INSIDER

Le­csa­pott a Nébih: el­ké­pesztő ext­rá­val árul­ták a mákot a pi­a­con

Az el­len­őr­zé­sek egész de­cem­ber­ben tar­tot­tak, 8 mil­lió fo­rint bír­ság­gal zá­rult a téli élel­mi­szer­lánc-el­len­őr­zés. A leg­több he­lyen hi­gi­é­niai és mi­nő­ségi ki­fo­gá­so­kat ta­lált a ha­tó­ság. De akadt ott még más is!

A széles körű szemle a boroktól és pezsgőktől kezdve a szaloncukrokon, édességeken át a hús- és haltermékekig terjedt, beleértve a füstölt húsokat és a virsliket is.

Avas dióbelet és a megengedettnél magasabb morfin tartalmú étkezési mákot is találtak a Nébih szakemberei a téli szezonális ellenőrzés során.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A szabálytalanságok többsége jellemzően enyhébb, írásos figyelmeztetést vont maga után – közölte a hatóság. 

Érzékszervi vizsgálat alapján két dióbél termék bizonyult emberi fogyasztásra alkalmatlannak, az alkaloidok kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálat pedig két étkezési mák esetében állapított meg a megengedett határértéknél magasabb morfin tartalmat. Ezen esetekben hatósági eljárás indult.

Országszerte összesen 3312 ellenőrzés, 117 figyelmeztetés, 14 tevékenység-korlátozás, valamint 125 darab - összesen 8.065.154 forintnyi - kiszabott bírság lett a téli szezonális mustra mérlege.