MANI

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés­sel zá­rult a Paksi Ato­merőmű DIY Al­kotó Ener­gia pá­lyá­zata

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte az MVM Paksi Ato­merőmű Zrt. im­má­ron má­so­dik al­ka­lom­mal meg­hir­de­tett or­szá­gos DIY Al­kotó Ener­gia pá­lyá­za­tát. Több mint két­ezer DIY-al­kotó 2313 művel ne­ve­zett. Pá­lya­mun­káik öt­le­te­sen mu­tat­nak pél­dát, mi­ként őriz­het­jük meg kör­nye­zet­tu­da­to­san meg­lévő ér­té­ke­in­ket az al­ko­tás­sal. Így lehet gu­mi­ab­roncs­ból szo­bor, nej­lon­sza­tyor­ból hor­golt táska, sőt trak­tor­al­kat­rész­ből író­asz­tal. A be­ér­ke­zett pá­lya­mun­kák közül 215-öt dí­jaz­tak 2018. már­cius 3-án ün­ne­pé­lyes ke­re­tek kö­zött, Pak­son.

Második alkalommal hirdette meg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. országos DIY (Do It Yourself! – Csináld magad!) Alkotó Energia pályázatát, melyre két életkori csoportban, juniorban (14-18 év között) és felnőttben (19 év felett) nevezhettek az érdeklődők a következő négy kategóriában: bútorfelújítás, bútorfestés, bútorátalakítás; bútor- és használati tárgy-készítés, funkcióváltás; hulladék és maradék anyagok újrahasznosításával készült lakberendezési használati tárgyak; DIY dekorációk és ajándéktárgyak.

A 2017-es Alkotó Energia pályázatra 2017. október 2. és 2017. december 31. között több mint kétezer alkotótól 2313 pályamunka érkezett. A pályázatokat, amelyek közül kétszáztizenötöt díjaztak, a hazai DIY éllovasaiból álló zsűri értékelte. Az elismeréseket 2018. március 3-án, ünnepélyes keretek között adtak át Pakson.

„Nagy öröm számunkra, hogy ilyen kiemelt érdeklődés kíséri Alkotó Energia programunkat. Tavaly 1839 pályamunkát neveztek, idén pedig 20 százalékkal több embert tudtunk sikerrel arra buzdítani, hogy ragadjon ecsetet és alkosson”

– mondta el Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója a díjátadó alkalmával.

„Az Alkotó Energia pályázat mostanra széles körű programmá fejlődött. Közel tizenhatezres követő tábora igazi közösséggé formálódott. A DIY-alkotói csapat tagjai kapcsolatban vannak egymással, folyamatosan inspirálják egymást, tanulnak egymástól” – emelte ki az Alkotó Energia program életre hívója, Iványi Krisztina, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs főszakértője.

Március 1-14. között a közönség dönthet a beküldött alkotásokról. A szervezők a tavalyi évhez hasonlóan most is lehetőséget biztosítanak, hogy bárki voksoljon a számára tetsző pályaműre. Korcsoportonként és kategóriánként egy-egy győztest, azaz összesen 8 nyertes alkotást hirdetnek. A közönségszavazás eredményhirdetésére március 16-án kerül sor. További információkat a weboldalon és a Facebook oldalon találhatsz!  

DIY (Do It Yourself! – Csináld magad!) Alkotó Energia pályázat 2016 őszén indította útjára az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. országos DIY (Do It Yourself! – Csináld magad!) Alkotó Energia pályázatát alkotók számára, amellyel célja, hogy elősegítse és népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a környezettudatosságot és a potenciális hulladék mennyiségének csökkentését.