CÍMKE: 'labdarúgás'

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

A hét­vé­gén hazai pá­lyán ka­pott ki 5-1-re a Le­ip­zig a Hoffen­heim­től.

FRISS HÍREK

Elképesztő hasonlóság, megmutatta fiait a magyar sztár

Elképesztő hasonlóság, megmutatta fiait a magyar sztár

Kü­lön­le­ges osz­tály­fő­nöki órát tar­tott is­ko­lá­sok­nak Vin­cze Ottó. Fi­a­i­ról is me­sélt a Fradi ko­rábbi sztárja.

Kü­lön­le­ges osz­tály­fő­nöki órát tar­tott is­ko­lá­sok­nak Vin­cze Ottó. Fi­a­i­ról is me­sélt a Fradi ko­rábbi sztárja.

Megható pillanat, ritkán látni így a világsztár focistát

Megható pillanat, ritkán látni így a világsztár focistát

Le­cse­ré­lése után a könnye­i­vel küsz­kö­dött Ini­esta a spa­nyol ku­pa­dön­tőn. A 31. tró­fe­á­ját nyerte meg a Bar­cá­val.

Le­cse­ré­lése után a könnye­i­vel küsz­kö­dött Ini­esta a spa­nyol ku­pa­dön­tőn. A 31. tró­fe­á­ját nyerte meg a Bar­ce­lo­ná­val a 33 esz­ten­dős já­té­kos.

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

Ismét győ­zött a Her­tha.

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes, így már nem el­ér­he­tet­len az Eu­rópa-liga.

Ez tette a magyar focista, amíg te aludtál

Ez tette a magyar focista, amíg te aludtál

Az ötö­dik gól­ját sze­rezte a vá­lo­ga­tott tá­madó. A Chi­cago Fire 2-1-re győ­zött a New York Red Bulls ellen az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

A Chi­cago Fire 2-1-re győ­zött a New York Red Bulls ellen az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

A Real Madrid és a Bayern München is Magyarországra érkezik

A Real Madrid és a Bayern München is Magyarországra érkezik

Sz­tár­csa­pa­tok lép­nek pá­lyára a Pan­cho Aré­ná­ban. Idén már nyolc csa­pat kép­vi­sel­teti magát a ran­gos tor­nán.

Őrület, a magyar focira figyel egész Európa

Őrületes versenyfutás, a magyar focira figyel egész Európa

Nagy iz­gal­mak vár­ha­tóak az NB I-ben.

A baj­noki arany­ére­mért és a ki­esés el­ke­rü­lé­séért is óri­ási harc vár­ható az NB I utolsó for­du­ló­i­ban.

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára. Dár­dai Pál Hert­hája bra­vú­ros győ­zel­met ara­tott a Frank­furt ott­ho­ná­ban.

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára. Dár­dai Pál Hert­hája bra­vú­ros győ­zel­met ara­tott a Frank­furt ott­ho­ná­ban.

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

Lebukott Leekens, erre készül a magyar focikapitány

Lebukott Leekens, erre készül a magyar focikapitány

A belga edző meg­ta­nulna ma­gya­rul.

A belga edző hosszú hó­na­pokra ter­vez ide­haza, ezért sze­retne meg­ta­nulni ma­gya­rul.

Durva, erre a büntetésre biztosan nem számítottak a magyar focisták

Durva, erre a büntetésre biztosan nem számítottak a magyar focisták

A leg­utóbbi három mér­kő­zé­sét el­ve­szí­tette a DVTK. A Ma­gyar Ku­pá­ból is ki­esett a mis­kolci csa­pat.

Érdekes módon motiválja a játékosokat a magyar focicsapat

Érdekes módon motiválja a játékosokat a magyar focicsapat

A ki­esés ellen küzd a ko­rábbi ma­gyar baj­nok.

A ki­esés ellen küzd a ko­rábbi ma­gyar baj­nok. A húsz csa­pa­tos NB II 18. he­lyén áll­nak za­la­iak.

