CÍMKE: 'sólyi kislány'

Brutális kegyetlenség, ő ölte meg a nyolcéves sólyi kislányt

Brutális kegyetlenség, ő ölte meg a nyolcéves sólyi kislányt

Több mint szá­zan ke­res­ték az el­tűnt kis­lányt. Egy 16 éves fiút fo­gott el a rend­őr­ség, aki végül be­is­merte tet­tét.

Több mint szá­zan ke­res­ték az el­tűnt kis­lányt. Egy 16 éves fiút fo­gott el a rend­őr­ség.

Szívszorító karácsony: a meggyilkolt Adrienn családja a temetőben állított fát

Szívszorító karácsony: a meggyilkolt Adrienn családja a temetőben állított fát

A nyolc­éves Ad­ri­enn idén má­jus­ban bru­tá­lis gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

Ad­ri­enn bru­tá­lis gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

Elmegy a sólyi apa megölt lánya sulijába az évnyitóra

Elmegy a sólyi apa megölt lánya sulijába az évnyitóra

Meg­szó­lalt az édes­apa.

Az is­ko­la­kez­dés min­den­ki­nek nehéz, de nem annyira, mint a Só­lyon meg­gyil­kolt H. Ad­ri­enn édes­ap­já­nak, Győ­ző­nek. Rész­le­tek a cikk­ben.

Szívszorító, amivel a Sólyon meggyilkolt kislány családjának meg kell küzdenie

Szívszorító, amivel a Sólyon meggyilkolt kislány családjának meg kell küzdenie

A szü­lők­nek és Ad­ri­enn test­vé­ré­nek a saját gyá­szán túl azzal is meg kell bir­kóz­nia, hogy a csa­lád négy­lábú ked­vence is be­le­pusz­tul­hat a fáj­da­lomba...

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Bár sze­retne el­né­zést kérni, ezt még­sem teszi meg, a te­me­tésre sem megy el Ad­ri­enn gyil­ko­sá­nak édes­anyja.