SPORT

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Bocsánatot kért a magyarokat fasisztának nevező edző

Bocsánatot kért a magyarokat fasisztának nevező edző

A Fradi-tá­bort és a ma­gya­ro­kat kri­ti­záló edző meg­bánta tet­tét.

Ezért okozott botrányt Shane Tusup

Ezért okozott botrányt Shane Tusup

Ki­de­rült, miért üvöl­tö­zött Tusup az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­gon.

Ki­de­rült, miért üvöl­tö­zött Tusup az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­gon.

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Meg­halt Földi Imre, a ma­gyar súly­eme­lés első olim­piai baj­noka.

Eljegyzés, férjhez megy a bunyós szépség

Eljegyzés, férjhez megy a bunyós szépség

Ronda Ro­usey újab­ban nem a ring­ből ad hírt ma­gá­ról.

Ronda Ro­usey újab­ban nem a ring­ből ad hírt ma­gá­ról. Ez­út­tal sem a bunyó miatt fi­gyel­nek rá.

Aljas támadás, Szalaiék főnöke visszavágott

Aljas támadás, Szalaiék főnöke visszavágott

Di­et­mar Hopp­nál be­telt a pohár. A Hoffen­heim fő­nöke til­ta­kozó le­ve­let írt, kér­dés, lesz-e rá vá­lasz.

Di­et­mar Hopp­nál be­telt a pohár. A Hoffen­heim fő­nöke til­ta­kozó le­ve­let írt, kér­dés, lesz-e rá vá­lasz.

Mekkora tapló, óriási botrányt kavart a sportlegenda

Mekkora tapló, óriási botrányt kavart a sportlegenda

El­men­tek neki ott­hon­ról?

El­men­tek neki ott­hon­ról? Rasszista és sze­xista: a po­fát­lan Nas­tase a mik­ro­fon­nál és a pá­lyán is ki­verte a bal­hét.

Itt a Barca utolsó esélye: a Real Madridon állna bosszút!

Itt a Barca utolsó esélye: a Real Madridon állna bosszút!

A Real Mad­rid to­vább­ju­tás­sal, az FC Bar­ce­lona Baj­no­kok Li­gája-ki­esés­sel han­golt ket­te­jük va­sár­napi rang­adó­jára.

Atyaég, mit művel Dzsudzsák mezével a filmsztár?

Atyaég, mit művel Dzsudzsák mezével a filmsztár?

Téved, aki azt hiszi, hogy Jamie Foxx nem ér­té­keli a ma­gyar vá­lo­ga­tott mezét. Sőt, úgy tűnik, na­ponta hasz­nálja.

Téved, aki azt hiszi, hogy Jamie Foxx nem ér­té­keli a ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­ci­me­zét. Sőt, úgy tűnik, na­ponta hasz­nálja.

Se bugyi, se más: bikavadító pózban kelleti magát a hajlékony úszólány

Bikavadító pózban kelleti magát a hajlékony úszólány

Jev­ge­nyija nem csak szink­ron­úszás­ban, de pu­csí­tás­ban is vi­lág­baj­nok.

Jev­ge­nyija pu­csí­tás­ban is vi­lág­baj­nok. Si­ke­res szink­ron­úszó­ból lett bi­ki­ni­mo­dell, de néha még azt is le­dobja ma­gá­ról, a gát­lá­sa­i­val együtt. Mu­tat­juk!

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Fon­tos siker után is elé­ge­det­len volt.

Fon­tos siker után ál­ta­lá­ban nem így szok­tak nyi­lat­kozni az edzők. Pali elé­ge­det­len volt a lá­tot­tak­kal, szinte csak a ka­pu­sát di­csérte.

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Botrány az úszóbajnokságon, Shane Tusup ordítozott és lökdösődött?

Per­pat­vart oko­zott Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje. A saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

Itt a bizonyíték, Kassaiék tudták, hogy rosszul döntöttek

Itt a bizonyíték, Kassaiék tudták, hogy rosszul döntöttek

Ez a kép to­vább bor­zolja az ide­ge­ket. Lehet, hogy a stáb na­gyon is tisz­tá­ban volt azzal, hogy té­ve­dett.