Fantasztikus hír, Dzsudzsák Balázs komoly elismerést kaphat

Fantasztikus hír, Dzsudzsák Balázs komoly elismerést kaphat

Jó sze­zont fut a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Jó sze­zont fut a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Az idei sze­zon­ban 17 mér­kő­zé­sen 6 gólt szer­zett.

Hihetetlen, soha nem tett még ilyet a magyar válogatott focista

Hihetetlen, soha nem tett még ilyet a magyar válogatott focista

Meg­sze­rezte fel­nőtt pá­lya­fu­tása első ta­lá­la­tát.

Ezen a hét­vé­gén ez már a má­so­dik top­li­gás gól, ame­lyet ma­gyar já­té­kos szer­zett.

Balhé a belgrádi fociderbin, rendőr és szurkoló is megsérült

Balhé a belgrádi fociderbin, rendőr és szurkoló is megsérült

Tör­tek-zúz­tak az ult­rák.

Tör­tek-zúz­tak az ult­rák, a ro­ham­rend­őrök tet­tek ren­det. A Cr­vena zvezda győ­zel­mé­vel ki­lenc­pon­tos előnyre tett szert az ősi ri­vá­lis­sal szem­ben.

Erre ki számított? Ibrahimovic miatt szomorkodhat Nikolics

Erre ki számított? Ibrahimovic miatt szomorkodhat Nikolics

Nem jött össze a győ­ze­lem a Chi­ca­gó­nak. A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója öt mér­kő­zé­sen négy gólt szer­zett az idei sze­zon­ban.

Meglepő, világsztár csapattársat kaphat a magyar válogatott focista

Meglepő, világsztár csapattársat kaphat a magyar válogatott focista

Az olasz tá­madó szer­ző­dése a sze­zon végén lejár Fran­cia­or­szág­ban. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban köt­het ki.

Leesik az állad, férfit csókolt Cristiano Ronaldo

Leesik az állad, férfit csókolt Cristiano Ronaldo

A por­tu­gál az utolsó perc­ben dön­tött.

A por­tu­gál az utolsó perc­ben dön­tött a to­vább­ju­tás­ról. Az elő­dön­tőbe a Real Mad­rid, a Bayern Mün­chen, a Roma és a Li­ver­pool ju­tott be.

Gera Zoltán felejthetetlen, nem akárkitől kapott dicséretet

Gera Zoltán felejthetetlen, nem akárkitől kapott dicséretet

A Fradi já­té­ko­sá­nak meg­moz­du­lá­sát idézte fel a vi­lág­sztár.

A Fradi já­té­ko­sá­nak meg­moz­du­lá­sát idézte fel a vi­lág­sztár. Cse­pe­len tar­tott be­mu­tató edzést.

Dzsudzsák Balázs jótékonykodik, nagylelkű felajánlást tett

Dzsudzsák Balázs jótékonykodik, nagylelkű felajánlást tett

A szom­bati Deb­re­cen-Fe­renc­vá­ros rang­adóra gyűl­nek az ado­má­nyok. Jól fogy­nak a je­gyek is.

Rossz hírek, komoly műtét várhat Mészöly Kálmánra

Rossz hírek, komoly műtét várhat Mészöly Kálmánra

Feb­ru­ár­ban ke­rült kór­házba.

Feb­ru­ár­ban ke­rült kór­házba a ma­gyar lab­da­rú­gás le­gen­dája. Mé­szöly Géza el­mondta, hogy gyo­mor­transz­plan­tá­ció is szóba ke­rült.

Szomorú hír, Pelé nem lehet ott a világbajnokságon

Szomorú hír, Pelé nem lehet ott a világbajnokságon

A bra­zi­lok le­gen­dája a hely­szí­nen nem szur­kol­hat ha­zá­já­nak. Az utóbbi évek­ben több mű­té­ten is át­esett.

A bra­zi­lok le­gen­dája a hely­szí­nen nem szur­kol­hat ha­zá­já­nak. Az utóbbi évek­ben több mű­té­ten is át­esett a ko­rábbi klasszis lab­da­rúgó.

