CÍMKE: 'labdarúgás'

Váratlan esemény, szurkoló ment neki a sztárfocistának

Váratlan esemény, szurkoló ment neki a sztárfocistának

Az Ar­se­nal 2-0-ra győzte le a Man­ches­ter Uni­te­det az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság hét­végi rang­adó­ján.

Az Ar­se­nal 2-0-ra győzte le a Man­ches­ter Uni­te­det az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság hét­végi rang­adó­ján. Szur­koló ro­hant a pá­lyára.

Rossz hír a magyar válogatottnak, ez nem hiányzott

Rossz hír a magyar válogatottnak, ez nem hiányzott

Sal­lai Ro­land nem lép­het pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott szlo­vá­kok és hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőin.

Sal­lai Ro­land nem lép­het pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott szlo­vá­kok és hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőin.

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Három ma­gyar já­té­kos is sze­re­pet ka­pott a Sport­ing Kan­sas City­ben az észak-ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Elképesztő különbséggel nyert a Ferencváros az NB I-ben

Elképesztő különbséggel nyert a Ferencváros az NB I-ben

A Fradi és a Vidi is győ­zött az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

A Fradi és a Vidi is győ­zött az NB I szom­bati já­ték­nap­ján. To­vábbra is hat­pon­tos a zöld-fe­hé­rek elő­nye a ta­bel­lán.

Ritkán látható gól az NB I-ben, mit csinált a kapus? - videó

Ritkán látható gól az NB I-ben, mit csinált a kapus? - videó

A Paks 2-1-re győzte le a Deb­re­cent.

A Paks 2-1-re győzte le a Deb­re­cent a lab­da­rúgó NB I-ben, az egyen­lítő ta­lá­lat em­lé­ke­ze­tes marad. A Loki két nyer­tes meccs után ka­pott ki ismét.

Rekord született, megvan a legidősebb tréner ebben a topligában

Rekord született, megvan a legidősebb tréner ebben a topligában

Roy Hodg­son, az angol lab­da­rúgó Pre­mier League tör­té­ne­té­nek leg­idő­sebb edzője lett szom­ba­ton.

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Edzője ki­ugró tel­je­sít­ményt vár Né­meth Krisz­ti­án­tól a ma kez­dődő 2019-es sze­zon­ban.

Edzője ki­ugró tel­je­sít­ményt vár Né­meth Krisz­ti­án­tól a ma kez­dődő 2019-es sze­zon­ban. A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ta­valy tért vissza az ame­ri­kai Sport­ing Kan­sas City lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­hoz. Rajta kívül még két honfi­társa ját­szik Ver­mes Péter klub­já­ban, és ket­ten a ri­vá­li­sok­nál.

Erőszak Spanyolországban, gumibottal verték az embereket a rendőrök

Erőszak Spanyolországban, gumibottal verték az embereket a rendőrök

Az egyen­ru­há­sok nem kí­mél­ték az utcán sé­táló skót szur­ko­ló­kat.

Az egyen­ru­há­sok nem kí­mél­ték az utcán sé­táló skót szur­ko­ló­kat.

Marco Rossi elárulta, ezeket a focistákat figyeli

Marco Rossi elárulta, ezeket a focistákat figyeli

Több já­té­kos is a cél­ke­reszt­ben.

Öt hét múlva kezdi meg az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Több já­té­kos is Marco Rossi cél­ke­reszt­jé­ben.

Elképesztő, mit talált a focipályán a magyar fiú

Elképesztő, mit talált a focipályán a magyar fiú

Három fogát vesz­tette el egy já­té­kos.

A Ti­sza­kécske-Mo­son­ma­gyar­óvár mér­kő­zés 1-1-re vég­ző­dött az NB II-ben, de sú­lyos sé­rü­lés miatt em­lé­ke­ze­tes. Három fogát vesz­tette el az egyik já­té­kos.

Meglepő kiáltás, erre nem számított a magyar focista

Meglepő kiáltás, erre nem számított a magyar focista

Ma­gyar já­té­ko­sok nél­kül állt fel a Kis­várda a Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban, a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa szer­dai mér­kő­zé­sén.

