SPORT

Brutális autóbaleset: félholtan vitték kórházba a fiatal sportolót

Brutális autóbaleset: félholtan vitték kórházba a fiatal sportolót

A rend­őrök sze­rint csoda, hogy élet­ben ma­radt a hol­land fo­cista.

A rend­őrök sze­rint csoda, hogy élet­ben ma­radt a hol­land fo­cista.

FRISS HÍREK

Vetkőzik a góloknál, felfedi óriási melleit a szurkolólány

Vetkőzik a góloknál, felfedi óriási melleit a szurkolólány

Sokak örö­mére Nissu Cauti ígé­re­tet tett az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Sokak örö­mére Nissu Cauti ígé­re­tet tett az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Ez nem semmi, az angolok sztárja legnagyobb álmáról mesélt

Ez nem semmi, az angolok sztárja legnagyobb álmáról mesélt

Harry Kane arról áb­rán­do­zik, hogy három gólt sze­rez a vb-dön­tő­ben.

A Tot­ten­ham csa­tára, Harry Kane arról áb­rán­do­zik, hogy három gólt sze­rez a vi­lág­baj­noki dön­tő­ben.

Csoda történt: újra legyőzte a gyilkos kórt a Fradi játékosa

Csoda történt: újra legyőzte a gyilkos kórt a Fradi játékosa

Ször­nyű hó­na­po­kon van túl Hardi Ri­chárd, aki ős­szel már újra jég­ko­ron­gozna.

Ez komoly? Ilyet angol csapattól még nem láttunk

Ez komoly? Ilyet angol csapattól még nem láttunk

Tel­je­sen új had­rend­ben fo­ciz­hat­nak a vi­lág­baj­nok­sá­gon a há­rom­orosz­lá­no­sok.

Már meg sem lepődünk. Szalai Ádám megint elhagyta a kontinenst

Már meg sem lepődünk. Szalai Ádám megint elhagyta a kontinenst

Két meccs mel­lett vé­gig­utazza a nya­rat a ma­gyar fo­cista.

Két meccs mel­lett vé­gig­utazza a nya­rat a ma­gyar fo­cista.

Teljes a káosz, minden esélyes botlott a vébén

Teljes a káosz, minden esélyes botlott a vébén

Egyet­len sztár­csa­pat sem nyert va­sár­nap. A né­me­tek után a bra­zi­lok is pi­ron­kod­hat­nak.

Levetkőzött, bugyi nélkül pózolt a formás fenekű szépség

Levetkőzött, bugyi nélkül pózolt a formás fenekű szépség

A kacér pop­sik­i­rálynő egy­sze­rűen kép­te­len csa­ló­dást okozni a férfi ra­jon­gók­nak.

A kacér pop­sik­i­rálynő egy­sze­rűen kép­te­len csa­ló­dást okozni a férfi ra­jon­gók­nak.

Bombameglepetés, ez lett a német botrányból

Bombameglepetés, ez lett a német botrányból

Ezt senki nem hit­tem volna a vi­lág­baj­nok­ság előtt. El­vér­zett a cím­védő a tor­nán.

Ezt senki nem hit­tem volna a vi­lág­baj­nok­ság előtt. El­vér­zett a cím­védő a tor­nán.

Áll a bál, Maradona máris magyarázkodik

Áll a bál, Maradona máris magyarázkodik

Diego máris meg­szegte az orosz­or­szági vébé leg­fon­to­sabb sza­bá­lyát.

Az is­teni Diego máris meg­szegte az orosz­or­szági vébé leg­fon­to­sabb sza­bá­lyát. Vajon mos­tan­tól be­en­ge­dik a sta­di­o­nokba?

Súlyos büntetést kaptak a német válogatott sztárjai

Dagad a botrány, súlyos büntetést kaptak a német válogatott sztárjai

Jo­a­chim Löw nem kí­mélte Özil­é­ket.

Jo­a­chim Löw szö­vet­ségi ka­pi­tány ál­lí­tó­lag Özilt és Gün­do­gant is a kis­padra szám­űzte.

Jó hírt kaptak a britek: újra közönség előtt játszik a híres sztár!

Jó hírt kaptak a britek: újra közönség előtt játszik a híres sztár!

A ko­rábbi vi­lág­első Andy Mur­ray ta­valy jú­li­us­ban ját­szott leg­utóbb éles te­nisz­meccset.

A ko­rábbi vi­lág­első Andy Mur­ray ta­valy jú­li­us­ban ját­szott leg­utóbb éles te­nisz­meccset.

Az Operában és a ringben is otthon van a magyar sztársportoló

Az Operában és a ringben is otthon van a magyar sztársportoló

Kótai ve­ze­tése alatt szé­pen fej­lő­dik a Fe­renc­vá­ros ököl­vívó-szak­osz­tá­lya.

Kótai Mi­hály ve­ze­tése alatt szé­pen fej­lő­dik a Fe­renc­vá­ros ököl­vívó-szak­osz­tá­lya. A ko­rábbi vi­lág­baj­nok bok­szoló mel­lett a le­gen­dás mes­ter­edző, Szántó Imre, va­la­mint a vb-ezüst­ér­mes Bedák Pál al­kot­ják a fő­vá­rosi klub szu­per­csa­pa­tát.

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Jól látni, a meccs előtt még mo­soly­gós volt az ar­gen­ti­nok sztárja. Ké­sőbb aztán már csak szen­ve­dett.

Teljesen meztelen, szexjelenetet forgatott Neymar barátnője

Teljesen meztelen, szexjelenetet forgatott Neymar barátnője

Bruna Mar­quezine-t új film­ben lát­hat­juk. A bra­zil lab­da­rúgó, Ney­mar ba­rát­nője forró ágy­je­le­net­ben tér vissza.

Észveszejtő nudizás, meztelenül fotózták a csodás mellű modellt

Észveszejtő nudizás, meztelenül fotózták a csodás mellű modellt

Joana Du­arte nem za­var­tatta magát.

Joana Du­arte pu­cé­ran gá­zolt a hul­lá­mok közé. Majd ön­fe­led­ten ké­nyez­tette saját magát.

Ilyen még soha nem történt vb-n!

Mindenki erről beszél, ilyen még soha nem történt világbajnokságon!

Bün­te­tőt ítél­tek a vi­de­ó­bíró se­gít­sé­gé­vel.

Meg­szü­le­tett a vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­nek első, vi­de­ó­zás után el­dön­tött bün­te­tője.

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Messi szé­gyene és a tech­nika di­a­dala, erről volt ne­ve­ze­tes a szom­bat a fo­ci­vé­bén.

Messi szé­gyene és a tech­nika di­a­dala, erről volt ne­ve­ze­tes a szom­bat a fo­ci­vé­bén.

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Ér­de­kes idé­ze­tet posz­tolt.

Ér­de­kes idé­zet ke­rült ki az úszónő Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Halott édesapja előtt tisztelgett a franciák hőse

Torokszorító: halott édesapja előtt tisztelgett a franciák hőse

Paul Pogba ta­valy óta gyá­szol.

Paul Pogba ta­valy ve­szí­tette el az egyik leg­fon­to­sabb csa­lád­tag­ját.

Kíméletlenül beolvastak Ronaldónak, ezt nem teszi zsebre

Kíméletlenül beolvastak Ronaldónak, ezt biztosan nem teszi zsebre

Piqué sze­rint a Real Mad­rid ásza haj­la­mos do­bál­gatni magát.

Piqué sze­rint a Real Mad­rid ásza haj­la­mos do­bál­gatni magát.

Ganxsta Zolee elképesztő ígéretet tett Messiék kapcsán

Ganxsta Zolee elképesztő ígéretet tett Messiék kapcsán

A nép­szerű rap­per na­gyon be fog dü­hödni, ha nem Ar­gen­tína nyeri meg a vi­lág­baj­nok­sá­got.

