CÍMKE: 'strasbourg'

Áttörésre vár Szita Bence gyilkosa, így próbál szabadulni

Áttörésre vár Szita Bence gyilkosa, így próbál szabadulni

A jog­erő­sen el­ítélt férfi ál­lítja, ő nem kö­ve­tett el gyil­kos­sá­got.

Meglepő fordulat a móri mészárlás nyomravezetőjének ügyében

Meglepő fordulat a móri mészárlás nyomravezetőjének ügyében

A St­ras­bourg-i bí­ró­ságra megy Sze­be­nyi Ist­ván, hogy meg­kapja a nyom­ra­ve­ze­tői díjat.

Hatalmas előrelépés történt a strasbourgi halálos merénylet ügyében

Hatalmas előrelépés történt a strasbourgi halálos merénylet ügyében

Egy csa­lád öt tag­ját vet­ték őri­zetbe a fran­cia rend­őrök.

Egy csa­lád öt tag­ját vet­ték őri­zetbe a fran­cia rend­őrök, a gya­nú­sí­tás sze­rint se­gí­tet­ték a me­rény­lőt.

Drámai titkok derültek ki a strasbourgi vérengzés elkövetőjéről

Drámai titkok derültek ki a strasbourgi vérengzés elkövetőjéről

Az Isz­lám Állam el­kö­te­le­zett híve volt a tá­madó egy videó sze­rint.

Az Isz­lám Állam el­kö­te­le­zett híve volt a tá­madó egy videó sze­rint.

Egy francia vasútállomás is a strasbourgi mészáros célpontja volt!

Egy francia vasútállomás is a strasbourgi mészáros célpontja volt!

Hogy ott rob­ban­tani akart-e vagy sem, az már soha nem derül ki.

Hogy ott rob­ban­tani akart-e vagy sem, az már soha nem derül ki.

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Őri­zetbe vet­tek két em­bert a fran­cia ha­tó­sá­gok, akik a gyanú sze­rint sze­re­pet ját­szot­tak a stras­bourgi lö­völ­dö­zés­ben .

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

A kór­ház­ban az egyik sé­rült el­hunyt pén­te­ken, a nyo­mo­zás to­vább fo­lyik.

A kór­ház­ban az egyik sé­rült el­hunyt pén­te­ken, a nyo­mo­zás to­vább fo­lyik.

Vége a hajtóvadászatnak, lelőtték a strasbourgi merénylőt

Vége a hajtóvadászatnak, lelőtték a strasbourgi merénylőt

Csü­tör­tök este újabb rend­őri akció zaj­lott St­ras­bourg­ban, a Ne­u­dorf ne­gyed­ben, ami során...

Németországból kapott rejtélyes hívást a karácsonyi vásár terroristája

Németországból kapott rejtélyes telefonhívást a karácsonyi vásár terroristája

Az al­gé­riai Che­rif Che­katt kedd este kez­dett lö­völ­dözni a stras­bourgi ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron.

Újabb részletek, az Iszlám Állam követte el a strasbourgi merényletet

Újabb részletek, az Iszlám Állam követte el a strasbourgi merényletet

A tá­ma­dót csü­tör­tök este lőt­ték agyon a fran­cia rend­őrök.

A tá­ma­dót csü­tör­tök este lőt­ték agyon a fran­cia rend­őrök, a me­rénylő szü­leit pedig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba tet­ték.

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron!

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron!

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

El­jött az ideje, hogy min­denki fel­hagy­jon a li­be­rá­lis esz­mék szaj­kó­zá­sá­val.

Nincs magyar érintettje a strasbourgi lövöldözésnek

Nincs magyar érintettje a strasbourgi lövöldözésnek

A Kül­gaz­da­sági és Kül­ügy­mi­nisz­té­rium ér­te­sü­lé­sei sze­rint a keddi stras­bourgi lö­völ­dö­zés­nek nincs ma­gyar érin­tettje.

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Meg­halt a stras­bourgi lö­völ­dö­zés egy se­be­sült ál­do­zata a kór­ház­ban.

Meg­halt a stras­bourgi lö­völ­dö­zés egy se­be­sült ál­do­zata a kór­ház­ban, ezzel há­romra emel­ke­dett a város ka­rá­cso­nyi vá­sára kö­ze­lé­ben tör­tént kedd esti tá­ma­dás ha­lott­ja­i­nak a száma - kö­zöl­ték a fran­cia ha­tó­sá­gok.

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

A kedd este St­ras­bourg­ban tör­tént lö­völ­dö­zés­ről egyre több rész­let derül ki.

A kedd este St­ras­bourg­ban tör­tént lö­völ­dö­zés­ről egyre több rész­let derül ki. Szem­ta­núk sze­rint a ter­ro­ris­ták csa­ta­ki­ál­tása, az Allah akbar is több­ször el­hang­zott a me­rénylő szá­já­ból.

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott.

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott.

Hajtóvadászat indult a terrortámadás elkövetője ellen

Vérfagyasztó felvétel a karácsonyi vásárban történt terrortámadásról

Eddig 3 ál­do­zat­ról tud­nak.

Leg­alább hár­man meg­hal­tak, ami­kor az isz­lam­ista me­rénylő több­ször is a tö­megbe lőtt teg­nap St­ras­bourg­ban.