CÍMKE: 'labdarúgás'

Kemény ellenfél, ez várhat a Fradira a Bajnokok Ligájában

Kemény ellenfél, ez várhat a Fradira a Bajnokok Ligájában

Ki­sor­sol­ták a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája har­ma­dik se­lej­te­ző­kö­ré­nek pá­ro­sí­tá­sait.

Bogdán Ádám hazatér? Reagált a Liverpooltól távozó kapus

Bogdán Ádám hazatér? Reagált a Liverpooltól távozó kapus

A 31 éves ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pus­nak le­járt a szer­ző­dése az angol sztár­csa­pat­tal.

Ezen kell javítani, így juthat tovább a Fradi a BL-ben

Ezen kell javítani, így juthat tovább a Fradi a BL-ben

A Fe­renc­vá­ros 2-1-re győzte le a bol­gár Lu­dogo­re­cet a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­jé­nek első for­du­ló­já­ban.

A Fe­renc­vá­ros 2-1-re győzte le a bol­gár Lu­dogo­re­cet a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­jé­nek első for­du­ló­já­ban. Nehéz vissza­vágó vár a zöld-fe­hé­rekre.

Újra csodára készül a tavalyi év ünnepelt magyar csapata

Újra csodára készül a tavalyi év ünnepelt magyar csapata

Mon­te­neg­rói el­len­fél az első aka­dály.

Az idei évad­tól Mol Fe­hér­vár FC néven sze­replő ma­gyar baj­noki ezüst­ér­mes nagy re­mé­nyek­kel várja a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga se­lej­te­zőit.

Óriási az érdeklődés, erre az estére vártak Budapesten

Óriási az érdeklődés, erre az estére vártak Budapesten

Ro­ha­mo­san fogy­nak a je­gyek a bol­gár Lu­dogo­rec el­leni Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­zőre.

Ro­ha­mo­san fogy­nak a je­gyek a bol­gár Lu­dogo­rec el­leni Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­zőre.

Történelmi tettre készül Európában az NB I két élcsapata

Történelmi tettre készül Európában az NB I két élcsapata

Össze­jö­het a cso­port­kör.

A Vi­di­nek az előző évben si­ke­rült a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­rébe jut­nia, ezt is­mé­telné meg újra. A Fe­renc­vá­ros pedig rég­óta vár egy fő­táb­lás sze­rep­lésre.

A világ legjobbjai közé került a fiatal magyar focisztár

A világ legjobbjai közé került a fiatal magyar focisztár

Elő­kelő he­lyen áll.

A Trans­fer­markt leg­fris­sebb lis­tá­ján a világ tíz leg­ér­té­ke­sebb 18 éves és fi­a­ta­labb fut­bal­lis­tája közé ke­rült be Szo­bosz­lai Do­mi­nik.

Erre a napra ne tervezz más programot, ha szereted a sportot!

Erre a napra ne tervezz más programot, ha igazán szereted a labdarúgást!

Az első el Clá­si­cót ok­tó­ber­ben ren­de­zik.

El­ké­szí­tet­ték a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 2019/20-as sze­zon­já­nak me­net­rend­jét. Az első el Clá­si­cót ok­tó­ber­ben ren­de­zik. Ké­szítsd elő a nap­tár­adat és egy tol­lat, mert máris jö­vünk a rész­le­tek­kel!

Váratlan, Shane Tusup a magyar nőknek segítene

Váratlan, Shane Tusup a magyar nőknek segítene

Min­den­kit meg­döb­ben­tett.

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup újabb be­je­len­tés­sel döb­ben­tett meg min­den­kit. Vi­lág­baj­nok­sá­got nyerne.

Itt a fotó, ezzel a világsztárral találkozott Dzsudzsák Balázs

Itt a fotó, ezzel a világsztárral találkozott Dzsudzsák Balázs

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy képet a fran­ciák vb-győz­te­sé­vel.

A magyar focistalány szexi fotójától megőrülnek a férfiak

A magyar focistalány szexi fotójától megőrülnek a férfiak

Dió­szegi Fanni, a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak já­té­kosa Gö­rög­or­szág­ban nya­ral, innen posz­tolt für­dő­ru­hás képet.

Dió­szegi Fanni, a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak já­té­kosa Gö­rög­or­szág­ban nya­ral, innen posz­tolt für­dő­ru­hás képet.

Komoly döntést hozott a külföldön élő magyar sztár

Komoly döntést hozott a külföldön élő magyar sztár

Ni­ko­lics Ne­manja, az MLS-ben sze­replő Chi­cago Fire 27-sze­res ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa nem hosszab­bít szer­ző­dést.

Ni­ko­lics Ne­manja, az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­li­gá­ban (MLS) sze­replő Chi­cago Fire 27-sze­res ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa nem hosszab­bít szer­ző­dést.

Három évvel az Eb után új magyar csodacsapat született

Három évvel az Eb után új magyar csodacsapat született

Re­me­kel a vá­lo­ga­tott.

Három éve ren­dez­ték a 2016-os lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­got, ahol a ma­gyar vá­lo­ga­tott cso­port­el­ső­ként ju­tott a nyol­cad­dön­tőbe.

Beteg magyar gyerekek álmát váltotta valóra a Real Madrid sztárja

Beteg magyar gyerekek álmát váltotta valóra a Real Madrid sztárja

Ga­reth Bale Wales lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­já­val járt Bu­da­pes­ten, az egyik edzés előtt pedig nemes gesz­tust tett.

A grundon fedezték fel a magyar fociválogatott hősét

A grundon fedezték fel a magyar fociválogatott hősét

Pát­kai Máté ismét fon­tos gólt lőtt.

A vb-ezüst­ér­mes hor­vá­tok után Wales ellen is a Vidi kö­zép­pá­lyása sze­rezte a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott győz­tes ta­lá­la­tát.

Hihetetlen mennyiség, ennyi sört ittak meg idén a Fradi-szurkolók

Hihetetlen mennyiség, ennyi sört ittak meg idén a Fradi-szurkolók

Jól fogy­tak a ter­mé­kek a bü­fék­ben.

A Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata a 30. baj­noki címét ün­ne­pelte az idei sze­zon­ban.

Elképesztő, mit kért Jollytól Dzsudzsák Balázs

Elképesztő, mit kért Jollytól Dzsudzsák Balázs

Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya az Ins­tag­ra­mon üzent az éne­kes-ze­ne­szer­ző­nek. Új fo­ci­him­nusz szü­le­tett.

Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya az Ins­tag­ra­mon üzent az éne­kes-ze­ne­szer­ző­nek. Újabb fo­ci­him­nusz szü­le­tett.

Marco Rossi nagyon rossz hírt közölt a Wales elleni Eb-selejtező előtt

Marco Rossi nagyon rossz hírt közölt a Wales elleni Eb-selejtező előtt

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát az Azer­baj­dzsán el­leni mér­kő­zés utolsó per­ce­i­ben küldte el a kis­pad­ról a já­ték­ve­zető.

Újabb távozó, elbúcsúzott a szurkolóktól a Fradi-kedvenc

Újabb távozó, elbúcsúzott a szurkolóktól a Fradi-kedvenc

Ivan Petr­jak és Böde Dá­niel után újabb fon­tos já­té­kosa tá­vo­zik a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­zőkre ké­szülő Fe­renc­vá­ros­nak.

Külföldi focistát igazolt a Fradi, ez lehet a szerződésében

Külföldi focistát igazolt a Fradi, ez lehet a szerződésében

Olek­szandr Zub­kov a zöld-fe­hé­rek­hez iga­zolt. Nem min­den­napi ki­kö­tés lehet a szer­ző­dé­sé­ben.

Olek­szandr Zub­kov a zöld-fe­hé­rek­hez iga­zolt. Nem min­den­napi ki­kö­tés lehet a szer­ző­dé­sé­ben.

