SPORT

Szomorú csütörtök, Szalai és Dárdai szívesen felejtene

Szomorú csütörtök, Szalai és Dárdai szívesen felejtene

Po­csék nap­juk volt.

Sza­lai Ádám­nak és Dár­dai Pál­nak is po­csék napja volt a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga 5. for­du­ló­já­ban.

Immár nem kérdés, Ronaldo fülig szerelmes

Immár nem kérdés, Ronaldo fülig szerelmes

Cris­ti­ano Ro­naldo leg­újabb fo­tója min­dent el­árul az ér­zé­se­i­ről. Egy­ér­telmű jelet írt a kép mellé.

Cris­ti­ano Ro­naldo leg­újabb fo­tója min­dent el­árul az ér­zé­se­i­ről. Egy­ér­telmű jelet írt a kép mellé.

Micsoda kérés! Piázásra buzdít a sztáredző

Micsoda kérés! Piázásra buzdít a sztáredző

Pén­te­ken West Ham-Le­i­ces­ter mér­kő­zés­sel kez­dő­dik az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 13. for­du­lója.

Pén­te­ken West Ham-Le­i­ces­ter mér­kő­zés­sel kez­dő­dik az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 13. for­du­lója.

Óriási balhé, Kassai beperelte a magyar focistát

Óriási balhé, Kassai beperelte a magyar focistát

Fél éve áll a bál a lab­da­rúgó és a sztár­bíró kö­zött. az eset a bí­ró­sá­gon foly­ta­tód­hat.

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Storck

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Storck

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják ex­ka­pi­tá­nyun­kat. Éppen hogy le­ma­radt a vi­lág­baj­nok­ság­ról a vá­lo­ga­tott, ahol ki­sze­mel­ték.

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják ex­ka­pi­tá­nyun­kat. Éppen hogy le­ma­radt a vi­lág­baj­nok­ság­ról a vá­lo­ga­tott, ahol ki­sze­mel­ték.

Félénken takargatja szeméremdombját a meztelen szurkolólány

Félénken takargatja szeméremdombját a meztelen szurkolólány

Egy ma­ga­zin tu­laj­do­nosa is.

Egy ma­ga­zin tu­laj­do­nosa is a nép­szerű mo­dell. A Pitts­burgh Ste­elers ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak ra­jon­gója.

Durva kritika, Ronaldót és Zidane-t keményen leszólták

Durva kritika, Ronaldót és Zidane-t keményen leszólták

Gyen­gél­ke­dik a Real Mad­rid.

A várt­nál gyen­gébb tel­je­sít­ményt nyújt a Real Mad­rid, amely csak a har­ma­dik he­lyen áll a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak.

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak. A klub­nak az ere­de­ti­nél még sú­lyo­sabb kö­vet­kez­mé­nye­ket kell el­vi­sel­nie.

Anya lett az olimpiai bajnok magyar sportoló

Anya lett az olimpiai bajnok magyar sportoló

Kü­lön­le­ges mód­szer se­gí­tett.

Kü­lön­le­ges mód­szer­rel csa­lo­gat­ták vi­lágra a babát. A büszke apa és a nagy­szü­lők sem akár­kik a sport­éle­tünk­ben.

Váratlan fordulat, Olaszország mégis ott lehet a foci vb-n

Váratlan fordulat, Olaszország mégis ott lehet a foci vb-n

Hal­vány re­mény­su­gár az ola­szok­nak.

Hal­vány re­mény­su­gár a négy­sze­res vi­lág­baj­nok vá­lo­ga­tott szá­mára. Gond­ban a vb-re utol­só­ként ki­jutó Peru, ki­zár­hatja őket a FIFA.

Nagy hír a sport álompárjánál: különleges bejelentés

Nagy hír a sport álompárjánál: különleges bejelentés

Ni­ko­lics már rég tudta a nagy tit­kot. Babát vár a vi­lág­szép te­ni­sze­zőnő a vi­lág­baj­nok fut­ball­sztár­tól. Ez még csak a kez­det?

