CÍMKE: 'smink'

Még az ágyban is sminket visel az énekesnő, nem hiszed el, miért

Még az ágyban is sminket visel az énekesnő, nem hiszed el, miért

Dolly Par­ton még éjjel sem mossa le a smink­jét, hátha össze­akad egy tűz­ol­tó­val.

Döbbenetes fotó Stohl Andrásról: így néz ki kisminkelve, nőként

Döbbenetes fotó Stohl Andrásról: így néz ki kisminkelve, nőként

A szí­nész az egyik leg­nép­sze­rűbb szín­da­rab ked­véért es­té­ről-es­tére egy asszony bő­rébe bújik.

Mi történt az arcával: Fel sem ismertük Tápai Szabinát

Mi történt az arcával: Fel sem ismertük Tápai Szabinát

Tápai Sza­bina es­kü­vőre ké­szül, ezért ment el smin­kes­hez. A kér­dés az, hova tűnt Sza­bina?

Tápai Sza­bina es­kü­vőre ké­szül, ezért ment el smin­kes­hez. A kér­dés az, hova tűnt Sza­bina?

Te felismered? Így fest smink nélkül Rubint Rella

Te felismered? Így fest smink nélkül Rubint Rella

A szép­sé­ges mo­dell mára már meg­ba­rát­ko­zott szep­lő­i­vel is, így büsz­kén vál­lalja smink nél­küli arcát.

A szép­sé­ges mo­dell mára már meg­ba­rát­ko­zott szep­lő­i­vel is, így büsz­kén vál­lalja smink nél­küli arcát.

Megdöbbentő: így néznek ki smink nélkül a világsztárok, fel sem ismered őket

Megdöbbentő: így néznek ki smink nélkül a világsztárok, fel sem ismered őket

Ha két­sé­geid len­né­nek azzal kap­cso­lat­ban, hogy a sztá­rok is em­be­rek...

Ha két­sé­geid len­né­nek azzal kap­cso­lat­ban, hogy a sztá­rok is em­be­rek...

Szintet lépett a csókos száj

Szintet lépett a csókos száj: Őrület, mit művel ez a nő

Amit ez a nő a puha aj­ka­i­val művel, az már mű­vé­szet!

Amit ez a nő a puha aj­ka­i­val művel, az már mű­vé­szet! Nem csoda, hogy több tíz­ez­ren fi­gye­lik a szexi, fi­a­tal lány Ins­tag­ram ol­da­lát...

Ebben nagyon szigorú Liptai Claudia, az arcához csak egy ember nyúlhat

Ebben nagyon szigorú Liptai Claudia, az arcához csak egy ember nyúlhat

A sztár arról is be­szélt, hogy mit sze­ret magán leg­in­kább.

A sztár arról is be­szélt, hogy mit sze­ret magán leg­in­kább.

Megdöbbentő fotó: Megmutatta valódi arcát Gáspár Evelin

Megdöbbentő fotó: Megmutatta valódi arcát Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin oda­fi­gyel ma­gára.

Gás­pár Eve­lin mos­tan­ság na­gyon oda­fi­gyel a meg­je­le­né­sére.

Elképesztő fotó: így kapták le a medencében Debreczeni Zitát

Elképesztő fotó: így kapták le a medencében Debreczeni Zitát

A gyö­nyörű mo­dell most smink nél­kül is meg­mu­tatta az arcát.

A gyö­nyörű mo­dell most smink nél­kül is meg­mu­tatta az arcát.

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról.

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról, akik­nek az éle­té­ről eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett.

Kiderült, ilyennek tartja a kedvese smink nélkül Tóth Andit

Kiderült, ilyennek tartja a kedvese smink nélkül Tóth Andit

Az éne­kesnő és Szabó Ádám már jó ideje egy párt al­kot­nak, és úgy tűnik, bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Elképesztő, mit csinált Hódi Pamela kislánya Kulcsár Edinával

Elképesztő, mit csinált Hódi Pamela kislánya Kulcsár Edinával

Edina egy ara­nyos fotót is meg­osz­tott.

Edina egy ara­nyos fotót is meg­osz­tott.

Kínos: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Kínos szituáció a nagy napon: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőjükön

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett...

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett. A vő­le­gény­nek csak egy igent kel­lett volna mon­da­nia, ám ő egy­ál­ta­lán nem ta­lálta a sza­va­kat.

Kínos sminkbaki, szerencsétlen lányon röhög az internet

Kínos sminkbaki, szerencsétlen lányon röhög az internet

A tör­té­net ta­nul­sága, hogy nem min­den élet­hely­zet­ben kell a lá­nyok­nak tö­ké­le­tes part­is­mink.

A tör­té­net ta­nul­sága, hogy nem min­den élet­hely­zet­ben kell a lá­nyok­nak tö­ké­le­tes part­is­mink.

Elképesztő fotó: így fest smink nélkül Várkonyi Andrea

Elképesztő fotó: így fest smink nélkül Várkonyi Andrea

A mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val osz­tott meg egy közös képet az esti pi­he­né­sük­ről.

A mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val osz­tott meg egy közös képet az esti pi­he­né­sük­ről.

Hoppá, véletlenül mutatta meg a csupasz mellét a világnak az énekesnő

Hoppá, véletlenül mutatta meg a csupasz mellét a világnak az énekesnő

A sztár nem jött za­varba a vá­rat­lan vil­lan­tás­tól, hi­szen ko­ráb­ban is elég sok test­ré­szét meg­mu­tatta már.

Döbbenetes: így néznek ki a szupersztárok smink nélkül!

Döbbenetes: így néznek ki a szupersztárok smink nélkül!

Nem is hin­néd, mek­kora a kü­lönb­ség a vörös sző­nyeg és a hét­köz­na­pok kö­zött.

Kapaszkodj meg, ez a legnagyobb sminkdivat

Kapaszkodj meg, ez a legnagyobb sminkdivat

Is­merd meg az ak­tu­á­lis di­va­tot.

Is­merd meg az ak­tu­á­lis di­va­tot, az új ele­gáns, erős, kont­rasz­tos szí­ne­ket. A kö­vet­kező hó­na­pok make-up trend­jei közül vá­laszd ki a hoz­zád illő smin­ket.

Elképesztő fotó, bomba formában van Rúzsa Magdi

Elképesztő fotó, bomba formában van Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő tal­pig pi­ros­ban pózol.

Az éne­kes­nőt rit­kán lát­juk ilyen erős smink­ben. Cso­dá­la­to­san fest!

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos. Csil­lo­gás, szép­ség, vissza­fo­gott ra­gyo­gás az idei trend, és még a ru­hák­ról nem is be­szé­lünk.

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos. Csil­lo­gás, szép­ség, vissza­fo­gott ra­gyo­gás az idei trend, és még a ru­hák­ról nem is be­szé­lünk. Cso­dás ajkak, finom, nőies smink és ma­ni­kűr, mu­tat­juk, ho­gyan várd a kö­zelgő ün­ne­pe­ket. Már kez­dő­dik az év végi vissza­szám­lá­lás, kö­ze­le­dik az ün­nepi idény.

Őrülten egyszerű, de szuper divattippek: stíluslecke Katalin hercegné húgától

Őrülten egyszerű, de szuper divattippek: stíluslecke Katalin hercegné húgától

Stí­lus­ban Pippa is fel­ve­szi a ver­senyt nő­vé­ré­vel, Ka­ta­lin her­ceg­né­vel.

Stí­lus­ban Pippa is fel­ve­szi a ver­senyt nő­vé­ré­vel, Ka­ta­lin her­ceg­né­vel.

