CÍMKE: 'zamárdi'

Hivatalos bejelentés: idén itt rendezik a Red Bull Air Race-t

Hivatalos bejelentés: idén itt rendezik a Red Bull Air Race-t

A meg­szo­kott hely­szín he­lyett most a ma­gyar ten­ger part­ján cso­dál­hat­ják meg a ver­senyt a Red Bull Air Race ra­jon­gói.

A meg­szo­kott hely­szín he­lyett most a ma­gyar ten­ger part­ján cso­dál­hat­ják meg a ver­senyt a Red Bull Air Race ra­jon­gói.

Nem hiszed el, kivel fotózták le Dzsudzsák Balázst

Nem hiszed el, kivel fotózták le Dzsudzsák Balázst

To­vábbra sincs csa­pata.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­nak to­vábbra sincs csa­pata. A za­márdi Strand Fesz­ti­vál­ról osz­tott meg képet. Az új vá­lo­ga­tott ke­ret­ben nincs ott Dzs­u­dzsák.

Indul a sztáradat a Soundra!

Indul a sztáradat a Soundra!

Ér­kez­nek az első nevek a Ba­la­ton Sound fel­lé­pői közül is és a lis­tá­ból már most lát­szik, hogy Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­válja jö­vőre is a ma­xi­mu­mot nyújtja.

Ér­kez­nek az első nevek a Ba­la­ton Sound fel­lé­pői közül is és a lis­tá­ból már most lát­szik, hogy Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­válja jö­vőre is a ma­xi­mu­mot nyújtja. A za­márdi fesz­ti­vál­beach 2019. jú­lius 3-7 kö­zött je­lent­ke­zik, és aki ked­vez­mé­nyes bér­le­tet akar rá venni, ké­szül­jön, mert de­cem­ber 10-13-ig tart majd az early bird akció.

Drámai jelenet a Balatonnál: segélykiáltások hallatszottak

Drámai jelenet a Balatonnál: segélykiáltások hallatszottak a sötétben

Egy férfi ke­rült bajba, de még épp idő­ben ér­ke­zett a se­gít­ség, így nem tör­tént na­gyobb baj.

Végre te is megnézheted: ilyen volt a 2018-as Balaton Sound

Végre te is megnézheted: ilyen volt a 2018-as Balaton Sound

El­ké­szült a kon­ti­nens leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­já­nak a vi­de­ója.

El­ké­szült a kon­ti­nens leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­já­nak, a Ba­la­ton So­und­nak a vi­de­ója, benne a ba­la­toni nyár leg­szebb pil­la­na­ta­i­val.

Hatalmas megtiszteltetés érte Dárdai Pált

Hatalmas megtiszteltetés érte Dárdai Pált, erre büszke lehet

Dísz­pol­gári címet ka­pott.

A Her­tha ma­gyar edzője dísz­pol­gári címet ka­pott egy jó­té­kony­sági meccs előtt.