POLITIK

Vég­le­ges dön­tés: Ilyen még nem volt az Egye­sült Ál­la­mok tör­té­ne­té­ben

A szer­ve­zet Iz­rael-el­le­nes el­fo­gult­sá­gára hi­vat­kozva az Egye­sült Ál­la­mok ok­tó­ber 12-én be­je­len­tette: kilép az UNESCO-ból, az Egye­sült Nem­ze­tek Szer­ve­ze­té­nek Ne­ve­lés­ügyi, Tu­do­má­nyos és Kul­tu­rá­lis Szer­ve­ze­té­ből.
  • Szerző: RIPOST

Az amerikai külügyminisztérium közleményben jelentette be csütörtökön, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem kíván tagja maradni az ENSZ kulturális és tudományos szervezetének, az Unesconak, ehelyett inkább a megfigyelő pozíciót választja.

Kiszáll az USA az Unescoból
Kiszáll az USA az Unescoból
EZT OLVASTAD MÁR?

“A döntés, melynek meghozatalát nem vettük könnyedén, az Egyesült Államok aggodalmát tükrözi az Unesco növekvő hátralékaival kapcsolatban, emellett a szervezet alapvető reformjának szükségességére és az Izrael-ellenes elfogultságára hívja fel a figyelmet”

– írják.

Amint lesz újabb hír a döntéssel kapcsolatban, frissítjük cikkünket!