CÍMKE: 'eb-selejtező'

Javított Rossi a bizonyítványán, csak ezért nem kitűnő

Javított Rossi a bizonyítványán, csak ezért nem kitűnő

Szinte hi­bát­lan volt a ta­va­szi tel­je­sít­mény, de azért akad még ja­ví­ta­ni­való.

Beszólt a Real Madridnak a magyar válogatott focistája

Beszólt a Real Madridnak a magyar válogatott focistája

Meg­lop­ták a Wales-verő csa­pat egyik leg­jobb­ját? Ba­ráth Bo­tond nem csak a pá­lyán ala­kí­tott na­gyot.

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest Eu­rópa-baj­noki-se­lej­te­zőn.

Óriási bravúr a focistáktól, Pátkai újra lecsapott

Óriási bravúr a focistáktól, Pátkai újra lecsapott

To­vábbra is hi­bát­lan ide­haza a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az Eb-se­lej­te­ző­kön. A cso­port élén nya­ra­lunk.

To­vábbra is hi­bát­lan ide­haza a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az Eb-se­lej­te­ző­kön. A cso­port élén nya­ra­lunk.

Újabb lépés az Európa-bajnokság felé, ismét nyert a magyar válogatott

Újabb lépés az Európa-bajnokság felé, ismét nyert a magyar válogatott

Fon­tos három pon­tot szer­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Fon­tos három pon­tot szer­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Azer­baj­dzsán­ban.

Marco Rossi magabiztos, nem érheti meglepetés Bakuban

Marco Rossi magabiztos, nem érheti meglepetés Bakuban

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 8-án Azer­baj­dzsán­ban lép pá­lyára.

Dzsudzsák újra föltámadt a válogatott meccsek előtt

Dzsudzsák újra föltámadt a válogatott meccsek előtt

Min­dig fel­dobja, ha ha­za­jö­het a nem­zeti csa­pat­hoz, nem elő­ször han­golt gól­lal Tel­kire.

Min­dig fel­dobja, ha ha­za­jö­het a nem­zeti csa­pat­hoz, nem elő­ször han­golt gól­lal Tel­kire.

Súlyos döntés, Marco Rossi elküldte a gólkirályt a keretből

Súlyos döntés, Marco Rossi elküldte a gólkirályt a keretből

Vál­to­zott a keret.

Vál­to­zott a jú­ni­usi lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szülő ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­rete.

Csupa kudarc, Dzsudzsák Balázs itthon kárpótolja magát

Csupa kudarc, Dzsudzsák Balázs itthon kárpótolja magát

Marco Rossi csü­tör­tö­kön hir­deti ki az Azer­baj­dzsán és Wales el­leni lab­da­rúgó Eb-se­lej­te­zőkre ké­szülő vá­lo­ga­tott ke­re­tét.

Megindító szavak Marco Rossitól, az elmúlásról posztolt a kapitány

Megindító szavak Marco Rossitól, az elmúlásról posztolt a kapitány

El­ér­zé­ke­nyült az olasz szak­em­ber a tör­tén­tek miatt.

El­ér­zé­ke­nyült az olasz szak­em­ber. Mos­tan­tól egy a zászló, jön­nek a vá­lo­ga­tott fon­tos Eb-se­lej­te­zői.

Világsztárok mellé került a magyar focista

Óriási siker, világsztárok mellé került a magyar focista

Jó­kora el­is­me­rés.

Jó­kora el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hát­védje.

Csányi Sándor egyik legnagyobb fociélménye volt a horvátok legyőzése

Csányi Sándor egyik legnagyobb fociélménye volt a horvátok legyőzése

Az MLSZ el­nöke, Csá­nyi Sán­dor külön meg­kö­szönte a szur­ko­lók­nak, hogy ki­tar­tot­tak a vá­lo­ga­tott mel­lett.

Marco Rossi aggódhat, ez biztos váratlanul érte

Marco Rossi aggódhat, ez biztos váratlanul érte

Min­den bi­zonnyal már a kö­vet­kező meccsre ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Min­den bi­zonnyal már a kö­vet­kező meccsre ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Így ünnepelte Rossi a horvátok legyőzését a pesti éjszakában

Így ünnepelte Rossi a horvátok legyőzését a pesti éjszakában

A törzs­he­lyén kö­tött ki. Meg­ad­ták a mód­ját a ba­rá­ta­i­val és a mun­ka­tár­sa­i­val.

A törzs­he­lyén kö­tött ki a vb-ezüst­ér­me­sek el­leni nagy di­a­dal után. Meg­ad­ták a mód­ját a ba­rá­ta­i­val és a mun­ka­tár­sa­i­val.

Megható pillanat, Dzsudzsák Balázs elsírta magát a győzelmet követően

Megható pillanat, Dzsudzsák Balázs elsírta magát a győzelmet követően

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal győzte le Hor­vát­or­szá­got.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal győzte le a vb-ezüst­ér­mes Hor­vát­or­szá­got.

Világszenzáció Budapesten, a magyar válogatott legyőzte Horvátországot

Világszenzáció Budapesten, a magyar válogatott legyőzte Horvátországot

A ma­gyar vá­lo­ga­tott hát­rány­ból fel­állva győzte le az Eb-se­lej­te­zőn Hor­vát­or­szá­got.

A horvát válogatottnál járt a Fradi edzője, mi lehet az oka?

A horvát válogatottnál járt a Fradi edzője, mi lehet az oka?

Össze­fu­tott az is­me­rő­sé­vel.

Szer­hij Reb­rov meg­lá­to­gatta a hor­vát vá­lo­ga­tott stáb­já­ban dol­gozó is­me­rő­sét.

Erre számít Budapesten a horvát focikapitány

Erre számít Budapesten a horvát focikapitány

Po­koli han­gu­la­tot vár Zlatko Dalic.