Kihagyja a BL-döntőt a Liverpool magyar kapusa

Kihagyja a BL-döntőt a Liverpool magyar kapusa

A ta­va­lyi, Real Mad­rid-Li­ver­pool BL-dön­tőt a hely­szí­nen te­kin­tette meg Bog­dán Ádám.

A ta­va­lyi, Real Mad­rid-Li­ver­pool Baj­no­kok Li­gája-dön­tőt a hely­szí­nen te­kin­tette meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus, Bog­dán Ádám.

Komoly összeg, több szász milliót kaphat a Fradi a külföldi sztárjáért

Komoly összeg, több szász milliót kaphat a Fradi a külföldi sztárjáért

A 24 éves uru­guayi ha­zá­já­ban, egy rá­di­ó­ban be­szélt arról, hogy az év má­so­dik felét új csa­pat­ban kezd­heti meg.

Megvan a Honvéd új edzője, valakire nagyon hasonlít

Megvan a Honvéd új edzője, valakire nagyon hasonlít

Olasz szak­em­ber a kis­pes­ti­ek­nél.

Az olasz Giu­seppe San­nino váltja Supka At­ti­lát a Hon­véd kis­pad­ján. Leg­utóbb ha­zá­já­ban, a No­vara együt­te­sé­nél dol­go­zott a ru­ti­nos szak­em­ber.

Váratlan bejelentés, visszatér Magyarországra a német edző

Váratlan bejelentés, visszatér Magyarországra a német edző

Mi­chael Boris az U19-es, majd az U21-es ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat is irá­nyí­totta.

Mi­chael Boris az U19-es, majd az U21-es ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat is irá­nyí­totta.

Világbajnok focista dicsérte meg a magyar válogatottat

Világbajnok focista dicsérte meg a magyar válogatottat

A spa­nyol vá­lo­ga­tot­tal min­den nagy tró­feát be­gyűjtő Cesc Fab­regas az idei sze­zon­ban két­szer ját­szott a Vidi ellen.

A spa­nyol vá­lo­ga­tot­tal min­den nagy tró­feát be­gyűjtő Cesc Fab­regas az idei sze­zon­ban két­szer ját­szott a Mol Vidi ellen.

Gulácsi Péter miatt menekülne a válogatott kapus

Gulácsi Péter miatt menekülne a válogatott kapus

Elege lett a lip­csei kis­pad­ból.

Elege lett a lip­csei kis­pad­ból Yvon Mvogo fo­ci­ka­pus­nak. Csak két baj­noki meccsen ju­tott szó­hoz az idei sze­zon­ban Gu­lá­csi mel­lett.

Váratlan, kirúgták Hódi Pamela szerelmét

Váratlan, kirúgták Hódi Pamela szerelmét

Nem ját­szott ta­vas­szal a baj­no­kin.

A 29 éves kö­zép­pá­lyás áp­ri­lis eleje óta nem lé­pett pá­lyára az NB I 6. he­lyén vég­zett bor­sodi csa­pat­ban. Nem ját­szott ta­vas­szal a baj­no­kin.

4 millió lájk, a két világsztár közös fotója felrobbantotta az internetet

4 millió lájk, a két világsztár közös fotója felrobbantotta az internetet

Lewis Ha­mil­ton és Cris­ti­ano Ro­naldo Mo­na­có­ban ta­lál­ko­zott.

Két sportág klasszisa, az öt­szö­rös vi­lág­baj­nok Forma 1-es ver­senyző, Lewis Ha­mil­ton és az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rúgó, Cris­ti­ano Ro­naldo Mo­na­có­ban ta­lál­ko­zott.

Meglepő igazolás, az NB I-ben folytathatja a Liverpool kapusa

Meglepő igazolás, az NB I-ben folytathatja a Liverpool kapusa

A 20-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott Bog­dán Ádám sok­év­nyi lé­gi­ós­ko­dás után tér­het vissza Ma­gyar­or­szágra. Az újonc­hoz szer­ződ­het.

A 20-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott Bog­dán Ádám sok­év­nyi lé­gi­ós­ko­dás után tér­het vissza Ma­gyar­or­szágra. Az újonc­hoz szer­ződ­het.

Távozik Rebrov a Fraditól? Megszólalt a menedzser

Távozik Rebrov a Fraditól? Megszólalt a menedzser

Ukrán hírek sze­rint a török Be­sik­tas együt­te­sé­vel tár­gyal a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edzője.

Ukrán hírek sze­rint a török Be­sik­tas együt­te­sé­vel tár­gyal a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edzője. Reb­rov jól érzi magát a zöld-fe­hé­rek­nél.

Váratlan, hosszú idő után távozik az NB I-es edző

Váratlan, hosszú idő után távozik az NB I-es edző

A Paks a 8. he­lyen zárt az NB I-ben.

Cser­tői Aurél 2014. ja­nuár 9-án vette át a Paks irá­nyí­tá­sát, amely a 8. he­lyen vég­zett a lab­da­rúgó NB I-ben. A hét­fői zá­ró­va­cso­rán sem je­lent meg.

Óriási erősítést kaphat a magyar fociválogatott

Óriási erősítést kaphat a magyar fociválogatott

Be­mu­tat­koz­hat a vá­lo­ga­tott­ban?

Az NB I idei sze­zon­já­nak társ-gól­ki­rá­lya, a fe­renc­vá­rosi Da­vide Lan­za­fame se­gít­het Marco Rossi által irá­nyí­tott nem­zeti csa­pat­nak?

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó gálán.

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett. Nego Da­vide Lan­za­fa­mét és Ho­len­der Fi­li­pet előzte meg.

Váratlan, visszatérhet az NB I-be a magyar válogatott focista

Váratlan, visszatérhet az NB I-be a magyar válogatott focista

Kal­már Zsolt ha­za­tér?

A du­na­szer­da­he­lyi DAC kö­zép­pá­lyása, Kal­már Zsolt újra a ma­gyar él­vo­nal­ban játsz­hat. Ko­ráb­ban a török Trab­zon­spor kap­csán me­rült fel a neve.

Eldőlt, itt folytatja Böde Dániel

Eldőlt, itt folytatja Böde Dániel

Hét év után tá­voz­hat Böde Dá­niel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­tól. A kö­zön­ség­ked­venc tá­madó kap­csán több klub neve is fel­me­rült már.

Hét év után tá­voz­hat Böde Dá­niel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­tól. A kö­zön­ség­ked­venc tá­madó kap­csán több klub neve is fel­me­rült már.

Böde Dániel távozik? Ez a klub szerződtetné

Böde Dániel távozik? Ez a klub szerződtetné

Vissza­tér Paksra a kö­zön­ség­ked­venc já­té­kos?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó meg­ható be­szé­det mon­dott a va­sár­napi Fradi fiesz­tán. Vissza­tér Paksra a kö­zön­ség­ked­venc já­té­kos?

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

Meg­védte címét a Lyon.

So­ro­zat­ban ne­gyed­szer is a fran­cia Lyon nyerte meg a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját, mi­u­tán a fi­ná­lé­ban ki­ütötte a spa­nyol Bar­ce­lo­nát.

Nagy változás az NB I-ben, újra nevet vált a Vidi

Nagy változás az NB I-ben, újra nevet vált a Vidi

A 2019/20-as sze­zon­tól már nem Mol Vidi FC lesz az NB I-es szé­kes­fe­hér­vári klub neve.

A 2019/20-as sze­zon­tól már nem Mol Vidi FC lesz az NB I-es szé­kes­fe­hér­vári klub neve. A cí­mer­ben csak a név vál­to­zik.

Hamarosan döntenek, erre várnak a magyar foci fiatal hősei

Hamarosan döntenek, erre várnak a magyar foci fiatal hősei

Az U17-es vá­lo­ga­tott ki­ju­tott a bra­zí­liai kor­osz­tá­lyos vi­lág­baj­nok­ságra, mi­u­tán le­győzte Bel­gi­u­mot.

