SPORT

Itt az új álompár, világsztárok gabalyodtak össze

Itt az új álompár, világsztárok gabalyodtak össze

Már nem szingli az olim­piai baj­noknő? Újra a sport­vi­lág szűk elit­jé­ből vá­lasz­tott párt a szexi sík­irálynő.

Már nem szingli az olim­piai baj­noknő? Újra a sport­vi­lág szűk elit­jé­ből vá­lasz­tott ma­gá­nak párt a gyö­nyörű sík­irálynő.

FRISS HÍREK

A családi tragédia után újra edz a magyar válogatott focista

A családi tragédia után újra edz a magyar válogatott focista

Újra fo­ci­zik a vá­lo­ga­tott já­té­kos. A Di­ós­győr el­leni baj­no­kira már el­uta­zott a csa­pat­tal.

Nincs kegyelem, kirúgták a magyar válogatott játékost

Nincs kegyelem, kirúgták a magyar válogatott játékost

Nem tar­ta­nak igényt a já­té­kára. A nyá­ron Deb­re­cenbe iga­zol a 26 esz­ten­dős jobb­át­lövő. Az idei sze­zont 69 gólt lőtt.

Nem tar­ta­nak igényt a já­té­kára. A nyá­ron Deb­re­cenbe iga­zol a 26 esz­ten­dős jobb­át­lövő. Az idei sze­zont 69 gólt lőtt.

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

Elszabadult a pokol az öltözőben, ezt nehéz lesz elfelejteni

Elszabadult a pokol az öltözőben, ezt nehéz lesz elfelejteni

Volt mit ün­ne­pel­nie a já­té­ko­sok­nak.

Volt mit ün­ne­pel­nie a já­té­ko­sok­nak. A Phi­la­del­phia 104-91-re győzte le a Mi­a­mit az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság rá­ját­szá­sá­ban.

Csúnya kudarc fenyeget, ez vár a magyar válogatottra

Csúnya kudarc fenyeget, ez vár a magyar válogatottra

Győzni kell az utolsó két meccsen.

Három mér­kő­zést kö­ve­tően két ve­re­ség­gel és egy győ­ze­lem­mel áll a ma­gyar hoki-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti vb-n.

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Együtt mo­ziz­tak a téli olim­pia ma­gyar hősei. Liu Sha­o­an­got húga is el­kí­sérte a ve­tí­tésre.

Együtt mo­ziz­tak a téli olim­pia ma­gyar hősei. Liu Sha­o­an­got húga is el­kí­sérte a ve­tí­tésre.

Doppingbotrány, elvették a magyar sztár vb és Eb érmét

Doppingbotrány, elvették a magyar sztár vb és Eb érmét

Négy évre el­til­tot­ták a 25 éves ma­gyar ka­ja­kost, Hor­váth Ben­cét, aki a vád sze­rint dop­ping­vét­sé­get kö­ve­tett el.

Négy évre el­til­tot­ták a 25 éves ma­gyar ka­ja­kost, Hor­váth Ben­cét, aki a vád sze­rint dop­ping­vét­sé­get kö­ve­tett el.

Kiderült: ezért bukott nagyot Fucsovics Marci

Kiderült: ezért bukott nagyot Fucsovics Marci saját szurkolói előtt

Saját dön­tése miatt szív­hatja a fogát.

Ért­he­tet­le­nül korán kez­dett a ma­gyar te­ni­szező, de ehhez saját maga ra­gasz­ko­dott.

Nudizott a parton, forró fotó a káprázatos mellű bloggerlányról

Nudizott a parton, forró fotó a káprázatos mellű bloggerlányról

Se bugyi, se más nem ma­radt rajta: Sara tel­je­sen le­vet­kő­zött Ha­waiin, a mez­te­le­nek strand­ján.

Döbbenet, nem akar a Barcelonában játszani a magyar focista

Döbbenet, nem akar a Barcelonában játszani a magyar focista

Nem érezte jól magát ko­ráb­ban a ka­ta­lá­nok után­pót­lá­sá­ban. Alap­em­ber a Má­laga má­so­dik csa­pa­tá­ban.

Nem érezte jól magát ko­ráb­ban a ka­ta­lá­nok után­pót­lá­sá­ban. Alap­em­ber a Má­laga má­so­dik csa­pa­tá­ban.

Csak erős idegzetűeknek: durva fotó készült a sztársportolóról

Csak erős idegzetűeknek: durva fotó készült a sztársportolóról

Ez fáj­dal­mas le­he­tett. Műtét vár a német ké­zi­lab­dá­zóra.

Ez fáj­dal­mas le­he­tett. Műtét vár a német ké­zi­lab­dá­zóra. Három he­lyen tört el az orra.

Remek hírt közöltek Mészöly Kálmánnal

Remek hírt közöltek Mészöly Kálmánnal

A hosszú ideje be­te­ges­kedő fo­ci­le­genda mel­lett Babos Tímea is Bu­da­pest dísz­pol­gára lett. Az el­is­me­rés­sel egy­mil­lió fo­rint ju­ta­lom jár.

A hosszú ideje be­te­ges­kedő fo­ci­le­genda mel­lett Babos Tímea is Bu­da­pest dísz­pol­gára lett. Az el­is­me­rés­sel egy­mil­lió fo­rint ju­ta­lom jár.

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nad­rág­szíj­jal ver­het­ték fejbe.

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker. A rend­őr­ség két fi­a­talt is em­ber­ölési kí­sér­let­tel gya­nú­sít.

Északon nevelték a magyar hoki új sztárjait

Északon nevelték a magyar hoki új sztárjait

Új ked­ven­cek­nek tap­sol a kö­zön­ség.

Új ked­ven­cek­nek tap­sol, új ne­vek­kel is­mer­ke­dik a kö­zön­ség a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kiderült, itt képzeli el a jövőjét a magyar sztár

Kiderült, itt képzeli el a jövőjét a magyar sztár

Tá­vozna Ang­li­á­ból.

Ja­nu­ár­ban volt esé­lye arra, hogy a skót Cel­ti­c­hez szer­ződ­jön. Ti­zen­hat hó­na­pot ha­gyott ki sé­rü­lés miatt a ko­rábbi 20-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus.

Új részletek, érdekes módon rúgták ki a magyar fociedzőt

Új részletek, érdekes módon rúgták ki a magyar fociedzőt

Utódja a spa­nyol Fer­nando lett.

Utódja a spa­nyol Fer­nando lett a mis­kolci klub­nál. Bódog Tamás 46 tét­mér­kő­zé­sen ve­zette a Di­ós­győrt. A 9. he­lyen áll a DVTK az NB I-ben.

Nagy a baj Debrecenben, gyülekeznek a viharfelhők

Nagy a baj Debrecenben, gyülekeznek a viharfelhők

Jó­kora összeg hi­ány­zik a kasszá­ból a kö­zel­múlt ma­gyar ki­ra­kat­csa­pa­tá­nál.

Be­ke­mé­nyít a vá­ros­háza. Jó­kora összeg hi­ány­zik a kasszá­ból a kö­zel­múlt ma­gyar ki­ra­kat­csa­pa­tá­nál.

Cristiano Ronaldo örülhet, hamarosan utolérheti Messit

Cristiano Ronaldo örülhet, hamarosan utolérheti Messit

A por­tu­gál klasszis nem járna rosszul az új fi­ze­tés­sel. Ney­mar és Messi ke­re­se­tét is meg­kö­ze­lít­heti.

A por­tu­gál klasszis nem járna rosszul az új fi­ze­tés­sel. Ney­mar és Li­onel Messi ke­re­se­tét is meg­kö­ze­lít­heti.

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Csak semmi pánik, üzent a magyar sztárkapus

Csak semmi pánik, üzent a magyar sztárkapus

Ja­ví­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

A nyi­tó­napi ve­re­sé­get kö­ve­tően ja­ví­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott a di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Drámai pillanatok: szívinfarktust kapott a magyar legenda

Drámai pillanatok: szívinfarktust kapott a magyar legenda

Ocs­kay Gá­bor­nak ka­té­te­rezni kel­lett a szí­vét, de sze­ren­csére már job­ban van.

Ocs­kay Gá­bor­nak ka­té­te­rezni kel­lett a szí­vét, de sze­ren­csére már job­ban van.

Őrjítő pózban, bugyi nélkül napozik a nagykövetasszony

Őrjítő pózban, bugyi nélkül napozik a nagykövetasszony

Mia Gray mez­te­le­nül él­vezi a nap­sü­tést. A dögös szép­ség rend­sze­re­sen szexi ké­pek­kel je­lent­ke­zik.

Mia Gray mez­te­le­nül él­vezi a nap­sü­tést. A dögös szép­ség rend­sze­re­sen szexi ké­pek­kel je­lent­ke­zik.

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ki em­lék­szik még rá? A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

Rossz for­má­ban a Le­ip­zig.

A hét­vé­gén hazai pá­lyán ka­pott ki 5-1-re a Le­ip­zig a Hoffen­heim­től. Gu­lá­csiék a leg­utóbbi négy tét­mér­kő­zé­sü­kön 15 gólt kap­tak.

Nagy a baj Miskolcon, dühös hozzászólások árasztották el a Facebookot

Nagy a baj Miskolcon, dühös hozzászólások árasztották el a Facebookot

Ki­a­kasz­totta a DVTK-szur­ko­ló­kat az edző me­nesz­tése.

Ki­a­kasz­totta a DVTK-szur­ko­ló­kat az edző me­nesz­tése. Nem ő, hanem a klub­ve­ze­tők és a fo­cis­ták ke­rül­tek a cél­ke­resztbe.

Megmutatta a feleségét Georges Leekens, itt voltak a hétvégén

Megmutatta a feleségét Georges Leekens, itt voltak a hétvégén

A Fe­renc­vá­ros-Paks ta­lál­ko­zóra lá­to­ga­tott ki a ma­gyar fo­ci­ka­pi­tány.

A Fe­renc­vá­ros-Paks ta­lál­ko­zóra lá­to­ga­tott ki a ma­gyar fo­ci­ka­pi­tány a fe­le­sé­gé­vel. Sok gólt lát­hat­tak.

Vigasz csók, így köszöntötte szerelmét a magyar sztár

Vigasz csók, így köszöntötte szerelmét a magyar sztár

Va­sár­nap, telt ház előtt meg­kez­dő­dött a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ság.

Va­sár­nap, telt ház előtt meg­kez­dő­dött a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ság.

Nagy a szerelem, Babos Timi romantikus fotót osztott meg

Nagy a szerelem, Babos Timi romantikus fotót osztott meg

Ta­valy nyá­ron rak­ták ki az első közös képet. A vi­lág­rang­lista 39. he­lyén áll je­len­leg a klasszis te­ni­sze­zőnő.

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban. Az Iron Lady közös fo­tó­val lepte meg Shane-t.

Fájó igazság, ez vezetett a magyar kudarchoz

Fájó igazság, ez vezetett a magyar kudarchoz

Ve­re­ség­gel kezd­tünk.

Ve­re­ség­gel kezdte a ma­gyar vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Súlyos műtétje után megszólalt Mészöly Kálmán

Súlyos műtétje után megszólalt Mészöly Kálmán

Ott­hon lá­ba­do­zik a "Szőke Szikla".

Ott­hon lá­ba­do­zik a "Szőke Szikla". A saját fel­épü­lése mel­lett a Vasas benn­ma­ra­dá­sért is szur­kol. Az or­vo­sok si­ke­res­nek ítél­ték meg a mű­té­tet.

Szédítő, a természetben mutatta meg brutális kebleit a vadóc bombázó

Szédítő, a természetben mutatta meg brutális kebleit a vadóc bombázó

Ins­tag­ram-ol­da­lát 4,6 mil­li­óan kö­ve­tik. A strand­röp­labda sem áll távol tőle.

A strand­röp­labda és a ka­rate sem áll távol a spor­tos sző­ke­ség­től.

Elképesztő hasonlóság, megmutatta fiait a magyar sztár

Elképesztő hasonlóság, megmutatta fiait a magyar sztár

Kü­lön­le­ges osz­tály­fő­nöki órát tar­tott is­ko­lá­sok­nak Vin­cze Ottó. Fi­a­i­ról is me­sélt a Fradi ko­rábbi sztárja.

