SPORT

Gyász, elhunyt a brazilok legendás kapusa

Gyász, elhunyt a brazilok legendás kapusa

Szív­ro­ha­mot ka­pott a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori ka­pusa, aki három vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­re­pelt.

Szív­ro­ha­mot ka­pott a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori ka­pusa, aki három vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­re­pelt.

Katinka állandó csatát vív a férjével, most nyerésre áll

Katinka állandó csatát vív a férjével, most nyerésre áll

Sok­szor köt­nek fo­ga­dást egy­más­sal.

Sok­szor köt­nek fo­ga­dást egy­más­sal, fo­lya­ma­tos a ver­seny­hely­zet kö­zöt­tük. Most a plüss­ba­bák el­adási száma dönt majd egyi­kük ja­vára.

Váratlan bejelentés, ez vár Hanga Ádámra

Váratlan bejelentés, ez vár Hanga Ádámra

El­dőlt a ma­gyar ko­sár­sz­tár sorsa. Három évre írt alá az Eu­r­oliga leg­jobb vé­dő­jé­nek is meg­vá­lasz­tott já­té­kos. Jó anyagi fel­té­te­lek mel­lett foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

El­dőlt a ma­gyar ko­sár­sz­tár sorsa. Három évre írt alá az Eu­r­oliga leg­jobb vé­dő­jé­nek is meg­vá­lasz­tott já­té­kos. Jó anyagi fel­té­te­lek mel­lett foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Csupasz popsijával és hatalmas melleivel bolondít a színésznő

Csupasz popsijával és hatalmas melleivel bolondít a színésznő

Char­lotte Sp­rin­ger leg­in­kább for­más keb­le­i­vel és paj­zán film­je­i­vel kelt fi­gyel­met.

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben. Nem bír­tak egy­más­sal a rang­adón.

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben. Nem bír­tak egy­más­sal a rang­adón.

Szenzáció, megvan a vizes-vb első magyar érme!

Szenzáció, megvan a vizes-vb első magyar érme!

A ma­gyar váltó bronz­ér­met nyert.

A ma­gyar férfi 4x100-as váltó óri­ási or­szá­gos csúccsal ért oda a do­bo­góra.

Tragédia, lezuhant és szörnyethalt három hegymászó

Tragédia, lezuhant és szörnyethalt három hegymászó

Hol­tan ta­lál­tak három hegy­má­szót.

Hol­tan ta­lál­tak három hegy­má­szót. Ket­ten a svájci Al­pok­ban, egyi­kük a Mont Blanc-on lelte ha­lá­lát.

Új csúcs, elsírta magát a magyar úszótehetség

Új csúcs, elsírta magát a magyar úszótehetség

El­ké­pesztő idő­vel lett ha­to­dik 400 gyor­son Ké­sely Ajna, akit meg­rí­ka­tott a hazai kö­zön­ség. Kapás Bog­lárka le­csú­szott a do­bo­gó­ról.

El­ké­pesztő idő­vel lett ha­to­dik 400 gyor­son Ké­sely Ajna, akit meg­rí­ka­tott a hazai kö­zön­ség. Kapás Bog­lárka le­csú­szott a do­bo­gó­ról.

Borzalmas tragédia rázta meg az angol futballt

Borzalmas tragédia rázta meg az angol futballt

A mér­kő­zést egy időre le is ál­lí­tot­ták. A men­tő­sök hiába ér­kez­tek hamar...

A mér­kő­zést egy időre le is ál­lí­tot­ták. A men­tő­sök hiába ér­kez­tek hamar...

Rátámadt a cápa Phelpsre az úszóverseny előtt

Rátámadt a cápa Phelpsre az úszóverseny előtt

Nagy fehér cá­pá­val ver­seny­zett.

A 23-szo­ros olim­piai baj­nok Mi­chael Phelps egy nagy fehér cá­pá­val ver­seny­zett.

Lesújtó hírt kapott a család: verseny közben hunyt el a sportoló

Lesújtó hírt kapott a család: verseny közben hunyt el a sportoló

A szo­morú hírt a rend­őr­ség és a ver­seny­tár­sak kö­zöl­ték fe­le­sé­gé­vel.

