CÍMKE: 'show'

Ezért akarnak nyerni: sosem hinnéd, mire gyűjtenek A Bank játékosai

Ezért akarnak nyerni: sosem hinnéd, mire gyűjtenek A Bank játékosai

A pén­teki adás­ban két jó ba­rátnő, Vera és Zsófi te­szik pró­bára a sze­ren­csé­jü­ket.

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin nem­rég a szem­öl­dö­két is ki­te­to­vál­tatta, de most egy igen intim helyre is var­ra­tott.

Óriási műmelleket villantott Julia Roberts

Óriási műmelleket villantott Julia Roberts

Az 51 éves szí­nésznő egy mű­sor­ban ka­pott pár iga­zán ér­de­kes ta­ná­csot és mű­mel­le­ket, hogy több kö­ve­tője le­gyen Ins­tag­ra­mon.

Az 51 éves szí­nésznő egy mű­sor­ban ka­pott pár iga­zán ér­de­kes ta­ná­csot és mű­mel­le­ket, hogy több kö­ve­tője le­gyen Ins­tag­ra­mon.

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért, de va­sár­nap este véget ért szá­mára a ka­land.

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért, de va­sár­nap este véget ért szá­mára a ka­land.

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Gás­pár Bea át­vette a sta­fé­ta­bo­tot. Győ­zike után, úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi meg a be­te­vőre valót Min­denki büszke rá.

Gás­pár Bea át­vette a sta­fé­ta­bo­tot. Győ­zike után, úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi meg a be­te­vőre valót Min­denki büszke rá.

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Gás­pár Eve­lin nem bízza a vé­let­lenre, csak akkor be­szél a ma­gán­éle­té­ről, ha biz­ton­ság­ban érzi magát.

Leleplezték Hamiltont, csak színjáték, amit művel

Leleplezték Hamiltont, csak színjáték, amit művel

Kamu az egész, a show része. Ki­de­rült a Forma-1 vi­lág­baj­no­ká­ról, hogy mi ve­zé­relte Sil­vers­tone-ban.

Kamu az egész, a show része. Ki­de­rült a Forma-1 vi­lág­baj­no­ká­ról, hogy mi ve­zé­relte Sil­vers­tone-ban.

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött, négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik.

Az idei A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött azzal, hogy egy­szerre négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik a mű­sor­ban.

Majdnem megölte magát a legendás rocksztár a színpadon

Majdnem megölte magát a legendás rocksztár a színpadon

Azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek.

Alice Co­o­per élete egy hibás show-elem miatt for­gott koc­kán. Mivel nem tu­dott sza­ba­dulni, azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek. Így me­ne­kült meg a ful­la­dás­tól.

Elvis Presley özvegyével töltötte az éjszakát Vastag Csaba!

Elvis Presley özvegyével töltötte az éjszakát Vastag Csaba!

A le­gen­dás éne­kes egy­kori fe­le­sége már az első perc­től kezdve szim­pa­ti­kus­nak tar­totta a ma­gyar sztárt, a show után órá­kig be­szél­get­tek.

A le­gen­dás éne­kes egy­kori fe­le­sége már az első perc­től kezdve szim­pa­ti­kus­nak tar­totta a ma­gyar sztárt, a show után órá­kig be­szél­get­tek.

Ez durva lesz: Közeleg minden idők legkeményebb A Nagy Duettje

Ez durva lesz: Közeleg minden idők legkeményebb A Nagy Duettje

Az ed­digi öt évad is sírva rö­hö­gősre si­ke­re­dett, de ami most kö­vet­ke­zik...

Az ed­digi öt évad is sírva rö­hö­gősre si­ke­re­dett, de ami most kö­vet­ke­zik...

Ezt posztolta a magyarokról a világhírű sztár - Fotó

Ezt posztolta a magyarokról a világhírű sztár - Fotó

Ne­gyed­jére kon­cer­te­zett Ma­gyar­or­szá­gon Rod Stew­art, 13 ezer ma­gyar előtt lé­pett fel. A fer­ge­te­ges bu­li­ért maga a le­genda is oda­volt!