Bájos fotó, így ünnepli a születésnapját Kapás Bogi

Bájos fotó, így ünnepli a születésnapját Kapás Bogi

A 25. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a képet. Olim­piai bronz­ér­mes úszó­nőnk 25. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Megható pillanat, ritkán látni így a világsztár focistát

Megható pillanat, ritkán látni így a világsztár focistát

Le­cse­ré­lése után a könnye­i­vel küsz­kö­dött Ini­esta a spa­nyol ku­pa­dön­tőn. A 31. tró­fe­á­ját nyerte meg a Bar­cá­val.

Le­cse­ré­lése után a könnye­i­vel küsz­kö­dött Ini­esta a spa­nyol ku­pa­dön­tőn. A 31. tró­fe­á­ját nyerte meg a Bar­ce­lo­ná­val a 33 esz­ten­dős já­té­kos.

Hosszú Katinka olyat tett, hogy szikrázott körülötte a levegő

Hosszú Katinka olyat tett, hogy szikrázott körülötte a levegő

Máris ki­de­rült, miért uta­zott Ja­pánba az olim­piai baj­nok úszó.

Máris ki­de­rült, miért uta­zott Ja­pánba az olim­piai baj­nok úszó.

Ez tette a magyar focista, amíg te aludtál

Ez tette a magyar focista, amíg te aludtál

Az ötö­dik gól­ját sze­rezte.

Az ötö­dik gól­ját sze­rezte a vá­lo­ga­tott tá­madó. A Chi­cago Fire 2-1-re győ­zött a New York Red Bulls ellen az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Mi lesz Vay Ádámmal? Ez a vb az övé lehet

Mi lesz Vay Ádámmal? Ez a vb az övé lehet

Vi­lág­elit­ben edződő, klasszis ka­pus­sal vá­gunk neki a vb-nek.

Vi­lág­elit­ben edződő, klasszis ka­pus­sal vág neki a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s vi­lág­baj­nok­ság­nak.

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes.

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes.

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

Mesés nyeremény, milliókért küzdenek a magyar sztárok

Mesés nyeremény, milliókért küzdenek a magyar sztárok

25-60 mil­lió fo­rint pré­mium vár rájuk.

A ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott 25-60 mil­lió fo­rint pré­mi­umra szá­mít­hat, ha fel­jut a vi­lág­elitbe.

Új szerepben a magyar sztár, erre biztosan nem számított

Új szerepben a magyar sztár, erre biztosan nem számított

A te­le­ví­zi­ó­ban is lát­ható lesz.

A műben töb­bek kö­zött Ke­mény Dénes és Be­ne­dek Tibor is meg­szó­lal. A mo­zi­ban és te­le­ví­zi­ó­ban is lát­ható lesz.

Izgató, zuhanyzás közben lesték meg a bombatestű anyukát

Izgató, zuhanyzás közben lesték meg a bombatestű anyukát

In­tag­ram-ol­da­lát közel 700 ezren kö­ve­tik már. A Dal­las Cow­boys ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak szur­kol.

In­tag­ram-ol­da­lát közel 700 ezren kö­ve­tik már. A Dal­las Cow­boys ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak szur­kol.

Most érkezett, ennek a hírnek örülhet Fucsovics Marci

Most érkezett, ennek a hírnek örülhet Fucsovics Marci

Hét­főn kez­dőd­nek a fő­táb­lás küz­del­mek. Piros Zsom­bor a vi­lág­rang­lista 97. he­lyét el­fog­laló Mi­hail Juzs­nij ellen har­col­hatja ki a to­vább­ju­tást.

Hét­főn kez­dőd­nek a fő­táb­lás küz­del­mek. Piros Zsom­bor a vi­lág­rang­lista 97. he­lyét el­fog­laló Mi­hail Juzs­nij ellen har­col­hatja ki a to­vább­ju­tást.

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára.

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára. Dár­dai Pál Hert­hája bra­vú­ros győ­zel­met ara­tott a Frank­furt ott­ho­ná­ban.

