CÍMKE: 'lakberendezés'

Szétkapták a lakást: Milliókkal verték át Kapócs Zsókát

Szétkapták a lakást: Milliókkal verték át Kapócs Zsókát

A szí­nésznő egy la­kást újí­tott fel, de a sumák bri­gád nem dol­go­zott és nem is fi­ze­tett.

Sötét a lakásod? 3 olcsó lépésben világossá teheted

Sötét a lakásod? 3 olcsó lépésben világossá teheted

Né­hány fil­lé­res mód­szer­rel esz­mé­let­len sokat dob­hatsz a sötét he­lyi­sé­ge­ken.

Kiszivárgott, váratlan helyről kapott segítséget Meghan hercegné

Kiszivárgott, váratlan helyről kapott segítséget Meghan hercegné

A 37 éves egy­kori szí­nésznő sze­retné, ha új ott­ho­nuk tö­ké­le­tes lenne.

A 37 éves egy­kori szí­nésznő sze­retné, ha fér­jé­vel közös új ott­ho­nuk min­den egyes rész­lete tö­ké­le­tes lenne.

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Ele­ged van a téli sö­tét­ség­ből, és szí­ve­sen fel­dob­nád a kör­nye­ze­te­det egy nyá­rias szín­nel?

Ele­ged van a téli sö­tét­ség­ből, és szí­ve­sen fel­dob­nád a kör­nye­ze­te­det egy nyá­rias szín­nel?

Hihetetlen, de erre is jó bontott tégla! Ez lett a kertben a nagy divat

Hihetetlen, de erre is jó bontott tégla! Ez lett a kertben a nagy divat

A nyár egyik leg­jobb prog­ramja a grill­parti Az ilyen menő kerti sü­tö­ge­tő­he­lye­ken még job­ban esik a sütés.

A nyár egyik leg­jobb prog­ramja a grill­parti Az ilyen menő kerti sü­tö­ge­tő­he­lye­ken job­ban esik a sütés.

Kicsi a hálószobád? Zseniális megoldás, hogy jól érezd benne magad

Kicsi a hálószobád? Zseniális megoldás, hogy jól érezd benne magad

Alig van hely a há­ló­szo­bá­ban? Ne ag­gódj, van meg­ol­dás arra is, hogy így se nyo­masszon a zsú­folt­ság.

Kicsi a lakásod? Zseniális trükköket mutatunk, és minden el fog férni!

Kicsi a lakásod? Zseniális trükköket mutatunk, és minden el fog férni!

Sok­kal könnyeb­ben ren­det tudsz tar­tani, és min­dig min­dent meg­ta­lálsz. Mu­tat­juk a leg­újabb öt­le­te­ket!

Kicsi a lakásod? Akkor ezt a karácsonyfát idén neked találták ki

Kicsi a lakásod? Akkor ezt a karácsonyfát idén neked találták ki

Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Min­den évben meg­szen­vedsz vele, hogy hová tedd az apró la­kás­ban a ka­rá­csony­fát? Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk, hogy a fa ne fog­lal­jon sok he­lyet.

Úristen, egy Trabant-kanapé!

Úristen, egy Trabant-kanapé!

Talán nem­csak a fa­na­ti­kus Tra­bant imá­dó­kat nyű­gözi le ez az egy­szerű ülő­al­kal­ma­tos­ság. Vall­juk be, stí­lusa van az össze­bu­he­rált bú­tor­da­rab­nak!

Talán nem­csak a fa­na­ti­kus Tra­bant imá­dó­kat nyű­gözi le ez az egy­szerű ülő­al­kal­ma­tos­ság. Vall­juk be, stí­lusa van az össze­bu­he­rált bú­tor­da­rab­nak!

Ne dobd ki a parafadugót, szuper, mit készíthetsz belőle

Ne dobd ki a parafadugót, szuper, mit készíthetsz belőle

Fe­les­le­ges lom­nak tűn­het, de nem az!

Sok olyan fe­les­le­ges­nek tűnő dolog akad a ház­tar­tás­ban, amit az ember egy­sze­rűen csak kidob.

