INSIDER

Három kis­lányt tett ár­vává a bru­tá­lis me­zőörsi bal­eset

Árvák, gyá­szoló fe­le­sé­gek, élet­tár­sak, zo­kogó szü­lők, nagy­szü­lők. Va­sár­nap Me­zőörs és Ke­rék­te­lek kö­zött, a 81-es úton egyet­len pil­la­nat alatt hét álom, hét jövő, hét em­ber­élet lett sem­mivé. Öt csa­lád gyá­szol, egyre azt kér­dezve: miért kel­lett ennek így tör­tén­nie? A leg­ször­nyűbb az, hogy a hét ál­do­zat közül csak egy volt meg­gon­do­lat­lan, a többi sem­mit sem te­he­tett, hogy el­ke­rülje sor­sát.

Kidőlt fák és felperzselődött aljnövényzet mutatja, hol ütközött és égett ki vasárnap egy Opel és egy Audi a 81-es úton, Mezőörs és Keréktelek között. Fekete ruhás asszony nézi rezzenéstelenül a helyszínt, arcát könnypatakok barázdálják. Az ő lánya is itt lelte halálát vasárnap, az Opelben.

Fotó: MTI
EZEKET OLVASTAD MÁR?
- Ramóna nyolc hónapja ismerkedett meg Zoltánnal a gyárban, ahol dolgozott

– emeli könnyes szemét a kérdezőre a gyászoló édesanya.

– Szerelmesek voltak egymásba. Zoltáné volt a kocsi, ő vezetett. A lányom a nagymamájánál lakott innen nem messze, mi is a közelben lakunk. Látni akartam, hol halt meg…

Fotó: MTI

Szeme újra a kiégett útra, útpadkára téved. Megint felzokog, aztán nagy sóhajjal folytatja.

- Rettenetesen sajnálom azokat is, akik az Audiban ültek, a családot a kilencéves kisfiúval, és a három kisgyereket, akik árván maradtak.Megkerestem őket, szeretnék beszélni velük. Összeköt bennünket ez a mély gyász, ez az értelmetlen halál…

Ne hidd, hogy itt véget ért a történet! Az Audiban utazók hozzátartozói is megszólaltak a Ripost-nak! Ha kíváncsi vagy rá, kik ők és mit mondtak,  keresd a keddi Ripost napilapot! 

Eközben a címlapon