Most aztán bajban lesznek a nők, hihetetlen, mi lett a divat

Most aztán bajban lesznek a nők, hihetetlen, mi lett a divat

Tudod, mi lesz az ősz leg­na­gyobb szem­fes­ték-di­vatja?

Tudod, mi lesz az ősz leg­na­gyobb szem­fes­ték-di­vatja? Ez a trend végig fog sö­pörni a vi­lá­gon!

Üzent a fiatal lányoknak Tóth Gabi: Csajok, ezt felejtsétek el!

Üzent a fiatal lányoknak Tóth Gabi: Csajok, ezt felejtsétek el!

Az éne­kesnő fon­tos üze­ne­tet köz­ve­tí­tett a ra­jon­gó­i­nak. Éle­té­ben nem­ré­gi­ben végre meg­ta­lálta az egyen­súlyt és a har­mó­niát, amit most má­sok­nak is sze­retne át­adni.

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát.

Ju­lian Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát, még a szem­öl­dö­két is ki­húzta a Bayern el­leni meccs előtt. Utána min­dent meg­ma­gya­rá­zott a Hoffen­heim tré­nere.

Megdöbbentő: így néznek ki a világsztárok smink nélkül

Megdöbbentő: így néznek ki a világsztárok smink nélkül

Igen, ők is csak em­be­rek. És van kö­zü­lük, akit talán fel sem is­mer­nél.

Igen, ők is csak em­be­rek. És van kö­zü­lük, akit talán fel sem is­mer­nél fes­ték nél­kül.

Sokkoló, így néz ki smink nélkül a valóságban a fiatal lány: bizarr felvételek

Sokkoló, így néz ki smink nélkül a valóságban a fiatal lány: bizarr felvételek

Mennyit tesz a smink: fel­is­mer­he­tet­len lett a kínai lány.

Mennyit tesz a smink: fel­is­mer­he­tet­len lett a kínai lány.

Láttad már smink nélkül Zimány Lindát? Alig lehet felismerni

Láttad már smink nélkül Zimány Lindát? Alig lehet felismerni

A mo­dell min­dig ad ma­gára.

A mo­dell min­dig fi­gyel arra, hogy tö­ké­le­tes le­gyen a meg­je­le­nése. A haja szé­pen be­szá­rítva, az arca ki­smin­kelve, és szebb­nél-szebb ru­há­kat vesz fel.

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba!

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba! Egy jó nyár rúz­zsal az aj­ka­don va­dí­tóan szép és nőies le­hetsz. Menő smin­kek, új és régi tren­dek a di­vat­ban. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Nem korai ez még? Így sminkeli magát Hódi Pamela kislánya

Nem korai ez még? Így sminkeli magát Hódi Pamela kislánya

Hódi Pa­mela ko­mo­lyan veszi a gye­rek­ne­ve­lést, de néha ő is képes en­ge­dé­keny lenni.

Hódi Pa­mela ko­mo­lyan veszi a gye­rek­ne­ve­lést, de néha ő is képes en­ge­dé­keny lenni.

Te felismered: Így néz ki smink nélkül Mádai Vivien

Te felismered: Így néz ki smink nélkül Mádai Vivien

Mádai Vi­vien min­den­nap­ját smink­ben tölti a ka­me­rák előtt, de néha neki is mu­száj pi­hen­tetni a bőrét.

Mádai Vi­vien min­den­nap­ját smink­ben tölti a ka­me­rák előtt, de néha neki is mu­száj pi­hen­tetni a bőrét.

Exkluzív fotók, ezt teszik a sztárok a Nagy Duett kulisszái mögött

Exkluzív fotók, ezt teszik a sztárok a Nagy Duett kulisszái mögött

Egy élő adás min­dig tele van iz­ga­lom­mal, min­den idő­ben a he­lyére ke­rül­jön.

Egy élő adás min­dig tele van iz­ga­lom­mal, min­den idő­ben a he­lyére ke­rül­jön, min­denki a he­lyén le­gyen.

