SPORT

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Cris­ti­ano Ju­nior máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit.

Cris­ti­ano Ju­nior lesz az új Messi? Máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit a sztár­cse­mete.

Meglepő, világsztár focista érkezett az NB I-es csapathoz

Meglepő, világsztár focista érkezett az NB I-es csapathoz

Ta­nul­mány­úton vesz részt.

Az Ír Lab­da­rúgó Szö­vet­ség UEFA Elite "A" tan­fo­lya­má­nak ta­nu­lói hét­főn és ked­den ta­nul­mány­úton vesz­nek részt a DVTK Lab­da­rúgó Aka­dé­mián.

Széttárja a lábát, félmeztelenül reggelizik a nagy mellű színésznő

Széttárja a lábát, félmeztelenül reggelizik a nagy mellű színésznő

Ro­sanna Arkle szexi póz­ban, egy szál bu­gyi­ban, a föl­dön ülve reg­ge­li­zik.

Ro­sanna Arkle szexi póz­ban, egy szál bu­gyi­ban, a föl­dön ülve reg­ge­li­zik.

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót.

Pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót. Vajon kom­men­tálja vagy vá­laszra sem mél­tatja a dol­got Li­onel Messi?

Szupercsapat épül Magyarországon, világsztárt honosítottak

Szupercsapat épül Magyarországon, világsztárt honosítottak

Le­tette az ál­lam­pol­gár­sági esküt az egyéni olim­piai ezüst­ér­mes. Jö­vőre már ma­gyar­ként ver­se­nyez­het.

Kínai hatalomátvétel? Nagy múltú magyar fociklubba szállnának be

Kínai hatalomátvétel? Nagy múltú magyar fociklubba szállhatnak be

Már több tár­gya­lá­son van­nak túl. Ér­dek­lőd­nek az él­vo­nal­beli csa­pat és az aka­dé­mia iránt is.

Új csapatba került Fucsovics Márton

Új csapatba került Fucsovics Márton

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A most le­szer­ző­dött 26 esz­ten­dős spor­toló sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A most le­szer­ző­dött 26 esz­ten­dős spor­toló sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Hosszú Katinka mesterien reagált egy negatív hozzászólásra

Hosszú Katinka mesterien reagált egy negatív hozzászólásra

Nem hagyta szó nél­kül a kom­men­tet.

Nem hagyta szó nél­kül az Iron Lady a mocs­ko­lódó kom­men­tet. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, nem tud­ják el­ron­tani a ked­vét.

Marco Rossi panasza, néhányan kilógnak a sorból

Marco Rossi szövetségi kapitány elégedetlen: néhányan kilógnak a sorból

Dön­tet­len Ész­t­or­szág­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-at ját­szott Ész­t­or­szág ellen a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Csapatot keres a magyar sztárkapus

HIhetetlen, még mindig csapatot keres a magyar sztárkapus

Nincs klubja a leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett ma­gyar ho­ki­ka­pus­nak, Vay Ádám­nak, akit áp­ri­lis­ban a di­ví­zió I/A-s vi­lág­baj­nok­ság leg­jobb há­lóőré­nek vá­lasz­tot­tak.

Nincs klubja a leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett ma­gyar ho­ki­ka­pus­nak, Vay Ádám­nak, akit áp­ri­lis­ban a di­ví­zió I/A-s vi­lág­baj­nok­ság leg­jobb há­lóőré­nek vá­lasz­tot­tak. Pedig a jég­ko­ron­gozó nem akár­hol csil­log­tat­hatta meg a tu­dá­sát, s ad­ha­tott íze­lí­tőt - töb­bek közt - a harc­mű­vé­szeti jár­tas­sá­gá­ból.

Hajós András óriási öröme, nagy magyar siker az ifjúsági olimpián

Hajós András óriási öröme, nagy magyar siker az ifjúsági olimpián

A ma­gyar páros be­ju­tott az elő­dön­tőbe, okkal lehet büszke a sztára­puka.

A ma­gyar páros be­ju­tott az elő­dön­tőbe, okkal lehet büszke gyer­meke tel­je­sít­mé­nyére a sztára­puka.

Forró fotó: csupasz melleit fogdossa a meztelenkedő műsorvezetőnő

Forró fotó: csupasz melleit fogdossa a meztelenkedő műsorvezetőnő

Gwen Gar­cía be­val­lotta, ger­jed a fut­bal­lis­ták tes­tére. A szexi mo­dell kü­lö­nö­sen a Bar­ce­lona sztár­jait ked­veli.