Az U17-es vá­lo­ga­tott ki­ju­tott a bra­zí­liai kor­osz­tá­lyos vi­lág­baj­nok­ságra, mi­u­tán le­győzte Bel­gi­u­mot.

Érdekes pletyka kering a neten a Vidi edzőjéről

Érdekes pletyka kering a neten a Vidi edzőjéről

Len­gyel­or­szág­ban írtak Ni­ko­lics­ról.

Marko Ni­ko­li­csot a Lech Poz­nan­nal hoz­ták hírbe Len­gyel­or­szág­ban. A len­gye­lek már lé­pé­se­ket is tet­tek a szerb szak­em­ber irá­nyába.

Külföldön került rács mögé a fiatal magyar focista

Külföldön került rács mögé a fiatal magyar focista

A 23 éves ka­pust Ang­li­á­ban fog­ták el.

A 23 éves ka­pust Ang­li­á­ban fog­ták el, de Hol­lan­di­á­ban vet­ték őri­zetbe. Ál­lí­tó­lag az ira­ta­i­val vol­tak gon­dok, de egy, leg­fel­jebb két hó­na­pon belül ki­en­ge­dik őt.

Erre készül a következő évadban az NB I újonca

Erre készül a következő évadban az NB I újonca

A Ka­pos­vár a 2013/14-es sze­zon után újra a lab­da­rúgó NB I-ben sze­re­pel­het, mi­u­tán a hét­vé­gén be­biz­to­sí­totta a fel­ju­tá­sát az NB II-ből

A Ka­pos­vár a 2013/14-es sze­zon után újra a lab­da­rúgó NB I-ben sze­re­pel­het, mi­u­tán a hét­vé­gén be­biz­to­sí­totta a fel­ju­tá­sát az NB II-ből

Pénzéhsége miatt mondhat le Pogbáról a Real Madrid

Pénzéhsége miatt mondhat le Pogbáról a Real

A fran­cia vi­lág­baj­nok ál­lí­tó­lag évi 15 mil­lió eurós fi­ze­tési igénnyel állt elő. Ez még a spa­nyo­lo­kat is meg­ijesz­tette.

A fran­cia vi­lág­baj­nok ál­lí­tó­lag évi 15 mil­lió eurós fi­ze­tési igénnyel állt elő. Ez még a spa­nyo­lo­kat is meg­ijesz­tette.

Rossz hírt kapott a magyar fociválogatott sztárja

Rossz hírt kapott a magyar fociválogatott sztárja

He­te­kig nem szá­mít­hat­nak rá.

He­te­kig nem szá­mít­hat­nak a 29 éves vé­dőre az ukrán Di­namo Ki­jev­nél. A 42. perc­ben kel­lett le­cse­rélni a leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sen.

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Az angol fut­ball­csa­pa­tok idén ki­sa­já­tí­tot­ták az eu­ró­pai ku­pa­dön­tő­ket. Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Varga Ro­lan­dot az előző héten a Hon­véd­dal hoz­ták hírbe. A Deb­re­cen ellen győz­tes gólt szer­zett.

Varga Ro­lan­dot az előző héten a Hon­véd­dal hoz­ták hírbe. A Deb­re­cen ellen győz­tes gólt szer­zett.

Nem hiszed el, mit csináltak az Ajax focistái a pályán

Nem hiszed el, mit csináltak az Ajax focistái a pályán

Nusszair Maz­raui és Hakim Zijes meccs köz­ben vett ma­gá­hoz ener­giagélt. Előtte órá­kon át éhez­tek a val­lá­sos fo­cis­ták.

Nusszair Maz­raui és Hakim Zijes meccs köz­ben vett ma­gá­hoz ener­giagélt. Előtte órá­kon át éhez­tek a val­lá­sos fo­cis­ták.

Nagy változás az európai fociban, rég volt erre példa

Nagy változás az európai fociban, rég volt erre példa

Az Ajax össze­sí­tés­ben már 3-0-ra is ve­ze­tett a Tot­ten­ham el­leni BL-elő­dön­tő­ben.

