CÍMKE: 'jelszó'

Változtass jelszót, ha te is fenn vagy ezen a közösségi oldalon!

Változtass jelszót, ha te is fenn vagy ezen a közösségi oldalon!

Több mil­lió sze­mé­lyes adat ke­rült ki a hon­lap­ról, ren­ge­teg fel­hasz­ná­lót érint­het.

Lesújtó jelentést tett közzé a Google a magyar netezőkről

Lesújtó jelentést tett közzé a Google a magyar netezőkről

Azt vizs­gál­ták, mennyire vé­de­kez­nek az em­be­rek az adat­ha­lá­szat ellen.

Aggódsz, hogy valaki belépett a Facebookodba?

Aggódsz, hogy valaki belépett a Facebookodba?

Pár­kap­cso­la­to­kat, üz­leti ügye­ket is tönk­re­te­het, ha il­le­ték­te­le­nek is be­jár­nak a Fa­ce­book-fi­ó­kunkba. Csek­kold!

Pár­kap­cso­la­to­kat, üz­leti ügye­ket is tönk­re­te­het, ha il­le­ték­te­le­nek is be­jár­nak a Fa­ce­book-fi­ó­kunkba. El­len­őrizd!

Így derítsd ki, mennyire biztonságos a jelszavad!

Így derítsd ki, mennyire biztonságos a jelszavad!

Egy in­ter­ne­tes kal­ku­lá­tor most meg­mu­tatja, hogy a beírt jel­szót mennyi idő alatt lehet fel­törni.

Egy in­ter­ne­tes kal­ku­lá­tor most meg­mu­tatja, hogy a beírt jel­szót mennyi idő alatt lehet fel­törni.

Még nem késő: Sürgősen változtass jelszót az e-mail fiókodon!

Sürgősen változtass jelszót az e-mail fiókodon!

Össze­sen 272 mil­lió e-mail fi­ó­kot tör­tek fel, a Gmail, Yahoo, Out­look és Hot­mail címek jel­sza­vait lop­ták el orosz ha­cke­rek a Re­u­ters tu­dó­sí­tása sze­rint.

Félelmetes! Egy perc alatt törik fel Facebook jelszavadat! Így védekezz!

Félelmetes! Egy perc alatt törik fel Facebook jelszavadat! Így védekezz!

Fa­ce­book profil, bank­kár­tya: el­ké­pesztő mennyi­ségű PIN-kódot és jel­szót kell meg­je­gyez­ned.

A legjobb trükk! Soha többet nem felejted el a netes jelszavadat

A legjobb trükk! Soha többet nem felejted el a netes jelszavadat

Jel­szó123? Eset­leg a szü­li­na­pod? Ugye nem? De ha biz­ton­sá­got sze­ret­nél, az könnyen ká­oszba ful­lad.