódhat Liu Shaolin: kórházba rohantak a szerelmével!

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

A csont­tö­rést meg­úszta Elise Ch­ris­tie.

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A rönt­gen­vizs­gá­la­tok sze­rint a csont­tö­rést meg­úszta.

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Szinte tel­je­sen mez­te­le­nül, fe­hér­ne­mű­ben vé­gez­tek vizs­gá­la­to­kat Ali­ona Sav­chen­kón. Ha­tá­sos volt, pár­já­val vi­lág­csú­csot ál­lí­tot­tak fel.

Szinte tel­je­sen mez­te­le­nül, fe­hér­ne­mű­ben vé­gez­tek vizs­gá­la­to­kat Ali­ona Sav­chen­kón. Ha­tá­sos volt, pár­já­val vi­lág­csú­csot ál­lí­tot­tak fel.

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést a ma­gyar klub­bal. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg.

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést a ma­gyar klub­bal. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg, a szíve he­lyett az eszére hall­ga­tott.

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

Újra vi­lág­első lesz a 36 éves klasszis.

A svájci sztár 36 éve­sen újra vi­lág­első lesz, ennyi idő­sen erre még senki nem volt képes. Rög­tön egy másik re­kor­dot is be­ír­tak a neve mellé.

Ilyen még nem történt Dárdai Pállal

Ilyen még nem történt Dárdaival, cserbenhagyták a játékosai

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki.

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki. Újra fi­gyel­mez­tet­nie kel­lett a csa­pa­tát.

Hosszú Katinka üzent, boldoggá tette a rajongókat

Hosszú Katinka üzent, boldoggá tette a rajongókat

Me­gint mo­soly­gós ked­vé­ben volt.

Ha­za­tért Olasz­or­szág­ból az olim­piai baj­nok úszó, aki­nek futás köz­ben is volt ereje egy mo­soly­gós szelfire.

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott.

A Bar­ce­lona sztár­fo­cis­tája ha­tal­mas ter­metű ku­tyu­sá­ról osz­tott meg ké­pe­ket. Már bán­hatja a dol­got.

Teljesült a férfiak álma, kificcentek a sportolólány eszményi mellei

Teljesült a férfiak álma, kificcentek a sportolólány eszményi mellei

Rég vár­tunk már erre a napra! Holly-Daze hi­he­tet­len adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, és nem csak a ször­fö­zés­hez...

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Aki egy­szer látja, az soha nem fe­lejti el. Sokan lá­to­gat­nak el a fur­csa ki­ál­lí­tásra a téli olim­pia kö­ze­lé­ben.

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat a rap­per. Az Új­pest fut­sal­csa­pata a má­sod­osz­tá­lyú baj­nok­ság­ban sze­re­pel.

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat a rap­per. Az Új­pest fut­sal­csa­pata a má­sod­osz­tá­lyú baj­nok­ság­ban sze­re­pel.

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik.

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik.

Ez nagyot szólhat, 120 milliós üzletre készül a Real Madrid

Ez nagyot szólhat, 120 milliós üzletre készül a Real Madrid

Nagy név­vel erő­sít­het a Real Mad­rid.

Könnyen lehet, hogy a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után igazi nagy név­vel erő­sít a Real Mad­rid.

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Immár négy fia van.

Immár négy fia van az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott leg­gól­erő­sebb já­té­ko­sá­nak.

Végre remek hírek, Törőcsik sokkal jobban van

Végre remek hírek, Törőcsik sokkal jobban van

Az utóbbi idő­ben rend­kí­vül kevés jó hír ér­ke­zett a le­gen­dás lab­da­rúgó ál­la­po­tá­ról.

Az utóbbi idő­ben rend­kí­vül kevés jó hír ér­ke­zett a le­gen­dás lab­da­rúgó ál­la­po­tá­ról.

Lesd meg, pucér fotón a magyar válogatott focista és kedvese

Lesd meg, pucér fotón a magyar válogatott focista és kedvese

Me­rész kép ké­szült a pár­ról a für­dő­kád­ban. Ren­de­sen össze­ga­ba­lyod­tak a sze­rel­me­sek.

Me­rész kép ké­szült a pár­ról a für­dő­kád­ban. Ren­de­sen össze­ga­ba­lyod­tak a sze­rel­me­sek.

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Ha­tal­mas va­gyont hal­moz­tak fel. Peren kívül is meg­egyez­het­nek, ha nem kö­töt­tek há­zas­sági szer­ző­dést.

Kibuggyan a melle, miniben terpeszt a világ legdögösebb sakkozónője

Kibuggyan a melle, miniben terpeszt a világ legdögösebb sakkozónője

Char­lie Riina meg­al­kotta min­den idők leg­dö­gö­sebb sakk­fo­tó­ját. Látni kell, nincs mit hoz­zá­fűzni.

Szenzációs Dárdai, megdöntheti a saját rekordját a Bundesligában

Szenzációs Dárdai, megdöntheti a saját rekordját a Bundesligában

Remek so­ro­zat­ban a Her­tha, négy meccse nem ta­lál­tak le­győ­zőre.

Remek so­ro­zat­ban a Her­tha, négy meccse nem ta­lál­tak le­győ­zőre. A Mainz ellen foly­tat­hatja a ki­váló szé­riát a fő­vá­rosi csa­pat.

Cristiano Ronaldo földöntúli segítséget kapott? Ilyet még nem láttál

Cristiano Ronaldo földöntúli segítséget kapott? Ilyet még nem láttál

A Real Mad­rid 3-1-re győzte le a PSG-t a BL-nyol­cad­döntő első mér­kő­zé­sén.

A Real Mad­rid 3-1-re győzte le a Paris Saint-Ger­ma­int a BL-nyol­cad­döntő első mér­kő­zé­sén.

