RIPOSTER

Va­laki vissza­kér­de­zett Or­bán­nak, már megint maga hív?

A mi­nisz­ter­el­nök maga posz­tolta ki ezt ne­vetve az Ins­tag­ra­mon, mi­u­tán egy budai te­le­fon­köz­pont­ban órá­kon át hívta a vá­lasz­tó­pol­gá­ro­kat.
címkék:
  • Szerző: Ripost

A teljes videó itt tekinthető meg.

címkék: