KÜLFÖLD

Így lesz mu­zul­mán Fran­cia­or­szág! Videó, el­ké­pesztő szá­mok­kal

7 bi­zo­nyí­ték Fran­cia­or­szág isz­la­mi­zá­ci­ó­já­ról. A na­pok­ban ter­jedt el a Fa­ce­boo­kon ez a videó, ame­lyet min­den fran­ci­á­nak lát­nia kel­lene. De ne­künk sem árt az ada­tokra fi­gyel­nünk.
  • Szerző: SZM

Mindenkinek vannak személyes vagy a baráti körből származó tapasztalatai arról, hogy Brüsszelben, Párizsban vagy Londonban turistaként járva, nem támadták meg, nem késelték meg, egyáltalán semmi baj nem történt vele. Ilyenkor az ember ösztönösen arra gondol, hogy a sokat emlegetett migránsok csak a sajtóban léteznek, a velük kapcsolatos bűnözés nem több, mint egy riasztó statisztika.

A gond az, hogy mindezek pillanatfelvételek egy ember életében. És természetes reflex az “elhárítás”, az, hogy velem ez biztosan nem történhet meg. Szinte biztos, hogy a franciák többségének a fejében sem fordult meg az, hogy valamikor a távoli (?) jövőben már nem ők lesznek többségben, és nem is a jelenlegi francia törvények szerint fognak élni.

Néhány adat a videó elé:  

A muszlimok száma:

1905-ben: 10.000

1968-ban: 61.000

Eközben a címlapon

2016-ban: 5 millió 700.000...

Imahelyek száma

1906-ban: 1

1976-ban: 150

1985-ben: 900

2001-ben: 1555

2015-ben: 2500

Muszlim iskolák száma

2001-ben: 1

2015-ben: 40

2018-ban: 81

eddig, 2019-ben: 111

A Ramadánt ünneplők aránya:

1989: 60%

2016: 80%