Örömhír, újra apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

Örömhír, újra apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

Kisfiú ér­ke­zik a csa­ládba. Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a gó­lya­hírt a Fe­renc­vá­ros alap­em­bere.

Kisfiú ér­ke­zik a csa­ládba. Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a gó­lya­hírt a Fe­renc­vá­ros alap­em­bere.

Örömmámorban úszik Nikolics Nemanja, újra hős lett belőle

Örömmámorban úszik Nikolics, újra hős lett belőle

Nem csoda, győz­tes gólt lőtt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó győz­tes gólt lőtt Chi­ca­gó­ban, így már a Fire sem nye­ret­len a baj­nok­ság­ban.

Meglepő, újra német edzője lehet a magyar fociválogatottnak?

Meglepő, újra német edzője lehet a magyar fociválogatottnak?

Doll nem zár­kó­zik el a vá­lo­ga­tot­tól.

A belga Georges Le­ekens irá­nyí­tá­sá­val a ka­za­hok­tól és a skó­tok­tól is ki­ka­pott a nem­zeti csa­pat. Doll nem zár­kó­zik el a jö­vő­ben a vá­lo­ga­tot­tól.

Boldog a magyar fociválogatott Eb-hőse, ez az oka

Boldog a magyar fociválogatott Eb-hőse, ez az oka

Rend­sze­re­sen ját­szik új csa­pa­tá­ban. A vá­lo­ga­tott leg­utóbbi két mér­kő­zé­sén nem ju­tott szó­hoz a védő.

Rend­sze­re­sen ját­szik új csa­pa­tá­ban. A vá­lo­ga­tott leg­utóbbi két mér­kő­zé­sén nem ju­tott szó­hoz a védő.

Meglepő döntés, távozhat a Fradi legrégebbi játékosa

Meglepő döntés, távozhat a Fradi legrégebbi játékosa

Több já­ték­le­he­tő­sé­get sze­retne. Batik az idei sze­zon­ban 10 baj­no­kin ka­pott sze­re­pet a Fra­di­ban.

Több já­ték­le­he­tő­sé­get sze­retne. Batik Bence az idei sze­zon­ban 10 baj­no­kin ka­pott sze­re­pet a Fe­renc­vá­ros­ban.

Ibrahimovic nem kegyelmezett, beszólt Cristiano Ronaldónak

Ibrahimovic nem kegyelmezett, beszólt Cristiano Ronaldónak

Kri­ti­zálta a por­tu­gál klasszist.

A por­tu­gál klasszis Ju­ven­tus el­leni gól­ját kri­ti­zálta Ibra. Ko­rábbi, Ang­lia ellen szer­zett ol­ló­zós gól­ját hozta fel pél­da­ként a svéd sztár.

Bombahír, világbajnok kapus igazolhat Nikolicsékhoz!

Bombahír, világbajnok kapus igazolhat Nikolicsékhoz!

A hírek sze­rint Iker Ca­sil­las a csa­lád­já­val együtt már el­dön­tötte, hogy el­hagyja Eu­ró­pát.

A hírek sze­rint Iker Ca­sil­las a csa­lád­já­val együtt már el­dön­tötte, hogy el­hagyja Eu­ró­pát.

Budapesten pornózik az olasz focista, az NB I-be igazol?

Budapesten pornózik az olasz focista, az NB I-be igazol?

Da­vide új szak­mát keres ma­gá­nak Ma­gyar­or­szá­gon, de nem hagyna fel ked­venc sport­ágá­val sem.

Da­vide új szak­mát keres ma­gá­nak Ma­gyar­or­szá­gon, de nem hagyna fel ked­venc sport­ágá­val sem.

Ibrahimovic szenzációs bemutatkozására nincsenek szavak

Ibrahimovic szenzációs bemutatkozására nincsenek szavak

Ilyet csak Zla­tan tud! Stí­lu­so­san kez­dett az Egye­sült Ál­la­mok­ban a svéd fo­ci­zseni.

Ilyet csak Zla­tan tud! Stí­lu­so­san kez­dett az Egye­sült Ál­la­mok­ban a svéd fo­ci­zseni.