Kínos, kamerák előtt derült fény Gáspár Bea függőségére

Kínos, kamerák előtt derült fény Gáspár Bea függőségére

Gás­pár Bea rég­óta sze­retne le­fogyni.

Gás­pár Bea rég­óta sze­retne le­fogyni, de eddig saj­nos nem si­ke­rült neki. Ki­de­rült, mi aka­dá­lyozza Győ­zike nejét.

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Össze­fog­laló és a tel­jes fél­idei Tim­ber­lake-show.

Elő­ször nyert a Phi­la­del­phia Eag­les ame­ri­ka­i­foci-csa­pata. Össze­fog­laló és a tel­jes fél­idei Tim­ber­lake-show.

Oszter Sándor fedőneve Nagy Pisztoly, de nem azért amire gondolnál

Oszter Sándor fedőneve Nagy Pisztoly, de nem azért amire gondolnál

Osz­ter Sán­dor hó­na­pok óta jár a bí­ró­ságra.

Osz­ter Sán­dor hó­na­pok óta jár a bí­ró­ságra és min­dig képes be­dobni va­lami show-ele­met a tár­gya­lá­son.

Idén is tartolt a járműfieszta a Hungexpón!

Idén is tartolt a járműfieszta a Hungexpón!

Rend­kí­vüli prog­ra­mok­kal várta lá­to­ga­tóit ha­zánk leg­na­gyobb sze­zon­nyitó autós ren­dez­vé­nye, az Au­to­mo­bil és Tu­ning Show.

Rend­kí­vüli prog­ra­mok­kal várta lá­to­ga­tóit ha­zánk leg­na­gyobb sze­zon­nyitó autós ren­dez­vé­nye, az Au­to­mo­bil és Tu­ning Show.

Kulisszatitkok: így készülnek az énekesek a Sztárban sztárra!

Exkluzív kulisszatitkok: így készülnek az énekesek a Sztárban sztárra!

Szep­tem­ber 10-től immár ötö­dik al­ka­lom­mal vár­ják a né­ző­ket a pa­rá­dés át­ala­ku­lá­sok.

Intim titkot árult el magáról a népszerű magyar színésznő

Intim titkot árult el magáról a népszerű magyar színésznő

Fodor Zsóka megint szi­por­ká­zott.

Kasza Tibi is csak fogta a hasát, ak­ko­rá­kat ne­ve­tett Fodor Zsóka és Osz­vald Ma­rika szi­por­ká­zá­sán a TV2 Pénzt vagy éve­ket! szerda esti mű­so­rá­ban.

Jön a leleplezés: féltett titkok derülnek ki Harry herceg szerelméről

Jön a leleplezés: féltett titkok derülnek ki Harry herceg szerelméről

Las­san az is ki­raj­zo­ló­dik, hogy a pár kap­cso­lata mennyire ko­moly. Egy egész show épül ezekre a rej­té­lyekre.

Ettől várják a győzelmet A Nagy Duett versenyzői

Ettől várják a győzelmet A Nagy Duett versenyzői

Min­den A Nagy Duett sze­replő hisz.

Min­den A Nagy Duett sze­replő hisz va­la­mi­ben vagy csak ba­bo­nás, ezért lapul a zse­bé­ben egy ka­bala, amit min­den­hova ma­gá­val visz.

Elképesztő, mi történt Rubint Rellával

Elképesztő, mi történt Rubint Rellával

Ru­bint Réka uno­ka­húga Eu­rópa leg­na­gyobb für­dő­ru­ha­show-ján vett részt dísz­ven­dég­ként Ve­ro­ná­ban. Ka­lan­dosra si­ke­rült az este.

Ru­bint Réka uno­ka­húga Eu­rópa leg­na­gyobb für­dő­ru­ha­show-ján vett részt dísz­ven­dég­ként Ve­ro­ná­ban. Ka­lan­dosra si­ke­rült az este.

