CÍMKE: 'lakberendezés'

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Így kerül most minden lakásba nyár, őrület, mi lett a divat

Ele­ged van a téli sö­tét­ség­ből, és szí­ve­sen fel­dob­nád a kör­nye­ze­te­det egy nyá­rias szín­nel?

Kicsi a lakásod? Zseniális trükköket mutatunk, és minden el fog férni!

Kicsi a lakásod? Zseniális trükköket mutatunk, és minden el fog férni!

Sok­kal könnyeb­ben ren­det tudsz tar­tani, és min­dig min­dent meg­ta­lálsz. Mu­tat­juk a leg­újabb öt­le­te­ket!

Varázslatos őszi dekorációk - ettől biztosan sokkal jobb kedved lesz

Varázslatos őszi dekorációk - ettől biztosan sokkal jobb kedved lesz

Ké­szíts vidám de­ko­rá­ciót, ami­től jobb ked­ves lesz. Íme, a leg­szebb aj­tó­dí­szek. Vi­gyél színt az éle­tedbe!

Ne dobd ki a parafadugót, szuper, mit készíthetsz belőle

Ne dobd ki a parafadugót, szuper, mit készíthetsz belőle

Fe­les­le­ges lom­nak tűn­het, de nem az!

Sok olyan fe­les­le­ges­nek tűnő dolog akad a ház­tar­tás­ban, amit az ember egy­sze­rűen csak kidob.

Nem szeret a gyerek olvasni? Mutatjuk a trükköt, hogy könyvimádó legyen

Nem szeret a gyerek olvasni? Mutatjuk a trükköt, hogy könyvimádó legyen

Sze­ret­néd, ha a gye­re­ked töb­bet ol­vasna?

Sze­ret­néd, ha a gye­re­ked töb­bet ol­vasna? A leg­jobb trükk, ha már egész kicsi ko­rá­tól me­sélsz neki, hoz­zá­szok­ta­tod a köny­vek­hez. De is­ko­lás kor­ban sincs késő az ol­va­sóvá ne­ve­lés­hez. Mu­tat­juk, ho­gyan csi­náld.

2018-ban ez lesz a divat hivatalos színtrendje, meg fogsz döbbenni

2018-ban ez lesz a divat hivatalos színtrendje, meg fogsz döbbenni

Vajon mi­lyen di­vat­szí­nekre szá­mít­sunk a kö­vet­kező évre?

Vajon mi­lyen di­vat­szí­nekre szá­mít­sunk a kö­vet­kező évre? El­ké­pesztő lesz a 2018-as trend!

Világbajnok ez a cserepes virág, egycsapásra berendezi az otthonod!

Világbajnok ez a cserepes virág, egycsapásra berendezi az otthonod!

Nincs még egy virág, ami ilyen pom­pás őszi han­gu­la­tot te­rem­tene a la­kás­ban. A kri­zan­tém he­te­ken át cso­dá­la­to­san vi­rág­zik, kár lenne ki­hagy­nod az ősz jolie jo­k­e­rét!

7 zseniális ötlet, és tökéletes lesz a hálószoba

7 zseniális ötlet, és tökéletes lesz a hálószoba

Fi­gyelj az apró rész­le­tekre!

Szen­ve­dé­lyek szen­té­lyévé va­rá­zsol­ha­tod a hálód, ha oda­fi­gyelsz az apró rész­le­tekre! A har­mó­nia a tö­ké­le­tes pi­he­nés­hez is nél­kü­löz­he­tet­len.

Kis fürdőbe hatalmas ötletek: Használj ki minden apró zugot!

Kis fürdőbe hatalmas ötletek: Használj ki minden apró zugot!

Kis fürdőbe hatalmas ötletek: Használj ki minden apró zugot!

A leg­ki­sebb für­dő­szo­bá­kat is be lehet prak­ti­ku­san ren­dezni. Né­hány remek tipp és min­den hol­mi­nak lesz helye, a für­dőd pedig tip-top lesz!

A leg­ki­sebb für­dő­szo­bá­kat is be lehet prak­ti­ku­san ren­dezni. Né­hány remek tipp és min­den hol­mi­nak lesz helye, a für­dőd pedig tip-top lesz! Mu­ta­tunk né­hány hasz­nos trük­köt, hogy könnye­dén el­pa­kol­hasd el a hol­mi­ja­i­dat. Ér­de­mes min­den kis fe­lü­le­tet ki­hasz­nálni, és élni a le­he­tő­sé­gek­kel.

Hétköznapi csoda: Ezt műveli otthonoddal egy gombolyag spárga!

Hétköznapi csoda: Ezt műveli otthonoddal egy gombolyag spárga!

Nem­csak új­ság­pa­pír kö­tö­zé­sére jó a ház­tar­tá­sok régi-régi alap­kel­léke. Esz­mé­let­len, mennyi min­dent tudsz meg­ol­dani spár­gá­val!

Nem­csak új­ság­pa­pír kö­tö­zé­sére jó a ház­tar­tá­sok régi-régi alap­kel­léke. Esz­mé­let­len, mennyi min­dent tudsz meg­ol­dani spár­gá­val!

Így rendezd be a lakásod farmerrel!

Így rendezd be a lakásod farmerrel!

A meg­un­ha­tat­lan és stra­pa­bíró far­mer­rel dobd fel a la­ká­sod!

A meg­un­ha­tat­lan és stra­pa­bíró far­mer nem­csak a ru­ha­tá­rad­ban lehet ked­venc darab, dobd fel a la­ká­so­dat vele! Ha nem tudsz mit kez­deni a régi far­me­rek­kel, el­jött a te időd! Mu­ta­tunk né­hány tip­pet.

Gyűlnek a sosem hordott holmik a szekrényedben? Ide süss!

Gyűlnek a sosem hordott holmik a szekrényedben? Ide süss!

Ne ke­rül­gesd a meg­unt ru­há­kat, de azért ki­dobni sem kell őket. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket!

Kicsi a lakásod? Így pakolj a falra!

Kicsi a lakásod, kevés a pénzed? Így pakolj a falra!

Gyor­san ren­det va­rá­zsol­hatsz, ha fel­fe­de­zed a zse­bes ci­pő­tá­ro­lót.

Gyor­san ren­det va­rá­zsol­hatsz, ha fel­fe­de­zed a zse­bes ci­pő­tá­ro­ló­ban rejlő le­he­tő­sé­ge­ket.

Legyen öröm a sulikezdés! Fillérekből tanulósarok

Legyen öröm a sulikezdés! Fillérekből tanulósarok

Mu­tat­juk a leg­tu­tibb tip­pe­ket.

Itt az ősz, vissza­tér­nek a szürke hét­köz­na­pok, kez­dő­dik az is­kola. Mu­tat­juk a leg­tu­tibb tip­pe­ket, hogy vi­dá­man kez­dőd­jön a tanév.

Otthagyja a színpadot, szakmát vált a szexi magyar sztár

Otthagyja a színpadot, szakmát vált a szexi magyar sztár

Szak­mát vált Ka­pócs Zsóka.

Szak­mát vált Ka­pócs Zsóka. Már el is kezdte a ta­nu­lást egy mi­lá­nói neves is­ko­lá­ban.

Így tedd szexibbé a hálószobád!

Így tedd szexibbé a hálószobád!

A lak­be­ren­de­zés még a li­bi­dó­don is na­gyot dob!

Nem csak aludni jársz oda: a lak­be­ren­de­zés még a li­bi­dó­don is na­gyot dob! 7 trükk, ami ga­ran­tálja, hogy nem csak aludni jár­tok majd oda!

A legviccesebb párnák csak egyéniségeknek!

A legviccesebb párnák csak egyéniségeknek!

Unod a szürke, meg­szo­kott szí­ne­ket, az egy­szerű négy­szög ala­kot? Íme, a leg­tu­tibb pár­na­vá­lo­ga­tás, hogy egyedi és kel­lően bo­hó­kás le­gyen a nap­pa­lid vagy éppen a há­ló­szo­bád!

Unod a szürke, meg­szo­kott szí­ne­ket, az egy­szerű négy­szög ala­kot? Íme, a leg­tu­tibb pár­na­vá­lo­ga­tás, hogy egyedi és kel­lően bo­hó­kás le­gyen a nap­pa­lid vagy éppen a há­ló­szo­bád!

Egy szobával több! Így használd a kicsi erkélyt!

Egy szobával több! Így használd a kicsi erkélyt!

Va­rá­zsolj be­lőle ét­ke­zőt, nap­pa­lit vagy egy cso­dás ker­tet, ahol pi­hen­hetsz! Íme, a leg­tu­tibb tip­pek!

Így lesz a kis konyhából, kevés pénzzel menő hely!

Így lesz a kis konyhából, kevés pénzzel menő hely!

Túl pici a kony­hád? Sebaj, attól még lehet stí­lu­sos! Meg­mu­tat­juk, hogy vál­toz­tasd me­nővé!

Minden kis sarok kihasználható! Ötletes és olcsó polcok házilag

Minden kis sarok kihasználható! Ötletes és olcsó polcok házilag

Na­gyon sok min­dent ki lehet hozni egy ilyen apró tér­ből. Mu­ta­tunk pár öt­le­tet.

Púp a hátadon a tönkrement autógumi? Ezt nézd!

Púp a hátadon a tönkrement autógumi? Ezt nézd!

Nem baj, ha lyu­kas, majd jó lesz va­la­mire... És most meg is mu­tat­juk, hogy mire!