SPORT

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

A spa­nyol já­té­kos ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet. Senki nem szá­mí­tott rá ebben az idő­pont­ban.

A spa­nyol já­té­kos ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet. Senki nem szá­mí­tott a 28 éves ka­pusra ebben az idő­pont­ban.

Falatnyi fürdőruhában lazított a szépséges teniszsztár

Falatnyi fürdőruhában lazított a szépséges teniszsztár

Volt ideje ki­él­vezni a nap­sü­tést.

A pa­si­já­val és a ba­rá­ta­i­val mú­latta az időt a fi­a­tal ka­na­dai spor­toló, mi­köz­ben min­den szem rá­ta­padt. Mu­tat­juk azt is, hogy miért!

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

Újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett.

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett.

Ezt látni kell, öt hónapos terhesen állt rajthoz!

Ezt látni kell, öt hónapos terhesen állt rajthoz!

Nem min­den­napi tel­je­sít­ményt nyúj­tott az ame­ri­kai fu­tónő.

Ennyi volt, visszavonult a világbajnok spanyol legenda

Ennyi volt, visszavonult a világbajnok spanyol legenda

Be­fe­jezte aktív kar­ri­er­jét a spa­nyol hát­véd, aki 2010-ben vi­lág­baj­noki címet nyert.

Messi ünnepel, és a Real Madridban játszhatna

Messi ünnepel, és a Real Madridban játszhatna

Li­onel Messi a 30. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli, ko­rábbi ügy­nöke ér­de­kes szto­rit me­sélt el ennek ap­ro­pó­ján.

Li­onel Messi a 30. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli, ko­rábbi ügy­nöke ér­de­kes szto­rit me­sélt el ennek ap­ro­pó­ján.

Az életéért aggódtak, most visszatérhet a Forma-1-be

Az életéért aggódtak, most visszatérhet a Forma-1-be

Ba­le­sete óta elő­ször ült F1-es ko­csiba.

Sú­lyos bal­esete óta elő­ször tűnt fel a Forma-1 kö­ze­lé­ben a nép­szerű pi­lóta.

Megmutatta brutális méretű kebleit a tetovált fitneszmodell

Megmutatta brutális méretű kebleit a tetovált fitneszmodell

Hi­bát­lan a dán mo­dell teste.

Nem lehet rossz te­to­vá­lás­nak lenni a dán mo­dell hi­bát­lan tes­tén. Nap­ról-napra meg­ör­ven­dez­teti kö­ve­tőit fan­tasz­ti­kus ké­pe­i­vel.

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Kínos fotó készült a válogatott focistáról

Kínos fotó készült a válogatott focistáról

Ala­po­san ki­pi­heni a sze­zon fá­ra­dal­mait a sztár­já­té­kos.

Ala­po­san ki­pi­heni a sze­zon fá­ra­dal­mait a sztár­já­té­kos Ibi­zán. A PSG és az olasz vá­lo­ga­tott klasszi­sát lát­ha­tóan nem za­varta a róla ké­szült kínos nya­ra­lási fotó.

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

A FINA al­el­nöke gyor­san vá­la­szolt.

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

Ittas vezetés miatt hagyja ki a budapesti vb-t az olimpiai érmes úszó

Ittas vezetés miatt hagyja ki a budapesti vb-t az olimpiai érmes úszó

Három hó­na­pig nem ver­se­nyez­het a vét­sé­get el­kö­vető úszó.

Három hó­na­pig nem ver­se­nyez­het a vét­sé­get el­kö­vető úszó. Emi­att a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­got is ki kell hagy­nia a brit ver­seny­ző­nek. Vi­lág­baj­nok­sá­got is nyert már.

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

A ked­ve­sé­nek két­szer kel­lett meg­kér­nie a kezét. A spor­tos párt a nagy tá­vol­ság sem tudja szét­vá­lasz­tani.

A ked­ve­sé­nek két­szer kel­lett meg­kér­nie a kezét. A spor­tos párt a nagy tá­vol­ság sem tudja szét­vá­lasz­tani.