Tizennégy éve nem előzte meg ilyen az Újpest-Fradi derbit

Tizennégy éve nem előzte meg ilyen az Újpest-Fradi derbit

A 223. rang­adó kö­vet­ke­zik.

Szom­bat dél­után ren­de­zik az NB I rang­adó­ját. A két gárda 223. össze­csa­pása kö­vet­ke­zik. Leg­utóbb 1-0-ra nyer­tek a zöld-fe­hé­rek.

Nagy a baj, az életéért küzd a korábbi válogatott focista

Nagy a baj, az életéért küzd a korábbi válogatott focista

Mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják.

Mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják. Több sztár­csa­pat­ban meg­for­dult já­té­kos­ként, szö­vet­ségi ka­pi­tány is volt.

Ez igen, örömhírt jelentett be a Fradi főnöke

Ez igen, örömhírt jelentett be a Fradi főnöke

Nagy ter­vek a zöld-fe­hé­rek­nél.

Nagy ter­vek a zöld-fe­hé­rek férfi csa­pa­tá­nál. A Fe­renc­vá­ros a 12., még benn­ma­ra­dást érő he­lyen áll a ti­zen­négy csa­pa­tos NB I-ben.

Újra boldog a magyar válogatott focista, ez az oka

Újra boldog a magyar válogatott focista, ez az oka

Ismét edzés­ben Ni­ko­lics. Az előző évad­ban gól­ki­rály volt az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ismét edzés­ben Ni­ko­lics. A Port­land ellen lép­het pá­lyára leg­kö­ze­lebb. Az előző évad­ban gól­ki­rály volt az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Döntött a vezetőség, Neymar emiatt maradhat Párizsban

Döntött a vezetőség, Neymar emiatt maradhat Párizsban

Sz­tár­edző jöhet.

Sz­tár­edző ve­heti át a fő­vá­ro­siak irá­nyí­tá­sát. A spa­nyol Unai Emery 2016 nyara óta ve­zeti a PSG-t. Ebben az évad­ban a Real Mad­rid verte ki őket a BL-ből.

Ibrahimovic nem mindennapi fogadtatást kapott Amerikában

Ibrahimovic nem mindennapi fogadtatást kapott Amerikában

Nagy ked­venc lesz az Egye­sült Ál­la­mok­ban. A Man­ches­ter Uni­ted­től iga­zolt a ten­ge­ren­túlra a svéd vi­lág­sztár.

Dzsudzsáknak sikerült az araboknál az, ami a válogatottban nem

Dzsudzsáknak sikerült az araboknál az, ami a válogatottban nem

A kez­dő­csa­pat tagja volt a 31 éves já­té­kos. A szél­sőt a 82. perc­ben cse­rél­ték le.

A kez­dő­csa­pat tagja volt a 31 éves já­té­kos a vá­lo­ga­tott szü­net után. A szél­sőt a 82. perc­ben cse­rél­ték le.

Kínos fotó: hülyét csinált magából a Manchester United sztárja

Kínos fotó: hülyét csinált magából a Manchester United sztárja

A vá­lo­ga­tott csa­pat­társa is be­le­rú­gott egyet Lu­ka­kuba.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­társa is be­le­rú­gott egyet Lu­ka­kuba. Ezt még so­káig fel­em­le­ge­tik majd neki.

Komoly büntetés, emiatt vették el a válogatott focista jogosítványát

Komoly büntetés, emiatt vették el a válogatott focista jogosítványát

Leg­kö­ze­lebb két­szer is át­gon­dolja, hogy iszik-e ve­ze­tés előtt. Na­ing­go­lan alap­em­bere a belga nem­zeti csa­pat­nak.

Nagyon rég történt ilyen Dzsudzsák Balázzsal

Nagyon rég történt ilyen Dzsudzsák Balázzsal

Nem ját­szott végig a skó­tok ellen.

A csa­pat­ka­pi­tány nem ját­szotta végig a skó­tok el­leni fel­ké­szü­lési mér­kő­zést. Hat éve a nor­vé­gok ellen ka­pott 59. per­cet Dzs­u­dzsák.

