CÍMKE: 'előzetes'

Összedolgozott a két bolti szarka - videó

Összedolgozott a két bolti szarka - videó

Az em­be­rek pénz­tár­cá­jára utaz­tak.

Az em­be­rek pénz­tár­cá­jára utaz­tak. A páros most 30 napig biz­to­san rács mö­gött marad

Itt a filmelőzetes, amit mindenki várt

Itt a filmelőzetes, amit mindenki várt

Megér­ke­zett a ne­gye­dik Bosszúál­lók-film tra­i­lere.

Megér­ke­zett a ne­gye­dik Bosszúál­lók-film tra­i­lere, ami sokat nem mutat még, de egy fon­tos for­du­la­tot már el­árul.

Döntött a bíróság a villanyszerelők eltüntetésével vádolt férfiről

Döntött a bíróság a villanyszerelők eltüntetésével vádolt férfiről

Három hó­nap­pal hosszab­bí­tot­ták meg a le­tar­tóz­ta­tá­sát pén­te­ken.

Három hó­nap­pal hosszab­bí­tot­ták meg a le­tar­tóz­ta­tá­sát pén­te­ken.

Eltűnt villanyszerelők: Elhalasztották a tárgyalást, ez az oka

Eltűnt villanyszerelők: Elhalasztották a tárgyalást, ez az oka

A gya­nú­sí­tott ügy­védje kér­vé­nyezte, hogy ha­lasszák el az elő­ze­tes meg­hosszab­bí­tá­sá­ról szóló tár­gya­lást.

A gya­nú­sí­tott ügy­védje kér­vé­nyezte, hogy ha­lasszák el az elő­ze­tes meg­hosszab­bí­tá­sá­ról szóló tár­gya­lást.

Rabkórházba vihetik az óvónő gyilkosát

Rabkórházba vihetik az óvónő gyilkosát

Bár úgy tud­juk nem is­merte be a tet­tét, mégis le­tar­tóz­tat­ták azt a férfit, aki a gyanú sze­rint meg­ölte az óvó­nőt Bé­kás­me­gye­ren.

Bár úgy tud­juk nem is­merte be a tet­tét, mégis le­tar­tóz­tat­ták azt a férfit, aki a gyanú sze­rint meg­ölte az óvó­nőt Bé­kás­me­gye­ren.

VV Fanni-ügy: erről beszélt rabtársainak a feltételezett gyilkos

VV Fanni-ügy: erről beszélt rabtársainak a feltételezett gyilkos

Hiába hitte, hogy sza­ba­don en­ge­dik

Hiába bí­zott benne, hogy sza­ba­don en­ge­dik, jövő évig biz­to­san a rá­csok mö­gött marad VV Fanni fel­té­te­le­zett gyil­kosa.

Új videó, elképesztő, milyen az új filmjének előzetesében Kulka János!

Új videó, elképesztő, milyen az új filmjének előzetesében Kulka János!

No­vem­ber 1-jén kerül mo­ziba az új film.

No­vem­ber 1-jén Bal­sai Móni, Sch­mied Zol­tán, Bede-Fa­ze­kas Sza­bolcs, Mol­nár Áron és Kulka János fő­sze­rep­lé­sé­vel kerül a mo­zikba az X - A rend­szer­ből tö­rölve című va­do­natúj ma­gyar film.

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben a No­vo­zánszki Fanni meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi.

Csapkodott, ütögetett: összetört a bíróságon VV Fanni elrablója

Csapkodott, ütögetett: összetört a bíróságon VV Fanni elrablója

Ki­bo­rult, ami­kor rá­jött, ma­rad­nia kell

Ki­bo­rult a bí­ró­sá­gon a VV Fanni el­tű­nése ügyé­ben gya­nú­sí­tott B. László, ami­kor meg­tudta, hogy 3 hó­na­pig még biz­to­san a rá­csok mö­gött marad.

Már tervezte a szökést VV Fanni gyilkosa

Már tervezte a szökést VV Fanni gyilkosa

No­vem­ber 27-ig meg­hosszab­bí­totta B. László le­tar­tóz­ta­tá­sát a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság. Ala­pos a gyanú.

No­vem­ber 27-ig meg­hosszab­bí­totta B. László le­tar­tóz­ta­tá­sát a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság.

Erre senki sem számított: váratlan fejlemény Oszter Sándor ügyében

Erre senki sem számított: váratlan fejlemény Oszter Sándor ügyében

A szí­nész már úgy érez­hette, hogy las­san meg­ol­dó­dik ügye, de el­ké­pesztő do­logra de­rült fény.

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

A hét­vé­gén em­be­rek mil­li­óit hozta lázba egy videó, amit a Jó­ba­rá­tok mo­zifilm elő­ze­te­se­ként adtak el.