Az Ajax össze­sí­tés­ben már 3-0-ra is ve­ze­tett a Tot­ten­ham el­leni BL-elő­dön­tő­ben, de az an­go­lok ju­tot­tak to­vább.

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Ukrán já­té­kos ér­kez­het.

Ukrán és ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­sal is erő­sít­het a kö­vet­kező sze­zonra a fő­vá­rosi klub. Meg­lepő nevek iga­zol­hat­nak el a csa­pat­tól.

Bilincsben vitték el Dzsudzsák Balázs barátját a rendőrök

Bilincsben vitték el Dzsudzsák Balázs barátját a rendőrök

A bíró bű­nös­nek ta­lálta Ko­ko­rint.

A bíró bű­nös­nek ta­lálta Alek­szandr Ko­ko­rint, és jó­vá­hagyta az ügyész által kért más­fél éves bör­tön­bün­te­tést. Ko­ko­rin azt ál­lí­totta, hogy meg­bánta tet­tét.

Döntött Bernd Storck, ismét Dárdai Pált váltja?

Döntött Bernd Storck, ismét Dárdai Pált váltja?

Jól tel­je­sí­tett belga klub­já­nál.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott után a Her­tha kis­pad­ján is Dár­dai Pál utódja lehet a német szak­em­ber? Jól tel­je­sí­tett belga klub­já­nál.

Súlyos csapás érte a világ legjobb futballistáit

Súlyos csapás érte a világ legjobb futballistáit

Pog­báék heti fi­ze­té­sét meg­vág­ják.

Paul Pog­báék heti fi­ze­té­sét 25 szá­za­lék­kal meg­vág­ják. Ez az ára annak, hogy a Man­ches­ter Uni­ted a kö­vet­kező sze­zon­ban nem in­dul­hat a BL-ben.

Komoly balhé a PSG-nél, Neymar bunyózni akart a csapattársával

Komoly balhé a PSG-nél, Neymar bunyózni akart a csapattársával

A bra­zil fo­ci­sztár ne­ki­ment volna Ju­lian Drax­ler­nek, de Tu­che­lék szét­vá­lasz­tot­ták őket.

A bra­zil fo­ci­sztár ne­ki­ment volna Ju­lian Drax­ler­nek, de Tu­che­lék szét­vá­lasz­tot­ták őket.

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Alis­son Be­c­ker újra hőssé vált.

Alis­son Be­c­ker ta­valy a Roma, idén a Li­ver­pool já­té­ko­sa­ként ba­bo­názta meg a Bar­ce­lona sztár­jait. Las­san ő lesz a ka­ta­lá­nok leg­na­gyobb mu­musa.

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Ak­ci­óba lép­tek a mém­gyá­ro­sok.

A Li­ver­pool cso­da­számba menő győ­zelme után a mém­gyá­ro­sok ak­ci­óba lép­tek. Egy va­lami biz­tos, Su­ár­e­zék ezt nem fog­ják zsebre tenni.

Leleplező fotó, gyermeket vár a magyar tévés

Leleplező fotó, gyermeket vár a magyar tévés

Szé­pen göm­bö­lyö­dik Ber­kesi Judit po­cakja. Úgy hír­lik, hogy ne­gye­dik-ötö­dik hó­na­pos a baba.

Szé­pen göm­bö­lyö­dik Ber­kesi Judit po­cakja, ezt már hét­vé­gén ki­szúr­hat­ták az éles sze­műek. Úgy hír­lik, hogy ne­gye­dik-ötö­dik hó­na­pos a baba.

Savval támadtak a tinire, átmenetileg megvakult

Borzalom! Savval támadtak a tinire, átmenetileg megvakult

Po­koli fáj­dal­ma­kon ment ke­resz­tül.

Tega Ag­ber­hi­ere po­koli fáj­dal­ma­kon ment ke­resz­tül a kór­ház­ban. A 17 éves fut­bal­lista most már job­ban érzi magát.

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

A por­tu­gál sztár in­ter­jút adott.

A por­tu­gál sztár sze­reti azt hal­lani a ra­jon­gók­tól, hogy vissza­vár­ják Mad­ridba. Azt sem zárta ki, hogy ké­sőbb edző­ként vál­lal­jon mun­kát.

Szenzációs hír érkezett a magyar válogatott sztárjáról

Szenzációs hír érkezett a magyar válogatott sztárjáról

Szo­bosz­lai Do­mi­nik baj­nok lett a Salz­burg­gal. Az oszt­rák csa­pat zsi­nór­ban ha­tod­szor lett arany­ér­mes.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik baj­nok lett a Salz­burg­gal. Az oszt­rák csa­pat zsi­nór­ban ha­tod­szor lett arany­ér­mes.

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya.

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya. Idén meg­véd­heti címét az olasz tá­madó.

Átalakulhat a nyáron a Bajnokok Ligájára készülő Ferencváros

Átalakulhat a nyáron a Bajnokok Ligájára készülő Ferencváros

Böde sorsa is kér­dé­ses.

Több neves tá­vo­zója is lehet az előző hét­vé­gén 30. baj­noki címét nyerő Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak. A klub­nál azon­ban min­denre fel van­nak ké­szülve.

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Erről szól a fut­ball.

Sú­lyo­san meg­sé­rült egy fi­a­tal já­té­kos. Nem min­den­napi je­le­net­sor ját­szó­dott le a Pus­kás Aka­dé­mia és az Új­pest hét­végi U14-es baj­no­ki­ján.

Ennek a hírnek nagyon fognak örülni a Fradi-szurkolók

Ennek a hírnek nagyon fognak örülni a Fradi-szurkolók

A Fe­renc­vá­ros 2019-ben ün­nepli ala­pí­tása 120. esz­ten­de­jét. Ebből az al­ka­lom­ból szer­ve­zett nagy­sza­bású fo­tó­ki­ál­lí­tást.

A Fe­renc­vá­ros 2019-ben ün­nepli ala­pí­tása 120. esz­ten­de­jét. Ebből az al­ka­lom­ból szer­ve­zett nagy­sza­bású fo­tó­ki­ál­lí­tást kö­zö­sen a IX. ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat és az FTC.

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

A Bar­ce­lona és a fran­cia Lyon játssza majd a BL-dön­tőt.

A spa­nyol Bar­ce­lona és a fran­cia Lyon játssza majd a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája má­jusi dön­tő­jét a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Áll a bál, Neymar nekiment egy szurkolónak a lelátón

Áll a bál, Neymar nekiment egy szurkolónak a lelátón

A PSG 2-0-ra is ve­ze­tett a Fran­cia Kupa dön­tő­jé­ben, de a Ren­nes egyen­lí­tett, és 11-esek­kel meg­nyerte a tró­feát.

A Paris Saint-Ger­main 2-0-ra is ve­ze­tett a Fran­cia Kupa dön­tő­jé­ben, de végül el­bukta a tró­feát.

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Őrült meccs az MLS-ben.

Né­meth Krisz­tán csa­pata, a Sport­ing Kan­sas City őrült meccset ját­szott az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban (MLS).

Eldőlt, rengetegen ünnepelhetnek ma este Budapesten

Eldőlt, rengetegen ünnepelhetnek ma este Budapesten

Nem tu­dott nyerni a Vidi.

A Mol Vidi hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val, így baj­nok a Fradi a lab­da­rúgó NB I-ben.

Meglepő, kitette a keretből a válogatott focistát az NB I-es klub

Meglepő, kitette a keretből a válogatott focistát az NB I-es klub

Vass Ádám és Ulysse Di­allo is ki­ke­rült a lab­da­rúgó NB I-ben ki­esés ellen har­coló MTK ke­re­té­ből.

Hihetetlen, 85 év után történhet ilyen a magyar fociban

Hihetetlen, 85 év után történhet ilyen a magyar fociban

To­vább él a So­rok­sár re­mé­nye.

A Hon­véd hazai pá­lyán 2-1-re győzte le a So­rok­sárt a Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­ben. To­vább él a má­sod­osz­tá­lyú csa­pat re­mé­nye a dön­tőre.

Váratlan fordulat, magyar edző kaphat munkát a Bundesligában

Váratlan fordulat, magyar edző kaphat munkát a Bundesligában

Lőw Zsolt is je­lölt a nagy múltú csa­pat kis­pad­jára.

Lőw Zsolt is je­lölt a német lab­da­rúgó Bun­des­liga egyik nagy múltú csa­pa­tá­nak a kis­pad­jára.

Eljött az idő, visszatérhet a Fradi-szurkolók nagy kedvence

Eljött az idő, visszatérhet a Fradi-szurkolók nagy kedvence

A szerb Vla­dan Csu­kics je­len­leg já­té­kos­meg­fi­gye­lő­ként dol­go­zik a zöld-fe­hé­rek­nél.

Ma eldőlhet a bajnoki cím, ez lehet a Vidi utolsó esélye

Ma eldőlhet a bajnoki cím, ez lehet a Vidi utolsó esélye

Jön az NB I csúcs­rang­adója.

Az NB I csúcs­rang­adó­ján a Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán fo­gadja a Mol Vidit, eset­le­ges si­ke­ré­vel pedig lé­nye­gé­ben meg­nyerné a baj­nok­sá­got.

Csodára készül, ezt mondta Lipcsei Péter a Fradiról

Csodára készül, ezt mondta Lipcsei Péter a Fradiról

Egye­düli má­sod­osz­tá­lyú csa­pat­ként ju­tott be a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jébe a So­rok­sár.

Egye­düli má­sod­osz­tá­lyú csa­pat­ként ju­tott be a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jébe a So­rok­sár. A Hon­véd ellen ját­sza­nak.

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­sé­rült az egyik druk­ker.

Hősként ünneplik a fiatalt, aki keresztbe tett Cristiano Ronaldónak

Hősként ünneplik a fiatalt, aki keresztbe tett Cristiano Ronaldónak

Az Ajax hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Ju­ven­tus­szal a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Fájó búcsú, távozik a magyar foci egyik legendás alakja

Fájó búcsú, távozik a magyar foci egyik legendás alakja

He­ming­way el­adta a Hon­vé­dot.

George F. He­ming­way el­adta a Bu­da­pest Hon­vé­dot, amely­nek 2006 óta volt a tu­laj­do­nosa. A 2017-es évad­ban baj­noki címet nyert az együt­tes­sel.

Elképesztő, ebből készített mezt a sztárcsapat a rangadóra

Elképesztő, ebből készített mezt a sztárcsapat a rangadóra

Nem min­den­napi sze­re­lés­ben lép majd pá­lyára a Betis a Va­len­cia ellen.

Nem min­den­napi sze­re­lés­ben lép majd pá­lyára a Betis a Va­len­cia ellen a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Magyar focistáról beszélnek Amerikában, ilyen még nem történt idén

Magyar focistáról beszélnek Amerikában, ilyen még nem történt idén

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire 2-2-es dön­tet­lent ját­szott.

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire 2-2-es dön­tet­lent ját­szott.

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Exkluzív fotók: így néz ki most a Puskás Ferenc Stadion

Exkluzív fotók: így néz ki most a Puskás Ferenc Stadion

No­vem­ber­ben adják át.

Las­san a vé­gé­hez ér a 2020-as lab­da­rúgó Eb egyik hely­szí­né­nek, a bu­da­pesti Pus­kás Fe­renc Sta­di­on­nak az épí­tése. No­vem­ber­ben adják át az aré­nát.

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban a lab­da­rúgó NB I-ben. A 32 éves tá­madó feb­ruár eleje óta nem lé­pett pá­lyára a baj­nok­ság­ban.