SPORT

FRISS HÍREK

Ez a titka, fiúk ellen készült a legjobb magyar női hokis

Ez a titka, fiúk ellen készült a legjobb magyar női hokis

Gas­pa­rics fe­lül­múlta a ta­va­lyi si­ke­reit.

Erre talán ő sem szá­mí­tott, de Gas­pa­rics Fanni máris fe­lül­múlta a ta­va­lyi si­ke­reit.

Fekvőtámasz félmeztelenül, ebben a pózban fotózták le a színésznőt

Fekvőtámasz félmeztelenül, ebben a pózban fotózták le a színésznőt

Sveta Bi­­lya­­lova Orosz­or­­szág­­ból köl­­tö­­zött a ten­­ge­­ren­­túlra.

Az orosz szép­ség, Sveta Bi­­lya­­lova Orosz­or­­szág­­ból köl­­tö­­zött a ten­­ge­­ren­­túlra.

Előállt Schumacher jó barátja, érdekes dolgot fecsegett ki

Előállt Schumacher jó barátja, érdekes dolgot fecsegett ki

Willi Weber el­árulta, hogy a német le­gen­dá­nak ko­moly ter­vei vol­tak a sí­bal­esete előtt.

Willi Weber el­árulta, hogy a német le­gen­dá­nak ko­moly ter­vei vol­tak a sí­bal­esete előtt. El­ső­sor­ban a fi­á­nak sze­re­tett volna se­gí­teni.

Megható, ami Dárdaival történt a menesztése után

Megható, ami Dárdaival történt a menesztése után

Nem kéne min­dent vissza­csi­nálni? Szur­ko­lók és já­té­ko­sok így még nem sze­ret­tek le­vál­tott tré­nert.

Ez gyors volt, Ronaldót máris árulja a Juve

Ez gyors volt, Ronaldót máris árulja a Juve

Habár még egy éve sem ját­szik Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­nál, máris a tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek.

Dárdai már az Eb-re készül

Dárdai már az Eb-re készül

Má­jus­ban fon­tos tét­mér­kő­zé­sek vár­nak Dár­dai Pál kö­zépső fiára, Dár­dai Már­tonra az U17-es német vá­lo­ga­tott­ban.

Má­jus­ban fon­tos tét­mér­kő­zé­sek vár­nak Dár­dai Pál kö­zépső fiára, Dár­dai Már­tonra az U17-es német vá­lo­ga­tott­ban.

Várandós Babos Tímea? Reagált a klasszis teniszező

Várandós Babos Tímea? Reagált a klasszis teniszező

Több pletyka is nap­vi­lá­got lá­tott.

A vi­lág­rang­lista 142. he­lyén álló spor­to­lónő nincs a leg­jobb for­má­ban az utóbbi idő­szak­ban. Több pletyka is fel­me­rült Babos Timi kap­csán.

Hihetetlen, 85 év után történhet ilyen a magyar fociban

Hihetetlen, 85 év után történhet ilyen a magyar fociban

To­vább él a So­rok­sár re­mé­nye.

A Hon­véd hazai pá­lyán 2-1-re győzte le a So­rok­sárt a Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­ben. To­vább él a má­sod­osz­tá­lyú csa­pat re­mé­nye a dön­tőre.

Felépült egy kisebb város Budapesten, ez az oka

Felépült egy kisebb város Budapesten, ez az oka

Va­sár­nap­tól újra vi­lág­baj­nok­sá­got ren­dez ha­zánk. Nem is akár­hol.

Va­sár­nap­tól újra vi­lág­baj­nok­sá­got ren­dez ha­zánk. Nem is akár­hol.

Hosszú Katinka újra együtt régi szerelmével

Hosszú Katinka újra együtt régi szerelmével

Föl­dobta a vörös rúzs, és... Haj­nali közös képet posz­tolt a ver­seny­ma­ra­ton után ha­za­tért ma­gyar úszó­sztár.

Föl­dobta a vörös rúzs, és... Haj­nali közös képet posz­tolt a ver­seny­ma­ra­ton után ha­za­tért ma­gyar úszó­sztár.

Meztelenül pózolt a kádban a nagy mellű valóságshow-sztár

Pajzán fotó: meztelenül pózolt a kádban a nagy mellű valóságshow-sztár

Sofía Su­es­cun nem szé­gyen­lős.

