SPORT

Őszinte vallomás: nehéz időszakon megy át a magyar sztársportoló

Őszinte vallomás: nehéz időszakon megy át a magyar sztársportoló

Meg­vi­seli a si­ker­te­len szé­ria a 25 éves spor­to­ló­nőt.

Meg­vi­seli a si­ker­te­len szé­ria a 25 éves spor­to­ló­nőt, de to­vábbra is küzd a cél­ja­i­ért.

FRISS HÍREK

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt.

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban, 3-0-ra győzte le az Ala­vést. Ismét Messi lőtte a ju­bi­le­umi ta­lá­la­tot.

Forró fotó a Balatonról, így nyaral Kapás Bogi

Forró fotó a Balatonról, így nyaral Kapás Bogi

Az úszó Eu­rópa-baj­nok­ság után sem tud el­sza­kadni a víz­től. Pár­já­val, Te­legdy Ádám­mal ro­man­ti­ká­zik.

Az úszó Eu­rópa-baj­nok­ság után sem tud el­sza­kadni a víz­től. Szin­tén úszó pár­já­val, Te­legdy Ádám­mal ro­man­ti­ká­zik.

Újabb csapás érte a száműzött magyar válogatott focistát

Újabb csapás érte a száműzött magyar válogatott focistát

A 25 éves csa­tár az előző sze­zon­ban a Di­ós­győr egyik leg­jobbja volt, 31 baj­no­kin 10 gólt szer­zett. A má­so­dik csa­pat­hoz küld­ték az előző héten.

A 25 éves csa­tár az előző sze­zon­ban a Di­ós­győr egyik leg­jobbja volt, 31 baj­no­kin 10 gólt szer­zett. A má­so­dik csa­pat­hoz küld­ték az előző héten.

Doll kiakadt, változások jöhetnek a Fradinál

Doll kiakadt, változások jöhetnek a Fradinál

Né­há­nyan el­búj­tak a pá­lyán a zöld-fe­hé­rek ve­ze­tő­edzője sze­rint.

Nagy a baj, eltiltották a sporttól a foci-vb egyik hősét

Nagy a baj, eltiltották a sporttól a foci-vb egyik hősét

Alap­em­ber volt a vb-ezüst­ér­mes hor­vát lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban. A nyá­ron iga­zolta le a Milan.

Alap­em­ber volt a vb-ezüst­ér­mes hor­vát lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban. A nyá­ron iga­zolta le a Milan. To­vábbi vizs­gá­la­tok vár­nak a já­té­kosra.

Őket imádja ősszel az ország! Felismered a focistákat?

Őket imádja ősszel az ország! Felismered a focistákat?

Ideje meg­nézni, kik érték el a nagy bra­vúrt a Vidi szí­ne­i­ben! Elé­red a ma­xi­má­lis pont­szá­mot?

Ideje meg­nézni, kik érték el a nagy bra­vúrt a Vidi szí­ne­i­ben! Elé­red a ma­xi­má­lis pont­szá­mot?

Váratlan fordulat, újra magyar válogatott lehet a világ legjobbja

Váratlan fordulat, újra magyar válogatott lehet a világ legjobbja

A már vissza­vo­nult Gör­bicz Anita nem zár ki sem­mit az olim­pi­á­val kap­cso­lat­ban.

A már vissza­vo­nult Gör­bicz Anita nem zár ki sem­mit az olim­pi­á­val kap­cso­lat­ban.

Mindenki erre várt, itt a fontos bejelentés Cristiano Ronaldóról

Mindenki erre várt, itt a fontos bejelentés Cristiano Ronaldóról

Meg­nyu­god­hat­nak a ma­gyar fo­ci­druk­ke­rek. Már szom­bat este ér­de­mes lesz fi­gyelni a tévét.

Beszólt a Vidi focistája, repült a csapatból

Beszólt a Vidi focistája, repült a csapatból

A szerb lab­da­rúgó a Malmö ellen a kis­padra sem fért fel. Pedig nagy szük­ség lenne rá.

Falatnyi bikiniben hódít a tengerparton Jakabos Zsuzsanna

Falatnyi bikiniben hódít a tengerparton Jakabos Zsuzsanna

A ma­gyar spor­toló jól meg­ér­de­melt pi­he­né­sét tölti a stran­do­lók nagy örö­mére.

A ma­gyar spor­toló jól meg­ér­de­melt pi­he­né­sét tölti a stran­do­lók nagy örö­mére.

Világsztárral edzett a magyar sportoló, de mi történt ezután?

Világsztárral edzett a magyar sportoló, de mi történt ezután?

Fu­cso­vics Már­tonn­nak eddig tar­tott a cin­ci­natti te­nisz­torna. Baj nincs, mint ki­de­rült, az edzé­sen is csil­la­gok ve­szik körül.

Fu­cso­vics Már­tonn­nak eddig tar­tott a cin­ci­natti te­nisz­torna. Baj nincs, mint ki­de­rült, az edzé­sen is csil­la­gok ve­szik körül.

Érzelmes búcsú, így köszönt el csapattársától a magyar sztársportoló

Érzelmes búcsú, így köszönt el csapattársától a magyar sztársportoló

Hanga Ádám ta­valy nyá­ron iga­zolt a Bar­ce­lo­ná­hoz.

Hanga Ádám ta­valy nyá­ron iga­zolt a Bar­ce­lo­ná­hoz. Egy évet játsz­ha­tott együtt a le­gen­dás ka­pi­tánnyal.

Se bugyi, se más: pucéran fotózták a kertben a csodás mellű színésznőt

Se bugyi, se más: pucéran fotózták a kertben a csodás mellű színésznőt

Kép­te­len el­ta­karni for­más keb­leit. Ale­j­andra a ci­pő­jén kívül min­den ru­há­já­tól meg­sza­ba­dult a gye­pen.

Dzsudzsák nem adja olcsón magát: döbbenetes fizetést kér a Viditől

Dzsudzsák nem adja olcsón magát: döbbenetes fizetést kér a Viditől

Ko­molyra for­dult a tár­gya­lás. Csak az őszi cso­port­meccsek ide­jére ugrik be, vagy akár to­vábbra is ma­rad­hat?

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser és a sajtós

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser, tagad a sajtós

Fél­re­ér­tésre épült a hír­cu­nami?

Fél­re­ér­tésre épült az egész vi­lá­gon vé­gig­söprő hír­cu­nami? Rosszul for­dít­hat­ták a spa­nyol pol­gár­mes­ter sza­vait.

Hatalmas botrány, ezt nem hagyja annyiban a magyar szövetség

Hatalmas botrány, ezt nem hagyja annyiban a magyar szövetség

Köz­le­mény­ben re­a­gál­tak.

Filip Desz­po­tovszki su­nyi­sága miatt ka­pott ki a ma­gyar férfi röp­labda-vá­lo­ga­tott. Köz­le­ményt adott ki a Ma­gyar Röp­labda Szö­vet­ség.

A nap, amikor Lionel Messi elátkozta Budapestet

A nap, amikor Lionel Messi elátkozta Budapestet

Az ar­gen­tin fo­cista 13 éve ezen a napon mu­tat­ko­zott be az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Rossz em­lé­kei van­nak.

Az ar­gen­tin fo­cista 13 éve ezen a napon mu­tat­ko­zott be az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Rossz em­lé­kei van­nak.

Ez igen, igazi világsztár sétál Cegléd utcáin

Igazi világsztár sétál Cegléd utcáin

A spa­nyo­lok vi­lág­sztárja Ceg­lé­den de­di­kál.

A spa­nyo­lok vi­lág­sztárja Ceg­lé­den de­di­kál. Au­gusz­tus 19-ig tart a 39. Tour de Hong­rie. A le­gen­dás Con­ta­dor csa­pata is részt vesz a ma­gyar­or­szági ke­rék­pá­ros-ver­se­nyen.

Mindenki nyer a Vidi főtáblájával

Mindenki nyer a Vidi főtáblájával

Az egész ma­gyar lab­da­rú­gás na­gyot nyert.

Az egész ma­gyar lab­da­rú­gás na­gyot nyert azzal, hogy a Vidi biz­to­sí­totta a he­lyét az egyik eu­ró­pai kupa cso­port­kö­ré­ben. A Baj­no­kok Li­gája fő­táb­lá­jára jutás lenne az iga­zán nagy szen­zá­ció.

