INSIDER

Vil­lám csa­pott a ma­gyar is­ko­lába, töb­ben meg­sé­rül­tek

Vil­lám csa­pott az is­ko­lába Ka­pos­főn. Az Or­szá­gos Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem sze­rint tűz nem ke­let­ke­zett, de töb­ben könnyeb­ben meg­sé­rül­tek.

Villám csapott az iskolába Kaposfőn. Az Országos Katasztrófavédelem szerint tűz ugyan nem keletkezett, ugyanakkor többen is könnyebben megsérültek. Őket megfigyelésre kórházba szállították a helyszínre érkező mentők..

Mint kiderült: a szakértők hőkamerával vizsgálták át a területet, de tűzre vagy füstre utaló jelet szerencsére nem találtak.

EZEKET OLVASTAD MÁR?