Ni­ko­lics már rég tudta a nagy tit­kot. Babát vár a vi­lág­szép te­ni­sze­zőnő a vi­lág­baj­nok fut­ball­sztár­tól. Ez még csak a kez­det?

Drámai részletek, ezt érte el a súlyos beteg edző

Drámai részletek, ezt érte el a súlyos beteg edző

Sok­kolta csa­pa­tát a szü­net­ben a Se­villa edzője az FC Li­ver­pool el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája meccsen.

Sok­kolta csa­pa­tát a szü­net­ben a Se­villa edzője az FC Li­ver­pool el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája meccsen.

Dárdai megmutathatja, sorsdöntő meccs vár rá

Dárdai megmutathatja, sorsdöntő meccs vár rá

A Her­tha nem hi­báz­hat Spa­nyol­or­szág­ban.

A Her­tha nem hi­báz­hat Spa­nyol­or­szág­ban. Ide­gen­ben ja­vuló for­mát mu­tat­nak a fő­vá­ro­siak.

Tréner lesz belőle? Cseh Laci edzőként segít

Tréner lesz belőle? Cseh Laci edzőként segít

Re­a­gált a jö­vő­jére.

Olim­piai ezüst- és bronz­ér­mes sztár­úszónk re­a­gált a jö­vő­jére.

Fantasztikus környezet, így nyaral a magyar futballsztár

Fantasztikus környezet, így nyaral a magyar futballsztár

Szép he­lyen pihen.

Ten­ger­part, kok­té­lok. Szép he­lyen pi­heni ki az idényt a védő. Töb­bed­ma­gá­val in­dult el Me­xi­kóba a ma­gyar vá­lo­ga­tott alap­em­bere.

Alig takarja mellbimbóit a tengerben fürdőző harcoslány

Alig takarja mellbimbóit a tengerben fürdőző harcoslány

Szí­ve­sen ki­áll­nánk vele egy me­netre. Sze­mé­lyi edző­ként is dol­go­zik a be­vál­la­lós ame­ri­kai szép­ség.

Nikolics nagyot bukott, a játékosok nem ismerik el

Nikolics nagyot bukott, a játékosok nem ismerik el

Nem ő lett a leg­jobb.

Hiába lett gól­ki­rály, nem ő lett a leg­jobb. A klub­ve­ze­tők és a já­té­ko­sok le­sza­vaz­ták a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dó­ját. A saj­tó­nál Ni­ko­lics vég­zett az élen.

Teljesült a döbbenetes jóslat, magyarázkodik a sztáredző

Teljesült a döbbenetes jóslat, magyarázkodik a sztáredző

El­ta­lálta a vég­ered­ményt.

Há­rom­gó­los li­ver­pooli előny­nél az angol edző a szü­net­ben meg­tip­pelte a vég­ered­ményt, és te­libe ta­lálta.

Drámai titkairól vallott Király Gábor

Drámai titkairól vallott Király Gábor

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Mintha csa­ló­dott az itt­hon ta­pasz­tal­tak­ban.

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Őszin­tén be­szélt a Ha­la­dás, a vá­lo­ga­tott és a ma­gyar foci gond­ja­i­ról. Mintha csa­ló­dott volna abban, amit a lab­da­rú­gá­sunkba vissza­térve ta­pasz­talt.

Retteghet a Barca, Messiről pletykált a csapattársa

Retteghet a Barca, Messiről pletykált a csapattársa

Habár az FC Bar­ce­lona meg­hosszab­bí­taná Messi szer­ző­dé­sét, az ar­gen­tin sztár még nem dön­tött a jö­vő­jé­ről.

Habár az FC Bar­ce­lona meg­hosszab­bí­taná Messi szer­ző­dé­sét, az ar­gen­tin sztár még nem dön­tött a jö­vő­jé­ről.

Ronaldo elképedne, ezt tette a legnagyobb rajongója

Ronaldo elképedne, ezt tette a legnagyobb rajongója

Cris­ti­ano Ro­naldo a világ min­den táján óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend. Cip­ru­son kü­lö­nö­sen imád­ják őt.

Cris­ti­ano Ro­naldo a világ min­den táján óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend. Cip­ru­son kü­lö­nö­sen imád­ják őt.

Halálos kórral küzd a fociedző, játékosai csodát tettek

Halálos kórral küzd a fociedző, játékosai csodát tettek

A meccs dön­tet­len lett.

A Se­villa mes­tere há­rom­gó­los hát­rány­ban kö­zölte a rossz hírt a lab­da­rú­gók­kal. A meccs dön­tet­len lett.

Meglepő, magyar focicsapat mezével pózol a Barcelona világsztárja

Meglepő, magyar focicsapat mezével pózol a Barcelona világsztárja

A zöld-fe­hé­rek me­zé­vel fo­tóz­ták a vi­lág­baj­nok klasszist. Bízik benne, hogy nem esik ki a szom­bat­he­lyi csa­pat.

Durva balhéról vallott a magyar foci sztárja

Durva balhéról vallott a magyar labdarúgás sztárja

Ezt a tet­tét na­gyon meg­bánta a haj­dani NB I-es gól­ki­rály. Máig szé­gyelli a hi­he­tet­len ese­tet, ami egy Eu­rópa-liga-cso­port­meccs után tör­tént.

Ezt a tet­tét na­gyon meg­bánta a haj­dani NB I-es gól­ki­rály. Máig szé­gyelli a hi­he­tet­len ese­tet, ami egy Eu­rópa-liga-cso­port­meccs után tör­tént.

Eldőlt, megvan a magyar válogatott új csapatkapitánya

Eldőlt, megvan a magyar válogatott új csapatkapitánya

A 28 éves já­té­kos váltja leg­na­gyobb sztá­run­kat. A vá­lo­ga­tott Len­gyel­or­szág­ban kezdi meg a vb-se­lej­te­ző­ket.

A 28 éves já­té­kos váltja leg­na­gyobb sztá­run­kat. A vá­lo­ga­tott Len­gyel­or­szág­ban kezdi meg a vb-se­lej­te­ző­ket.

Kerek mellek és popsi, meztelenül hever a tetkós bombázó

Kerek mellek és popsi, meztelenül hever a tetkós bombázó

Vic­to­ria szé­pen ki­dol­gozta a pop­si­ját.

Vic­to­ria Lomba leg­in­kább a fe­ne­ké­nek kö­szön­heti nép­sze­rű­sé­gét. Szó se róla, szé­pen ki­dol­gozta.

Kassai csalódott, ezért marad le a vébéről

Kassai csalódott, ezért marad le a vébéről

Két éve még nyi­tó­meccset ve­ze­tett az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Két éve még nyi­tó­meccset ve­ze­tett az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, jö­vőre már nem jut sze­rep a so­ka­kat meg­osztó sze­mé­lyi­ségű já­ték­ve­ze­tő­nek.

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést Costa Rica ellen, négy nap­pal ké­sőbb vi­szont végig pá­lyán volt a klub­já­ban.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést Costa Rica ellen, négy nap­pal ké­sőbb vi­szont végig pá­lyán volt a klub­já­ban.

Szalai kemény szavai, ennyit tett Storck a magyar válogatottért

Szalai kemény szavai, ennyit tett Storck a magyar válogatottért

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára sokat sej­te­tően be­szélt az ex-ka­pi­tány­ról, aki­nek ugyan­ak­kor sokat kö­szön­het.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára sokat sej­te­tően be­szélt az ex-ka­pi­tány­ról, aki­nek ugyan­ak­kor sokat kö­szön­het.

Íme ez okok: ezért nem Hosszú Katinka az úszás királynője

Íme ez okok: ezért nem Hosszú Katinka az úszás királynője

Meg­sza­kadt az Iron Lady nagy so­ro­zata. Öt év után nem a ma­gyar úszó­klasszis nyert.

Meg­sza­kadt az Iron Lady nagy so­ro­zata. Öt év után nem a ma­gyar úszó­klasszis nyerte meg a rövid pá­lyás vi­lág­kupa-so­ro­za­tot.

Nagy a baj, kizárhatják a BL-győztes csapatot a nemzetközi kupákból

Nagy a baj, kizárhatják a BL-győztes csapatot a nemzetközi kupákból

Az UEFA-t még nem tudta meg­győzni az olasz sztár­klub. Ko­moly bün­te­tést kap­hat a nagy múlt együt­tes.

Problémák a Fradi-meccs körül, mi lesz így a szurkolókkal?

Problémák a Fradi-meccs körül, mi lesz így a szurkolókkal?

Még nem kezd­ték meg a jegy­áru­sí­tást.

Még nem kezd­ték meg a jegy­áru­sí­tást. A hét­vé­gén Szom­bat­helyre lá­to­gatna a Fradi. Vél­he­tően telt ház fo­gadná a csa­pa­to­kat.

Most közölték: balesetet szenvedett és meghalt a bajnok sportoló

Most közölték: balesetet szenvedett és meghalt a bajnok sportoló

Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon, au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét. Az or­vo­sok már nem te­het­tek érte sem­mit.

Emiatt szenved Cristiano Ronaldo

Emiatt szenved Cristiano Ronaldo

El­bú­csúz­hat a Real Mad­rid egyik leg­jobb já­té­ko­sá­tól?

El­bú­csúz­hat a Real Mad­rid egyik leg­jobb já­té­ko­sá­tól?

Durva, ilyen hatalmas összeget bukott Hosszú Katinka

Durva, ilyen hatalmas összeget bukott Hosszú Katinka

A sza­bály­vál­to­zá­sok nem jöt­tek jól az úszó­nő­nek. Ke­ve­sebb pénzt ka­pott a nem­zeti szö­vet­ség­től.

A sza­bály­vál­to­zá­sok nem jöt­tek jól az úszó­nő­nek. Ke­ve­sebb pénzt ka­pott a nem­zeti szö­vet­ség­től.

Beintett a válogatottnak, randizni ment a futballsztár

Beintett a válogatottnak, randizni ment a futballsztár

Ala­po­san csök­kent a nép­sze­rű­sége a vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­nak, aki nem volt őszinte a szö­vet­ségi ka­pi­tány­hoz.

Félmeztelenül kéjeleg a formás mellű színésznő

Félmeztelenül kéjeleg a formás mellű színésznő

A küz­dő­spor­tok fa­na­ti­kusa.

A küz­dő­spor­tok fa­na­ti­kusa a vadóc bom­bázó. Ma­gyar fel­me­nők­kel is ren­del­ke­zik az ame­ri­kai mo­dell. A Pitts­burgh Ste­elers szur­ko­lója.

Michelisz váratlan kérdést kapott, azonnal nemet mondott

Michelisz váratlan kérdést kapott, azonnal nemet mondott

A ma­gyar au­tó­ver­senyző Ka­tar­ban vi­lág­baj­nok lehet.

A ma­gyar au­tó­ver­senyző Ka­tar­ban vi­lág­baj­nok lehet. Egye­lőre más nem is ér­dekli.

Szörnyű hír, meghalt a wimbledoni bajnoknő

Szörnyű hír, meghalt a wimbledoni bajnoknő

Hosszú be­teg­ség után el­hunyt az egy­kori vi­lág­klasszis te­ni­sze­zőnő, aki 1998-ban meg­nyerte a wimb­le­doni vi­a­dalt.

Hosszú be­teg­ség után el­hunyt az egy­kori vi­lág­klasszis te­ni­sze­zőnő.

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője?

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője? Nagy is­tál­lók és még na­gyobb le­gen­dák szól­ják le a ter­ve­zett re­for­mo­kat.

Hajnali videózással vezekelt a bénázó magyar focista

Hajnali videózással vezekelt a bénázó magyar focista

Gróf Dávid le­gen­dák ba­ki­jait szem­lézte. A Hon­véd ka­pusa las­san gyó­gyul a szom­bati ku­darc után.

Gróf Dávid le­gen­dák ba­ki­jait szem­lézte. A Hon­véd ka­pusa las­san gyó­gyul a szom­bati ku­darc után.

Erre ki számított? Magyarországon szomorították el a Barcelonát

Erre ki számított? Magyarországon szomorították el a Barcelonát

A ka­ta­lán sztár­csa­pat ki­ka­pott Sze­ge­den.

A ka­ta­lán sztár­csa­pat ki­ka­pott Sze­ge­den. A ma­gyar együt­tes szen­zá­ciós já­ték­kal győzte le pa­pí­ron erő­sebb el­len­fe­lét.

Kórházba került, megműtötték a magyar focistát

Kórházba került, megműtötték a magyar focistát

Ezért hagyta ki a baj­no­kit.

Ezért nem le­he­tett ott a kapus a Hon­véd el­leni baj­no­kin. Több hetes ki­ha­gyás vár majd rá. Hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott a mér­kő­zés nap­ján.

Szégyenteljes vereség, lemondott az NB I-es csapat edzője

Szégyenteljes vereség, lemondott az NB I-es csapat edzője

Rit­kán lát­ható ki­esés.

Rit­kán lát­ható ki­esést ho­zott össze a ma­gyar együt­tes. A ve­ze­tő­ség mér­le­geli a le­he­tő­sé­ge­ket mi­előtt dönt a ve­ze­tő­edző sor­sá­ról.

Hihetetlen trónfosztás, Hosszú Katinkát öt év után győzték le

Hihetetlen trónfosztás, Hosszú Katinkát öt év után győzték le

Rég volt példa arra, hogy nem az Iron Lady nyerte az össze­tett ver­senyt.

Rég volt példa arra, hogy nem az Iron Lady nyerte az össze­tett ver­senyt. Svéd úszó lett a győz­tes.

Elképesztő baki, magyar focistán röhög az egész világ

Elképesztő baki, magyar focistán röhög az egész világ

Ilyet rit­kán látni a pá­lyá­kon. A kapus nem szá­mí­tott az eme­lésre. Fa­ce­boo­kon kért el­né­zést min­den­ki­től a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Ilyet rit­kán látni a pá­lyá­kon. A kapus nem szá­mí­tott az eme­lésre. Fa­ce­boo­kon kért el­né­zést min­den­ki­től a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Bajban a Fradi, elveszíthetik a válogatott játékost

Bajban a Fradi, elveszíthetik a válogatott játékost

Tho­mas Doll nyi­lat­ko­zott a csa­tár­ról.

Tho­mas Doll nyi­lat­ko­zott a csa­tár­ról. A mér­kő­zés 74. per­cé­ben kel­lett le­cse­rélni a 31 éves já­té­kost. Négy gólt lőtt az idei sze­zon­ban.

Pintér Attila kritizál, leszólja a magyar válogatottat

Pintér Attila kritizál, leszólja a magyar válogatottat

Sze­rinte el­vesz­te­get­tünk két évet.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya úgy véli, el­vesz­te­get­tünk két évet.

Káosz a szövetségnél, azonnali hatállyal lemondott az elnök

Káosz a szövetségnél, azonnali hatállyal lemondott az elnök

Új ve­ze­tőt kell vá­lasz­tani.

Új ve­ze­tőt kell vá­lasz­tani. A jú­li­us­ban ki­ne­ve­zett elnök tá­vo­zik a poszt­já­ról. Las­sú­nak ta­lálta az át­vi­lá­gí­tást, a konflik­tu­sok ke­ze­lé­sére is sok ener­gi­ája ment el.

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a népszerű motoros

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a népszerű motoros

Mind­össze 31 éves volt.

Ugyan­azon a pá­lyán bu­kott óri­á­sit, ahol Mi­che­lisz is bal­ese­tet szen­ve­dett. Mind­össze 31 éves volt.

Brutális terpesztés, mellbimbót villantott a fitneszkirálynő

Brutális terpesztés, mellbimbót villantott a fitneszkirálynő

Az nem lehet a vé­let­len műve, ha va­la­kit majd­nem hat­mil­li­óan kö­vet­nek az Ins­tag­ra­mon.

Az nem lehet a vé­let­len műve, ha va­la­kit majd­nem hat­mil­li­óan kö­vet­nek az Ins­tag­ra­mon.