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz az al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz a fe­le­sé­gére em­lé­kez­tető al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Nincs kegyelem, azonnal kirúgták az NB I-es focistát

Nincs kegyelem, azonnal kirúgták az NB I-es focistát

A Fe­renc­vá­ros ellen ka­pott piros lapot az ukrán fo­cista, emi­att tá­vo­zik a ma­gyar él­vo­nal­ból.

A Fe­renc­vá­ros ellen ka­pott piros lapot az ukrán fo­cista, emi­att tá­vo­zik a ma­gyar él­vo­nal­ból. Az MLSZ négy hó­napra el­til­totta az eset után.

Hibátlan popsit villantott a dögös nagykövetasszony

Falatnyi bikiniben villantott hibátlan popsit a dögös nagykövetasszony

A férfiak álma She­ri­dan Sto­rey.

She­ri­dan Sto­rey őrü­letbe ker­geti a férfi­a­kat, las­san tény­leg el­fogy­nak a jel­zők vele kap­cso­lat­ban.

Szörnyű tortúrán esett át a magyar sztár Amerikában

Szörnyű tortúrán esett át a magyar sztár Amerikában

Fon­tos volt a pi­si­lés és a jeges fürdő.

Ün­nep­lés he­lyett csupa kel­le­met­len­ség várt Fu­cso­vics Mar­cira a nagy si­kere után. Fon­tos volt a pi­si­lés és a jeges fürdő.

Aljas húzás miatt bukhatja az Eb-t a magyar válogatott

Aljas húzás miatt bukhatja az Eb-t a magyar válogatott

Ez a fi­a­tal­em­ber szán­dé­ko­san, aljas módon ve­zette félre a bí­ró­kat, ezen múl­hat az egész Eb-sze­rep­lé­sünk.

Ez a fi­a­tal­em­ber szán­dé­ko­san, aljas módon ve­zette félre a bí­ró­kat, ezen múl­hat az egész Eb-sze­rep­lé­sünk.

Mindenki ledöbbent: mellbevágó döntést hozott a magyar focitehetség

Mindenki ledöbbent: mellbevágó döntést hozott a magyar focitehetség

Tor­vund Ale­xan­der a nor­vég har­mad­osz­tályba iga­zolt.

Tor­vund Ale­xan­der a nor­vég har­mad­osz­tályba iga­zolt.

Világsztár toppant be Dárdai Pál csapatához, ajándék is volt nála

Világsztár toppant be Dárdai Pál csapatához, ajándék is volt nála

Ber­lin­ben járt Ro­nal­dinho.

Ro­nal­dinho kü­lön­le­ges ci­pők­kel lepte meg a Her­tha fut­bal­lis­tá­ját.

Régen nem történt ilyen szégyen a Real Madriddal

Aggasztó jel, régen nem történt ilyen szégyen a Real Madriddal

Lo­p­ete­gui el­bukta az első dön­tő­jét.

Lo­p­ete­gui rög­tön az első dön­tő­jét el­ve­szí­tette, csa­pata négy gólt ka­pott. Zi­dane irá­nyí­tá­sá­val erre soha nem volt példa.

Változás Schumacher életében, nagy lépésre szánta el magát a család

Változás Schumacher életében, nagy lépésre szánta el magát a család

Be­je­len­tést tett a pol­gár­mes­ter. Mire utal Co­r­inna asszony vá­rat­lan hú­zása?

Be­je­len­tést tett a pol­gár­mes­ter. Mire utal Co­r­inna asszony vá­rat­lan hú­zása?

Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára. Min­dent eldob ma­gá­tól, ami meg­rom­lott há­zas­sá­gára em­lé­kez­teti

Ennyi volt, elküldték a magyar focistát a külföldi csapattól

Ennyi volt, elküldték a magyar focistát a külföldi csapattól

Az új sze­zon­ban már nem szá­mol­nak a Hon­véd­től ér­ke­zett kö­zép­pá­lyás­sal. Új klub után néz­het.

Az új sze­zon­ban már nem szá­mol­nak a Hon­véd­től ér­ke­zett kö­zép­pá­lyás­sal. A má­sod­osz­tály­ban 14 mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára.

Váratlan, rejtélyes férfi zavarta meg a magyar versenyt

Váratlan, rejtélyes férfi zavarta meg a magyar versenyt

Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tak.

Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tak a ver­seny­zők. El­in­dult a Tour de Hong­rie or­szág­úti ke­rék­pá­ros-kör­ver­seny. Au­gusz­tus 19-ig tart az idei vi­a­dal.

Hogyan fér be Dzsudzsák a főtáblás Vidibe?

Hogyan fér be Dzsudzsák a főtáblás Vidibe?

Most már van esély a ha­za­té­ré­sére.

Most már van esély a ha­za­té­ré­sére. A fe­hér­vári ku­pa­si­ker után Ni­ko­lics edző a ki­sze­mel­tek­ről szólva kö­rül­írta a ma­gyar sztárt.

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Újabb bol­dog­ság a Vidi-csa­lád­ban. Így még nem örült mes­ter­hár­mas­nak az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó gól­zsák.

Segít a Tippmixpro, itt láthatod élőben Cristiano Ronaldo meccsét

Segít a Tippmixpro, itt láthatod élőben Cristiano Ronaldo meccsét

A por­tu­gál sztár a hét­vé­gén mu­tat­ko­zik be tét­meccsen. Vajon nyerni fog a Ju­ven­tus?

Meglepő, elárulta titkát a fiatal magyar sportolónő

Meglepő, elárulta titkát a fiatal magyar sportolónő

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon a ma­gyar csa­pat egyik leg­jobbja volt. 400 és 800 gyor­son ezüst, 1500 gyor­son bronz­ér­met szer­zett.

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon a ma­gyar csa­pat egyik leg­jobbja volt. 400 és 800 gyor­son ezüst, 1500 gyor­son bronz­ér­met szer­zett.

Formás keblek, az öltözőben meztelenkedik a tüzes sportolónő

Formás keblek, az öltözőben meztelenkedik a tüzes sportolónő

A te­nisz­pá­lya mel­lett a ring­ben is ott­hon érzi magát. In­sag­ram-ol­da­lát 262 ezren kö­ve­tik.

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Kós­tol­ga­tás vagy csak fél­re­ér­tés?

Onnan jött a kós­tol­ga­tás a hét­sze­res vi­lág­baj­nok­nak, aki­től senki sem várta.

Vérfürdő a pályán: meccs közben lőttek agyon egy futballistát

Vérfürdő a pályán: meccs közben lőttek agyon egy futballistát

Az ama­tőr já­té­kos a meccs előtti napon bal­hé­zott össze a fegy­ve­res tá­ma­dók­kal.

Az ama­tőr já­té­kos a meccs előtti napon bal­hé­zott össze a fegy­ve­res tá­ma­dók­kal.

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Szerda dél­előtt, a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Szerda dél­előtt, a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Itt vannak az első fotók Szepesi György temetéséről

Itt vannak az első fotók Szepesi György temetéséről

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 96 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás ri­por­ter­től.

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele.

Ez a köz­já­ték is kel­lett a si­ker­hez? A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele. Az már biz­tos, hogy a BL-ben vagy az El-ben fő­táb­lás lesz a ma­gyar baj­nok.

Botrány, Sergio Ramos keményen visszaszólt Ronaldónak

Hatalmas botrány, Sergio Ramos keményen visszaszólt Ronaldónak

A por­tu­gál sztár oda­szúrt a Real Mad­rid­nak, ezt nem hagy­hatta annyi­ban ko­rábbi csa­pat­társa.

A por­tu­gál sztár oda­szúrt a Real Mad­rid­nak, ezt nem hagy­hatta annyi­ban ko­rábbi csa­pat­társa.

Se bugyi, se más: meztelenül fotózta magát a bevállalós doktornéni

Se bugyi, se más: meztelenül fotózta magát a bevállalós doktornéni

Ins­tag­ram-ol­da­lát 5,6 mil­li­óan kö­ve­tik. Ko­ráb­ban ver­seny­sze­rűen ko­sár­lab­dá­zott.

Erre vártunk hat évet, főtáblás a Vidi

Erre vártunk hat évet, főtáblás a Vidi

Régen örül­tünk ennyire 0-0-nak ma­gyar fo­ci­meccsen.

Régen örül­tünk ennyire 0-0-nak ma­gyar fo­ci­meccsen. Már biz­tos, hogy fő­táb­lás lesz a Vidi ős­szel.