Hosszú Katinka megdöbbentette a kapitányt

Hosszú Katinka megdöbbentette a kapitányt

Sós Csaba szö­vet­ségi ka­pi­tány re­a­gált a va­sár­nap dél­előtti ered­mé­nyekre a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Sós Csaba szö­vet­ségi ka­pi­tány re­a­gált a va­sár­nap dél­előtti ered­mé­nyekre a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Éremesély, Kapás Bogiról szólhat a vasárnap

Éremesély, Kapás Bogiról szólhat a vasárnap

Va­sár­nap négy úszó­dön­tőt ren­dez­nek, 400 méter gyor­son Kapás Bog­lárka vas­ta­gon érem­esé­lyes.

Va­sár­nap négy úszó­dön­tőt ren­dez­nek, 400 méter gyor­son Kapás Bog­lárka vas­ta­gon érem­esé­lyes.

Bevállalós, meztelenül terpeszt a nagy mellű színésznő

Bevállalós, meztelenül terpeszt a nagy mellű színésznő

Me­l­issa Deb­ling be­vál­la­lós hölgy...

Me­l­issa Deb­ling be­vál­la­lós hölgy, túl­fű­tött és szexi rö­vidfil­mek­ben vál­lal sze­re­pet.

Óriási esély, ellenük küzdenek a női pólósok a vb-n

Óriási esély, ellenük küzdenek a női pólósok a vb-n

Már a leg­jobb négy közé jutás a tét.

Hét­főn már a leg­jobb négy közé jutás lesz a tét a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben.

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben, így a har­ma­dik hellyel kel­lett be­ér­nie a ma­gyar ver­seny­ző­nek.

Buli van, így mulat világbajnokunk a vizes vb-n

Buli van, így mulat világbajnokunk a vizes vb-n

Lázba hozta a ví­zi­lab­da­meccs...

Lázba hozta a ví­zi­lab­da­meccs vi­lág­baj­no­kun­kat, aki táncra per­dült a le­lá­tón.

Ez igen, nem beszélnek félre a magyar pólósok

Ez igen, nem beszélnek félre a magyar pólósok

Märcz Tamás szö­vet­ségi ka­pi­tány szom­ba­ton saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, és nem ker­telt a ne­gyed­dön­tőt il­le­tően. Já­té­ko­sai sem du­mál­tak félre.

Märcz Tamás szö­vet­ségi ka­pi­tány szom­ba­ton saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, és nem ker­telt a ne­gyed­dön­tőt il­le­tően.

Budapesten döntöttek Gyárfás Tamás sorsáról

Budapesten döntöttek Gyárfás Tamás sorsáról

2009 óta dol­go­zik a ve­ze­tő­ség­ben.

A ma­gyar sport­dip­lo­mata 2009 óta dol­go­zik a FINA ve­ze­tő­sé­gé­ben.

Zűr az úszás előtt, beperelték Hosszú Katinkáékat

Zűr az úszás előtt, beperelték Hosszú Katinkáékat

Dar­ren Ward nem fe­lej­tett.

Dar­ren Ward nem fe­lej­tette el az áp­ri­lis­ban tör­tén­te­ket, fel­lé­pett az Iron Cor­pora­tion és Shane Tusup ellen.

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját.

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját az át­iga­zo­lási pi­a­con.

Bírálják a magyar pólósokat az olaszok

Bírálják a magyar pólósokat az olaszok

Nem hagyta szó nél­kül az ola­szok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott cso­port­győ­zel­mét. Ér­dem­te­len si­ker­ről be­szél.

Nem hagyta szó nél­kül az ola­szok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott cso­port­győ­zel­mét.

Fejtörő, hány olimpiai bajnoki aranyérmet látsz a képen?

Fejtörő, hány olimpiai bajnoki aranyérmet látsz a képen?

Nem spó­rol­tak ara­nyak­kal.

Nem spó­rol­tak ara­nyak­kal az asz­tal mel­lett ülő pó­ló­sok. Tip­peld meg össze­sen hány olim­piai arany­ér­met nyer­tek kar­ri­er­jük során.

Csodálatos melleit büszkén mutogatja a vadóc fitneszmodell

Csodálatos melleit büszkén mutogatja a vadóc fitneszmodell

Büsz­kén mu­to­gatja tö­ké­le­tes tes­tét.

Büsz­kén mu­to­gatja tö­ké­le­tes tes­tét a mo­dell. A Mi­a­mi­ban élő szép­ség az edző­ter­mek ál­landó ven­dége. Több díjat is nyert már a ver­se­nye­ken.

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás a vb-n.

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás a vb-n.

Hatalmas siker, magyar arany a világbajnokságon!

Hatalmas siker, magyar arany a világbajnokságon!

Ko­moly hát­rány­ból nyert Szat­mári.

Ko­moly hát­rány­ból nyert Szat­mári And­rás a dél-ko­reai ri­vá­lisa ellen. Eddig csak csa­pat­ban vol­tak érmei vi­lág­ese­mé­nyek­ről.

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Évről-évre rosszabb a hely­zet.

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­esete óta évről-évre rosszabb a hely­zet a csa­lád­já­ban.

Totális diadal, jöhet a vébédöntő?

Totális diadal, jöhet a vébédöntő?

Könnye­dén húzta be utolsó cso­port­meccsét Märcz Tamás együt­tese. Az első hely az auszt­rá­lok­nak kö­szön­he­tően meg is lett.

Könnye­dén húzta be utolsó cso­port­meccsét Märcz Tamás együt­tese. Az első hely az auszt­rá­lok­nak kö­szön­he­tően meg is lett.

Milliókat úsztak össze a magyar sztárok Balatonfüreden

Milliókat úsztak össze a magyar sztárok Balatonfüreden

A leg­több pénzt Ra­sovszky Kris­tóf kapta, aki több szám­ban is el­in­dult. Gyurta Ger­gely fe­le­annyit ke­re­sett, mint Olasz Anna.

A leg­több pénzt Ra­sovszky Kris­tóf kapta, aki több szám­ban is el­in­dult. Gyurta Ger­gely fe­le­annyit ke­re­sett, mint Olasz Anna.

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Most so­főr­ként akart dol­gozni.

A ko­rábbi le­gen­dás fo­cis­tára már so­főr­ként sem szá­mí­ta­nak. Urbán nem érti, miért lett be­lőle köz­el­len­ség.

A Balatonból mentették ki a magyar úszót

A Balatonból mentették ki a magyar úszóreménységet

Ra­sovszky Kris­tóf fel­adta a vb-dön­tőt.

Ra­sovszky Kris­tóf nagy rú­gást ka­pott a lá­bára, emi­att kel­lett fel­ad­nia a dön­tőt.

Kánikula a vb-n, segítség kell a szurkolóknak

Kánikula a vb-n, segítség kell a szurkolóknak

Óri­ási hőség tom­bol a Mar­git­szi­ge­ten.

Óri­ási hőség tom­bol a Mar­git­szi­ge­ten, nem csoda, ha vízre szom­jaz­nak a druk­ke­rek. Az ön­kén­te­sek pedig se­gí­tet­tek, ahogy tud­tak.

Meglehet a magyarok első vb-érme!

Ma meglehet a magyarok első világbajnoki érme!

Ba­la­ton­fü­re­den érhet véget az ére­m­ín­ség.

Ba­la­ton­fü­re­den érhet véget az ére­m­ín­ség, Olasz An­nára és Gyurta Ger­gelyre is ér­de­mes lesz fi­gyelni.

Semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.

Kiderítettük, ezt kell tudni a vízilabdás bírók szidásához

Kiderítettük, ezt kell tudni a vízilabdás bírók szidásához

Sokan ki­akad­tak a ma­gyar-olasz után.

A já­té­ko­sok és a szur­ko­lók is ki­akad­tak a ma­gyar-olasz meccsen. Meg­tud­tuk, hogy mire kell fi­gyelni ez­után.

Ágaskodó mellbimbóval sokkol a vörös hajú szépség

Ágaskodó mellbimbóval sokkol a vörös hajú szépség

Ko­mo­lyan vette a vi­ze­spó­lós ver­seny sza­bá­lyait Brit­ta­nya, min­den ed­di­gi­nél me­ré­szebb fotó ké­szült róla.

Ko­mo­lyan vette a vi­ze­spó­lós ver­seny sza­bá­lyait Brit­ta­nya, na­gyon me­rész fotó ké­szült róla.

Gyászol Hosszú Katinka és Tusup

Gyászol Hosszú Katinka és Shane Tusup

Szo­morú hírt ka­pott a páros a vébé alatt. Sok­mil­lió ra­jon­gó­val együtt ők is ne­he­zen dol­goz­zák fel az éne­kes tra­gé­di­á­ját.

Szo­morú hírt ka­pott a páros a vébé alatt. Sok­mil­lió ra­jon­gó­val együtt ők is ne­he­zen dol­goz­zák fel az éne­kes tra­gé­di­á­ját.

Fantasztikus magyar siker a vébén

Nincs megállás, fantasztikus magyar siker a vébén

Sza­bad­na­pot ért a női pó­ló­sok bra­vúrja.

Sza­bad­na­pot ért a női pó­ló­sok bra­vúrja. Most már lehet be­szélni akár az arany­érem­ről is.

Megdöbbentő adat, emiatt szégyenkezhet a Fradi

Megdöbbentő adat, emiatt szégyenkezhet a Fradi

Nem tör­tént csoda.

Nem tör­tént csoda, a Fradi fo­ci­csa­pata el­bú­csú­zott Dá­ni­á­ban a nem­zet­közi ku­pa­po­rond­tól. Ta­lál­tunk, egy na­gyon szo­morú ada­tot.

Megdöbbentő látvány az NB I-es csapatnál, szomorkodhatnak a szurkolók

Megdöbbentő látvány az NB I-es csapatnál, szomorkodhatnak a szurkolók

Az Új­pest klub­há­zá­ban már sze­dik le a régi cí­mert.

Az Új­pest klub­há­zá­ban már sze­dik le a régi cí­mert. A szur­ko­lók rend­kí­vül elé­ge­det­le­nek a csa­pat új lo­gó­já­val. Új­pest pol­gár­mes­tere osz­tott meg képet a címer el­tá­vo­lí­tá­sá­ról.

Ima az öltözőfolyosón: ezek a zártkapus BL-meccs legfurább fotói

Ima az öltözőfolyosón: ezek a zártkapus meccs legfurább fotói

Feje te­te­jére állt a világ. Ima és füst a sta­di­on­ban, tom­boló szur­ko­lók a ke­rí­té­sen kívül. Less be a ku­lisszák mögé!

Üres le­lá­tók és füst a sta­di­on­ban, tom­boló szur­ko­lók a ke­rí­té­sen kívül. Less be a ku­lisszák mögé!

Így még sosem láttad Gera Zoltánt

Így még sosem láttad Gera Zoltánt

A sé­rü­lé­sek miatt szo­kat­lan sze­rep­kör­ben a Fradi le­gen­dája.

A sé­rü­lé­sek miatt szo­kat­lan sze­rep­kör­ben a Fradi le­gen­dája. A dán Midtjyl­land el­leni Eu­rópa-liga vissza­vá­gón sok múl­hat majd Gera Zol­tán já­té­kán. A to­vább­ju­tás csoda lenne.

Új magyar álompár, csók csattant az úszók között

Új magyar álompár, csók csattant az úszók között

Vál­lal­ják a kap­cso­la­tu­kat.

Ma­gyar­or­szág a he­te­dik he­lyen vég­zett a nyílt vízi úszás csa­pat­ver­se­nyé­ben.

Balhé fenyeget, magyar edző támadja Hosszú Katinkát

Balhé fenyeget, magyar edző támadja Hosszú Katinkát

Pet­rov Iván ki­fa­kadt, Ja­ka­bos Zsu­zsanna tré­nere nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Pet­rov Iván ki­fa­kadt, Ja­ka­bos Zsu­zsanna tré­nere nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Őket rejti a sapka és a víz: bemutatjuk a pólós lányokat

Őket rejti a sapka és a víz: bemutatjuk a pólós lányokat

A meccse­ken nem sokat lá­tunk be­lő­lük, és ke­ve­set tu­dunk meg róluk. Se­gí­tünk meg­is­merni a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott tag­jait.

A meccse­ken nem sokat lá­tunk be­lő­lük, és ke­ve­set tu­dunk meg róluk. Se­gí­tünk meg­is­merni a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott tag­jait.

Megtaláltuk a vizes vb felfedezettjét

Megtaláltuk a vizes vb felfedezettjét

Az M4 Sport mű­sor­ve­ze­tője a vb egyik fény­pontja. A ké­zi­lab­dá­nak kö­szön­heti, hogy tagja lehet a vizes vb csa­pa­tá­nak. Fi­a­tal­ko­rá­ban ver­seny­sze­rűen úszott, így közel áll hozzá ez a sportág.

Az M4 Sport mű­sor­ve­ze­tője a vb egyik fény­pontja. A ké­zi­lab­dá­nak kö­szön­heti, hogy tagja lehet a vizes vb csa­pa­tá­nak. Fi­a­tal­ko­rá­ban ver­seny­sze­rűen úszott.

Nem hiszed el, erről mondott le a vb miatt az olimpiai bajnok sportoló

Nem hiszed el, erről mondott le a vb miatt az olimpiai bajnok sportoló

A nyu­godt fel­ké­szü­lés­ben hisz a riói baj­nok. In­kább pár­já­val tölti az időt a fel­ké­szü­lés miatt a tár­sa­sági élet he­lyett.

Érdekes program, ezt mutatja meg Katinka Tusup szüleinek Budapesten

Érdekes program, ezt mutatja meg Katinka Tusup szüleinek Budapesten

Közös prog­ra­mot ter­vez Tusup szü­le­i­vel Hosszú Ka­tinka. Elő­ször jár a ma­gyar fő­vá­ros­ban az ame­ri­kai há­zas­pár.

Ruha nélkül élvezi a tengert az óriási mellű teniszező lány

Ruha nélkül élvezi a tengert az óriási mellű teniszező lány

Nyal­dos­sák a hul­lá­mok a svéd lányt.

Tö­ké­le­tes tes­tét nyal­dos­sák a hul­lá­mok a svéd szép­ség­nek. A te­nisz mel­lett ter­mé­sze­te­sen a téli spor­to­kat is imádja a skan­di­náv lány.

Megvan a magyar sport legújabb szerelmespárja

Ettől elolvadsz: megvan a magyar sport legújabb szerelmespárja

A fi­a­ta­lok már nem tit­ko­lóz­nak.

A fi­a­ta­lok most már nem tit­kol­ják, hogy egy párt al­kot­nak. Az első közös fotó is el­ké­szült róluk.

Esélytelen volt, újabb pofont kapott a Honvéd

Esélytelen volt, újabb pofont kapott a Honvéd

Az iz­ra­eli ve­re­ség után ott­hon pró­bált ja­ví­tani a Hon­véd a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Az iz­ra­eli ve­re­ség után ott­hon pró­bált ja­ví­tani a Hon­véd a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Parádés pólócsata, drámai magyar végjáték

Parádés pólócsata, drámai magyar végjáték

Dön­tet­len a má­so­dik meccsen.

Má­so­dik mér­kő­zé­sét ját­szotta a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Varázslat a vízben, elbűvölte Budapestet a világsztár

Varázslat a vízben, elbűvölte Budapestet a világsztár

Har­ma­dik ara­nyát nyerte.

Har­ma­dik ara­nyát nyerte a műúszó Sz­vet­lana Ko­lesz­nyi­csenko a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ez a csapat szerzi meg az aranyérmet a férfi pólósoknál

Ez a csapat szerzi meg az aranyérmet a férfi pólósoknál

Az ola­szok ka­pi­tá­nya sze­rint egy­ér­telmű, hogy ki nyeri a vi­a­dalt. Le­he­tet­len le­győzni ezt a ge­ne­rá­ciót.

Az ola­szok ka­pi­tá­nya sze­rint egy­ér­telmű, hogy ki nyeri a vi­a­dalt. Le­he­tet­len le­győzni ezt a ge­ne­rá­ciót a férfi pó­ló­sok­nál.

Besokallt a magyar sztár a vizes vb-n, a bíróknak üzent

Besokallt a magyar sztár a vizes vb-n, a bíróknak üzent

Ez­út­tal sem ke­rült be a dön­tőbe.

Ez­út­tal sem ke­rül­tek be a dön­tőbe a ma­gyar szink­ron­úszók a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Nem látjuk többet a magyar sportolósztárt?

Szívszorító üzenet, nem látjuk többet a magyar sportolósztárt?

Vissza­vo­nul­hat Kor­mos Villő.

Nem zárta ki a vissza­vo­nu­lást Kor­mos Villő, pedig a kö­vet­kező olim­pi­ára össze­áll­hatna a prog­ramja.

Káosza szállodában, kilakoltatták férfi vízilabdázóinkat

Káosz, kilakoltatták férfi vízilabdázóinkat

Min­den­kit ki­la­kol­tat­tak a Hil­ton Bu­da­pest szál­lo­dá­ból. Bal­jós elő­jel a pó­ló­sok esti cso­port­rang­adója előtt.

Min­den­kit ki­la­kol­tat­tak a Hil­ton Bu­da­pest szál­lo­dá­ból. Bal­jós elő­jel a pó­ló­sok esti cso­port­rang­adója előtt.

