INSIDER

Tar­gon­cá­val trük­kö­zött a ma­gyar baj­nok

Hi­he­tet­le­nül kre­a­tív fel­ada­tok­kal tet­ték pró­bára az or­szág leg­na­gyobb tar­gon­cás ügyes­ségi ver­se­nyére je­lent­ke­zők tu­dá­sát a szer­ve­zők. Mint­egy két­szá­zan in­dul­tak, a meg­mé­ret­te­té­sek végén férfi és női ka­te­gó­ri­á­ban is győz­test hir­det­tek.
címkék:

Eredményt hirdettek az ország legnagyobb targoncás ügyességi versenyén, melyen mintegy kétszázan indultak és olyan játékos, de nagy precizitást igénylő versenyszámokban mutathatták meg a tudásukat, mint a különféle méretű labdák egymásra pakolása, vagy egy mini homokóra elhelyezése egy ötforintosnyi helyen.

Sőt, a szervezők sajátos rajzolási lehetőséget is biztosítottak, egy targonca emelővilláira erősített filctollal lehetett alkotni a munkagép elé kifeszített vászonra.

EZT OLVASTAD MÁR?

S hogy kik a győztesek? A 2019 legjobb targoncavezetőjének járó elismerést Bozsó Balázs vehette át, a Szolnokról érkezett szakember szeptemberben képviseli majd hazánkat a Németországban megrendezésre kerülő Nemzetközi Targoncakupán.

A hölgyek mezőnyében idén Seiler Alexandra vitte a prímet – és ezáltal a legjobb női versenyzőnek járó díjat is.

címkék: