BOZÓT

Párt­sza­ka­dás! A Si­micska-szö­vet­ség ket­té­sza­kít­hatja a Job­bi­kot! Hely­re­iga­zí­tás: 2016 május 23-án "Párt­sza­ka­dás! A Si­micska szö­vet­ség ket­té­sza­kít­hatja a Job­bi­kot!" című cik­künk­ben va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk, hogy tilos a Job­bik­ban bí­rálni Si­micska La­jost. Va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk, hogy Vona Gábor vagy a Job­bik szö­vet­sé­get kö­tött Si­micska La­jos­sal. Va­lót­la­nul hí­resz­tel­tük, hogy aki a Job­bi­kon belül bí­rálni meri Si­micska La­jost azzal szem­ben Vona Gábor bár­mi­lyen szank­ciót al­kal­maz.

Méh­kasra em­lé­kez­tet­nek a Job­bik helyi párt­szer­ve­ze­tei! Novák Előd kör­le­vele le­rán­totta a lep­let a tit­kos Vona-Si­micska szö­vet­ség­ről. Már tilos a Job­bik­ban bí­rálni a nagy­be­teg oli­gar­chát. Szö­vet­sé­ges lett!
  • Szerző: K.L.

A legfrissebb értesülései szerint alaposan felbolydultak a Jobbik helyi szervezetei. Sokan még a pártszakadást sem tartják kizártnak!

Erősen megosztja őket a Simicska Lajossal kötött, mindeddig titokban tartott szövetség. Amiről a hét végén Novák Előd, a párt alelnöke rántotta le a leplet.

EZT OLVASTAD MÁR?
Egy, a tagszervezeteknek írt levelében nyíltan feltárta, hogy Vona Gábor a legnagyobb csendben szövetkezett a nagybeteg oligarchával, nyilvánvalóan azért, hogy az ő pénzén futtassák fel a Jobbikot.

Ami persze nagyon sok következetes gondolkodású jobbikosnak nem tetszik, hiszen jól emlékeznek arra, hogy nemrég még mennyire támadták a pénzembert. Nem értik a hirtelen váltást, nem értik, hogyan lett hirtelen Szent Ember Simicska Vona Gábor számára. A kérdés egyre nyilvánvalóbban szakadással fenyeget a Jobbikban.

Miért lett szövetséges Simicska?

Novák e téren is magyarázattal szolgál. Vona többek között azért kötött különalkut Simicskával, mert így a jobbik Vonához hű emberei és persze a pártelnök sok-sok szereplési lehetőséget kap Simicska Hír-tévéjében.  (Nem beszélve egyéb valószínűsíthető anyagi előnyökről...)

Aki bántani meri Simicskát, annak a fejére üt Vona Gábor, sok minden mást mellett  ezt  is leírja Novák Előd a belső használatra szánt jobbikos körlevélben.

Novák szerint a vesztét - rövidesen búcsúznia kell az alelnöki poziciótól -  az okozta, hogy ő nyíltan bírálni merte a pártelnököt. Például amikor kifogásolta, hogy nem lehet már a Jobbikban nekimenni Simicska Lajos  zavaros pénzügyeinek. A részleteket az Origo tette közzé.

Novák Előd nem alkuszik

"Ha néppártiság az óvatoskodó nyárspolgáriságot jelenti, már nem Attila unokái leszünk, hanem belesüppedünk az általános politikai posványba"

- írja a lázadó alelnök a belső körlevélben. Majd hozzáteszi, hogy  ki kell mondja valaki: „Meztelen a király!”

Eközben a címlapon
"Ez az én nem túl hálás feladatom, a tabudöntés!

Helyreigazítás

2016 május 23-án "Pártszakadás! A Simicska szövetség kettészakíthatja a Jobbikot!" című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy  tilos a Jobbikban bírálni Simicska Lajost.

Valótlanul állítottuk, hogy Vona Gábor vagy a Jobbik szövetséget kötött Simicska Lajossal.

Valótlanul híreszteltük, hogy aki a Jobbikon belül bírálni meri Simicska Lajost azzal szemben Vona Gábor bármilyen szankciót alkalmaz.