2018-ban ez lesz a divat hivatalos színtrendje, meg fogsz döbbenni

2018-ban ez lesz a divat hivatalos színtrendje, meg fogsz döbbenni

Még él­vez­zük a 2017-es év üde ár­nya­la­tait, de vajon mi­lyen di­vat­szí­nekre szá­mít­sunk a kö­vet­kező évre?

Varázslatos őszi dekorációk - ettől biztosan sokkal jobb kedved lesz

Varázslatos őszi dekorációk - ettől biztosan sokkal jobb kedved lesz

Íme, a leg­szebb aj­tó­dí­szek. Vi­gyél színt az éle­tedbe!

A bo­ron­gós őszi na­po­kon nem kell, hogy a han­gu­la­tod is szürke le­gyen. Ké­szíts vidám de­ko­rá­ciót, ami­től jobb ked­ves lesz. Íme, a leg­szebb aj­tó­dí­szek. Vi­gyél színt az éle­tedbe!

Kis fürdőbe hatalmas ötletek: Használj ki minden apró zugot!

Kis fürdőbe hatalmas ötletek: Használj ki minden apró zugot!

Kis fürdőbe hatalmas ötletek: Használj ki minden apró zugot!

A leg­ki­sebb für­dő­szo­bá­kat is be lehet prak­ti­ku­san ren­dezni. Né­hány remek tipp és min­den hol­mi­nak lesz helye, a für­dőd pedig tip-top lesz!

A leg­ki­sebb für­dő­szo­bá­kat is be lehet prak­ti­ku­san ren­dezni. Né­hány remek tipp és min­den hol­mi­nak lesz helye, a für­dőd pedig tip-top lesz! Mu­ta­tunk né­hány hasz­nos trük­köt, hogy könnye­dén el­pa­kol­hasd el a hol­mi­ja­i­dat. Ér­de­mes min­den kis fe­lü­le­tet ki­hasz­nálni, és élni a le­he­tő­sé­gek­kel.

Világbajnok ez a cserepes virág, egycsapásra berendezi az otthonod!

Világbajnok ez a cserepes virág, egycsapásra berendezi az otthonod!

Nincs még egy virág, ami ilyen pom­pás őszi han­gu­la­tot te­remt.

Nincs még egy virág, ami ilyen pom­pás őszi han­gu­la­tot te­rem­tene a la­kás­ban!

7 zseniális ötlet, és tökéletes lesz a hálószoba

7 zseniális ötlet, és tökéletes lesz a hálószoba

Fi­gyelj az apró rész­le­tekre!

Szen­ve­dé­lyek szen­té­lyévé va­rá­zsol­ha­tod a hálód, ha oda­fi­gyelsz az apró rész­le­tekre! A har­mó­nia a tö­ké­le­tes pi­he­nés­hez is nél­kü­löz­he­tet­len.

Hétköznapi csoda: Ezt műveli otthonoddal egy gombolyag spárga!

Hétköznapi csoda: Ezt műveli otthonoddal egy gombolyag spárga!

Esz­mé­let­len öt­le­tek!

Nem­csak új­ság­pa­pír kö­tö­zé­sére jó a ház­tar­tá­sok régi-régi alap­kel­léke. Esz­mé­let­len, mi min­dent tudsz meg­ol­dani spár­gá­val!

Nem hiszed el, mi került bútorként a lakásba!

Nem hiszed el, mi került bútorként a lakásba!

Nem hiszed el, mi került bútorként a lakásba!

Ezt nézd!

Ha eddig azt hit­ted, a hinta ki­mon­dot­tan a gye­re­kek öröme, ha­tal­ma­sat té­vedsz, sőt! Ez a ját­szó­téri alap­da­rab be­ké­redz­ke­dett a la­kásba. Ezt nézd!

A legjobb ötletek, hogy nagyobbnak tűnjön a lakásod

A legjobb ötletek, hogy nagyobbnak tűnjön a lakásod

Min­denre van meg­ol­dás.

Most meg­mu­tat­juk a leg­tu­tibb trük­kö­ket, hogy ott­ho­nod tágas és prak­ti­kus le­gyen. Mert min­denre van meg­ol­dás.

Gyűlnek a sosem hordott holmik a szekrényedben? Ide süss!

