CÍMKE: 'karbantartás'

Két hétre lezárják Budapest egyik legforgalmasabb állomását

Két hétre lezárják Budapest egyik legforgalmasabb állomását

Má­jus­ban kez­de­nek neki a kar­ban­tar­tási mun­ká­la­tok­nak a Ke­leti Pá­lya­ud­var­nál.

Lezárják a Déli pályaudvart, halaszthatatlan a helyzet

Lezárják a Déli pályaudvart, a vonatok egyik irányban sem közlekednek

Ha­laszt­ha­tat­lan a hely­zet, ezért két hétre gya­kor­la­ti­lag bezár a pá­lya­ud­var.

Kerüld a Szabadság hidat és Dél-Budát, itt lesznek nagy dugók a nyáron

Kerüld a Szabadság hidat és Dél-Budát, itt lesznek nagy dugók a nyáron

Több mint két hó­na­pig ga­ran­tál­tan be­du­gul a fő­vá­ros, a fo­nódó vil­la­mo­sok he­lyett több sza­ka­szon pót­ló­bu­szok jár­nak.