SPORT

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel.

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel. Na­po­kon belül Bu­da­pestre ér­kez­het.

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Hosszú Ka­tinka re­me­kelt Kí­ná­ban.

Négy arany­érem­mel zárta Hosszú Ka­tinka a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset.

Mentőhelikoptert riasztottak a síelőhöz, élettelenül csúszott a pályán a teste

Mentőhelikoptert riasztottak a síelőhöz, élettelenül csúszott a pályán a teste

A 30 éves spor­toló ál­la­po­tá­ról egy­előre sem­mi­lyen hír nem ér­ke­zett.

A 30 éves spor­toló ál­la­po­tá­ról egy­előre sem­mi­lyen hír nem ér­ke­zett.

Végre egy remek válogatott, ki kell jutni az olimpiára

Végre egy remek válogatott, ki kell jutni az olimpiára

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlva, a he­te­dik he­lyen vég­zett a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott az Eb-n.

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt a rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Könnyen lehet, hogy télen új csa­patba ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

Könnyen lehet, hogy télen új csa­patba ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

Szexuális erőszak, reagált a vádra a világklasszis

Szexuális erőszak, reagált a vádra a világklasszis

Az egy­kori lab­da­rúgó bí­ró­ság elé állt.

Paul Gas­co­igne a vád sze­rint sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy nőt. Az egy­kori lab­da­rúgó bí­ró­ság elé állt.

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Gyá­szol Fran­cia­or­szág.

Nyak­tö­rése után szív­ro­ha­mot ka­pott Ni­co­las Cha­u­vin, a te­het­sé­ges fran­cia rög­bi­já­té­kos meccs köz­ben sé­rült meg sú­lyo­san. A műtét sem se­gí­tett rajta.

Fogriadó Londonban, kínos jelenet élő tévéadásban

Fogriadó Londonban, kínos jelenet élő tévéadásban

Túl he­vesre si­ke­rült az ün­nep­lés, ki­esett a darts­já­té­kos pro­té­zise a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Túl he­vesre si­ke­rült az ün­nep­lés, ki­esett a darts­já­té­kos pro­té­zise a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Végül még az ered­mény sem vi­gasz­tal­hatta az auszt­rált.

Széttárt combok, levetkőzött a nagy mellű edzőlány

Széttárt combok, levetkőzött a nagy mellű edzőlány

Diana Vaz­quez a leg­újabb fo­tó­i­val to­vább nö­velte ra­jon­gói szá­mát. Nem cso­dál­ko­zunk.

Diana Vaz­quez a leg­újabb fo­tó­i­val to­vább nö­velte ra­jon­gói szá­mát. Nem cso­dál­ko­zunk.

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Marco Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Már jövő évi meccsekre ké­szül.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya már jövő évi meccsekre ké­szül.

Merész tervek, erre készül az ifjú magyar sztár

Merész tervek, erre készül az ifjú magyar sztár

Stol­lár Fanny kar­ri­er­csú­csot ért el 2018-ban, és jö­vőre sem adja alább a ma­gyar te­ni­szező.

Stol­lár Fanny kar­ri­er­csú­csot ért el 2018-ban, és jö­vőre sem adja alább a ma­gyar te­ni­szező.

A Chelsea kapusa nagyon eltévedt Budapesten

A Chelsea kapusa nagyon eltévedt Budapesten

Csü­tör­tök este Bu­da­pes­ten lé­pett fel a Chel­sea. Mond­juk az angol csa­pat ka­pusa ezzel nem tel­je­sen volt tisz­tá­ban.

Csü­tör­tök este Bu­da­pes­ten lé­pett fel a Chel­sea. Mond­juk az angol csa­pat ka­pusa ezzel nem tel­je­sen volt tisz­tá­ban.

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Az Iron Lady so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

Szép volt Vidi, az egész világot bejárta a magyar bajnok bravúrja

Szép volt Vidi, az egész világot bejárta a magyar bajnok bravúrja

A ma­gyar baj­nok bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­nek utolsó for­du­ló­já­ban.

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

Sú­lyos bün­te­tés lehet a vége.

An­ti­sze­mita rig­mu­sok hal­lat­szot­tak az angol szur­ko­lók szek­to­rá­ból. A sztár­klub el­ha­tá­ro­ló­dott a tör­tén­tek­től, de sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat.

Kitették a szűrét a nagy mellű dartsos lánynak

Kitették a szűrét a nagy mellű dartsos lánynak

Da­ni­ella All­f­ree pa­nasz­ko­dik.

Da­ni­ella All­f­ree és tár­sai ez­út­tal nem le­het­nek ott a darts-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Brutális öngyilkosságra készült a legenda felesége

Döbbenet: Brutális öngyilkosságra készült a sportlegenda felesége

Van Bar­ne­veld párja ki­ké­szült.

Ray­mond van Bar­ne­veld fe­le­sége annyira ki­bo­rult, hogy csőre töl­tött pisz­tolyt nyo­mott a saját fe­jé­hez.

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ennél job­ban nem is le­he­tett volna el­ta­lálni a lab­dát. Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája.

Ennél job­ban nem is le­he­tett volna el­ta­lálni a lab­dát. Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája.

Csoda Budapesten, a Vidi óriásit játszott a Chelsea ellen

Csoda Budapesten, a Vidi óriásit játszott a Chelsea ellen

Telt ház előtt ját­szott ki­éle­zett mér­kő­zést a Chel­sea-vel a ma­gyar baj­nok a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Újabb nagy siker, rangos eseményt rendez Budapest

Újabb nagy siker, rangos sporteseményt rendez Budapest

Nem vé­let­len a sport­fő­vá­ros cím!

Nem vé­let­len a sport­fő­vá­ros cím! Női pó­ló­vá­lo­ga­tot­tunk máris biz­tos részt­vevő a ran­gos vi­a­da­lon.

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

Ko­moly dön­tést ho­zott a lila-fe­hé­rek együt­tese.

A hét­végi ese­mé­nyek után ko­moly dön­tést ho­zott a lila-fe­hé­rek együt­tese.

Csodával határos, ami a horrorbaleset után történt a tinilánnyal

Csodával határos, ami a horrorbaleset után történt a tinilánnyal

Sop­hie jól tudja, hogy máz­lija volt. Nyak­csi­go­lyá­ját törte a pá­lyá­ról ki­re­pülve, de máris újra szá­gul­dozna.

Sop­hie jól tudja, hogy máz­lija volt. Nyak­csi­go­lyá­ját törte a pá­lyá­ról ki­re­pülve, de máris újra szá­gul­dozna.

Elképesztő videó került elő a magyar kézisek öltözőjéből

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát!

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát! Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Áll a bál, Maradonát kidobta a menyasszonya

Áll a bál, Maradonát kidobta a menyasszonya

Úgy tűnik, véget ért a vi­szony.

Úgy tűnik, véget ért az egy­kori le­gen­dás ar­gen­tin lab­da­rúgó kap­cso­lata az ifjú sze­rel­mé­vel.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, újabb aranyat érhet

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, újabb aranyat érhet

Az Iron Lady dobta az 50 mé­te­res hát­úszást.

Az Iron Lady dobta az 50 mé­te­res hát­úszást, így ki­pi­hen­ten mehet neki a 100 ve­gyes dön­tő­jé­nek.

Most jelentették be, a ruhádat is átvizsgálják a Chelsea-meccsen

Most jelentették be, a ruhádat is átvizsgálják a Chelsea-meccsen

A MOL Vidi FC csü­tör­tök este a Chel­sea-t fo­gadja Bu­da­pes­ten a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

A MOL Vidi FC csü­tör­tök este a Chel­sea-t fo­gadja Bu­da­pes­ten a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Régi ismerős lesz fontos szereplő a Vidi El-mérkőzésén

Régi ismerős lesz fontos szereplő a Vidi El-mérkőzésén

Csü­tör­tö­kön dől el a to­vább­ju­tás.

Ma­ce­dón já­ték­ve­zető fújja majd a sípot a csü­tör­töki Vidi-Chel­sea ta­lál­ko­zón. Ko­ráb­ban két­szer is ve­ze­tett már mér­kő­zést a fe­hér­vá­ri­ak­nak.

Kígyó tekeredett a magyar sztár nyakára

Kígyó tekeredett a magyar sztársportoló nyakára

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom­ként is fel­fog­ható. Ijesztő ké­pe­ket posz­tolt Baji Ba­lázs.

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom­ként is fel­fog­ható. Ijesztő ké­pe­ket posz­tolt ma­gá­ról az at­léta-pá­lya­fu­tása mel­lett ál­lat­or­vos­ként dol­gozó Baji Ba­lázs.

Exkluzív fotó, Budapest belvárosában láttuk Marco Rossit

Exkluzív fotó, Budapest belvárosában láttuk Marco Rossit

Vajon kivel ta­lál­koz­ha­tott a szö­vet­ség ka­pi­tány az elő­kelő szál­lo­dá­ban?

Fe­kete au­tó­val ér­ke­zett, vajon kivel ta­lál­koz­ha­tott a szö­vet­ség ka­pi­tány az elő­kelő szál­lo­dá­ban?

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

Pi­hen­het­nek a lon­do­niak sztár­jai a fe­hér­vá­riak ellen.

A Chel­sea ve­ze­tő­edzője, Ma­u­ri­zio Sarri szinte biz­to­san pi­hen­teti majd leg­na­gyobb sztár­jait a MOL Vidi FC szem­pont­já­ból sors­döntő lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mér­kő­zé­sen.

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg a rap­pert a ten­ge­ren­túlra. El­fo­gadta a meg­hí­vást Cur­tis.

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg a rap­pert a ten­ge­ren­túlra. El­fo­gadta a meg­hí­vást Cur­tis, aki mezt is ka­pott aján­dékba. Mind­ket­ten fo­ciz­tak Új­pes­ten.

Bámulatos keblek, az asztalra feküdt a félmeztelen sportolónő

Bámulatos keblek, az asztalra feküdt a félmeztelen sportolónő

Nem sok min­dent ta­kar­gat leg­fris­sebb fo­tóin. Ins­­­tag­­­ram-ol­­­da­­­lát 8 mil­­­li­óan kö­­­ve­­­tik.

Szenzációs magyar siker, az egész ország ünnepli a lányokat

Szenzációs magyar siker, az egész ország ünnepli a lányokat

Le­győz­tük Ro­má­niát.

Ro­má­nia le­győ­zé­sé­vel zárta a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­nok­sá­got. Négy győ­zel­met szer­zett a ma­gyar csa­pat az Eb-n.

Csapattársába szerelmes a Real Madrid sztárja?

Fura nyilatkozat: Csapattársába szerelmes a Real Madrid sztárja?

Od­ri­o­zola nem fogta vissza magát.

Ál­varo Od­ri­o­zola dics­him­nu­szo­kat zen­gett Karim Ben­zem­áról, ki­csit túl­zásba is esett.

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Óri­ási a fe­szült­ség a sztár­csa­pat­nál a gyenge ered­mé­nyek miatt, ve­re­ke­désbe tor­kolt az edzés.

Pedofilbotrány: Feljelentést tettek a megvádolt pólósok

Fordulat a pedofilbotrányban: Feljelentést tettek a megvádolt pólósok

Kósz Zol­tán és Pe­tő­váry Zsolt tü­relme el­fo­gyott, vá­la­szo­kat akar­nak kapni a rend­őr­ség­től.

Kósz Zol­tán és Pe­tő­váry Zsolt tü­relme el­fo­gyott, vá­la­szo­kat akar­nak kapni a rend­őr­ség­től.

Dráma a lelátón, sírógörcsöt kapott a sztárcsatár felesége

Dráma a lelátón, sírógörcsöt kapott a sztárcsatár felesége

Drá­mai pil­la­na­tok a meccsen.

Drá­mai pil­la­na­to­kat ho­zott az In­ter­naz­io­nale lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak mér­kő­zése a PSV Eind­ho­ven ellen.

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Csak egy rö­vidke szó járt az agyá­ban. Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek, és le­ve­gőt sem vett.

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás Kí­ná­ban.

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás is Kí­ná­ban, a rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Már az Eb-se­lej­te­zőkre ké­szü­lünk.

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Hosszú Katinka olyat tolt Shane Tusup orra elé, hogy a pasi rögtön összeomlik

Hosszú Katinka olyat tolt Shane Tusup orra elé, hogy a pasi rögtön összeomlik

Ked­den újabb vi­lág­baj­noki arannyal gaz­da­go­dott az érem­gyűj­te­mé­nye.

Fan­tasz­ti­kus for­má­ban az Iron Lady! Ked­den újabb vi­lág­baj­noki arannyal gaz­da­go­dott az olim­piai baj­nok érem­gyűj­te­mé­nye. Foly­ta­tás ma!