Ma­gyar já­té­ko­sok nél­kül állt fel a Kis­várda a Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban, a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa szer­dai mér­kő­zé­sén.

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

A cím­védő Mol Vidi a Pus­kás Aka­dé­mia után a Di­ós­győr­től is ki­ka­pott hazai pá­lyán a lab­da­rúgó NB I-ben.

A cím­védő Mol Vidi a Pus­kás Aka­dé­mia után a Di­ós­győr­től is ki­ka­pott hazai pá­lyán a lab­da­rúgó NB I-ben.

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Simon Krisz­tián lett a hős.

Az utolsó perc­ben egyen­lí­tett az Új­pest a Fradi ellen a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján. Ismét hazai pá­lyán ka­pott ki a Vidi, ez­út­tal a Di­ós­győr­től.

Magyar válogatott lesz az Eb-győztes focista? Megvan a válasz

Magyar válogatott lesz az Eb-győztes focista? Megvan a válasz

Nego ma­gyar ál­lam­pol­gári esküt tesz.

A jövő héten ma­gyar ál­lam­pol­gári esküt tesz Loic Nego, a Mol Vidi lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak fran­cia ki­vá­ló­sága.

Jövő nyáron átalakul a Hősök tere, ez áll a háttérben

Jövő nyáron átalakul a Hősök tere, ez áll a háttérben

Örül­het­nek a fo­ci­ra­jon­gók.

Óriás ki­ve­tí­tő­kön is kö­vet­he­tik a 2020-as lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság mér­kő­zé­seit a szur­ko­lók Bu­da­pes­ten. A ma­gyar fő­vá­ros négy ta­lál­kozó hely­színe lesz.

Fontos bejelentés, eldőlt Dzsudzsák Balázs sorsa

Fontos bejelentés, eldőlt Dzsudzsák Balázs sorsa

Hosszab­bí­tott a ma­gyar ki­vá­ló­ság.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja ta­valy szep­tem­ber­ben írt alá az al-It­ti­had Kalba együt­te­sé­hez. Eddig 11 mér­kő­zé­sen ját­szott a klub­nál.

Betörő járt a Fradi edzésén? Furcsa kép készült

Betörő járt a Fradi edzésén? Furcsa kép készült

Jó han­gu­lat­ban telt a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak szer­dai edzése. De vajon ki hú­zott masz­kot?

Jó han­gu­lat­ban telt a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak szer­dai edzése. De vajon ki hú­zott masz­kot a já­té­ko­sok közül?

Óriási esélyt kapott külföldön a fiatal magyar sztár

Óriási esélyt kapott külföldön a fiatal magyar sztár

A Bru­ges ellen is pá­lyára lép­het.

A 18 esz­ten­dős Szo­bosz­lai Do­mi­nik be­ke­rült a Salz­burg lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak Eu­rópa-liga ke­re­tébe. A Bru­ges ellen is pá­lyára lép­het.

A Fradi már beférne az Európa-ligába

A Fradi már beférne az Európa-ligába

A Fe­renc­vá­ros át­lépte a 20 mil­lió eurós ke­ret­ér­té­ket.

A Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata má­so­dik ma­gyar együt­tes­ként lépte át a 20 mil­lió eurós (6,5 mil­li­árd fo­rint) ke­ret­ér­té­ket. Az NB I leg­drá­gább név­sora a zöld-fe­hé­reké.

A Fradi edzője ezt nem érti Böde Dániellel kapcsolatban

A Fradi edzője ezt nem érti Böde Dániellel kapcsolatban

A Fe­renc­vá­ros a cse­re­ként be­álló Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra győzte le a Hon­vé­dot.

A Fe­renc­vá­ros a cse­re­ként be­álló Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra győzte le a Hon­vé­dot.

Ebből mi lesz? A Fradi edzője beszólt Dzsudzsák Balázsnak

Ebből mi lesz? A Fradi edzője beszólt Dzsudzsák Balázsnak

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott szél­sője ta­valy a Fradi edzé­seit is lá­to­gatta.