Gesztiék még számos meglepetést tartogatnak

Gesztiék még számos meglepetést tartogatnak

A világ több pont­já­ról jön­nek a Rap­ülők két kon­cert­jére, akad, aki Los An­ge­les­ből repül haza, hogy újra a 90-es évek­ben érez­hesse magát.

A világ több pont­já­ról jön­nek a Rap­ülők két kon­cert­jére, akad, aki Los An­ge­les­ből repül haza, hogy újra a 90-es évek­ben érez­hesse magát.

Ismert magyar énekesnő kanapéján gusztustalanodik Istenes Bence

Ismert magyar énekesnő kanapéján gusztustalanodik Istenes Bence

Dal­los Bogi hang­ját már jól is­mer­jük, de erról fo­gal­munk sem volt...

Dal­los Bogi hang­ját már jól is­mer­jük, de erról fo­gal­munk sem volt...

Vajna Timi merész dekoltázsa ellopta a showt a Golden Globe-on

Vajna Timi merész dekoltázsa ellopta a showt a Golden Globe-on

Andy Vajna dögös fe­le­sége be­vál­la­lós sze­re­lést öl­tött ma­gára.

Andy Vajna dögös fe­le­sége be­vál­la­lós sze­re­lést öl­tött ma­gára.

Ők voltak a ValóVilág válogatásának legdurvább arcai!

Ők voltak a ValóVilág válogatásának legdurvább arcai!

Ez lesz a leg­bot­rá­nyo­sabb szé­ria?

Kor­mány­tiszt­vi­selő és transz­vesz­tita is van a je­lent­ke­zők kö­zött. Úgy tűnik, ez lesz a leg­bot­rá­nyo­sabb szé­ria.

Győzike 40 millió forintért tér vissza a képernyőre

Győzike 40 millió forintért tér vissza a képernyőre

Óri­ási össze­get kap az új­ra­in­duló té­vé­mű­so­rért a ze­nész és csa­ládja, egy da­ra­big nem lesz­nek anyagi gond­jai...

Óri­ási össze­get kap az új­ra­in­duló té­vé­mű­so­rért a ze­nész és csa­ládja, egy da­ra­big biz­to­san nem lesz­nek anyagi gond­jai... A vi­ta­tott, har­sány és kö­zön­sé­ges show ismét jól hoz a kony­hára!

Djokovics a szuperhőst is legyőzné

Djokovics a szuperhőst is legyőzné

Nem hasz­nált Ame­rika Ka­pi­tány paj­zsa, Novak le­lőtte a show­mant.

A szerb te­nisz­klasszis pon­tos és erős ado­ga­tása ellen még Ame­rika Ka­pi­tány paj­zsa sem hasz­nált. Kí­mé­let­le­nül le­lőtte a nép­szerű show­mant.

Topless hálálkodik az olasz népnek Cicciolina

Topless hálálkodik az olasz népnek Cicciolina

A 64 éves por­nó­le­genda nyug­dí­jas éveit igen­csak ak­tí­van tölti: saját ero­ti­kus mű­so­rá­val tur­né­zik.

A 64 éves por­nó­le­genda nyug­dí­jas éveit igen­csak ak­tí­van tölti: saját ero­ti­kus mű­so­rá­val tur­né­zik.

Fábry Sándor: "A kislányom igazi nagydumás"

Fábry Sándor: "A kislányom igazi nagydumás"

Közel más­fél éve nem adott in­ter­jút Fábry Sán­dor, aki most a Ri­post­tal ki­vé­telt tett. Je­len­legi mun­kái mel­lett, még a ma­gán­éle­tébe is en­ge­dett némi be­te­kin­tést.

Közel más­fél éve nem adott in­ter­jút Fábry Sán­dor, aki most a Ri­post­tal ki­vé­telt tett és je­len­legi mun­kái mel­lett, még a ma­gán­éle­tébe is en­ge­dett némi be­te­kin­tést.