CÍMKE: 'megbánás'

Fordulat a megtámadott futónő ügyében, váratlan levelet kapott

Fordulat a megtámadott futónő ügyében, váratlan levelet kapott

Úgy tűnik, hogy a vele erő­sza­kos­kodó H. Ist­ván meg­bánta, amit tett. Az asszony las­san épül fel.

Fordulat történt a Viszkis ügyében

Fordulat történt a Viszkis ügyében

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, de vége a ve­zek­lés­nek.

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, az pedig mil­liós ki­adást je­len­tett, hogy so­főrt kel­lett bé­rel­nie. Amb­rus At­tila már bánja, amit tett, de vége a ve­zek­lés­nek.

Megtört Majka: megható, amit Curtisnek üzent

Megtört Majka: megható, amit Curtisnek üzent

A rap­per-mű­sor­ve­zető szem­mel lát­ha­tóan meg­bánta, hogy la­pátra tette volt ze­nész­tár­sát, ugyanis el­sírta magát a szín­pa­don.

Első nagy­kon­cert­jét adta Majka, ami­óta ki­tette a ze­ne­kar­ból ba­rát­ját, Cur­tist. A rap­per-mű­sor­ve­zető szem­mel lát­ha­tóan meg­bánta, hogy la­pátra tette volt ze­nész­tár­sát, ugyanis el­sírta magát a szín­pa­don.

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

Amb­rus At­tila ma már tény­leg pél­dás éle­tet él fi­a­tal fe­le­sé­gé­vel, és szinte sem­mi­vel nem lehet ki­hozni a sod­rá­ból. Nem volt ez min­dig így.

Amb­rus At­tila ma már tény­leg pél­dás éle­tet él fi­a­tal fe­le­sé­gé­vel, és szinte sem­mi­vel nem lehet ki­hozni a sod­rá­ból. Nem volt ez min­dig így.

Nehéz döntést hozott Nyertes Zsuzsa

Nehéz döntést hozott Nyertes Zsuzsa

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg...

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg a múlt­ban, ame­lyet azóta is bán. Vissza­for­dí­taná az idő ke­re­két, ha te­hetné.

Fájdalmas vallomás: megbánta hűtlenségét a színész, nem tehet semmit

Fájdalmas vallomás: megbánta hűtlenségét a színész, nem tehet semmit

Óri­ási bak­lö­vés­nek tartja, hogy meg­csalta fe­le­sé­gét.

Óri­ási bak­lö­vés­nek tartja, hogy meg­csalta fe­le­sé­gét, és azóta is kép­te­len alá­írni a vá­lási pa­pí­ro­kat.

A mai napig szenved múltbeli hibájától Ábel Anita!

A mai napig szenved múltbeli hibájától Ábel Anita!

A tévés el­árulta, miért.

A Kis­me­nők zsű­ri­tagja fi­a­ta­lon ve­szí­tette el édes­ap­ját, aki­vel nem volt tö­ké­le­tes a kap­cso­lata. Most jött csak rá, mi min­dent sza­lasz­tott el ak­ko­ri­ban.