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott szél­sője ta­valy a Fe­renc­vá­ros edzé­seit is lá­to­gatta.

Nagyon rossz hírt kapott Neymar

Nagyon rossz hírt kapott Neymar

Két és fél hó­na­pig nem játsz­hat sé­rü­lés miatt.

A Paris Saint-Ger­main lab­da­rú­gó­csa­pata hi­va­ta­los hon­lap­ján je­lezte, hogy a bra­zil klasszis két és fél hó­na­pig nem játsz­hat sé­rü­lés miatt. Ki­hagyja az MU el­leni BL-nyol­cad­dön­tőt.

Megbolondult az időjárás, döntöttek a hétvégi NB I-es meccsekről

Tombol a tél, döntöttek a hétvégi NB I-es meccsekről

Szom­ba­ton a 19. for­du­ló­val foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó NB I. Úgy fest, a ha­va­zás el­le­nére meg­ren­de­zik a meccse­ket.

Meglepő adatok, rengeteg országból érkeztek légiósok az NB I-be

Meglepő adatok, rengeteg országból érkeztek légiósok az NB I-be

A lab­da­rúgó NB I 12 csa­pa­tá­ban össze­sen 114 lé­giós sze­re­pel.

A lab­da­rúgó NB I 12 csa­pa­tá­ban össze­sen 114 lé­giós sze­re­pel. A kül­földi já­té­ko­sok három föld­rész, 34 or­szá­gá­ból ér­kez­tek a ma­gyar él­vo­nalba.

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

A téli fel­ké­szü­lés alatt egy mér­kő­zé­sen sem lé­pett pá­lyára Szt­e­fan Sz­pi­rovszki. Len­gyel­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta.

A téli fel­ké­szü­lés alatt egy mér­kő­zé­sen sem lé­pett pá­lyára Szt­e­fan Sz­pi­rovszki. Len­gyel­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta.

Elszomorító hírt közölt a magyar származású sztár

Elszomorító hírt közölt a magyar származású sztár

Tim Ho­ward ha­ma­ro­san vissza­vo­nul.

Tim Ho­ward úgy dön­tött, hogy a 2019-es sze­zon után fel­hagy a profi fut­bal­lal. Anyagi gond­jai nem lesz­nek a Man­ches­ter Uni­ted ko­rábbi ka­pu­sá­nak.

Megható, így gyászolja édesapja a magyar focisztárt

Megható, így gyászolja édesapja a magyar focisztárt

Édes­apja min­den­nap kijár a sír­já­hoz.

Fehér Mik­lós pon­to­san 15 évvel ez­előtt hunyt el a Benfica já­té­ko­sa­ként egy por­tu­gál baj­noki mér­kő­zé­sen. Édes­apja min­den­nap kijár a sír­já­hoz.

Az NB II-ben találtuk meg Dárdai Pál felfedezettjét

Az NB II-ben találtuk meg Dárdai Pál felfedezettjét

A német él­vo­nal he­lyett Nyír­egy­há­zán fo­ci­zik Forró Gyula. A hát­véd Dár­dai Pál ka­pi­tá­nyi idő­szaka alatt rob­bant be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba.

A német él­vo­nal he­lyett Nyír­egy­há­zán fo­ci­zik Forró Gyula. A hát­véd Dár­dai Pál ka­pi­tá­nyi idő­szaka alatt rob­bant be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba, a tré­ner nagy fel­fe­de­zett­jé­nek tartja őt.

Váratlan, az angol élvonalba igazolhat a magyar sztárfocista

Váratlan, az angol élvonalba igazolhat a magyar sztárfocista

Willi Or­bánt, a német Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tott vé­dő­jét ko­rábbi edzője csá­bí­taná a Pre­mier League-be.

Willi Or­bánt, a német Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tott vé­dő­jét ko­rábbi edzője csá­bí­taná a Pre­mier League-be.

Meglepő helyre igazolt a Ferencváros drágán vett légiósa

Meglepő helyre igazolt a Ferencváros drágán vett légiósa

Ma­tías Rod­rí­guez 125 mil­lió fo­rin­tért ér­ke­zett a Fra­di­hoz. Az NB I-ben négy ta­lál­ko­zón lé­pett pá­lyára.

