FÜLES

Ki­de­rült, mikor nyit­ják ki Klapka György vég­ren­de­le­tét!

Az Arany­em­ber fe­le­sé­gét, Má­riát az utóbbi he­tek­ben kór­ház­ban ápol­ták. Annyira meg­vi­selte férje el­vesz­tése, hogy or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége. Rá­adá­sul az is fo­kozza a csa­lád­ta­gok­ban a stresszt, hogy ha­ma­ro­san ki­de­rül a te­he­tős vál­lal­kozó vég­aka­rata.
  • Szerző: T.B.

Január negyedikén, álmában érte a halál Klapka Györgyöt! Nem elég, hogy a váratlan tragédiát a mai napig képtelenek feldolgozni a rokonok, még egy súlyos kérdés nehezíti a gyászt! Március utolsó napjaiban lesz a hagyatéki tárgyalás. Kiderül, melyik családtag mennyi pénzt örököl!

Fotó: Szabolcs László

"Szeretnénk végre egy kis nyugalmat, jólesne, ha nem emlékeztetne bennünket folyamatosan valaki a tragédiára. Lépten-nyomon indiszkrét kérdéseket kapunk: mindenkit az érdekel, mi áll a végrendeletben. Egyelőre ezt még mi sem tudjuk" - kezdte a -nak az elhunyt üzletember családtagja, aki elárulta, pontosan mikor nyitják ki a végrendeletet.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A napilap csütörtöki számából megtudhatod az izgalmas részleteket!