INSIDER

Meg­kez­dő­dött a vissza­szám­lá­lás: 72 órán belül meg­műt­he­tik a szi­ámi ik­re­ket Bu­da­pes­ten

Úgy ér­te­sült a Ri­post, hogy az elő­ze­tes ter­vek sze­rint halad a fe­jük­nél össze­nőtt bang­la­desi szi­ámi ikrek vizs­gá­lata, és eddig min­dent rend­ben ta­lál­tak az or­vo­sok. Így a na­pok­ban el­vé­gez­he­tik raj­tuk az ese­dé­kes plasz­ti­kai mű­té­tet, ami meg­előzi az agy és a ko­po­nya szét­vá­lasz­tá­sát. Már közel egy hó­napja Bu­da­pes­ten van Rabia, Rukia, a szü­leik és 9 éves nő­vé­rük. Az ikrek szét­vá­lasz­tá­sát a vi­lá­gon egye­dül a Cse­lek­vés a Ki­szol­gál­ta­tot­ta­kért Ala­pít­vány ma­gyar or­vos­csa­pata vál­lalta.
  • Szerző: Ripost

Még ezen a hétvégén sor kerülhet a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek, Rabia és Rukia plasztikai műtétjére. Mint ahogy azt a %Ripos%t megírta, a szülők akkor vállalkoztak a szétválasztásra, amikor a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvoscsapata elvállalta a műtétsorozatot. Miután tavaly Bangladesben két lépésben, összesen 14 órás műtéttel, dr. Hudák István idegsebész vezetésével sikerült elvégezni a fő agyi szállítóér-hálózat érpályán belüli szétválasztását egy új, az eddigiektől teljesen eltérő módszerrel, január 5-én a család Budapestre jött, a következő fázisra. Ennek sorándr. Pataki Gergely plasztikai sebész vezetésével megnyújtják az ikrek fejbőrét.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Az ikrekkel minden rendben, jelenleg is zajlanak a tervezett vizsgálatok

– válaszolta a érdeklődésére Sándor Alexandra Valéria, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány kommunikációs vezetője. Arra a kérdésre nem kívánt válaszolni, pontosan melyik nap lesz a műtét. Az orvosok január elején azt mondták, hogy ha minden jól megy, január végén kerül erre sor. Mivel semmilyen komplikáció nem lépett fel és a vizsgálatok is rendben zajlottak, a napokban ez esedékessé vált, és a %Ripos%t úgy tudja, hamarosan el is végzik.

A bőr és a koponyán kívüli lágyrészek nyújtásához speciális tervezésű plasztikai sebészeti szövettágítókat ültet be dr. Pataki Gergely plasztikai sebész.A nyújtás körülbelül száz napot vesz igénybe, ezt követően, májusban kerülhet sor a koponya és az agy kettéválasztására dr. Csókay András idegsebész irányításával.

További információkat a napilap pénteki számában találhattok az ikrek közelgő műtétjéről.