Ez a kép to­vább bor­zolja az ide­ge­ket. Lehet, hogy a stáb na­gyon is tisz­tá­ban volt azzal, hogy té­ve­dett.

Teljesen pucéran ünnepli a Földet a csodás mellű szurkolólány

Teljesen pucéran ünnepli a Földet a csodás mellű szurkolólány

Ha már ked­ven­cei nagy ruhát kap­tak, Livia in­kább mez­te­len­ke­dik.

Ha már ked­ven­cei, Mes­siek nagy ruhát kap­tak, Livia in­kább ru­hát­la­nul, anya­szült mez­te­le­nül fek­szik.

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Egy­sze­rűen le­késte az Eb-címet olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Óvás után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Egy­sze­rűen le­késte az Eb-címet olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Óvás után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Eltátod a szád ettől a magyar álomgóltól

Eltátod a szád ettől a parádés magyar álomgóltól

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Még Klicsko is csak né­zett, mi tör­té­nik Ki­jev­ben.

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Leg­jobb ho­ki­sa­ink ren­de­sen be­kezd­tek az uk­raj­nai vi­lág­baj­nok­sá­gon. Még Vi­ta­lij Klicsko is csak né­zett.

Világválogatottban ünnepli a születésnapját Gera

Világválogatottban ünnepli a születésnapját Gera

Nem csak a Fra­diba fér be.

Ebben a ti­zen­egy­ben sztá­rok kö­zött, egy régi is­me­rős ol­da­lán a helye. Nem csak a Fra­diba fér be a ve­te­rán kö­zép­pá­lyás.

Kiderült, tényleg nagy a baj Ibrahimovicnál

Ennyi volt? Kiderült, hogy tényleg nagy a baj Ibrahimovicnál

A tér­dé­vel együtt a pá­lya­fu­tása is meg­bi­csak­lott.

Nem csak a Man­ches­ter Uni­ted hívei ag­gód­nak a zse­ni­á­lis csa­tá­rért. A tér­dé­vel együtt a pá­lya­fu­tása is meg­bi­csak­lott.

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Bu­li­ból ha­za­felé esett el a mo­tor­já­val.

A bri­tek ma­gas­ug­rója Pe­king­ben nyert olim­piai ezüst­ér­met. Csü­tör­tök haj­nal­ban egy bu­li­ból tar­tott ha­za­felé, ami­kor a mo­tor­já­val el­esett.

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Rossz hírt kapott Schumacher felesége

Szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát ápoló asszony mellé.

Va­ló­sá­gos szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát évek óta ápoló asszony mellé.

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val.

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént, még a fő­sze­replő sem.

Bugyi nélkül mutatja magát a nagy mellű műsorvezető

Bugyi nélkül mutatja magát a nagy mellű műsorvezető

Erika Fer­nán­dez­nek remek mű­so­rai van­nak. Ez­út­tal azon­ban nem a tévés mun­kás­sága miatt fó­kusz­á­lunk rá...

Erika Fer­nán­dez­nek remek mű­so­rai van­nak. Most azon­ban nem a tévés mun­kás­sága miatt fi­gye­lünk rá.

Újabb csapás Kassainak, nem hagyják békén

Újabb csapás Kassainak, nem hagyják békén

To­vábbra is já­ték­ve­ze­tőnk a cél­tábla.

Hiába tel­nek a napok, to­vábbra is a se­gí­tő­i­vel együtt hibát hi­bára hal­mozó ma­gyar já­ték­ve­zető a cél­tábla Mün­chen­ben.

Szörnyethaltak a Manchester United szurkolói

Tragédia, szörnyethaltak a Manchester United szurkolói

Az Eu­rópa Liga-meccset néz­ték.

Bor­zal­mas ese­mény ár­nyé­kolta be az Eu­rópa Liga-meccset.

Hatalmas megtiszteltetés, legenda lett a magyar válogatott labdarúgó

Hatalmas megtiszteltetés, legenda lett a magyar válogatott labdarúgó

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült a neves klub­nál.

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült.

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Hosszú Ka­tin­ká­nak nem akadt el­len­fele 200 m ve­gye­sen az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak má­so­dik nap­ján.

Hosszú Ka­tin­ká­nak nem akadt el­len­fele 200 m ve­gye­sen.

Sorsoltak: madridi szuperrangadó jön a BL-ben

Sorsoltak: madridi szuperrangadó jön a BL-ben

Nyon­ban sor­sol­tak.

Pén­te­ken Nyon­ban el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát.

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Gyá­szol az angol fut­ball...

Gyá­szol az angol fut­ball, meg­halt a há­rom­orosz­lá­nos vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Elképesztő, a 15 éves magyar szupertehetségen ámul a világ

Elképesztő, a 15 éves magyar szupertehetségen ámul a világ

Ilyen fi­a­ta­lon is képes volt arra, hogy le­győzze Ka­tin­kát és Kapás Bog­lár­kát.

Ilyen fi­a­ta­lon is képes volt arra, hogy le­győzze Hosszú Ka­tin­kát és Kapás Bog­lár­kát. Lehet, hogy ez is kevés lesz ahhoz, hogy a bu­da­pesti vb-n is meg­mu­tassa magát ebben a szám­ban.

Eltorzult arc, kínszenvedés, Ibrának annyi?

Eltorzult arc, kínszenvedés, Ibrának annyi?

Drága árat fi­ze­tett a to­vább­ju­tá­sért a Man­ches­ter Uni­ted fo­ci­csa­pata. Zla­tan Ib­ra­hi­movic térde csú­nyán ki­for­dult, nem tudni, mi lesz vele.

Drága árat fi­ze­tett a to­vább­ju­tá­sért a Man­ches­ter Uni­ted fo­ci­csa­pata. Zla­tan Ib­ra­hi­movic térde csú­nyán ki­for­dult, nem tudni, mi lesz vele.

Csúcsot döntött! Egerszegi Krisztina fia remekel

Csúcsot döntött! Egerszegi Krisztina fia remekel

Vi­gassy Bá­lint édes­anyja ta­ná­csait kö­vette a deb­re­ceni fel­nőtt or­szá­gos úszó­baj­nok­ság első nap­ján.

Vi­gassy Bá­lint édes­anyja ta­ná­csait kö­vette a deb­re­ceni fel­nőtt or­szá­gos úszó­baj­nok­ság első nap­ján.

Szexi csapattársát ölelgette Gyurta Dani!

Szexi csapattársát ölelgette Gyurta Dani!

Olim­piai baj­no­kunk­nak na­gyon jót tett a sze­re­lem és az edző­vál­tás.

Olim­piai baj­no­kunk­nak na­gyon jót tett a sze­re­lem és az edző­vál­tás. Már most jobb időt úszott, mint Ri­ó­ban, és el­mon­dása sze­rint ez még jobb is lehet.

A tanga sem látszódik a szépség meztelen testén

A falatnyi tanga sem látszódik a szőke szépség meztelen testén

A hölgy bár­hova ki­te­szi a mel­leit.

A Milan-ra­jongó hölgy bár­hova ki­te­szi a mel­leit.

Jön a világelső? Andy Murray Budapesten játszhat

Jön a világelső? Andy Murray Budapesten játszhat

Mur­ray a pesti tor­nát fon­tol­gatja.

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­első, Andy Mur­ray is pá­lyára lép a bu­da­pesti te­nisz­tor­nán.

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Öt szám­ban in­dult a nyi­tó­na­pon.

Hosszú Ka­tinka öt szám­ban in­dult az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak szer­dai nyi­tó­nap­ján.

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia.

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia a ha­sonló meg­pró­bál­ta­tá­sok­hoz.

Új, amerikai edzővel készül a magyar teniszcsillag

Új, amerikai edzővel készül a magyar teniszcsillag

Stol­lár Fannyt vál­tott a fej­lő­dé­séért.

Stol­lár Fanny vál­tott az ered­mé­nyes to­vább­fej­lő­dése ér­de­ké­ben. A szexi spor­to­ló­nőt sok­min­den­től félti az édes­anyja, de az ud­var­lók­tól nem.

Meglepő fordulat, kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Meglepő fordulat, kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Nincs nagy baj­ban Kas­sai Vik­tor?

Kevés ember van most a vi­lá­gon, aki nem tá­madja Kas­sai Vik­tort. A ko­rábbi FIFA-bíró ennek el­le­nére ki­állt mel­lette.

Gyász: elhunyt a magyar válogatott futballista

Gyász: elhunyt a magyar válogatott futballista

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a Fe­renc­vá­ros és a Cse­pel egy­kori vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a Fe­renc­vá­ros és a Cse­pel egy­kori vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása.

Bombariadó sokkolta a magyar válogatottat a reptéren

Bombariadó sokkolta a magyar válogatottat a reptéren

Vá­rat­lan fenn­aka­dás, kel­le­met­len köz­já­ték oko­zott za­vart a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott­nál.

Vá­rat­lan fenn­aka­dás, kel­le­met­len köz­já­ték oko­zott za­vart a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott­nál.

Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek.

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek, aki Hosszú Ka­tin­ká­ról is me­sélt.

Budapesten balhéztak a sztársportolók, rendőrt ütött a légiós

Budapesten balhéztak a sztársportolók, rendőrt ütött a légiós

Akár évekre is bör­tönbe is ke­rül­het.

Kö­te­ked­tek, lök­dö­sőd­tek a szó­ra­ko­zó­he­lyen. Ha a fő­ko­lom­post bű­nös­nek ta­lál­ják, akár évekre is bör­tönbe is ke­rül­het.

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Ti­tok­za­tos rend­őri in­téz­ke­dés dön­tött? A já­té­ko­sok nem ke­res­nek ki­fo­gást, de a ve­ze­tők tud­ják, miért nem vol­tak ott fej­ben a pá­lyán.

Ti­tok­za­tos rend­őri in­téz­ke­dés dön­tött az elő­dön­tős ki­lé­té­ről? A já­té­ko­sok nem ke­res­nek ki­fo­gást, de a ve­ze­tők tud­ják, miért nem vol­tak ott fej­ben a pá­lyán.

Ezért mondott csődöt Kassai a BL-rangadón

Ezért mondott csődöt Kassai a BL-rangadón

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája a nem­zet­közi szin­ten. Könnyebb dol­guk van az angol, német, olasz, spa­nyol kol­lé­gá­i­nak.

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája a nem­zet­közi szin­ten. Könnyebb dol­guk van az angol, német, olasz, spa­nyol kol­lé­gá­i­nak.

Ennyi magyar látta Kassai égését

Ennyi magyar látta Kassai égését

A bíró a leg­nép­sze­rűbb meccsen hozta a leg­rosszabb for­má­ját.

A ma­gyar já­ték­ve­zető pont a leg­nép­sze­rűbb meccsen hozta a leg­rosszabb for­má­ját.

Nagy volt a baj, Nyilasi Tibor fia életet mentett

Nagy volt a baj, Nyilasi Tibor fia életet mentett

Bod­nár Jó­zsef hálás lehet.

Könnyen lehet, hogy ifj. Nyi­lasi Ti­bor­nak kö­szön­heti éle­tét a masszőr és fi­zio­te­ra­pe­uta Bod­nár Jó­zsef.

Észbontóan terpeszt a nagy mellű szépség

Észbontóan terpeszt a nagy mellű szépség

Min­dene a fit­nesz, meg­szál­lot­tan edz a szőke bom­bázó, aki alig múlt 20 éves. Nem vé­let­le­nül gya­ra­po­dik gom­ba­mód a ra­jon­gók száma.