Eltűnt a tétlapról a gyanús magyar edzőmeccs

Eltűnt a tétlapról a gyanús magyar edzőmeccs

A Vasas há­rom­gó­los hát­rány­ból győ­zött oszt­rák el­len­fele ellen. Hi­he­tet­len for­dí­tás.

A Vasas há­rom­gó­los hát­rány­ból győ­zött oszt­rák el­len­fele ellen. Hi­he­tet­len for­dí­tás.

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Sti­eber Zol­tán­ról is le­mond­tak.

Sti­eber Zol­tán­nal bő­vül­het azon vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­ták név­sora, akik az Eu­rópa-baj­nok­ság óta vissza­tér­tek az NB I-be.

Tesznek Hosszú Katinka hadjáratára a világsztárok

Tesznek Hosszú Katinka hadjáratára a világsztárok

Cseh László re­a­gált a le­vélre.

Cseh László re­a­gált Hosszú Ka­tinka vád­ja­ira, sze­rinte nem hozta lázba a nem­zet­közi me­zőnyt.

Vadító formák, meztelenül pózol a kerek fenekű modell

Vadító formák, meztelenül pózol a kerek fenekű modell

Som­mer Ray le­vet­kő­zött.

Som­mer Ray leg­in­kább a pop­si­já­val kelt fel­tű­nést, pedig min­den ol­da­lát büsz­kén mu­to­gat­hatja a mo­dell.

Megőrült? Így készül az év legvadabb bunyójára a sztár

Megőrült? Így készül az év legvadabb bunyójára a sztár

Nem min­den­napi kö­rí­tés.

Conor McG­re­gor nem min­den­napi kör­nye­zet­ben ké­szül az év leg­na­gyobb bu­nyó­meccsére.

Hosszú Katinka-levél: reagált az éles támadásra a nemzetközi szövetség

Hosszú Katinka-levél: reagált a nemzetközi szövetség

Gyár­fás Tamás bé­kítő sze­re­pét hang­sú­lyozta a FINA ügy­ve­zető igaz­ga­tója.

Gyár­fás Tamás al­el­nök bé­kítő sze­re­pét hang­sú­lyozta a FINA ügy­ve­zető igaz­ga­tója.

Visszavonulással fenyeget Hamilton

Hamilton visszavonulással fenyeget, mi lesz ebből?

A há­rom­szo­ros vb-győz­tes pi­lóta meg­érti Nico Ros­ber­get.

A há­rom­szo­ros vb-győz­tes pi­lóta meg­érti Nico Ros­ber­get, aki ta­valy lé­pett le a Mer­ce­des­től.

Teljes bojkott a vizes-vb-re? Erre célzott Hosszú Katinka

Teljes bojkott a vizes-vb-re? Erre célzott Hosszú Katinka

Iron Lady ezt gon­dolja a "sztrájk­ról".

Ke­mény fe­nye­ge­tés bújt meg úszó­sztá­runk nyílt le­ve­lé­ben. Ezt gon­dolja a te­ni­sze­zők­nél már be­vált "sztrájk­ról" az el­szánt Iron Lady.

Óriási melleit képtelen takarni a harcias bombázó

Óriási melleit képtelen takarni a harcias bombázó

Va­le­ria Or­sini rend­kí­vül nép­szerű hölgy, testi adott­sá­gai révén mil­liók kö­ve­tik az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Va­le­ria Or­sini rend­kí­vül nép­szerű hölgy, testi adott­sá­gai révén mil­liók kö­ve­tik az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Sebastian Vettel mindenkit meglepett, ezt gondolja a rajongóiról

Vettel mindenkit meglepett, ezt gondolja a rajongóiról

A Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­nok sztárja nem áll be a sorba.

A Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­nok sztárja nem áll be a sorba.

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

Mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban.

A por­tu­gál sztár­fo­cista ügy­nö­ké­hez közel álló for­rás sze­rint mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban a négy­sze­res Arany­lab­dás.

Átvert rajongók, egy csaló visszaél Dárdai Pál nevével!

Átvert rajongók, egy csaló visszaél Dárdai Pál nevével!

Semmi köze sincs az ol­dal­hoz.

Majd­nem 24 ezren kö­ve­tik azt az ol­dalt, ami­hez semmi köze a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek.

Focizni akart gyerekként a magyar műugrás királynője

Focizni akart gyerekként a magyar műugrás királynője

Több mint 100 érmet gyűj­tött eddig össze Kor­mos Villő a pá­lya­fu­tása során. Az apját cso­ki­val akarta le­be­szélni arról, hogy vízbe ugor­jon.

Több mint 100 érmet gyűj­tött eddig össze Kor­mos Villő a pá­lya­fu­tása során. Az apját cso­ki­val akarta le­be­szélni arról, hogy vízbe ugor­jon.

Könnyeivel küzdve nyilatkozott a magyar kosársztár

Könnyeivel küzdve nyilatkozott a magyar kosársztár

Ért­hető a csa­ló­dott­ság, drá­mai ve­re­ség­gel bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­nok­ság­tól.

Ért­hető a csa­ló­dott­ság, drá­mai ve­re­ség­gel bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­nok­ság­tól.

Ebből mi lesz? Hosszú Katinka újabb háborút hirdetett

Ebből mi lesz? Hosszú Katinka újabb háborút hirdetett

Le­ve­let írt Hosszú Ka­tinka...

Le­ve­let írt Hosszú Ka­tinka, aki kő­ke­mé­nyen kri­ti­zálja a Nem­zet­közi Úszó­szö­vet­sé­get. Újabb mé­re­tes bot­rány fe­nye­get?

Krízishelyzet, édesapja is nyugtalan Babos Tímea miatt

Krízishelyzet, édesapja is nyugtalan Babos Tímea miatt

A több edzés lehet a meg­ol­dás.

Va­lami nem stim­mel leg­si­ke­re­sebb női te­ni­sze­zőnk­nél. A több edzés lehet a meg­ol­dás a prob­lé­mára.

Így dőzsöl Dárdai Pál a Balatonnál

Így dőzsöl Dárdai Pál a Balatonnál

Sza­lai Ádám­tól a vi­lág­sztá­ro­kig, a fut­ball­vi­lág krémje Ibi­zán, Du­baj­ban vagy éppen a Maldív-szi­ge­te­ken nya­ral. A Her­tha edzője sok­kal ke­ve­seb­bel is beéri.

Sza­lai Ádám­tól a vi­lág­sztá­ro­kig, a fut­ball­vi­lág krémje Ibi­zán, Du­baj­ban vagy éppen a Maldív-szi­ge­te­ken nya­ral. A Her­tha edzője sok­kal ke­ve­seb­bel is beéri.

Pucéran a tengeren, ledobta a melltartót a Milan dögös szurkolója

Pucéran a tengeren, ledobta a melltartót a Milan dögös szurkolója

Sokan len­nénk a Milan-mez he­lyé­ben, amin Mart­ina csü­csül.

Sokan len­nénk a Milan-mez he­lyé­ben, amin Mart­ina csü­csül.A szlo­vák sző­ke­ség szinte min­dent meg­mu­tat hi­bát­lan tes­té­ből. Ezen kívül más ké­peit is ér­de­mes meg­cso­dálni.

Hajmeresztő vádak, ilyen elvetemültek a fociklub vezetői?

Hajmeresztő vádak, ilyen elvetemültek a fociklub vezetői?

Most akkor Ra­i­ola a ludas a szu­per­te­het­ség áru­lá­sá­ban, vagy a Milan elöl­já­rói?

Most akkor a sok­szor el­át­ko­zott Mino Ra­i­ola a ludas a szu­per­te­het­ség áru­lá­sá­ban, vagy az AC Milan elöl­já­rói? El­len­tá­ma­dásba len­dült a me­ne­dzser.

Terrorveszély miatt nem utaznak a magyar sportolók

Terrorveszély a fővárosban, nem utaznak a magyar sportolók

A spor­to­ló­kat majd kár­pó­tol­ják.

