CÍMKE: 'vádak'

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat.

Fellélegzett a sztárapuka, végre lezárultak botrányos nőügyei

Fellélegzett a sztárapuka, végre lezárultak botrányos nőügyei

Nem ez volt az első eset, hogy fel­je­len­tet­ték. A tanúk azon­ban nem tud­ták bi­zo­nyí­tani a vá­da­kat...

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Újabb vád...

A zak­la­tási bot­rá­nyokba be­le­bukó vi­lág­hírű fil­mest, újabb egy­kori kol­lé­ga­nője vá­dolta meg nemi erő­szak­kal.

Nemi betegséggel fertőzte meg szexrabszolgáját az énekes

Nemi betegséggel fertőzte meg szexrabszolgáját az énekes

Újabb lány je­lent­ke­zett, aki ál­lítja, szex­rab­szol­ga­ként tar­totta a vi­lág­hírű pop­sztár.

Robbant a botrány Morgan Freeman körül, végre ő is megszólalt

Robbant a botrány Morgan Freeman körül, végre ő is megszólalt

A 80 éves szí­nészt nyolc nő vá­dolta meg, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta őket.

A 80 éves szí­nészt nyolc nő vá­dolta meg azzal, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta őket. Fre­e­man pedig gyor­san bo­csá­na­tot kért.

Botrány, egyre durvább dolgok derülnek ki Pippa Middleton apósáról

Botrány, egyre durvább dolgok derülnek ki Pippa Middleton apósáról

Ka­ta­lin her­cegné húga ta­valy há­za­so­dott be a gaz­dag Matt­hews-csa­ládba, de arra nem szá­mí­tott, hogy apósa tit­ko­kat rej­te­get.

Rosszul lett, mentőt kellett hívni Kerényi Miklós Gáborhoz!

Rosszul lett, mentőt kellett hívni Kerényi Miklós Gáborhoz!

A ren­dező pá­nik­ro­ha­mot ka­pott.

A ren­dező pá­nik­ro­ha­mot ka­pott, mert meg­né­zett egy róla ké­szült pa­ró­dia­vi­deót.

Durva vádak: nyilvánosan osztotta ki egykori barátja Havas Henriket!

Durva vádak: nyilvánosan osztotta ki egykori barátja Havas Henriket!

A két tévés régen ki­fe­je­zet­ten jó kap­cso­la­tot ápolt egy­más­sal, mára azon­ban tel­je­sen el­mér­ge­se­dett a vi­szo­nyuk.