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

Dön­tet­len Ész­t­or­szág­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág­ban lé­pett fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Kiderült, kivel él együtt új otthonában Hosszú Katinka

Kiderült, kivel él együtt új, budapesti otthonában úszóbajnokunk, Hosszú Katinka

Új társ a min­den­na­pok­ban. Sok­kal több köti össze őket a mun­ka­kap­cso­lat­nál.

Új társ a min­den­na­pok­ban. Sok­kal. de sok­kal több köti össze őket a mun­ka­kap­cso­lat­nál. Kö­zö­sen bé­rel­nek házat Bu­da­pes­ten, s ért­hető módon na­gyon jól ki­jön­nek egy­más­sal.

Komoly díjat nyert Budapesten a tökéletes testű magyar szőkeség

Komoly díjat nyert Budapesten a tökéletes testű magyar szőkeség

Hat­van sportág, két­ezer ver­seny­zője vett részt a két­na­pos ese­mé­nyen.

Hat­van sportág, két­ezer ver­seny­zője vett részt a két­na­pos ese­mé­nyen. A Fit­pa­rádé a közép-eu­ró­pai régió egyik csúcs­ren­dez­vé­nye.

Érzéki fotó: szexi dekoltázst villantott a szépséges magyar úszólány

Érzéki fotó: szexi dekoltázst villantott a szépséges magyar úszólány

Se­bes­tyén Dalma le­cse­rélte a für­dő­ru­há­ját.

Se­bes­tyén Dalma le­cse­rélte a für­dő­ru­há­ját, a vég­ered­mény ön­ma­gáért be­szél.

Megsértődött a világbajnok franciák alapembere

Megsértődött a világbajnok franciák alapembere

Sé­rü­lés miatt hagyta ki a vb-t.

Az Ar­se­nal klasszisa Achil­les-ín-sza­ka­dás miatt ki­hagyta a nyári vi­lág­baj­nok­sá­got. Deschamps nem ke­reste a lá­ba­do­zása alatt a ru­ti­nos védőt.

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Fel­fedte a csa­ládi tit­kot!

Az egy­kori profi ko­sár­lab­dázó fel­fedte a csa­ládi tit­kot!

Dzsudzsákot nagy boldogság érte

Dzsudzsák Balázst nagy boldogság érte, ez az oka

A ma­gyar sztár­fo­cis­tát meg­lá­to­gatta jó ba­rátja, Vö­rös­ba­ra­nyi Jó­zsef.

A ma­gyar sztár­fo­cis­tát meg­lá­to­gatta jó ba­rátja és me­ne­dzsere, Vö­rös­ba­ra­nyi Jó­zsef. A ta­lál­ko­zó­ról pedig ter­mé­sze­te­sen fotó is ké­szült.

Pucéran fotózták a dögös színésznőt

Forró erotika, bugyi és melltartó nélkül fotózták a dögös színésznőt

Nora Seg­urát ez­út­tal a há­ló­szo­bá­ban kap­ták len­cse­végre.

Nora Seg­urát ez­út­tal a há­ló­szo­bá­ban kap­ták len­cse­végre. A bom­ba­testű szép­ség most sem bí­zott túl sokat a fan­tá­zi­ára.

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra, törtek a csontok

Egy ember sú­lyo­san meg­sé­rült.

A hírek sze­rint a görög hu­li­gá­nok előre ki­ter­velt ak­ciót haj­tot­tak végre. A tá­ma­dók egy an­ti­fa­siszta moz­ga­lom tag­jai le­het­nek.

Káprázatos magyar sikerrel folytatódott az ifi olimpia

Káprázatos magyar sikerrel folytatódott az ifjúsági olimpia

End­rész Kla­u­dia ezüst­ér­met nyert.

End­rész Kla­u­dia egyet­len cen­ti­mé­ter­rel ma­radt le az arany­ról tá­vol­ug­rás­ban. A ma­gyar kül­dött­ség már 21 érem­nél tart Bu­e­nos Ai­res­ben.

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

A két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező kö­zött van ideje a pár­jára is a ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sé­gé­nek.

A két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező kö­zött van ideje a pár­jára is a ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sé­gé­nek.