Min­dene a fit­nesz, meg­szál­lot­tan edz a szőke bom­bázó, aki alig múlt 20 éves. Nem vé­let­le­nül gya­ra­po­dik gom­ba­mód a ra­jon­gók száma.

Kassai máris új meccset kapott a BL-balhé után

Kassai máris új meccset kapott a BL-balhé után

Meg­lepő a leg­újabb bí­ró­kül­dés? Van, ahol nem je­lent prob­lé­mát a sztár­já­ték­ve­zető sok rossz íté­lete.

Meg­lepő a leg­újabb bí­ró­kül­dés? Van, ahol nem je­lent prob­lé­mát a sztár­já­ték­ve­zető sok rossz íté­lete a Real Mad­rid-Bayern Mün­chen rang­adón.

Dráma a cellában, öngyilkos lett Aaron Hernandez

Dráma a cellában, öngyilkos lett Aaron Hernandez

A volt NFL-sztár ma­gán­zár­ká­já­ban vég­zett az éle­té­vel. Egy ügy­ben fel­men­tet­ték, még­sem bírt a lel­ki­is­me­re­té­vel.

Ma­gán­zár­ká­já­ban vég­zett ma­gá­val az élet­fogy­tig bör­tönre ítélt fo­ci­le­genda. Pedig pár napja ked­vező hí­re­ket ka­pott.

Hosszú Katinka elképedt, megszállott rajongóba botlott

Hosszú Katinka elképedt, megszállott rajongóba botlott

Ilyet még soha nem lá­tott.

Sok min­dent meg­élt már Hosszú Ka­tinka, ám szer­dán olyat lá­tott, amit addig még soha.

Hihetetlen botrány, rendőrök védték meg Kassait

Hihetetlen botrány, rendőrök védték meg Kassait

Vi­lág­sztá­rok ron­tot­tak a ma­gya­rokra.

Nem csak írás­ban zú­dult össz­tűz a bot­rá­nyos Real-Bayern BL-rang­adó bí­ró­jára. Vi­lág­sztá­rok ron­tot­tak a ma­gyar já­ték­ve­zető és stábja öl­tö­ző­jébe.

Kassaira támadtak a dühös szurkolók, befellegzett neki?

Kassaira támadtak a dühös szurkolók, befellegzett neki?

Bot­rá­nyos estén van túl a bíró.

A druk­ke­rek nem tud­ták ke­zelni az in­du­la­ta­i­kat, maffi­ó­zó­nak ál­lí­tot­ták be a ma­gyar bírót. Nem biz­tos, hogy van innen visszaút a szá­mára.

Micsoda? Börtönben köthet ki Dárdai Pál fia

Micsoda? Börtönben köthet ki Dárdai Pál fia

Meg­lepő ki­je­len­tés a büszke apá­tól.

Meg­lepő ki­je­len­tés hang­zott el a büszke apá­tól. Reflek­tor­fénybe ke­rül­tek a gye­re­kei. Tény­leg ez a sors vár a te­het­sé­ges Dár­dai-cse­me­tére?

Brutális verekedés a Real Madrid és a Bayern München meccsén

Brutális verekedés a Real és a Bayern meccsén

A Baj­no­kok Li­gája slá­ger­meccse bal­hék­tól volt han­gos.

A Baj­no­kok Li­gája slá­ger­meccse bal­hék­tól volt han­gos.

Katinka nem beszél a kapitánnyal

Feszültség az úszóknál, Katinka nem beszél a kapitánnyal

Az olim­piai baj­nok a me­nedzs­ment­jén ke­resz­tül tartja a kap­cso­la­tot.

Az olim­piai baj­nok klasszis a me­nedzs­ment­jén ke­resz­tül tartja a kap­cso­la­tot a szö­vet­ség­gel. De leg­alább nincs há­bo­rú­ban velük.

Európa kiakadt, Kassai volt a legrosszabb

Európa kiakadt, Kassai volt a legrosszabb

A ma­gyar bíró ne­vé­től han­gos az eu­ró­pia sport­sajtó.

A ma­gyar bíró ne­vé­től han­gos az eu­ró­pia sport­sajtó. Nem vé­let­le­nül, ala­po­san be­fo­lyá­solta a Real-Bayern Mün­chen BL-ne­gyed­dön­tőt.

Ezért választotta Dárdai Palkó a német válogatottat

Ezért választotta Dárdai Palkó a német válogatottat

A Her­tha edző­jé­nek sza­vai vissza­kö­szön­tek fia dön­té­sébe. Nem szól­tak bele a dol­gába, de...

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edző­jé­nek sza­vai vissza­kö­szön­tek fia dön­té­sé­ben. Nem szól­tak bele a vá­lasz­út­hoz ér­ke­zett fi­a­tal lab­da­rúgó dol­gába, de...

Melltartó és bugyi nélkül pancsolt az egzotikus kebelcsoda

Melltartó és bugyi nélkül pancsolt az egzotikus kebelcsoda

Más­ho­gyan nem is le­he­tett volna él­vezni a nap­sü­té­ses időt a me­den­cé­ben.

Más­ho­gyan nem is le­he­tett volna él­vezni a nap­sü­té­ses időt a me­den­cé­ben. Ezzel a test­tel még egy sztár­fo­cista fejét is könnyű el­csa­varni.

Nagy mellű partjelzőnő sokkolta a focistákat

Nagy mellű partjelzőnő sokkolta a focistákat

De­nise ko­moly fel­tű­nést oko­zott.

De­nise Bueno ko­moly fel­tű­nést oko­zott az ol­dal­vo­nal mel­lett. A szexi mo­dell mell­tartó nél­kül sza­lad­gált...

Színésznőként folytatja a legdögösebb bunyós szépség

Színésznőként folytatja a legdögösebb bunyós szépség

Ronda Ro­usey nép­szerű so­ro­zat­ban vál­lalt sze­re­pet. Könnyen lehet, hogy vég­leg a szí­né­szi pá­lyán marad.

Bugyi nélkül pózoltak a bajnok röpis lányok

Bugyi nélkül pózoltak a bajnok röpis lányok

Az USD Al­tair 1963 néven futó női röp­labda-csa­pat nagy­szerű si­kert ara­tott. Nem min­den­napi kép ké­szült a hő­sök­ről.

Az USD Al­tair 1963 néven futó női röp­labda-csa­pat nagy­szerű si­kert ara­tott. Nem min­den­napi kép ké­szült a hő­sök­ről.

Jakabos Zsu csuromvizesen is ultradögös

Jakabos Zsu csuromvizesen is ultradögös

Szo­kás sze­rint dögös képet töl­tött fel ma­gá­ról Ja­ka­bos Zsu­zsanna, aki az or­szá­gos baj­nok­ságra ké­szül.

Szo­kás sze­rint dögös képet töl­tött fel ma­gá­ról Ja­ka­bos Zsu­zsanna, aki az or­szá­gos baj­nok­ságra ké­szül.

Súlyos döntés az úszóbotrányban, elveszti munkáját az edző

Súlyos döntés az úszóbotrányban, elveszti munkáját az edző

A vá­lo­ga­tott­nál és az MTK-nál sem dol­goz­hat Tóth Ramon. A rend­őr­ségi vizs­gá­lat to­vábbra is zaj­lik.

Esélytelenek Messiék? Csodára készül a Barca

Esélytelenek Messiék? Új csodára készül a Barca

Ne­gyed­dön­tős vissza­vá­gók jön­nek a BL-ben. A Ri­post ki­szá­molta az esé­lye­ket.

Gyilkolt a cápa, szörnyethalt a szörfös tinilány

Gyilkolt a fehér cápa, szörnyethalt a szörfös tinilány

Szü­lei és húgai szeme lát­tára halt meg a 17 éves La­eti­cia. Hiába fi­gyel­mez­tet­tek a fe­nye­gető ve­szélyre.

Szü­lei és húgai szeme lát­tára halt meg ször­nyű kí­nok­kal a 17 éves La­eti­cia Bro­u­wer. Hiába fi­gyel­mez­tet­tek a ha­tó­sá­gok a fe­nye­gető ve­szélyre.

Öt ok, ezért süllyedt mélypontra az ötödik a Fradi

Öt ok, ezért süllyedt mélypontra az ötödik a Fradi

Az utóbbi év­ti­zed leg­na­gyobb mély­pont­ját éli át a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A ku­darc oka össze­tett.

Az utóbbi év­ti­zed leg­na­gyobb mély­pont­ját éli át a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A ku­darc oka össze­tett.

Mindenki elájul a vadító szurkolólány gigamelleitől

Mindenki elájul a vadító szurkolólány gigamelleitől

Fon­tos sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett az ame­ri­kai ko­sár­baj­nok­ság, Laci Kay Som­mers gra­tu­lált is ked­venc csa­pata si­ke­ré­hez.

Fon­tos sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett az ame­ri­kai ko­sár­baj­nok­ság, Laci Kay Som­mers gra­tu­lált is ked­venc csa­pata si­ke­ré­hez. Szo­ká­sá­hoz híven megint el­káp­ráz­ta­tott min­den­kit.

Baljós előjel, Dárdai fia a német válogatottban játszott

Baljós előjel, Dárdai fia a német válogatottban játszott

Még nincs min­den re­mény veszve.

Egye­lőre csak az U18-as csa­pat­ban mu­tat­ko­zott be Dár­dai Pál leg­na­gyobb fia, így még nincs ki­zárva, hogy ma­gyar vá­lo­ga­tott lesz a fel­nőt­tek­nél.

Vérfagyasztó, pályán támadtak a sztárfocistákra

Vérfagyasztó, pályán támadtak a sztárfocistákra

Meccs előtt és a szü­net­ben volt balhé.

A fut­bal­lis­ták nem is akar­tak ki­menni utána az öl­tö­ző­ből, mégis meg­tet­ték. A má­so­dik tá­ma­dás után már tény­leg mu­száj volt fél­be­sza­kí­tani a meccset.

Bejutott a BL-be a magyar kapus. Vagy mégsem?

Bejutott a BL-be a magyar kapus. Vagy mégsem?

Az RB Le­ip­zig a ta­bella sze­rint be­ju­tott a Baj­no­kok Li­gá­jába. Kér­dés, hogy mit szól ehhez az UEFA.

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Már csak a csoda se­gít­het.

Már csak a csoda se­gít­het a szlo­vák él­csa­pa­ton. Pris­kin Tamás együt­tese a le­hető leg­rosszabb­kor ve­szí­tett pon­tot.

Óriási fordulat, ő lehet a fociválogatott kapitánya

Óriási fordulat, ő lehet a fociválogatott kapitánya

Negy­ven éve nem tör­tént ilyen Hol­lan­di­á­ban. Lehet, hogy egy német húzza ki a csa­pa­tot a baj­ból?

Negy­ven éve nem tör­tént ilyen Hol­lan­di­á­ban. Lehet, hogy egy német húzza ki a csa­pa­tot a baj­ból?

Sokkoló hírt kapott a hétvége magyar hőse

Sokkoló hírt kapott a hétvége magyar hőse

A dup­lázó Sza­lai Ádám ko­moly ri­vá­list kap­hat a Hoffen­heim­nél.

A német fo­ci­baj­nok­ság­ban dup­lázó Sza­lai Ádám ko­moly ri­vá­list kap­hat a Hoffen­heim­nél. A csa­tár nem is akár­hon­nan ér­kez­het.

Brutális, Mogyoródon vertek össze egy profi sportolót

Brutális, Mogyoródon vertek össze egy profi sportolót

A tá­ma­dói gyor­san el­me­ne­kül­tek.

Há­rom­szor fejbe, egy­szer hasba rúg­ták a hat­órás edzés­ről ha­za­felé tartó brin­gást. Az orra több he­lyen szét­re­pedt, agy­ráz­kó­dást is szen­ve­dett a tá­ma­dás során.