A nép­szerű rap­per na­gyon be fog dü­hödni, ha nem Ar­gen­tína nyeri meg a vi­lág­baj­nok­sá­got.

Balhé a spanyoloknál, nekiugrott edzőjének a sztárcsatár

Újabb balhé a spanyoloknál, nekiugrott edzőjének a sztárcsatár

Diego Costa na­gyon ki­bo­rult Hi­er­róra.

Diego Costa na­gyon ki­bo­rult azon, hogy le­cse­rél­ték a Por­tu­gá­lia el­leni meccsen.

Saját csapattársa jegyezte el a kapus lányát

Saját csapattársa jegyezte el a kapus lányát

Rang­idős az egyip­tomi kapus.

Olyan idős a lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő egyip­tomi vá­lo­ga­tott ka­pusa, hogy az egyik csa­pat­társa je­gyezte el a lá­nyát.

Szétverték a kocsiját, közellenség lett a híres focistából

Szétverték a kocsiját, közellenség lett a híres focistából

A német szur­ko­lók kö­ré­ben most nem Ilkay Gün­do­gan a leg­nép­sze­rűbb já­té­kos.

A német szur­ko­lók kö­ré­ben most nem Ilkay Gün­do­gan a leg­nép­sze­rűbb já­té­kos.

Meglesték a zuhanyzóban meztelenkedő bombanőt

Eltűnt a bugyi, meglesték a zuhanyzóban meztelenkedő bombanőt

Judit úgy dön­tött, ideje meg­sza­ba­dulni min­den ru­ha­da­rab­já­tól.

Judit Be­na­vente úgy dön­tött, ideje meg­sza­ba­dulni min­den ru­ha­da­rab­já­tól.

Ronaldo szomorította el a spanyolokat a világbajnokságon

Cristiano Ronaldo mesterhármassal szomorította el a spanyolokat a vb-n

A Real-klasszis mes­ter­hár­mast rú­gott.

A Real Mad­rid sztárja egy­sze­mé­lyes had­se­reg­ként szer­zett pon­tot Por­tu­gá­li­á­nak.

Jakabos Zsu szuperdögös, váratlan helyen bukkant fel

Jakabos Zsu szuperdögös, váratlan helyen bukkant fel

Az úszónő új fo­tó­val je­lent­ke­zett.

A ma­gyar úszónő új fo­tó­val je­lent­ke­zett, és ez­út­tal sem oko­zott csa­ló­dást.

Dárdai elárulta, milyen munkákra mondott nemet a közelmúltban

Dárdai elárulta, milyen munkákra mondott nemet a közelmúltban

Mit fog kapni a tipp­jéért a né­me­tek­től?

Mit fog kapni a tipp­jéért a né­me­tek­től? St­ressz és sze­rep­lés he­lyett ba­ráti kör­ben, tévén él­vezi a meccse­ket.

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Ma­gyar­or­szá­gon szo­kat­lan­nak hitt dolog tör­tént. Ki­de­rült, mennyit fi­ze­tett egy klub egy lab­da­rú­góért.

Ma­gyar­or­szá­gon szo­kat­lan­nak hitt dolog tör­tént. Ki­de­rült, mennyit fi­ze­tett egy klub egy lab­da­rú­góért.

Ezt ki látta előre? Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Ezt ki látta előre? Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Uru­guay és Irán is az utolsó má­sod­per­cek­ben tu­dott győz­tes gólt sze­rezni.

Uru­guay és Irán is az utolsó má­sod­per­cek­ben tu­dott győz­tes gólt sze­rezni.

Magyar válogatott akar lenni a német sztárfocista

Váratlan fordulat: magyar válogatott akar lenni a német sztárfocista

Jó hírt ka­pott az MLSZ.

Willi Orban dön­té­sé­nek na­gyon örül­het az MLSZ. Már az őszi Nem­ze­tek Li­gája-meccse­ken be­vet­he­tik.

Döbbenetes hír: Ronaldo elfogadta a börtönbüntetést!

Döbbenetes hír: Cristiano Ronaldo elfogadta a börtönbüntetést!

A vád sze­rint szán­dé­ko­san csalt adót.

A vád sze­rint szán­dé­ko­san csalt adót a Real Mad­rid sztárja. Pénz­bír­ság­gal még ki­vált­hatja a bün­te­tést.

Visszatért Kispestre a bajnokedző, a jövőjéről is beszélt

Visszatért Kispestre a bajnokedző, a jövőjéről is beszélt

Marco Ros­sit nagy sze­re­tet­tel vár­ták.

A Hon­véd szur­ko­lói nagy sze­re­tet­tel vár­ták Marco Ros­sit. Az olasz edző el is ér­zé­ke­nyült.

Felrobbantották a netet ezek a szaúdi focistafeleségek

Felrobbantották a netet ezek a szaúdi focistafeleségek

Az asszo­nya­i­kat sem hagy­ták ott­hon a nyi­tó­meccsen leégő lab­da­rú­gók.

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Szom­ba­ton az Ar­gen­tína-Iz­land meccsen ma­gyar gye­re­kek jut­nak sze­rep­hez a lab­da­rúgó vb-n.

Szom­ba­ton az Ar­gen­tína-Iz­land meccsen ma­gyar gye­re­kek jut­nak sze­rep­hez a lab­da­rúgó vb-n.

Csúnyán megalázták Maradonát a világbajnokságon

Döbbenet, csúnyán megalázták Maradonát a világbajnokságon

Nem par­kol­ha­tott oda, ahova akart.

Az ar­gen­tin fut­ball le­gen­dát nem is­mer­ték fel a nyitó meccs előtt, más­hova kel­lett par­kol­nia.

Ez mi volt? Mindenkit sokkolt a világsztár Moszkvában

Ez mi volt? Mindenkit sokkolt a világsztár Moszkvában

A ko­ráb­ban ki­uta­sí­tott Rob­bie Wil­li­ams újra bajba ke­rül­het az oro­szok­nál.

Új kapitány jöhet, Leekens sorsáról a vb után döntenek

Új kapitány jöhet, Leekens sorsáról a vb után döntenek

Könnyen lehet, hogy a ma­gyar vá­lo­ga­tott nem Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel vág neki a Nem­ze­tek Li­gá­já­nak.

Könnyen lehet, hogy a ma­gyar vá­lo­ga­tott nem Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel vág neki a Nem­ze­tek Li­gá­já­nak.

Durván beszólt a fenegyerek a királynő kitüntetettjének

Durván beszólt a fenegyerek a királynő kitüntetettjének

Sport­csil­la­gok há­bo­rúja a Twit­te­ren. Évek óta tart kö­zöt­tük a vissza­ta­szító üzen­ge­tés.

Sport­csil­la­gok há­bo­rúja a Twit­te­ren. Évek óta tart kö­zöt­tük a vissza­ta­szító üzen­ge­tés.

Történelmi pillanat, ilyen még soha nem történt a Videotonnal!

Történelmi pillanat, ilyen még soha nem történt a Videotonnal!

Most meg­tartja baj­nok edző­jét a klub.

A szé­kes­fe­hér­vári csa­pat az első két baj­noki címe után edzőt vál­tott. Most nem így lesz.

Meglepő, ez a csapat lehet világbajnok sztárfocistánk szerint

Meglepő tipp, ez a csapat lehet világbajnok sztárfocistánk szerint

Ju­hász­nál a bel­gák a tit­kos fa­vo­ri­tok.

Bel­gium a tit­kos fa­vo­rit Ju­hász Ro­land­nál. A Vi­deo­ton já­té­kosa az ar­gen­ti­nok­nak is druk­kol.

