FÜLES

Édes­anyja nyi­lat­ko­zott Som Lajos új­ra­te­me­té­sé­ről!

A meg­tört asszony gyá­sza ok­tó­ber óta nem csil­la­po­dott! El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír, és hoz­zá­tette: rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.
  • Szerző: P.D.

Októberben hunyt el Som Lajos, akinek édesanyja arról nyilatkozott lapunknak a tragédia után:  szeretné, ha fiát újratemetnék. Az idős asszony képtelen feldolgozni a hatalmas veszteséget, nagyon szomorú.

Fotó: Markovics Gábor

"Nem oda lett eltemetve a fiam, ahová a lányom és a férjem. Pedig ez volt a végakarata is! Egyedül Lali nyugszik a Farkasréti temetőben, a felesége akarta így. Át kell temetni őt" - mondta még februárban a -nak Margit néni, aki azóta meggondolta magát.

Fotó: Keller Mátyás

"Minden úgy marad, ahogy van! A fiamat már semmi sem hozza vissza. És eldöntöttem, beszélni sem szeretnék róla soha többé. Nem tudom, mennyi időm van még vissza, de ezzel a hatalmas lelki teherrel nagyon nehéz élni. Kegyetlen" - búslakodott a gyászoló asszony.