Kemény kritika, nagyon megalázta csapatát a sztáredző

Kemény kritika, nagyon megalázta csapatát a sztáredző

Nem sok esé­lyük van a benn­ma­ra­dásra. A Las Pal­mas szom­ba­ton a Real Mad­ri­dot fo­gadja a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Nem sok esé­lyük van a benn­ma­ra­dásra. A Las Pal­mas szom­ba­ton a Real Mad­ri­dot fo­gadja a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Dühösen utazott vissza Amerikába a magyar válogatott focista

Dühösen utazott vissza Amerikába a magyar válogatott focista

A 83. perc­ben állt be a skó­tok ellen, Ka­zahsz­tán ellen kezdő volt.

A vá­lo­ga­tot­tól rossz­ked­vűen tá­vozó Ni­ko­lics áp­ri­lis 1-jén már baj­no­kit ját­szik az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Döbbenet: a pályán támadták le Ronaldót, erre nem számított

Döbbenet: a pályán támadták le Ronaldót, erre nem számított

Egy férfi szur­koló arcon csó­kolta.

Egy férfi szur­koló arcon csó­kolta a por­tu­gál sztár­fo­cis­tát. Mások is pró­bál­tak közel jutni hozzá.

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Úgy tűnik, nem kell ag­gódni Hajdú B. Ist­ván vész­jósló mon­data után.

Őszinte vallomás, elege van a magyar válogatott focistának

Őszinte vallomás, elege van a magyar válogatott focistának

Nehéz mit mon­da­nia a mér­kő­zés után. Skó­cia 1-0-ra győ­zött a mi­e­ink ellen. Georges Le­ekens két ve­re­ség­gel mu­tat­ko­zott be ma­gyar ka­pi­tány­ként.

Nehéz mit mon­da­nia a mér­kő­zés után. Skó­cia 1-0-ra győ­zött a mi­e­ink ellen. Georges Le­ekens két ve­re­ség­gel mu­tat­ko­zott be ma­gyar ka­pi­tány­ként.

Durván megfenyegette saját játékosát a magyar edző

Durván megfenyegette saját játékosát a magyar edző

Na­gyon dühös volt a már­ci­us­ban iga­zolt vé­dőre.

Na­gyon dühös volt a már­ci­us­ban iga­zolt vé­dőre. A 30 éves já­té­kos hi­bája is okozta, hogy 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Dun­dee a Dun­ferm­line ellen.

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt. A klasszis fo­cista a héten ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját. Ked­den Ar­gen­tína ellen lép­het pá­lyára a a spa­nyol vá­lo­ga­tott­ban.

Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt. A klasszis fo­cista a héten ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját. Ked­den Ar­gen­tína ellen lép­het pá­lyára.

Erre kevesen számítottak, a sztáredző kikosarazta a Bayernt

Erre kevesen számítottak, a sztáredző kikosarazta a Bayernt

A ba­jo­rok je­len­legi tré­nere, Jupp Heync­kes a sze­zon végén vissza­vo­nul. Tu­chel azon­ban Ang­li­á­ban foly­tat­hatja.

Ennyi volt? Új klub után nézhet a Real Madrid szupersztárja

Ennyi volt? Új klub után nézhet a Real Madrid szupersztárja

Bale bol­dog­ta­lan.

Bale ki­lenc gólt szer­zett az idei sze­zon­ban a spa­nyol baj­nok­ság­ban. A Real Mad­rid 2013-ban 101 mil­lió eu­ró­ért vá­sá­rolta meg a wale­sit.

Meglepő vallomás, Dzsudzsák szerint elfogyott a türelem

Meglepő vallomás, Dzsudzsák szerint elfogyott a türelem

Skó­cia ellen ja­vít­hat a vá­lo­ga­tott.

A nem­zeti csa­pat kínos, 3-2-es ve­re­sé­get szen­ve­dett Ka­zahsz­tán­tól. Ked­den Skó­cia ellen ja­vít­hat a vá­lo­ga­tott a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a magyar válogatott

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a magyar válogatott

Csu­pán ti­zen­ket­ten ma­rad­tak. Ez a szám egy éven belül há­rom­mal csök­kent.

