SPORT

Emiatt nem léphet pályára a magyar válogatottban a Barcelona sztárja

Emiatt nem léphet pályára a magyar válogatottban a Barcelona sztárja

Tör­té­nelmi le­he­tő­ség előtt áll a ma­gyar férfi ko­sár­labda-vá­lo­ga­tott a vb-se­lej­te­zők záró sza­ka­szá­ban.

Bámulatos, Magyarországon először lőttek ilyen gólt

Bámulatos, Magyarországon először lőttek ilyen gólt

Tör­té­nelmi gólt szer­zett egy hokis a ma­gyar baj­nok­ság­ban.

Tör­té­nelmi gólt szer­zett egy hokis a ma­gyar baj­nok­ság­ban.

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Egyes­ben fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik Babos Tí­meát, aki ez­út­tal pá­ros­ban sem járt si­ker­rel.

Egyes­ben fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik Babos Tí­meát, aki ez­út­tal pá­ros­ban sem járt si­ker­rel.

A tükör előtt vetkőzött félmeztelenre a gömbölyű keblű anyuka

A tükör előtt vetkőzött félmeztelenre a gömbölyű keblű anyuka

Bol­dog há­zas­ság­ban él, két gyer­mek édes­anyja.

Bol­dog há­zas­ság­ban él, két gyer­mek édes­anyja. Ins­tag­ra­mon 300 ezren kö­ve­tik.

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Tökös volt, és meg is mu­tatta.

Tökös volt, és meg is mu­tatta. Újra be­bi­zo­nyo­so­dott a BL-rang­adón, hogy nem a ruha teszi az úri­em­bert.

Újra lábra állt a horrorbaleset túlélője

Felemelő videó: újra lábra állt a horrorbaleset túlélője

Ro­bert Wic­kenst fél éve bor­zal­mas sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Ro­bert Wic­kenst fél éve bor­zal­mas sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, na­po­kig lé­le­gez­te­tő­gé­pen volt. Szep­tem­ber­ben már meg­tán­col­tatná a meny­asszo­nyát.

Meglepő kiáltás, erre nem számított a magyar focista

Meglepő kiáltás, erre nem számított a magyar focista

Ma­gyar já­té­ko­sok nél­kül állt fel a Kis­várda a Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban, a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa szer­dai mér­kő­zé­sén.

Ma­gyar já­té­ko­sok nél­kül állt fel a Kis­várda a Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban, a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa szer­dai mér­kő­zé­sén.

Elképesztő, lemezlovas lett a világ egyik legdrágább focistája

Elképesztő, lemezlovas lett a világ egyik legdrágább focistája

Mi­u­tán Ga­izka Men­di­eta vissza­vo­nult, a DJ pult mö­gött ta­lálta meg a leg­újabb ki­hí­vást.

Mi­u­tán Ga­izka Men­di­eta vissza­vo­nult, a DJ pult mö­gött ta­lálta meg a leg­újabb ki­hí­vást.

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Kez­dőd­nek az Eb-se­lej­te­zők.

Napra pon­to­san egy hónap múlva Nagy­szom­ba­ton játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőt.

Rebrov rendesen odaszúrt a Fradi szurkolóinak

Rebrov rendesen odaszúrt a Ferencváros szurkolóinak

Nem örült annak, ami hal­lott.

Az ukrán edző a Kis­várda le­győ­zése után fa­kadt ki. Hoz­zá­tette azt is, hogy nem tud­nak min­den­ki­nek a ked­vére tenni.

Csodacsarnok épül Budapesten, megvan, mikor adják át

Csodacsarnok épül Budapesten, megvan, mikor adják át

Nagy be­ru­há­zás­ról szá­molt be saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Nagy be­ru­há­zás­ról szá­molt be saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Túl perverz öröm, megszólalt az érintett

Túl perverz öröm, megszólalt az érintett

Diego Si­me­one be­bi­zo­nyí­totta, igenis tökös csa­pata van. Igaz, az At­lé­tico ar­gen­tin fo­ci­má­gusa még ja­vít­hat a stí­lu­sán.

Diego Si­me­one be­bi­zo­nyí­totta, igenis tökös csa­pata van. Igaz, a stí­lu­sán van még mit ja­ví­tani.

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Csep­pet sem za­varja a kora a ma­gyar já­té­kost, aki újra csúcsra tör.

Csep­pet sem za­varja a kora a ma­gyar já­té­kost, aki újra csúcsra tör.