Sokkoló: így néznek ki a sztárok smink nélkül! Bizarr látvány

Sokkoló: így néznek ki a sztárok smink nélkül! Bizarr látvány

A sztá­rok is em­be­rek.

A sztá­rok is em­be­rek. És hogy mennyire, azt mind­járt látni is fogod...

Meglepő valóság, így néz ki smink nélkül Tatár Csilla!

Meglepő valóság, így néz ki smink nélkül Tatár Csilla!

Ilyen, ami­kor nem festi ki magát.

A mű­sor­ve­zető min­dig tö­ké­le­tes kül­ső­vel áll a nyil­vá­nos­ság elé, most ki­de­rült, mi­lyen, ami­kor nem festi ki magát.

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Lon­don, Mi­lánó, Las Vegas - Csak né­hány exk­lu­zív hely­szín, ame­lyet már meg­hó­dí­tott a márka. 2018 ta­va­szán végre Bu­da­pestre is meg­ér­ke­zett!

Új találmány a nőknek, így lesz most már tökéletes a tusvonal

Új találmány a nőknek, így lesz most már tökéletes a tusvonal

A ci­ca­szem soha nem megy ki a di­vat­ból - de a nők több­sége sokat szen­ved azzal, hogy meg­húzza a tö­ké­le­tes tus­vo­na­lat.

Smink nélkül állt kamerák elé a világhírű énekesnő: NEM ismered fel!

Smink nélkül állt kamerák elé a világhírű énekesnő: NEM ismered fel!

Ch­ris­tina Agu­i­lera smink nél­kül mu­tatta meg gyö­nyörű arcát.

Ch­ris­tina Agu­i­lera smink nél­kül mu­tatta meg gyö­nyörű arcát.

Leborotválta arcát a szőrös nő, majd feldobott egy kis sminket

Leborotválta arcát a szőrös nő, majd feldobott egy kis sminket

Iga­zán gyö­nyörű arca van a lány­nak, a sze­mei egé­szen ki­vé­te­le­sek. Csak az a frá­nya bo­rosta ne nőne ki min­dig olyan gyor­san!

Iga­zán gyö­nyörű arca van a lány­nak, a sze­mei egé­szen ki­vé­te­le­sek. Csak az a frá­nya bo­rosta ne nőne ki min­dig olyan gyor­san! Sze­ren­csére a jó smink még ezen is segít, és ez a lány profin csi­nálja! El­ké­pesztő videó!

Rá sem ismertünk: Mi történt Tornóczky Anita arcával

Rá sem ismertünk: Mi történt Tornóczky Anita arcával

Csak rit­kán mu­tat­ko­zik smink­ben, de most ki­vé­telt tett és so­ka­kat meg­le­pett Tor­nóczky Anita

Csak rit­kán mu­tat­ko­zik smink­ben, de most ki­vé­telt tett és so­ka­kat meg­le­pett Tor­nóczky Anita

Sokkolóan néznek ki a szupersztárok smink nélkül - ezt látnod kell!

Sokkolóan néznek ki a szupersztárok smink nélkül - ezt látnod kell!

Egé­szen meg­döb­bentő fo­tó­kat mu­ta­tunk most neked.

Egé­szen meg­döb­bentő fo­tó­kat mu­ta­tunk most neked.

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja!

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Egy­szerű el­ké­szí­teni, biz­tos, hogy imádni fogod.

Ez az egyszerű sminktrükk éveket fiatalít rajtad

Ez az egyszerű sminktrükk éveket fiatalít rajtad

Íme a cso­da­mód­szer!

Sze­ret­néd, ha lenne egy olyan vil­lám­gyors sminkt­rükk, ame­lyik­től sok­kal fi­a­ta­labb­nak lát­szik az arcod? Meg­nyug­tat­ha­tunk, van ilyen.

