LELKIZŐ

Gyá­szol Benkő László, nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül

Az Omega együt­tes le­gen­dás bil­len­tyűse a só­go­rát ve­szí­tette el a na­pok­ban. Az egész csa­lád jelen volt, ami­kor az or­szá­gos hírű bal­eseti se­bész lég­zése vég­leg le­állt. A ze­nész már má­sod­szor élt át ha­son­lót, hi­szen évek­kel ez­előtt a húga ha­lál­tu­sá­ját volt kény­te­len vé­gig­nézni.

Benkő László szerint egy közeli rokon halála mindig váratlanul ér bennünket. Még akkor is, ha az ember jó ideje tudja, hogy az hamarosan bekövetkezik.

Fotó: Szabolcs László
EZEKET OLVASTAD MÁR?

„Én már abban a korban vagyok, hogy egymás után veszítem el a kollégákat, a barátokat. Megviselt Komár Laci, Aradszky Laci és Koós Jani halála is, hiszen állandóan szembesülnöm kell az élet múlandóságával is. Elszállt az ifjúságom” – mondta a -nak a zenész.

"Gyuri a baleseti sebészeten dolgozott, a saját kollégái kezelték egy emelettel feljebb.

Először a szívével volt baj, de aztán egy daganat megtámadta a gégéjét is.

A családdal éppen akkor értünk be hozzá az intenzív osztályra, amikor leállt a légzése. Már nem kommunikálhattunk vele, de biztos tudta, hogy ott vagyunk. Így hagyta el a testét az élet" – csuklott el a billentyűs hangja, aki már másodszor élt át hasonlót.

Évekkel ezelőtt ugyanígy veszítette el a húgát. Azt mondja, soha nem felejti el, hogy a testvére egy elfüggönyözött részlegen feküdt, ahova csak kivételes esetekben engednek be bárkit is.

„A szemébe néztem és megkérdeztem: "Mi van, édesem?" Már nem tudott válaszolni” – emlékezett vissza az előadóművész, akit természetesen nagyon megviseltek a tragédiák.

Eközben a címlapon

Ennek ellenére sikerült megőriznie a pozitív életszemléletét.

A részleteket olvasd el a napilap hétfői számában!