SPORT

Lecsaptak a rendőrök, 23 nőt csalt ágyba Messi hasonmása

Lecsaptak a rendőrök, 23 nőt csalt ágyba Messi hasonmása

Ko­moly előnyt ko­vá­csolt az iráni férfi abból, hogy meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít Li­onel Mes­sire.

Ko­moly előnyt ko­vá­csolt az iráni férfi abból, hogy meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít Li­onel Mes­sire.

Megvan az első magyar arany az év csúcsversenyén

Megvan az első magyar arany az év csúcsversenyén

Ahogy az vár­ható volt, ka­ja­ko­sok­tól vár­hat­juk a leg­több érmet az Eu­rópa-já­té­ko­kon.

Gulácsi miatt aggódnak: kapusgond Lipcsében

Gulácsi miatt aggódnak: kapusgondról írnak Lipcsében

Me­ne­kül­nek a ri­vá­li­sok a csúcs­for­má­ban védő ma­gyar sztár miatt. Ki vál­lalja a má­sod­he­ge­dűs sze­re­pét?

Me­ne­kül­nek a ri­vá­li­sok a csúcs­for­má­ban védő ma­gyar sztár miatt. Ki vál­lalja a má­sod­he­ge­dűs sze­re­pét?

Meglepő adat a magyar válogatott focistáról

Meglepő adat a magyar válogatott focistáról

A 24 éves Nagy Ádám a ta­vas­szal kevés le­he­tő­sé­get ka­pott olasz klub­já­ban, a Bo­lo­gná­ban.

A 24 éves Nagy Ádám a ta­vas­szal kevés le­he­tő­sé­get ka­pott olasz klub­já­ban, a Bo­lo­gná­ban. A nem­zeti csa­pat­nál azon­ban él­vezte Marco Rossi bi­zal­mát.

Barátjára emlékezett Király Gábor, ajándékot is vitt

Barátjára emlékezett Király Gábor, ajándékot is vitt

A fi­a­tal ma­gyar kapus négy éve hunyt el, azóta gye­re­ke­ket tá­bo­roz­tat az Ala­pít­vá­nya.

Óriási esély, NBA-csapatban játszhat a magyar kosaras

Óriási esély, NBA-csapatban játszhat a magyar kosaras

Allen Rosco ha­talma esély előtt áll, a Los An­ge­les La­kersnél bi­zo­nyít­hat.

Nem mese Popeye szuperereje, doppingszer van a spenótban

Nem mese Popeye szuperereje, doppingszer van a spenótban

A német tudós is meg­le­pő­dött az ered­mé­nyek lát­tán. Él­spor­to­lók most töm­jék ma­gukba a pa­rajt, amíg még lehet!

Balhé a vatikáni női focisták meccsén: nyakukba húzták a mezt, és...

Balhé a vatikáni női focisták meccsén: nyakukba húzták a mezt, és...

Csak a him­nu­szig és a kéz­fo­gá­sig ju­tot­tak, aztán in­kább le­vo­nul­tak a pá­lyá­ról.

Se bugyi, se más: vadmacskaként mászik pucéran a ringó mellű álomnő

Se bugyi, se más: vadmacskaként mászik pucéran a ringó mellű álomnő

Még Ro­naldo is csak csor­gat­hatja a nyá­lát a szexi fotó lát­tán.

Li­lija min­den ru­há­ját le­dobta. Még Cris­ti­ano Ro­naldo is csak csa­ló­dot­tan csor­gat­hatja a nyá­lát a szexi fotó lát­tán.

Megható kijelentést tett Marco Rossi, ezért is szeretjük

Megható kijelentést tett Marco Rossi, ezért is szeretjük

Egyet­len szó­val üzent a vá­lo­ga­tott tag­ja­i­nak. Most érezte úgy, hogy el­jött az ideje évet ér­té­kel­nie.

Egyet­len szó­val üzent a vá­lo­ga­tott tag­ja­i­nak. Most érezte úgy, hogy el­jött az ideje ér­té­kelni a ki­ne­ve­zése óta el­telt egy évet is.

Öt világbajnokkal támadnak a magyarok a vébén

Öt világbajnokkal támadnak a magyarok a vébén

A pó­ló­sok ka­pi­tá­nya négy em­bert tar­tott meg a Vi­lág­li­gá­ban sze­re­pelt csa­pat­ból.