A hazai el­nök­ség 18. or­szág­ként mon­dott nemet a ke­nyai vi­lág­baj­nok­ságra. Az ifjú spor­to­ló­kat igyek­sze­nek majd kár­pó­tolni.

Hihetetlen helyre igazolt a magyar válogatott sztárja

Hihetetlen helyre igazolt a magyar válogatott sztárja

Kle­in­heis­ler messzire iga­zolt.

Kle­in­heis­ler László ennél messzebbre ne­he­zen szer­ződ­he­tett volna. A Baj­no­kok Li­gá­já­ban áll­hat rajt­hoz a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa.

Vasrúd okozott balesetet a Vidi-stadionnál

Baleset a Vidi-stadionnál: vasrúd szúrta át az egyik építőmunkást

Nem tudni, miért esett le a mun­kás.

Eddig is­me­ret­len okból zu­hant le az emel­vény­ről a mun­kás, aki je­len­leg a bal­eseti se­bé­sze­ten fek­szik.

Távozók a válogatottól, meddig marad Nagy László?

Távozók a válogatottól, meddig marad Nagy László?

Újabb régi ját­szó­társ bú­csú­zott.

A ru­ti­nos Nagy mel­lől újabb régi ját­szó­társ bú­csú­zott. A ma­gyar vá­lo­ga­tott szu­per­sztárja lett a nem­zeti csa­pat rang­időse, kér­dés med­dig bírja még.

Gyász, fiatalon meghalt a tehetséges magyar hokis

Gyász, fiatalon meghalt a tehetséges magyar hokis

Au­tó­bal­eset­ben halt meg a Jász­be­rény já­té­kosa, aki hét éve kezd­he­tett el ját­szani.

Au­tó­bal­eset­ben halt meg a Jász­be­rény já­té­kosa, aki hét éve kezd­he­tett el ját­szani.

Újabb adócsalás, Mourinho is börtönt kaphat

Újabb adócsalás, Mourinho is börtönt kaphat

Mad­ridi idő­sza­kát vizs­gál­ják.

José Mo­u­rinho mad­ridi idő­sza­kát vizs­gál­ják, a por­tu­gál edző is a spa­nyol adó­ha­tó­ság cél­ke­reszt­jébe ke­rült.

Botrány, máris bedöglött a videóbíró?

Botrány, máris bedöglött a videóbíró?

Már két eset­ben is meg­kér­dő­je­lez­ték a vi­de­ó­bíró dön­té­sét.

Már két eset­ben is meg­kér­dő­je­lez­ték a vi­de­ó­bíró dön­té­sét a lab­da­rúgó Kon­fö­de­rá­ciós Kupán. Még­sem té­ved­he­tet­len a rend­szer?

Úszóbotrány, újra dolgozik a pedofíliával vádolt edző

Úszóbotrány, újra dolgozik a pedofíliával vádolt edző

Az MTK-nál meg­kezdte a mun­kát a már­ci­us­ban meg­vá­dolt úszó­edző. A rend­őr­ség nem ta­lálta bű­nös­nek.

Az MTK-nál meg­kezdte a mun­kát a már­ci­us­ban meg­vá­dolt úszó­edző. A rend­őr­ség nem ta­lálta bű­nös­nek.

Őrület, lerobban a melltartó a dögös modell cicijéről

Őrület, lerobban a melltartó a dögös modell cicijéről

Picit rá­se­gít a fo­lya­matra Jes­sica, de azért nem na­gyon kell meg­eről­tet­nie magát.

Picit rá­se­gít a fo­lya­matra Jes­sica, de azért nem na­gyon kell meg­eről­tet­nie magát. Ko­csi­ban vagy fa alatt, neki aztán édes­mind­egy.

Nemi erőszak vádja miatt csukták le a válogatott focistát

Nemi erőszak vádja miatt csukták le a válogatott focistát

Nem volt kel­le­mes éj­sza­kája.

Nem volt kel­le­mes éj­sza­kája a fi­a­tal já­té­kos­nak. A Va­len­cia ásza a fog­dá­ban töl­tötte az éj­sza­kát nemi sze­xu­á­lis zak­la­tás vádja miatt.

Nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Drága kaland, nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Két csa­pat­nak is Iz­ra­elbe kell utaz­nia.

Nem jár­tak jól a Vasas és a Hon­véd szim­pa­ti­zán­sai. A Vi­deo­ton­nak Mál­tára, a Fe­renc­vá­ros­nak Lett­or­szágba kell utaz­nia.

Dögös fotók, csodaszép kajakos lányok vehetik át Janicsék helyét

Dögös fotók, csodaszép kajakos lányok vehetik át Janicsék helyét

Nem kell fél­nünk az után­pót­lás hely­zete miatt.

Kozák Dan­uta és Csi­pes Ta­mara ha­ma­ro­san kis­mama lesz, de nem kell fél­nünk az után­pót­lás miatt.

Masters vb: várják a jelentkezőket

Masters vb: várják a jelentkezőket

Jövő csü­tör­tö­kig lehet még je­lent­kezni a bu­da­pesti ren­dez­vényre. Ha min­den jól megy, akkor a vi­lág­csúcs is össze­jö­het.

Jövő csü­tör­tö­kig lehet még je­lent­kezni a bu­da­pesti ren­dez­vényre. Ha min­den jól megy, akkor a vi­lág­csúcs is össze­jö­het.

Benedek Tibor kihagyja a világbajnokságot

Benedek Tibor kihagyja a világbajnokságot

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány kény­szer­ből uta­zik el já­té­ko­sa­i­val. Per­sze nem hagyja tel­je­sen cser­ben a vizes vébén a vá­lo­ga­tot­tat.

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Áll a bál Né­met­or­szág­ban.

Áll a bál még Né­met­or­szág­ban is. Bayern-sztár­ból lett szak­értő szólt be dur­ván a Real Mad­rid­tól el­vá­gyó por­tu­gál klasszis­nak.

Katinkáék bajba kerültek? Rendőrök állították félre a kocsijukat

Katinkáék bajba kerültek? Rendőrök állították félre a kocsijukat

Alig ér­ke­zett haza az Iron Lady, máris ezzel kel­lett szem­be­sül­nie.

Alig ér­ke­zett haza az Iron Lady, máris egy kel­le­met­len meg­le­pe­tés­sel kel­lett szem­be­sül­nie.

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált. A ma­gyar tá­madó a 13. gól­ját sze­rezte az idei sze­zon­ban. Szár­nyal vele a Chi­cago.

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált. A ma­gyar tá­madó a 13. gól­ját sze­rezte az idei sze­zon­ban. Szár­nyal vele a Chi­cago.

Csak Dzsudzsák érkezett egyedül a focikapus esküvőjére

Csak Dzsudzsák érkezett egyedül a kapus esküvőjére

A hét­vé­gén meg­nő­sült Me­gyeri Ba­lázs vá­lo­ga­tott kapus. Az etyeki ce­re­mó­nián több csa­pat­társ is ott volt.

A hét­vé­gén meg­nő­sült Me­gyeri Ba­lázs vá­lo­ga­tott kapus. Az etyeki ce­re­mó­nián több csa­pat­társ is ott volt, a leg­töb­ben part­ner­rel.

Botrányok után újra együtt a magyar álompár

Botrányok után újra együtt a magyar álompár

Ta­valy bot­rány­hő­sök vol­tak, idén újra dúl a sze­re­lem Dudás Mik­lós ka­ja­kos és sze­relme, Szig­li­geti Ivett kö­zött.

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat Ro­naldo.

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már. Az árá­ból sok min­denre futná.

Hihetetlenül dús kebleivel hódít sztárfocistákat a modell

Hihetetlenül dús kebleivel hódít sztárfocistákat a modell

Nem csoda, hogy vele va­cso­rá­zott a bra­zil szu­per­sztár. A ten­ge­ren­tú­lon híres play­mate fan­tasz­ti­kus mel­lek­kel ren­del­ke­zik.

Storck és kollégái, kikkel égett a válogatott?

Storck és kollégái, kikkel égett a válogatott?

Ne­he­zen ocsú­dunk fel a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott an­dor­rai égé­sé­ből. Egy kvíz­ben fel is idéz­zük az el­múlt 31 év szé­gyen­folt­jait. Ki­ta­lá­lod, kik vol­tak az érin­tett ka­pi­tá­nyok?

Lefejelte az edző a játékosát a csere után a rangadón! - Videó

Lefejelte az edző a játékosát a csere után a rangadón! - Videó

A bot­rá­nyos je­le­net a spa­nyol baj­nok­ság­ban tör­tént, el is vesz­tet­ték a fon­tos meccset!

A bot­rá­nyos je­le­net a spa­nyol baj­nok­ság­ban tör­tént, el is vesz­tet­ték a fon­tos meccset!

Eszement változtatások, új szabályok jöhetnek a fociban

Eszement változtatások, új szabályok jöhetnek a fociban

Ha ezt meg­sza­vaz­zák, akkor gya­kor­la­ti­lag újra ta­nul­hat­juk a sport­ágat. Cél a gyor­sa­ság és az idő­hú­zás ki­zá­rása.

Ezt olvasni is rossz, gyilkos kritikát kapott a magyar focista

Ezt olvasni is rossz, gyilkos kritikát kapott a magyar focista

A Wer­der Bre­men­nél csak egy biz­tos dolog van Kle­in­heis­ler Lász­ló­val kap­cso­lat­ban. A ma­gyar já­té­kos nem ma­rad­hat a csa­pat­ban.

Ebből botrány lesz, újra lilában az egykori fradista

Ebből botrány lesz, újra lilában az egykori fradista

Úgy tűnik, a kö­zép­pá­lyást nem za­varja a ri­va­li­zá­lás. A lab­da­rúgó Né­met­or­szág­ból tér haza az NB I-be.

Úgy tűnik, a kö­zép­pá­lyást nem za­varja a ri­va­li­zá­lás. A lab­da­rúgó Né­met­or­szág­ból tér haza az NB I-be.

Andorrai égés helyett barnulás Ibizán. Így lazít a magyar focista

Andorrai égés helyett barnulás Ibizán. Így lazít a magyar focista

Sza­lai Ádám sé­rü­lés miatt ma­radt le a vá­lo­ga­tott csú­fos an­dor­rai ki­rán­du­lá­sá­ról.

Sza­lai Ádám sé­rü­lés miatt ma­radt le a vá­lo­ga­tott csú­fos an­dor­rai ki­rán­du­lá­sá­ról.

Pucér testtel várta a nyaldosó hullámokat a gigamellű modell

Pucér testtel várta a nyaldosó hullámokat a gigamellű modell

Még az idő is meg­áll Na­ta­lie körül.

Még az idő is meg­áll egy pil­la­natra az őr­jí­tően szexi Na­ta­lie körül. A többi képe is igé­zően hat az em­be­rek szá­mára.

Kiszivárgott - megvan Cristiano Ronaldo új csapata!

Kiszivárgott - megvan Cristiano Ronaldo új csapata!

Nem zörög a ha­raszt, ha...

A 2021-ig szóló szer­ző­dése sze­rint közel egy­mil­li­ár­dos le­lé­pési díjat kel­lene fi­zet­nie a le­endő mun­kál­ta­tó­nak, de a úgy tűnik, a Real Mad­rid meg­elég­szik majd 170 mil­li­ó­val.

Eszméletlenül ciki videó, leesett a sportoló parókája

Eszméletlenül ciki videó, leesett a sportoló parókája

Ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben égett. Imád sze­re­pelni, de nem így akarta fel­hívni ma­gára a fi­gyel­met az at­lé­t­asz­tár.

Ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben égett az olim­piai és vi­lág­baj­noki ezüst­ér­mes csil­lag. Imád sze­re­pelni, de nem így akarta fel­hívni ma­gára a fi­gyel­met az at­lé­t­asz­tár.

Világraszóló Eb-siker, továbbjutottak a magyar kosarasok!

Világraszóló Eb-siker, továbbjutottak a magyar kosarasok!

