POLITIK

NÍNÓ

88 embert is megfertőzhetett a TBC-s szomáliai migránslány

88 embert is megfertőzhetett a TBC-s szomáliai migránslány

A Né­met­or­szág­ban ta­lál­ható Al­töt­ting város kli­ni­ká­ján ke­ze­lik a 20 éves Szo­má­li­á­ból ér­ke­zett lányt...

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Azon­nal ször­nyet­halt.

Nem tudni, ho­gyan esett ki az iro­da­ház­ból. Azon­nal ször­nyet­halt.

Újabb eset: megint elmaradt egy műtét, mert nem volt elég vér

Újabb eset: megint elmaradt egy műtét, mert nem volt elég vér

Három or­vos­nak kel­lett össze­han­gol­nia a nyi­tott szív­mű­té­tet. Hiába volt meg az idő­pontja, el kel­lett ha­lasz­tani.

Három or­vos­nak kel­lett össze­han­gol­nia a nyi­tott szív­mű­té­tet. Hiába volt meg az idő­pontja, el kel­lett ha­lasz­tani.

Szigorúbb büntetés vár a 12 évesnél fiatalabbakat molesztálókra

Szigorúbb büntetés vár a 12 évesnél fiatalabbakat molesztálókra

Akár 20 évet is kap­hat az, aki 12 éves­nél fi­a­ta­labb gye­re­ke­ket zak­lat sze­xu­á­li­san.

Pofátlan robogós tört össze egy mentőautót, keresik

Pofátlan robogós tört össze egy mentőautót, keresik

A ro­bo­gós ne­ki­ment a men­tő­nek.

Se­gít­sé­get kér­nek a men­tő­sök azzal a ro­bo­gós­sal kap­cso­lat­ban, aki ne­ki­ment a szi­ré­názó men­tő­nek, majd el­haj­tott a hely­szín­ről.

Borzalmas, hogy mit tett az idős férfi egy gyerekkel

Borzalmas, hogy mit tett az idős férfi egy gyerekkel

Ha­ma­ro­san bí­ró­ság elé áll­hat a nyug­dí­jas korú férfi, aki egy gye­re­ket erő­sza­kolt meg Már­té­lyon.

Ha­ma­ro­san bí­ró­ság elé áll­hat a nyug­dí­jas korú férfi, aki egy gye­re­ket erő­sza­kolt meg Már­té­lyon.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így tudta megölni magát egy elítélt a börtönben

Így tudta megölni magát egy elítélt a börtönben

Több­ször is rá­tá­madt az őrökre a férfi, aki­nek most si­ke­rült ön­ke­zé­vel véget vetni éle­té­nek a szom­bat­he­lyi bör­tön­ben.

Több­ször is rá­tá­madt az őrökre a férfi, aki­nek most si­ke­rült ön­ke­zé­vel véget vetni éle­té­nek a szom­bat­he­lyi bör­tön­ben.

Súlyos balesetet okozott a sárga villogós teherautós, keresik a zsaruk

Súlyos balesetet okozott a sárga villogós teherautós, keresik a zsaruk

Sza­bály­ta­la­nul ment az úton, de a leg­rosszabb, hogy el­haj­tott a hely­szín­ről.

Sza­bály­ta­la­nul ment az úton, de a leg­rosszabb, hogy el­haj­tott a hely­szín­ről.

Miért lapított egy hónapig az IKEA?

Miért lapított egy hónapig az IKEA?

Miért csak a bot­rány után nyi­lat­ko­zik a mér­gező bú­to­rok­ról a ma­gyar IKEA?

Miért csak a bot­rány után nyi­lat­ko­zik a mér­gező bú­to­rok­ról a ma­gyar IKEA?

Lövés dördült a magyar kórházban: iszonyat, ami történt

Lövés dördült a magyar kórházban: iszonyat, ami történt

Egy beteg vég­zett ma­gá­val.

Szerda dél­után egy beteg vég­zett ma­gá­val az egyik ma­gyar kór­ház­ban.

Óriási a botrány a mérgező bútorok ügyében

Óriási a botrány a mérgező bútorok ügyében

Mér­gező anya­go­kat tar­tal­maz több bútor és mat­rac, amik Ma­gyar­or­szá­gon is kap­ha­tók.

Mér­gező anya­go­kat tar­tal­maz több bútor és mat­rac, amik Ma­gyar­or­szá­gon is kap­ha­tók. A habba ke­rült a ve­szé­lyes anyag.

Tanácstalan a rendőrség: ismeretlen férfit húztak ki a Dunából Pesten

Tanácstalan a rendőrség: ismeretlen férfit húztak ki a Dunából Pesten

Egye­lőre senki sem tudja, hogy ki az a férfi, aki no­vem­ber ele­jén ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el a fő­vá­ros­ban.

Mentőhelikoptert riasztottak a zalai telepre: brutális baleset történt

Mentőhelikoptert riasztottak a zalai telepre: brutális baleset történt

Egy me­ző­gaz­da­sági te­lep­he­lyen lett mun­ka­he­lyi bal­eset ál­do­zata egy férfit.

Köpködés és pofonok: durva támadás érte a magyar ellenőrnőt

Köpködés és pofonok: durva támadás érte a magyar ellenőrnőt

Az el­lenőr a Bu­da­pest és Esz­ter­gom kö­zött köz­le­kedő vo­na­ton kérte el egy utas je­gyét, ám ami utána kö­vet­ke­zett, arra nem szá­mí­tott.

Az el­lenőr a Bu­da­pest és Esz­ter­gom kö­zött köz­le­kedő vo­na­ton kérte el egy utas je­gyét, ám ami utána kö­vet­ke­zett, arra nem szá­mí­tott.

Napok óta nem látták: vérben fekvő holttestet találtak Tolnán

Napok óta nem látták: vérben fekvő holttestet találtak Tolnán

Az idős asszonnyal saját la­kó­társa vég­zett.

Az idős asszonnyal saját la­kó­társa vég­zett, de a bűn­cse­lek­ményt nem akarta be­is­merni.

Bevallotta: román kamionos ölte meg a kocogó nőt

Bevallotta: román kamionos ölte meg a kocogó nőt

Végre meg­ol­dód­hat az az eset, ami ta­valy no­vem­ber ha­to­dika óta tartja láz­ban a német köz­vé­le­ményt...

Úgy tűnik, hogy végre meg­ol­dód­hat az az eset, ami ta­valy no­vem­ber ha­to­dika óta tartja láz­ban a német köz­vé­le­ményt.

Sokkos állapotban az eladók, tizenéves migránsok verték szét a boltot

Sokkos állapotban az eladók, tizenéves migránsok verték szét a boltot

A német szö­vet­ségi rend­őr­ség em­be­rei hét fi­a­tal­korú szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe, akik rá­tá­mad­tak két biz­ton­sági őrre...

Közölte a rendőrség: egy 60 éves férfi gyilkolhatott Vas megyében

Közölte a rendőrség: egy 60 éves férfi gyilkolhatott Vas megyében

Egy ke­nézi la­kó­ház­ban még csü­tör­tö­kön ta­lál­ták meg egy férfi holt­tes­tét.

Rács mögé került a tegnap esti gyilkos

Rács mögé került a tegnap esti gyilkos

A rend­őr­ség azzal gya­nú­sítja a ke­nézi férfit, hogy a saját há­zá­ban ölt.

A rend­őr­ség azzal gya­nú­sítja a ke­nézi férfit, hogy a saját há­zá­ban meg­ölte az egyik is­me­rő­sét.

Most kaptuk: brutális gyilkosság rázta meg Vas megyét

Most kaptuk: brutális gyilkosság rázta meg Vas megyét

A rend­őrök a tet­test őri­zetbe vet­ték.

A rend­őrök a tet­test már őri­zetbe is vet­ték csü­tör­tö­kön este.

Újabb fejlemények a tegnap esti kenézi gyilkosság ügyében

Újabb fejlemények a tegnap esti kenézi gyilkosság ügyében

Ki­de­rült, hogy ki a fel­té­te­le­zett tet­tes és mi volt a gyil­kos esz­köz.

Ki­de­rült, hogy ki a fel­té­te­le­zett tet­tes és mi volt a gyil­kos esz­köz.

Ketten meghaltak Kisbérnél, a semmiből beléjük csapódott egy elütött szarvas

Ketten meghaltak Kisbérnél, a semmiből beléjük csapódott egy elütött szarvas

Egy ka­mion el­ütött egy szar­vast, át­lökte a szem­közti sávba, ahol egy Su­zuki bé­ké­sen köz­le­ke­dett. Az uta­sok meg­hal­tak.

Elájult a nő, amikor a megerőszakolója szemébe kellett néznie

Elájult a nő, amikor a megerőszakolója szemébe kellett néznie

Egy lí­biai mig­ráns még feb­ru­ár­ban össze­verte, majd meg­erő­sza­kolta egy ká­vézó 48 éves al­kal­ma­zott­ját.

Évtizedes rejtély: megtalálták végre a magyar férfi gyilkosát

Évtizedes rejtély: megtalálták végre a magyar férfi gyilkosát

Éve­kig rej­tőz­kö­dött, társa pedig még az­előtt meg­halt, hogy a rend­őrök le­tar­tóz­tat­ták volna.

Éve­kig rej­tőz­kö­dött, társa pedig még az­előtt meg­halt, hogy a rend­őrök le­tar­tóz­tat­ták volna.

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pest IX. ke­rü­le­té­ben.

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pest IX. ke­rü­le­té­ben.

Elégedetlenek voltak a körülményekkel, szétverték a migránsszállót

Elégedetlenek voltak a körülményekkel, szétverték a migránsszállót

Négy fi­a­tal­korú mig­ráns verte szét egy me­ne­kült­szálló be­ren­de­zé­sét, mert elé­ge­det­le­nek vol­tak a kö­rül­mé­nyek­kel.

Szomorú hír érkezett: belehalt sérüléseibe a Budapesten megkéselt nő

Szomorú hír érkezett: belehalt sérüléseibe a Budapesten megkéselt nő

Az asszonyt csü­tör­tök kora dél­után tá­mad­ták meg a fő­vá­ros­ban.

Az asszonyt csü­tör­tök kora dél­után tá­mad­ták meg a fő­vá­ros­ban.

Meghatóan búcsúzott a 6-os úton meghalt focistától ifjú özvegye

Meghatóan búcsúzott a 6-os úton meghalt focistától ifjú özvegye

Szom­ba­ton kí­sér­ték végső út­jára a 6-os úton bal­eset­ben meg­halt fo­cis­tát. A busz­so­főr hi­báz­ha­tott, nem adta meg az el­sőbb­sé­get.

Szom­ba­ton kí­sér­ték végső út­jára a 6-os úton bal­eset­ben meg­halt fo­cis­tát.

Erre vágyik a Nigériában elrabolt magyar hajós

Erre vágyik a Nigériában elrabolt magyar hajós

Ki­sza­ba­dult a ma­gyar hajós.

Ki­sza­ba­dult majd­nem há­rom­he­tes fog­sá­gá­ból az a ma­gyar hajós, akit ka­ló­zok ra­bol­tak el.

Rejtély, hogyan tudta a börtönben megerőszakolni feleségét a rab

Rejtély, hogyan tudta a börtönben megerőszakolni feleségét a rab

A fe­le­ség hi­va­ta­los lá­to­ga­tá­son volt a gyil­kos­ság miatt el­ítélt fér­jé­nél, ami­kor az rá­tá­madt.

Horror Békés megyében: pénzt akart a gyilkos unoka, még a függöny is eltűnt

Horror Békés megyében: pénzt akart a gyilkos unoka, még a függöny is eltűnt

A nagy­mama nemet mon­dott...

Pénzt akart köl­csön­kérni, ám a nagy­mama meg­elé­gelte a kun­csor­gást és in­kább nemet mon­dott. Fel­te­he­tően emi­att vé­gezte ki uno­kája az idős asszonyt. A ször­nyű tett után a gyil­kos sok min­dent össze­pa­kolt.

