NÍNÓ

Ol­vasta-e Kál­mán Olga a Si­micska fiú be­is­merő val­lo­má­sát?

Sze­ret­tük volna meg­tudni, mit gon­dol arról, hogy Si­micska Lajos fia sze­rint Vona Gábor az egyet­len ko­mo­lyan ve­hető je­lölt és a Job­bik a leg­fon­to­sabb, sőt a leg­esé­lye­sebb párt a 2018-as vá­lasz­tá­so­kon.

Kétségkívül belekerül a magyar politikatörténetbe 2017 március 9-e. A nap amikor Simicska Lajos fia, a Magyar Nemzet kiadójának ügyvezetője beismerő vallomást tett.

A beszédes nevű zsurpubi.hu, amúgy Vona Gábor felesége és barátai által szerkesztett hírportálon nem kertelt tovább.

Újdonsült, talán kissé zöldfülű médiavezérként nyíltan bevallotta, hogy minden politikai reményét a nemrég még "nácizott" Jobbikba helyezi, s abban bízik, hogy Vona Gábor kétharmados győzelmet szerez a 2018-as választásokon.

Szerettük volna ezután megkérdezni Kálmán Olgától, hogy mit gondol  minderről, miután korábban függetlenségének biztosítékát abban látta, hogy elszegődött a Simicska- médiagalaxishoz.

A mindent beismerő Ifjabb Simicska, a Magyar Nemzet ügyvezetője. Szurkol a Jobbiknak.
A mindent beismerő Ifjabb Simicska, a Magyar Nemzet ügyvezetője. Szurkol a Jobbiknak.

Kálmán Olga nem lát, nem hall, nem beszél

Amikor felhívtuk a HírTv új sztárját, a történelmi jelentőségű szenzáció illetően meglepő módon tájékozatlannak mutatta magát. Pedig a biztosítékokat kiverő interjút ekkor már több orgánum, például a hvg.hu is kivesézte.

Először visszakérdezett, hol  is jelent meg az interjú, majd ennyit mondott: "Nem olvastam."

Felajánlottuk, hogy idéznénk a beismerő mondatokat a Simicska-család és a Jobbik közös reményeiről, de ő újra azt válaszolta, hogy nem olvasta a cikket és egy  határozott szervusz után letette a telefont. No comment.