INSIDER

Gyil­kos tél: le­ta­rolta az áp­ri­lisi hó a vi­rá­go­kat, gyü­mölcs­fá­kat

Ren­ge­teg kis­ker­tet, gyü­möl­csöst tett tönkre a té­lies áp­ri­lisi idő­já­rás, de a pi­a­cokra ter­melő gaz­dák is két­ség­be­es­tek. Egye­lőre csu­pán re­mény­kedni tud­nak, hogy nem fa­gyott el min­de­nük - rá­adá­sul a hó a leg­rosszabb­kor, vi­rág­zás­kor csa­pott le. Egy-két hét múlva derül ki, mek­kora ká­ro­kat oko­zott az idő­já­rás - de biz­to­san drá­gább lesz a zöld­ség és a gyü­mölcs!

"Régóta szakmabeli vagyok, de a virágzások kezdetekor ilyen időjárást még nem tapasztaltam" – kezdte dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke a -nak. Nem elég, hogy húsvét után erős hideg jött, még a hó, havas eső és az erős szél is tetézte a bajt.

EZT OLVASTAD MÁR?

Még nem lehet tudni, mekkora drágulást okoz az időjárás, de biztosan lesznek áremelkedések. Mint a is megírta, a kemény tél miatt az importgyümölcs és zöldség is nagyon drága volt, így alig vártuk, hogy végre megjelenjen a piacokon az olcsó magyar termés. Az áprilisi tél miatt úgy tűnik, hiába várjuk az áresést…

A zöldségek helyzete viszont még úgy-ahogy menthető! Arról, hogy a gazdák mit tehetnek, és mely termények vannak a legnagyobb veszélyben, a pénteki számában bővebb információt találsz!