KÜLFÖLD

A nemi erő­szak fő­vá­rosa lett Stock­holm

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben. A mig­ráns­vál­ság kez­dete óta lát­vá­nyo­san rom­lott a köz­biz­ton­ság a skan­di­náv ál­lam­ban, mi­köz­ben a ha­tó­sá­gok­nak egyre ke­ve­sebb esé­lye van arra, hogy si­ke­re­sen fel­ve­gyék a bű­nö­zők el­leni har­cot - írja az Origo.hu

A legfrissebb statisztikák szerint Svédországban a 100 ezer nőre jutó erőszakok száma (66,5) soha nem látott magasságokba emelkedett.  Ennek eredményeként mára a skandináv ország messze megelőz olyan harmadik világbeli országokat, mint Bolívia, Costa Rica, Indonézia és Jamaica. Svédországban egyébként

66-szor több a 100 ezer nőre jutó nemi erőszakok száma, mint Szlovákiában.

De nemcsak a nemi erőszakok száma ugrott meg. Stockholmban az elmúlt három évben a külvárosi migránsnegyedekben több tucat embert gyilkoltak meg.2017-ben a svéd fővárosban összesen 129 lövöldözést jegyeztek fel, ebből 19 esetben történt gyilkosság.

A lövöldözések nagy része a migránsbandákhoz köthető. A lövöldözések azonban nem érnek véget az utcán, mivel a leszámolások sok esetben a kórházakba tevődnek át, miután a sérülteket elszállítják a mentők a helyszínről. 

Mára a bandák nem foglalkoznak a rendőrséggel, mivel a hatóságok sok esetben már nem mernek bemenni azokba a no-go zónákba, ahol ezek a bűnszervezetek szabadon működnek.

Mindennek eredményeként a közelgő európai parlamenti választáson nagy áttörésre számíthatnak a bevándorlásellenes Svéd Demokraták. A 2014-es EP-választáson még csak 9,6 százalékot értek el, míg a legfrissebb kutatások szerint most éppen 18 százalékon állnak.

Mivel az EP-választásokon lényegesen alacsonyabb a részvétel a skandináv államban, mint egy parlamentin, ezért a vártnál is jobb eredményt érhet el a bevándorlásellenes alakulat.

Óriási gondot jelent továbbá, hogy kevés a rendőr, és a működéshez szükséges összegek sem állnak rendelkezésre, ezért a rendőrség plusz 600 millió svéd koronát kér a kormánytól.

Kérdés, megkapják-e, ugyanis a kormány nyugodtan nevezhető migránsbarátnak. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy Svédország néhány európai országtól eltérően nem fog nyomozni azon "állampolgárai" után, akik még évekkel ezelőtt hagyták el a skandináv államot, hogy a terrorista szervezethez, az Iszlám Államhoz csatlakozzanak.

Eközben a címlapon

A becslések alapján 2012 óta nagyjából 300 ember hagyhatta el Svédországot a terrorszervezet kedvéért, ennek nagyjából fele térhetett már vissza.

Száz emberről pedig úgy tartják, hogy még mindig a közel-keleti régióban vannak.

A visszafogadást a terroristák úgy „hálálták meg”, hogy iszlamista harcosok toborzásába fogtak a helyi migránsok körében.