BOZÓT

Mig­ráns­kár­tyákra jut pénz Brüsszel­ben, a ba­ba­váró tá­mo­ga­tást be­tilt­ják?

Rét­vári Bence, az Emmi par­la­menti ál­lam­tit­kára saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott Brüs­szel újabb ag­gasztó dön­tése miatt. Min­den­kit meg­döb­ben­tett, hogy mi­köz­ben a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára, így a név­te­len mig­ráns­kár­tyákra is egyre több pénzt cso­por­to­sí­ta­nak át Brüsszel­ben, az Unió bü­rok­ra­tái meg­tá­mad­ták a ba­ba­váró prog­ra­mot.
  • Szerző: Ripost

Szombat délelőtt a Bikás parkban tartott sajtótájékoztatót Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Az eseményen az államtitkár reagált arra, hogy támadás érte a babaváró támogatást Brüsszelben.

Rétvári Bence azt mondta, hogy Brüsszelben azt a támogatást, ami nem a migránsokat, hanem a magyar családokat segíti, kritizálják.

A magyar kormány számára elfogadhatatlanok a babaváró támogatás bevezetésének brüsszeli kritikái. Rétvári Bence azt is mondta, hogy Brüsszel az előzetes egyeztetési eljárásban kifogásolta a magyar kormány által bevezetni kívánt babaváró támogatás bankokon keresztüli folyósítását.

Arra is felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy Brüsszel a migránskártyák kapcsán semmilyen versenyjogi korlátozást, kifogást nem emelt, holott az ilyen kártyákra érkező pénzt is bankokon keresztül utalják.Ezt az államtitkár felháborító kettős mércének nevezte.

Jól látható, hogy egy olyan támogatást, ami nem a migránsokat, hanem a magyar családokat segíti, kritizálják- fogalmazott.

Magyarország elfogadhatatlannak tart minden, a családtámogató programot illető kritikát, és a kormány azon dolgozik, hogy július 1-jével elindítsa ezt a támogatási formát is, amelyet a családvédelmi akcióterv egyik nagyon fontos részének nevezett - mondta az államtitkár.

Értesüléseink szerint a kormányzatot – amely folyamatosan tárgyal az unióval – meglepte a brüsszeli ellenkezés, mert korábban sem a csokkal, sem a csokhitellel nem volt ilyen probléma, holott mind a kettőt a bankrendszeren keresztül folyósítják. Úgy tudjuk, a kormány véleménye szerint az ellenkezés kifejezetten a gyermekvállalást támogató programnak szól, és nem a konkrét konstrukciónak.

A bürokrácia mezébe bújtatott támadás azért is beszédes, mert éppen az uniós választási kampány idején próbálja megfúrni a magyar kormány intézkedéseit a brüsszeli elit. Azok estek most neki a magyar babaváró rendszernek, akik  terrorizmus támogatását is lehetővé tevő névtelen migráns kártyákra egyre több pénzt akarnak elkülöníteni.

A babaváró kötvénnyel szemben támasztott kifogások tipikus ürügynek tűnnek a több gyerek születését elősegíteni akaró rendszerrel szemben.

Eközben a címlapon
Rétvári Bence azt mondta, hogy a magyar kormány álláspontja továbbra is változatlan: a magyar családokban látja Magyarország jövőjét és nem a migrációban.