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

Nehéz es­téje volt a sztár­nak.

Az At­lé­tico Mad­rid 2-0-ra győzte le ott­hon a Ju­ven­tust a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Felül semmiben napozott, észbontó fotók a ringó mellű álomnőről

Felül semmiben napozott, észbontó fotók a ringó mellű álomnőről

Alana le­vet­kő­zött a ten­ger­par­ton. Kis­ma­ma­ként is csúcs­for­má­ban van a vi­lág­hírű ször­fös lány.

Az interneten zaklatták a világ egyik legjobb sportolóját

Az interneten zaklatták a világ egyik legjobb sportolóját

Már hoz­zá­szo­kott az ilyen do­gok­hoz.

Sú­lyos dol­go­kat vág­tak Oszaka Naomi fe­jé­hez. A vi­lág­első japán te­ni­szező azon­ban nem rop­pant össze.

Véletlenül Münchenbe utazott a pancser Liverpool-szurkoló

Véletlenül Münchenbe utazott a pancser Liverpool-szurkoló

A túl sok pia tehet min­den­ről.

A túl sok pia tehet min­den­ről. Sör­rel és kol­bás­szal vi­gasz­tal­ták a ba­jo­rok az angol druk­kert.

Kilenc hónap letöltendőt kapott a korábbi válogatott focista

Kilenc hónap letöltendőt kapott a korábbi válogatott focista

Tomás Repka ittas ve­ze­tés miatt ke­rült bajba.

Tomás Repka ittas ve­ze­tés miatt ke­rült bajba. Ko­ráb­ban az ex­ne­jét árulta az in­ter­ne­ten.

Jobb lesz sietni, kétéjszakás partnert keres a sztár

Jobb lesz sietni, kétéjszakás partnert keres a sztár

Mi­lá­nó­ban lehet csat­la­kozni.

Mi­lá­nó­ban lehet csat­la­kozni az oszt­rák lab­da­rú­gó­hoz, aki a Tin­de­ren üzent a höl­gyek­nek.

Babos Tímea összeomlott? Itt vannak az árulkodó jelek

Babos Tímea összeomlott? Itt vannak az árulkodó jelek

Babos Tímea ku­dar­cot ku­darcra hal­moz egyé­ni­ben, és immár ő is el­is­meri, nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Betörők a házban, hősiesen védte családját a világsztár

Betörők a házban, hősiesen védte családját a világsztár

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó négy be­tö­rő­vel ke­rült szembe éj­szaka a saját a há­zá­ban mi­köz­ben a csa­ládja aludt.

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó négy be­tö­rő­vel ke­rült szembe éj­szaka a saját a há­zá­ban mi­köz­ben a csa­ládja aludt.

Fontos bejelentés, elképesztő az érdeklődés a budapesti esemény iránt

Fontos bejelentés, elképesztő az érdeklődés a budapesti esemény iránt

Telt ház fo­gadja a csa­pa­to­kat.

Telt ház fo­gadja a csa­pa­to­kat már­ci­us­ban a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Balhé a BL-rangadón: kiderült, mi történt a lefújás után

Balhé a BL-rangadón: kiderült, mi történt a lefújás után

Össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a két edző.

Össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a két edző a fe­szült Li­ver­pool-Bayern meccs végén. Így látta a kis­pa­dok előtt tör­tén­te­ket Jür­gen Klopp és Niko Kovac.

Ittas vezetésen kapták a sztárt, elképesztő indokkal szolgált

Ittas vezetésen kapták a sztárt, elképesztő indokkal szolgált

Haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök.

Haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök a sztárt, aki it­ta­san ve­ze­tett. Azt is el­árulta, miért si­e­tett annyira.

Szenzációs hírt kaptunk, újra a magyarok a világ legjobbjai

Szenzációs hírt kaptunk, újra a magyarok a világ legjobbjai

Ten­ger nél­kül is leg­jobb a ma­gyar páros. Rá­adá­sul nem elő­ször.

Ten­ger nél­kül is leg­jobb a ma­gyar páros. Rá­adá­sul nem elő­ször.

Se bugyi, se más: kitárulkozott a bámulatos mellű sportolónő

Se bugyi, se más: kitárulkozott a bámulatos mellű sportolónő

Rend­­sze­­re­sen jó­­gá­­zik, a fit­nesz­ter­mek­ben is ál­landó ven­dég­nek szá­mít.