A Real Madrid és a Bayern München is Magyarországra érkezik

A Real Madrid és a Bayern München is Magyarországra érkezik

Sz­tár­csa­pa­tok lép­nek pá­lyára a Pan­cho Aré­ná­ban. Idén már nyolc csa­pat kép­vi­sel­teti magát a ran­gos tor­nán.

Meglepő, honfitársa szólt be Ibrahimovicnak

Meglepő, honfitársa szólt be Ibrahimovicnak

A svéd kapus sze­rint nem kell Ibra.

Nem min­denki látna szí­ve­sen a svéd ke­ret­ben a 36 éves klasszist. A leg­utóbbi két vi­lág­baj­nok­ságra nem ju­tott ki Ibra a nem­zeti csa­pat­tal.

Nagy balhé, a pályán estek egymásnak a sztársportolók

Nagy balhé, a pályán estek egymásnak a sztársportolók

Nem bír­ták ide­gek­kel a ko­sa­ra­sok.

Nem bír­ták ide­gek­kel a ko­sa­ra­sok. A Washing­ton Wi­zards 2-1-re szé­pí­tett a To­ronto Rap­tors el­leni pár­harc­ban az NBA-rá­ját­szá­sá­ban.

Se bugyi, se más: mindenét ledobta a csodamellű szépség

Se bugyi, se más: mindenét ledobta a csodamellű szépség

Ines He­lene na­gyon büszke a tes­tére.

Ines He­lene pár napja szé­dítő mu­tat­vánnyal nyű­gözte le a ra­jon­góit.

Itt a videó, ezért beszél most mindenki Magyarországról

Itt a videó, ezért beszél most mindenki Magyarországról

Va­sár­nap 20 órá­tól az orosz Je­ka­tye­rin­burg lesz a Sop­ron el­len­fele a dön­tő­ben.

Va­sár­nap 20 órá­tól az orosz Je­ka­tye­rin­burg lesz a Sop­ron el­len­fele a dön­tő­ben.

Örülhetnek a magyar szurkolók, világbajnok igazol az NB I-be

Örülhetnek a magyar szurkolók, világbajnok igazol az NB I-be

Két évre írt alá a spa­nyol klasszis.

Két évre írt alá a spa­nyol klasszis. A bal­át­lövő már a har­ma­dik iga­zo­lása a Sze­ged­nek a kö­vet­kező évadra.

Őrület, a magyar focira figyel egész Európa

Őrületes versenyfutás, a magyar focira figyel egész Európa

Nagy iz­gal­mak vár­ha­tóak az NB I-ben.

A baj­noki arany­ére­mért és a ki­esés el­ke­rü­lé­séért is óri­ási harc vár­ható az NB I utolsó for­du­ló­i­ban.

Megmutatta a mellét: így szoptat a magyar sztár barátnője

Megmutatta a mellét: így szoptat a magyar sztár barátnője

Szív­me­len­gető intim fotó ké­szült a ször­fös­ről és kisfi­á­ról, mégis sokan rosszall­ják.

Szív­me­len­gető intim fotó ké­szült a ször­fös­ről és kisfi­á­ról, mégis sokan rosszall­ják.

Már biztos, Messiék kikeltek az edző ellen

Már biztos, Messiék kikeltek az edző ellen

To­vábbra is az AS Roma-Bar­ce­lona Baj­no­kok Li­gája-meccset kö­vető ese­mé­nyek­kel fog­lal­ko­zik a vi­lág­sajtó. Nem vé­let­le­nül...

To­vábbra is az AS Roma-Bar­ce­lona Baj­no­kok Li­gája-meccset kö­vető ese­mé­nyek­kel fog­lal­ko­zik a vi­lág­sajtó. Nem vé­let­le­nül...

Ez durva, Neymar szembeköpte Messit!

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

A PSG csil­la­gá­nak lesz miért ma­gya­ráz­kod­nia, szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

Érdekes módon motiválja a játékosokat a magyar focicsapat

Érdekes módon motiválja a játékosokat a magyar focicsapat

A ki­esés ellen küzd a ko­rábbi ma­gyar baj­nok. A húsz csa­pa­tos NB II 18. he­lyén áll­nak za­la­iak.