Tragédia, meghalt a többszörös olimpiai bajnok legenda

Tragédia, meghalt a többszörös olimpiai bajnok legenda

Ré­góta ke­zel­ték egy kór­ház­ban.

50 éve­sen, egy isz­tam­buli kór­ház­ban hunyt el a tö­rö­kök híres súly­eme­lője. 1988-ban, 1992-ben és 1996-ban is olim­piai arannyal tért haza.

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Ő lett az Év újonca Ame­ri­ká­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rály lett Ame­ri­ká­ban, ez pedig elég volt, hogy őt vá­lasszák meg az Év újon­cá­nak.

Szívszorító vallomás: Gyurta Dani kihagyhatja az olimpiát

Szívszorító vallomás: Gyurta Dani kihagyhatja az olimpiát

A ma­gyar úszó ha­tá­ro­zot­tan cá­folja a vissza­vo­nu­lá­sá­ról szóló hí­re­ket.

A ma­gyar úszó ha­tá­ro­zot­tan cá­folja a vissza­vo­nu­lá­sá­ról szóló hí­re­ket.

Fájdalmas döntés, lemondott a szövetségi kapitány

Fájdalmas döntés, lemondott a szövetségi kapitány

A ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon az elő­dön­tőig ve­zette csa­pa­tát Chris Co­le­man, de a vb-re nem si­ke­rült ki­jut­nia.

A ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon az elő­dön­tőig ve­zette csa­pa­tát Chris Co­le­man, de a vi­lág­baj­nok­ságra már nem si­ke­rült ki­jut­nia.

Ronaldo felhívta Messit, óriási titkot osztott meg vele

Ronaldo felhívta Messit, óriási titkot osztott meg vele

Messi gra­tu­lált Ro­nal­dó­nak.

Saj­tó­hí­rek sze­rint Cris­ti­ano Ro­naldo fel­hívta Li­onel Mes­sit, és hét­pe­csé­tes tit­kot osz­tott meg vele.

Félelmetes névsor, ezek a sztárok nem lesznek ott a foci vb-n

Félelmetes névsor, ezek a sztárok nem lesznek ott a foci vb-n

Nél­kü­lük sze­gé­nyebb lesz a vb.

Nél­kü­lük sze­gé­nyebb lesz a jövő nyári vi­lág­baj­nok­ság. Ez a ti­zen­egy esé­lyes lenne a vb-si­kerre is. Ha­tal­mas a já­té­ko­sok össz­ér­téke.

Szörnyű baleset, falnak csapta autóját a magyar sztár

Szörnyű baleset, falnak csapta autóját a magyar sztár

Mi­che­lisz Norbi ke­resztbe pör­dült a ma­kaói pá­lyán, félbe is sza­kí­tot­ták a ver­senyt. A má­so­dik futam előtt lesz idő ja­ví­tani a ko­csi­ján.

Mi­che­lisz Norbi ke­resztbe pör­dült a ma­kaói pá­lyán, félbe is sza­kí­tot­ták a ver­senyt. A má­so­dik futam előtt lesz idő ja­ví­tani a ko­csi­ján.

Meztelenül pucsít az ágyon a feszes mellű, pajkos szurkolólány

Meztelenül pucsít az ágyon a feszes mellű, pajkos szurkolólány

Lazán le­dobta a ru­háit a bra­zil bom­bázó. Ver­seny­sze­rűen ko­sár­lab­dá­zik a szőke szép­ség.

Lazán le­dobta a ru­háit a bra­zil bom­bázó. Ver­seny­sze­rűen ko­sár­lab­dá­zik a szőke szép­ség.

Óriási öröm, nagy naphoz érkezett Babos Timi

Óriási öröm, nagy naphoz érkezett Babos Timi

Újra van mit ün­ne­pel­nie.

Újra van mit ün­ne­pel­nie a pá­ros­ban vi­lág­baj­nok ma­gyar te­nisz­sztár­nak. Nem csak a pá­lyán elért ered­mé­nyei, de a ma­gán­élete is bol­dog­ság­gal tölt­heti el.