Rend­­sze­­re­sen jó­­gá­­zik, a fit­nesz­ter­mek­ben is ál­landó ven­dég­nek szá­mít. Ins­­tag­­ra­mon 4,5 mil­­li­óan kö­­ve­­tik.

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kal­már Zsolt meg­gon­do­lat­lan nyi­lat­ko­zata. Sze­rinte a bíró nem té­ve­dett, hanem...

Visszatér Kassai Viktor, Spanyolországban vezet fontos meccset

Visszatér Kassai Viktor, Spanyolországban vezet fontos meccset

A ma­gyar sztár­bíró az idei sze­zon­ban három mér­kő­zé­sét ka­pott eddig a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don.

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eb-se­lej­te­zők rajtja.

Máris van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zők rajtja.

Hihetetlen botrány, focidrukkerek ostromolták meg a tévéstúdiót

Hihetetlen botrány, focidrukkerek ostromolták meg a tévéstúdiót

Min­den fron­ton tá­ma­dást in­dí­tot­tak a nürn­bergi fa­na­ti­ku­sok.

Füst, sér­té­sek, do­bá­lás és du­la­ko­dás. Min­den fron­ton tá­ma­dást in­dí­tot­tak a nürn­bergi fa­na­ti­ku­sok.

Parókában adták ki magukat másnak Liverpoolban a Bayern sztárjai

Parókában adták ki magukat másnak Liverpoolban a Bayern sztárjai

Le­gen­dás együt­tesre "ha­ja­zott" Hum­mels, Mül­ler, Le­wan­dowski és Neuer.

Le­gen­dás együt­tesre "ha­ja­zott" Hum­mels, Mül­ler, Le­wan­dowski és Neuer. Nem vé­let­len a hely­szín.

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Üzent a ra­jon­gó­i­nak.

A 25 éves sop­roni te­ni­szező a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Áll a bál a Hanga Ádá­mék győ­zel­mé­vel véget ért ko­sa­ras ku­pa­döntő után. Cél­ke­reszt­ben a bí­rás­ko­dás.

Bernd Storck csodát tett, a válogatott exkapitányát ünneplik

Bernd Storck csodát tett, a válogatott exkapitányát ünneplik

Re­me­kel Storck csa­pata.

Bernd Storck se­gít­sé­gé­vel a belga Mo­usc­ron lab­da­rúgó-csa­pata ki­má­szott a gö­dör­ből.

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

Leg­alábbis a se­lej­te­ző­cso­port­ból nem. A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél, a hor­vá­tok el­ső­sé­gé­ben pedig biz­tos.

Megműtötték Törőcsik Andrást, ezért volt szükség az operációra

Megműtötték Törőcsik Andrást, ezért volt szükség az operációra

A rossz ál­la­potú fogai miatt volt szük­ség az or­vo­sok köz­be­avat­ko­zá­sára. Test­vére csupa jót mon­dott róla.

A rossz ál­la­potú fogai miatt volt szük­ség az or­vo­sok köz­be­avat­ko­zá­sára. Ez sem szegte a le­genda ked­vét.

Ez kínos, nem kért Hosszú Katinkából a szlovák tévé

Ez kínos, nem kért Hosszú Katinkából a szlovák tévé

Az úszónő DAC-Slo­van meccsen járt.

Hosszú Ka­tinka vé­gezte el a kez­dő­rú­gást a szom­bati ma­gyar-szlo­vák rang­adón, az FC DAC-SK Slo­van meccsen.

Forró fotó, félrehúzta a bugyiját a nagy mellű dokinő

Forró fotó, félrehúzta a bugyiját a nagy mellű dokinő

Lucie Jaid újra be­ve­tette bá­jait.

Lucie Jaid újra be­ve­tette bá­jait. A fi­a­tal szép­ség a pszi­cho­ló­gia mel­lett a mo­dell­ke­dés­hez is na­gyon ért. No és a fo­ci­lab­dá­val is jóban van.

Ezt látni kell: gigaméretű füves cigibe szívott bele az amerikai celeb

Füves cigibe szívott bele az amerikai celeb

Mike Tyson be­le­ve­tette magát a dol­gok kö­ze­pébe.

Mike Tyson be­le­ve­tette magát a dol­gok kö­ze­pébe egy ma­ri­hu­á­na­fesz­ti­vá­lon. Saját maga is ter­meszt kan­na­biszt.