Ez igen, nagyszerű bravúrt ért el a magyar fociválogatott

Ez igen, nagyszerű bravúrt ért el a magyar fociválogatott

Újra be­ke­rült az első öt­venbe a vi­lág­rang­lis­tán a nem­zeti csa­pat. Több vb-részt­ve­vőt is meg­előz­nek a mi­e­ink.

Újra be­ke­rült az első öt­venbe a vi­lág­rang­lis­tán a nem­zeti csa­pat. Több vb-részt­ve­vőt is meg­elő­zünk.

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, cáfolják a pletykát

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, máris cáfolják a pletykát

Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Egy le­he­tő­sé­get va­ló­szí­nű­leg már ki­húz­ha­tunk a lis­tá­ról. Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak nyá­ron lejár a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál. Ha­ma­ro­san dön­tést hoz­nak a ma­gyar lab­da­rúgó jö­vő­jé­ről.

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Com­b­izom­sza­ka­dás hát­rál­tatja.

Com­b­izom­sza­ka­dás miatt nem uta­zik Fran­cia­or­szágba a ma­gyar te­nisz­csil­lag. Ígéri, ez sem töri meg.

Titkok a szobából, így még nem láttuk Ronaldót

Titkok a szobából, így még nem láttuk Ronaldót

Be­pil­lan­tást en­ge­dett a nap­pa­li­jába.

A Real Mad­rid vi­lág­klasszis lab­da­rú­gója be­pil­lan­tást en­ge­dett a nap­pa­li­jába. Rit­kán lát­hat­juk ilyen hely­zet­ben.

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént.

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént a Svéd­or­szág-Nor­vé­gia férfi jég­ko­rong meccsen a pjong­csangi téli olim­pián.

Itt a magyarázat: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka a férjének

Itt a magyarázat: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka a férjének

Úszó­sztá­runk túl van a ne­he­zén? Ez lehet az oka az utóbbi hetek tör­té­né­se­i­nek. A jelek sze­rint nincs visszaút Shane Tu­sup­nak.

Kibuggyanó keblek, a szoláriumban lesték meg a meztelen sportolónőt

Kibuggyanó keblek, a szoláriumban lesték meg a meztelen sportolónőt

Alig bír ha­tal­mas mel­le­i­vel a szőke bom­bázó.

Alig bír ha­tal­mas mel­le­i­vel a szőke bom­bázó.

Túltolták a szexet az olimpikon jégtáncosok

Túltolták a szexet az olimpikon jégtáncosok

Túl­sá­go­san is pro­vo­ka­tív volt a baj­noki címet hozó elő­adá­suk. A ka­na­dai páros ru­gal­ma­san állt a kér­dés­hez, ki­vet­ték a pro­duk­ci­ó­ból a ki­fo­gá­solt ele­met és ez bi­zony ara­nyat ért.

Túl­sá­go­san is pro­vo­ka­tív volt a baj­noki címet hozó elő­adá­suk. A ka­na­dai páros ru­gal­ma­san állt a kér­dés­hez, és ez ara­nyat ért.

Nem jutunk szóhoz, levetkőzött a két legszexibb sportolónő

Nem jutunk szóhoz, levetkőzött a két legszexibb sportolónő

Őrü­le­tes fotók ké­szül­tek róluk.

Őrü­le­tes fotók ké­szül­tek a te­nisz- és a golf­vi­lág két leg­dö­gö­sebb höl­gyé­ről. A lát­vány be­in­dítja a pasik fan­tá­zi­á­ját, alig jut­nak szó­hoz.

Tündéri fotó, először mutatta meg kisbabáját az olimpiák királya

Tündéri fotó, először mutatta meg kisbabáját az olimpiák királya

Mi­chael Phelps büsz­kébb lehet a kis jö­ve­vényre, mint az arany­ér­me­ire. Pedig 23 me­dál­lal büsz­kél­ked­het a két­gyer­me­kes apa.

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt.

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban Los An­ge­les­ben. A bal­eset nem csak a spor­to­lót, de egy is­mert hol­ly­woodi szí­nészt is érin­tette. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt, míg egy másik ál­do­za­tot azon­nal kór­házba szál­lí­tot­tak, mert ál­la­pota mi­előbbi or­vosi el­lá­tást igé­nyelt.

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben fo­gad­ják Tho­mas Doll együt­te­sét.

Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben kény­te­le­nek fo­gadni Tho­mas Doll együt­te­sét.

Hosszú Katinka így tölti az idei Valentin-napot

Hosszú Katinka így tölti az idei Valentin-napot

Férje nél­kül is jól meg­van.

Férje nél­kül is jól meg­van az Iron Lady. Olasz­or­szágba uta­zott ked­den. Fan­tasz­ti­kus he­lyen szállt meg, erről osz­tott meg ké­pe­ket.

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin Sándor szerelme

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin szerelme

Elise Ch­ris­tie arany­esé­lyes volt a szá­má­ban, de zo­kogva tá­vo­zott. Ma­gyar ked­vese is alig tudta meg­vi­gasz­talni a skót spor­to­ló­nőt.

Csúcstalálkozó, Neymar eladhatja magát a Real Madridnak

Csúcstalálkozó, Neymar eladhatja magát a Real Madridnak

Ha­tal­mas rang­adó­val foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája.

Ha­tal­mas rang­adó­val foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája, a Real Mad­rid a Paris Saint-Ger­ma­int fo­gadja. Szin­tén iz­gal­mas össze­csa­pás­nak ígér­ke­zik a Bar­ce­lona és a Li­ver­pool küz­delme. A plety­kák mel­lett esé­lye­ket la­tol­gat­tunk.