Micsoda dinnyék: így ingerli mellbimbóit a parton nudizó álomnő

Micsoda dinnyék: így ingerli mellbimbóit a parton nudizó álomnő

Ch­risty imád mez­te­len­kedni. A ten­ger­par­ton ké­szül­nek róla a leg­töb­bet mu­tató fotók.

Ch­risty imád mez­te­len­kedni. A ten­ger­par­ton ké­szül­nek róla a leg­töb­bet mu­tató fotók.

Megőrül az internet! Szénné alázták a focivébé sztárjait

Megőrül az internet! Szénné alázták a focivébé legnagyobb sztárjait

Cris­ti­ano Ro­naldo, Ney­mar, Luis Su­árez, Ser­gio Ramos és Paul Pogba is meg­kapta a ma­gáét.

Cris­ti­ano Ro­naldo, Ney­mar, Luis Su­árez, Ser­gio Ramos és Paul Pogba is meg­kapta a ma­gáét.

Újabb változások történtek a spanyolok vb-csapatában

Nincs nyugalom a spanyoloknál, újabb változások történtek a csapatban

Hi­erro új se­gí­tő­ket ho­zott.

A szer­dán ki­rú­gott Lo­p­ete­gui he­lyére be­ugró Hi­erro új se­gí­tő­ket ho­zott.

Ronaldo menedzsere felelős a spanyol botrányért?

Ronaldo menedzsere felelős a spanyol botrányért?

Jorge Men­des ko­moly bal­hét kre­ált.

A plety­kák sze­rint Cris­ti­ano Ro­naldo me­ne­dzse­ré­nek, Jorge Men­des­nek kö­szön­hető, hogy a spa­nyo­lok ki­rúg­ták a szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyu­kat a vb rajt előtt.

Többgólos vb-nyitány, kitett magáért a lesajnált válogatott

Többgólos vb-nyitány, kitett magáért a lesajnált válogatott

El­kez­dő­dött az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság. A há­zi­gaz­dák Szaúd-Ará­bi­á­val ta­lál­koz­tak.

El­kez­dő­dött az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság. A há­zi­gaz­dák Szaúd-Ará­bi­á­val ta­lál­koz­tak.

Félelem a világbajnokságon, kommandósok lepték el a brazilok szállását

Félelem a világbajnokságon, kommandósok lepték el a brazilok szállását

Kém­ke­dés ellen ki­kép­zett szak­em­be­rek vi­gyáz­nak Ney­ma­rékra.

Kém­ke­dés ellen ki­kép­zett szak­em­be­rek vi­gyáz­nak Ney­ma­rékra.

Botrány, Zidane utódja máris magára haragította a Real szurkolóit

Botrány, Zidane utódja máris magára haragította a Real szurkolóit

Julen Lo­p­ete­gui sze­rint Messi jobb fut­bal­lista, mint Cris­ti­ano Ro­naldo.

Julen Lo­p­ete­gui sze­rint a Bar­ce­lo­ná­ban fut­bal­lozó Li­onel Messi jobb já­té­kos, mint Cris­ti­ano Ro­naldo.

Nagy a baj, Leekens utódját már külföldön keresik

Nagy a baj, Leekens utódját már külföldön keresik

Vajon így job­ban já­runk?

Is­me­rős em­be­rek vált­hat­ják a tel­jes cső­döt mondó belga fo­ci­ka­pi­tányt. Vajon így job­ban já­runk?

Szívszorító üzenet, Dzsudzsák Balázs így szereti az anyukáját

Szívszorító üzenet, Dzsudzsák Balázs így szereti az anyukáját

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya méltó módon kö­szön­tötte imá­dott édes­any­ját.

Belepirulsz, apró bugyiban vezetett a nagy mellű edzőlány

Belepirulsz, apró bugyiban vezetett a nagy mellű edzőlány

Dia­nát az anyós­ülés­ről fo­tóz­ták.