Stúdióban mosta le a festéket: így néz ki smink nélkül Várkonyi Andrea!

Stúdióban mosta le a festéket: így néz ki smink nélkül Várkonyi Andrea!

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője olyas­mit tett, amit ke­ve­sen mer­né­nek be­vál­lalni.

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője olyas­mit tett, amit ke­ve­sen mer­né­nek be­vál­lalni, smink nél­kül be­szél­ge­tett az adás­ban.

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk, ami­kor épp nincs szét­re­tu­sálva.

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk a hét­köz­na­po­kon. Akkor, ami­kor éppen nin­cse­nek reflek­tor­fény­ben, il­letve a kép­ma­ni­pu­lá­to­rok által egé­szen hi­bát­lanra re­tu­sálva. Ha job­ban meg­néz­zük őket, bi­zony, rájuk lehet is­merni és fel lehet fe­dezni a fo­tó­i­kon a ter­mé­sze­tes szép­sé­get.

Ezzel a gyönyörű sminkkel varázslatosan szép leszel szilveszter éjszaka

Ezzel a gyönyörű sminkkel varázslatosan szép leszel szilveszter éjszaka

Min­den férfit le­ve­szel a lá­bá­ról.

Min­den férfit le­ve­szel a lá­bá­ról és ki­vé­te­le­sen gyö­nyörű le­szel.

Na ennyit a smink erejéről, megmutatta valódi arcát Tóth Gabi

Na ennyit a smink erejéről, megmutatta valódi arcát Tóth Gabi

Tóth Gabi meg­mu­tatta va­lódi arcát, ami igen nagy bá­tor­ságra vall, ám ezt már meg­szok­hat­tuk tőle.

Tóth Gabi meg­mu­tatta va­lódi arcát, ami igen nagy bá­tor­ságra vall, ám ezt már meg­szok­hat­tuk tőle.

Smink nélküli fotó Liptai Claudiáról, rá sem lehet ismerni!

Smink nélküli fotó Liptai Claudiáról, rá sem lehet ismerni!

Az Appra ma­gyar! mű­sor­ve­ze­tője a bu­da­pesti du­gó­ban ké­szí­tett ma­gá­ról natúr fény­ké­pet.

Az Appra ma­gyar! mű­sor­ve­ze­tője a bu­da­pesti du­gó­ban ké­szí­tett ma­gá­ról natúr fény­ké­pet.

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik ideje le­járt, hódít az új trend, ami amel­lett, hogy szép, bal­eset­ve­szé­lyes is lehet...

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik ideje le­járt, hódít az új trend, ami picit bal­eset­ve­szé­lyes is lehet...

Ne szégyelld az arcod! - Így néz ki egy valódi nő smink nélkül, íme a valóság

Ne szégyelld az arcod! - Így néz ki egy valódi nő smink nélkül, íme a valóság

Ne hidd, hogy az a szép­ség, ami a cím­la­pok­ról néz rád! A szép te magad vagy!

Ne hidd, hogy az a szép­ség, ami a cím­la­pok­ról néz rád! A szép te magad vagy!

Mi történt Palvin Barbival? Fel se ismernéd!

Mi történt Palvin Barbival? Fel se ismernéd!

Bohóc smin­ket ka­pott.

Az egyik leg­gyö­nyö­rűbb ma­gyar nőről hi­he­tet­len videó ke­rült fel az in­ter­netre. Pal­vin Barbi egy rek­lám ked­véért en­gedte el­vál­toz­tatni az arcát.

Ne szégyelld a tükörképed: így néznek ki a sztárok smink nélkül...!

Ne szégyelld a tükörképed: így néznek ki a dögös sztárok smink nélkül...!

A ki­futó, a cím­la­pok és a vörös sző­nyeg vi­lá­gá­ban min­den gyö­nyörű. De ne ag­gódj, senki sem tö­ké­le­tes!

Őrület, mit rejt a nő autója, eldobod az agyadat

Őrület, mit rejt a nő autója, eldobod az agyadat

Fel­mé­rés ké­szült arról, mit hor­da­nak ál­ta­lá­ban ma­guk­kal azok a nők, akik nap, mint nap au­tó­val jár­nak.

Fel­mé­rés ké­szült arról, mit hor­da­nak ál­ta­lá­ban ma­guk­kal azok a nők, akik nap, mint nap au­tó­val jár­nak.

Nem hiszed el, milyen színű smink lett a divat

Nem hiszed el, milyen színű smink lett a divat

Az őszi di­vat­be­mu­ta­tók még min­dig tud­nak új tren­det mu­tatni: a szem­hé­ja­kon már szinte min­den szín meg­je­lent az el­múlt évek­ben, de a pink ki­ma­radt.

Az őszi di­vat­be­mu­ta­tók még min­dig tud­nak új tren­det mu­tatni: a szem­hé­ja­kon már szinte min­den szín meg­je­lent az el­múlt évek­ben, de a pink eddig va­la­ho­gyan ki­ma­radt. Ám most min­den­hol ró­zsa­szín szem­hé­jak­kal vo­nul­tak a mo­del­lek a ki­fu­tón. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hozd ki a leg­töb­bet ebből a trend­ből.

Elsápadtunk, mi történt Palvin Barbival?

Elsápadtunk, mi történt Palvin Barbival?

El se hin­nénk, hogy maga a szu­per­mo­dell van a fotón. Így még sosem lát­tad a ma­gyar vi­lág­sztárt.

El se hin­nénk, hogy maga a szu­per­mo­dell van a fotón. Így még sosem lát­tad a ma­gyar vi­lág­sztárt.

Ez aztán nem semmi, kockás hasat villantott Zimány Linda

Ez aztán nem semmi, kockás hasat villantott Zimány Linda

A ma­gyar mo­dell lát­ha­tóan sokat dol­go­zik tö­ké­le­tes tes­téért, de a fá­ra­do­zás­nak meg­van a gyü­möl­cse.

Nézz be te is a színfalak mögé, így készül a Sztárban Sztár

Nézz be te is a színfalak mögé, így készül a Sztárban Sztár

Több kiló pú­dert és leg­alább 120 pa­ró­kát hasz­nál­nak fel a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Ettől elakad a szavad! Íme a világ legsúlyosabb sminkbakijai! Nem hiszel a szemednek...

Ettől elakad a szavad! Íme a világ legsúlyosabb sminkbakijai! Nem hiszel a szemednek...

Nin­cse­nek sza­vak...

Rém­sé­ges, der­mesztő, sok­koló? Nem, ezek közül egyik szó sem tö­ké­le­tes ahhoz, amit most látni fogsz. Erre ugyanis nin­cse­nek sza­vak.

Milliókat költ a sminkjére a francia elnök

Milliókat költ a sminkjére a francia elnök

Közel 8 mil­lió fo­rintba kerül a fran­ci­ák­nak, hogy Mac­ron min­dig ra­gyogó arc­cal je­le­nik meg a fo­tó­sok hada előtt.

Közel 8 mil­lió fo­rintba kerül a fran­ci­ák­nak, hogy Mac­ron min­dig ra­gyogó arc­cal je­le­nik meg a fo­tó­sok hada előtt.

Dupla tus lett az új kedvenc! Így csábítanak idén nyáron a nők

Dupla tus lett az új kedvenc! Így csábítanak idén nyáron a nők

A te­kin­te­ted az első, amit ész­re­vesz­nek raj­tad mások. Mu­tasd meg egy gyö­nyörű tus­vo­nal­lal, mi la­ko­zik ben­ned!

Sokkolóan meglepő fotó Ricky Martinról

Sokkolóan meglepő fotó Ricky Martinról

A nép­szerű pop­sztár még a leg­in­ti­mebb test­tá­ját is smin­kel­teti.