Ezt mondja Hamiltonról a gyűlölt egykori rivális

Ezt mondja Hamiltonról a gyűlölt egykori rivális

Fi­no­man szólva sem ked­velte egy­mást Nico Ros­berg és Lewis Ha­mil­ton. A 2016-ban vissza­vo­nult német a mos­tani vb-ről be­szélt.

Fi­no­man szólva sem ked­velte egy­mást Nico Ros­berg és Lewis Ha­mil­ton. A 2016-ban vissza­vo­nult német a mos­tani vb-ről be­szélt.

Magára hagyták, de az olimpiáért küzd Pars Krisztián

Magára hagyták, de az olimpiáért küzd Pars Krisztián

Olim­piai baj­nok ka­la­pács­ve­tőnk nem adja fel, el­til­tása el­le­nére ugyan­úgy ké­szül a 2020-as öt­ka­ri­kás já­té­kokra.

Olim­piai baj­nok ka­la­pács­ve­tőnk nem adja fel, el­til­tása el­le­nére ugyan­úgy ké­szül a 2020-as to­kiói öt­ka­ri­kás já­té­kokra.

Lebukott Leekens, erre készül a magyar focikapitány

Lebukott Leekens, erre készül a magyar focikapitány

A belga edző meg­ta­nulna ma­gya­rul.

A belga edző hosszú hó­na­pokra ter­vez ide­haza, ezért sze­retne meg­ta­nulni ma­gya­rul.

Felfoghatatlan tragédia: hirtelen hunyt el a 13 éves sportoló

Felfoghatatlan tragédia: hirtelen hunyt el a 13 éves sportoló

A fi­a­tal fiú ha­lá­lá­nak oká­ról egy­előre nem ér­ke­zett hír, klubja gyá­szol.

Szomorú hír, óriási korszak zárul le a fociban

Szomorú hír, óriási korszak zárul le a fociban

Meg­sza­kad egy óri­ási so­ro­zat a nem­zet­közi fut­ball­ban. Nehéz lesz meg­szokni ezt a vál­to­zást.

Meg­sza­kad egy óri­ási so­ro­zat a nem­zet­közi fut­ball­ban. Nehéz lesz meg­szokni ezt a vál­to­zást.

Világsztár érkezik? Djokovics Budapesten léphet fel

Világsztár érkezik? Djokovics Budapesten léphet fel

Könnyen lehet, hogy jövő héten a ma­gyar fő­vá­ros­ban lép pá­lyára a szerb te­nisz­klasszis.

Könnyen lehet, hogy jövő héten a ma­gyar fő­vá­ros­ban lép pá­lyára a szerb te­nisz­klasszis.

Dráma a focimeccsen, hordágyon vitték el az edzőt

Dráma a focimeccsen, hordágyon vitték el az edzőt

A török szak­em­bert a szur­ko­lók dob­ták fejbe, a mér­kő­zést nem ját­szot­ták végig.

A török szak­em­bert a szur­ko­lók dob­ták fejbe, a mér­kő­zést nem ját­szot­ták végig.

Komoly kritika, Leekens ezt biztosan nem teszi zsebre!

Komoly kritika, Leekens ezt biztosan nem teszi zsebre!

Meg­kapta a ma­gáét a belga edzőt.

A ko­rábbi ka­pi­tány sze­rint jobb lett volna egy másik edzőt vá­lasz­tani a ma­gyar kis­padra.

A pálmafák alatt romantikázik szerelmével a magyar sztár

A pálmafák alatt romantikázik szerelmével a magyar sztár

Le­g­újabb közös fo­tó­ju­kon a spliti ten­ger­part pál­ma­fái alatt süt­ké­rez­nek. Eddig be­jött a hor­vát ka­land.

Jönnek az ország kedvencei, Budapest újra csodát vár

Jönnek az ország kedvencei, Budapest újra csodát vár

Ismét a fel­ju­tás a cél.

A ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ismét a fel­ju­tá­sért száll harcba a va­sár­nap kez­dődő bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Megalázták Mourinhót: saját játékosa vette semmibe a sztáredzőt

Megalázták Mourinhót: saját játékosa vette semmibe a sztáredzőt

Paul Pogba nem akart kezet fogni a por­tu­gál tré­ner­rel.

Paul Pogba nem akart kezet fogni a por­tu­gál tré­ner­rel.

Döbbenetes vallomás Schumi barátjától: Csoda, hogy még élek!

Döbbenetes vallomás Schumacher barátjától: Csoda, hogy még élek!

Bar­ri­chello év ele­jén ke­rült kór­házba.

Bar­ri­chello jó­in­du­latú nyaki da­ga­nat miatt ke­rült kór­házba, sze­ren­csé­jére gyor­san meg­mű­töt­ték.

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Meg­ze­ne­sí­tet­ték Li­u­é­kat.

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­kor­cso­lyá­zók si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Elárulta titkát a magyar világsztár, erre biztosan nem számítottál

Elárulta titkát a magyar világsztár, erre biztosan nem számítottál

Liu Sha­o­ang a leg­fi­a­ta­labb ma­gyar olim­piai baj­nok.

Liu Sha­o­ang a leg­fi­a­ta­labb ma­gyar olim­piai baj­nok. El­ké­szült a má­so­dik te­to­vá­lása.

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Ru­dolf Ger­gely ál­lí­tó­lag sport­igaz­ga­tó­ként tér­het vissza Nyír­egy­há­zára a nyá­ron.

Ru­dolf Ger­gely ál­lí­tó­lag sport­igaz­ga­tó­ként tér­het vissza Nyír­egy­há­zára a nyá­ron.

Félpucéran hülyültek zuhanyzójukban az örömittas sztárfocisták

Félpucéran hülyültek zuhanyzójukban az örömittas sztárfocisták

Ház­mes­te­rek vagy há­zi­asszo­nyok? Mó­kázva ün­ne­pel­tek a Bayern Mün­chen ku­pa­dön­tőbe ju­tott já­té­ko­sai.

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred.

Szinte min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred. Ezért nincs hét éve sze­relme? Egy­éj­sza­kás ka­lan­dok­ról is val­lott a ko­rábbi top10-es te­ni­sze­zőnő.

Végünk van, a világ legszebb melleit villantotta a színésznő

Végünk van, a világ legszebb melleit villantotta a színésznő

Syd­ney Ful­ler kerek mel­le­i­nél el­kép­zelni sem lehet szeb­bet. Az auszt­rál mo­dell a kö­zös­ségi ol­da­la­kon nyo­mul.

Syd­ney Ful­ler kerek mel­le­i­nél el­kép­zelni sem lehet szeb­bet. Az auszt­rál mo­dell a kö­zös­ségi ol­da­la­kon nyo­mul.

Kiborította a bilit, Cristiano Ronaldo barátja nem megy a vb-re

Kiborította a bilit, Ronaldo barátja nem megy a vb-re

Ke­mény sza­vak­kal fa­kadt ki a Real Mad­rid vi­lág­sztárja.

Ki­fa­kadt a Real Mad­rid sztárja. Szex­vi­deós bot­rá­nya óta esé­lye sincs a vá­lo­ga­tott­ságra, de nem is vá­gyik rá.

Súlyos támadás, szurkoló rontott a bíróra

Súlyos támadás, szurkoló rontott a bíróra

El­ké­pesztő je­le­net ját­szó­dott le.

El­ké­pesztő je­le­net ját­szó­dott le egy ang­liai meccsen. A fut­bal­lis­ták és a ren­de­zők fog­ták le a tá­ma­dót.

Végre kiderült, magyar lányt szeret Schumacher fia

Végre kiderült, magyar lányt szeret Schumacher fia

Ami­kor csak tud­nak, együtt van­nak.

Keszt­he­lyi Vi­vien né­hány hó­napja kez­dett ran­diz­gatni Ralf Schu­m­a­cher 16 éves fi­á­val.

Bemutatták Schumi családjának a szerelmes magyar lányt

Bemutatták Schumacher családjának a szerelmes magyar lányt

Keszt­he­lyi Vi­vien ál­lítja, soha nem fog ri­va­li­zálni a ba­rát­já­val.

Keszt­he­lyi Vi­vien ál­lítja, soha nem fog ri­va­li­zálni a ba­rát­já­val. Vi­szont min­den­ben tá­mo­gat­ják egy­mást.