Ez nem hiányzott a Real Madridnak: edzőjének üzent a világbajnok sztár

Ez nem hiányzott a Real Madridnak: edzőjének üzent a világbajnok sztár

Toni Kroos nem elé­ge­dett a pá­lyán be­töl­tött sze­re­pé­vel.

Toni Kroos nem elé­ge­dett a pá­lyán be­töl­tött sze­re­pé­vel, ennek han­got is adott leg­utóbb.

Gyászhír érkezett, tragédia történt az ifjúsági olimpián

Gyászhír érkezett, tragédia történt az ifjúsági olimpián

Vá­rat­la­nul ro­ha­mot ka­pott.

A sport­ve­zető vá­rat­la­nul ro­ha­mot ka­pott. Már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. Mind­össze 51 éves volt.

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Ko­ko­rin nem úszta meg.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, bün­te­tést ka­pott.

Durva kritika, Maradona egy mondattal sárba tiporta Messit

Durva kritika, Maradona egy mondattal sárba tiporta Messit

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint Messi egy­ál­ta­lán nem vezér.

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint Messi egy­ál­ta­lán nem vezér, és az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nak sincs rá szük­sége.

Egy lépésre az álomtól, sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

Egy lépésre az álomtól, sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott nem tudta le­győzni Ko­szo­vót, de Auszt­ria ellen ki­har­col­hatja az elit­körbe ju­tást.

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott nem tudta le­győzni Ko­szo­vót, de Auszt­ria ellen ki­har­col­hatja a to­vább­ju­tást.

Világsztárral erősödhet tovább az év magyar csapata

Világsztárral erősödhet tovább az év magyar csapata

Nagy el­len­fél­ből csa­pat­társ lesz.

Nagy el­len­fél­ből csa­pat­társ lesz. Már Ma­gyar­or­szá­gon ké­szül a vá­lo­ga­tot­tunkba vágyó neves spor­toló.

Zidane valójában ezért hagyta ott a Realt

Kiderült az igazság: Zidane valójában ezért hagyta ott a Real Madridot

Flo­ren­tino Pérez meg­szegte az ígé­re­tét.

Flo­ren­tino Pérez meg­szegte az ígé­re­tét. Ha nincs Bale ol­ló­zós gólja, min­den más­képp ala­kul­ha­tott volna.

Lenyomják a világot, szenzációs magyar sikerek az ifi olimpián

Lenyomják a világot, szenzációs magyar sikerek az ifi olimpián

Szom­ba­ton is hal­moz­ták az ér­me­ket a ma­gyar ver­seny­zők a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

Szom­ba­ton is hal­moz­ták az ér­me­ket a ma­gyar ver­seny­zők a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

Széttárta a lábait, alig takar a brutál mellű bombázó tangája

Széttárta a lábait, alig takar a brutál mellű bombázó tangája

Iryna Iva­nova gya­kor­la­ti­lag min­de­nét fel­fedi a leg­újabb ké­pein. Bru­tá­lis fo­tók­kal ope­rál.

Iryna Iva­nova gya­kor­la­ti­lag min­de­nét fel­fedi a leg­újabb ké­pein. Bru­tá­lis fo­tók­kal ope­rál.

Micsoda öröm, ünnepelhet a Schumacher-család

Micsoda öröm, ünnepelhet a Schumacher-család

Mick Schu­m­a­cher re­me­kelt.

Mick Schu­m­a­cher pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott ebben az évben a Forma-3-ban.

Döbbenetes, Messi ingyen távozhat a Barcától

Döbbenetes, Messi ingyen távozhat a Barcától

Vá­rat­lan húzás lenne.

Könnyen lehet, hogy Li­onel Messi kö­veti And­res Ini­esta és Xavi pél­dá­ját.

Fájdalmas döntést közölt rajongóival a szépséges világsztár

Fájdalmas döntést közölt rajongóival a szépséges világsztár

Lin­dsey Vonn ha­ma­ro­san vissza­vo­nul.

Lin­dsey Vonn a sze­zon végén vissza­vo­nul, bármi is tör­tén­jék. A szexi spor­toló 2015-ben ala­pí­tott ala­pít­vá­nyára fog kon­cent­rálni.

Megkapó őszinteség, mindent elárul a magyar úszósztár

Megkapó őszinteség, mindent elárul a magyar úszósztár

Milák őszinte sza­vak­kal ér­té­kelt.

