INSIDER

Indul a nem­zeti kon­zul­tá­ció a gyer­me­kes csa­lá­dok tá­mo­ga­tá­sá­ról

A héten indul a gyer­me­kes csa­lá­dok tá­mo­ga­tá­sá­ról szóló nem­zeti kon­zul­tá­ció, a tíz el­dön­tendő kér­désre de­cem­ber 21-ig lehet in­gye­ne­sen vissza­kül­deni a vá­la­szo­kat, szom­bat­tól már az in­ter­ne­ten ke­resz­tül is. Az egyik kér­dés fel­ve­zető szö­vege sze­rint a fi­a­ta­lo­kat akár 5-10 mil­lió fo­rin­tos ka­mat­men­tes élet­kez­dési köl­csön­nel kell se­gí­teni abban, hogy ha sze­ret­né­nek, akkor ko­ráb­ban is vál­lal­has­sa­nak gyer­me­ket.
  • Szerző: Ripost

„A posta a napokban megkezdi a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítését” – jelentette be Novák Katalin családügyi államtitkár. Az íveken tíz eldöntendő kérdés szerepel, amelyekre a kormány december 21-éig várja a válaszokat. Az egyik, 4-es számú kérdésnél, amely a többgyermekes családok támogatásáról szól, két kérdésre is választ kell adni.

Fotó: MTI
EZT OLVASTAD MÁR?

Szombattól a neten is ki lehet tölteni

A kérdőívek kitöltésére szombattól online is lehetőség lesz a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon. A kérdések között szerepel a legalább négy gyermeket nevelő nők számára a főállású anyaság intézményének bevezetése, a gyerekeket nevelő családoknak járó támogatások kétharmados védelmének biztosítása, továbbá a beteg gyereküket otthon ápoló családtagok támogatása.

Családtámogatást a bevándorlás helyett!

„Mi a magyar gyerekekben látjuk a jövőt. A kormány nem a migrációval akarja megoldani a népesedési problémát, ahogy több európai ország, hanem a gyereket nevelő magyar családok, valamint a családalapító fiatalok támogatásával” – mondta Novák Katalin, hozzátéve: Európa nincs könnyű helyzetben, mert egyetlen országban sincs elegendő megszülető gyermek ahhoz, hogy a népességüket fent tudják tartani. „Mondhatjuk azt is, hogy

Eközben a címlapon
Európa az üres bölcsők kontinense, nincs elég gyermek. Hiába a jelentős népvándorlás Európa felé, Magyarország a belső erőforrásaira szeretne támaszkodni.

A kormány ezért nemzeti konzultációt indít, amellyel megismerhetik a magyar emberek véleményét erről a sorskérdésről, kijelölhetik a jövőbeni családtámogatási intézkedések alapjait. Erős üzenetet küldhetnek Brüsszelnek: azt, hogy Európa megújulása elképzelhetetlen a családok megerősítése nélkül, és Magyarország nem akar bevándorlást, nem akar népességcserét” – tette hozzá.

Már kész van az intézkedéscsomag

A 8. Nemzeti Konzultáció pontos kérdéssorát már a hét elején elkezdik postázni. A Magyar Postának négy hét alatt mintegy nyolcmillió küldeményt kell eljuttatnia a címzettekhez. „A héten indult konzultáció alapján hosszú távú intézkedéseket tervezünk, mert nem szeretnénk, ha még egyszer előfordulna, ami az első polgári kormány időszaka után, hogy jól működő otthonteremtési és családtámogatási intézkedéseket felszámolnak” – jelentette ki az államtitkár. Novák Katalin elmondta: ha a válaszok megerősítik terveiket, akkor rövidesen a kormány elé kerül az intézkedéscsomag, mivel azokat már kidolgozták.

A nemzeti konzultáció kérdései

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a népességfogyást nem bevándorlással, hanem a családok erőteljesebb támogatásával kell orvosolni?

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy az új családtámogatási programokat a továbbiakban is munkavégzéshez kell kötni?

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fiatal házaspároknak támogatást kell adni az önálló életkezdéshez?

4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Több gyermek vállalása esetén több támogatást kell adni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a legalább három gyermeket vállaló édesanyáknak kiemelt támogatást kell adni?

5. Támogatja-e Ön azt, hogy az állam ismerje el a valódi főállású anyaság intézményét?

6. Egyetért-e Ön azzal, hogy a kormány támogassa a gyermeküket nevelő nők munkavállalását?

7. Egyetért-e Ön azzal, hogy a beteg gyermeküket otthon ápoló családtagok nagyobb támogatást kapjanak?

8. Egyetért-e Ön azzal, hogy gyermekeink szellemi, lelki és fizika fejlődése olyan érték, amelyet a magyar államnak is védenie kell?

9. Egyetért-e Ön azzal az alapelvvel, miszerint a gyermeknek joga van anyához és apához?

10. Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyermeket nevelő családoknak járó költségvetési támogatások kétharmados védelmet kapjanak?