Áll a bál, állami temetést kap az elhunyt legenda

Áll a bál, állami temetést kap az elhunyt legenda

Nykä­nen az ötö­dik, aki ilyen kü­lön­le­ges el­bá­nás­ban ré­sze­sül Finn­or­szág­ban. Spor­to­ló­ként ki­ér­de­melte, de...

Nykä­nen még csak az ötö­dik, aki ilyen kü­lön­le­ges el­bá­nás­ban ré­sze­sül Finn­or­szág­ban. Spor­to­ló­ként ki­ér­de­melte, de...

Lecsaptak a betörők, éjnek évadján rabolták ki a sztárfocistát

Lecsaptak a betörők, éjnek évadján rabolták ki a sztárfocistát

A Bar­ce­lona tá­ma­dója nem örül­he­tett tiszta szív­vel a leg­utóbbi győ­ze­lem­nek.

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát vi­lág­klasszi­sok vet­ték körül.

Úszik a boldogságban a magyar válogatott sztárja, ez az oka

Úszik a boldogságban a magyar válogatott sztárja, ez az oka

Hanga Ádá­mék drá­mai csa­tá­ban nyer­ték meg a Spa­nyol Kupát. A ma­gyar já­té­kos azt mondta, élete meccsén van túl.

Hanga Ádá­mék drá­mai csa­tá­ban nyer­ték meg a Spa­nyol Kupát. A ma­gyar já­té­kos azt mondta, élete meccsén van túl.

Dárdai Pálra most nagyon kiakadtak a németek

Dárdaira most nagyon kiakadtak a németek

Pedig csak őszinte volt. A ve­te­rán Pi­zar­rót ün­nepli az egész Bun­des­liga, de a Her­tha-edző sze­rint té­ve­sen.

Pedig csak őszinte volt. A ve­te­rán Cla­u­dio Pi­zar­rót ün­nepli az egész Bun­des­liga, de a Her­tha-edző sze­rint té­ve­sen.

Magyar fiúnak jár a Puskás-díj, megérdemelnénk végre

Magyar fiúnak jár a Puskás-díj, megérdemelnénk végre

Ha Zsóri Dá­niel eu­ró­pai top­baj­nok­ság­ban szerzi a Fradi ellen ol­ló­zott gól­ját, akkor most az egész világ őt cso­dálja.

Hihetetlen okból bojkottálták a Bayern München meccsét

Hihetetlen okból bojkottálták a Bayern München meccsét

Női bíró oko­zott ga­li­bát Irán­ban.

Női bíró fújta a sípot a német sztár­csa­pat baj­no­ki­ján, az iráni mű­sor­szer­kesz­tő­nek ezért lép­nie kel­lett. A meccset végül a Bayern nyerte.

Leleplező fotó, világbajnok sportolóba szerelmes a fiatal modell

Leleplező fotó, világbajnok sportolóba szerelmes a fiatal modell

Marc Már­quez egy nála hat évvel fi­a­ta­labb hölgy ol­da­lán buk­kant fel.

Marc Már­quez egy nála hat évvel fi­a­ta­labb hölgy ol­da­lán buk­kant fel. Hó­na­po­kig si­ke­rült ti­tok­ban tar­ta­niuk a kap­cso­la­tu­kat.

Belepirulsz, az ablakban mutogatta meztelen testét a kebelcsoda

Belepirulsz, az ablakban mutogatta meztelen testét a kebelcsoda

Mart­ina Fi­noc­chio újabb vér­­for­­raló kép­­pel lepte meg ra­­jon­­góit.

Mart­ina Fi­noc­chio újabb vér­­for­­raló kép­­pel lepte meg ra­­jon­­góit. Sokat ez­út­tal sem ha­gyott a fan­tá­zi­ára.

A Real Madrid hentese erre a rekordra biztosan nem büszke

A Real Madrid hentese erre a rekordra biztosan nem büszke

Csú­nyán meg­égett ott­hon a Real Mad­rid fo­ci­csa­pata. És ez még nem min­den...

Csú­nyán meg­égett ott­hon a Real Mad­rid fo­ci­csa­pata. És ez még nem min­den...

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról, tovább tart a lejtmenet

A ma­gyar te­ni­szező rög­tön az első meccsén ki­ka­pott Du­baj­ban.

A 25 éves sop­roni já­té­kos ja­nuár kö­zepe óta nem nyert mér­kő­zést egyé­ni­ben. Most Du­baj­ban is ki­ka­pott az első for­du­ló­ban.