Milák Kris­tóf őszinte sza­vak­kal ér­té­kelte a ma­gyar úszó­vá­lo­ga­tott tel­je­sít­mé­nyét.

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, az ügy­védje új köz­le­ményt adott ki.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, az ügy­védje új köz­le­ményt adott ki.

Ölt a vihar, szanaszét hevertek az áldozatok

Ölt a vihar, szanaszét hevertek az áldozatok

Egy heves hó­vi­har nyolc ember ha­lá­lát okozta a Hi­ma­lá­ján.

Egy heves hó­vi­har nyolc ember ha­lá­lát okozta a Hi­ma­lá­ján.

Gólyahír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Gólyahír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Igazi öröm­hírt osz­tott meg.

Igazi öröm­hírt osz­tott meg a vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó. A ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­ság ide­jén lehet apuka a Sze­ged 25 éves bal­át­lö­vője.

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

A fran­cia ügyész­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a PSG-Cr­vena zvezda meccsen tör­tén­tek miatt.

A fran­cia ügyész­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a PSG-Cr­vena zvezda meccsen tör­tén­tek miatt.

Szenzációs sikerek, Késely és Milák lenyűgözi a világot

Szenzációs sikerek, Késely és Milák lenyűgözi a világot

Pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­ta­nak a ma­gyar spor­to­lók a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

Pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­ta­nak a ma­gyar spor­to­lók a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Bal­sze­ren­csés ve­re­ség.

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Bevállalós fotó, a természetben dobta le a melltartót a szexi anyuka

Bevállalós fotó, a természetben dobta le a melltartót a szexi anyuka

Ins­tag­ram-ol­da­lát 830 ezren kö­ve­tik. Két gyer­­meke is van. Ismét iz­gató ké­pek­kel je­lent­ke­zett.

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a korábbi magyar kapitány

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a korábbi magyar kapitány

A belga edző­nek az Étoile du Sahel a 18. csa­pata.

Georges Le­ekens újra mun­kába áll­hat, ez­út­tal Af­ri­ká­ban. A belga edző­nek az Étoile du Sahel a 18. csa­pata.

Visszatérhet a legnagyobb sztár a magyar válogatottba

Visszatérhet a legnagyobb sztár a magyar válogatottba

Ké­szen áll a ja­nu­ári vb-re.

Nagy László ta­valy ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy vissza­vo­nul a nem­zeti csa­pat­tól. Jú­ni­us­ban a szlo­vé­nek el­leni két vb-se­lej­te­zőre vissza­tért.

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve hang­zott el elő­ször "Az éjjel soha nem érhet véget" című slá­ger a ma­gyar szur­ko­lók­tól.

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

Pisztollyal a kezében balhézott a sztárfocista

Bekattant a Barcelona sztárja: pisztollyal a kezében ment kórházba

Arda Turan előbb be­törte egy török pop­éne­kes orrát, majd azt kérte tőle, hogy ölje meg. Ez már a so­ka­dik bal­héja a fo­cis­tá­nak.

Arda Turan előbb be­törte egy török pop­éne­kes orrát, majd azt kérte tőle, hogy ölje meg. Ez már a so­ka­dik bal­héja a fo­cis­tá­nak.

Ibrahimovic gyászol, elhunyt az ismert svéd focista

Ibrahimovic gyászol, elhunyt az ismert svéd focista

Vá­rat­la­nul, 32 éve­sen el­hunyt a Malmö egy­kori fo­cis­tája, Zla­tan Ib­ra­hi­movic ba­rátja.

Vá­rat­la­nul, 32 éve­sen el­hunyt a Malmö egy­kori fo­cis­tája, Zla­tan Ib­ra­hi­movic ba­rátja.

Sokkoló, majdnem amputálni kellett a Fradi-sztár lábát

Sokkoló, majdnem amputálni kellett a Fradi-sztár lábát

2011-ben szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést.

A zöld-fe­hé­rek német lab­da­rú­gója 2011-ben szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést a Bun­des­liga 2-ben. Az idei sze­zon­ban egy meccsen ját­szott.

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Alig­ha­nem újon­cot avat a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott alig­ha­nem újon­cot avat a gö­rö­gök ellen.

Változást jelentett be a magyar focikapitány

Változást jelentett be a magyar focikapitány

Egy­szer már le­győz­tük a gö­rö­gö­ket, mégis más lehet a kez­dő­csa­pat.

