INSIDER

Meg­hó­dítja a vi­lá­got a ma­gyar ehető szí­vó­szál

Az el­dob­ható po­ha­rak, tá­nyé­rok, vil­lák, szí­vó­szá­lak és ha­sonló mű­anyag sze­me­tek együt­te­sen a ten­geri hul­la­dék 70 szá­za­lé­káért fe­le­lő­sek, ezért az Eu­ró­pai Bi­zott­ság azt ja­va­solja, hogy 2025-ig tilt­sák be ezek hasz­ná­la­tát egész Eu­ró­pá­ban. A prob­lé­mára egy ma­gyar édes­ség­gyá­ros ta­lál­má­nya, az ehető szí­vó­szál je­lent­het meg­ol­dást!
  • Szerző: N.E.

Hatalmas ötlettel állt elő egy 63 éves debreceni édességgyáros:Felföldi József feltalálta az ehető szívószálat.Úgy vélekedik, ez hozzájárulhat a szennyezés problémájának a megoldásához.

EZT OLVASTAD MÁR?
Azt, amire egy műanyag szívószál jó, ennek is tudnia kell

– állította a -nak.

Az ehető szívószálak különböző színűek és ízűek lesznek – gyártanak majd citrom, narancs, eper ízben -, a feltaláló azonban azt állítja, hogy az italok ízét ez nem befolyásolja majd.

Fotó: Felföldi Kft.
Fotó: Felföldi Kft.
Sima ásványvízzel is kipróbáltuk, ivás közben nem jön elő a szívószál íze, csak akkor, ha ráharapunk

– mondta Felföldi József. - "Nagy reményeket fűzök hozzá, hiszen lesz majd igény a műanyag kiváltására, főleg, miután betiltják. Most folyik a szabadalmazási eljárás, és úgy tervezem, jövőre megindul a sorozatgyártás."

A feltaláló hosszú hónapokig dolgozott a fejlesztésen, aminek az ötletét éppen az a javaslat adta, hogy a műanyagot betiltják.Úgy véli, a környezetszennyezés sújtotta világban óriási népszerűségre tehetnek szert ehető szívószálai.Most azonban új találmány foglalkoztatja Felföldi Józsefet: a műanyag pohár kiváltása!

Eközben a címlapon