Diana Vaz­quezt az anyós­ülés­ről fo­tóz­ták. Ebben a sze­re­lés­ben min­den iga­zol­ta­tást meg­úszna.

Meghökkentő hír, ő váltja Leekenst a fociválogatott élén?

Meghökkentő hír, ő váltja Leekenst a fociválogatott élén?

Vissza­tér­het a ko­rábbi ka­pi­tány?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ol­vas­tuk a fel­ve­tést: tény­leg vissza­tér­het a ko­rábbi ka­pi­tány a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott élére?

Megműtötték a Barcelona klasszisát, sokáig nem játszhat

Megműtötték a Barcelona klasszisát, sokáig nem játszhat

Négy hónap kény­szer­pi­henő vár so­kunk ked­ven­cére. Hiába no, a térd­mű­tét ko­moly dolog.

Négy hónap kény­szer­pi­henő vár so­kunk ked­ven­cére. Hiába no, a térd­mű­tét ko­moly dolog.

Balhé Moszkvában, rendőrök vitték el Messi hasonmását

Balhé Moszkvában, rendőrök vitték el Messi hasonmását

Túl nagy volt a ri­bil­lió a Vörös téren.

Túl nagy volt a ri­bil­lió a Vörös téren. Az iráni "dub­lőr" köré se­reg­lett a tömeg, za­var­gás­tól tar­tot­tak a rend­fenn­tar­tók, így jobb­nak lát­ták, ha köz­be­lép­nek.

Hihetetlen fotó, ennyire unja dögös barátnőjét a sztárfocista

Hihetetlen fotó, ennyire unja dögös barátnőjét a sztárfocista

Nem tűnik lel­kes­nek közös nya­ra­lá­su­kon a bra­zil lab­da­rúgó, Pato, aki egy jach­ton pihen a ked­ve­sé­vel.

Így zárták le a foci-vb első nagy botrányát

Így zárták le a foci-vb első nagy botrányát

Egy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­mér­kő­zése előtt meg­ne­vez­ték a spa­nyol vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát. Meg­lep, hogy kit vá­lasz­tot­tak Julen Lo­p­ete­gui he­lyett?

Egy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­mér­kő­zése előtt meg­ne­vez­ték a spa­nyol vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Forró hancúr az ágyban, videóval üzent a dögös szépség

Forró hancúr az ágyban, videóval üzent a dögös szépség

Leroy Sane nya­ralni ment a ked­ve­sé­vel, aki vi­deón szá­molt be az egyik túl­fű­tött dél­után­juk­ról.

Leroy Sane nya­ralni ment a ked­ve­sé­vel, aki vi­deón szá­molt be az egyik túl­fű­tött dél­után­juk­ról.

Botrány a vb-esélyesnél, páros lábbal rúgták ki a spanyol kapitányt

Botrány a vb-esélyesnél, páros lábbal rúgták ki a spanyol kapitányt

A Real Mad­rid tett ke­resztbe a vi­lág­baj­noki címre törő vá­lo­ga­tott­nak. Ezzel el is száll­tak az esé­lyeik?

Focilegendánk állítja, Ronaldónak nincs esélye a vb-n

Focilegendánk állítja, Ronaldónak nincs esélye a vb-n

Kor­sza­kos zse­nik ellen játsz­ha­tott.

Kor­sza­kos zse­nik ellen játsz­ha­tott a vi­lág­baj­nok­sá­go­kon Nyi­lasi Tibor, aki két vb-n is sze­re­pelt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tal.

Nagy magánéleti bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Nagy magánéleti bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Jen­son But­ton má­sod­szor is meg­nő­sül, ám az idő­pont még nem is­mert.

Jen­son But­ton má­sod­szor is meg­nő­sül, ugyan­ak­kor az es­küvő idő­pontja egy­előre nem is­mert. A For­mula-1 vi­lág­baj­noka egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, ám japán ked­ve­sé­vel alig 12 hónap há­zas­ság után be­ad­ták a vá­ló­ke­re­se­tet.

Jogosan kaptunk piros lapot? Kilenc hónap után végre kiderült

Jogosan kaptunk piros lapot? Kilenc hónap után végre kiderült

Pris­kin Tamás em­lé­ke­ze­tes esete a vi­lág­baj­nok­sá­gon is téma. Ideje volt meg­tudni az igaz­sá­got.

Pris­kin Tamás em­lé­ke­ze­tes esete a vi­lág­baj­nok­sá­gon is téma. Ideje volt meg­tudni az igaz­sá­got.

Prostihoz járt a gólkirály, így reagált a feleség

Prostihoz járt a gólkirály, így reagált a feleség

Wayne Ro­o­ney-nál min­den rend­ben?

Wayne Ro­o­ney sze­rezte a leg­több gólt az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tör­té­ne­té­ben. Ez­út­tal a ma­gán­élete miatt ke­rült a kö­zép­pontba.

Meztelenül videózta magát a gigamellű műsorvezetőnő

Izgató látvány, meztelenül videózta magát a gigamellű műsorvezetőnő

Nem sokat bí­zott a fan­tá­zi­ára.

A chi­lei szép­ség le­dobta a tex­tilt és nem sokat bí­zott a fan­tá­zi­ára. Ért­hető, hogy közel ki­lenc­mil­lió kö­ve­tő­vel büsz­kél­ked­het.

Tusup visszavág? Keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj. Leg­alábbis ez derül ki a té­má­ban nyi­lat­kozó szak­em­ber sze­rint, akit Ka­tinka leg­fris­sebb si­ke­rei kap­csán kér­dez­tek...

Mi lesz így a szurkolókkal a foci-vb-n? Sorra zárnak be a kupik

Mi lesz így a szurkolókkal a foci-vb-n? Sorra zárnak be a kupik

Hiába lesz nagy a ke­res­let, a pros­tik in­kább ki­hagy­ják a zic­cert.

Hiába lesz nagy a ke­res­let, a pros­tik in­kább ki­hagy­ják a zic­cert.

Elképesztő ajánlat, most bárki edző lehet Dárdai Pál segítségével

Elképesztő ajánlat, most bárki edző lehet Dárdai Pál segítségével

A Her­tha ma­gyar edzője a vi­lág­baj­nok­ság alatt ad majd tip­pe­ket a fut­ball­ra­jon­gók­nak.

A Her­tha ma­gyar edzője a vi­lág­baj­nok­ság alatt ad majd tip­pe­ket a fut­ball­ra­jon­gók­nak.

Olimpiai bajnok sztárok vágnak neki a Balatonnak

Olimpiai bajnok sztárok vágnak neki a Balatonnak

Szé­kely Bul­csú és Biros Péter szá­mára nem ide­gen a "ma­gyar ten­ger".

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

A belga ka­pi­tány eddig meg­bu­kott Ma­gyar­or­szá­gon, de még min­dig magát fé­nyezi.

Rodman hozta össze a békét? Élő adásban sírta el magát a Féreg

Rodman hozta össze a békét? Élő adásban sírta el magát a Féreg

Öt éve küz­dött ezért.

Öt éve küz­dött az ame­ri­kai - észak-ko­reai meg­ál­la­po­dá­sért a bot­rány­hős NBA-le­genda.

Leekens nem ússza meg, beszámolót várnak tőle

Leekens nem ússza meg, beszámolót várnak tőle

Dol­goz­hat to­vább a ka­pi­tány?

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Dol­goz­hat to­vább a szö­vet­ségi ka­pi­tány?

Gyászhírt közölt az olimpiai bajnok apuka, elvesztette kislányát

Gyászhírt közölt az olimpiai bajnok apuka, elvesztette kislányát

A ki­csit meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de nem jár­tak si­ker­rel. A spor­toló össze­om­lott.

A ki­csit meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de nem jár­tak si­ker­rel. A spor­toló össze­om­lott.

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Újra köz­vet­len, mo­soly­gós, em­beri.

Va­ló­ban ezt teszi az akar­nok Shane Tusup tá­vol­léte? Újra köz­vet­len, mo­soly­gós em­beri lény lett a meg­kö­ze­lít­he­tet­len szu­per­hős­ből.

Kitálalt a jó barát: ezzel küzd otthonában Mészöly Kálmán

Kitálalt a jó barát: ezzel küzd otthonában Mészöly Kálmán

Vi­ze­se­dik a lába.

A ma­gyar fo­ci­le­genda egy-két kilót vissza­sze­dett ma­gára, de a lába to­vábbra is vi­ze­se­dik.

Csodás hírt kapott Dárdai Pál, mindig is erre vágyott

Csodás hírt kapott Dárdai Pál, mindig is erre vágyott

Úgy tűnik, eddig re­me­kül iga­zolt a Her­tha Ber­lin. És ezt a szur­ko­lók is érzik.

Úgy tűnik, eddig re­me­kül iga­zolt a Her­tha Ber­lin. És ezt a szur­ko­lók is érzik.

Drámai bejelentés: sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát. Mind­ket­ten ma­rad­nak a Fra­di­nál.

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Jo­seph Pa­int­sil Bel­gi­umba iga­zol.

Jo­seph Pa­int­sil a kö­vet­kező sze­zont már Bel­gi­um­ban kezdi. Már télen lét­re­jö­he­tett volna a csa­pat­vál­tás.

Sztárparádé a vb-megnyitón, Robbie Williamsnek teljesül az álma

Sztárparádé a vb-megnyitón, Robbie Williamsnek teljesül az álma

Rob­bie Wil­li­ams éne­kes és a két­sze­res vi­lág­baj­nok bra­zil Ro­naldo jut sze­rep­hez a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság meg­nyi­tó­ján.

Ki nyeri a vb-t? Megtippelték a magyar sztárok

Ki nyeri a vb-t? Megtippelték a magyar sztárok

Így druk­kol­nak ők. Olim­piai baj­no­ka­ink szinte biz­to­sak a cím­védő né­me­tek gyen­gébb sze­rep­lé­sé­ben.

Így druk­kol­nak ők a fo­ci­meccse­ken. Olim­piai baj­no­ka­ink szinte biz­to­sak a cím­védő né­me­tek gyen­gébb sze­rep­lé­sé­ben.

Alaposan elbántak Nikoliccsal, a rajongóival is kiszúrtak

Alaposan elbántak Nikoliccsal, a rajongóival is kiszúrtak

Fel­sza­kadt a szem­öl­döke a ma­gyar csa­tár­nak.

Fel­sza­kadt a szem­öl­döke a ma­gyar csa­tár­nak. A sebét össze is kel­lett varrni.

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

A 31 éves Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt nem ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban az auszt­rá­lok ellen.

Leekens tényleg lemond? Válaszolt a focikapitány

Leekens tényleg lemond? Válaszolt a focikapitány

Nincs szur­koló, aki ma­rasz­talná.

Nincs szur­koló, aki ma­rasz­talná a belga szak­em­bert. Nem csoda, eddig po­csék a mér­lege.

Ronaldo visszavonul a vb után? Reagált a Real sztárja

Ronaldo visszavonul a vb után? Reagált a Real sztárja

Cris­ti­ano Ro­nal­dót a jö­vő­jé­ről fag­gat­ták, és őszin­tén vá­la­szolt. A por­tu­gál sztár pén­te­ken már a vi­lág­baj­nok­sá­gon lép pá­lyára.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót a jö­vő­jé­ről fag­gat­ták, és őszin­tén vá­la­szolt. A por­tu­gál sztár pén­te­ken már a vi­lág­baj­nok­sá­gon lép pá­lyára.