Csu­pán ti­zen­ket­ten ma­rad­tak Eu­ró­pá­ban. Ez a szám egy éven belül há­rom­mal csök­kent.

Micsoda sebesség, ilyen gyors focistát még biztosan nem láttál

Micsoda sebesség, ilyen gyors focistát még biztosan nem láttál

Erre még Usain Bolt is el­is­me­rően cset­tin­tene. Az ed­digi re­kor­dot a Real Mad­rid walesi sztárja, Ga­reth Bale tar­totta.

Ilyen van? Böde Dani olyat mondott, amire senki sem számított

Ilyen van? Böde Dani olyat mondott, amire senki sem számított

A Fradi csa­tára ezt nem ér­tette.

A Fradi csa­tára nem iga­zán ér­tette Le­ekens uta­sí­tá­sait. Böde leg­kö­ze­lebb a skó­tok el­leni keddi mér­kő­zé­sén lép­het pá­lyára a nem­zeti csa­pat­ban.

Ezek a fiatalok menthetik meg a magyar focit

Ezek a fiatalok menthetik meg a magyar focit

To­vábbra is ve­ret­len a lab­da­rúgó Eb-se­lej­te­ző­kön az ez­út­tal Cip­rust 4-0-ra le­győző ma­gyar U21-es vá­lo­ga­tott.

To­vábbra is ve­ret­len a lab­da­rúgó Eb-se­lej­te­ző­kön az ez­út­tal Cip­rust 4-0-ra le­győző ma­gyar U21-es vá­lo­ga­tott.

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Óriási szenzáció, világsztár focista igazolhat az NB I-be!

Óriási szenzáció, világsztár focista igazolhat az NB I-be!

Van der Vaart sze­reti a ma­gyar focit.

Van der Vaart szí­ve­sen ját­szana egy ma­gyar csa­pat­ban vissza­vo­nu­lása előtt.

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Jú­ni­us­ban két mér­kő­zé­sen lép pá­lyára a vá­lo­ga­tott. Fe­hér­orosz­or­szágba is uta­zik a Le­ekens-csa­pat.

Dárdai kiakadt, saját játékosával balhézott

Dárdai kiakadt, saját játékosával balhézott

Ala­po­san ki­osz­totta a fi­a­tal fo­cis­tát a ko­rábbi ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány. Az első csa­pat az U23-as gár­dá­val ját­szott, 3-3-as dön­tet­len­nel vég­ző­dött fel­ké­szü­lési mér­kő­zés.

Ala­po­san ki­osz­totta a fi­a­tal fo­cis­tát a ko­rábbi ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány. Az első csa­pat az U23-as gár­dá­val ját­szott, 3-3-as dön­tet­len­nel vég­ző­dött fel­ké­szü­lési mér­kő­zés.

Kiakadt az apuka, amiért a fia nem került be a magyar válogatottba

Kiakadt az apuka, amiért a fia nem került be a magyar válogatottba

A cip­rusi APEOL já­té­ko­sá­val nem szá­mol Le­ekens.

A cip­rusi APEOL já­té­ko­sá­val nem szá­mol Le­ekens. Eddig hat­szor sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Meglepő helyen bukkant fel a Real Madrid legendája

Váratlan fordulat: meglepő helyen bukkant fel a Real Madrid legendája

Kí­ná­ban vál­lalt mun­kát Schus­ter.

Kí­ná­ban vál­lalt mun­kát Bernd Schus­ter, aki évek­kel ez­előtt spa­nyol baj­nok­sá­got nyert a Real edző­je­ként.

Lebuktak a sztársportolók, összejött az új álompár

Lebuktak a sztársportolók, összejött az új álompár

A szí­vük­ben már ki­ta­va­szo­dott. Ki­de­rült, miért tit­ko­lóz­tak hó­na­po­kig a kap­cso­la­tuk ele­jén.

Tovább gyűrűzik a botrány, Leekens nem kapott választ a kritikára

Tovább gyűrűzik a botrány, Leekens nem kapott választ a kritikára

Sal­lai Ro­land ki­húzta a gyu­fát az új szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál.

Sal­lai Ro­land ki­húzta a gyu­fát az új szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál. A klubja vi­szont nem en­gedni, hogy re­a­gál­jon a belga edző vád­jára.

Erre Böde sem számított, teljesülhet a Fradi-csatár vágya

Erre Böde sem számított, teljesülhet a Fradi-csatár vágya

A gö­rö­gök ellen 4-3-as ve­re­ség al­kal­má­val volt leg­utóbb a kez­dő­csa­pat tagja. So­ro­zat­ban ne­gye­dik baj­no­ki­ján szer­zett gólt a Fradi sztárja.

A gö­rö­gök ellen 4-3-as ve­re­ség al­kal­má­val volt leg­utóbb a kez­dő­csa­pat tagja. So­ro­zat­ban ne­gye­dik baj­no­ki­ján szer­zett gólt a Fradi sztárja.

Robbant a botránybomba: szexuális zaklatással vádolják Ronaldót

Robbant a botránybomba: szexuális zaklatással vádolják Ronaldót

El­ké­pesztő dol­gok­ról me­sélt a pop­si­szép­ség.

El­ké­pesztő dol­gok­ról me­sélt a bra­zil pop­si­szép­ség.

Párizsi döbbenet: brutális dolgot követel Neymar a PSG-től

Párizsi döbbenet: brutális dolgot követel Neymar a PSG-től

A fut­ball­sztár fi­ze­tés­eme­lésre hajt.

A bra­zil fut­ball­sztár je­len­legi fi­ze­té­sé­nek majd­nem a dup­lá­ját sze­retné meg­kapni a kö­vet­kező sze­zon­tól.

Friss információ, fia mesélt Mészöly Kálmán helyzetéről

Friss információ, fia mesélt Mészöly Kálmán helyzetéről

Nincs el­ke­se­redve a ma­gyar le­genda.

Az egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tány nincs el­ke­se­redve, lel­ki­leg is jól tartja magát.

Rémisztő felvétel, eszméletlenül terült el a pályán a sztárfocista

Rémisztő felvétel, eszméletlenül terült el a pályán a sztárfocista

Sem­mire sem em­lék­szik az eset­ből.

Egy üt­kö­zés után ma­radt lent a föl­dön az At­lé­tico Mad­rid ko­rábbi já­té­kosa. Sem­mire sem em­lék­szik az eset­ből.

Nagy a baj, edzője is aggódik a magyar focisztárért

Nagy a baj, edzője is aggódik a magyar focisztárért

Kádár sé­rü­lé­sek ko­moly­nak tűnik.

Kádár Tamás a Lazio el­leni meccsen sán­ti­kált le a pá­lyá­ról. A vá­lo­ga­tott meccse­ket is ki­hagy­hatja.

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

A sé­rü­lé­sé­ből lá­ba­dozó fo­ci­sztár most ráér hü­lyés­kedni. Leg­utóbb a haján vál­toz­tat­tak drasz­ti­ku­san.

A sé­rü­lé­sé­ből lá­ba­dozó fo­ci­sztár most ráér hü­lyés­kedni. Leg­utóbb a haján vál­toz­tat­tak drasz­ti­ku­san.

Meghökkentő fotó, Nikolics még soha nem érezhette magát ilyen kicsinek

Meghökkentő fotó, Nikolics még soha nem érezhette magát ilyen kicsinek

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja ki­lá­to­ga­tott a Bulls meccsére. A Clip­pers ásza­i­val fo­tóz­ko­dott.

Brutális késes támadás, folyt a vér a focistadionnál

Brutális késes támadás, folyt a vér a focistadionnál

Nya­kon szúr­tak egy biz­ton­sági őrt.

A Mar­seille hu­li­gán­jai a meccs előtt tá­mad­tak rá a biz­ton­sági őrökre. Az egyi­kü­ket nya­kon is szúr­ták.