25 éves a magát fiatalkorúnak hazudó migráns

25 éves a magát fiatalkorúnak hazudó migráns

Egy 19 éves német or­vos­tan­hall­gató ta­va­lyi meg­erő­sza­ko­lás és meg­gyil­ko­lása hó­na­po­kig be­széd­téma volt Né­met­or­szág­ban.

Egy 19 éves német or­vos­tan­hall­gató ta­va­lyi meg­erő­sza­ko­lás és meg­gyil­ko­lása hó­na­po­kig be­széd­téma volt Né­met­or­szág­ban. Az el­kö­vető egy iraki mig­ráns, aki már a görög bör­tönt is meg­járta. Most az utolsó rej­tély is meg­ol­dódni lát­szik az ügy­ben.

Rendkívül nehezen viselte, hogy nem engedték fel égő cigivel a trolira

Rendkívül nehezen viselte, hogy nem engedték fel égő cigivel a trolira

A 21 éves férfi a ha­já­nál fogva rán­gatta meg a so­főrt és meg is ütötte.

A 21 éves férfi a ha­já­nál fogva rán­gatta meg a so­főrt és meg is ütötte bosszú­ból.

Elképesztő! Saját otthonában ütötték le és rabolták ki a férfit

Elképesztő! Saját otthonában ütötték le és rabolták ki a férfit

Egy 19 éves fi­a­tal­em­ber be­tört hozzá.

Egy 19 éves fi­a­tal­em­ber be­tört hozzá és egy fa­da­rab­bal le­ütötte.

Borzalmas dolgot művelt ez a férfi a budapesti villamoson

Borzalmas dolgot művelt ez a férfi a budapesti villamoson

Már a rend­őrök is ke­re­sik a férfit!

Már a rend­őrök is ke­re­sik azt a férfit, aki a vil­la­mo­son ga­ráz­dál­ko­dott és meg­ütötte a vil­la­mos­ve­ze­tőt.

Halálra gázolt a vonat egy embert Kelenföldön

Halálra gázolt a vonat egy embert Kelenföldön

Ez ma már a má­so­dik vo­nat­gá­zo­lás.

A ha­lá­los bal­eset a Sze­rémi út és a Dom­bó­vári út ta­lál­ko­zá­sá­nál tör­tént. Ez ma már a má­so­dik vo­nat­gá­zo­lás.

Megnyugodhatnak a debreceni nők: egy szatírral kevesebb

Megnyugodhatnak a debreceni nők: egy szatírral kevesebb

Apa­fán mu­to­gatta magát.

A férfi a Deb­re­cen mel­letti Apa­fán mu­to­gatta magát és tar­totta ret­te­gés­ben a nőket.

Focista halt meg a 6-oson hajnalban - megrázó fotók

Focista halt meg a 6-oson hajnalban - megrázó fotók

A busz és az Opel azért üt­köz­he­tett össze, mert a busz nem adta meg az el­sőbb­sé­get. A fi­a­tal sofőr fo­cista volt.

A busz és az Opel azért üt­köz­he­tett össze, mert a busz nem adta meg az el­sőbb­sé­get. A fi­a­tal sofőr fo­cista volt, ha­lál­hí­rét csa­pata is meg­erő­sí­tette.

Rossz irányba dőlt a fa: áram nélkül maradt környék a favágó miatt

Rossz irányba dőlt a fa: áram nélkül maradt környék a favágó miatt

A csen­ge­lei férfi egy aká­cot akart ki­vágni. Rossz vége lett: 200 tanya és 2 cég ma­radt áram nél­kül.

Oltania kellett volna, helyette a tűzoltó okozott tüzet

Oltania kellett volna, helyette a tűzoltó okozott tüzet

A bí­ró­sá­gon kell fe­lel­nie.

Az ön­kén­tes tűz­ol­tó­nak a bí­ró­sá­gon kell fe­lel­nie gyúj­to­ga­tá­sai miatt.

Autósok, figyelem: akár a forgalmit is bukhatjuk a razzián

Autósok, figyelem: akár a forgalmit is bukhatjuk a razzián

Há­rom­na­pos el­len­őr­zést tar­ta­nak az uta­kon. Ha nem ké­szül­tünk fel, pórul jár­ha­tunk! Mu­tat­juk, mire kell fi­gyelni.