Sofía Su­es­cun igen nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a fo­cis­ták kö­ré­ben. A fo­tóit látva ezen nem lehet cso­dál­kozni.

Autóbaleset áldozata lett a nagy tehetség

Tragikus hírt kaptunk, autóbaleset áldozata lett a nagy tehetség

A 21 éves spor­toló éle­té­ért tíz napig küz­döt­tek az or­vo­sok.

A 21 éves spor­toló éle­té­ért tíz napig küz­döt­tek az or­vo­sok. A ka­tari ping­pon­gos a bu­da­pesti vb-n is részt vett volna.

Durva vád, ezért szakítanak Dárdai Pállal a németek?

Durva vád, ezért szakítanak Dárdai Pállal a németek?

Ber­lin­ben sokan nem értik, miért kell men­nie a ma­gyar edző­nek. A leg­va­dabb el­kép­ze­lé­sek is nap­vi­lá­got lát­tak.

Ber­lin­ben sokan nem értik, miért kell men­nie a ma­gyar edző­nek. A leg­va­dabb el­kép­ze­lé­sek is nap­vi­lá­got lát­tak.

Durva alázás, Cristiano Ronaldo ezt nem teszi zsebre

Durva alázás, Cristiano Ronaldo ezt nem teszi zsebre

A por­tu­gál csa­tár idén biz­to­san nem szerzi meg ha­to­dik BL-di­a­da­lát. He­lyette ka­pott va­lami mást.

A por­tu­gál csa­tár idén biz­to­san nem szerzi meg ha­to­dik BL-di­a­da­lát. He­lyette ka­pott va­lami mást.

Hatalmas változás történt a magyar sztársportoló életében

Hatalmas változás történt a magyar sztársportoló életében

Szer­dán meg­tar­totta tiszt­újító kül­dött­gyű­lé­sét a Ma­gyar Ké­zi­labda-szö­vet­ség.

Szer­dán meg­tar­totta tiszt­újító kül­dött­gyű­lé­sét a Ma­gyar Ké­zi­labda-szö­vet­ség. Al­el­nök lett Nagy László.

Szexi vérvörösre váltott Katinka, sistereg az internet

Szexi vérvörösre váltott Katinka, sistereg az internet

Dögös fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Dögös fo­tó­val je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Nem ma­rad­tak el a bókok sem a kép alatt.

Elárulta a mentora, mire készül Dárdai Pál

Elárulta a mentora, mire készül Dárdai Pál

Vissza­tér ifi­edző­nek, vagy a profi kar­ri­ert vá­lasztja?

Vissza­tér ifi­edző­nek, vagy a profi kar­ri­ert vá­lasztja? Mi­lyen úton indul to­vább a Her­tha BSC ma­gyar tré­nere a nyári me­nesz­tése után?

Lemaradt élete nagy pillanatáról a magyar sztár

Őszinte vallomás: lemaradt élete nagy pillanatáról a magyar sztár

Dudás át­aludta kis­lá­nya szü­le­té­sét.

Dudás Mik­lós át­aludta kis­lá­nya szü­le­té­sét. A vi­lág­baj­nok ka­ja­kos na­gyon büszke a sze­rel­mére, aki­nek nincs könnyű dolga.

Csodára készül, ezt mondta Lipcsei Péter a Fradiról

Csodára készül, ezt mondta Lipcsei Péter a Fradiról

A Hon­véd ellen lép­nek pá­lyára.

Egye­düli má­sod­osz­tá­lyú csa­pat­ként ju­tott be a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jébe a So­rok­sár. A Hon­véd ellen har­col­hat­ják ki a ku­pa­dön­tőt.

Nőre támadt a BL-győztes focista

Nőre támadt a BL-győztes focista

A Man­ches­ter Uni­ted ko­rábbi kö­zép­pá­lyása, Nicky Butt oko­zott sé­rü­lést. A nő a kezén szen­ve­dett el egy ap­róbb vá­gást, de nem kel­lett kór­házba vinni.

A Man­ches­ter Uni­ted ko­rábbi kö­zép­pá­lyása, Nicky Butt oko­zott sé­rü­lést. A nő a kezén szen­ve­dett el egy ap­róbb vá­gást, de nem kel­lett kór­házba vinni.

Totális csőd, Ronaldo már megbánta a klubváltást?

Totális csőd, Ronaldo már megbánta a klubváltást?