Egy­szer már le­győz­tük a gö­rö­gö­ket, mégis más lehet a kez­dő­csa­pat, mint az Bu­da­pes­ten volt. Rossi jó eséllyel újon­cot avat.

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Ennyin múlt a le­genda pá­lya­fu­tása?

Me­sélt a Forma-1 egyik leg­szí­ne­sebb egyé­ni­sége. Ennyin múlt a le­genda pá­rat­la­nul si­ke­res pá­lya­fu­tása?

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel.

Újabb magyar aranyérem, remekelnek a fiatalok

Újabb magyar aranyérem, remekelnek a fiatalok

Pazar tel­je­sít­ményt nyúj­ta­nak.

Pazar tel­je­sít­ményt nyúj­ta­nak a ma­gyar spor­to­lók az Ar­gen­tí­ná­ban zajló ifjú­sági olim­pián.

Messi szerint ez őrület, óriási cirkusz lesz az életéből

Messi szerint ez őrület, óriási cirkusz lesz az életéből

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a fut­ball­sztárt, örö­mé­ben bo­hóc­or­ral de­káz­ga­tott. Mos­tan­tól Cir­que du So-Leo?

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a fut­ball­sztárt, aki örö­mé­ben bo­hóc­or­ral de­káz­ga­tott. Mos­tan­tól Cir­que du So-Leo?

Kritikus tévés vérére szomjazik az ismert focista

Kritikus tévés vérére szomjazik az ismert focista

And­rij Jar­mo­len­kó­nak elege lett a ne­ga­tív kom­men­tek­ből, la­posra verne egy ukrán kom­men­tá­tort.

And­rij Jar­mo­len­kó­nak elege lett a ne­ga­tív kom­men­tek­ből, la­posra verne egy ukrán kom­men­tá­tort. Ér­de­kes össze­csa­pás lenne, ha össze­jönne.

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

A kor­mányfő a helyi le­gen­dá­val adott át Pé­csett egy aka­dé­miát. És ez csak a kez­det.

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

A ma­gyar vá­lo­ga­tott At­hén­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

A lab­da­rúgó NB I lis­ta­ve­ze­tője ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con.

A lab­da­rúgó NB I lis­ta­ve­ze­tője ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con. Nagy lét­szám­ban utaz­hat­nak a zöld-fe­hé­rek fa­na­ti­ku­sai.

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai Do­mi­nik a szlo­vé­nek el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai Do­mi­nik a szlo­vé­nek el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Sors­döntő meccs kö­vet­ke­zik.

Sors­döntő meccs vár pén­te­ken a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra, amely Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Hatalmas siker, meghódítja a világot a magyar úszólány

Hatalmas siker, meghódítja a világot a magyar úszólány

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar ver­seny­zők.

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar ver­seny­zők az ifjú­sági olim­pia ne­gye­dik nap­ján. Meg­van a mi­e­ink nyol­ca­dik arany­érme a Bu­e­nos Aires-i vi­a­da­lon.

Szomorú döntést hozott a gyászoló magyar olimpiai bajnoknő

Szomorú döntést hozott a gyászoló magyar bajnoknő

Idén már biz­to­san nem lát­hat­juk vívni Rio arany­ér­me­sét.

Idén már biz­to­san nem lát­hat­juk vívni Rio arany­ér­me­sét.

Gyászol Los Angeles, meghalt az ismert milliárdos

Gyászol Los Angeles, meghalt az ismert milliárdos

95 éves ko­rá­ban hunyt el Alex Spa­nos, aki 70 mil­lió dol­lá­rért vá­sá­rolta meg a Char­gerst.

95 éves ko­rá­ban hunyt el Alex Spa­nos, aki 1984-ben 70 mil­lió dol­lá­rért vá­sá­rolta meg az NFL-ben sze­replő Char­gerst.

Merész fotó: melltartó nélkül, apró bugyiban napozik a dögös modell

Merész fotó: melltartó nélkül, apró bugyiban napozik a dögös modell

Cindy Prado je­lesre vizs­gá­zott a csá­bí­tás mű­vé­sze­té­ből.

Cindy Prado je­lesre vizs­gá­zott a csá­bí­tás mű­vé­sze­té­ből.

Örömteli fotó, új korszak kezdődött a magyar sztár életében

Örömteli fotó, új korszak kezdődött a magyar sztár életében

Jól in­dult a linzi te­nisz­torna.