Há­rom­na­pos el­len­őr­zést tar­ta­nak az uta­kon. Min­dent fi­gyel­nek, és ha nem ké­szül­tünk fel, pórul jár­ha­tunk! Mu­tat­juk, mire kell fi­gyelni.

Súlyos baleset Óbudán: tűzoltók segítettek a bajba került férfin

Súlyos baleset Óbudán: tűzoltók segítettek a bajba került férfin

A férfi a sik­ló­er­nyő­jé­vel ke­rült bajba, a men­tők azóta kór­házba vit­ték.

A férfi a sik­ló­er­nyő­jé­vel ke­rült bajba, a men­tők azóta kór­házba vit­ték.

Most közölték: tragédia történt Hangonyban

Most közölték: tragédia történt Hangonyban

Hiába küz­döt­tek a tűz­ol­tók.

Hiába küz­döt­tek a tűz­ol­tók és a men­tő­sök, egy ember éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Mérget adott alkohol helyett a férfi: többen meghaltak Dámócon

Mérget adott alkohol helyett a férfi: többen meghaltak Dámócon

Őri­zetbe vet­tek egy férfit.

Őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki a gyanú sze­rint mér­ge­zett italt adott el a helyi la­ko­sok­nak.

Óriási balhé volt Budapest belvárosában, vérre mentek a biztonságiak

Óriási balhé volt Budapest belvárosában, vérre mentek a biztonságiak

A ve­sze­ke­dés bru­tá­lis erő­szakká fa­jult.

A ve­sze­ke­dés hamar bru­tá­lis erő­szakká fa­jult, pedig az ál­do­za­tok ezt nem akar­ták ki­pro­vo­kálni.

Durva fotók érkeztek a motorbalesetről, súlyos állapotban a sofőr

Durva fotók érkeztek a motorbalesetről, súlyos állapotban a sofőr

Egy autó és egy motor üt­kö­zött össze Oros­há­zán, mind­két ve­zető meg­sé­rült.

Egy autó és egy motor üt­kö­zött össze Oros­há­zán, mind­két ve­zető meg­sé­rült.

Dráma Debrecenben: életveszélyben a lakásából kimentett ember

Dráma a magyar városban: életveszélyben van a lakásából kimentett ember

Pén­te­ken Deb­re­cen­ben kel­lett ki­men­teni egy em­bert a la­ká­sá­ban fel­csapó lán­gok közül.

Most közölték a hírt: holttesteket találtak egy soproni lakásban

Most közölték a hírt: holttesteket találtak egy soproni lakásban

Egy idős férfi és nő halt meg.

Egy idős férfi és nő holt­tes­tére buk­kan­tak a rend­őrök pén­tek reg­gel.

Brutális részletek derültek ki a soproni kettős gyilkosságról

Brutális részletek derültek ki a soproni kettős gyilkosságról

A rend­őrök pén­tek dél­előtt je­len­tek meg a la­kás­nál, ahol egy őr­jöngő férfit és két holt­tes­tet ta­lál­tak.

A rend­őrök pén­tek dél­előtt je­len­tek meg a la­kás­nál, ahol egy őr­jöngő férfit és két holt­tes­tet ta­lál­tak.

Vérben úszó holttest hevert az utcán: gyilkosság történt a Balatonnál

Vérben úszó holttest hevert az utcán: gyilkosság történt a Balatonnál

Egy fi­a­tal férfi ve­szett össze is­me­rő­sé­vel, majd rá­tá­madt és vég­zett vele.

Egy fi­a­tal férfi ve­szett össze is­me­rő­sé­vel, majd rá­tá­madt és vég­zett vele.

Figyelmeztet a bank, magyarul lop a kémprogram

Figyelmeztet a bank, magyarul lop a kémprogram

A tá­ma­dók egy Trus­teer nevű mo­bil­al­kal­ma­zás te­le­pí­té­sét kérik a net­ban­kot hasz­náló ügy­fe­lek­től.

A tá­ma­dók egy Trus­teer nevű al­kal­ma­zás te­le­pí­té­sét kérik a net­ban­kot hasz­ná­lók­tól, de he­lyette egy ál­cá­zott adat­lo­pót adnak.

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Tűz­pi­ros sport­autó szá­gul­dott végig Oros­háza ut­cáin 1991. jú­nius 27-én este. Mö­götte egy fehér BMW ha­ladt.

Ez rémisztő: újfajta trükkel akart az országba jutni az illegális migráns

Ez rémisztő: újfajta trükkel akart az országba jutni az illegális migráns

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, hogy nem várt hely­ről ke­rült elő a mig­ráns. Töb­ben is bajba ke­rül­tek.

Dráma Budapest mellett: rendőrautók közé hajtott egy férfi

Dráma Budapest mellett: rendőrautók közé hajtott egy férfi

A rend­őrök el­kap­ták a férfit.

A rend­őrök el­kap­ták a lo­pott au­tó­val ámok­fu­tásba kezdő férfit.

Brutális fotók érkeztek a Vas megyei balesetről, lelepleződött a sofőr

Brutális fotók érkeztek a Vas megyei balesetről, lelepleződött a sofőr

A bal­eset­ben az uta­sok és a sofőr is meg­sé­rül­tek.

A bal­eset­ben az uta­sok és a sofőr is meg­sé­rül­tek, és az is ki­de­rült, hogy a ve­ze­tő­nek nem lett volna sza­bad volán mögé ülnie.

Most kaptuk a hírt: kiürítenek több házat Budapesten, lezárják az utcákat

Most kaptuk a hírt: kiürítenek több házat Budapesten, lezárják az utcákat

A fő­vá­ros XI. ke­rü­le­té­ben harc­ko­csi­ak­nát ta­lál­tak. Biz­ton­ságba he­lye­zik az em­be­re­ket.

Késelés történt Budapest belvárosában: a nyílt utcán támadtak

Késelés történt Budapest belvárosában: a nyílt utcán támadtak

Két cso­port ve­szett össze az Akácfa ut­cá­ban, végül a men­tők­nek és a rend­őrök­nek is a hely­színre kel­lett men­niük.

Óriási fordulat az eltűnt Farkas Helga ügyében, vallott a nyomozó

Óriási fordulat az eltűnt Farkas Helga ügyében, vallott a nyomozó

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő az üggyel ko­ráb­ban fog­lal­kozó férfi.

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő az üggyel ko­ráb­ban fog­lal­kozó férfi.

Továbbra sem találják a tegnap Pécsett megszökött rabot

Továbbra sem találják a tegnap Pécsett megszökött rabot

Más­fél napja nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a férfit, aki bör­tönbe szál­lí­tása köz­ben ol­dott ke­re­ket.

Más­fél napja nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a férfit, aki bör­tönbe szál­lí­tása köz­ben ol­dott ke­re­ket.

Megrázó fejlemények derültek ki, 1 évvel a bőnyi lövöldözés után

Megrázó fejlemények derültek ki, 1 évvel a bőnyi lövöldözés után

Mun­ka­tár­sunk a hely­szí­nen járt.

Mun­ka­tár­sunk a tra­gé­dia hely­szí­nén járt.

Új fordulat a borsodi cserbenhagyásos gázolás ügyében

Új fordulat a borsodi cserbenhagyásos gázolás ügyében

El­gá­zolta a gya­lo­gost és ott­hagyta.

A Ford Tran­zit so­főrje ok­tó­ber 20-án ha­lálra gá­zolta a gya­lo­gost és ott­hagyta az út szé­lén.

Anyja házába falaztatta be áldozatát a dunaújvárosi gyilkos

Anyja házába falaztatta be áldozatát a dunaújvárosi gyilkos

El­len­sége 3 mil­li­ó­val tar­to­zott neki, ezért meg­foj­totta.

El­len­sége 3 mil­li­ó­val tar­to­zott neki, ezért meg­foj­totta, majd be­be­to­noz­tatta. Első fokon 16 év fegy­ház­bün­te­tésre ítél­ték a férfit.

Felháborító magyarázatot talált a sofőr a cserbenhagyásra

Felháborító magyarázatot talált a sofőr a cserbenhagyásra

Azért nem állt meg, mert azt hitte, egy őzet gá­zolt el, pedig egy ember volt.

Azért nem állt meg, mert azt hitte, egy őzet gá­zolt el, pedig egy ember volt.

Panelben zaklatta a nőket: nagy erőkkel keresik ezt a férfit

Panelben zaklatta a nőket: nagy erőkkel keresik ezt a férfit

Egy bu­da­pesti ház­ban ga­ráz­dál­ko­dott.

Egy bu­da­pesti tár­sas­ház­ban vi­sel­ke­dett sze­mé­rem­sértő módon a férfi.

Rettegnek a nők Debrecen utcáin

Rettegnek a nők Debrecen utcáin

Fél­nek a nők Deb­re­cen­ben egye­dül sé­tálni.

Fél­nek a nők Deb­re­cen­ben egye­dül sé­tálni, mert akár fé­nyes nap­pal is fel-fel buk­kan egy fe­kete ruhás férfi, és mu­to­gatja magát.

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Meg­ta­lál­ták a 72 éves dok­tornő holt­tes­tét is.

Meg­ta­lál­ták a 72 éves dok­tornő holt­tes­tét is, nem messze onnan, ahol férje is volt.

Kegyetlen gyilkosság: élve égett halálra az áldozat

Kegyetlen gyilkosság: élve égett halálra az áldozat

Is­me­rőse gyúj­totta fel egy vita miatt. Még csak nem is vol­tak ba­rá­tok, csu­pán ivó­cim­bo­rák.

Is­me­rőse gyúj­totta fel egy vita miatt. Még csak nem is vol­tak ba­rá­tok, csu­pán ivó­cim­bo­rák.

Vérlázító dolog derült ki az állatkínzó söjtöri nőről

Vérlázító dolog derült ki az állatkínzó söjtöri nőről

Éppen az ál­la­tok vi­lág­nap­ján, ok­tó­ber 4-én szá­mol­ták fel a te­le­pet. 132 ku­tyát men­tet­tek ki.

Éppen az ál­la­tok vi­lág­nap­ján, ok­tó­ber 4-én szá­mol­ták fel a te­le­pet. 132 ku­tyát men­tet­tek ki.

Durva balesetetet okozott a magyar sofőr, az internetezők összefogtak

Durva balesetetet okozott a magyar sofőr, az internetezők összefogtak

A bal­eset még szom­ba­ton tör­tént, de a sofőr egy pil­la­nat után to­vább­haj­tott. A másik autó ve­ze­tője Fa­ce­boo­kon pró­bálta meg­ta­lálni.

Súlyos baleset a síneken: egy embert ki kellett vágni a roncsok közül

Súlyos baleset a síneken: egy embert ki kellett vágni a roncsok közül

Egy sze­mély­vo­nat és egy autó üt­kö­zött össze kedd dél­után az észak-ba­la­toni vo­na­lon.

Így jutnak be otthonodba a veszélyes csalók, ajtót se nyiss

Így jutnak be otthonodba a veszélyes csalók, ajtót se nyiss

Ha pedig már bent van­nak, könnyen ki­fosz­ta­nak a trük­kös ala­kok. Min­dent be­vet­nek!

Milliárdokat nyúltak le a magyar fesztiválszervezők

Milliárdokat nyúltak le a magyar fesztiválszervezők

Három em­bert vá­dol­nak pénz­mo­sás­sal, akik a fesz­ti­vál­be­lé­pők­ből szár­mazó be­vé­tel egy ré­szét zsebre tet­ték.

Három em­bert vá­dol­nak pénz­mo­sás­sal, akik a fesz­ti­vál­be­lé­pők­ből szár­mazó be­vé­tel egy ré­szét zsebre tet­ték.

Most érkezett: Hatalmas dugó várható Pest felé

Most érkezett: Hatalmas dugó várható Pest felé

Hár­mas ka­ram­bol...