Gyűlnek a sosem hordott holmik a szekrényedben? Ide süss!

Ne ke­rül­gesd a meg­unt ru­há­kat, de azért ki­dobni sem kell őket. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket!

Kicsi a lakásod? Így pakolj a falra!

Kicsi a lakásod, kevés a pénzed? Így pakolj a falra!

Gyor­san ren­det va­rá­zsol­hatsz, ha fel­fe­de­zed a zse­bes ci­pő­tá­ro­lót.

Gyor­san ren­det va­rá­zsol­hatsz, ha fel­fe­de­zed a zse­bes ci­pő­tá­ro­ló­ban rejlő le­he­tő­sé­ge­ket.

Otthagyja a színpadot, szakmát vált a szexi magyar sztár

Otthagyja a színpadot, szakmát vált a szexi magyar sztár

Szak­mát vált Ka­pócs Zsóka. Már el is kezdte a ta­nu­lást egy mi­lá­nói neves is­ko­lá­ban.

Szak­mát vált Ka­pócs Zsóka. Már el is kezdte a ta­nu­lást egy mi­lá­nói neves is­ko­lá­ban.

A legviccesebb párnák csak egyéniségeknek!

A legviccesebb párnák csak egyéniségeknek!

Unod a szürke, meg­szo­kott szí­ne­ket, az egy­szerű négy­szög ala­kot?

Unod a szürke, meg­szo­kott szí­ne­ket, az egy­szerű négy­szög ala­kot? Íme, a leg­tu­tibb pár­na­vá­lo­ga­tás, hogy egyedi és kel­lően bo­hó­kás le­gyen a la­ká­sod!

Egy szobával több! Így használd a kicsi erkélyt!

Egy szobával több! Így használd a kicsi erkélyt!

Va­rá­zsolj be­lőle ét­ke­zőt vagy nap­pa­lit!

Bő­vítsd a la­kó­te­ret, és építsd be a bal­kont! Va­rá­zsolj be­lőle ét­ke­zőt, nap­pa­lit vagy egy cso­dás bo­ta­ni­kus ker­tet, ahol pi­hen­hetsz! Íme, a leg­tu­tibb tip­pek!

Legyen öröm a sulikezdés! Fillérekből tanulósarok

Legyen öröm a sulikezdés! Fillérekből tanulósarok

Itt az ősz, vissza­tér­nek a szürke hét­köz­na­pok, kez­dő­dik az is­kola. Mu­tat­juk a leg­tu­tibb tip­pe­ket, hogy vi­dá­man kez­dőd­jön a tanév.

Itt az ősz, vissza­tér­nek a szürke hét­köz­na­pok, kez­dő­dik az is­kola. Bár szü­lő­ként örülsz, hogy véget ér a káosz, a gye­rek már ke­vésbé bol­dog, hogy újra az is­ko­la­pad­ban kell ülnie. Mu­tat­juk a leg­tu­tibb tip­pe­ket, hogy vi­dá­man kez­dőd­jön a tanév.

Így lesz a kis konyhából, kevés pénzzel menő hely!

Így lesz a kis konyhából, kevés pénzzel menő hely!

Túl pici a kony­hád? Semmi baj!

Túl pici a kony­hád? Sebaj, attól még lehet stí­lu­sos! Meg­mu­tat­juk, hogy vál­toz­tasd me­nővé! Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned rá!

Minden kis sarok kihasználható! Ötletes és olcsó polcok házilag

Minden kis sarok kihasználható! Ötletes és olcsó polcok házilag

Min­den la­kás­ban van egy fél­re­eső sarok, ame­lyik töb­bet ér­de­mel annál, mint hogy oda lökd be a lomos do­bozt.

Púp a hátadon a tönkrement autógumi? Ezt nézd!

Púp a hátadon a tönkrement autógumi? Ezt nézd!

Most meg is mu­tat­juk, hogy mire jó!

Min­den csa­lád­ban akad egy férfi, aki ra­gasz­ko­dik a hasz­nált gu­mi­ab­roncs­hoz. Nem baj, ha lyu­kas, majd jó lesz va­la­mire... Most meg­mu­tat­juk, hogy mire!