A hor­vá­tok az azeriek le­győ­zése után a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép­nek pá­lyára a Gro­u­pama Aré­ná­ban. Po­koli han­gu­la­tot vár Zlatko Dalic.

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, amely csü­tör­tök este Sz­lo­vá­ki­á­val csap össze. A já­té­ko­so­kat ha­ma­ro­san a szur­ko­lók is kö­ve­tik.

Elmaradt a csoda Szlovákiában, de csak most jön a java

Elmaradt a csoda Szlovákiában, de csak most jön a java

Fo­cis­tá­ink vé­delmi ki­ha­gyá­sait meg­bün­tet­ték a ha­za­iak, in­nen­től nem jött össze az egyen­lí­tés.

Fo­cis­tá­ink vé­delmi ki­ha­gyá­sait meg­bün­tet­ték a ha­za­iak, in­nen­től nem jött össze az egyen­lí­tés.

Ijesztő fotó: már éjjel elfoglalták Nagyszombatot a magyarok

Ijesztő fotó: már éjjel elfoglalták Nagyszombatot a magyarok

Ag­go­da­lomra nincs ok: balhé nem volt a vá­ros­ban, igaz, órá­kig rendőr sem.

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Ki lő itt gólt? Na­gyon re­mél­jük, ők!

Ki lő itt gólt? Na­gyon re­mél­jük, hogy ők! Több mint két év­ti­ze­des átkot kell meg­tör­niük lab­da­rú­gó­ink­nak a szlo­vá­kok el­leni Eb-se­lej­te­zőn.

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Remek hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, gólt is szer­zett.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, gólt is szer­zett.

Szlovák-magyar: meglepetés vár a mieinkre Nagyszombaton

Szlovák-magyar: meglepetés vár a mieinkre Nagyszombaton

Hetek óta árul­ják a je­gye­ket az első Eb-se­lej­te­zőre, de...

Erre a hírre nem szá­mí­tot­tunk. Hetek óta árul­ják a je­gye­ket az első Eb-se­lej­te­zőre, de...

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Hadat üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zők előtt.

Elképesztő az érdeklődés a budapesti esemény iránt

Fontos bejelentés, elképesztő az érdeklődés a budapesti esemény iránt

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 24-én a Gro­u­pama Aré­ná­ban fo­gadja Hor­vát­or­szá­got.

Meglepetések a válogatott keretében, ők készülnek Szlovákia ellen

Meglepetések a válogatott keretében, ők készülnek Szlovákia ellen

Szo­bosz­lai és Ba­logh is tagja az Eb-se­lej­te­zőkre össze­hí­vott csa­pat­nak.

Mel­let­tük dön­tött Marco Rossi. Szo­bosz­lai és Ba­logh Nor­bert is tagja az Eb-se­lej­te­zőkre össze­hí­vott csa­pat­nak.

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eb-se­lej­te­zők rajtja.

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eb-se­lej­te­zők rajtja.

Káosz a meccsjegyek körül, percek alatt elfogyott mind az MLSZ-nél

Káosz a meccsjegyek körül, percek alatt elfogyott mind az MLSZ-nél

Pil­la­na­to­kig sem le­he­tett kér­dé­ses, hogy tele lesz a ven­dég­szek­tor a szlo­vák-ma­gyar Eb-se­lej­te­zőn.

Főhet Rossi feje, ráijesztettek a válogatott légiósai

Főhet Rossi feje, ráijesztettek a válogatott légiósai

Mi lesz így a szlo­vá­kok ellen?

Gu­lá­csi ki­vé­te­lé­vel gö­dörbe ke­rül­tek a top­li­gák­ban sze­replő ma­gyar fo­cis­ták. Mi lesz így a szlo­vá­kok ellen?

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél.

Leg­alábbis a se­lej­te­ző­cso­port­ból biz­to­san nem. A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél, a hor­vá­tok cso­port­el­ső­sé­gé­ben pedig biz­tos.

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még talán so­ha­sem örül­tek. Mi lesz ebből a fel­fo­ko­zott vá­ra­ko­zás­ból, fo­ci­ün­nep vagy balhé?

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még talán so­ha­sem örül­tek. Mi lesz ebből a fel­fo­ko­zott vá­ra­ko­zás­ból, fo­ci­ün­nep vagy balhé?

Eb-selejtezők: halálcsoport vagy álomsorsolás jön a válogatottnak?

Eb-selejtezők: halálcsoport vagy álomsorsolás jön a válogatottnak?

Jövő va­sár­nap sor­sol­ják az cso­por­to­kat az Eb-se­lej­te­zőre. Bármi meg­tör­tén­het a leg­jobb­tól a po­koli ke­mény el­len­fe­le­kig.

Ez durva lesz, túl kell élnie a márciust a válogatottnak

Ez rendkívül durva lesz! Nincs mese, túl kell élnie a márciust a magyar labdarúgó- válogatottnak

Már az első két meccsen el­dől­het a sor­sunk a se­lej­te­ző­kön. Po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Már az első két meccsen el­dől­het a ma­gya­rok sorsa az Eb-se­lej­te­ző­kön. Po­ko­lian nehéz rajt vár a fi­úkra. Már­cius 21-én kerül sor az első össze­csa­pásra Sz­lo­vá­ki­á­ban, majd a hor­vá­tok ellen lép­nek pá­lyára.

Dzsudzsák visszatér? Tavasszal még erősebb lesz a válogatott

Dzsudzsák visszatér? Tavasszal még erősebb lesz a válogatott

Marco Rossi már a jö­vőre is fi­gyel.

Habár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­előre a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban vi­téz­ke­dik, Marco Rossi már a jö­vőre is fi­gyel.