INSIDER

Videó a hely­szín­ről: több ezer gyer­mek­hang zengte be a Kos­suth teret

A ma­gyar össze­tar­to­zás him­nu­szát éne­kel­ték. Or­szág­szerte meg­em­lé­ke­zé­se­ket tar­ta­nak ma a nem­zeti össze­tar­to­zás napja al­kal­má­ból.
  • Szerző: Ripost

Június 4-e, az 1920-as trianoni diktátum aláírásának évfordulója 2010 óta a nemzeti összetartozás napja. Idén ezen a napon Budapesten 11 órától Szarka Tamás több ezer diákkal énekelte el a Kézfogás dalát és a Himnuszt.

Tudósítónk szerint körülbelül ötezer gyermek volt a helyszínen. 188 iskolából érkeztek, melyből 94 külhoni testvériskola.

EZT OLVASTAD MÁR?
Fotó: Sulyok László
Fotó: Sulyok László
Fotó: Sulyok László
Fotó: MTI
Fotó: MTI