Ro­nal­dót sorra érik a ku­dar­cok.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót sorra érik a ku­dar­cok, ami­óta el­hagyta a Real Mad­ri­dot.

Babos Timi csupa mosoly, nem vették el a kedvét

Babos Timi csupa mosoly, nem vették el a kedvét

Leg­kö­ze­lebb Isz­tam­bul­ban ját­szik.

A ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea leg­kö­ze­lebb Isz­tam­bul­ban pró­bál ja­ví­tani.

Izgató lesifotó, félmeztelenül fotózták le a kerek fenekű sportolónőt

Izgató lesifotó, félmeztelenül fotózták le a kerek fenekű sportolónőt

Na­tasha Thom­sen rend­sze­re­sen jó­gá­zik.

Na­tasha Thom­sen rend­sze­re­sen jó­gá­zik. Ins­tag­ram-ol­da­lát 4,4 mil­li­óan kö­ve­tik.

Ezt ki találta ki? Bizarr címlapfotón bukkant fel Ronaldo és Messi

Bizarr címlapfotón bukkant fel Ronaldo és Messi

Erre nehéz jel­ző­ket ta­lálni.

A France Fo­ot­ball úgy áb­rá­zolta a két fut­ball­sztárt, mintha sze­rel­me­sek len­né­nek egy­másba. Még egy csók is el­csat­tan köz­tük.

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól, itt vannak a részletek

Egy évig va­ló­szí­nű­leg pi­henni fog.

A ma­gyar szak­em­ber ál­ta­lá­nos szer­ző­dése ér­vény­ben marad, 2020 nya­rá­tól újra után­pót­lás-edző­ként foly­tat­hatja.

Intim videó: hitvesi ágyából üzent az amerikai sztár

Intim videó: hitvesi ágyából üzent rajongóinak az amerikai sztár

A Se­attle Se­a­hawks irá­nyí­tója lett az NFL leg­job­ban fi­ze­tett já­té­kosa. Nem csoda, hogy bol­dog­ság­ban úszva je­lent­ke­zett be a Twit­te­ren.

A Se­attle Se­a­hawks irá­nyí­tója lett az NFL leg­job­ban fi­ze­tett já­té­kosa. Nem csoda, hogy a sport­em­ber bol­dog­ság­ban úszva je­lent­ke­zett be a Twit­te­ren. A 20 má­sod­per­ces vi­de­ó­ban egyéb­ként a spor­toló fe­le­sége is fel­tű­nik.

Notre Dame-i tűz­vész: Király Gábor is megemlékezett

Notre Dame-i tűz­vész: Király Gábor is megemlékezett

Órá­­kon át égett a szé­­kes­egy­­ház Pá­rizs­ban, meg­­sem­­mi­­sült a hu­­szár­­tor­­nya és a tel­­jes te­­tő­­szer­­ke­­zete is.

Órá­­kon át égett a szé­­kes­egy­­ház Pá­rizs­ban, meg­­sem­­mi­­sült a hu­­szár­­tor­­nya és a tel­­jes te­­tő­­szer­­ke­­zete is.

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Fut­ball­aka­dé­miát indít Bu­da­pes­ten az FC Bar­ce­lona. A 4 és 14 éves gye­re­ke­ket kép­zik majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Szomorú hír, döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

Szomorú hír érkezett, Németországban döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

Nem esik két­ségbe.

A né­met­or­szági Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője nem esik két­ségbe. Sőt, szá­mos terve van, me­lyek­ről kész­ség­gel nyi­lat­ko­zott is.

Bepipult a sztárcsatár, ököllel ütötte az ellenfél játékosát

Bepipult a sztárcsatár, ököllel ütötte az ellenfél játékosát - videófelvétellel

Lát­vá­nyos ve­re­ke­désre ke­rült sor az észak-ame­ri­kai profi ho­ki­liga rá­ját­szá­sá­ban.

Lát­vá­nyos ve­re­ke­désre ke­rült sor az észak-ame­ri­kai profi ho­ki­liga rá­ját­szá­sá­ban. Máris mu­tat­juk a két orosz jég­ko­ron­gozó kő­ke­mény ütés­vál­tá­sá­ról ké­szült kép­so­ro­kat.