Az első for­du­ló­ban ki­kap­tak a spa­nyo­lok­tól a női ko­sár­lab­dá­zók, most a há­zi­gazda ellen ja­ví­tot­tak.

Az első for­du­ló­ban ki­kap­tak a spa­nyo­lok­tól a női ko­sár­lab­dá­zók, most a há­zi­gazda ellen ja­ví­tot­tak.

Belehalt a sérüléseibe az összetaposott szurkoló

Szörnyű tragédia, belehalt sérüléseibe az összetaposott szurkoló

To­ri­nó­ban tör­tént az eset.

To­ri­nó­ban tör­tént az eset, ami­kor az ijedt tömeg egy han­gos rob­ban­tás miatt pá­nikba esett. Több ezren meg­sé­rül­tek.

Őrült ötlet, ilyet még nem hallottunk magyar focistától!

Őrült ötlet, ilyet még nem hallottunk magyar focistától!

A Vasas vé­dője eléggé op­ti­mista.

A Vasas vé­dője meg­le­he­tő­sen op­ti­mis­tán nyi­lat­ko­zott csa­pata ku­pa­ter­vé­ről. A re­a­li­tást látva sok esé­lyük nem lesz be­tar­tani azt.

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

A szép­sé­ges nor­vég jobb­át­lövő tér­dét sok­szor kel­lett már mű­teni. Most össze­szo­rí­tott fo­gak­kal csi­nálta végig a sze­zont.

A szép­sé­ges nor­vég jobb­át­lövő tér­dét sok­szor kel­lett már mű­teni. Most össze­szo­rí­tott fo­gak­kal csi­nálta végig a sze­zont.

Kínos pillanatok, gatya nélkül értek Madridba férfi pólósaink

Kínos pillanatok, gatya nélkül értek Madridba férfi pólósaink

Sze­ren­csére a spa­nyo­lok ki­se­gí­tet­ték a ví­zi­lab­dá­so­kat.

Sze­ren­csére a spa­nyo­lok ki­se­gí­tet­ték a ví­zi­lab­dá­so­kat. A csa­pat­ta­gok kény­te­le­nek vol­tak ru­há­kat vá­sá­rolni.

Durva titok derült ki Hamiltonék kapcsolatáról

Durva titok derült ki Hamiltonék kapcsolatáról

A Mer­ce­des csa­pat­fő­nöke el­árulta, ki volt a na­gyobb csel­szövő Ros­berg és Ha­mil­ton közül.

A Mer­ce­des csa­pat­fő­nöke el­árulta, ki volt a na­gyobb csel­szövő Ros­berg és Ha­mil­ton közül. Meg­lepő dol­gokra de­rült fény.

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Csa­ló­dott né­hány já­té­ko­sá­ban.

A német szak­em­ber csa­ló­dott né­hány já­té­kos­ban, va­la­kit nem is akar többé be­hívni. Pris­kin Ta­mást a Fradi edzője nem en­gedte el.

A sikerkapitány távozik, a nagyot bukó Storck maradhat

A sikerkapitány távozik, a nagyot bukó Storck maradhat

Bernd Storck újabb esélyt ka­pott.

Bernd Storck újabb esélyt ka­pott, a ké­zi­ka­pi­tány pedig a si­ke­rek el­le­nére tá­vo­zik.

Pucér fotók bukkantak föl a szexi műsorvezetőnő múltjából

Pucér fotók bukkantak föl a szexi műsorvezetőnő múltjából

Cris­ti­ano Ro­naldo és Dzs­u­dzsák Ba­lázs is tudna me­sélni a szexi té­vés­ről, de be­szél­je­nek in­kább Vika forró képei!

Bombaigazolás, a Fradi Hollandiából szerződtetett játékost

Bombaigazolás, a Fradi Hollandiából szerződtetett játékost

Meg­van a Fradi újabb iga­zo­lása.

Meg­van a Fe­renc­vá­ros ne­gye­dik nyári iga­zo­lása is. Az után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost már ta­valy is meg akarta sze­rezni a Fradi. A He­eren­veen­től ér­ke­zik.