Ma­tías Rod­rí­guez 125 mil­lió fo­rin­tért ér­ke­zett a Fra­di­hoz. Az NB I-ben négy ta­lál­ko­zón lé­pett pá­lyára.

A régió egyik legértékesebb klubja lett a Vidi

A régió egyik legértékesebb klubja lett a Vidi

Tör­té­nel­met írt a Vidi.

Át­lépte a bűvös 20 mil­lió eurós (6,5 mil­li­árd fo­rint) ha­tárt a Mol Vidi FC lab­da­rú­gó­csa­pata. Ko­ráb­ban egyet­len ma­gyar klub ke­re­té­nek össz­ér­téke sem érte el ezt a szá­mot a Trans­fer­markt szá­mí­tása alap­ján.

Böde Dánielt a szurkolók szeretete mentette meg

Böde Dánielt a szurkolók szeretete mentette meg

Ta­vas­szal újra sze­rep­hez jut­hat.

Fel­lé­gez­het­nek a Fradi-szur­ko­lók, Böde Dá­niel is el­uta­zott a lab­da­rú­gó­csa­pat tö­rök­or­szági edző­tá­bo­rába. Ta­vas­szal újra sze­rep­hez jut­hat.

Csatornát vált a népszerű dögös sportriporternő

Csatornát vált a népszerű dögös sportriporternő

Új he­lyen tűnik fel.

Fo­ci­mű­so­rok­nak kö­szön­heti a nép­sze­rű­sé­gét a szőke szép­ség, aki a jö­vő­ben új he­lyen tűnik fel.

Két magyar is a legdrágább focisták között külföldön

Két magyar is a legdrágább focisták között külföldön

Ki­váló for­má­ban ját­szot­tak az ős­szel.

Hol­man Dávid és Kal­már Zsolt holt­ver­seny­ben a szlo­vák lab­da­rúgó-baj­nok­ság har­ma­dik leg­drá­gább já­té­ko­sai let­tek. Ki­váló for­má­ban ját­szot­tak az ős­szel.

Megvan a friss lista, ők az NB I legértékesebb focistái

Megvan a friss lista, ők az NB I legértékesebb focistái

A Mol Vidi FC fran­cia lab­da­rú­gója holt­ver­seny­ben az NB I leg­ér­té­ke­sebb já­té­kosa lett.

A Mol Vidi FC fran­cia lab­da­rú­gója holt­ver­seny­ben az NB I leg­ér­té­ke­sebb já­té­kosa lett.

Kitálalt a vezető, ez vár Böde Dánielre

Kitálalt a vezető, ez vár Böde Dánielre

A vá­lo­ga­tott tá­madó kap­csán több pletyka is fel­me­rült.

A vá­lo­ga­tott tá­madó kap­csán több pletyka is fel­me­rült, hogy tá­voz­hat a Fra­di­tól. A Me­ző­kö­vesd el­leni baj­no­kin ne­he­zen vi­selte, hogy le­cse­rél­ték, ezért ka­pott egy hetes el­til­tást.

A Vidi angol sztárcsapatokat is maga mögé utasított

A Vidi angol sztárcsapatokat is maga mögé utasított

Ko­moly össze­get kap­tak.

A ma­gyar baj­nok ko­moly össze­get ka­pott a ti­zen­négy nem­zet­közi mér­kő­zése után. Töb­bek kö­zött az Ar­se­nalt és a Chel­sea-t is meg­előzte ebben.

Hazatér a magyar válogatott focista? Reagált a menedzser

Hazatér a magyar válogatott focista? Reagált a menedzser

Fu­tács Már­kót ko­rábbi csa­pa­tá­val, a Di­ós­győr­rel hoz­ták szóba. Leg­utóbb a hor­vát Haj­duk Split já­té­kosa volt.

Fu­tács Már­kót a héten ko­rábbi csa­pa­tá­val, a Di­ós­győr­rel hoz­ták szóba.

Hazatérhet a magyar válogatott Eb-hőse, itt folytathatja

Hazatérhet a magyar válogatott Eb-hőse, itt folytathatja

Vissza­tér­het Szé­kes­fe­hér­várra.

Elek Ákos szer­ző­dé­sét nem hosszab­bí­totta meg a kazah Kaj­rat Al­mati. Ko­rábbi ma­gyar együt­te­sé­hez iga­zol­hat a 48-szo­ros vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás.

Komoly összeg, ennyi pénzért érkezett a Fradi új játékosa

Komoly összeg, ennyi pénzért érkezett a Fradi új játékosa

Uk­raj­ná­ból iga­zol­tak a fő­vá­ro­siak.

A ma­gyar fel­me­nők­kel is ren­del­kező ukrán kö­zép­pá­lyás 2.5 plusz 1 évre szóló szer­ző­dést írt alá a zöld-fe­hé­rek­kel. Már hár­mat iga­zolt a Fradi a télen.

Mi lett Ronaldóval? Furcsa arcot vág a világsztár mellett

Mi lett Ronaldóval? Furcsa arcot vág a világsztár mellett

Cris­ti­ano Ro­naldo a ne­héz­sú­lyú ököl­vívó vi­lág­baj­nok, An­thony Jos­hua tár­sa­sá­gá­ban fo­tóz­ko­dott.

Cris­ti­ano Ro­naldo a ne­héz­sú­lyú ököl­vívó vi­lág­baj­nok, An­thony Jos­hua tár­sa­sá­gá­ban fo­tóz­ko­dott. Je­len­leg Du­ba­i­ban pihen a por­tu­gál.

Ezt látni kell, szenzációs videó készült a Vidi európai meneteléséről

Ezt látni kell, szenzációs videó készült a Vidi európai meneteléséről

A MOL Vidi FC nem­zet­közi ku­pa­őszé­nek leg­jobb je­le­ne­te­i­ből ké­szült videó.

A MOL Vidi FC nem­zet­közi ku­pa­őszé­nek leg­jobb je­le­ne­te­i­ből ké­szült össze­ál­lí­tás.

Váratlan, ebből az országból érkezhet a Fradi következő igazolása

Váratlan, ebből az országból érkezhet a Fradi következő igazolása

A na­pok­ban je­len­tet­ték be a fe­hér­orosz Ni­k­­olaj Szig­­nye­­vics át­iga­zo­lá­sát. A kö­vet­kező já­té­kos Auszt­ri­á­ból jöhet.

Már a Sport Tv is Kevinnel támad karácsonykor

Már a Sport Tv is Kevinnel támad karácsonykor

Vi­lág­sztá­rok lesz­nek a kép­er­nyőn.

Cris­ti­ano Ro­naldo, LeB­ron James, Kevin Du­rant, J.J. Watt - vi­lág­sztá­rok lesz­nek a kép­er­nyőn az ün­ne­pek alatt is a sport­csa­tor­ná­kon.

Íme a lista, minden magyar focista erre akar felkerülni

Íme a lista, minden magyar focista erre akar felkerülni

A Le­ip­zig csa­pat­ka­pi­tá­nya, Willi Orbán a leg­ér­té­ke­sebb ma­gyar fo­cista. Dzs­u­dzsák Ba­lázst öten is meg­elő­zik.

A Le­ip­zig csa­pat­ka­pi­tá­nya, Willi Orbán a leg­ér­té­ke­sebb ma­gyar fo­cista. Dzs­u­dzsák Ba­lázst öten is meg­elő­zik.

Váratlan fordulat, topligába igazolhat a magyar válogatott focista

Váratlan fordulat, topligába igazolhat a magyar válogatott focista

Nagy Do­mi­nik remek őszi sze­zont fu­tott a Legia War­szawa együt­te­sé­ben.

Nagy Do­mi­nik remek őszi sze­zont fu­tott a Legia War­szawa együt­te­sé­ben. Fran­cia­or­szág­ból ér­dek­lőd­tek iránta, de ennél is ko­mo­lyabb li­gába mehet.