Ha menesztik, Dárdai Pál itt vállalna munkát

Megszólalt a bennfentes ismerős: ha menesztik Dárdai Pált, itt vállalna munkát

Az utóbbi öt meccsét el­bukta Dár­dai Pál csa­pata, a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Az utóbbi öt meccsét zsi­nór­ban el­bukta Dár­dai Pál csa­pata, a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Sokak sze­rint tart­ha­tat­lan a hely­zet. A kér­dés adott: mi lesz most, ho­gyan to­vább?!

Retteghet a Barcelona, visszatér a város BL-hőse

Retteghet a Barcelona, visszatér a város BL-hőse

A Man­ches­ter Uni­ted kedd este a Bar­ce­lona ott­ho­nába lép a fel a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

A Man­ches­ter Uni­ted kedd este a Bar­ce­lona ott­ho­nába lép a fel a Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek vissza­vá­gó­ján.

Hoppá, Hosszú Katinka az olimpiai bajnok karjaiban ünnepelt

Hoppá, Hosszú Katinka az olimpiai bajnok karjaiban ünnepelt

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk, Hosszú Ka­tinka pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott Svéd­or­szág­ban.

Már megvan Dárdai utóda a Herthánál?

Már megvan Dárdai Pál utóda a Herthánál?

Bíz­nak benne, vagy rosszul érzi? Ta­pasz­talt edző vált­hatja a kis­pa­don.

Bíz­nak benne, vagy rosszul érzi? Ta­pasz­talt edző vált­hatja a volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat a ber­lini kis­pa­don. Dár­dai re­a­gált a plety­kákra.

Gólyahír, kisbabát vár a magyar úszósztár

Gólyahír, kisbabát vár a magyar úszósztár

Öröm­hír­ről szá­molt be Sze­pesi Niki: szü­le­tendő ba­bája nemét is el­árulta.

Öröm­hír­ről szá­mol­hat be Sze­pesi Niki. Az Eu­rópa-baj­noki bronz­ér­mes úszónő rö­vi­de­sen vi­lágra hozza kisfiát, de ter­hes­sége alatt sem hagyja abba a spor­to­lást.

Leleplező videó, Räikkönen megint felöntött a garatra?

Leleplező videó, Räikkönen megint felöntött a garatra?

A Jég­em­ber megint na­gyot ala­kí­tott.

A fel­vé­te­lek arról árul­kod­nak, hogy a Jég­em­ber el­en­gedte magát a Kínai Nagy­díj után. Nem is en­ged­ték, hogy a volán mögé üljön.

A bugyit is ledobta, meztelenül villant a kerek mellű színésznő

A bugyit is ledobta, meztelenül villant a kerek mellű színésznő

Nora Seg­ura ismét le­vet­kő­zött, ez­út­tal a für­dő­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták őt. Remek for­má­ban van.

Nora Seg­ura ismét le­vet­kő­zött, ez­út­tal a für­dő­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták őt. Remek for­má­ban van.

Pucér fotókkal bombázzák a csajok a tinisztárt

Pucér fotókkal bombázzák a csajok a tinisztárt

Az új C. Ro­nal­dó­ként em­le­ge­tik.

A fo­ci­tu­dása vagy a mil­li­ár­dok miatt sze­ret­tek belé tö­me­gé­vel a lá­nyok? Őrült össze­get ér, máris az új Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ként em­le­ge­tik.

Magyar világsikerért lelkesedik Maradona

Magyar világsikerért lelkesedik Diego Maradona

Ro­nal­dinho után az ar­gen­tin fo­ci­le­gen­dát is meg­hó­dí­totta a teq­ball.

Ro­nal­dinho után az ar­gen­tin fo­ci­le­gen­dát is meg­hó­dí­totta a teq­ball. Fotó és videó az is­teni Di­e­gó­tól.

Kihozták a sodrából Zidane-t, megfagyott körülötte a levegő

Kihozták a sodrából Zidane-t, megfagyott körülötte a levegő

A Real Mad­rid edző­jét megint Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról kér­dez­ték, ez nem tet­szett neki.

A Real Mad­rid edző­jét megint Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról kér­dez­ték, ez nem tet­szett neki.

Megszólalt Dárdai Pál, ezt mondta a pletykákról

Megszólalt Dárdai, ezt mondta a pletykákról

A német új­ság­írók már a hétfő dél­előtti edzés előtt el­kap­ták a Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét.

A német új­ság­írók már a hétfő dél­előtti edzés előtt el­kap­ták a Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét.

