RIPOSTER

A pén­tek leg­jobb híre: A kö­vet­kező ti­zen­hat nap­ban alig kell dol­gozni

Már ma dél­után útnak indul az or­szág: hol­nap kez­dő­dik a négy­na­pos hét­vége. Rá­adá­sul utána alig pár napot kell dol­gozni, és máris jön egy újabb négy­na­pos szü­net! A Ri­post össze­gyűj­tötte a leg­fon­to­sabb és leg­hasz­no­sabb in­for­má­ci­ó­kat az ok­tó­ber 23-i és no­vem­ber 1-jei ün­nepi hosszú hét­vé­gék­ről.
  • Szerző: RIPOST

Vasárnap véget ér a tavaszias nyár, jó 10 fokot esik a hőmérséklet, szóval megérkezik az igazi ősz! Az idő romlásáért viszont kárpótol minket, hogy most kevesebbet kell dolgozni: a következő 16 napban csupán 6 napot, a többi szabadnap! Jól jön ki ugyanis a naptárban az október 23-i és a november 1-jei ünnep, idén mindkettő négynapos hétvégét eredményez.

A többség legközelebb jövő szerdán megy dolgozni péntekig, majd a következő héten is csak három napot dolgozunk, hétfőtől szerdáig: november 1-je csütörtökre esik, a pénteket pedig majd később, november 10-én dolgozzuk le.

EZT OLVASTAD MÁR?

De milyen menetrend-változásra számíthatunk, és hogyan lesznek nyitva a boltok?

Összegyűjtöttünk minden fontos információt.