Hároméves kislányon múlik Babos jövője

Kiderült, hároméves kislányon múlik Babos Timi jövője

Rö­vi­de­sen eldől, foly­tat­ják-e a közös mun­kát Sa­rap­ova egy­kori edző­jé­vel.

Rö­vi­de­sen eldől, foly­tat­ják-e a közös mun­kát Sa­rap­ova és más vi­lág­klasszi­sok egy­kori sztár­edző­jé­vel. Te­ni­sze­ző­nőnk a jelek sze­rint sze­retné.

Meccs közben ülősztrájkkal tiltakoztak a csaló bíró ellen

Meccs közben ülősztrájkkal tiltakoztak a csaló bíró ellen

Sosem lá­tott véget ért egy ar­gen­tin baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zés.

Sosem lá­tott véget ért egy ar­gen­tin baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zés. Ülő­sztrájk­kal til­ta­koz­tak a já­ték­ve­zető dön­té­sei ellen.

Rossz hírt kapott Amerikából Nikolics Nemanja

Rossz hírt kapott Nikolics Nemanja

Nem­rég még ő volt a vá­lo­ga­tott leg­jobb em­bere, most leg­fel­jebb a le­lá­tóra szo­rul­hat.

Nem­rég még ő volt a vá­lo­ga­tott leg­jobb em­bere, most leg­fel­jebb a le­lá­tóra szo­rul­hat.

Minden eldőlt, Neymar igent mondott a Barcának

Minden eldőlt, Neymar igent mondott a Barcának

Úgy fest, a Bar­ce­lona és Ney­mar min­den­ben meg­egye­zett egy­más­sal, ha­ma­ro­san be­je­lent­he­tik a klub­cse­rét.

Úgy fest, a Bar­ce­lona és Ney­mar min­den­ben meg­egye­zett egy­más­sal, ha­ma­ro­san be­je­lent­he­tik a klub­cse­rét.

Kigyulladt Klicsko jachtja a nyílt vízen, menekült a családjával

Kigyulladt Klicsko jachtja a nyílt vízen, menekült a családjával

Mal­lorca kö­ze­lé­ben tör­tént a ször­nyű­ség, ki­lo­mé­te­rekre a part­tól. Nem így vá­gyott az ad­re­na­linra.

Hoppá, Böde Dánielt hét éve nem láttuk így

Hoppá, Böde Dánielt hét éve nem láttuk így

Ott­hon­ról ha­za­tért a vá­lo­ga­tott csa­tár.

Ott­hon­ról ha­za­tért a vá­lo­ga­tott csa­tár, aki egy­ből a leg­na­gyobb sztár lett a paksi fo­cis­ták­nál.

Szinte ingyen erősödik a Fradi a Bajnokok Ligájára

Szinte ingyen erősödik a Fradi a Bajnokok Ligájára

Ol­csón iga­zol erős­nek tűnő fo­cis­tá­kat a Fradi fo­ci­csa­pata a Baj­no­kok Li­gája-csata előtt. A zöld-fe­hé­rek­hez a nyá­ron eddig öt fo­cista ér­ke­zett.

Áll a bál a Forma-1-ben, Hamilton kipakolt

Áll a bál a Forma-1-ben, Hamilton kipakolt

A győz­te­se­ket is za­varja a dög­una­lom.

Már a győz­te­se­ket is za­varja a dög­una­lom. Min­den­kit ki­akasz­tot­tak a Fran­cia Nagy­dí­jon tör­tén­tek, pon­to­sab­ban a nem tör­tén­tek.

Benézel a lábai közé? Miniben terpeszt a nagy mellű dokinő

Benézel a lábai közé? Miniben terpeszt a nagy mellű dokinő

Chels Marie be­vál­la­lós kép­pel ör­ven­dez­tette meg kö­ve­tőit az Ins­tag­ram ol­da­lán.

Chels Marie be­vál­la­lós kép­pel ör­ven­dez­tette meg kö­ve­tőit az Ins­tag­ram ol­da­lán.

Végre jó hír érkezett a Schumacher családról

Végre jó hír érkezett a Schumacher családról

Az F1 le­gen­dája körül évek óta egy­mást érték a sors­csa­pá­sok, de most...

