CÍMKE: 'első arany a téli olimpiákon'

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony, aki ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba.

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. Léna miatt a jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni.

Fordulat, hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort.

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort. Utóbbi már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Kórházból siet a reptérre Shaolinék anyukája

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Ott akar lenni a fiúk ér­ke­zé­se­kor.

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai. Ettől füg­get­le­nül ott akar lenni Fe­ri­he­gyen.

Így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Még nem fogta fel a tör­tén­te­ket.

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon. Még nem fogta fel tel­je­sen a tör­tén­te­ket.

Minek örül Orbán, hogy megérhette?

Minek örül
Orbán, hogy megérhette?

A mi­nisz­ter­el­nök így gra­tu­lált az első téli olim­piai ma­gyar arany­érem­hez.

A mi­nisz­ter­el­nök így gra­tu­lált az első téli olim­piai ma­gyar arany­érem­hez. 94 évig vár­tunk rá!