NÍNÓ

So­rok­sári fu­tónő-gyil­kos­ság: ki­de­rült, miért hall­gat a rend­őr­ség

Hogy lehet, hogy már hó­na­pok­kal ez­előtt DNS-min­tát sze­rez­tek a so­rok­sári fu­tónő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­tól, és még min­dig hall­gat a rend­őr­ség? A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ket­ten öl­het­ték meg Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát öt éve, és a rend­őr­ség azért nem szó­lalt meg, mert a ko­ro­na­tanú által meg­ne­ve­zett gyil­kos, az ipari al­pi­nista nem volt egye­dül, és a zsa­ruk most a tet­tes­tár­sat ke­re­sik.
  • Szerző: Ripost
A nyomozók már hónapokkal ezelőtt hozzájutottak a lehetséges tettes DNS-mintájához, mégpedig az édesanyjától

– mondta el a -nak a lehetséges koronatanú, az az asszony, aki állítja: az ő volt párja, egy ipari alpinista szigetelőmunkás gyilkolta meg a soroksári futónőt.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Közel negyed éve várunk az eredményekre…

-mondta ugyanerről -nak Kardos Lajos, Krisztina özvegye, aki bizakodó: a nőt a telefonjában is csak úgy mentette el, hogy „nyomravezető”.

De ha már hónapok óta a rendőrségnél van a DNS, akkor miért nem szólalnak meg? A érdeklődését is azzal hárították el, hogy a még folyamatban lévő nyomozás érdekeire való tekintettel nem válaszolhatnak a kérdéseinkre. A információi szerint azért hallgatnak, mert a lehetséges társtettest keresik!

Minden jel arra utal, hogy két gyilkos volt

A soroksári bicikliútnál meggyilkolt nő hevesen küzdött az életéért, sérüléseket is okozott legalább az egyik tettesnek – ám úgy ölték meg, hogy egy elkövető ehhez kevés lett volna.  Kezeit, lábait összekötözték egy speciális csomóval, nadrágját letépték vagy levágták róla – ám a cipőjét és a zokniját rajtahagyták a lábán. Egy minden erővel védekező nővel egy ember nem tudott volna elbánni, és ilyen precízen nem lehetett volna megkötözni – minden valószínűség szerint az egyik tettes lefogta, a másik pedig megkötözte.  A támadó szemből fojthatta meg egy zsineggel, mégpedig olyan brutális módon, hogy az majdnem levágta a fejét – ez sem lehetséges akkor, ha csak egy elkövető van. A nőt brutálisan megverték, kicsavarták a jobb karját, amit el is törtek.

Egy „domináns” és egy asszisztáló tettes?

A korábbi szakértői vélemények szerint a két tettes egyike „domináns” volt, aki megkötözte, brutálisan megfojtotta és levetkőztette az áldozatot, míg a társa asszisztált a tettéhez, segített lefogni a nőt. Valószínűleg mindketten megsérültek, Krisztina olyan hevesen védekezett. Ez egybevág azzal, amit a koronatanú elmondott a -nak: a lehetséges elkövető, az ő volt párja teli volt sérülésekkel a gyilkosság utáni napokban. Ráadásul a férfi, akit tettesként megnevezett, ipari alpinista, aki remekül ért a speciális csomók készítéséhez, a kötözéshez…. Így ha tényleg ő a két tettes egyike, ő lehetett a domináns fél, és az ő DNS-mintáját találhatták meg a helyszínen a zsaruk.

A rendőrség már profilt is készített a gyilkosról - a részletek a hétfői Ripost napilapban, az újságárusoknál.

Eközben a címlapon