Vége a fa­mí­liát sújtó átok­nak? A Forma-1 le­gen­dája körül évek óta egy­mást érték a sors­csa­pá­sok, de most...

Példaképéhez készül a brazil Lionel Messi

Példaképéhez készül a brazil Lionel Messi

Bra­zil lé­tére az ar­gen­tin vi­lág­sztár után kapta a nevét a kisfiú.

Bra­zil lé­tére az ar­gen­tin vi­lág­sztár után kapta a nevét a kisfiú, aki je­len­leg a Copa Ame­ri­cán szur­kol.

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Az öt­szö­rös arany­lab­dás por­tu­gál lab­da­rúgó ki­él­vezi a nyári szü­net min­den pil­la­na­tát.

Az öt­szö­rös arany­lab­dás por­tu­gál lab­da­rúgó ki­él­vezi a nyári szü­net min­den pil­la­na­tát.

Messi túlélte a drámát, ezt mondta a jövőről

Messi túlélte a drámát, ezt mondta a jövőről

Ar­gen­tí­ná­nak most is iz­gul­nia kell, akár­csak egy éve. De mi lesz ez­után? Messi sze­rint min­den most kez­dő­dik el.

Ar­gen­tí­ná­nak most is iz­gul­nia kell, akár­csak egy éve. De mi lesz ez­után?

Dráma a nyaraláson, lebénult a magyar focista kislánya

Dráma a nyaraláson, lebénult a magyar focista kislánya

Ször­nyű na­po­kon, he­te­ken van túl az Új­pest csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Világraszóló magyar siker született Amszterdamban

Világraszóló magyar siker született Amszterdamban

A 3x3 néha négy.

A 3x3 néha négy. Vb-ezüst­ér­met nyer­tek, és ki­ju­tot­tak az olim­piai se­lej­te­ző­tor­nára a ko­sa­ras lá­nyok.

Döntöttek Salzburgban, így és ennyiért lehet Szoboszlai az Arsenalé

Döntött a Salzburg, így és ennyiért lehet Szoboszlai az Arsenalé

Nem csak a pén­zen múlik. Van egy ki­kö­té­sük az oszt­rá­kok­nak.

Nem csak a kért pénz­össze­gen múlik a ma­gyar foci re­mény­sé­gé­nek klub­vál­tása. Van egy ki­kö­té­sük az oszt­rá­kok­nak.

Meztelenül, a kád szélén terpeszt a nagy mellű színésznő

Meztelenül, a kád szélén terpeszt a nagy mellű színésznő

CJ Miles néven nyo­mul a kö­zös­ségi ol­da­la­kon az ame­ri­kai szép­ség, aki ész­bontó ké­pek­kel gyűjti a ra­jon­gó­kat.

CJ Miles néven nyo­mul a kö­zös­ségi ol­da­la­kon az ame­ri­kai szép­ség, aki ész­bontó ké­pek­kel ope­rál.

Súlyos döntés, visszavonul a Fradi és a válogatott sztárja

Súlyos döntés, visszavonul a Fradi és a válogatott sztárja

Jól si­ke­rült a bú­csúja is.

Nem foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát a friss Baj­no­kok Li­gája-győz­tes, vi­lág­baj­nok ma­gyar klasszis pólós. Jól si­ke­rült a bú­csúja is.

Távozik a PSG brazil világsztárja

Bejelentették, távozik a PSG brazil világsztárja

Hetek óta sej­teni le­he­tett, hogy tá­vo­zik a ru­ti­nos bra­zil lab­da­rúgó.

Hetek óta sej­teni le­he­tett, hogy tá­vo­zik a ru­ti­nos bra­zil lab­da­rúgó a Paris Saint-Ger­ma­in­től.

Tűz mindenhol, fociultrák foglalták el a szombathelyi stadiont

Tűz mindenhol, fociultrák foglalták el a szombathelyi stadiont

A csa­pa­tuk ki­esett, de a Ha­la­dás-szur­ko­lók az NB I-be valók.

A csa­pa­tuk ki­esett a má­sod­osz­tályba, de a Ha­la­dás-szur­ko­lók az NB I-be valók. Így ün­ne­pel­ték a ju­bi­le­u­mot.

Alakul az Euro-Fradi, úgyis tudod, honnan igazoltak újabb légióst

Alakul az Euro-Fradi, úgyis tudod, honnan igazoltak újabb légióst

Bő­vült az ukrán kon­tin­gens. Me­gint a Sah­tar­tól ér­ke­zett egy köl­csön­já­té­kos a BL-se­lej­te­zőkre ké­szülő Reb­rov-csa­pat­hoz.

Bő­vült az ukrán kon­tin­gens. Me­gint a Sah­tar­tól ér­ke­zett egy köl­csön­já­té­kos a BL-se­lej­te­zőkre ké­szülő Reb­rov-csa­pat­hoz.

Maradona halálos beteg? Őszintén beszélt az állapotáról

Maradona halálos beteg? Őszintén beszélt az állapotáról

Az 1986-ban vi­lág­baj­noki címet szer­zett ar­gen­tin fut­bal­lista vi­de­o­ü­ze­net­ben be­szélt az ál­la­po­tá­ról.

Az 1986-ban vi­lág­baj­noki címet szer­zett ar­gen­tin fut­bal­lista vi­de­o­ü­ze­net­ben be­szélt az ál­la­po­tá­ról.

Így mulat Szalai Ádám: lagzin vitte a prímet

Így mulat Szalai Ádám: lagzin ejtett ámulatba mindenkit

Nem csak DJ-ként ügyes, vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk ze­nész­nek is el­me­hetne.

Ennél el­ké­pesz­tőbb fel­vé­telt ma nem látsz! Nem csak a DJ-pult­nál ügyes, vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk akár ze­nész­nek is el­me­hetne.

Elég volt, visszahoznák a hölgyeket a Forma-1-be

Visszahoznák a hölgyeket a Forma-1-be

Vissza­hozná a Forma-1-be a rajt­rács­lá­nyo­kat egy hol­land po­li­ti­kus, aki sze­rint csak egy idi­óta lát prob­lé­mát egy gyö­nyörű nőben.

Elvették Hosszú Katinka csúcsát, és kizárták a versenyből

Elvették Hosszú Katinka csúcsát, és kizárták a versenyből

13 éve nem tör­tént vele ha­sonló.

13 éve nem tör­tént vele ha­sonló. Ki­de­rült, mi volt az oka a hi­bá­nak. Így is ma­gyar nyerte az ara­nyat, többi úszónk pa­rá­dé­zott Ró­má­ban.

Nagyon laza, C. Ronaldo így tölti a vakációt

Nagyon laza, C. Ronaldo így tölti a vakációt

Nya­ra­lós ké­pek­kel üzen.

A Ju­ven­tus lab­da­rú­gója, Cris­ti­ano Ro­naldo nya­ra­lós ké­pek­kel üzen a ra­jon­gó­i­nak.

Dicséret, imádja a magyar találmányt a brazil világsztár

Dicséret, imádja a magyar találmányt a brazil világsztár

Do­ug­las Costa, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója rend­sze­re­sen hasz­nálja a ma­gyar ta­lál­mányt, a teq­ballt.

Do­ug­las Costa, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója rend­sze­re­sen hasz­nálja a ma­gyar ta­lál­mányt, a teq­ballt.

Combjáig tolta le a bugyit, így terpeszt a kebelcsoda

Combjáig tolta le a bugyit, így terpeszt a kebelcsoda

Mart­ina Fi­noc­chio le­vet­kő­zött.

Az olasz mo­dell, Mart­ina Fi­noc­chio kö­zös­ségi ol­da­lain hem­zseg­nek az ér­zéki képek.

Emlékmeccs, Dárdai Pál és fiai is játszottak Pécsen

Emlékmeccs, Dárdai Pál és fiai is játszottak Pécsen

Remek han­gu­latú mér­kő­zés volt.

Remek han­gu­latú mér­kő­zést hoz­tak össze Pé­csen idő­sebb Dár­dai Pál em­lé­kére.

Babos Timi szenzációs, tovább menetel

Babos Timi szenzációs, tovább menetel

Remek tel­je­sít­ményt nyújt ezen a héten a ma­gyar te­ni­sze­zőnő, aki dön­tőt játsz­hat Ilk­ley­ben. Babos Tímea régen nyert tor­nát egyé­ni­ben.

Remek tel­je­sít­ményt nyújt ezen a héten a ma­gyar te­ni­sze­zőnő, aki dön­tőt játsz­hat Ilk­ley­ben. Babos Tímea régen nyert tor­nát egyé­ni­ben.

Rátámadt a barátnőjére, lecsukták a világsztárt

Rátámadt a barátnőjére, lecsukták a világsztárt

A német lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori klasszisa, Di­et­mar Ha­mann bí­ró­ság elé áll.

A német lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori klasszisa, Di­et­mar Ha­mann bí­ró­ság elé áll.

Új sztárpár, szépségkirálynőt vett feleségül a gólvágó

Új sztárpár, szépségkirálynőt vett feleségül a gólvágó

Örök hű­sé­get es­küd­tek egy­más­nak.

Örök hű­sé­get es­kü­dött egy­más­nak az iz­landi fut­ball­sztár és a szép­ség­ki­rálynő.

Gúnyolta a bírót, dobálózott, megint bekattant a világsztár

Gúnyolta a bírót, dobálózott, megint bekattant a világsztár

Ismét fe­gyel­me­zet­le­nül vi­sel­ke­dett.

Ismét fe­gyel­me­zet­le­nül vi­sel­ke­dett az auszt­rá­lok fe­ne­gye­reke, a te­ni­szező Nick Kyr­gios.

Tökéletes húzás, visszavágott a magyar válogatott

Tökéletes húzás, visszavágott a magyar válogatott

Fö­lé­nyes győ­zel­met ara­tott szom­ba­ton a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a Vi­lág­li­gá­ban.

Fö­lé­nyes győ­zel­met ara­tott szom­ba­ton a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a Vi­lág­li­gá­ban.

Megható, nagy összeget gyűjtöttek össze a beteg gyerekeknek

Megható, nagy összeget gyűjtöttek össze a beteg gyerekeknek

Több, mint 500 ezer fo­rin­tot gyűj­töt­tek a szer­ve­zők a két hely­szí­nen.

Jó­té­kony­sági kon­cert­tel és lab­da­rúgó em­lék­tor­ná­val va­la­mi­vel több, mint 500 ezer fo­rin­tot gyűj­töt­tek.

Pucéran ücsörög a parti homokban az álomtestű fitneszkirálynő

Pucéran ücsörög a parti homokban az álomtestű fitneszkirálynő

Se bugyi, se más nem ta­karja! Csak a nap­fény és az ár­nyék já­téka öl­töz­teti a bá­mu­la­tos Stepha­nie-t.

Javított Rossi a bizonyítványán, csak ezért nem kitűnő

Javított Rossi a bizonyítványán, csak ezért nem kitűnő

Szinte hi­bát­lan volt a ta­vasz, de...

Szinte hi­bát­lan volt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott és szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ta­va­szi tel­je­sít­mé­nye, de azért akad még ja­ví­ta­ni­való.

Repkednek a milliók, Babos Timi ennyiért szerezhet edzőt

Repkednek a milliók, Babos Timi ennyiért szerezhet magának edzőt

Egye­lőre csak pró­ba­idős a kap­cso­lat, de a Ri­post in­for­má­ci­ója sze­rint Mi­chael Joyce hosszú­tá­von nem olcsó.

Egye­lőre csak pró­ba­idős a kap­cso­lat, de a Ri­post in­for­má­ci­ója sze­rint Mi­chael Joyce hosszú­tá­von nem olcsó.

Durva, 4000 méterről ugrott a mélybe a magyar kapus

Durva, 4000 méterről ugrott a mélybe a magyar kapus

Vak­merő tet­tet haj­tott végre a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ka­pusa, Vay Ádám.

Vak­merő tet­tet haj­tott végre a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ka­pusa, Vay Ádám.

Botrány az öltözőben, Messi a társaival balhézik

Botrány az öltözőben, Messi a társaival balhézik

Két mér­kő­zés után to­vábbra is nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Két mér­kő­zés után to­vábbra is nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Árulkodó fotó, titokban megházasodott a Forma-1 megasztárja

Árulkodó fotó, titokban megházasodott a Forma-1 megasztárja

Vet­tel vá­rat­la­nul jegy­gyű­rű­ben je­lent meg a hét­végi Fran­cia Nagy­díj hely­szí­nén. El­vette vissza­hú­zódó sze­rel­mét.

A Fradi még népszerűbbé tette a magyar olimpiai bajnokot

A Fradi még népszerűbbé tette a magyar olimpiai bajnokot

Ta­valy Ma­gyar­or­szág tör­té­ne­té­nek első téli olim­piai arany­ér­mét sze­rezte meg a férfi gyors­kor­cso­lya-vál­tó­val Liu Sha­o­ang.

Most már biztos: Shane Tusupnak nagyon hiányzik Magyarország

Most már biztos: Shane Tusupnak nagyon hiányzik Magyarország

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi fér­jé­nek úgy fest, hogy na­gyon hi­ány­zik a ko­rábbi élete. Ma­gyar él­mé­nye­i­ről posz­tolt ké­pe­ket.

Évtizedek óta nem szerettek ennyire magyar focistát

Évtizedek óta nem szerettek ennyire magyar focistát

El­dőlt Szo­bosz­lai sorsa, vagy még­sem?

Egy időre el­dőlt Szo­bosz­lai Do­mi­nik sorsa, vagy talán még­sem? Fél Eu­rópa sor­ban áll érte, de még be­fut­hat az igazi álom­aján­lat is.

Nagy hírt kapott a Fradi, innentől tutira irány a BL-csoportkör!

Nagy hírt kapott a Fradi, innentől tutira irány a BL-csoportkör!

A nők­nél az FTC, a férfi­ak­nál a Sze­ged ka­pott sza­bad­kár­tyát a Baj­no­kok Li­gája-in­du­lás­hoz.

A nők­nél az FTC, a férfi­ak­nál a Sze­ged ka­pott sza­bad­kár­tyát a Baj­no­kok Li­gája-in­du­lás­hoz.

Hihetetlen, min ment át a 45 éves magyar focista

Hihetetlen, min ment át a 45 éves magyar focista

Hen­tes­ből lett profi lab­da­rúgó, most pedig edző akar lenni Dombi Tibor. A ko­rábbi vá­lo­ga­tott já­té­kos­nak ehhez le kel­lett érett­sé­giz­nie.

Fájdalmas búcsú fiatalon, visszavonul a világbajnok focisztár

Fájdalmas búcsú fiatalon, visszavonul a világbajnok focisztár

A spa­nyol tá­madó Eu­rópa-baj­noki fi­ná­lét is el­dön­tött. Most kö­zös­ségi ol­da­lán kö­szönt el.

Félrehúzza bugyiját, eláll a lélegzet a nagy mellű szurkolólánytól

Félrehúzza bugyiját, eláll a lélegzet a nagy mellű szurkolólánytól

Lyna Pe­rezt ez­út­tal bi­ki­ni­ben fo­tóz­ták. A szexi szép­ség olyat tett, ami­től for­róbb lett a le­vegő.

Lyna Pe­rezt ez­út­tal bi­ki­ni­ben fo­tóz­ták. A szexi szép­ség olyat tett, ami­től for­róbb lett a le­vegő.

Mobil a cicik közt: újra villant a focimeccsek bombázója

Mobil a cicik közt: újra villant a focimeccsek bombázója

Me­gint fel­tűnt a buja szur­ko­ló­lány. La­ris­sáért nem hiába ra­jon­gott pár éve még a fél világ.

Me­gint fel­tűnt a buja szur­ko­ló­lány. La­ris­sáért nem hiába ra­jon­gott pár éve még a fél világ.

Pofátlan csaló, hasonmását jelentette fel a világsztár

Pofátlan csaló, hasonmását jelentette fel a világsztár

Most már And­rea Pir­ló­nak is elege lett. Nehéz ki­zök­ken­teni a nyu­gal­má­ból, de ez még neki is sok volt.

Aggasztó hír jött, nagy veszélyben a világsztár jövője

Aggasztó hír jött, nagy veszélyben a világsztár jövője

Nem akar még vissza­vo­nulni, de...

Si­et­tette a vissza­té­rést, hogy a pá­lyán bú­csúz­has­son el a Bayern Mün­chen­től. Nem akar még vissza­vo­nulni, de...

Neymar üzent, azonnal távozni szeretne Párizsból

Neymar üzent, azonnal távozni szeretne Párizsból

Egyre in­kább úgy fest, hogy Ney­mar el­hagyja a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tát, és vissza­tér Bar­ce­lo­nába.

Egyre in­kább úgy fest, hogy Ney­mar el­hagyja a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tát, és vissza­tér Bar­ce­lo­nába.

Őrületes, mit mondott Marco Rossi az olaszoknak Magyarországról

Őrületes, mit mondott Marco Rossi az olaszoknak Magyarországról

Most sem be­szélt mellé lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Mi lenne vele nél­kü­lünk?! Most sem be­szélt mellé lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Döbbenetes halál, abszurd posztja után elhunyt a világsztár

Döbbenetes halál, abszurd posztja után elhunyt a világsztár

Fur­csa Twit­ter-be­jegy­zést tett.

Le­gutolsó Twit­ter-be­jegy­zé­sé­ben a ha­lál­ról írt a skót vi­lág­sztár, aki nem sok­kal ké­sőbb éle­tét vesz­tette.

Menekültek az újságírók, elképesztő, mi történt a sporteseményen

Menekültek az újságírók, elképesztő, mi történt a sporteseményen

Van az a víz­mennyi­ség, amely még a ví­zi­lab­dá­ban is gon­dot okoz. Pláne akkor, ha még fe­dett he­lyen sem va­gyunk biz­ton­ság­ban.

Drámai titokra derült fény, ezért mondott le Luis Enrique

Drámai titokra derült fény, ezért mondott le Luis Enrique

Emi­att nem volt jelen a most tá­vozó spa­nyol szö­vet­ségi ka­pi­tány már a ko­rábbi mér­kő­zé­se­ken sem.

Emi­att nem volt jelen a most tá­vozó spa­nyol szö­vet­ségi ka­pi­tány már a ko­rábbi mér­kő­zé­se­ken sem.

Súlyos botrány, két nő egymást püfölte az utcán

Súlyos botrány, két nő egymást püfölte az utcán

Meg­tör­tént az első szur­ko­lói rend­bon­tás a bra­zí­liai lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Meg­tör­tént az első szur­ko­lói rend­bon­tás a bra­zí­liai lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Lionel Messinél betelt a pohár, rég volt ennyire csalódott

Lionel Messinél betelt a pohár, rég volt ennyire csalódott

Két mér­kő­zés után to­vábbra is nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Két mér­kő­zés után to­vábbra is nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Érik a szenzáció, ő lehet a magyar szövetségi kapitány

Érik a szenzáció, ő lehet a magyar szövetségi kapitány

Van alapja a plety­kák­nak?

Tény­leg van alapja a ter­jedő plety­kák­nak? Le­gen­dá­ink sze­rint jó ötlet, de azért el­lene is szól­nak érvek.

Százmilliók múlnak az UEFA nagy bakiján

Százmilliók múlnak az UEFA nagy bakiján

A Fradi célja ez idei évad­ban, hogy ott le­gyen a BL, vagy az El-fő­táb­lá­ján.

A Fradi célja ez idei évad­ban, hogy ott le­gyen a Baj­no­kok Li­gája, vagy az El-fő­táb­lá­ján. Ebben az eset­ben pedig az ukrán ve­ze­tő­edző, Szer­hij Reb­rov is na­gyon jól járna.

Erre várt mindenki, világsztárok érkezhetnek Magyarországra

Erre várt mindenki, világsztárok érkezhetnek Magyarországra

El­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga má­so­dik se­lej­te­ző­kö­ré­nek a pá­ro­sí­tá­sait.

Döbbenet Németországban, ez fogadta a világhírű sportolókat

Döbbenet Németországban, ez fogadta a világhírű sportolókat

Bu­da­pes­ten ez biz­to­san nem for­dul­hat majd elő.

Bu­da­pes­ten ez biz­to­san nem for­dul­hat majd elő.

Emberölésért letartóztattak egy férfit Emiliano Sala ügyében

Most jött a hír: emberölésért letartóztattak egy férfit Emiliano Sala ügyében

Meg­lepő for­du­lat a re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­ség­ben el­hunyt fo­cista ügyé­ben.

A magyar focistalány szexi fotójától megőrülnek a férfiak

A magyar focistalány szexi fotójától megőrülnek a férfiak

Gö­rög­or­szág­ban nya­ral.

Dió­szegi Fanni, a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak já­té­kosa Gö­rög­or­szág­ban nya­ral, innen posz­tolt für­dő­ru­hás képet.

Bajban Argentína, Messi utolsó dobása következik

Bajban Argentína, Messi utolsó dobása következik

Máris az élet­ben ma­ra­dás a tét a Li­onel Mes­si­vel fel­álló Ar­gen­tí­ná­nak a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Máris az élet­ben ma­ra­dás a tét a Li­onel Mes­si­vel fel­álló Ar­gen­tí­ná­nak a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Örömlányokat rendeltek a válogatott focisták

Örömlányokat rendeltek a válogatott focisták

Ha­za­za­varta három lab­da­rú­gó­ját az Arany-ku­pá­ról a Ni­ca­ra­guai Lab­da­rúgó-szö­vet­ség.

Ha­za­za­varta három lab­da­rú­gó­ját az Arany-ku­pá­ról a Ni­ca­ra­guai Lab­da­rúgó-szö­vet­ség.

Itt a fotó, nem akárki látogatta meg Király Gábort

Itt a fotó, nem akárki látogatta meg Király Gábort

Mind­ket­ten vissza­vo­nul­tak.

A ma­gyar ké­zi­labda le­gen­dája, Nagy László meg­lá­to­gatta a 108-szo­ros vá­lo­ga­tott kapus te­het­ség­gon­dozó tá­bo­rát. Mind­ket­ten vissza­vo­nul­tak.

Platini megszólalt, nehéz estéje volt a rendőrségen

Platini megszólalt, nehéz estéje volt a rendőrségen

Ki­hall­gat­ták Mi­chel Pla­ti­nit.

Ki­hall­gat­ták Mi­chel Pla­ti­nit a 2022-es ka­tari lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság kap­csán.

Shane Tusupot megőrjíti Hosszú Katinka boldogsága

Shane Tusupot megőrjíti Hosszú Katinka boldogsága

Shane Tusup nem adja fel, újabb meg­hök­kentő öt­let­tel állt elő Hosszú Ka­tinka ex­férje.

Shane Tusup nem adja fel, újabb meg­hök­kentő öt­let­tel állt elő Hosszú Ka­tinka ex­férje. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­edző ez­út­tal női fo­ci­ka­pi­tány lenne Ma­gyar­or­szá­gon, az idő­zí­tés sem lehet vé­let­len.

Új fejlemény, ezt kell tudni Hosszú Katinka szerelméről

Új fejlemény, ezt kell tudni Hosszú Katinka szerelméről

Mint arról a Ri­post be­szá­molt, az úszónő ba­rátja is túl van egy si­ker­te­len há­zas­sá­gon. Ám ez még nem min­den.

Mint arról a Ri­post be­szá­molt, az úszónő ba­rátja is túl van egy si­ker­te­len há­zas­sá­gon. Ám ez még nem min­den.

Eldőlt, klubot vált Marco Rossi alapembere

Eldőlt, klubot vált Marco Rossi alapembere

Nagy Ádám el­hagyja a Bo­lognát.

Nagy Ádám ezen a nyá­ron el­hagyja a Bo­logna lab­da­rúgó-csa­pa­tát. A ma­gyar kö­zép­pá­lyás a je­len­le­gi­nél sok­kal több já­ték­le­he­tő­ségre vá­gyik.

Távozhatnak a sikeredzők a magyar válogatottól

Távozhatnak a sikeredzők a magyar válogatottól

Ve­ret­le­nül ju­tott ki az Eb-re a csa­pat.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott va­sár­nap, Kecs­ke­mé­ten 32-29-re le­győzte Olasz­or­szá­got az Eb-se­lej­te­zőn. Ve­ret­le­nül ju­tott ki az Eb-re az együt­tes.

Bugyi nélkül, szuperminiben terpeszt a kerek mellű színésznő

Bugyi nélkül, szuperminiben terpeszt a kerek mellű színésznő

Paola Sa­u­li­nát a há­ló­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták. Őr­jítő póz­ban ül­dö­gélt.

Paola Sa­u­li­nát a há­ló­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták. Őr­jítő póz­ban ül­dö­gélt az ágyá­ban.