Kincset találtak a lebontásra váró Bozsik-stadion kiürítésekor

Kincset találtak a lebontásra váró Bozsik-stadion kiürítésekor

Vi­lág­hírű sztár­klub hagyta Kis­pes­ten az ér­té­kes re­lik­viát.

Erre senki sem szá­mí­tott a klub­nál. Vi­lág­hírű sztár­klub hagyta Kis­pes­ten az ér­té­kes re­lik­viát.

Gyász, maláriában halt meg a korábbi szerdahelyi edző

Gyász, maláriában halt meg a korábbi szerdahelyi edző

Öt­ven­négy éves ko­rá­ban hunyt el.

Öt­ven­négy éves ko­rá­ban el­hunyt a DAC egy­kori já­té­kosa és edzője, Sta­nis­lav Li­es­kovsky. Leg­utóbb a Kon­gói De­mok­ra­ti­kus Köz­tár­sa­ság­ban dol­go­zott.

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt.

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat Kínában

Az im­má­ron 14-sze­res rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Az im­má­ron 15-szö­rös rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Szörnyű tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Felfoghatatlan tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt.

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt.

Milliókra büntették meg a női kézilabdázókat

Milliókra büntették meg a női kézilabdázókat

Az EHF pénz­bír­ság­gal súj­totta a Fra­dit.

Az Eu­ró­pai Ké­zi­labda Szö­vet­ség (EHF) 7 ezer eurós pénz­bír­ság­gal súj­totta a Fe­renc­vá­rost. Szur­ko­lói rend­bon­tás miatt bűn­hőd­het a klub.

Óriás érkezhet a Fradiba, a Vidi ellenfelétől igazolnak a zöldek

Óriás érkezhet a Fradiba, a Vidi ellenfelétől igazolnak a zöldek

Két hete még gólt fe­jelt a ma­gya­rok ellen a csa­tár, ta­vas­szal már ná­lunk fo­ciz­hat.

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a rö­vid­pá­lyás úszó-vb-n.

Napok óta edzeni sem tud a vi­a­dal rajtja előtt. Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a kínai rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­ság első ver­seny­nap­ján.

Ledobta a melltartót, dús kebleivel játszik a vadóc színésznő

Ledobta a melltartót a dús keblú színésznő

A szőke fit­nesz­mo­dell büszke is a mel­le­ire, ame­lyek gyak­ran fe­det­le­nül ma­rad­nak.

Lin­dseyt nem akár­mi­lyen adott­sá­gok­kal ál­dotta meg a sors. A szőke fit­nesz­mo­dell büszke is a mel­le­ire, ame­lyek gyak­ran fe­det­le­nül ma­rad­nak.

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Kí­ná­ban tar­tott elő­adást.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség egy­kori el­nöke Kí­ná­ban tar­tott elő­adást. A FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son a ma­gya­rok standja a leg­nép­sze­rűbb.

Új társra lelt Hosszú Katinka

Új társra lelt Hosszú Katinka, posztolt a klasszis

Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Levette a melltartót a parton a szuperszexi magyar modell

Levette a melltartót a parton a szuperszexi magyar modell

Ez ám a be­vál­la­lós fotó! Felül sem­mi­ben pó­zolt az olasz sztár­fo­cista me­se­szép ma­gyar sze­relme.

Ez ám a be­vál­la­lós fotó! Felül sem­mi­ben pó­zolt az olasz sztár­fo­cista me­se­szép ma­gyar sze­relme.

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Ba­ráth Bo­tond Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése.

Ba­ráth Bo­tond Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése, in­gyen tá­voz­hatna.

Történelmet írt a fiatal magyar sportolólány

Történelmet írt a fiatal magyar sportolólány

Itt­hon edzeni sem tud, mégis bi­zo­nyít.

Itt­hon edzeni sem tud, mégis bi­zo­nyít a fi­a­tal sí­ug­rónő. Le a ka­lap­pal Vörös Virág tel­je­sít­mé­nye előtt!

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

A Ju­ven­tust vi­szont agyon­di­csérte.

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

Adományt gyűjtenek a balesetben megsérült magyar sportolónak

Adományt gyűjtenek a balesetben megsérült magyar sportolónak

A 19 éves röp­lab­dázó pár hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet. A te­het­sé­ges spor­toló szá­mára ado­mányt gyűj­te­nek.

