CÍMKE: 'vádak'

Megszólalt Michael Jackson magyar fogadott fia: "engem is átölelt"

Megszólalt Michael Jackson magyar fogadott fia: "engem is átölelt"

Far­kas Tamás a sztár­nak kö­szön­heti az éle­tét.

Far­kas Tamás a sztár­nak kö­szön­heti az éle­tét.

Nem hajlandó megvédeni Michael Jacksont a húga

Nem hajlandó megvédeni Michael Jacksont a húga

Janet Jack­sonra meg­or­rol­tak a test­vé­rei, mert nem haj­landó meg­vé­deni Jacko em­lé­két.

Janet Jack­sonra meg­or­rol­tak a test­vé­rei, mert nem haj­landó meg­vé­deni Jacko em­lé­két.

Áldozata apja megvédi Michael Jacksont, szerinte a csókkal semmi baj nincs

Áldozata apja megvédi Michael Jacksont, szerinte a csókkal semmi baj nincs

Meg­szó­lalt az egyik ál­do­zat édes­apja, és meg­lepő ál­lí­tá­sok­kal állt elő.

Meg­szó­lalt az egyik ál­do­zat édes­apja, és meg­lepő ál­lí­tá­sok­kal állt elő.

Durva vádak: kitálalt lányáról a magyar sztár, elképesztő, mit mondott

Durva vádak: kitálalt lányáról a magyar sztár, elképesztő, mit mondott

A hí­res­ség azt ál­lítja, lánya há­lát­la­nul vi­sel­ke­dett vele, rá­adá­sul a né­zet­el­té­ré­sü­ket mind­ket­ten a Fa­ce­boo­kon bo­nyo­lí­tot­ták le.

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

A csi­nos csa­lád­anyára sokan iri­gyek, ami­ért jól néz ki és si­ke­res.

A csi­nos csa­lád­anyára sokan iri­gyek, ami­ért jól néz ki és si­ke­res. S a hu­mora sem utolsó!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat.

Fellélegzett a sztárapuka, végre lezárultak botrányos nőügyei

Fellélegzett a sztárapuka, végre lezárultak botrányos nőügyei

Nem ez volt az első eset, hogy fel­je­len­tet­ték. A tanúk azon­ban nem tud­ták bi­zo­nyí­tani a vá­da­kat...

Durva vádak A Dal 2019-ben, ettől minden megváltozhat

Durva vádak A Dal 2019-ben, ettől minden megváltozhat

Az MTVA si­ker­mű­so­rát teg­nap este meg­rázó hír­rel fe­jez­ték be a mű­sor­ve­ze­tők: plá­gi­um­vád miatt ki­zár­hat­nak egy ver­seny­zőt a mű­sor­ból.

Az MTVA si­ker­mű­so­rát teg­nap este meg­rázó hír­rel fe­jez­ték be a mű­sor­ve­ze­tők: plá­gi­um­vád miatt ki­zár­hat­nak egy ver­seny­zőt a mű­sor­ból.

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

G. Mária az egyik na­pi­lap­ban hetek óta ál­lítja, hogy Fanni és férje adó­csaló.

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Na­gyon kel­le­met­len! Az is­mert ma­gyar férfi fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Robbant a botrány Morgan Freeman körül, végre ő is megszólalt

Robbant a botrány Morgan Freeman körül, végre ő is megszólalt

A 80 éves szí­nészt nyolc nő vá­dolta meg, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta őket.

A 80 éves szí­nészt nyolc nő vá­dolta meg azzal, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta őket.

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Újabb vád...

A zak­la­tási bot­rá­nyokba be­le­bukó vi­lág­hírű fil­mest, újabb egy­kori kol­lé­ga­nője vá­dolta meg nemi erő­szak­kal.

Nemi betegséggel fertőzte meg szexrabszolgáját az énekes

Nemi betegséggel fertőzte meg szexrabszolgáját az énekes

Újabb lány je­lent­ke­zett, aki ál­lítja, szex­rab­szol­ga­ként tar­totta a vi­lág­hírű pop­sztár.

Botrány, egyre durvább dolgok derülnek ki Pippa Middleton apósáról

Botrány, egyre durvább dolgok derülnek ki Pippa Middleton apósáról

Ka­ta­lin her­cegné húga ta­valy há­za­so­dott be a gaz­dag Matt­hews-csa­ládba, de arra nem szá­mí­tott, hogy apósa tit­ko­kat rej­te­get.

Rosszul lett, mentőt kellett hívni Kerényi Miklós Gáborhoz!

Rosszul lett, mentőt kellett hívni Kerényi Miklós Gáborhoz!

A ren­dező pá­nik­ro­ha­mot ka­pott.

A ren­dező pá­nik­ro­ha­mot ka­pott, mert meg­né­zett egy róla ké­szült pa­ró­dia­vi­deót.

Durva vádak: nyilvánosan osztotta ki egykori barátja Havas Henriket!

Durva vádak: nyilvánosan osztotta ki egykori barátja Havas Henriket!

A két tévés régen ki­fe­je­zet­ten jó kap­cso­la­tot ápolt egy­más­sal, mára azon­ban tel­je­sen el­mér­ge­se­dett a vi­szo­nyuk.