Búcsút intettek a gyönyörű magyar sportolólányok

Búcsút intettek a gyönyörű magyar sportolólányok

Remek fel­ké­szü­lé­sen van­nak túl.

Lut­ter Esz­ter és Szom­bat­he­lyi Szandra ha­ma­ro­san el­in­dul­nak Ázsi­á­ból. A ki­váló strand­röp­lab­dá­sok remek fel­ké­szü­lé­sen van­nak túl.

Hosszú Katinka megállíthatatlan, rengeteg érmet nyert a hétvégén

Hosszú Katinka megállíthatatlan, rengeteg érmet nyert a hétvégén

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a szom­bati két arany után va­sár­nap is meg­is­mé­telte ezt a bra­vú­ros tel­je­sít­ményt.

Igazi tahó volt a futballsztár, verést ígértek neki a tettéért

Igazi tahó volt a futballsztár, verést ígértek neki a tettéért

Gusz­tus­ta­lan dol­got mű­velt a Li­ver­pool lab­da­rú­gója a Chel­sea el­leni angol lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zé­sen.

Gusz­tus­ta­lan dol­got mű­velt a Li­ver­pool lab­da­rú­gója a Chel­sea el­leni angol lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zé­sen.

Új információk, újra kellett éleszteni a magyar szurkolót?

Új információk, újra kellett éleszteni a magyar szurkolót?

Ko­moly tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna az NB I-es fo­ci­baj­no­kin. Az új­pesti klub is meg­szó­lalt.

Ko­moly tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna az NB I-es fo­ci­baj­no­kin. Az új­pesti klub is meg­szó­lalt.

A tanteremben csúszott fel a feszes fenekű tanárnő szoknyája

A tanteremben csúszott fel a feszes fenekű tanárnő szoknyája

A skan­di­náv sző­ke­ség, Jes­sice Ed­st­röm több vi­de­ók­lip­ben sze­re­pelt már. Ins­tag­ram-ol­da­lát 200 ezren kö­ve­tik.

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra.

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra.

Szoboszlai Dominik volt a hős, fantasztikus meccset játszott

Szoboszlai Dominik volt a hős, fantasztikus meccset játszott

A Salz­burg 3-1-re győzte le a Sturm Gra­zot.

A Salz­burg 3-1-re győzte le a Sturm Gra­zot az oszt­rák lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Gólt szer­zett a ma­gyar szu­per­te­het­ség.

Magyar focisiker külföldön, ünnepelhet a két válogatott játékos

Magyar focisiker külföldön, ünnepelhet a két válogatott játékos

Hol­man Dávid és Guz­mics Ri­chárd csa­pata nyerte a szlo­vák baj­nok­sá­got.

Hol­man Dávid és Guz­mics Ri­chárd csa­pata, a Slo­van meg­nyerte a szlo­vák baj­nok­sá­got.

Elképesztően szexi szerelésben fotózták le a szőke sportolónőt

Elképesztően szexi szerelésben fotózták le a szőke sportolónőt

Lé­leg­zet­el­ál­lító képek.

A ka­na­dai te­nisz­csil­lag, Eu­ge­nie Bo­u­chard az utóbbi idő­ben nem az ered­mé­nye­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met. Lé­leg­zet­el­ál­lító képek.

Mélyül a válság, Dárdai Pál egyre nagyobb bajban van

Mélyül a válság, Dárdai Pál egyre nagyobb bajban van

Nem tu­dott ja­ví­tani a Her­tha.

Nem tu­dott ja­ví­tani a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 29. for­du­ló­já­nak va­sár­napi meccsén.

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Szom­ba­ton két ara­nyat nyert.

A pén­teki ezüst­érem után, szom­ba­ton két ara­nyat nyert a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, a stock­holmi nem­zet­közi ver­se­nyen.

Elképesztő, ebből készített mezt a sztárcsapat a rangadóra

Elképesztő, ebből készített mezt a sztárcsapat a rangadóra

Nem min­den­napi sze­re­lés­ben lép majd pá­lyára a Betis a Va­len­cia ellen a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Hamilton vallott, így élte meg a történelmi diadalt

Hamilton vallott, így élte meg a történelmi diadalt

A most futó évad­ban a má­so­dik, pá­lya­fu­tása során a 75. győ­zel­mét aratta Lewis Ha­mil­ton.