A 19 éves röp­lab­dázó pár hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet. A te­het­sé­ges spor­toló szá­mára ado­mányt gyűj­te­nek.

Meglepő titok: Furcsa hobbijáról mesélt a Fradi edzője

Meglepő titok: Furcsa hobbijáról mesélt a Fradi edzője

Szer­hij Reb­rov az apja miatt lett lel­kes rá­dió­ama­tőr. Az ukrán edző mos­ta­ná­ban vi­szont csak a fo­cira kon­cent­rál.

Szer­hij Reb­rov az apja miatt lett lel­kes rá­dió­ama­tőr. Mos­ta­ná­ban vi­szont csak a fo­cira kon­cent­rál.

Intim fotó: melltartó nélkül fotózták a bevállalós kebelcsodát

Intim fotó: melltartó nélkül fotózták a bevállalós kebelcsodát

Carol Sa­ra­iva nem éppen szé­gyen­lős.

Carol Sa­ra­iva egy­ál­ta­lán nem szé­gyen­lős, büsz­kén mu­to­gatja for­más ido­mait. Nem vé­let­le­nül ra­jon­ga­nak érte olyan sokan.

Kibuggyant a szexi sportolónő óriási melle a vörös bikiniből

Kibuggyant a szexi sportolónő óriási melle a vörös bikiniből

Forró fotót lőt­tek róla Ha­waiin.

Forró fotót lőt­tek róla Ha­waiin. Alig va­la­mit takar a fa­lat­nyi für­dő­ruha Paige szé­dü­le­tes tes­té­ből.

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

A ma­gyar stand viszi a prí­met a FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son. Kí­ná­ban fon­tos sze­rep hárul az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­ni­elre is.

A ma­gyar stand viszi a prí­met a FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son. Kí­ná­ban fon­tos sze­rep hárul az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­ni­elre is. A rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­ság ked­den kez­dő­dik.

Imádják a szurkolók a magyar válogatott játékost

Imádják a szurkolók a magyar válogatott játékost

Kal­már Zsolt lett az ősz leg­jobbja a DAC lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál a szur­ko­lók sze­rint.

Kal­már Zsolt lett az ősz leg­jobbja a DAC lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál a szur­ko­lók sze­rint. A má­so­dik a szin­tén ma­gyar, Vida Kri­stop­her lett.

Hősies győzelem, világraszóló bravúrt arattak a magyar kézis lányok

Hősies győzelem, világraszóló bravúrt arattak a magyar kézis lányok

Né­met­or­szá­got egy gól­lal győzte le Kim Ras­mus­sen csa­pata.

Né­met­or­szá­got egy gól­lal győzte le Kim Ras­mus­sen csa­pata. Még a to­vább­ju­tás is meg­le­het.

Egymás szájába másztak a focisták meccs közben

Meghökkentő fotó, egymás szájába másztak a focisták meccs közben

Résen vol­tak a fo­tó­sok.

Danny Wil­li­ams és Stephan Lichtstei­ner ve­sze­ke­dése egy fél­re­ért­hető kép el­ké­szü­lé­sé­ben csú­cso­so­dott ki.

Óriási szenzáció, magyar lány ért el történelmi sikert

Óriási szenzáció, magyar lány ért el történelmi sikert

Jász­apáti Petra büszke lehet erre.

Jász­apáti Petra 500 mé­te­ren sze­rezte meg az első női ma­gyar arany­ér­met a rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lya-vi­lág­ku­pák tör­té­ne­té­ben.

Kiakadt Böde Dániel, ezért dühöngött a Fradi sztárja

Durván kiakadt Böde Dániel, ezért dühöngött a Fradi sztárja a kispadon

Na­gyon nem örült a le­cse­ré­lé­sé­nek.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót le­cse­rél­ték, ezen húzta fel magát. A meccs után vi­szont csak di­csé­re­tet ka­pott az edző­jé­től.

Döbbenetes baki homályosította el a Fradi sikerét

Ezt látni kell: döbbenetes baki homályosította el a Fradi sikerét

Rózsa Dá­niel óri­ási po­tya­gólt ka­pott.

A Fe­renc­vá­ros őszi baj­nok lett az NB I-ben, de min­denki Rózsa Dá­niel po­tya­gól­já­ról be­szél. Ki­rály Gábor ké­szül­het a vissza­té­résre?

