KÜLFÖLD

Ki­to­lon­col­tak egy ma­gyar fi­a­talt Nagy-Bri­tan­ni­á­ból!

Azaz, be sem en­ged­ték, mert az isz­la­mi­zá­ci­ó­ról be­szélt volna. Né­hány hete ugyan­így járt az Iden­ti­tás Ge­ne­rá­ció oszt­rák ve­ze­tője, Mar­tin Sell­ner is, aki a szó­lás­sza­bad­ság brit ikon­já­nak tar­tott Hyde parki "Szó­no­kok sar­kán" mondta volna el a be­szé­dét.
  • Szerző: SZM

Az Identitás Generáció egy ma már 13 európai országban létező, több tízezer taggal rendelkező ifjúsági szervezet,amely – amint a neve is jelzi – a nemzetek identitásának megtartásáért és erősítéséért jött létre. Persze, a ballib sajtóban rögtön megkapták a “szélsőjobboldali” és “muszlimellenes” jelzőket.

Néhány héttel ezelőtt az osztrák szervezet vezetőjét, Martin Sellnert egyszer már kiutasították Nagy-Britanniából. A dolog pikantériája, hogy a beszédét a londoni, Hyde parki “Speaker’s corner”-en (Szónokok sarka) mondta volna el, azon a britek számára is szent helyen, amely a szólásszabadságot szimbolizálja.

Most ugyanígy járt a szervezet magyar vezetője, Bódi Ábel is. Még a repülőtéren megállították,

a papírjait elvették, táskáját átkutatták – amelyben megtalálták a tervezett beszédét –, és órákon keresztül hallgatták ki. Végül 18 órányi őrizetbe vétel következett, más kelet-európaiakkal egy cellában, utána pedig kitoloncolták az országból.

Bódi elmondása szerint a brit hatóságok a hivatalos jegyzőkönyvben többször is tévesen jegyezték fel kijelentéseit, majd úgy határoztak, hogy beszéde, jelenléte és tevékenysége “komoly veszélyt” jelent a brit társadalomra és köznyugalomra,mivel beszédének tartalma ellentétes az Egyesült Királyság értékeivel...

A brit rendvédelmi szervek egyébként szoros megfigyelés alatt tartják az ottani Identitás Generációt, egyelőre 88 találkozóról és akcióról van tudomásuk.Az egyik rendezvényükön például a német #120db-vel együttműködve emlékeztek meg a tömeges bevándorlás okozta nemi erőszakok áldozatairól.

A Breitportal megjegyzi, hogy Londonisztánt furcsa módon az egyszerű szónoklatok zavarják, és a “béke vallása” védelmében "inkább korlátozzák a szólásszabadságot, minthogy bármi megzavarja az európai értékeket romba döntő iszlám tanításait propagáló, egyre gyarapodó muszlim közösség nyugalmát."

Eközben a címlapon