Megcsalta szerelmét a világbajnok kajakos

Megcsalta szerelmét a világbajnok kajakos

Ször­nyű hó­na­po­kat zárt le Dudás Mik­lós ka­ja­kos. A dop­ping­bot­rá­nya miatt el­til­tott spor­toló a TV2 Ri­post mű­so­rá­nak adott in­ter­jút.

Ször­nyű hó­na­po­kat zárt le Dudás Mik­lós ka­ja­kos. A dop­ping­bot­rá­nya miatt el­til­tott spor­toló a TV2 Ri­post mű­so­rá­nak adott in­ter­jút.

Vége a találgatásnak, eldőlt Kleinheisler sorsa

Vége a találgatásnak, eldőlt Kleinheisler sorsa

Dön­tött a Wer­der Bre­men edzője.

Ho­gyan foly­ta­tó­dik a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás kül­földi kar­ri­erje? Dön­tött a foly­ta­tás­ról a Wer­der Bre­men edzője.

Távozott a Fradi válogatott támadója, elköszönt a rajongóktól

Távozott a Fradi válogatott támadója, elköszönt a rajongóktól

A csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán kö­szönt el a szur­ko­lók­tól. Böde mö­gött a má­so­dik leg­több gólt sze­rezte.

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Ki­e­le­mez­ték a fo­ga­dá­so­kat, és úgy vél­ték, nem tör­tént bun­dá­zás.

Ki­e­le­mez­ték a fo­ga­dá­so­kat, és úgy vél­ték, nem tör­tént bun­dá­zás az An­dorra-Ma­gyar­or­szág meccsen.

Így fogadta Orbán Viktor az MLSZ-döntést Storck maradásáról

Így fogadta Orbán Viktor az MLSZ-döntést Storck maradásáról

Mo­há­csot em­le­gette a nagy ve­re­ség miatt a mi­nisz­ter­el­nök. Sze­ren­csére An­dor­rá­ban nincs Csele-patak.

Hoppá, tízmilliókkal kárpótolják Hosszú Katinkát?

Hoppá, tízmilliókkal kárpótolják Hosszú Katinkát?

Emeli a tétet a FINA.

Úgy fest, célt ért a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó és férje kri­ti­kája.

Ronaldo döntött, távozni akar a Real Madridtól

Ronaldo döntött, távozni akar a Real Madridtól

A por­tu­gál klasszis ezen a nyá­ron le­lép­het a spa­nyol csa­pat­tól, amellyel már min­dent meg­nyert.

A por­tu­gál klasszis ezen a nyá­ron le­lép­het a spa­nyol csa­pat­tól, amellyel már min­dent meg­nyert.

Reagált a pedofíliagyanúba keveredett úszóedző

Reagált a pedofíliagyanúba keveredett úszóedző

T. R. edző ál­lí­tó­lag kis­korú úszó­ta­nít­vá­nya­i­nak kül­dött ma­gá­ról mez­te­len fo­tó­kat.

T. R. edző ál­lí­tó­lag kis­korú úszó­ta­nít­vá­nya­i­nak kül­dött ma­gá­ról mez­te­len fo­tó­kat.

Meztelenre vetkőzött a kerek mellű fitneszmodell

Meztelenre vetkőzött a kerek mellű fitneszmodell

Nem hiába emel­gette a súly­zó­kat.

Nem hiába emel­gette a súly­zó­kat a for­más testű mo­dell, mel­leit látva le­esik az ál­lunk. A szőke szép­ség szak­mája sze­rint nővér, de már köny­vet is írt.

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Olasz és spa­nyol liga után jön ide?

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön a ma­gyar él­vo­nalba?

Gyanús fogadások a válogatott meccsen, bundára utalt Dzsudzsák?

Gyanús fogadások a válogatott meccsen, bundára utalt Dzsudzsák?

Túl sok fo­ga­dás ér­ke­zett An­dorra meg­lepő győ­zel­mére.

Túl sok fo­ga­dás ér­ke­zett An­dorra meg­lepő győ­zel­mére. Ennek köze lehet ahhoz, amire a meccs után a csa­pat­ka­pi­tány cél­zott?