Komoly elismerés, magyar támadók hátát nézi Ronaldo és Messi

Komoly elismerés, magyar támadók hátát nézi Ronaldo és Messi

Ma­gyar klasszi­sok ural­ják a do­bo­gót. A 25-ös lis­tán csak két je­len­leg is aktív lab­da­rúgó ta­lál­ható. Pus­kás Fe­renc az élen.

Ez ciki, megint az olaszokon röhögnek

Ez ciki, megint az olaszokon röhögnek

Nem volt elég a ki­esés, ismét cím­lapra ke­rült az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely 1958 után elő­ször nem ju­tott ki a vb-re.

Nem volt elég a ki­esés, ismét cím­lapra ke­rült az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely 1958 után elő­ször nem ju­tott ki a vb-re.

Az év bulija, sztárparádé Serena Williams esküvőjén

Az év bulija, sztárparádé Serena Williams esküvőjén

Férj­hez ment Se­rena Wil­li­ams, min­den idők egyik leg­jobb női te­ni­sze­zője. New Or­leans-ben tar­tot­ták a bulit.

Férj­hez ment Se­rena Wil­li­ams, min­den idők egyik leg­jobb női te­ni­sze­zője. New Or­leans-ben tar­tot­ták a bulit.

Kígyók és mágia, így lehet kijutni a foci vb-re

Kígyók és mágia, így lehet kijutni a foci vb-re

36 év után sze­re­pel­nek újra vi­lág­baj­nok­sá­gon. Utol­só­ként Peru kva­lifi­kálta magát.

36 év után sze­re­pel­nek újra vi­lág­baj­nok­sá­gon. Utol­só­ként Peru kva­lifi­kálta magát, nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Balhé az öltözőben, Ronaldo tényleg leléphet Madridból

Balhé az öltözőben, Ronaldo tényleg leléphet Madridból

Ismét Ro­naldo tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek.

Ismét Cris­ti­ano Ro­naldo tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek. Úgy fest, a por­tu­gál sztár nem túl nép­szerű a Real Mad­rid öl­tö­ző­jé­ben.

Szexi szabadulás, megdöbbensz a korábbi focikapitány új munkájától

Szexi szabadulás, megdöbbensz a korábbi focikapitány új munkájától

Csábi Jó­zsef ugyan ma­radt a fut­ball­ban, de emel­lett egy ér­de­kes üz­le­tet nyi­tott meg lá­nyá­val.

Sittes bűnöző fia is érintett a Fradi-lincselésben

Sittes bűnöző fia is érintett a Fradi-lincselésben

Apá­ról fiúra örök­lő­dik a balhé a Fra­di­ban. Egy ko­rábbi hu­li­gán­ve­zér fia most adta fel magát a rend­őr­sé­gen. Szer­ve­zett és tu­da­tos volt a lin­cse­lés!

Gyászol Kapás Bogi, szomorú hírt kapott

Gyászol Kapás Bogi, szomorú hírt kapott

Az ott­ho­ná­tól távol nehéz lehet fel­dol­goz­nia a vesz­te­sé­get.

Az ott­ho­ná­tól távol nehéz lehet fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Az Ins­tag­ra­mon em­lé­ke­zett meg ked­ven­cé­ről. Újabb uta­zás vár rá a rövid pá­lyás úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat miatt, Szin­ga­púr a kö­vet­kező ál­lo­más.

Sziklán nudizott a bombázó, fotó a gazellatestű pucér szépségről

Sziklán nudizott a bombázó, fotó a gazellatestű pucér szépségről

Francy nem szé­gyel­lős! Ér­de­mes meg­nézni a bra­zil mo­dell dögös ké­peit.

Francy nem szé­gyel­lős! Tem­pe­ra­men­tu­mos és gyö­nyörű: ér­de­mes meg­nézni a bra­zil mo­dell ké­peit.

Tehetetlen a rendőrség, nincs meg a sportoló támadója

Tehetetlen a rendőrség, nincs meg a sportoló támadója

Közel egy évvel a tör­tén­tek után a cseh rend­őr­ség le­zárta a nyo­mo­zást a te­ni­szező Petra Kvit­ova el­leni tá­ma­dás ügyé­ben.

Ennyit ér a FIFA-világranglista, beférnénk a vébére vagy sem?

Ennyit ér a FIFA-világranglista, beférnénk a vébére vagy sem?

Sz­tár­csa­pa­tok buk­tak el, de köz­ben a ma­gyar mögé so­rolt vá­lo­ga­tot­tak vet­ték si­ker­rel a se­lej­te­ző­ket.

Ronaldo döntött, felfordulást okozott a Real Madridnál

Ronaldo döntött, felfordulást okozott a Real Madridnál

Cris­ti­ano Ro­naldo olyan be­je­len­tést tett a Real Mad­rid­nál, ami­vel jó­kora fel­for­du­lást oko­zott.

Cris­ti­ano Ro­naldo olyan be­je­len­tést tett a Real Mad­rid­nál, ami­vel jó­kora fel­for­du­lást oko­zott.

Borított Schumacher barátja, szerinte nem mond igazat a család

Borított Schumi barátja, szerinte nem mond igazat a család

Lép­nie kell Co­r­inna asszony­nak? Az F1-le­genda ko­rábbi me­ne­dzsere ki­kelt a hoz­zá­tar­to­zók tit­ko­ló­zása ellen.

Lép­nie kell Co­r­inna asszony­nak? Az F1-le­genda volt me­ne­dzsere ki­kelt a tit­ko­ló­zás ellen.

Palvin Barbi helyett már másik szexi világsztár pózol Neymar oldalán

Palvin Barbi helyett már másik szexi világsztár pózol Neymar oldalán

A világ leg­drá­gább fo­cis­tája egy egész estét töl­tött az ame­ri­kai éne­kes­nő­vel.

Borított a világhírű teniszezőnő: így kínozta ördögi apja

Borított a világhírű teniszezőnő: így kínozta ördögi apja

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Könyv­ben árult el ször­nyű rész­le­te­ket a ko­rábbi vi­lág­rang­lista-ne­gye­dik sztár.

Apró bugyiban terpeszt a brutál mellű playmate

Apró bugyiban terpeszt a brutál mellű playmate

Olga Loera olyan fo­tók­kal bom­bázza ra­jon­góit, hogy nem győ­zik ked­velni a ké­pe­ket.

Olga Loera olyan fo­tók­kal bom­bázza ra­jon­góit, hogy nem győ­zik ked­velni a ké­pe­ket.

Lenyűgözte a közönséget, táncversenyen indult a bunyós szépség

Lenyűgözte a közönséget, táncversenyen indult a bunyós szépség

Jó­kora tet­szést ara­tott, és végül a má­so­dik he­lyen vég­zett.

Jó­kora tet­szést ara­tott, és végül a má­so­dik he­lyen vég­zett.

Tragikus hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar fociedző

Tragikus hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar fociedző

Gyá­szol­nak a spor­to­lók, ba­rá­tok és a csa­lád­ta­gok: 54 éves ko­rá­ban vég­leg el­tá­vo­zott az is­mert edző.

Váratlan hír, visszavonul a BL-győztes sztárfocista

Váratlan hír, visszavonul a BL-győztes sztárfocista

Jö­vőre hagyja abba az aktív já­té­kot.

Ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban 105-ször sze­re­pelt. A Chel­sea-nél töl­tötte leg­szebb éveit pá­lya­fu­tása során. Jö­vőre hagyja abba az aktív já­té­kot.

Megfejtettük Nikolics titkát: világbajnok klasszis segítette

Megfejtettük Nikolics titkát: világbajnok klasszis segítette

Gól­zsá­kunk előre meg­érezte. Va­ló­ban nagy a ha­son­ló­ság Pippo és Niko gólja kö­zött, de ta­lál­tunk egy-két nagy kü­lönb­sé­get is.

Gól­zsá­kunk előre meg­érezte. Va­ló­ban nagy a ha­son­ló­ság Pippo és Niko gólja kö­zött, de ta­lál­tunk egy-két nagy kü­lönb­sé­get is.