RIPOSTER

Meg­döb­bentő, ho­gyan ölte meg ba­rát­nő­jét a ci­pő­fű­zős gyil­kos

Döb­be­ne­tes rész­le­tek de­rül­tek ki a nagy­ecsedi gyil­kos­ság­ról az ügy teg­napi tár­gya­lá­sán. A szö­kött rab, Z. Sán­dor há­tul­ról tá­madt sze­rel­mére, és egy cso­móra kö­tött zsi­neg­gel leg­alább 4-5 per­cig foj­to­gatta őt. Ott vol­tak Jónás Szandra szü­lei is a bí­ró­sá­gon, a lá­nyuk ki­na­gyí­tott fény­ké­pét szo­ron­gatva. Sán­dor a bo­csá­na­tu­kat kérte, de ki­je­len­tet­ték: soha nem fog­nak meg­bo­csá­tani neki.

"Nagyon megbántam az egészet" - ismételgette Z. Sándor az emberölési és fogolyszökési ügyének tárgyalásán a Nyíregyházi Törvényszéken. Nem véletlen a megbánás: szerelme Szandra egy évvel ezelőtti meggyilkolásáért visszaesőként a férfi akár 23 évet is kaphat.Most először nyilvánosan is mesélt a gyilkosság napjáról.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Haldokló apja miatt engedték ki aznap a fegyházból

Aznap eltávozásra engedték az Állampusztai Fegyházból, hogy meglátogassa a debreceni kórházban haldokló édesapját.

"Szandra értem jött Debrecenbe, ott várt rám. Együtt mentünk be édesapámhoz a kórházba, majd a szüleihez mentünk.

Az ajtó mellett lógott az a madzag, amit magamra kötöttem övnek.

Folyamatosan mondta nekem, hogy ne menjek vissza a börtönbe, szökjek meg, menjünk együtt külföldre. El is indultunk, de útközben meggondolta magát: azt mondta, inkább menjek vissza, mert baj lesz. Ezen kezdtünk el veszekedni." -  emlékezett vissza.

Eközben a címlapon

Az utolsó beszélgetés: "Megölsz?" "Nem, csak szeretlek!"

Elindultak az úton, az erdő mellett, a "dzsindzsásban”, ahogy a bíró a tárgyaláson fogalmazott. Sándor lemaradt, hogy rágyújtson egy cigarettára, ekkor állítása szerint hirtelen elöntötte a düh, és leoldotta magáról az övnek használt cipőfűzőt, amit hátulról dobott a lányra.

"Emlékszem rá, hogy tettem a kötelet a nyakára" - folytatta a gyilkosság történetét vallomásában.

"Meg akarsz ölni? - kérdezte. „Nem, csak szeretlek!" - feleltem.

Olyan gyorsan történt, most sem fogom fel. Nem hiszem el mit műveltem életem szerelmével."

További döbbenetes részletek derülnek ki a lány utolsó perceiről a keddi Ripost napilapban!

Beszámítható volt a gyilkosság idején

Az elmeszakértő szerint Sándor jó intelligenciájú ember, aki tejesen beszámítható volt a gyilkosság idején.

"Erőszakos, uralkodó típusú személyiség, a családját és a legszűkebb környezetét is félelemben tartotta. Haragudott Szandrára, hogy ő szabadon élhet, neki meg vissza kell mennie" fogalmazott az elmeorvos.

A szülők szembenéztek lányuk gyilkosával

Tanúnak idézték meg Szandra szüleit is, akik alig várták már, hogy szembenézzenek a lányuk gyilkosával.

Elképesztő részletek derülnek ki a találkozásról a keddi Ripost napilapban!

A tárgyalás további megdöbbentő részleteit, például azt, hogy mit reagált Z. Sándor, amikor bemutatták azt a hangfelvételt, melyen életveszélyesen megfenyegette a lányt, elolvashatja a keddi -ban.