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Nagy dön­tés előtt áll a nép­szerű pi­lóta. A két­sze­res vb-győz­tes au­tó­ver­senyző jö­vője a tét.

Nagy dön­tés előtt áll a nép­szerű pi­lóta. A két­sze­res vb-győz­tes au­tó­ver­senyző jö­vője a tét. Úgy hír­lik, már tudja is, ho­gyan to­vább.

Se bugyi, se más: mit szorít hosszú combjai közé a pucér röpis lány?

Se bugyi, se más: mit szorít hosszú combjai közé a pucér röpis lány?

Chase a világ nyol­ca­dik cso­dája. Mérd végig a tes­tét a tal­pá­tól a feje búb­jáig!

Chase a világ nyol­ca­dik cso­dája. Mérd végig a tes­tét a tal­pá­tól egé­szen a feje búb­jáig!

Dárdai-botrány: durván nekiment a tévériporternek

Dárdai-botrány: durván nekiment a tévériporternek

Föl­ment a pumpa a Her­tha-edző­ben.

Me­gint föl­ment a pumpa a Her­tha edző­jé­ben egy új­ság­író miatt. Le­hig­gadva már hu­mor­ral ütötte el a kínos témát, de el­sőre...

Magyar focisiker, összekaphatják magukat a világsztárok

Magyar focisiker, összekaphatják magukat a világsztárok

NB I-ben edző­dött bíró di­ri­gálja a Baj­no­kok Li­gája elő­re­ho­zott dön­tő­jét. Több mint öt hónap után tér vissza a csúcs­fo­ci­hoz.

Tüzes vonaglás, teljesen begerjedt a focistára az óriási mellű aktmodell

Tüzes vonaglás, teljesen begerjedt a focistára az óriási mellű aktmodell

El­vesz­tette az ön­ural­mát ked­vence gól­já­nál a sze­mér­met­len bom­bázó.

El­vesz­tette az ön­ural­mát ked­vence gól­já­nál a sze­mér­met­len bom­bázó. Rö­vi­de­sen jött a hideg­zu­hany is.

Végünk, egy szál tangában tornázik a legszexibb sportolónő

Végünk, egy szál tangában tornázik a legszexibb sportolónő

Nem semmi: felül semmi! Mo­no­ki­ni­ben mu­tatta meg magát a me­se­szép sík­irálynő. Ettől fej­re­áll a világ.

Nem semmi: felül semmi! Mo­no­ki­ni­ben mu­tatta meg magát a szép sík­irálynő. Ettől fej­re­áll a világ.

Így ünnepelte meg a góljait a bulikirály Szalai

Így ünnepelte meg a góljait a bulikirály Szalai

Se Bar­ce­lona, se egy kör­úti kocsma.

Bar­ce­lona vagy egy kör­úti kocsma he­lyett most egé­szen más volt a ma­gyar csa­tár úti­célja. A re­mek­lése után au­tóba pat­tant, és...

Sokkoló hír érkezett a dortmundi robbantásról

Sokkoló hír érkezett a dortmundi robbantásról

El­árulta egy nyo­mozó a rész­le­te­ket.

El­árulta egy nyo­mozó a meg­döb­bentő rész­le­te­ket: bor­zal­mas kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak a rend­őrök. Egyet­len má­sod­per­cen múlt min­den!

Igazi húsvéti csoda Hosszú Katinka legfrissebb fotója

Igazi húsvéti csoda Hosszú Katinka legfrissebb fotója

Nyu­szi­fül, de ga­zel­la­test: így üzen az Iron Lady az ünnep al­kal­má­ból. Pi­he­nés köz­ben sem fe­led­ke­zett meg a népes ra­jon­gó­tá­bo­rá­ról.

Nyu­szi­fül, de ga­zel­la­test: így üzen az Iron Lady az ünnep al­kal­má­ból. Pi­he­nés köz­ben sem fe­led­ke­zett meg a népes ra­jon­gó­tá­bo­rá­ról.