Szoboszlai sztárcsapatnál? Ez várhat a magyar tinire

Szoboszlai sztárcsapatnál? Ez várhat a magyar tinire

Sz­tár­csa­pa­tok ér­dek­lőd­nek iránta.

Sz­tár­csa­pa­tok ér­dek­lőd­nek Szo­bosz­lai Do­mi­nik iránt, rá­adá­sul immár Cris­ti­ano Ro­nal­dó­hoz ha­son­lít­ják.

Dögös bikinis fotóval rukkolt elő a teniszsztár

Dögös bikinis fotóval rukkolt elő a bombatestű sportolónő

Bo­u­chard sze­xire vette a fi­gu­rát.

Bo­u­chard na­gyon sze­xire vette a fi­gu­rát Va­len­tin-napon. Azt eddig is le­he­tett tudni róla, hogy nem iga­zán szé­gyen­lős.

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Szer­dán át­ad­ták az új edző­ter­met.

Szer­dán át­ad­ták a Duna Aréna új edző­ter­mét, végre va­la­mennyi ma­gyar úszó a saját óra­rendje sze­rint ké­szül­het.

Disznóvágás, Hosszú Katinka, Tankcsapda és tűzijáték: a legjobb fotók a fociünnepről

Disznóvágás, Hosszú Katinka, Tankcsapda és tűzijáték: a legjobb fotók a fociünnepről

Tör­té­nelmi csúcs, 12 ezer­nél is töb­ben vol­tak a DAC új sta­di­on­já­ban.

Tör­té­nelmi csúcs, 12 ezer­nél is töb­ben vol­tak a DAC új sta­di­on­já­ban.

Szomorú hír, rákkal küzd a Manchester United futballistája

Szomorú hír, rákkal küzd a Manchester United futballistája

Még csak 19 éves.

Max Tay­lor ta­valy írta alá az első profi szer­ző­dé­sét. A 19 éves já­té­kos szer­ve­zete sze­ren­csére jól re­a­gált a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sekre.

Óriási örömhír, ennél boldogabb már nem is lehetne a magyar focista

Óriási örömhír, ennél boldogabb már nem is lehetne a magyar focista

Gu­lá­csi Péter szom­ba­ton győz­tes csa­pat tagja volt a német baj­nok­ság­ban, de még csak ez­után jött a java.

Őrjítő póz, képtelen elfedni óriási melleit a szépségkirálynő

Őrjítő póz, képtelen elfedni óriási melleit a szépségkirálynő

Olga Lo­e­rá­nak min­dig nehéz dolga van, mé­re­tes keb­leit ne­he­zen tudja el­fedni.

Olga Lo­e­rá­nak min­dig nehéz dolga van, mé­re­tes keb­leit ne­he­zen tudja el­fedni.

Bevállalós, terhesen vetkőzött meztelenre a futballsztár szerelme

Bevállalós, terhesen vetkőzött meztelenre a futballsztár szerelme

A me­xi­kói fut­ball­sztár, Ja­vier Her­n­an­dez ba­rát­nője ter­he­sen dobta le a ru­há­ját.

A me­xi­kói fut­ball­sztár ba­rát­nője ter­he­sen dobta le a ru­há­ját.

Csodás hangulat, tízezer magyar ünnepelt Dunaszerdahelyen

Csodás hangulat, tízezer magyar ünnepelt Dunaszerdahelyen

Ha­tal­mas han­gu­lat­ban ját­szot­ták a ma­gyar-szlo­vák fo­ci­rang­adót a Fel­vi­dé­ken.

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Még a ma­gyar him­nusz is szólt a szlo­vák fo­ci­rang­adó előtt a Fel­vi­dé­ken.

Fájó kudarc, a szurkolóknak üzent a bosszús Fradi-edző

Fájó kudarc, a szurkolóknak üzent a bosszús Fradi-edző

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 2-1-re ki­ka­pott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati meccsén.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 2-1-re ki­ka­pott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati meccsén.

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

A Fe­renc­vá­ros a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 21. for­du­ló­já­nak rang­adó­ján.

A Fe­renc­vá­ros a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 21. for­du­ló­já­nak rang­adó­ján.

Két különböző nőtől született gyereke egy napon a sztárnak

Két különböző nőtől született gyereke egy napon a sztárnak

Nem min­den­napi tör­té­net.

Nem min­den­napi tör­té­netbe ke­ve­re­dett egy hol­land lab­da­rúgó.

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Deb­re­cen­ben lép fel a Fradi.