A most futó évad­ban a má­so­dik, pá­lya­fu­tása során a 75. győ­zel­mét aratta Lewis Ha­mil­ton.

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­sé­rült az egyik druk­ker.

Ránéztek Hamilton vagyonára, hihetetlen, mi derült ki

Ránéztek Hamilton vagyonára, hihetetlen, mi derült ki

A brit sztár meg­előzte Schu­m­a­chert.

A brit sztár lett a va­laha volt leg­job­ban fi­ze­tett Forma-1-es pi­lóta. Schu­m­a­chert ta­szí­totta le a trón­ról.

Szuperminiben sokkol, belátni a nagy mellű műsorvezetőnő lábai közé

Szuperminiben sokkol, belátni a nagy mellű műsorvezetőnő lábai közé

Lu­ce­cita Ce­bal­los rendre szu­per­mi­ni­ben ve­zeti a mű­so­rait.

Lu­ce­cita Ce­bal­los rendre szu­per­mi­ni­ben ve­zeti a mű­so­rait.

Magyar álomsiker, ilyen még nem volt Budapesten

Magyar álomsiker, ilyen még nem volt Budapesten

Szen­zá­ciós si­kert ara­tott a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Szen­zá­ciós si­kert ara­tott a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Elképesztő siker, újabb csodát tett Magyarországon a sztáredző

Elképesztő siker, újabb csodát tett Magyarországon a sztáredző

Tör­té­nelmi ma­gyar siker szü­le­tett a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s női jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Levetkőztek a lányok, így ünnepelték a bajnokcsapatot

Levetkőztek a lányok, így ünnepelték a bajnokcsapatot

Két jól is­mert mo­dell is le­vet­kő­zött.

Két jól is­mert mo­dell is vet­kő­zés­sel ün­ne­pelte a me­xi­kói fo­ci­csa­pat ku­pa­győ­zel­mét.

Maradt esélye a Vidinek, a csúcsrangadó dönthet

Maradt esélye a Vidinek, a csúcsrangadó dönthet

Az FTC és a Mol Vidi FC is nyerni tu­dott a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 28. for­du­ló­já­nak szom­bati já­ték­nap­ján.

Az FTC és a Mol Vidi FC is nyerni tu­dott a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 28. for­du­ló­já­nak szom­bati já­ték­nap­ján.

Szenzációs bejelentés, ismét csúcseseményt rendez Budapest

Szenzációs bejelentés, ismét csúcseseményt rendez Budapest

Az ese­ményt évről évre óri­ási ér­dek­lő­dés övezi: 2018-ban 198 or­szág­ban volt lát­ható a ver­seny.

Az ese­ményt évről évre óri­ási ér­dek­lő­dés övezi: 2018-ban 198 or­szág­ban volt lát­ható a ver­seny.

Történelmi magyar diadal jöhet, erről szól ma minden Budapesten

Történelmi magyar diadal jöhet, erről szól ma minden Budapesten

Olyan súlyú mér­kő­zést ját­sza­nak ma Bu­da­pes­ten, amire még nem volt példa a ma­gyar női hoki tör­té­ne­té­ben.

Beindult a magyar gólvágó, ismét neki tapsolnak

Beindult a magyar gólvágó, ismét neki tapsolnak

Nem kezdte jól a sze­zont Ni­ko­lics.

Nem kezdte jól a sze­zont Ni­ko­lics Ne­manja a ten­ge­ren­tú­lon, de azóta for­mába len­dült.

Balhé a Forma-1-ben, Vettel miatt őrjöngött Verstappen

Balhé a Forma-1-ben, Vettel miatt őrjöngött Verstappen

Bal­hésra si­ke­re­dett a Forma-1-es Kínai Nagy­díj szom­bati idő­mérő edzése. Max Verstap­pen őr­jön­gött.

Bal­hésra si­ke­re­dett a Forma-1-es Kínai Nagy­díj szom­bati idő­mérő edzése. Max Verstap­pen őr­jön­gött.

Érdekes kulisszatitkot osztottak meg az új Puskás-stadionról

Érdekes kulisszatitkot osztottak meg az új Puskás-stadionról

A va­do­natúj aréna kez­dő­köre tel­jes egé­szé­ben a Nép­sta­dion kez­dő­köre. Lehet, hogy a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban fel tud­ják avatni a lé­te­sít­ményt.