A nép­szerű pop­sztár még a leg­in­ti­mebb test­tá­ját is smin­kel­teti. Igen, smin­kel­teti.

Éveket fiatalít rajtad ez a sminktrükk, álomszép leszel!

Éveket fiatalít rajtad ez a sminktrükk, álomszép leszel!

Va­lami csoda, amit né­hány könnyed moz­du­lat­tal te is el­ér­hetsz. A sze­zon leg­jobb trükk­jét mu­tat­juk!

Va­lami csoda, amit né­hány könnyed moz­du­lat­tal te is el­ér­hetsz. A sze­zon leg­jobb trükk­jét mu­tat­juk!

Teljesen átalakult Gregor Bernadett arca, így néz ki smink nélkül

Teljesen átalakult Gregor Bernadett arca, így néz ki smink nélkül

A szí­nésznő most elő­ször mu­tatta meg magát arc­fes­ték nél­kül.

A szí­nésznő most elő­ször mu­tatta meg magát arc­fes­ték nél­kül. Te fel­is­mer­néd?

Ezeket kell tudnod a szempillaspirálról

Ezeket kell tudnod a szempillaspirálról

A szem­pil­la­spi­rál nem vé­let­le­nül bújik meg min­den nő smink­tás­ká­já­ban: szé­pen ki­emeli a te­kin­te­tet, ke­re­tezi a sze­met, és akkor is friss, üde meg­je­le­nést biz­to­sít, ha sem­mi­lyen más smin­ket nem hasz­nálsz.

A szem­pil­la­spi­rál nem vé­let­le­nül bújik meg min­den nő smink­tás­ká­já­ban: szé­pen ki­emeli a te­kin­te­tet, ke­re­tezi a sze­met, és akkor is friss, üde meg­je­le­nést biz­to­sít, ha sem­mi­lyen más smin­ket nem hasz­nálsz. De vajon mire jók a kü­lön­féle ke­fe­for­mák? Nem mind­egy, mi­lyet vá­lasz­tasz?

Nem mindennapi app, nem mindennapi nőknek!

Nem mindennapi app, nem mindennapi nőknek!

Smin­ke­lést se­gítő al­kal­ma­zás.

Smin­ke­lést se­gítő al­kal­ma­zás ké­szült, a világ leg­ne­ve­sebb már­káit pró­bál­hatja ki min­denki - in­gyen. Az előző, ha­sonló prog­ra­mot fél­mil­li­árd nő töl­tötte le.

1 perc alatt tökéletes tusvonal! Lehetetlen elrontani

1 perc alatt tökéletes tusvonal! Lehetetlen elrontani

Gyö­nyörű macs­ka­sze­mek né­hány iga­zán egy­szerű moz­du­lat­tal. Lát­vá­nyos és szu­per smink kez­dők­nek is!

Gyö­nyörű macs­ka­sze­mek né­hány iga­zán egy­szerű moz­du­lat­tal. Lát­vá­nyos és szu­per smink kez­dők­nek is!

Mi történt Tóth Andi ajkával? Az énekesnő látványosan átalakult

Mi történt Tóth Andi ajkával? Az énekesnő látványosan átalakult

A fi­a­tal éne­kesnő ugyan ta­gadja, hogy plasz­ti­kai se­bész­nél járt volna, a szá­já­val azon­ban lát­ha­tóan tör­tént va­lami.

A fi­a­tal éne­kesnő ugyan ta­gadja, hogy plasz­ti­kai se­bész­nél járt volna, a szá­já­val azon­ban lát­ha­tóan tör­tént va­lami.

Mi történhetett a csinos műsorvezető arcával?

Mi történhetett a csinos műsorvezető arcával?

Meg­lepő képet posz­tolt ma­gá­ról Mádai Vi­vien, aki úgy dön­tött: smink nél­kül indul neki a nap­nak.

