INSIDER

Ma­gyar ál­do­za­tok me­sél­nek az úz­völ­gyi bar­bár román tá­ma­dás­ról

A szé­ke­lyek bé­ké­sen imád­kozva, élő­lánc­cal pró­bál­ták a bar­bár dú­lást meg­aka­dá­lyozni, de cse­rébe kő­do­bá­lást, zász­ló­rúd­dal üt­le­ge­lést kap­tak. Olyan em­be­rek­kel be­szél­tünk, akik ott vol­tak a hely­szí­nen, az úz­völ­gyi ka­tona te­me­tő­nél.

10 éves gyereket dobtak át a románok a kerítésen

Gáspár Dávid beszámolója a -nak

EZEKET OLVASTAD MÁR?

„Békésen felálltunk a temető kerítéséhez s imádkoztunk. Mindenkit megkértek, hogy mi egy szót se szóljunk, csak imádkozzunk. Az ima alatt megérkezett a román menet, hangosan énekeltek, hogy megzavarják az imát.  A menet élén levő fiatalember odaállt Borboly Csabáék elé, s már ütni akart, egy rendőr fékezte meg.

Mindenki nagyon meglepődött, amikor megjelent a rengeteg üvöltő román, zászlókkal.

Úgy tudtuk, volt egy megállapodás, hogy csak pár ember koszorúz és tartanak egy kis megemlékezést. Na, ez nem így történt. Mivel mi, magyarok elálltuk az utat a kapunál, hátulról jutottak be. Egy tízéves gyermeket dobtak be a kerítésen, aki felállt egy nagy kőre s a román trikolórt lengette. Erre tapsolás, ujjongás tört ki. A vandál románok ittasak voltak. Ez ijesztő volt, de nem adtuk fel, csak imádkoztunk, fogtuk egymás kezét. Úgy akartak bejutni, mint a vadállatok.

Zászlórudakkal ütötték a székelyeket, kővel dobálóztak, bemásztak a kerítésen s széttörték a székely kaput.

Civilizálatlan csürheként viselkedtek, félelmetes volt, semmi nem állította meg őket. Többen sírtak mellettem. Felcsendült a román nemzeti himnusz, az egész völgyben beszélni sem lehetett, olyan hangosan szólt. Mintha visszamentünk volna 40 évet.” A leitatott csürhe azt kiabálta: ez Románia, kifelé a magyarokkal!

Tőke Ervin beszámolója a -nak

Eközben a címlapon

„Csendben imádkoztunk, amikor hirtelen feltűntek. Hangosan, kiabálva közeledtek a magyarok felé.

Egy darabig farkasszemet néztünk a köpködő, köveket dobáló, leitatott csürhével,

majd arra eszméltünk, hogy sokan bemásztak a temetőbe, és hátulról ránk törték a kapuját. Részegen rohantak előre, miközben a pópák békésen várakoztak hátul. Azt is kiabálták, hogy ez Románia, kifelé a magyarokkal! Felmásztak a falra és zászlókkal ütlegelték a magyarokat. Kevés csendőr volt a helyszínen, és nem voltak felszerelkezve a tömegoszlatásra, de az tény, hogy akik ott voltak, igyekeztek távol tartani tőlünk a románokat. Nagyon szomorú történet. Vesztes csatából jöttünk haza, mert nem voltunk elegen. Mi nem akartunk tömegverekedést, de ha kétszer ennyien lettünk volna, akkor meg sem próbálják a betörést.” „Kaptam a fejemre a román zászlórúddal”

Nagy Tibor beszámolója a -nak

„Arra számítottunk, hogy néhány román jön egy koszorúval. Aztán a semmiből hatalmas tömeg jelent meg, és azt ordították románul, hogy Ki a magyarokkal az országból! Amikor a csendőrök sorfalat álltak, a románok indulata fokozódott, üvöltöztek a csendőrökkel, hogy álljanak félre.

A dühös részeg románok több csendőrt a sárral teli árokba löktek és közeledtek.

A csendőr rádión segítséget kért. A kaput pillanatok alatt betörték. Egy hangfalból felcsendült a román himnusz, és beözönlöttek a temetőbe. Nagyon megijedtünk és egymás kezét fogva imádkoztunk. Kaptam én is a fejemre a zászlórúddal, a kövek szerencsére kikerültek. Csak otthon nyugodtam meg. Olyan volt, mint egy mini háború, örülök, hogy nem lett bajom.”  

A 95 éves úzvölgyi veterán, vitéz Bartha Misi bácsi 1944-ben ugyanitt védte az ezeréves magyar határt. Most a Ripost-nak elmondta: ott volt a helyszínen csütörtökön, és annyira megviselte a román roham, hogy utána egész éjjel zokogott. Misi bácsi élettörténete és beszámolója a szombati Ripost napilapban!

Provokációtól félnek a magyarok a hétvégi zarándoklaton

Először Úzvölgye, aztán Csíksomlyó?

Százezrek lesznek Csíksomlyón ezen a hétvégén: most tartják a magyarság nagy ünnepét, a hagyományos pünkösdi zarándoklatot. Idén még fontosabb az esemény, mint szokott, hisze n a múlt hétvégén jártFerenc pápaugyanitt, a csíksomlyói nyeregben. A magyarok nagyon készülnek, de attól tartanak, hogy újabb brutális provokációk lesznek.

Törölte a magyarok videóit a Facebook

Nagy felháborodást keltett az erdélyi magyarok körében, hogy sorban tűntek el a Facebookról az úzvölgyi botrányról készült videók. A románok sorozatban jelentették a magyarok bejegyzéseit, és a Facebook törölte őket, hogy „Ez a bejegyzés nem felel meg a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos közösségi alapelveknek”. Tehát a románok gyűlölködtek, majd a gyűlölködés tilalmára hivatkozva cenzúráztatták a Facebookkal a saját tetteikről készült felvételeket…

Jogtalanul építették a román katonai parcellát Áprilisban Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki az úzvölgyi első világháborús sírkertben, ahol az Osztrák-Magyar Monarchia katonái nyugszanak. Ez jogtalan volt, maguk a román hatóságok sem járultak ehhez hozzá. A temetőben mintegy 50 betonkeresztet és egy emlékművet állítottak fel, egy részüket magyar katonák jelöletlen sírjaira.