INSIDER

Szép fogás! 15 mil­li­ó­nyi csem­pész­ci­gi­vel bu­kott le a ma­gyar ha­tá­ron három ukrán

A Ba­ra­bási Ha­tár­ren­dé­szeti Ki­ren­delt­ség jár­őrei a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sa­i­val kö­zö­sen tar­tot­tak te­rü­let-el­len­őr­zést Be­reg­da­róc kül­te­rü­le­tén.
  • Szerző: Ripost

A hatóságok  a nyomokat követve Beregdarócnál azt vették észre, hogy  valakik a hátukon dobozokat cipeltek.

Amikor igazoltatni akarták őket eldobták a hátukon levő mesterládákat és futni kezdtek.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Az egyenruhások utolérték és elfogták a három ukrán állampolgárságú férfit, akik az eljárás adatai szerint még aznap érvényes ukrán útlevéllel léptek be a tiszabecsi átkelőn Magyarország területére –írja a rendőrség.

A hátrahagyott 18 mesterládában  összesen 10900 doboz csempészett cigaretta volt.

A rendőrök az ukrán férfiakat a 15 millió forintot meghaladó értékű dohányáruval együtt átadták a további eljárás lefolytatására illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársainak.