CÍMKE: 'gyakorlás'

Boncteremben gyakorolt a sziámi ikreket szétválasztó orvos

Boncteremben gyakorolt a sziámi ikreket szétválasztó orvos

Saját üd­vös­sé­gün­ket mások szol­gá­la­tán ke­resz­tül ér­het­jük el.

Saját üd­vös­sé­gün­ket mások szol­gá­la­tán ke­resz­tül ér­het­jük el - mondja az ideg­se­bész, aki in­ter­jút adott a Ri­post-nak. Dr. Csó­kay And­rás, a Hon­véd Kór­ház ideg­se­bé­szeti osz­tá­lyá­nak ve­ze­tője.

Erre tényleg nem számítottunk, vele tölti éjszakáit a TV2 sztárja

Erre tényleg nem számítottunk, vele tölti éjszakáit a TV2 sztárja

A Nagy Duett anyák napi mű­so­rá­ban min­den­kit meg­rí­ka­tott Hor­váth Tomi és Ba­lázs Andi elő­adása.

Túlhajtotta magát, nagyot esett a dögös magyar sztár

Túlhajtotta magát, nagyot esett a dögös magyar sztár

Ale­ska a sze­ren­csét­len bal­eset­ről maga posz­tolt egy vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lakra.

Ale­ska a sze­ren­csét­len bal­eset­ről maga posz­tolt egy vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lakra.

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

Mind a tíz szer­ve­zőt le­tar­tóz­tat­ták, így a gya­ko­rolni vágyó tu­ris­ták­nak más hely után kell néz­niük...

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

A mo­dell és új­don­sült férje már a pe­len­ká­zást ta­nul­ják annak ér­de­ké­ben, hogy minél könnyeb­ben ve­gyék az aka­dá­lyo­kat.

A mo­dell és új­don­sült férje már a pe­len­ká­zást ta­nul­ják annak ér­de­ké­ben, hogy minél könnyeb­ben ve­gyék az aka­dá­lyo­kat.

Barátja miatt két napra megvakult a magyar énekesnő

Barátja miatt két napra megvakult a magyar énekesnő

Be­köl­tö­zött a vakok mellé Mar­cel­l­ina.

Mar­cel­l­ina, a nyolc­va­nas évek pop­ki­rály­nője be­köl­tö­zött a Vakok Ál­lami In­té­ze­tébe. Sze­mé­lyes okok miatt is ér­de­kelte, hogy mi­lyen lehet vakon élni.