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Most iga­zán nagy dur­ra­ná­sok vár­ha­tóak. Sz­tá­rok so­rá­val erő­sít a baj­nok?

Most aztán iga­zán nagy dur­ra­ná­sok vár­ha­tóak a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat­nál. Sz­tá­rok so­rá­val erő­sít a baj­nok?

Ezt látni kell, Hosszú Katinka új dolgot próbált ki

Ezt látni kell, Hosszú Katinka új dolgot próbált ki

A glas­gow-i úszó Eb-n arany­ér­met szerző Iron Lady vic­ces képet osz­tott meg.

A glas­gow-i úszó Eb-n arany­ér­met szerző Iron Lady vic­ces képet osz­tott meg.

Cuki fotó, az olimpia bajnok sportoló kivitte a kislányát a Szigetre

Cuki fotó, az olimpia bajnok sportoló kivitte a kislányát a Szigetre

Együtt fesz­ti­vá­lo­zott a csa­lád. A három gyer­mek közül a leg­ki­seb­bet vitte el Kiss Ger­gely.

Együtt fesz­ti­vá­lo­zott a csa­lád. A három gyer­mek közül a leg­ki­seb­bet vitte el Kiss Ger­gely.

Most jelentette be: Kiszáll a Forma-1-ből a világbajnok sportoló

Most jelentette be: Kiszáll a Forma-1-ből a világbajnok sportoló

"El­jött az idő, hogy to­vább­lép­jek."

"El­jött az idő, hogy vált­sak és to­vább­lép­jek." Most már biz­tos, hogy nem foly­tatja to­vább.

Súlyos váddal támadták be a Vidit az év focimeccse előtt

Súlyos váddal támadták be a Vidit az év focimeccse előtt

A Malmö edzője fur­csán nyi­lat­ko­zott.

A Malmö edzője arra utalt, hogy a ma­gyar csa­pat szán­dé­ko­san tette tönkre a pá­lyát. Leg­alábbis a sza­va­i­ból erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Meglepő bejelentés jött Kapás Bogitól

Meglepő bejelentés Kapás Bogitól, nagy dobásra készül az úszósztár

A szép­sé­ges spor­toló akár négy szám­ban is rajt­hoz áll­hat a to­kiói olim­pián.

A szép­sé­ges spor­toló akár négy szám­ban is rajt­hoz áll­hat a to­kiói olim­pián.

Újabb részletek, így úszhat a Balatonban az új magyar sztár

Újabb részletek, így úszhat a Balatonban az új magyar sztár

Ez is kell ahhoz, hogy si­ke­res le­gyen.

Ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki Ra­sovszky Kris­tóf fel­ké­szü­lési mód­sze­ré­vel kap­cso­lat­ban. Az Eb-n si­kert si­kerre hal­mozó csil­lag nem ijed meg sem­mi­től.

Ebből baj lehet: akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

Akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

A druk­ke­rek han­got fog­nak adni a vé­le­mé­nyük­nek szep­tem­ber­ben.

A druk­ke­rek han­got fog­nak adni a vé­le­mé­nyük­nek szep­tem­ber­ben. Min­den­kit arra biz­tat­nak, hogy tart­sa­nak velük.

Most érkezett: válságos állapotban a magyar válogatott sportoló

Most érkezett: válságos állapotban a magyar válogatott sportoló

Szom­ba­ton egy mo­tor­csó­nak­ról ug­rott a Ti­szába. Au­gusz­tus 9-én arany­ér­met szer­zett.

Komoly büntetés, száműzték az NB I-es focistát

Komoly büntetés, száműzték az NB I-es focistát

A 32. per­cé­ben ál­lí­tot­ták ki.

A Fe­renc­vá­ros el­leni baj­noki 32. per­cé­ben ál­lí­tot­ták ki az ukrán lé­gi­óst. A Kis­várda ezt kö­ve­tően két gólt is ka­pott a zöld-fe­hé­rek­től.

Durva dolgot tett a sztárfocista, nyomoz a rendőrség

Durva dolgot tett a sztárfocista, nyomoz a rendőrség

Az egyip­tomi csa­tár tet­té­ről saját klubja szá­molt be a ha­tó­sá­gok­nak.