A va­do­natúj aréna kez­dő­köre tel­jes egé­szé­ben a Nép­sta­dion kez­dő­köre. Lehet, hogy a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban fel tud­ják avatni a lé­te­sít­ményt.

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Eu­rópa egyik leg­jobb­já­nak lát­ják vá­lo­ga­tot­tunk osz­lo­pát. Ez nem üres duma, be­szé­de­sek a sta­tisz­ti­kák.

Megszületett a magyar sztárpár gyermeke, ritka nevet kapott

Megszületett a magyar sztárpár gyermeke, ritka nevet kapott

Nagy öröm érte a ma­gyar ké­zi­labda álom­pár­ját, Szöll­ősi Sza­bol­csot és Szöll­ősi-Zá­csik Szand­rát.

Babos Tímea vallomása, ezért nem megy neki a játék

Babos Tímea vallomása, ezért nem megy neki a játék

Ku­dar­cot ku­darcra hal­moz.

Ku­dar­cot ku­darcra hal­moz a ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea, aki őszin­tén be­szélt a gon­dok­ról.

Nagy szívéről tett tanúbizonyságot a magyar birkózó

Dráma a szőnyegen, nagy szívéről tett tanúbizonyságot a magyar birkózó

Né­meth Zsa­nett fel­ké­szü­lé­sét térd­sé­rü­lés hát­rál­tatta, de ez sem aka­dá­lyozta meg az érem­szer­zés­ben.

Né­meth Zsa­nett fel­ké­szü­lé­sét térd­sé­rü­lés hát­rál­tatta, de ez sem aka­dá­lyozta meg az érem­szer­zés­ben.

Különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Ezt látni kell, különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Szak­máry Gréta ver­set sza­valt.

Szak­máry Gréta el­sza­valta az egyik ked­venc ver­sét. A ma­gyar női röp­labda-vá­lo­ga­tott sztárja kis­gye­rek kora óta sze­reti a szép­iro­dal­mat.

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant?

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant? Schumi saj­nos nem tudja meg­vé­deni magát, de vé­del­mébe vette más.

Súlyos botrány a Fradinál, Lanzafamét ezért tették ki a keretből

Súlyos botrány a Fradinál, Lanzafamét ezért tették ki a keretből

Vá­rat­lan balhé tör­tént a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál.

Vá­rat­lan balhé tör­tént a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál.

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber, mi­u­tán el­adta a kis­pesti klu­bot.

Rajongókból lettek tulajdonosok a Honvéd új vezérei

Rajongókból lettek tulajdonosok a Honvéd új vezérei

Szép em­lé­kek után na­gyok a cél­jaik.

Szép em­lé­kek után na­gyok a cél­jaik. Nem csak üzlet szá­mukra a He­ming­way­től meg­vá­sá­rolt NB I-es klub.

Kávézás közben villantott mellbimbókat a szőke műsorvezetőnő

Kávézás közben villantott mellbimbókat a szőke műsorvezetőnő

Da­ni­ella Chá­vez ott­ho­no­san mozog az edző­ter­mek­ben.

Da­ni­ella Chá­vez ott­ho­no­san mozog az edző­ter­mek­ben. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát 11,4 mil­li­óan kö­ve­tik.

Hősként ünneplik a fiatalt, aki keresztbe tett Cristiano Ronaldónak

Hősként ünneplik a fiatalt, aki keresztbe tett Cristiano Ronaldónak

Az Ajax hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Ju­ven­tus­szal.

Az Ajax hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Ju­ven­tus­szal a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Budapestre figyelhet Európa, ezt rendezheti a főváros

Budapestre figyelhet Európa, ezt rendezheti a főváros

Áp­ri­lis 15-én jöhet a be­je­len­tés.

A há­rom­he­tes olasz ke­rék­pá­ros kör­ver­seny rajt­jára már több­ször ke­rült sor kül­föl­dön. Áp­ri­lis 15-én jöhet a hi­va­ta­los be­je­len­tés.

Új hírek érkeztek a leukémiás magyar kisfiúról

Új hírek érkeztek a leukémiában szenvedő magyar focistáról

Áronra csont­velő-át­ül­te­tés vár.

Vie­to­risz Áron hő­si­e­sen állja a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­se­ket. A kö­vet­kező három hónap sem lesz könnyű a szá­mára.

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Ahogy az vár­ható volt, az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.