Meg­lepő képet posz­tolt ma­gá­ról Mádai Vi­vien, aki úgy dön­tött: smink nél­kül indul neki a nap­nak.

Mi történt Szabó Zsófi arcával?

Mi történt Szabó Zsófi arcával?

A mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg a kö­zös­ségi profil­ján.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg a kö­zös­ségi profil­ján.

Nem hiszed el, melyik világsztárral találkozott Tolvai Reni

Nem hiszed el, melyik világsztárral találkozott Tolvai Reni

Na­gyon jól érzi magát az éne­kesnő New York­ban, ahol új dalai ké­szül­nek.

Na­gyon jól érzi magát az éne­kesnő New York­ban, ahol kinti ki­adó­já­nál új dalai ké­szül­nek.

Hihetetlen, hogy néz ki smink nélkül Sarka Kata!

Hihetetlen, hogy néz ki smink nélkül Sarka Kata!

Ilyen az, ha nincs rajta arc­fes­ték.

Az üz­let­asszony meg­lepő fotón mu­tatta meg, mi­lyen az, ha nincs rajta arc­fes­ték.

1 perc alatt tökéletes tusvonal: 2017 legnagyobb sminkrtükkje!

1 perc alatt tökéletes tusvonal: 2017 legnagyobb sminkrtükkje!

A tus­vo­nal - ha jól csi­ná­lod - azon­nal meg­nyitja és fel­fris­síti a te­kin­te­te­det. Rá­adá­sul olyan dögös, hogy alig kell mellé más.

Ezért tiltotta el lányát az internettől Fésűs Nelly

Ezért tiltotta el lányát az internettől Fésűs Nelly

Már 14 éves Csenge, a szí­nésznő lánya, és kezdi fe­sze­getni a ha­tá­rait. Nelly azon­ban kö­vet­ke­ze­tes.

Már 14 éves Csenge, a szí­nésznő lánya, és kezdi fe­sze­getni a ha­tá­rait. Fésűs Nelly és lánya min­dent meg­be­szél­nek egy­más­sal, annak el­le­nére, hogy újab­ban ki­csit szi­go­rúb­ban bánik vele. Most pél­dául le­til­totta a Fa­ce­book­ról, mert ész­re­vette, hogy "csa­jos­ko­dik".

Eszméletlen szexi színárnyalat: Ezzel a sminkkel tündökölni fogsz!

Eszméletlen szexi színárnyalat: Ezzel a sminkkel tündökölni fogsz!

Már a ta­vaszt idézi az idei tél leg­el­bű­vö­lőbb ár­nya­lata. Me­le­gíti a szí­vet és a lel­ket, min­den­nél sze­xibb! A ró­zsa­arany a bátor és si­ke­res nők ked­vence!

Már a ta­vaszt idézi az idei tél leg­el­bű­vö­lőbb ár­nya­lata. Me­le­gíti a szí­vet és a lel­ket, min­den­nél sze­xibb! A ró­zsa­arany a bátor és si­ke­res nők leg­na­gyobb ked­vence!A kissé sá­padt, ke­vésbé barna arc­bő­rön re­me­kül mutat ez a szín. Hasz­náld bát­ran, bár­me­lyik bár­hová, akár az ar­co­don, akár a kör­me­idre.

8 szuper sminktipp, amitől tényleg megfiatalodik az arcod

8 szuper sminktipp, amitől tényleg megfiatalodik az arcod

Ezek­kel a trük­kök­kel ga­ran­tál­tan évek­kel fi­a­ta­labb­nak fogsz lát­szani.

10-15 éve ugyan­az­zal a smink­kel mász­kálsz? Lehet, hogy profi vagy benne, és reg­gel öt perc alatt meg­vagy vele, de ami régen jót tett az ar­cod­nak, az lehet, hogy mára már nem az igazi. Va­gyis itt az ideje, hogy fel­fris­sítsd a ru­tint!