Így készül az apaságra a magyar válogatott sztárja

Így készül az apaságra a magyar válogatott sztárja

Lékai Máté, a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott klasszisa ké­szül gyer­meke szü­le­té­sére.

Lékai Máté, a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott klasszisa ké­szül gyer­meke szü­le­té­sére. Hor­do­zó­ken­dő­ben fo­tóz­ko­dott.

Leolvad az internet a buja tévébemondónő bikinis képeitől

Leolvad az internet a buja tévébemondónő bikinis képeitől

Ni­cole Hol­li­day a szur­ko­lók ked­vence.

Ni­cole Hol­li­day sorra kapja a há­zas­sági aján­la­to­kat, annyira meg­őrül­nek érte a férfiak. A csi­nos mű­sor­ve­zető min­den­kire nagy ha­tás­sal van.

Lecsúszott a bugyi, meztelenül fotózták az almamellű dokinőt

Lecsúszott a bugyi, meztelenül fotózták az almamellű dokinőt

Gi­anna Marie bom­ba­tes­tet vil­lan­tott.

Gi­anna Marie tel­je­sen pu­cé­ran fe­küdt a ho­mok­ban. Az Ins­tag­ramra ki­tett fo­tóit látva rög­tön meg­érti az ember, miért ra­jon­ga­nak érte a férfiak.

Ömlenek a lájkok: Messi szívmelengető képet készített a gyerekeivel

Ömlenek a lájkok: Messi szívmelengető képet készített a gyerekeivel

Az Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy na­gyon cuki képet a fut­ball­csil­lag.

Az Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy na­gyon cuki képet az ar­gen­tin fut­ball­csil­lag.

Megrázó videó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Megrázó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban.

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban. A Be­sik­tas szur­ko­ló­jára egy ét­te­rem előtt tá­mad­tak rá.

Betelt a pohár: Hosszú Katinkáék perelnek!

Betelt a pohár Hosszú Katinkánál: perre mennek az úszóbajnokok!

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val.

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val. Az egyik úszó­szer­ve­zet is ak­ci­óba lé­pett.

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában a dühös ultrák

Az egyik szur­ko­lót azo­no­sí­tot­ták.

Az Inter szur­ko­lói a szé­ke­ket és a mos­dó­kat sem kí­mél­ték a Ju­ven­tus sta­di­on­já­ban.

Futballsztár is érintett az ismert énekesnő adócsalási ügyében

Futballsztár is érintett az ismert énekesnő adócsalási ügyében

El­já­rás in­dult Sha­kira ellen, mert a bar­ce­lo­nai ügyész­ség sze­rint 2012 és 2014 kö­zött el­mu­lasz­tott befi­zetni 14,5 mil­lió euró adót.

El­já­rás in­dult Sha­kira ellen, mert a bar­ce­lo­nai ügyész­ség sze­rint 2012 és 2014 kö­zött el­mu­lasz­tott befi­zetni 14,5 mil­lió euró adót.

Mindenki ezen röhög: becsiccsentve botorkált színpadra a sztárapuka

Mindenki ezen röhög: becsiccsentve botorkált színpadra a sztárapuka

Kimi Räik­kö­nen szem­mel lát­ha­tóan nem volt szom­jas az FIA-gálán.

Kimi Räik­kö­nen szem­mel lát­ha­tóan nem volt szom­jas az FIA-gálán.

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

Bajba kerülhet Pesten a Chelsea fociedzője

Bajba kerülhet Pesten a Chelsea fociedzője

Ma­u­ri­zio Sarri a meccse­ken nem do­há­nyoz­hat.

Ma­u­ri­zio Sarri a meccse­ken nem do­há­nyoz­hat, így le kell mon­dani szen­ve­dé­lyé­ről a Vidi el­leni bu­da­pesti Eu­rópa-liga meccsen is.

Sportdömping, a tévében már jövőre elkezdődik a 2020-as olimpia

Sportdömping, a tévében már jövőre elkezdődik a 2020-as olimpia

Négy nagy vb egy vá­ros­ban: Bu­da­pest sport­fő­vá­ros az M4 Sport fó­ku­szá­ban.

Négy nagy vi­lág­baj­nok­ság egy vá­ros­ban: Bu­da­pest sport­fő­vá­ros az M4 Sport fó­ku­szá­ban.