Elképesztő dolgot tett a sztriptízbárban a sztárfocista

Elképesztő dolgot tett a sztriptízbárban a sztárfocista

And­rej Ar­savin no­vem­ber­ben vo­nult vissza, most azon­ban nem a fut­ball miatt ke­rült a cím­la­pokra.

And­rej Ar­savin no­vem­ber­ben vo­nult vissza, most azon­ban nem a fut­ball miatt ke­rült a cím­la­pokra.

Távozik az NB I korábbi gólkirálya, nem számít rá az edzője

Távozik az NB I korábbi gólkirálya, nem számít rá az edzője

A bra­zil André Alves a 2010/11-es sze­zon­ban lett a lab­da­rúgó NB I gól­ki­rá­lya. A nyá­ron tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Ennyi volt, José Mourinhót kirúgták a Manchester Unitedtől

Ennyi volt, José Mourinhót kirúgták a Manchester Unitedtől

2016 óta irá­nyí­totta az MU-t.

A por­tu­gál szak­em­ber 2016 óta irá­nyí­totta az angol sztár­csa­pa­tot. A leg­na­gyobb si­kere az Eu­rópa-liga meg­nye­rése volt. Idén szen­ved az MU a baj­nok­ság­ban.

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Mbappé a lista élére ug­rott.

Mbappé a lista élére ug­rott. A be­fu­tott vi­lág­sztá­rok csak a hátát nézik a vb-arany­ér­mes csa­tár­nak.

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt.

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

Megszólalt az Eb-győztes focista: magyar állampolgár lenne

Megszólalt az Eb-győztes focista: magyar állampolgár lenne

Loic Nego fan­tasz­ti­ku­san ját­szott az egész őszi sze­zon­ban.

Loic Nego fan­tasz­ti­ku­san ját­szott az egész őszi sze­zon­ban, a Chel­sea-nek bom­ba­gólt lőtt.

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

A Chel­sea ve­ze­tő­edzője, Ma­u­ri­zio Sarri szinte biz­to­san pi­hen­teti majd leg­na­gyobb sztár­jait.

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg.

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg a rap­pert a ten­ge­ren­túlra. El­fo­gadta a meg­hí­vást Cur­tis, aki mezt is ka­pott aján­dékba. Mind­ket­ten fo­ciz­tak Új­pes­ten.

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Ba­ráth Bo­tond Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése.

Ba­ráth Bo­tond Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése, in­gyen tá­voz­hatna.

Leáll az élet ebben a faluban, nem véletlenül

Leáll az élet ebben a faluban, nem véletlenül

Sényőn lép pá­lyára a Fradi.

A mind­össze 1400 lel­ket szám­láló sza­bol­csi te­le­pü­lé­sen, Sényőn lép pá­lyára ma a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó Ma­gyar Ku­pá­ban.

Példátlan magyar sportdiplomáciai siker a fociban

Példátlan magyar sportdiplomáciai siker a fociban

Újabb nagy dön­tőt ren­de­zünk.

Újabb nagy dön­tőt ren­de­zünk. 2019 és 2020 után 2021-ben is Ma­gyar­or­szágra jön az eu­ró­pai lab­da­rú­gó­elit.

A Fradi játékosai elcsúfították a sényői népünnepélyt

A Fradi játékosai elcsúfították a sényői népünnepélyt

Kjar­tan Finn­bo­ga­son két gólt vál­lalt a Fe­renc­vá­ros győ­zel­mé­ből, és már hat gól­nál tart a Ma­gyar Ku­pá­ban. Lov­ren­csics Ba­lázs gól­lal és gól­pas­szal zárt.

Kjar­tan Finn­bo­ga­son két gólt vál­lalt a Fe­renc­vá­ros győ­zel­mé­ből, és már hat gól­nál tart a Ma­gyar Ku­pá­ban. Lov­ren­csics Ba­lázs gól­lal és gól­pas­szal zárt.

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Kínos, hamar kirúgták a bukott magyar kapitányt

Kínos, hamar kirúgták a bukott magyar kapitányt

Ismét új csa­pat után néz­het.

A belga Georges Le­ekens újabb tu­né­ziai ka­landja nem tar­tott so­káig, ismét új csa­pat után néz­het. Ez volt pá­lya­fu­tása 18. együt­tese.

Igazi sztárcsapatnál járt a magyar válogatott korábbi kapitánya

Igazi sztárcsapatnál járt a magyar válogatott korábbi kapitánya

A svéd Lju­bo­mir Vran­jes ki­lá­to­ga­tott a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak a mér­kő­zé­sére.

Megható fotók: rajongói előtt fakadt sírva a világsztár

Megható fotók: rajongói előtt fakadt sírva a világsztár

Fran­cesco Totti kü­lön­le­ges aján­dé­kot ka­pott kedd este. Az olasz fo­ci­le­gen­dá­nál el­tört a mé­cses, ami­kor hossza­san él­tet­ték.

Fran­cesco Totti kü­lön­le­ges aján­dé­kot ka­pott kedd este a Sta­dio Olim­pi­có­ban. Az olasz fo­ci­le­gen­dá­nál el­tört a mé­cses, ami­kor hossza­san él­tet­ték.

Orbán Viktor: A magyar futball számára kiemelkedő esemény ez

Orbán Viktor: A magyar futball számára kiemelkedő esemény ez

Átad­ták a Ma­gyar Fut­ball Aka­dé­mi­á­já­nak új után­pót­lás­köz­pont­ját.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és George F. He­ming­way klub­tu­laj­do­nos csü­tör­tö­kön át­adta a Bu­da­pest Hon­véd lab­da­rú­gó­csa­pat Ma­gyar Fut­ball Aka­dé­mi­á­já­nak új után­pót­lás­köz­pont­ját. Egy újabb jeles ese­mény ez a ma­gyar fut­ball éle­té­ben.

Eljött az idő, ezt nagyon nem várta a Fradi sztárja

Eljött az idő, ezt nagyon nem várta a Fradi sztárja

A zöld-fe­hé­rek já­té­ko­sá­ról, Le­and­ró­ról köz­tu­dott, hogy nem sze­reti a hideg idő­já­rást.

A zöld-fe­hé­rek já­té­ko­sá­ról, Le­and­ró­ról köz­tu­dott, hogy nem sze­reti a hi­de­get. A hét­vé­gén az uno­ka­test­vére ellen játsz­hat.

Meglepő, visszavonult a komoly külföldi karriert befutó magyar focista

Meglepő, visszavonult a komoly külföldi karriert befutó magyar focista

Kö­te­les László több­ször volt a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­té­nek a tagja, de nem lé­pett pá­lyára a nem­zeti csa­pat­ban.

A Fradinál nem lehetnek boldogok a válogatott szünet miatt

A Fradinál nem lehetnek boldogok a válogatott szünet miatt

A zöld-fe­hé­rek két kulcs­já­té­kosa is meg­sé­rült ha­zája Nem­ze­tek Li­gája-mér­kő­zé­sén.

Váratlan, Pogba testvérét igazi sztárcsapat viheti el a Fradi elől

Váratlan, Pogba testvérét igazi sztárcsapat viheti el a Fradi elől

Flo­ren­tin Pogba edzett a zöld-fe­hé­rek­kel, a Bu­da­fok ellen edző­meccsen is ját­szott. Olasz­or­szág­ból ve­tet­tek rá sze­met.

Új szerepben tűnt fel a Vidi-kedvenc

Új szerepben tűnt fel a Vidi-kedvenc

Az edzői vizs­gára ké­szül Ju­hász Ro­land, a fe­hér­vá­riak csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Az edzői vizs­gára ké­szül Ju­hász Ro­land, a fe­hér­vá­riak csa­pat­ka­pi­tá­nya. A gyer­mek- és az ifjú­sági foci áll hozzá a leg­kö­ze­lebb. Az U17-es csa­pat­nak tar­tott edzést.

Meglepő nyilatkozat, ezzel motiválná játékosait a sztáredző

Meglepő nyilatkozat, ezzel motiválná játékosait a sztáredző

Nem min­den­napi fel­aján­lást tett já­té­ko­sa­i­nak a le­gen­dás olasz tré­ner. Ezért meg­éri küz­deni?