Közös fotót osz­tott meg az első mér­kő­zé­sük után Babos Tímea. Jól in­dult a linzi te­nisz­torna az új tré­ner­rel.

Csúnyán meglopták a brit sztárt

Nyomoz a rendőrség, csúnyán meglopták a brit sztárt

A tanúk meg­hall­ga­tása már el­kez­dő­dött.

Fel­ügye­let nél­kül ma­radt a Tour de France-győz­tes Ge­ra­int Tho­mas tró­fe­ája, amit gyor­san le­nyúl­tak. A tanúk meg­hall­ga­tása már el­kez­dő­dött.

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene?

A por­tu­gál lab­da­rúgó úgy érzi, le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene. Elege van az egész­ből. Sér­tő­dése per­sze meg­le­he­tő­sen gye­re­kes visl­ke­désre utal.

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

At­hén­ban lép fel a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást, ami csak erő­sebbé tette.

Botrány a legendás magyar sportoló hagyatéka körül

Botrány a legendás magyar sportoló hagyatéka körül

Vi­ha­ros ügy az au­tó­sport­ban.

Vi­ha­ros ügy az au­tó­sport­ban. A fi­a­ta­lon el­hunyt Kes­jár Csaba ne­vé­nek hasz­ná­la­tá­ról vi­táz­nak a felek.

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Az Iron Lady új edzője, Pet­rov Árpád szep­tem­ber­ben kapta meg első fi­ze­té­sét a klasszis úszónő után.

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson, az élete múlhat ezen

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson, az élete múlhat ezen

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője agy­vér­zése után tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal.

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője agy­vér­zése után tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal. Ked­venc ét­ter­mé­ben ennek nem örül­nek annyira.

Csodát tettek a magyarok Argentínában, amíg te aludtál

Csodát tettek a magyarok Argentínában, amíg te aludtál

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nok a ma­gyar spor­to­lók a Bu­e­nos Aires-i ifjú­sági olim­pián.

Foly­ta­tó­dott az arany­eső. Meg­ál­lít­ha­tat­la­nok a ma­gyar spor­to­lók a Bu­e­nos Aires-i ifjú­sági olim­pián.

Megmenekült a halál karmából a sztárkapus

Megmenekült a halál karmából a sztárkapus

Vissza­tért a pá­lyára a ki­váló kapus.

Ta­vas­szal az ön­gyil­kos­ság is meg­for­dult a fe­jé­ben, most vissza­tért a pá­lyára a ki­váló kapus.

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Re­me­kel a Her­tha.

Lothar Matthäus a Hert­há­ról és a lab­da­rúgó csa­pat ma­gyar edző­jé­ről, Dár­dai Pál­ról be­szélt.

Se bugyi, se más: nudizó álomnőket fotóztak a parton

Se bugyi, se más: nudizó álomnőket fotóztak a parton

Ju­li­ját és ke­bel­ba­rát­nőit a láb­szár­kö­zé­pig érő víz­ben kap­ták le. Semmi sem ta­karta a tes­tü­ket.

Ju­li­ját és ke­bel­ba­rát­nőit a láb­szár­kö­zé­pig érő víz­ben kap­ták le. Semmi sem ta­karta a tes­tü­ket.

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

A többi já­té­kos men­tette ki az ál­do­za­tot. Egy hétig dol­gozni sem tu­dott a német csa­pat szak­ve­ze­tője.

A többi já­té­kos men­tette ki az ál­do­za­tot. Egy hétig dol­gozni sem tu­dott a német csa­pat szak­ve­ze­tője.

Minisztériumi tisztviselőt vertek a sztárfocisták

Minisztériumi tisztviselőt vertek a sztárfocisták

Kór­házba ke­rül­tek az ál­do­za­taik.

Rosszba kö­töt­tek bele. Kór­házba ke­rült az orosz vá­lo­ga­tott já­té­ko­sok és cim­bo­ráik mind­két ál­do­zata.

Világhírű fociedző gratulált a magyar válogatottnak

Világhírű fociedző gratulált a magyar válogatottnak

Sze­rinte si­ke­rül­het el­ér­nie a célt.

Sze­rinte si­ke­rül­het el­ér­nie a célt Marco Rossi meg­erő­sö­dött csa­pa­tá­nak. Újonc ke­ret­tag já­té­ko­sá­ról is me­sélt.

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.