Hár­mas ka­ram­bol miatt, vár­ha­tóan ko­moly tor­ló­dásra lehet szá­mí­tani az M3-as au­tó­pá­lya fő­vá­rosi, be­ve­zető sza­ka­szán.

Arcon köpte a nőt, mert nem akart vele flörtölni

Arcon köpte a nőt, mert nem akart vele flörtölni

Ma­rok­kói mig­ráns volt az el­kö­vető.

Egy ma­rok­kói férfi azért kez­dett szi­dal­mazni egy nőt Es­sen­ben, mert az el­uta­sí­totta a kö­ze­le­dé­sét. A férfit végül rend­őrök­nek kel­lett le­nyug­tat­nia.

Brutális, ami Budapesten, a Parlamenttel szelfiző turistával történt

Brutális, ami Budapesten, a Parlamenttel szelfiző turistával történt

Élet­ve­szé­lyes sé­rü­lés­sel szál­lí­tot­ták kór­házba a férfit.

Élet­ve­szé­lyes sé­rü­lés­sel szál­lí­tot­ták kór­házba a férfit.

Nemcsak kerékcseréért jártak az újpesti műhelybe

Nemcsak kerékcseréért jártak az újpesti műhelybe

A rend­őr­ségi raz­zián U. György­nek töb­bet kel­lett ki­ma­gya­ráz­nia az el­hasz­nált téli gu­mik­nál.

A rend­őr­ségi raz­zián U. György­nek töb­bet kel­lett ki­ma­gya­ráz­nia az el­hasz­nált téli gu­mik­nál.

Újabb szórakozóhelyet zártak be, mert csúnyán átverték a vendégeket

Újabb szórakozóhelyet zártak be, mert csúnyán átverték a vendégeket

21 al­kal­ma­zot­tat fog­tak el a rend­őrök, kö­zü­lük öten már elő­ze­tes­ben van­nak.

Nem így terveztük! - ezt mondta a csemői gyilkosság gyanúsítottja

Nem így terveztük! - ezt mondta az utolsó szó jogán a csemői gyilkosság gyanúsítottja

Az ál­do­zat uno­kája mu­tatta meg, ho­gyan tör­het­nek be a házba.

Az ál­do­zat uno­kája mu­tatta meg a gyil­ko­sok­nak, ho­gyan tör­het­nek be a házba.

Vonat és busz ütközött, többen megsérültek

Vonat és busz ütközött, többen megsérültek

A bal­eset Kóny és Enese kö­zött a vas­úti át­já­ró­ban tör­tént.

A bal­eset Kóny és Enese kö­zött a vas­úti át­já­ró­ban tör­tént.

Váratlan fordulat: ez történt a gáz nélkül maradt budai házban

Váratlan fordulat: ez történt a gáz nélkül maradt budai házban

A gázt még jú­nius 20-án zár­ták el.

A gázt a szol­gál­tató zárta el még jú­nius 20-án gáz­szi­vár­gás miatt, négy hó­napja nem tud­tak főzni, meleg víz­ben für­deni a lakók.

Brutális szigorral sújthatnak le a részeg, drogos, gyilkos sofőrökre

Brutális szigorral sújthatnak le
a részeg, drogos, gyilkos sofőrökre

A je­len­le­gi­nél sok­kal ke­mé­nyebb bün­te­tést kö­ve­tel­nek a ré­sze­gen vagy dro­go­san ha­lá­los ki­me­ne­telű bal­ese­tet oko­zók­nak.

Exkluzív infók a szcientológus razziáról!

Exkluzív infók a szcientológus razziáról!

Az egész napi raz­zia után nagy do­bo­zok­ban vit­ték el a do­ku­men­tu­mo­kat, elekt­ro­ni­kus adat­tá­ro­ló­kat a rend­őrök.

Az egész napi raz­zia után nagy do­bo­zok­ban vit­ték el a do­ku­men­tu­mo­kat, elekt­ro­ni­kus adat­tá­ro­ló­kat a rend­őrök a szci­en­to­ló­gu­sok bu­da­pesti szék­há­zá­ból. Vajon mi lehet ben­nük?