Második lett az A-Híd sárkányhajó csapata Szegeden

Második lett az A-Híd sárkányhajó csapata Szegeden

Megérte az el­múlt évek ke­mény edzése, a negy­ven plu­szos női csa­pat ezüs­töt la­pá­tolt össze az ECÁ-n.

Megérte az el­múlt évek ke­mény edzése, a negy­ven plu­szos női csa­pat ezüs­töt la­pá­tolt össze az ECÁ-n.

TEK-esek lepték el Kispestet, óriási felfordulás a BL-meccs előtt

TEK-esek lepték el Kispestet, óriási felfordulás a BL-meccs előtt

Meg­lepő ra­ma­zuri a Hon­véd-pálya kör­nyé­kén, pedig zárt­ka­pus lesz az esti meccs. Kü­lö­nös ven­dég a Bo­zsik-sta­di­on­ban.

Exkluzív részletek, így találkozott Kemény Dénes a hollywoodi sztárokkal

Exkluzív részletek, így találkozott Kemény Dénes a hollywoodi sztárokkal

Ash­ton Kut­cher és párja, a Bu­da­pes­ten for­gató Mila Kunis a Duna Aré­ná­ban je­lent meg.

Nagyot nőtt az esély, biztos a magyar siker a BL-ben

Nagyot nőtt az esély, biztos a magyar siker a BL-ben

Kor­hut vagy a baj­nok­csa­pa­tunk jut to­vább a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­ben. Mi szól a Hon­véd mel­lett és ellen?

Kor­hut Mi­há­lyék vagy a baj­nok­csa­pa­tunk jut to­vább a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­ben. Meg­néz­tük, mi szól a Bu­da­pest Hon­véd mel­lett és ellen.

Tökéletes melleit nem rejtegeti a vadóc fitneszmodell

Tökéletes melleit nem rejtegeti a vadóc fitneszmodell

Sokat mutat ma­gá­ból a ho­mo­kos ten­ger­par­ton. Mo­ti­vá­ciós tré­ner­ként is dol­go­zik a fe­kete hajú szép­ség.

Sokat mutat ma­gá­ból a ho­mo­kos ten­ger­par­ton. Mo­ti­vá­ciós tré­ner­ként is dol­go­zik a fe­kete hajú szép­ség. Ins­tag­ra­mon 10 mil­lió kö­ve­tő­vel ren­del­ke­zik a ka­li­for­niai lány.

Izgalmas titkot kotyogott ki Ronaldo, nagy lépésre szánta el magát

Izgalmas titkot kotyogott ki Ronaldo, nagy lépésre szánta el magát

Végre meg­erő­sí­tette a plety­ká­kat a sztár­fo­cista.

Végre meg­erő­sí­tette a plety­ká­kat a sztár­fo­cista.

Óriási magyar siker a vizes vb-n

Óriási magyar siker a vizes vb-n

Ismét ki­ütötte el­len­fe­lét a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott.

Ismét ki­ütötte el­len­fe­lét a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott. A ja­pá­nok után ez­út­tal a fran­ciák vol­tak Keszt­he­lyiék ál­do­za­tai. A ma­gyar csa­pat 100%-os mér­leg­gel várja a hol­lan­dok el­leni cso­port­rang­adót.

Szuperszexi fotó bukkant föl a magyar teniszezőnőről

Szuperszexi fotó bukkant föl a magyar teniszezőnőről

Így még nem lát­tad Babos Timit.

Így még nem lát­tad Babos Timit. Kü­lön­le­ges kép ké­szült róla, el­vonja a fi­gyel­met a ten­ger­part lát­vá­nyá­tól.

Így még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

Így még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

Ka­tinka így ké­szül a vb alatt.

Az Iron Lady be­mu­tatta egy át­la­gos nap­ját a vizes vb-n. Már a reg­geli ká­vé­zás­tól nyo­mon kö­vet­het­jük a klasszis úszónő prog­ram­ját.

Felkavaró szavak, Gyurta fájdalmakról és könnyekről beszél

Felkavaró szavak, Gyurta fájdalmakról és könnyekről beszél

Sze­mé­lyes hangú üze­net.

Gyurta Dá­niel sze­mé­lyes hangú üze­ne­tet osz­tott meg ma­gya­rul és an­go­lul a Fa­ce­boo­kon.

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Most robbant a hír, őrizetben a nagy hatalmú futballvezér

Sik­kasz­tott a spa­nyol foci el­nöke?

Itt a kö­vet­kező balhé, ami meg­ren­geti a fo­ci­vi­lá­got. Sik­kasz­tott a spa­nyol szö­vet­ség el­nöke, aki egy­ben az UEFA és a FIFA al­el­nöki poszt­jait is be­tölti?

Aranyat jósol a korábbi legendás kapitány a pólósoknak

Aranyat jósol a korábbi legendás kapitány a pólósoknak

Sokat vár a női ví­zi­lab­dá­zók­tól.

Sokat vár a női ví­zi­lab­dá­zók­tól a vi­lág­baj­nok edző. Arany­éremre is esé­lye­sek Keszt­he­lyiék.

Titkokat osztott meg Hosszú Katinka nagypapája

Titkokat osztott meg Hosszú Katinka nagypapája

Bakos László el­árulta, mit sze­retne az uno­ká­já­tól, és ho­gyan várja a raj­tot az Iron Lady.

Bakos László el­árulta, mit sze­retne az uno­ká­já­tól, és ho­gyan várja a raj­tot az Iron Lady.

Valódi aranyat kapnak a világbajnokság sztárjai

Valódi aranyat kapnak a világbajnokság sztárjai

Hat hónap meg­fe­szí­tett mun­ká­já­val ké­szül­tek el a vizes sport­ese­mény érmei.

Hat hónap meg­fe­szí­tett mun­ká­já­val ké­szül­tek el a vizes sport­ese­mény érmei.

Fájó vallomás Schumacherről, Massa elszólta magát

Fájó vallomás Schumacherről, Massa elszólta magát

Fel­ipe Massa Schu­m­a­cher­ről be­szélt.

Fel­ipe Massa arról a Mi­chael Schu­m­a­cher­ről be­szélt, aki­nek az ál­la­po­tá­ról szinte sem­mit tu­dunk.

Levetkőzött, meztelenül fürdőzik a kerek mellű zongorista lány

Levetkőzött, meztelenül fürdőzik a kerek mellű zongorista lány

Kim Lee nyolc­éves kora óta zon­go­rá­zik, és úgy véli, a zene jó­té­kony ha­tás­sal van a test­edzésre is.

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak véget ért a nyári pi­he­nés, csat­la­ko­zik a csa­pa­tá­hoz, az al-Vah­dá­hoz.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak véget ért a nyári pi­he­nés, csat­la­ko­zik a csa­pa­tá­hoz, az al-Vah­dá­hoz.

Zsákban az első, óriási magyar siker a vizes vb-n

Zsákban az első, óriási magyar siker a vizes vb-n

XXL-es pó­ló­si­ker a nyi­tá­nyon. Fö­lé­nyes győ­ze­lem­mel ajén­dé­kozta meg szü­li­na­pos ka­pi­tá­nyát a vá­lo­ga­tott.

XXL-es pó­ló­si­ker a nyi­tá­nyon. Fö­lé­nyes győ­ze­lem­mel ajén­dé­kozta meg szü­li­na­pos ka­pi­tá­nyát a ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott.

Dráma a Duna Arénában, magyar könnyek a medencében

Dráma a Duna Arénában, magyar könnyek a medencében

Ma­gyar duó oko­zott hang­rob­ba­nást a Duna Aré­ná­ban a 17. vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon hét­főn.

Ezért kötött bele a Fradi-szurkolókba a válogatott focista

Ezért kötött bele a Fradi-szurkolókba a válogatott focista

Sza­kály Péter ta­nult az eset­ből.

Sza­kály Péter meg­in­do­kolta a sport­sze­rűt­len­sé­gét, de ta­nult is az eset­ből. Nem gon­dolta volna, hogy sárga lap jár a nézők her­ge­lé­séért.

Máris variálnak, fesztiválozók intenek be az NB I-nek

Fesztiválozók intenek be az NB I-nek

Már a má­so­dik for­du­ló­ban vál­to­zik az NB I prog­ramja. Hi­he­tet­len, de a nyári fesz­ti­vá­lok is át­ír­hat­ják a mű­sort.

Már a má­so­dik for­du­ló­ban vál­to­zik az NB I prog­ramja. Hi­he­tet­len, de a nyári fesz­ti­vá­lok is át­ír­hat­ják a mű­sort.