Gulácsiék az Európa-liga miatt bukhatják el a BL-t

Gulácsiék az Európa-liga miatt bukhatják el a BL-t

A ket­tős ter­he­lést egyre ne­he­zeb­ben bírja a Le­ip­zig. A hét­vé­gén a Bayern Mün­chent fo­gad­ják Gu­lá­csiék.

A ket­tős ter­he­lést egyre ne­he­zeb­ben bírja a Le­ip­zig. A hét­vé­gén a Bayern Mün­chent fo­gadja a ta­va­lyi év meg­le­pe­tés­csa­pata a Bun­des­li­gá­ban.

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

A je­len­leg sé­rült sztár fur­csa módon em­lé­ke­zett meg a tu­dós­ról. A ra­jon­gók­nak nem tet­szett a kép.

A je­len­leg sé­rült sztár fur­csa módon em­lé­ke­zett meg a tu­dós­ról. A ra­jon­gók­nak nem tet­szett a kép, tisz­te­let­len­ség­nek tar­tot­ták.

Magyarországra jön a Manchester United sztárja

Magyarországra jön a Manchester United sztárja

Meg­van a Bu­da­pestre ér­kező név­sor.

Meg­van a Bu­da­pestre ér­kező skót név­sor. McTo­mi­nay idén rob­bant be az angol sztár­csa­patba. Már­cius 27-én lesz a mér­kő­zés Bu­da­pes­ten.

Az egész világ a sztárfocistán röhög, mire gondolhatott? - videó

Az egész világ a sztárfocistán röhög, mire gondolhatott? - videó

A Va­len­cia 2-0-ra nyert Se­vil­lá­ban. Egyre kö­ze­lebb a BL-hely. Zaza ala­kí­tá­sát nem vette be a já­ték­ve­zető.

Súlyos csapás: meg kellett műteni az NB I-es sztárfocistát

Súlyos csapás: meg kellett műteni az NB I-es sztárfocistát

Az Új­pest el­leni meccsen sza­kadt el a külső bo­ka­sza­lagja. Ebben a sze­zon­ban már nem is játsz­hat.

Az Új­pest el­leni meccsen sza­kadt el a külső bo­ka­sza­lagja. Ebben a sze­zon­ban már nem is játsz­hat.

Hatalmas balhé, saját játékosaikra támadtak a pályára rohanó szurkolók

Hatalmas balhé, saját játékosaikra támadtak a pályára rohanó szurkolók

Ne­he­zen emész­tik meg a csa­pat szen­ve­dé­sét.

A Lille 29 for­duló alatt mind­össze 28 pon­tot szer­zett, és a 19. he­lyen áll a fran­cia él­vo­nal­ban.

Komoly döntés, meggondolta magát a Fradi focistája

Komoly döntés, meggondolta magát a Fradi focistája

Le­ekens 37 fős ke­re­tet hir­de­tett.

Georges Le­ekens 37 fős ke­re­tet hir­de­tett. Már­cius 16-án szű­kíti a név­sort a belga ka­pi­tány. Ka­zahsz­tán és Skó­cia ellen ké­szül a vá­lo­ga­tott.

Bevadult Cristiano Ronaldo, háborognak a szurkolók

Teljesen bevadult Cristiano Ronaldo, háborognak a szurkolók

Va­la­hogy meg­úszta a ki­ál­lí­tást.

Há­tul­ról rú­gott el­len­fele után a por­tu­gál fo­ci­csil­lag, de meg­úszta a ki­ál­lí­tást. A druk­ke­rek vi­szont nem fe­lej­te­nek.

Legenda a kispadon, nem akárki kap edzői állást a Fradinál

Legenda a kispadon, nem akárki kap edzői állást a Fradinál

Újabb fel­ada­tot kap a klub­nál. Két baj­noki címet is nyert ko­ráb­ban a Fe­renc­vá­ros­sal.

Újabb fel­ada­tot kap a klub­nál. Két baj­noki címet is nyert ko­ráb­ban a Fe­renc­vá­ros­sal.