Az egyip­tomi csa­tár tet­té­ről saját klubja szá­molt be a ha­tó­sá­gok­nak.

Különleges szülinap, ezzel lepte meg szerelmét a magyar sztársportoló

Különleges szülinap, ezzel lepte meg szerelmét a magyar sztársportoló

Cin­cin­na­ti­ban ün­ne­pelte a pár a jeles ese­ményt. A ma­gyar te­ni­szező ked­den a len­gyel Hur­kacz ellen lép pá­lyára.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Nincs kegyelem, döntés született a gyerekmolesztáló rém ügyében

Nincs kegyelem, döntés született a gyerekmolesztáló rém ügyében

A Cel­tic ko­rábbi fut­ball­edzője három éven át zak­latta kis­korú ál­do­za­tát.

A Cel­tic ko­rábbi fut­ball­edzője három éven át zak­latta kis­korú ál­do­za­tát. McCafferty 2012 de­cem­be­ré­től kezdve három éven át ter­ro­ri­zálta kis­korú ál­do­za­tát.

Jakabos Zsu fodrásznál járt, látni kell a végeredményt

Jakabos Zsu fodrásznál járt, látni kell a végeredményt

A glas­gow-i úszó Eb-n dön­tős volt 200 ve­gye­sen. Ez­után végre el­ju­tott egy szép­ség­sza­lonba, ahová már rég­óta vá­gya­ko­zott... Megérte!

A glas­gow-i úszó Eb-n dön­tős volt 200 ve­gye­sen. Ez­után végre el­ju­tott egy szép­ség­sza­lonba, ahová már rég­óta vá­gya­ko­zott... Megérte!

Lesd meg, így kérte meg szerelme a népszerű magyar úszónő kezét

Lesd meg, így kérte meg szerelme a népszerű magyar úszónő kezét

Nagy a bol­dog­ság a spor­tos álom­pár­nál. Je­len­tős lé­pésre szán­ták el ma­gu­kat.

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Érdekes részletek: Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Érdekes részletek: Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok azon­nal meg­ked­velte a te­het­sé­ges úszót.

Az öt­szö­rös olim­piai arany­ér­mes baj­noknő azon­nal meg­ked­velte a te­het­sé­ges úszót. Azóta szo­ros ba­rát­ság ala­kult ki kö­zöt­tük.

Kiderült, ennyi pénzt keresett a magyar sztár az úszó Eb-n

Kiderült, hogy mennyi pénzt keresett a magyar sztár az úszó Eb-n

Ra­sovszky Kris­tóf két arany­érem mel­lett egy ezüs­töt is nyert a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Ra­sovszky Kris­tóf két arany­érem mel­lett egy ezüs­töt is nyert a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Ké­sely Ajna kapta a má­so­dik leg­na­gyobb össze­get. A lis­tán Hosszú Ka­tinka is sze­re­pel, neve mel­lett az arany­ére­mért járó összeg­gel.

Fordulat Ronaldo állapotában: a kórházból üzent a világsztár focista

Fordulat Ronaldo állapotában: a kórházból üzent a világsztár focista

A vi­lág­baj­nok já­té­kos meg­nyug­tatta a ra­jon­gó­kat, ha­ma­ro­san ha­za­tér­het.

A vi­lág­baj­nok já­té­kos a Twit­te­ren meg­nyug­tatta a ra­jon­gó­kat, ha­ma­ro­san ha­za­tér­het.

Váratlan fordulat, jó hírt kapott a súlyos beteg magyar sportoló

Váratlan fordulat, jó hírt kapott a súlyos beteg magyar sportoló

Tóth Ró­bert au­gusz­tus 20-án utaz­hat Né­met­or­szágba. Egy egész or­szág fo­gott össze érte.

Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

To­vább fog har­colni az úszó­zseni.

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni. Ked­venc szá­má­ról sem akar le­mon­dani.

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája.

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája. Be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem­csak az alakja bá­mu­la­tos, de a hu­mora is rend­ben van.

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Sze­relme és edzője adott erőt neki.

Kapás Bog­lárka na­gyon maga alatt volt az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Sze­relme és edzője bá­to­rí­tása vi­szont erőt adott neki a foly­ta­tásra.

