EZO

Re­in­kar­ná­ciós uta­zás: Me­lyik kor­ban éltél előző éle­ted­ben?

Min­denki lel­ké­ben ott lapul előző, tit­kos élete, mely­hez anél­kül kö­tő­dik, hogy is­merné. Né­hány jel azon­ban meg­mu­tatja, hol is kell ke­res­ned ko­rábbi éle­ted!
 
EZEKET OLVASTAD MÁR?