Nem min­den­napi fel­aján­lást tett já­té­ko­sa­i­nak a le­gen­dás olasz tré­ner.

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Jövő héten de­bü­tál az aréna.

A já­té­ko­sok a na­pok­ban már bir­tokba vet­ték a Sós­tói Sta­di­ont, tét­mér­kő­zé­sen jövő héten de­bü­tál az im­po­záns lé­te­sít­mény.

Marco Rossinak üzent a mellőzött magyar focista

Marco Rossinak üzent a mellőzött magyar focista

Szen­zá­ciós for­má­ban ját­szik.

Vida Kri­stop­her szen­zá­ciós for­má­ban ját­szik a szlo­vák baj­nok­ság­ban, a ma­gyar vá­lo­ga­tott meg­hívó azon­ban még várat ma­gára.

Felismered őket? Világsztárokkal fotózkodott a Fradi focistája

Felismered őket? Világsztárokkal fotózkodott a Fradi focistája

Ivan Petr­jak ko­rábbi vi­lág­klasszis lab­da­rú­gók­kal állt össze egy képre.

Ivan Petr­jak ko­rábbi vi­lág­klasszis lab­da­rú­gók­kal állt össze egy képre. Vajon kik le­het­nek a fotón?

Hatalmas fordulat történt a fiatal magyar focisztár életében

Hatalmas fordulat történt a fiatal magyar focisztár életében

A Va­sas­nál ne­vel­kedő csa­tár a 2018-as Pus­kás-Su­zuki-kupán gól­ki­rá­lyi címet szer­zett. Élete első profi szer­ző­dé­sét kö­tötte.

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. Már 200 perce nem kap­tak gólt a nem­zet­közi po­ron­don a ma­gyar baj­nok.

Újabb csapás: Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Újabb csapás: Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Sal­lai Ro­land után Fiola At­tila is ki­dőlt a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két meccse előtt.

Fiola At­tila is ki­dőlt a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két meccse előtt. Az olasz szak­ve­zető egy­előre nem ter­vezi, hogy he­lyükre más já­té­kost hív­jon a ke­retbe.

Örömünnep Budapesten, újabb hatalmas magyar focisiker született

Örömünnep Budapesten, újabb hatalmas magyar focisiker született

A Vidi hazai pá­lyán is le­győzte a görög PAOK együt­te­sét az Eu­rópa-li­gá­ban.

A Vidi hazai pá­lyán is le­győzte a görög PAOK együt­te­sét az Eu­rópa-li­gá­ban. Ismét nem ka­pott gólt a ma­gyar baj­nok.

Ritkán lehet így látni a magyar fociválogatott sztárját

Ritkán lehet így látni a magyar fociválogatott sztárját

Új ol­da­lá­ról is­mer­het­tük meg.

Sza­lai Ádám ter­mé­sze­te­sen be­ke­rült Marco Rossi leg­fris­sebb vá­lo­ga­tott ke­re­tébe, ez­út­tal új ol­da­lá­ról is­mer­het­tük meg.

Rosszul lett a magyar sztár, nem tudta folytatni a játékot

Rosszul lett a magyar sztár, nem tudta folytatni a játékot

Sza­lai Ádá­mot le kel­lett cse­rélni.

A Le­ip­zig 2-0-ra győzte le a Hoffen­hei­met a Német Ku­pá­ban. Sza­lai Ádá­mot le kel­lett cse­rélni. Gu­lá­csi Péter vé­dett, Willi Orbán a kis­pa­don ka­pott he­lyet.

Nagy megtiszteltetés érte a magyar válogatott focistát

Nagy megtiszteltetés érte a magyar válogatott focistát

A Legia War­szawa ma­gyar kö­zép­pá­lyása be­ke­rült a len­gyel baj­nok­ság 14. for­du­ló­já­nak álom­csa­pa­tába. Gólt lőtt és gól­passzt adott.

A Legia War­szawa ma­gyar kö­zép­pá­lyása be­ke­rült a len­gyel baj­nok­ság 14. for­du­ló­já­nak álom­csa­pa­tába. Gólt lőtt és gól­passzt adott.