Mindenét megmutatja, totál meztelenül hempereg a dús keblű bombázó

Mindenét megmutatja, totál meztelenül hempereg a dús keblű bombázó

Alyssa Arce a ter­mé­szet­ben tépte le ma­gá­ról a tex­tilt.

Alyssa Arce a ter­mé­szet­ben tépte le ma­gá­ról a tex­tilt.

Szörnyű kínok közt nyerte meg a magyar úszó a 25 km-es távot

Szörnyű kínok közt nyerte meg a magyar úszó a 25 km-es távot

Ra­sovszky Kris­tóf tör­té­nel­met írt.

Ra­sovszky Kris­tóf hő­sies küz­de­lem­ben nyert arany­ér­met 25 ki­lo­mé­te­ren. Ezzel pedig tör­té­nel­met írt.

Szomorú fordulat a világbajnok Forma-1-es pilóta állapotában

Szomorú fordulat a világbajnok Forma-1-es pilóta állapotában

Ál­lí­tó­lag rom­lott Niki Lauda ál­la­pota.

A hírek sze­rint rom­lott Niki Lauda ál­la­pota, ami rossz hír egy ilyen idős beteg ese­té­ben. Ál­lí­tó­lag a le­genda szer­ve­zete még nem fo­gadta be az új tüdőt.

Intenzív osztályon ápolják Ronaldót, az orvosok harcolnak érte

Intenzív osztályon ápolják Ronaldót, az orvosok harcolnak érte

A vi­lág­baj­nok fo­cista tü­dő­gyul­la­dást ka­pott nya­ra­lása alatt.

A vi­lág­baj­nok fo­cista tü­dő­gyul­la­dást ka­pott nya­ra­lása alatt.

Undorító dolgot tett a fociedző, ezt miért engedik?

Undorító dolgot tett a fociedző, ezt miért engedik?

Ma­u­ri­zio Sar­ri­nak meg­til­tot­ták a do­hány­zást. Nem ké­sett a Chel­sea mes­te­ré­nek vá­la­sza.

Ma­u­ri­zio Sar­ri­nak meg­til­tot­ták a do­hány­zást. Nem ké­sett a Chel­sea mes­te­ré­nek vá­la­sza.

Jakabos dögös ruhában villantotta meg a hasát

Jakabos Zsuzsanna dögös ruhában villantotta meg a hasát

Jól érzi magát a szexi úszónő.

Az Eu­rópa-baj­nok­ság után Orosz­or­szág­ban vezet le az egyik leg­­­sze­­xibb ma­­gyar úszónő.

Drogbotrányba keveredett a balhés focista

Lecsaptak a rendőrök: drogbotrányba keveredett a balhés focista

A kar­ri­erje is ve­szélybe ke­rül­het.

An­to­nio Cal­la­way dup­lán rosszul járt, mivel a jog­si­já­val is gond volt.

Robbanhat a bomba Messiék miatt, ebből botrány lesz

Robbanhat a bomba Messiék miatt, ebből botrány lesz

El sem kez­dő­dött a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság, de máris áll a bál.

El sem kez­dő­dött a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság, de máris áll a bál.

Széttárt lábakkal kapták lencsevégre a meztelenkedő modellt

Széttárt lábakkal kapták lencsevégre a meztelenkedő modellt

Olga Loera 41 éve­sen is szu­per­szexi.

Olga Loera nem vé­let­le­nül lett szép­ség­ki­rálynő. A vonz­ere­jé­ből sem­mit nem ve­szí­tett a gi­ga­mellű bom­bázó.

Atyaég, mindenki a műsorvezetőnő melleiről beszél

Atyaég, mindenki a műsorvezetőnő melleiről beszél

Nehéz szó nél­kül hagyni...

Nehéz szó nél­kül hagyni a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő új vi­de­ó­ját az Ins­tag­ra­mon.

Döbbenet: szörnyű balesetben halt meg három magyar fociszurkoló

Döbbenet: szörnyű balesetben halt meg három magyar fociszurkoló

pén­tek este tör­tént a tra­gé­dia, ami­kor a Vidi meccsé­ről tar­tot­tak ha­za­felé.

Még pén­tek este tör­tént a tra­gé­dia, ami­kor a Vi­deo­ton meccsé­ről tar­tot­tak ha­za­felé.