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe. No és ahogy a jeles ese­mény­ről mind­ket­ten be­szá­mol­nak egy-egy fo­tó­val. Ve­gyél nagy le­ve­gőt, ez őrü­let!

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya re­me­kelt az egye­sült arab emír­sé­gek­beli baj­nok­ság­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya re­me­kelt az egye­sült arab emír­sé­gek­beli baj­nok­ság­ban.

Melltartó nélkül kapták lencsevégre a dús keblű színésznőt

Melltartó nélkül kapták lencsevégre a dús keblű színésznőt

Ro­sanna Arkle hozta a szo­ká­so­sat.

Ro­sanna Arkle va­dító póz­ban vil­lan­tott olyat, ami­től min­den­ki­nek tátva marad a szája. Nem csoda, hogy több mil­li­óan ra­jon­ga­nak érte.

Kozák Danuta szülés után lett a legjobb sportoló

Kozák Danuta szülés után lett a legjobb sportoló

Meg­sza­kadt Hosszú Ka­tinka so­ro­zata.

Meg­sza­kadt Hosszú Ka­tinka öt éve tartó győ­zelmi so­ro­zata M4 Sport - Év Spor­to­lója Gálán. A ka­ja­kozó Kozák Dan­uta elő­ször lett a leg­jobb női spor­toló.

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Ra­sovszky Eu­rópa leg­jobbja lett.

Ra­sovszky Kris­tóf Eu­rópa leg­jobbja lett a férfi nyílt­vízi úszók kö­zött. Hosszú Ka­tinka ez­út­tal csak má­so­dik lett a nők­nél a svéd Sarah Sjöst­röm mö­gött.

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Az utóbbi tíz év során négy csa­pat­tól rúg­ták ki José Mo­u­rin­hót. Óri­ási össze­get ke­re­sett vele.

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Több száz fra­dista indul útnak Deb­re­cenbe. A fa­na­ti­ku­sok már korán reg­gel össze­gyűl­nek.

Több száz fra­dista indul útnak Deb­re­cenbe. A fa­na­ti­ku­sok már korán reg­gel össze­gyűl­nek, mivel 14 órá­tól ját­szik a csa­pa­tuk a DVSC ellen.

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Te­nisz vagy darts? Több mint 21 ezer sza­va­zat ér­ke­zett a Sport Tv Fa­ce­book ol­da­lán.

Te­nisz vagy darts? Több mint 21 ezer sza­va­zat ér­ke­zett a Sport Tv Fa­ce­book ol­da­lán.

Súlyos betegségeiről beszélt a magyar legenda

Nem lehet megműteni a súlyos betegségekkel küzdő magyar legendát

Kár­páti György nem tud sokat sé­tálni.

Kár­páti György cu­kor­be­teg­ség­ben és ér­szű­kü­let­ben szen­ved. Már a séta is ne­he­zen megy a Nem­zet Spor­to­ló­já­nak.

Videobíróval világbajnok lett volna az Aranycsapat

Videobíróval világbajnok lett volna az Aranycsapat

Immár a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban is al­kal­maz­zák a vi­de­o­bí­rót (VAR), amely az Ajax-Real Mad­rid meccsen ér­vény­te­le­ní­tette a ha­za­iak gól­ját.

Immár a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban is al­kal­maz­zák a vi­de­o­bí­rót (VAR), amely az Ajax-Real Mad­rid meccsen ér­vény­te­le­ní­tette a ha­za­iak gól­ját.

Új szerepben Hosszú Katinka, így még sosem láthattad a bajnoknőt

Új szerepben Hosszú Katinka, így még sosem láthattad a bajnoknőt

Ma­gyar fo­ci­ün­nep lesz szom­ba­ton Du­na­szer­da­he­lyen.

Ma­gyar fo­ci­ün­nep lesz szom­ba­ton Du­na­szer­da­he­lyen.

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is.

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa leg­gaz­da­gabb sztár­klub­jai.

Kellemetlen ténnyel szembesítették Dárdai Pált, így reagált rá

Kellemetlen ténnyel szembesítették Dárdai Pált, így reagált rá

Szom­ba­ton elő­ször ver­heti a Wer­dert.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője sür­gő­sen vál­toz­tatni akar a rémes sta­tisz­ti­ká­ján. Akár már most szom­ba­ton.

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg.

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg. Az Év férfi spor­to­lója Liu Sha­o­lin Sán­dor lett.