CÍMKE: 'dárdai palkó'

Óriási elismerés, Dárdai Pál büszke lehet a fiára

Óriási elismerés, Dárdai Pál büszke lehet a fiára

Dár­dai Palkó pén­te­ken újabb fon­tos lé­pést tett meg a kar­ri­er­jé­ben.

Dárdaiból sosem elég, óriási öröm a családban

Dárdaiból sosem elég, óriási öröm a családban

Újabb csa­lád­tag ko­pog­tat­hat a Her­tha fel­nőtt csa­pa­tá­nak aj­ta­ján.

FRISS HÍREK

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Két Dár­dai egy pá­lyán, ezt a napot sosem fe­lejti el a Ber­lin­ben élő ma­gyar csa­lád.

Két Dár­dai egy pá­lyán, ezt a napot sosem fe­lejti el a Ber­lin­ben élő ma­gyar csa­lád.

Olyan dolog történt Dárdaival, ami eddig még sohasem

Olyan dolog történt Dárdaival, ami eddig még sohasem

Tör­té­nelmi pil­la­nat­nak le­het­tek tanúi a Her­tha-szur­ko­lók. A ber­li­niek 2-0-ra győz­tek az Eu­rópa-liga leg­utóbbi já­ték­nap­ján az ukrán Zorya ellen.

Tör­té­nelmi pil­la­nat­nak le­het­tek tanúi a Her­tha-szur­ko­lók. A ber­li­niek 2-0-ra győz­tek az Eu­rópa-liga leg­utóbbi já­ték­nap­ján az ukrán Zorya ellen.

Elképesztő, Dárdai remekül kezdte az új idényt

Elképesztő, Dárdai remekül kezdte az új idényt

Dár­dai Palkó sze­rezte az első gólt

A német együt­tes első gól­ját Dár­dai Palkó sze­rezte. Jól kezdte a fel­ké­szü­lést a Dár­dai-csa­pat az al­sóbb ligás el­len­fél ellen, 2-0-ra győz­tek.

Ezért választotta Dárdai Palkó a német válogatottat

Ezért választotta Dárdai Palkó a német válogatottat

A Her­tha edző­jé­nek sza­vai vissza­kö­szön­tek fia dön­té­sé­ben. Nem szól­tak bele a dol­gába, de...

Dárdait azonnali pirossal állították ki

Dárdait azonnali pirossal állították ki

A for­ró­fejű já­té­kos nem is vi­tatta a dön­tést.

A for­ró­fejű já­té­kos nem is vi­tatta a dön­tést.

Dárdai keményen beszélt a fiáról, nem lennénk a helyében

Dárdai keményen beszélt a fiáról, nem lennénk a helyében

Palkó nehéz hely­zetbe ke­rült. Ki­vé­te­le­zés he­lyett ez vár rá. Édes­apja is a saját bőrén ta­pasz­talta.

Dárdai őszintén beszélt a fia helyzetéről

Dárdai őszintén beszélt a fia helyzetéről

Este be­mu­tat­koz­hat a Bun­des­li­gá­ban a 17 éves Palkó.

Este be­mu­tat­koz­hat a német fo­ci­baj­nok­ság­ban a 17 éves Dár­dai Palkó.