INSIDER

Dö­mö­tör Csaba: A ke­rí­tés Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gá­nak ga­ran­ci­ája

A ha­tár­vé­delmi ke­rí­tés az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni küz­de­lem szim­bó­luma és biz­ton­sá­gunk ga­ran­ci­ája - je­len­tette ki Dö­mö­tör Csaba, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda par­la­menti ál­lam­tit­kára a tom­pai ha­tár­át­ke­lő­nél.
címkék:
  • Szerző: RIPOST

Dömötör Csaba sajtótájékoztatóján elmondta: a kerítés jelképe annak is, hogy igenis lehetséges megvédenünk közösségeinket és kultúránkat.  A magyarok az elmúlt években több alkalommal is elmondták a véleményüket a bevándorlásról. Akaratuk pedig egy irányba mutat: erős határvédelmet szeretnének – mondta. A kormány ezt a véleménynyilvánítást irányadónak tekinti, ezért döntött 2015-ben a kerítés megépítéséről. A határzár azóta áll, és nagyon fontos szolgálatot teljesít Magyarország védelmében - tette hozzá az államtitkár.

EZT OLVASTAD MÁR?
címkék: